Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Modrá smrt

V tomto fóru se řeší problematika modré smrti - BSOD

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.
Zpráva
Autor
danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Modrá smrt

#1 Příspěvek od danek »

Dobrý den,

opět se mi objevila modrá smrt. Mohl bych prosím poprosit o kontrolu logu? Děkuji.

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Daniel at 2019-02-16 21:29:05
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 112 GB (24%) free of 464 GB
Total RAM: 4007 MB (55% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:29:17, on 16.2.2019
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19236)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.EXE
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe
C:\Program Files\trend micro\Daniel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.msn.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.msn.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O1 - Hosts: ::1 localhost
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [RotateImage] C:\Program Files (x86)\Integrated Camera Driver\X64\RCIMGDIR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKCU\..\Run: [EpicGamesLauncher] "C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe" -silent
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Send to OneNote.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Avast Cleanup Premium.lnk = C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9373A2C9-50E9-4FDE-B418-9B7C50FDAC6C}: NameServer = 77.234.40.79
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Avast Cleanup Premium (CleanupPSvc) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupSvc.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ibmpmsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo Microphone Mute (LENOVO.MICMUTE) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\MICMUTE.exe
O23 - Service: Lenovo Auto Scroll (Lenovo.VIRTSCRLSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Power Manager DBC Service - Lenovo - C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Conexant SmartAudio service (SAService) - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\SAsrv.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\TPHDEXLG64.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo Hotkey Client Loader (TPHKLOAD) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe
O23 - Service: On Screen Display (TPHKSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12709 bytes

======Listing Processes======\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
winlogon.exe
C:\Windows\system32\ibmpmsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"
C:\Windows\system32\WLANExt.exe 4520992
\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-611094656-8119314601478887668-131185028111810594631589778370-716336489628534239
atieclxx
"C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\upeksvr.exe"
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
taskeng.exe {FC14EDFA-0C02-4E75-B41B-DFE13F78C494}
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe"
"C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupSvc.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
"C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\MICMUTE.exe"
"C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe"
C:\Windows\SysWOW64\SAsrv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
WLIDSvcM.exe 2248
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\PROGRA~1\LENOVO\VIRTSCRL\virtscrl.exe
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
"taskhost.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\tpnumlkd.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding
C:\Windows\system32\rundll32.exe "C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\hotkey.dll",InstallAudioHotkeyHook
C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.EXE /UEFI
"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"
"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"
"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe" /nogui
AvastUI.exe /nogui
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="3976.6.141548727\1368800938" -childID 2 -isForBrowser -prefsHandle 2204 -prefMapHandle 2208 -prefsLen 1 -prefMapSize 185183 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20190211233335 -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - 3976 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.3976" 2220 tab
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="3976.12.220763573\871060727" -childID 3 -isForBrowser -prefsHandle 2792 -prefMapHandle 2756 -prefsLen 213 -prefMapSize 185183 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20190211233335 -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - 3976 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.3976" 2652 tab
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="3976.18.1835598071\1971667" -childID 4 -isForBrowser -prefsHandle 3404 -prefMapHandle 3236 -prefsLen 5861 -prefMapSize 185183 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20190211233335 -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - 3976 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.3976" 3504 tab
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-960529557-3528276582-3652460945-10011_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-960529557-3528276582-3652460945-10011 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup
"C:\Users\Daniel\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\SystemToolsDailyTest.job - C:\Program Files\PC-Doctor\pcdrcui.exe -silentenumeration -st SystemToolsDailyTest

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8eboql94.default-1537902283086

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
"Description"=
"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]
"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers
"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.4]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.8]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=3.0.0]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=3.0.3]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=3.0.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
"Description"=
"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]
"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers
"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Lync Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-03-03 207016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-03-24 2731304]
"IntelWireless"=C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe [2010-12-17 1933584]
"ForteConfig"=C:\Program Files\Conexant\ForteConfig\fmapp.exe [2010-10-26 49056]
"SmartAudio"=C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe [2010-04-28 307768]
"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-03-26 167960]
"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-03-26 391704]
"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-03-26 418840]
"LENOVO.TPKNRRES"=C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TPKNRRES.exe [2011-01-27 41320]
"ALCKRESI.EXE"=C:\Program Files\Lenovo\AutoLock\ALCKRESI.EXE [2010-12-17 281448]
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2019-01-29 261512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"EpicGamesLauncher"=C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe [2018-11-06 34910608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RotateImage"=C:\Program Files (x86)\Integrated Camera Driver\X64\RCIMGDIR.exe [2008-10-30 55808]
"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2011-02-04 336384]
"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2010-09-20 932288]
"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2013-05-30 96056]
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2019-01-29 261512]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Avast Cleanup Premium.lnk - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe
Bluetooth.lnk - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Send to OneNote.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-03-26 385024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\psfus]
C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\psqlpwd.dll [2010-12-08 135504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"notification packages"=scecli
C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\psqlpwd.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\adwcleaner_7.0.8.0.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\adwcleaner_7.2.3.1.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\adwcleaner_7.2.4.0.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bttray.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iwrap.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\jrt.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mbam.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\panui.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\pcdlauncher.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\unins000.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\windvd.exe]
"Debugger=""C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2019-02-16 21:18:48 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt
2019-02-16 20:30:52 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla
2019-02-05 18:10:26 ----A---- C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2019-01-29 20:31:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdriver.sys
2019-01-29 20:30:15 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2019-01-29 20:26:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswbuniv.sys
2019-01-29 20:26:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswArDisk.sys
2019-01-29 20:26:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswblog.sys
2019-01-29 20:26:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswbidsh.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2019-02-16 21:29:10 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc
2019-02-16 21:29:10 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2019-02-16 21:27:38 ----D---- C:\Windows\Temp
2019-02-16 21:18:54 ----D---- C:\Windows\Minidump
2019-02-16 21:18:50 ----D---- C:\Windows
2019-02-16 21:13:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2019-02-16 21:00:13 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2019-02-16 20:57:49 ----D---- C:\Windows\system32\config
2019-02-16 20:48:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2019-02-16 20:46:27 ----D---- C:\Windows\winsxs
2019-02-16 20:39:40 ----SHD---- C:\System Volume Information
2019-02-16 20:30:52 ----HD---- C:\ProgramData
2019-02-16 20:28:34 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2019-02-05 23:03:55 ----D---- C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\vlc
2019-02-05 18:10:32 ----D---- C:\Windows\debug
2019-02-05 18:10:26 ----D---- C:\Windows\System32
2019-02-05 18:10:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\WinRAR
2019-02-03 23:23:15 ----D---- C:\Windows\inf
2019-02-03 14:25:35 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2019-01-30 21:16:33 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2019-01-30 20:59:36 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2019-01-30 20:59:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2019-01-30 20:59:34 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2019-01-30 00:32:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2019-01-30 00:32:02 ----SHD---- C:\Config.Msi
2019-01-30 00:31:55 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2019-01-30 00:31:26 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2019-01-29 20:08:57 ----D---- C:\Windows\Tasks
2019-01-29 20:08:57 ----D---- C:\Windows\system32\wfp
2019-01-29 20:08:53 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2019-01-29 20:07:56 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2019-01-29 20:07:56 ----D---- C:\Program Files\PC-Doctor
2019-01-29 20:07:48 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Avast Software
2019-01-29 20:07:16 ----D---- C:\Windows\registration

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswArDisk;aswArDisk; C:\Windows\system32\drivers\aswArDisk.sys [2019-01-29 37304]
R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsh.sys [2019-01-29 196264]
R0 aswblog;aswblog; C:\Windows\system32\drivers\aswblog.sys [2019-01-29 320888]
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbuniv.sys [2019-01-29 58160]
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2019-01-29 88144]
R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2019-01-29 380144]
R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-11-05 438808]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2018-01-01 213736]
R0 Shockprf;Shockprf; C:\Windows\System32\DRIVERS\Apsx64.sys [2011-01-13 139888]
R0 TPDIGIMN;TPDIGIMN; C:\Windows\System32\DRIVERS\ApsHM64.sys [2011-01-13 23664]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\Windows\system32\drivers\aswArPot.sys [2019-01-29 203488]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdriver.sys [2019-01-29 223056]
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\Windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys [2019-01-29 239808]
R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2019-01-29 42488]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2019-01-29 111992]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2019-01-29 1034056]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2019-01-29 474648]
R1 lenovo.smi;Lenovo System Interface Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\smiifx64.sys [2010-09-07 15472]
R1 PHCORE;PHCORE; \??\C:\Program Files\Lenovo\RapidBoot\PHCORE64.SYS [2010-12-03 31592]
R1 TPPWRIF;TPPWRIF; C:\Windows\System32\drivers\Tppwr64v.sys [2011-02-03 14960]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2019-01-29 166792]
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [2019-01-29 218056]
R2 risdxc;risdxc; C:\Windows\system32\DRIVERS\risdxc64.sys [2010-12-15 98816]
R2 smihlp;SMI Helper Driver (smihlp); \??\C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\smihlp.sys [2009-03-13 13840]
R3 5U877;USB Video Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\5U877.sys [2011-03-05 166016]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-02-05 8283136]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-02-04 295424]
R3 CnxtHdAudService;Conexant UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\CHDRT64.sys [2010-11-23 1567360]
R3 IBMPMDRV;IBMPMDRV; C:\Windows\system32\DRIVERS\ibmpmdrv.sys [2010-11-12 39024]
R3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]
R3 intelkmd;intelkmd; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdpmd64.sys [2011-03-26 12262336]
R3 MEIx64;Intel(R) Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]
R3 NETwNs64;___ Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys [2010-12-21 8505856]
R3 psadd;Lenovo Parties Service Access Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\psadd.sys [2009-07-02 40512]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-12-07 412776]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-03-24 1423408]
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]
R3 wdkmd;Intel WiDi KMD; C:\Windows\system32\DRIVERS\WDKMD.sys [2011-04-08 42392]
S3 aswHwid;aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2019-01-29 46584]
S3 aswTap;avast! SecureLine TAP Adapter v3; C:\Windows\system32\DRIVERS\aswTap.sys [2017-05-05 53904]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]
S3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\drivers\bthpan.sys [2017-07-06 119296]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]
S3 BTWAMPFL;btwampfl; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwampfl.sys [2010-12-18 425000]
S3 btwaudio;Bluetooth Audio Device Service; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2010-12-18 145960]
S3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwavdt.sys [2010-12-18 162344]
S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-12-18 39464]
S3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2010-12-18 21416]
S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2017-05-18 131984]
S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [2018-11-03 253880]
S3 PCDSRVC{127174DC-C366ED8B-06020101}_0;PCDSRVC{127174DC-C366ED8B-06020101}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver; \??\c:\program files\pc-doctor\pcdsrvc_x64.pkms [2010-12-09 25072]
S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]
S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2017-05-18 166288]
S3 TPM;Čip TPM; C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys [2016-02-05 147904]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]
S3 WinUsb;WinUSB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-02-05 203776]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2019-01-29 357816]
R2 CleanupPSvc;Avast Cleanup Premium; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupSvc.exe [2019-01-29 9874528]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 IBMPMSVC;ThinkPad PM Service; C:\Windows\system32\ibmpmsvc.exe [2010-11-12 45928]
R2 LENOVO.MICMUTE;Lenovo Microphone Mute; C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\MICMUTE.exe [2010-11-24 45496]
R2 Lenovo.VIRTSCRLSVC;Lenovo Auto Scroll; C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe [2010-04-07 93032]
R2 SAService;Conexant SmartAudio service; C:\Windows\system32\SAsrv.exe []
R2 TPHKLOAD;Lenovo Hotkey Client Loader; C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe [2010-12-03 114024]
R2 TPHKSVC;On Screen Display; C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe [2010-12-02 64440]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [2019-01-29 7834368]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 107592]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 128584]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-07-21 153168]
S3 EasyAntiCheat;EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [2018-09-25 784512]
S3 GoogleChromeElevationService;Google Chrome Elevation Service; C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe [2018-12-12 443872]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-07-21 153168]
S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2018-12-28 116224]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2018-03-12 211632]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2017-04-17 5132888]
S3 Power Manager DBC Service;Power Manager DBC Service; C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE [2011-02-03 79208]
S3 TPHDEXLGSVC;ThinkPad HDD APS Logging Service; C:\Windows\System32\TPHDEXLG64.exe [2011-01-13 47728]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2017-05-05 1255736]
S4 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2018-03-26 52832]
S4 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btwdins.exe [2010-12-18 962848]
S4 ClickToRunSvc;Microsoft Office Click-to-Run Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [2018-11-03 9662752]
S4 EvtEng;Intel(R) PROSet/Wireless Event Log; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe [2010-12-17 1515792]
S4 HyperW7Svc;HyperW7 Service; C:\Program Files\Lenovo\RapidBoot\HyperW7Svc64.exe [2010-12-03 116072]
S4 jhi_service;Intel(R) Identity Protection Technology Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe [2011-02-24 212944]
S4 LENOVO.CAMMUTE;Lenovo Camera Mute; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\CAMMUTE.exe [2011-01-27 40808]
S4 LENOVO.TPKNRSVC;Lenovo Keyboard Noise Reduction; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TPKNRSVC.exe [2011-01-27 59240]
S4 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-02-22 326168]
S4 MBAMService;Malwarebytes Service; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [2017-11-01 6234056]
S4 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2019-02-16 239056]
S4 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [2010-12-17 340240]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2010-03-11 193824]
S4 RegSrvc;Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [2010-12-17 836880]
S4 SUService;System Update; C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe [2010-11-25 28672]
S4 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-22 2656280]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#2 Příspěvek od Rudy »

Zdravím!
Otevřte adresář C:\windows\minidump, jeho obsah zabalte do raru a přiložte k vašemu dalšímu postu.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Re: Modrá smrt

#3 Příspěvek od danek »

Přikládám soubor z adresáře.
Přílohy
021619-19921-01.rar
(16.5 KiB) Staženo 85 x

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#4 Příspěvek od Rudy »

Zkuste startmenu>přík. řádek>(napsat) sfc /scannow>Enter. Systém provede kontrolu, příp. opravu systémových souborů. Po skončení skenu (opravy) restartujte a PC vyzkoušejte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Re: Modrá smrt

#5 Příspěvek od danek »

Tak poprvé po zadání se počítač jenom vypnul. Pak se instalovaly nějaké aktualizace a proběhl myslím dvakrát restart.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#6 Příspěvek od Rudy »

OK. Stáhněte, nainstalujte a spusťte CrystalDiskInfo: https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni ... ldiskinfo/ a přes Úpravy>kopírovat sem dejte log.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Re: Modrá smrt

#7 Příspěvek od danek »

Dobrý den,

objevuje se mi hláška, že Systém Windows nemá přístup k určenému zařízení, cestě nebo souboru. A že k přístupu k položce pravděpodobně nemám patřičná oprávnění. Pak mi Avast hlásí, že v souboru CrystalDiskInfo 8_0_0.exe byla zjištěna hroznba FileRepMalware a přesunulo se to do virové truhly. Mám vypnout Avast ?

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#8 Příspěvek od Rudy »

Jj. Avast pro tento případ vypněte a zkuste znovu. Aplikaci je možné spustit i v nouz. režimu.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Re: Modrá smrt

#9 Příspěvek od danek »

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2019/02/17 18:02:55

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- ST9500420AS
- Optiarc DVD RW AD-7710H

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9500420AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9500420AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9500420AS
Firmware : 0003LVM1
Serial Number : 5VJDJYV6
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 11605 hod.
Power On Count : 3797 krát
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: Q:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _88 _34 0000002E8B32 Počet chyb čtení
03 100 _99 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _97 _97 _20 000000000EE7 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _75 _60 _30 000810837F7A Počet chybných hledání
09 _87 _87 __0 14B300002D55 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _97 _97 _20 000000000ED5 Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB __1 __1 __0 0000000007DE Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 00000000000C Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _65 _48 _45 000028230023 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 0000000000EB Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 _71 _71 __0 00000000E4E1 Počet vypnutí disku
C1 __1 __1 __0 00000005944F Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _35 _52 __0 000400000023 Teplota
C3 _46 _39 __0 0000002E8B32 Počet oprav chybného čtení
C4 _91 _91 _30 DCC80000222E Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000001 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000001 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 4A44 4A59 5636
020: 0000 8000 0004 3030 3033 4C56 4D31 5354 3935 3030
030: 3432 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0004 0048 0048
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 203F 0033
090: 0033 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 C500
110: 3D62 DD18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0004 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3E00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FFA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 58 32 8B 2E 00 00 00 00 03 03
010: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 E7
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4B 3C 7A 7F 83 10 08 00 00 09 32
040: 00 57 57 55 2D 00 00 B3 14 09 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 D5 0E 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 DE 07 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 0C
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 41 30 23 00 23 28 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 EB 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 47 47 E1
0B0: E4 00 00 00 00 00 C1 32 00 01 01 4F 94 05 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 23 34 23 00 00 00 04 00 00 C3 1A
0D0: 00 2E 27 32 8B 2E 00 00 00 00 C4 0F 00 5B 5B 2E
0E0: 22 00 00 C8 DC 24 C5 12 00 64 64 01 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 6C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 EB 00 00 00 25 50 52 56 FF 25 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 F6 05 5B D1 D1 C7 62 D7 05 00
1C0: 6B 02 70 4C 0F 23 34 00 00 00 00 00 45 53 04 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 96 15 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 1E 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#10 Příspěvek od Rudy »

Disk má vadný a 1 podezřelý sektor (který může být rovněž vadný). Udělejte ještě ErrorScan HDTune: https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni ... -tune-pro/ . Všechna políčka by měla být zelená (u bezvadného disku).
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Re: Modrá smrt

#11 Příspěvek od danek »

Tak jedno políčko je červené.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#12 Příspěvek od Rudy »

Na to, že je to systémový disk, to není dobré. Stáhněte a vypalte Hiren´s boot CD: https://www.cistepc.cz/hirens-boot-cd-navod/ . Z CD nastartujete PC, z menu vyberete DOS Programs a v nich Hard Disk Tools a nakonec utilitu pro kontrolu a opravu HDD. Pokud se zadaří, bude disk opraven, v opačném případě vás čeká výměna.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

danek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 208
Registrován: 29 zář 2014 22:07

Re: Modrá smrt

#13 Příspěvek od danek »

Můžu poprosit jak se jmenuje ta utilita pro opravu a kontrolu HDD, v nabídce je tam toho hodně. Děkuji.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#14 Příspěvek od Rudy »

Teď nevím přesně, ale začíná HD.... (nemám tu u sebe HBCD), omlouvám se.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Modrá smrt

#15 Příspěvek od Rudy »

Už jsem si vzpoměl. Jde o HDAT. Omlouvám se za momentální výpadek. :)
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Zamčeno