Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Prudké zpomalení ntb

Nemáte v tuto chvíli žádný problém s pc a chcete se jen ujistit, že je vše v pořádku?
Vložte log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zpráva
Autor
Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Prudké zpomalení ntb

#1 Příspěvek od Filis »

Citelně pomůže vypnutí wifi, ale i tak má jakoby problémy s výkonem. Ntb je cca 4 roky starý

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by User at 2018-10-29 07:34:04
Microsoft Windows 8.1
System drive C: has 138 GB (15%) free of 937 GB
Total RAM: 8090 MB (57% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 7:34:10, on 29. 10. 2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19036)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Lenovo\LocationAware\lpdagent.exe
C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControl.exe
C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Mobile Hotspot\MobileHotspotclient.exe
C:\Program Files (x86)\Okidata\ActKey\Network Configuration.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
C:\Program Files (x86)\Integrated Camera\Monitor.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBConsole.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite X8\Programs\DrawHome.exe
C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite X8\Programs\FontService.exe
C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSCNotify.exe
C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\tpknrres.exe
C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files\trend micro\User.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo13-comm.msn.com/?pc=LNJB
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/?clid=12454
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [Integrated Camera_Monitor] "C:\Program Files (x86)\Integrated Camera\monitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Fastboot] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBConsole.exe" /analysis
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [seznam-listicka-distribuce] "C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe" -s -d listicka 1 szn-software-listicka cz.seznam.software.autoupdate
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [OscarEditor] "C:\Program Files (x86)\OSCAR Editor X7\OscarEditor.exe" Minimum
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\windows\SysWOW64\nvinit.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: AVControlCenter - Lenovo Corporation - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\AVControlCenter32.exe
O23 - Service: BTDevManager - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: FastbootService - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @oem2.inf,%ibm.svcDesc0%;Lenovo PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\windows\system32\ibmpmsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo EasyPlus Hotspot - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Common Files\lenovo\easyplussdk\bin\EPHotspot64.exe
O23 - Service: Lenovo Settings Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\SettingsDependency\SettingsService.exe
O23 - Service: Lenovo System Agent Service - LENOVO INCORPORATED. - C:\Program Files\Lenovo\iMController\SystemAgentService.exe
O23 - Service: Lenovo AVFramework Camera Privacy Controller (LENOVO.CAMMUTE) - Lenovo Corporation - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\cammute.exe
O23 - Service: Lenovo AVFramework Microphone Volume Controller and Dolby Interface (LENOVO.TPKNRSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\tpknrsvc.exe
O23 - Service: Lenovo AVFramework Virtual Camera Controller Service (LENOVO.TVTVCAM) - Lenovo Corporation - C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe
O23 - Service: Lenovo Auto Scroll (Lenovo.VIRTSCRLSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: lnvDiscoveryWinSvc - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Peer Connect\LenovoDiscoverySvc.exe
O23 - Service: Lenovo Settings Mobile Hotspot Service (LnvHotSpotSvc) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Mobile Hotspot\LnvHotSpotSvc.exe
O23 - Service: LocationTaskManager - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Lenovo\LocationAware\loctaskmgr.exe
O23 - Service: Lenovo Solution Center System Service (LSC.Services.SystemService) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSC.Services.SystemService.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool3 (NitroReaderDriverReadSpool3) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Common Files\Nitro\Reader\3.0\NitroPDFReaderDriverService3x64.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: OKI OKHC DCS Loader - Oki Data Corporation - C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\OKHCLDCS.EXE
O23 - Service: Lenovo Settings Power Service (Power Manager DBC Service) - Lenovo - C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
O23 - Service: Corel License Validation Service V2, Powered by arvato (PSI_SVC_2) - arvato digital services llc - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: Lenovo QuickControl Master Service (QuickControlMasterSvc) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControlMasterSvc.exe
O23 - Service: Lenovo QuickControl Service (QuickControlService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControlService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo Hotkey Client Loader (TPHKLOAD) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @oem22.inf,%WBFService_SvcDesc%;Validity WBF Policy Service (valWBFPolicyService) - Unknown owner - C:\windows\system32\valWBFPolicyService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 14289 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe


C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\windows\system32\ibmpmsvc.exe
"C:\windows\system32\nvvsvc.exe"
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-e0ca7680-53e5-49d6-a136-055b797bef0a -SystemEventPortName:HostProcess-4cb3e8ad-5231-4b39-96c4-f560f8b472f3 -IoCancelEventPortName:HostProcess-66538417-cef3-4e81-a129-08d813e88a5e -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-a845f418-e541-4e38-9ab6-343b3b862ea8 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:f300a41f-ac30-4f79-b47c-ae5b235a214d -DeviceGroupId:
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-952e4347-1946-4ec4-9974-6504d3e22e12 -SystemEventPortName:HostProcess-7e7a7d8e-0667-4918-851f-1ef48f04a1fc -IoCancelEventPortName:HostProcess-7cddf8b5-9238-46d9-9553-93e09e888d90 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-1ab58898-dce3-4c81-b078-90c2d052ee74 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:f901d121-0b6d-4be2-9d82-87e712cc0e63 -DeviceGroupId:WudfDefaultDevicePool
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-9321acc6-1859-40e3-9d58-001d2eafe2bf -SystemEventPortName:HostProcess-501d9522-c214-4fb9-a51a-fa8519213d61 -IoCancelEventPortName:HostProcess-77a25a47-f33d-4a81-b68f-df5062e9cdca -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-9c7661b2-a444-4d3f-9e2e-bb6ebc9d0538 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:db3a0ab6-08e0-4edb-b312-428369ab7e5f -DeviceGroupId:
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-fe257b07-6ec1-4005-b37f-46bdd3230d66 -SystemEventPortName:HostProcess-5021b2b4-a6cf-4735-9db4-3abe5f95f1ce -IoCancelEventPortName:HostProcess-602db397-ecd9-43c6-b391-2689a155738b -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-4c27e005-9826-400d-ac3e-b1997e9d9837 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:585aba40-ac2a-45f4-8fce-15a923d54040 -DeviceGroupId:
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-504cda11-93bf-46f4-9466-ba7c9af14adb -SystemEventPortName:HostProcess-16cbeb92-9df6-4846-9cdf-1da37231706d -IoCancelEventPortName:HostProcess-1e7e325a-cd7d-4902-998a-9fc9aa93e3c5 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-cee061ef-eefb-4dd4-b6df-68e619fc05c7 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:b82f3927-d45f-449d-95a7-c0e67af7f976 -DeviceGroupId:
C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\windows\system32\WLANExt.exe 696002829184

\??\C:\windows\system32\conhost.exe 0x4
C:\windows\System32\spoolsv.exe
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\AVControlCenter32.exe"
"C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe"
"C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe" /service
C:\windows\System32\svchost.exe -k utcsvc
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBService.exe"
C:\windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
dashost.exe {67d86a46-00ed-4c19-bead45f0072accde}
"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\SettingsDependency\SettingsService.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\iMController\SystemAgentService.exe"
"C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Nitro\Reader\3.0\NitroPDFReaderDriverService3x64.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"
C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\windows\system32\valWBFPolicyService.exe
"C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe"
C:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe -Embedding
C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding
C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-2901609e-6323-4bc0-bf45-91ca67c8c087 -SystemEventPortName:HostProcess-8dda7da7-8cfb-47e7-b72b-6908e49e6a3e -IoCancelEventPortName:HostProcess-5d60aca6-0e7c-471f-a3ba-5e222550cdd6 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-35ba44a6-aea1-481d-9224-b58bef3cdaa4 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:6f358d78-1ccd-4d16-b7d5-f6173fe6accd -DeviceGroupId:WpdFsGroup
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}
C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Peer Connect\LenovoDiscoverySvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\LocationAware\loctaskmgr.exe"
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
"C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE"
taskhost.exe $(Arg0)

C:\windows\System32\WinLogon.exe -SpecialSession
-hiberboot
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"
C:\windows\system32\nvvsvc.exe -session
"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\avfaudiosw.exe"
C:\windows\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\LENOVO\VIRTSCRL\virtscrl.exe
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\LocationAware\lpdagent.exe"
taskhostex.exe
\??\C:\windows\system32\conhost.exe 0x4
C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\tpnumlkd.exe
C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\MKRMSG.EXE /UEFI\\.\pipe\{C6A9690C-33AE-4a55-8B65-9498CC0A7B34}.MediaKey
C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\TPOSD.EXE /UEFI\\.\pipe\{C6A9690C-33AE-4a55-8B65-9498CC0A7B34}.OnScreenDisplay
C:\PROGRA~1\Lenovo\HOTKEY\SHTCTKY.EXE /UEFI\\.\pipe\{C6A9690C-33AE-4a55-8B65-9498CC0A7B34}.ShortcutKey
"C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe"
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControlService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControl.exe"
C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding
\??\C:\windows\system32\conhost.exe 0x4
C:\windows\system32\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMTR64V.dll",PwrMgrBkGndMonitor
C:\windows\system32\PrintIsolationHost.exe -Embedding
"C:\windows\system32\igfxsrvc.exe" -Embedding
"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"
"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\extapsup.exe"
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Mobile Hotspot\MobileHotspotclient.exe"
"C:\Program Files (x86)\Okidata\ActKey\Network Configuration.exe" /RunWithOS
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
"C:\Program Files (x86)\Integrated Camera\Monitor.exe"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE" /TrayOnly
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBConsole.exe" /analysis
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
AvastUI.exe /nogui
"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR /uac
"C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite X8\Programs\DrawHome.exe"
"C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite X8\Programs\FontService.exe" RunDatabaseUpdater
\??\C:\windows\system32\conhost.exe 0x4
C:\windows\system32\PrintIsolationHost.exe -Embedding
C:\windows\splwow64.exe 8192
"C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSCNotify.exe" /showasync
"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\tpknrres.exe"
"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding
C:\windows\system32\DllHost.exe /Processid:{478B41E6-3257-4519-BDA8-E971F9843849}
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -- "https://cezopenportal.cez.cz:8443/porta ... 7a26002a40"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=69.0.3497.100 --initial-client-data=0x11c,0x120,0x124,0x118,0x128,0x7ffbad9d54d0,0x7ffbad9d54e0,0x7ffbad9d54f0
"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe6_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe6 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=watcher --main-thread-id=4420 --on-initialized-event-handle=480 --parent-handle=484 /prefetch:6
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --gpu-preferences=KAAAAAAAAACAAwBAAQAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAACgAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAADAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAEAAAAAAAAAAAAAAACwAAABAAAAAAAAAAAQAAAAoAAAAQAAAAAAAAAAEAAAALAAAA --service-request-channel-token=3119614648452584852 --mojo-platform-channel-handle=1444 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=8193689614090505841 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=8193689614090505841 --renderer-client-id=24 --mojo-platform-channel-handle=2240 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=14660159914430402246 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=14660159914430402246 --renderer-client-id=26 --mojo-platform-channel-handle=2448 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=18246685158251017538 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=18246685158251017538 --renderer-client-id=3 --mojo-platform-channel-handle=2744 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=13207189905698036151 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=13207189905698036151 --renderer-client-id=4 --mojo-platform-channel-handle=2780 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=18263029231249948672 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=18263029231249948672 --renderer-client-id=27 --mojo-platform-channel-handle=4708 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=15378352076074858583 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=15378352076074858583 --renderer-client-id=28 --mojo-platform-channel-handle=5396 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=5767991288744451079 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=5767991288744451079 --renderer-client-id=19 --mojo-platform-channel-handle=5344 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=4397696830331359618 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=4397696830331359618 --renderer-client-id=20 --mojo-platform-channel-handle=5488 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=6450234982631991865 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=6450234982631991865 --renderer-client-id=21 --mojo-platform-channel-handle=5564 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=13759341499705484196 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=13759341499705484196 --renderer-client-id=9 --mojo-platform-channel-handle=5480 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=13831459920536227230 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=13831459920536227230 --renderer-client-id=11 --mojo-platform-channel-handle=5524 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=17023764276325594371 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=17023764276325594371 --renderer-client-id=12 --mojo-platform-channel-handle=5288 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=11442119654433060049 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=11442119654433060049 --renderer-client-id=10 --mojo-platform-channel-handle=5492 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=2835962156756304969 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=2835962156756304969 --renderer-client-id=13 --mojo-platform-channel-handle=5500 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=2938638253116105253 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=2938638253116105253 --renderer-client-id=16 --mojo-platform-channel-handle=5072 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=1568270377277887560 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=1568270377277887560 --renderer-client-id=17 --mojo-platform-channel-handle=5048 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=1120264228556237936 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=1120264228556237936 --renderer-client-id=18 --mojo-platform-channel-handle=4880 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=18159925680237450762 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=18159925680237450762 --renderer-client-id=23 --mojo-platform-channel-handle=5580 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=9294399513100997412 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=9294399513100997412 --renderer-client-id=22 --mojo-platform-channel-handle=5588 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=12876635611501186454 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=12876635611501186454 --renderer-client-id=6 --mojo-platform-channel-handle=5596 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=4965290606498087841 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=4965290606498087841 --renderer-client-id=8 --mojo-platform-channel-handle=5604 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=6319446236658892445 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=6319446236658892445 --renderer-client-id=7 --mojo-platform-channel-handle=5612 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=1989553049723940051 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=1989553049723940051 --renderer-client-id=15 --mojo-platform-channel-handle=5628 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=1201994049586815458 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=1201994049586815458 --renderer-client-id=14 --mojo-platform-channel-handle=5644 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=17195125511023958612 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=17195125511023958612 --renderer-client-id=30 --mojo-platform-channel-handle=10324 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --ppapi-flash-args --lang=cs --device-scale-factor=1 --ppapi-antialiased-text-enabled=1 --ppapi-subpixel-rendering-setting=1 --service-request-channel-token=10726174011660042903 --mojo-platform-channel-handle=9260 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:3
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=9223751971977121118 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=9223751971977121118 --renderer-client-id=32 --mojo-platform-channel-handle=10276 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=7856356185574960096 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=7856356185574960096 --renderer-client-id=33 --mojo-platform-channel-handle=10632 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=9713664460183984245 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=9713664460183984245 --renderer-client-id=34 --mojo-platform-channel-handle=10940 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=202940546778334156 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=202940546778334156 --renderer-client-id=35 --mojo-platform-channel-handle=10628 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=17473257919003352039 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=17473257919003352039 --renderer-client-id=36 --mojo-platform-channel-handle=10892 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=5106930581647323224 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=5106930581647323224 --renderer-client-id=39 --mojo-platform-channel-handle=4444 /prefetch:1

"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\cammute.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\tpknrsvc.exe"
"C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvchlpr.exe"

"C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE"
taskeng.exe {D43F3A59-2E2B-4156-BB0A-62EE51DD63D7}
"C:\windows\system32\wuauclt.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=7908504438789188364 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=7908504438789188364 --renderer-client-id=49 --mojo-platform-channel-handle=4236 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=9473358131237668151 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=9473358131237668151 --renderer-client-id=50 --mojo-platform-channel-handle=11824 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1428,18127080758794636583,14448067397641614540,131072 --service-pipe-token=9226637992257763 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --service-request-channel-token=9226637992257763 --renderer-client-id=53 --mojo-platform-channel-handle=12644 /prefetch:1
"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 572 576 584 65536 580
"C:\Users\User\Desktop\RSITx64.exe"
C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Skype for Business Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2018-05-27 229040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18 6671064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\ssv.dll [2018-09-02 582008]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2018-05-27 2353944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\jp2ssv.dll [2018-09-02 245112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18 4171480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"=C:\windows\system32\igfxtray.exe [2013-12-09 391152]
"HotKeysCmds"=C:\windows\system32\hkcmd.exe [2013-12-09 771056]
"Persistence"=C:\windows\system32\igfxpers.exe [2013-12-09 770032]
"LenovoOptMouseUpdate"=C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\extapsup.exe [2013-06-20 255480]
"BtServer"=C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [2013-10-21 280576]
"SynLenovoGestureMgr"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe [2013-08-14 670960]
"LnvMobHotspotClient"=C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Mobile Hotspot\MobileHotspotclient.exe [2015-02-20 939976]
"LMCSSTART1"=C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\lmcsctrl.exe [2016-04-12 35856]
"LMCSSTART2"=C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\lmcsctrl.exe [2016-04-12 35856]
"LMCSSTART3"=C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\lmcsctrl.exe [2016-04-12 35856]
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2018-10-22 242392]
"Network Configuration"=c:\Program Files (x86)\Okidata\ActKey\Network Configuration.exe [2012-08-27 725280]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"OfficeSyncProcess"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [2015-09-02 721504]
"OscarEditor"=C:\Program Files (x86)\OSCAR Editor X7\OscarEditor.exe [2012-08-17 3345408]
"CCleaner Smart Cleaning"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2018-10-23 19467544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Integrated Camera_Monitor"=C:\Program Files (x86)\Integrated Camera\monitor.exe [2013-07-26 1720184]
"Fastboot"=C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBConsole.exe [2014-08-19 750320]
"BCSSync"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2012-11-05 89184]
"seznam-listicka-distribuce"=C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe [2013-05-16 1062472]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2018-07-07 601424]

C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Microsoft SharePoint Workspace.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"="C:\windows\system32\nvinitx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\windows\system32\igfxdev.dll [2013-11-28 624640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18 6671064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18 4171480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McMPFSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McNaiAnn]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=0
"SoftwareSASGeneration"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoRun"=0
"NoFolderOptions"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"midimapper"=midimap.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-10-29 07:34:04 ----D---- C:\rsit
2018-10-29 01:49:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\aspnet_counters.dll
2018-10-29 01:49:42 ----A---- C:\windows\system32\msvcr100_clr0400.dll
2018-10-29 01:49:25 ----A---- C:\windows\system32\aspnet_counters.dll
2018-10-29 01:49:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcr100_clr0400.dll
2018-10-29 01:47:10 ----SHD---- C:\Config.Msi
2018-10-29 01:40:28 ----A---- C:\windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2018-10-29 01:40:21 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2018-10-29 01:40:16 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\CertEnroll.dll
2018-10-29 01:40:16 ----A---- C:\windows\system32\CertEnroll.dll
2018-10-29 01:40:15 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mup.sys
2018-10-29 01:40:14 ----A---- C:\windows\system32\webio.dll
2018-10-29 01:40:14 ----A---- C:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys
2018-10-29 01:40:13 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\webio.dll
2018-10-29 01:40:13 ----A---- C:\windows\system32\iphlpsvc.dll
2018-10-29 01:40:12 ----A---- C:\windows\system32\rdpcore.dll
2018-10-29 01:40:11 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\Windows.Devices.Geolocation.dll
2018-10-29 01:40:11 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\rdpcore.dll
2018-10-29 01:40:11 ----A---- C:\windows\system32\Windows.Devices.Geolocation.dll
2018-10-29 01:40:11 ----A---- C:\windows\system32\LocationApi.dll
2018-10-29 01:40:11 ----A---- C:\windows\system32\gpresult.exe
2018-10-29 01:40:11 ----A---- C:\windows\system32\drivers\Classpnp.sys
2018-10-29 01:40:10 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\LocationApi.dll
2018-10-29 01:40:10 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\cryptxml.dll
2018-10-29 01:40:10 ----A---- C:\windows\system32\cryptxml.dll
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\WebClnt.dll
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\UserAccountBroker.exe
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\system32\WebClnt.dll
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\system32\UserAccountBroker.exe
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\system32\hbaapi.dll
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\system32\fveapi.dll
2018-10-29 01:40:09 ----A---- C:\windows\system32\BdeHdCfgLib.dll
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\hbaapi.dll
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\gpresult.exe
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\system32\httpprxp.dll
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\system32\httpprxm.dll
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\system32\fvecpl.dll
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\system32\bdesvc.dll
2018-10-29 01:40:03 ----A---- C:\windows\system32\adhsvc.dll
2018-10-29 01:38:55 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\dssenh.dll
2018-10-29 01:38:55 ----A---- C:\windows\system32\dssenh.dll
2018-10-29 01:38:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\polstore.dll
2018-10-29 01:38:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FwRemoteSvr.dll
2018-10-29 01:38:43 ----A---- C:\windows\system32\polstore.dll
2018-10-29 01:38:43 ----A---- C:\windows\system32\IPSECSVC.DLL
2018-10-29 01:38:43 ----A---- C:\windows\system32\FwRemoteSvr.dll
2018-10-29 01:38:26 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\sspicli.dll
2018-10-29 01:38:26 ----A---- C:\windows\system32\sspicli.dll
2018-10-29 01:38:26 ----A---- C:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys
2018-10-29 01:38:22 ----A---- C:\windows\system32\csrsrv.dll
2018-10-29 01:38:19 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\poqexec.exe
2018-10-29 01:38:19 ----A---- C:\windows\system32\poqexec.exe
2018-10-29 01:37:14 ----A---- C:\windows\system32\wwanmm.dll
2018-10-29 01:37:14 ----A---- C:\windows\system32\wwanconn.dll
2018-10-29 01:37:14 ----A---- C:\windows\system32\pnidui.dll
2018-10-29 01:37:13 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ws2_32.dll
2018-10-29 01:37:13 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mswsock.dll
2018-10-29 01:37:13 ----A---- C:\windows\system32\ws2_32.dll
2018-10-29 01:37:13 ----A---- C:\windows\system32\mswsock.dll
2018-10-29 01:37:13 ----A---- C:\windows\system32\aitstatic.exe
2018-10-28 23:07:36 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcp120_clr0400.dll
2018-10-28 23:07:36 ----A---- C:\windows\system32\msvcp120_clr0400.dll
2018-10-28 23:07:32 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcr120_clr0400.dll
2018-10-28 23:07:31 ----A---- C:\windows\system32\msvcr120_clr0400.dll
2018-10-22 14:37:21 ----A---- C:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys
2018-10-22 14:37:10 ----A---- C:\windows\system32\aswBoot.exe
2018-10-11 19:39:59 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2018-10-11 19:39:59 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2018-10-11 19:39:59 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2018-10-11 19:39:58 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2018-10-11 19:39:58 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript.dll
2018-10-11 19:39:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2018-10-11 19:39:57 ----A---- C:\windows\system32\vbscript.dll
2018-10-11 19:39:57 ----A---- C:\windows\system32\msfeeds.dll
2018-10-11 19:39:56 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2018-10-11 19:39:56 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\inetcomm.dll
2018-10-11 19:39:56 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\gdi32.dll
2018-10-11 19:39:56 ----A---- C:\windows\system32\urlmon.dll
2018-10-11 19:39:55 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wininet.dll
2018-10-11 19:39:55 ----A---- C:\windows\system32\jscript.dll
2018-10-11 19:39:55 ----A---- C:\windows\system32\ieframe.dll
2018-10-11 19:39:54 ----A---- C:\windows\system32\jscript9.dll
2018-10-11 19:39:53 ----A---- C:\windows\system32\wininet.dll
2018-10-11 19:39:53 ----A---- C:\windows\system32\msxml6.dll
2018-10-11 19:39:53 ----A---- C:\windows\system32\inetcomm.dll
2018-10-11 19:39:53 ----A---- C:\windows\system32\gdi32.dll
2018-10-11 19:39:52 ----A---- C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-10-11 19:39:52 ----A---- C:\windows\system32\mshtml.dll
2018-10-11 19:39:50 ----A---- C:\windows\system32\sppsvc.exe
2018-10-11 19:39:47 ----A---- C:\windows\system32\shell32.dll
2018-10-11 19:39:47 ----A---- C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2018-10-11 19:39:46 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\gnsdk_fp.dll
2018-10-11 19:39:46 ----A---- C:\windows\system32\gnsdk_fp.dll
2018-10-11 19:39:45 ----A---- C:\windows\system32\wmp.dll
2018-10-11 19:39:44 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wmp.dll
2018-10-11 19:39:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\shell32.dll
2018-10-11 19:39:42 ----A---- C:\windows\system32\sppwinob.dll
2018-10-11 19:39:41 ----A---- C:\windows\system32\winresume.exe
2018-10-11 19:39:41 ----A---- C:\windows\system32\winload.exe
2018-10-11 19:39:41 ----A---- C:\windows\system32\sppobjs.dll
2018-10-11 19:39:40 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msxml6.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\invagent.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\generaltel.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\devinv.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\CompatTelRunner.exe
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\centel.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\aepic.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\aeinv.dll
2018-10-11 19:39:39 ----A---- C:\windows\system32\acmigration.dll
2018-10-11 19:39:38 ----A---- C:\windows\system32\ntdll.dll
2018-10-11 19:39:38 ----A---- C:\windows\system32\appraiser.dll
2018-10-11 19:39:37 ----A---- C:\windows\system32\win32k.sys
2018-10-11 19:39:36 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll
2018-10-11 19:39:36 ----A---- C:\windows\system32\ieapfltr.dll
2018-10-11 19:39:35 ----A---- C:\windows\system32\msxml3.dll
2018-10-11 19:39:35 ----A---- C:\windows\system32\diagtrack.dll
2018-10-11 19:39:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msxml3.dll
2018-10-11 19:39:34 ----A---- C:\windows\system32\WindowsCodecs.dll
2018-10-11 19:39:34 ----A---- C:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
2018-10-11 19:39:33 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-10-11 19:39:33 ----A---- C:\windows\system32\Windows.Globalization.dll
2018-10-11 19:39:33 ----A---- C:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2018-10-11 19:39:32 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\Windows.Globalization.dll
2018-10-11 19:39:32 ----A---- C:\windows\system32\termsrv.dll
2018-10-11 19:39:31 ----A---- C:\windows\system32\GdiPlus.dll
2018-10-11 19:39:30 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\GdiPlus.dll
2018-10-11 19:39:30 ----A---- C:\windows\system32\schedsvc.dll
2018-10-11 19:39:29 ----A---- C:\windows\system32\drivers\ks.sys
2018-10-11 19:39:28 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msjet40.dll
2018-10-11 19:39:28 ----A---- C:\windows\system32\SessEnv.dll
2018-10-11 19:39:28 ----A---- C:\windows\system32\drivers\srv2.sys
2018-10-11 19:39:27 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\SessEnv.dll
2018-10-11 19:39:27 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\PCPTpm12.dll
2018-10-11 19:39:26 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msexcl40.dll
2018-10-11 19:39:26 ----A---- C:\windows\system32\PCPTpm12.dll
2018-10-11 19:39:26 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2018-10-11 19:39:21 ----A---- C:\windows\system32\itss.dll
2018-10-11 19:39:20 ----A---- C:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
2018-10-11 19:39:19 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msrd3x40.dll
2018-10-11 19:39:19 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\itss.dll
2018-10-11 19:39:19 ----A---- C:\windows\system32\themeui.dll
2018-10-11 19:39:19 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
2018-10-11 19:39:15 ----A---- C:\windows\system32\t2embed.dll
2018-10-11 19:39:12 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\themeui.dll
2018-10-11 19:39:12 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\t2embed.dll
2018-10-11 19:39:12 ----A---- C:\windows\system32\drivers\bowser.sys
2018-10-11 19:39:11 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mf3216.dll
2018-10-11 19:39:11 ----A---- C:\windows\system32\mf3216.dll
2018-10-11 19:39:09 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FirewallAPI.dll
2018-10-11 19:39:02 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\dxmasf.dll
2018-10-11 19:39:02 ----A---- C:\windows\system32\fontsub.dll
2018-10-11 19:39:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\fontsub.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-10-29 07:34:09 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2018-10-29 07:31:18 ----D---- C:\windows\Temp
2018-10-29 07:29:49 ----D---- C:\windows\Prefetch
2018-10-29 07:21:12 ----D---- C:\windows\system32\sru
2018-10-29 05:03:03 ----D---- C:\windows\system32\config
2018-10-29 04:58:20 ----RD---- C:\windows\System32
2018-10-29 04:58:20 ----D---- C:\windows\Inf
2018-10-29 04:58:20 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-10-29 04:51:38 ----D---- C:\windows\WinSxS
2018-10-29 04:50:32 ----D---- C:\ProgramData\Synaptics
2018-10-29 04:48:17 ----D---- C:\windows\system32\SecureBootUpdates
2018-10-29 04:46:54 ----D---- C:\windows\CbsTemp
2018-10-29 03:42:21 ----D---- C:\windows\Microsoft.NET
2018-10-29 02:50:45 ----RSD---- C:\windows\assembly
2018-10-29 02:23:32 ----D---- C:\windows\SysWOW64
2018-10-29 02:21:56 ----D---- C:\Windows
2018-10-29 02:16:33 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\en-US
2018-10-29 02:16:33 ----D---- C:\windows\system32\en-US
2018-10-29 02:16:32 ----RD---- C:\Program Files
2018-10-29 02:16:32 ----D---- C:\windows\system32\drivers
2018-10-29 02:16:32 ----D---- C:\windows\system32\cs-CZ
2018-10-29 02:16:32 ----D---- C:\windows\ShellNew
2018-10-29 02:16:31 ----D---- C:\windows\system32\drivers\en-US
2018-10-29 02:16:31 ----D---- C:\windows\system32\drivers\cs-CZ
2018-10-29 02:16:30 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore
2018-10-29 01:57:24 ----SHD---- C:\windows\Installer
2018-10-29 01:57:21 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2018-10-29 01:53:42 ----D---- C:\windows\system32\catroot2
2018-10-29 00:38:56 ----D---- C:\windows\system32\Tasks
2018-10-28 23:40:36 ----D---- C:\windows\debug
2018-10-28 23:20:16 ----RD---- C:\windows\ToastData
2018-10-28 23:20:15 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\migration
2018-10-28 23:20:15 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\cs-CZ
2018-10-28 23:20:15 ----D---- C:\windows\system32\migration
2018-10-28 23:20:15 ----D---- C:\windows\system32\appraiser
2018-10-28 23:20:15 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
2018-10-28 23:20:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player
2018-10-28 23:20:14 ----RSD---- C:\windows\Fonts
2018-10-28 23:20:14 ----D---- C:\windows\apppatch
2018-10-28 23:13:46 ----D---- C:\windows\system32\MRT
2018-10-28 23:09:44 ----AC---- C:\windows\system32\MRT.exe
2018-10-28 23:05:53 ----A---- C:\windows\win.ini
2018-10-28 14:21:12 ----D---- C:\windows\system32\NDF
2018-10-28 12:15:53 ----D---- C:\ProgramData\Realtek
2018-10-28 11:40:57 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2018-10-27 15:33:39 ----D---- C:\windows\SoftwareDistribution
2018-10-26 15:24:05 ----SHD---- C:\System Volume Information
2018-10-20 00:27:00 ----D---- C:\windows\AppReadiness
2018-10-17 14:37:27 ----D---- C:\Users\User\AppData\Roaming\XnView
2018-10-16 14:46:55 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2018-10-16 14:44:23 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office 15
2018-10-02 18:59:10 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys [2018-10-22 201928]
R0 aswblog;aswblog; C:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys [2018-10-22 346760]
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys [2018-10-22 59664]
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2018-10-22 88112]
R0 aswVmm;aswVmm; C:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2018-10-22 381144]
R0 iaStorA;iaStorA; C:\windows\System32\drivers\iaStorA.sys [2013-08-29 644968]
R0 IntelHSWPcc;IntelHSWPcc; C:\windows\System32\drivers\IntelPcc.sys [2013-07-03 74344]
R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2013-11-01 32544]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys [2018-10-22 201408]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys [2018-10-22 230512]
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys [2018-10-22 185240]
R1 aswKbd;aswKbd; C:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2018-10-22 42456]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2018-10-22 111968]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2018-10-22 1028840]
R1 aswSP;aswSP; C:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2018-10-22 467904]
R1 SMIDriver;SMIDriver; C:\windows\system32\drivers\smi.sys [2015-12-02 19664]
R1 TPPWRIF;TPPWRIF; C:\windows\System32\drivers\Tppwr64v.sys [2016-04-14 29008]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2018-10-22 163376]
R2 aswStm;aswStm; C:\windows\system32\drivers\aswStm.sys [2018-10-22 208640]
R3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Služba Bluetooth Enumerator; C:\windows\System32\drivers\BthEnum.sys [2014-10-29 53248]
R3 BthLEEnum;@bthleenum.inf,%BthLEEnum.SVCDESC%;Bluetooth Low Energy Driver; C:\windows\System32\drivers\BthLEEnum.sys [2013-12-04 226304]
R3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\System32\drivers\bthpan.sys [2017-07-06 119296]
R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2014-10-29 81920]
R3 IBMPMDRV;IBMPMDRV; C:\windows\system32\DRIVERS\ibmpmdrv.sys [2013-11-08 54528]
R3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2013-11-28 4209152]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2013-09-25 3667416]
R3 iwdbus;@oem9.inf,%iwdbus.SVCDESC%;IWD Bus Enumerator; C:\windows\System32\drivers\iwdbus.sys [2013-10-29 27032]
R3 LnvHIDHW;@oem38.inf,%LnvHIDHW%;Lenovo HID Mini-driver for Hardware Radio Switch; C:\windows\System32\drivers\LnvHIDHW.sys [2014-04-07 29496]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2016-03-10 27008]
R3 MEIx64;@oem23.inf,%TEE_SvcDesc%;Intel(R) Management Engine Interface ; C:\windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [2013-09-04 99288]
R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2013-11-01 11311392]
R3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\System32\drivers\rfcomm.sys [2015-01-30 167424]
R3 RSUSBSTOR;@oem31.inf,%RSUSBSTOR.SvcDesc%;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2013-07-09 263896]
R3 RtkBtFilter;@oem18.inf,%BtFilt.SvcDesc%;Realtek Bluetooth Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [2013-11-19 555224]
R3 RTL8168;@oem16.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2013-06-22 816344]
R3 RTWlanE;@oem17.inf,%RTWlanE.DeviceDesc.DispName%;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter; C:\windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [2013-08-21 2944216]
R3 SmbDrvI;SmbDrvI; C:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [2013-08-15 34544]
R3 SPUVCbv;@oem14.inf,%SPUVCb.ServiceName%;SPUVCb Driver Service; C:\windows\System32\Drivers\SPUVCbv_x64.sys [2013-09-05 1509880]
R3 SynTP;@oem32.inf,%SynTP.SvcDesc%;Synaptics TouchPad Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2013-08-15 527600]
S0 mfeelamk;McAfee Inc. mfeelamk; C:\windows\system32\drivers\mfeelamk.sys [2015-08-10 82072]
S3 aswHwid;aswHwid; C:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2018-10-22 47064]
S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Ovladač portu Bluetooth; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2015-05-11 1201664]
S3 dot4;@oem35.inf,%Dot4_Name%;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2012-10-19 151968]
S3 Dot4Print;@oem36.inf,%Dot4Print_Name%;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\windows\System32\drivers\Dot4Prt.sys [2012-10-19 27040]
S3 dot4usb;@oem35.inf,%DOT4USB_NAME%;Dot4USB Filter; C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2012-10-19 49056]
S3 e1iexpress;@net1ic64.inf,%e1iExpress.Service.DispName%;Intel(R) PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver I; C:\windows\system32\DRIVERS\e1i63x64.sys [2013-06-18 460288]
S3 Fastboot;Fastboot; C:\windows\System32\DRIVERS\fastboot.sys [2014-08-19 65928]
S3 intaud_WaveExtensible;@oem8.inf,%INTAUD_WEX.SvcDesc%;Intel WiDi Audio Device; C:\windows\system32\drivers\intelaud.sys [2013-10-29 39320]
S3 IntcDAud;@oem6.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel(R) Display Audio; C:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2013-11-28 449496]
S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [2016-09-01 192216]
S3 MBAMWebAccessControl;MBAMWebAccessControl; \??\C:\windows\system32\drivers\mwac.sys [2016-03-10 65408]
S3 NETwNe64;@netwew00.inf,___ %NIC_Service_DispName_WIN8_64%;___ Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 8 - 64 Bit; C:\windows\system32\DRIVERS\NETwew00.sys [2013-07-08 3344352]
S3 usbaudio;@wdma_usb.inf,%USBAudio.SvcDesc%;Ovladač zvuků USB (WDM); C:\windows\system32\drivers\usbaudio.sys [2014-08-19 121088]
S3 usbscan;@sti.inf,%usbscan.SvcDesc%;Ovladač skeneru USB; C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2014-10-29 44544]
S3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB Video Device (WDM); C:\windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2014-06-21 212736]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2018-08-13 83984]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2018-10-22 325024]
R2 AVControlCenter;AVControlCenter; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\AVControlCenter32.exe [2016-04-12 566288]
R2 BTDevManager;BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [2013-11-07 66560]
R2 ClickToRunSvc;Služba Microsoft Office ClickToRun; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [2017-12-12 3058392]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\windows\System32\svchost.exe [2014-10-29 38792]
R2 FastbootService;FastbootService; C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBService.exe [2014-08-19 140016]
R2 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-22 43696]
R2 IBMPMSVC;@oem2.inf,%ibm.svcDesc0%;Lenovo PM Service; C:\windows\system32\ibmpmsvc.exe [2013-11-08 66856]
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface;Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2013-05-12 733696]
R2 Intel(R) ME Service;Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2013-09-04 131544]
R2 jhi_service;Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2013-09-04 169432]
R2 Lenovo Settings Service;Lenovo Settings Service; C:\Program Files\Lenovo\SettingsDependency\SettingsService.exe [2015-09-25 2023592]
R2 Lenovo System Agent Service;Lenovo System Agent Service; C:\Program Files\Lenovo\iMController\SystemAgentService.exe [2015-12-14 584664]
R2 Lenovo.VIRTSCRLSVC;Lenovo Auto Scroll; C:\Program Files\LENOVO\VIRTSCRL\lvvsst.exe [2012-08-11 136288]
R2 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2013-09-04 390616]
R2 lnvDiscoveryWinSvc;lnvDiscoveryWinSvc; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Peer Connect\LenovoDiscoverySvc.exe [2014-02-21 22576]
R2 LocationTaskManager;LocationTaskManager; C:\Program Files (x86)\Lenovo\LocationAware\loctaskmgr.exe [2015-05-12 469720]
R2 NitroReaderDriverReadSpool3;NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool3; C:\Program Files\Common Files\Nitro\Reader\3.0\NitroPDFReaderDriverService3x64.exe [2013-07-26 230416]
R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\windows\system32\nvvsvc.exe [2013-10-29 920864]
R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-11-01 1364256]
R2 PSI_SVC_2;Corel License Validation Service V2, Powered by arvato; C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2014-04-30 277360]
R2 TPHKLOAD;Lenovo Hotkey Client Loader; C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKLOAD.exe [2014-01-31 124976]
R2 valWBFPolicyService;@oem22.inf,%WBFService_SvcDesc%;Validity WBF Policy Service; C:\windows\system32\valWBFPolicyService.exe [2015-12-06 88400]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [2018-10-22 8188768]
R3 LENOVO.CAMMUTE;Lenovo AVFramework Camera Privacy Controller; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\cammute.exe [2016-04-12 461840]
R3 LENOVO.TPKNRSVC;Lenovo AVFramework Microphone Volume Controller and Dolby Interface; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\tpknrsvc.exe [2016-04-12 459280]
R3 LENOVO.TVTVCAM;Lenovo AVFramework Virtual Camera Controller Service; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe [2016-04-12 631312]
R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]
R3 Power Manager DBC Service;Lenovo Settings Power Service; C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE [2016-04-14 1668776]
R3 QuickControlService;Lenovo QuickControl Service; C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControlService.exe [2014-02-12 322608]
S2 avast;Služba %1!s! Update (avast); C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-04 164984]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-09-01 107848]
S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [2016-03-10 1136608]
S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2016-03-10 1514464]
S2 QuickControlMasterSvc;Lenovo QuickControl Master Service; C:\Program Files (x86)\Lenovo\QuickControl\QuickControlMasterSvc.exe [2014-02-12 59440]
S3 avastm;Služba %1!s! Update (avastm); C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-04 164984]
S3 BthHFSrv;@%SystemRoot%\System32\BthHFSrv.dll,-103; C:\windows\System32\svchost.exe [2014-10-29 38792]
S3 cphs;Intel(R) Content Protection HECI Service; C:\windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-12-09 279024]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-09-01 107848]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface;Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [2013-05-12 822232]
S3 Lenovo EasyPlus Hotspot;Lenovo EasyPlus Hotspot; C:\Program Files (x86)\Common Files\lenovo\easyplussdk\bin\EPHotspot64.exe [2014-04-23 532224]
S3 LnvHotSpotSvc;Lenovo Settings Mobile Hotspot Service; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Mobile Hotspot\LnvHotSpotSvc.exe [2015-03-23 480712]
S3 LSC.Services.SystemService;Lenovo Solution Center System Service; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSC.Services.SystemService.exe [2016-06-02 273232]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2013-12-18 30814400]
S3 OKI OKHC DCS Loader;OKI OKHC DCS Loader; C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\OKHCLDCS.EXE [2009-03-05 20480]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2018-06-12 160960]
S4 LENOVO.MICMUTE;Lenovo Microphone Mute; C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\MICMUTE.exe [2014-01-31 110640]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#2 Příspěvek od JaRon »

ahoj,
na zaciatok pozri ake je zatazenie CPU? % :???: a aku velkost ma adresar plocha :???:
FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#3 Příspěvek od Filis »

Plochu jsem skoro celou smazal. Využití standardně nic zvláštního, jenom když pustím Corel, tak ten má kolem 50%, při práci s ním je to právě nejhorší.

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#4 Příspěvek od JaRon »

vycisti s ADWCleanerom
FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#5 Příspěvek od Filis »

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-10-23.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 10-29-2018
# Duration: 00:00:03
# OS: Windows 8.1
# Cleaned: 3
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TBDEn|SBOEM1
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TBDEn|SBOEM0

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Deleted OnlineMapFinder

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [1249 octets] - [12/06/2018 18:27:03]
AdwCleaner[C00].txt - [1415 octets] - [12/06/2018 18:27:16]
AdwCleaner[S01].txt - [1545 octets] - [29/10/2018 15:35:47]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#6 Příspěvek od JaRon »

Toto nie je virovy problem
Pozri, ci sa neprehrieva CPU
+
Nastav virtualnu pamat, aby min/max mali rovnaku velkost napr.6000MB
FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#7 Příspěvek od Filis »

Docela topí, používám podkladovou desku s ventilátorem, při používání Corelu téměř nutnost. Před časem jsem ntb čistil, ale nedostal jsem se až k procesoru, abych případně doplnil teplovodivou pastu. To už je ale delší dobu. Mohlo by toto pomoct?

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#8 Příspěvek od JaRon »

Odinstaluj MBAM, vypni automaticke atualizacie a vycisti PC s CCleanerom
FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#9 Příspěvek od Filis »

MbAM při snaze odinstalovat (pomocí cleaneru) píše: Runtime error (at115:80)
External exception E06D7363

CLeaner používám často

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#10 Příspěvek od JaRon »

FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#11 Příspěvek od Filis »

Odinstalováno, vyčištěno

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#12 Příspěvek od JaRon »

Ako sa sprava PC?
FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#13 Příspěvek od Filis »

Je to určitě lepší, než včera, ale pořád vidím, jak běhá kolečko, protože se na něco čeká.

Uživatelský avatar
JaRon
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 13829
Registrován: 29 bře 2005 13:39
Bydliště: BB-SK

Re: Prudké zpomalení ntb

#14 Příspěvek od JaRon »

Okrem defragmentacie disku ma uz nic nenapada
FRST |ADWCleaner |MBAM |CCleaner |Avenger |AVPTool

V prípade spokojnosti je možné podporiť fórum
https://platba.viry.cz/payment/

Filis
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 158
Registrován: 21 čer 2005 11:18

Re: Prudké zpomalení ntb

#15 Příspěvek od Filis »

Udělám. Díky moc!

Zamčeno