Stránka 1 z 1

Prosím o kontrolu logu

Napsal: 25 říj 2018 14:45
od jarda.otta
Dobrý den.
Nevím jestli to má souvislost, ale po velké aktualizace win 7 se mě v compu toho hodně změnilo. V Mozille mě zmizeli všechny doplňky, v poštovním klientovi EMClient mě zmizeli kontakty, v mozille když jsem zadal na nějaké stránce příkaz poslat stránku mailem, tak se mě otevřel EMClient a v těle zprávy už byl vložený odkaz na ten web a zbývalo jen vybrat příjemce. Musel jsem vše obnovit ze záloh, jak Mozillu, tak poštovního klienta atd. A je toho víc, jen bych se tu dlouho rozepisoval. Tak vás prosím o kontrolu jestli to není jinou věcí než těma aktualizacema. Nešli mě skoro rok aktualizace i po různých opravách win update. A až najednou po roce se sami aktualizace začli stahovat. Ccca x GB. Děkuji vám. Zde Rsit:
Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Oťáček at 2018-10-25 15:34:46
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 7 GB (14%) free of 50 GB
Total RAM: 8173 MB (45% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:34:47, on 25.10.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19155)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroid.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\Snagit32.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\TSCHelp.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\SnagPriv.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\snagiteditor.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Browser\SkypeBrowserHost.exe
C:\Users\Oťáček\AppData\Local\Viber\Viber.exe
C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroidHelper.exe
C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe
C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe
E:\Stažené soubory\SOFTWARE\RSIT.exe
C:\Program Files (x86)\trend micro\Oťáček.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Wondershare Video Converter Ultimate 7.1.0 - {451C804F-C205-4F03-B48E-537EC94937BF} - C:\PROGRA~3\WONDER~2\VIDEOC~1\WSBROW~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [FontExpertType1Loader] C:\Program Files (x86)\FontExpert\Type1Loader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [AirDroid 3] C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroid.exe /start
O4 - HKCU\..\Run: [eM Client] "C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Snagit 11.lnk = C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\Snagit32.exe
O8 - Extra context menu item: >Search in Linkman - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Linkman - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_add.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Linkman (all tabs) - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_addall.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Linkman and Edit - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_edit.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Show Linkman - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_show.htm
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O23 - Service: Abrosoft: Abrosoft FantaMorph update permissions manager. 12810. - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Abrosoft\FantaMorph5\FantaUp.exe (file missing)
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: VPDAgent (Agent) - Two Pilots - C:\Windows\VPDAgent_x64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Remote Connections Service (FlexService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\RapidBIT\cisvc.exe (file missing)
O23 - Service: Folder Size (FolderSize) - Brio - C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SAMSUNG Mobile Connectivity Service (ss_conn_service) - DEVGURU Co., LTD. - C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TeamViewer 13 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--
End of file - 8836 bytes

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ho09blq0.default-1540116351900

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "https://www.seznam.cz/"

"WSVCU@Wondershare.com"=C:\ProgramData\Wondershare\Video Converter Ultimate\WSVCU@Wondershare.com\


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 31.0.0.122 Plugin
"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=11.191.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=11.191.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.4]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.8]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll


C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ho09blq0.default-1540116351900\extensions\
staged

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{451C804F-C205-4F03-B48E-537EC94937BF}]
Wondershare Video Converter Ultimate 7.1.0 - C:\PROGRA~3\WONDER~2\VIDEOC~1\WSBROW~1.DLL [2015-04-09 622480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\ssv.dll [2018-10-18 480120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\jp2ssv.dll [2018-10-18 194424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"FontExpertType1Loader"=C:\Program Files (x86)\FontExpert\Type1Loader.exe [2015-09-21 179336]
"Samsung PanelMgr"=C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe [2009-08-15 614400]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2018-10-06 601424]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AirDroid 3"=C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroid.exe [2018-10-24 13808248]
"eM Client"=C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe [2018-07-12 23599944]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1475584]
"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2018-03-13 27831240]
"CCleaner Smart Cleaning"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2018-09-19 18594760]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Snagit 11.lnk - C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\Snagit32.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=l3codeca.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"aux2"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"vidc.mjpg"=pvmjpg30.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit -
.js - open - ""

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-10-23 23:00:21 ----HD---- C:\$Windows.~WS
2018-10-22 18:39:19 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\eM Client
2018-10-19 08:45:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\DESIGNER
2018-10-19 08:29:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-10-19 08:29:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-10-19 08:29:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-10-19 08:29:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-10-19 08:29:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
2018-10-19 08:29:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-10-19 08:29:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-10-19 08:29:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-10-19 08:29:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
2018-10-19 08:29:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-10-19 08:29:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-10-19 08:29:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-10-19 08:29:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2018-10-19 08:29:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-10-19 08:29:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-10-19 08:29:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-10-19 08:29:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-10-19 08:29:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-10-19 08:29:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-10-19 08:29:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-10-19 08:29:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-10-19 08:29:08 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-10-19 08:29:08 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-10-19 08:29:04 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:04 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-10-19 08:29:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-10-18 22:31:33 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\MPC-HC
2018-10-18 21:33:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rdvidcrl.dll
2018-10-18 21:33:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2018-10-18 21:33:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDYAK.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDTAT.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDRU1.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDRU.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDBASH.DLL
2018-10-18 21:32:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
2018-10-18 21:31:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2018-10-18 21:31:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fsutil.exe
2018-10-18 21:31:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
2018-10-18 19:19:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2018-10-18 19:16:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0
2018-10-18 17:03:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wksprtPS.dll
2018-10-18 17:03:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
2018-10-18 17:03:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MsRdpWebAccess.dll
2018-10-18 17:00:35 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rdpendp_winip.dll
2018-10-18 16:58:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2018-10-18 16:53:29 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
2018-10-18 16:53:29 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
2018-10-18 16:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\kbdgeoqw.dll
2018-10-18 16:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDAZEL.DLL
2018-10-18 16:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDAZE.DLL
2018-10-18 15:45:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
2018-10-18 15:45:46 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
2018-10-18 15:45:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2018-10-18 14:34:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-10-18 14:34:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2018-10-18 14:34:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2018-10-18 14:32:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll
2018-10-18 13:18:24 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2018-10-18 13:10:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll
2018-10-18 13:10:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe
2018-10-18 13:10:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll
2018-10-18 13:10:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\url.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
2018-10-18 13:06:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\XpsGdiConverter.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10core.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1core.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10.dll
2018-10-18 11:50:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wmi.dll
2018-10-18 09:15:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\infocardapi.dll
2018-10-18 09:15:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icardres.dll
2018-10-18 09:15:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icardagt.exe
2018-10-18 09:14:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbctrac.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbcjt32.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbccu32.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbccr32.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbccp32.dll
2018-10-18 09:04:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dhcpcsvc6.dll
2018-10-18 09:04:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2018-10-18 09:03:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll
2018-10-18 09:03:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2018-10-18 09:03:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2018-10-18 09:00:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll
2018-10-18 09:00:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mscorier.dll
2018-10-18 09:00:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll
2018-10-18 09:00:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2018-10-18 09:00:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
2018-10-18 08:59:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mapistub.dll
2018-10-18 08:59:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mapi32.dll
2018-10-18 08:59:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fixmapi.exe
2018-10-18 08:59:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll
2018-10-18 08:59:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cewmdm.dll
2018-10-18 08:59:49 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sbe.dll
2018-10-18 08:59:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\xmllite.dll
2018-10-18 08:59:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
2018-10-18 08:58:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\osk.exe
2018-10-18 08:58:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wdi.dll
2018-10-18 08:58:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ubpm.dll
2018-10-18 08:58:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
2018-10-18 08:58:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\credui.dll
2018-10-18 08:58:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tbs.dll
2018-10-18 08:58:25 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfc42u.dll
2018-10-18 08:58:25 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfc42.dll
2018-10-18 08:58:22 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\objsel.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dpapiprovider.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dimsroam.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cngprovider.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\capiprovider.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\adprovider.dll
2018-10-18 08:57:31 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wincredprovider.dll
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
2018-10-18 03:23:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
2018-10-18 03:23:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp_isv.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_isv.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate.exe
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp_isv.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc_isv.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msdrm.dll
2018-10-18 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
2018-10-18 03:00:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll
2018-10-18 03:00:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
2018-10-18 03:00:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wshrm.dll
2018-10-18 03:00:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2018-10-18 03:00:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netcorehc.dll
2018-10-18 02:59:30 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dpnet.dll
2018-10-18 02:58:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll
2018-10-18 02:58:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe
2018-10-18 02:58:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll
2018-10-18 02:57:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2018-10-18 02:56:27 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
2018-10-18 02:56:27 ----A---- C:\Windows\notepad.exe
2018-10-18 02:55:49 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\psisdecd.dll
2018-10-18 02:55:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll
2018-10-18 02:55:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll
2018-10-18 02:55:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2018-10-18 02:54:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll
2018-10-18 02:53:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2018-10-18 02:53:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2018-10-18 02:53:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2018-10-18 02:53:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2018-10-18 02:53:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2018-10-18 02:53:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2018-10-18 02:53:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2018-10-18 02:53:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\qasf.dll
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2018-10-18 02:53:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
2018-10-18 02:52:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2018-10-18 02:52:56 ----A---- C:\Windows\explorer.exe
2018-10-18 02:52:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iologmsg.dll
2018-10-18 02:51:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\synceng.dll
2018-10-18 02:51:43 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\charmap.exe
2018-10-18 02:51:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
2018-10-18 02:51:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll
2018-10-18 02:51:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll
2018-10-18 02:51:27 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2018-10-18 02:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll
2018-10-18 02:51:03 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\polstore.dll
2018-10-18 02:51:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winipsec.dll
2018-10-18 02:51:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gpapi.dll
2018-10-18 02:51:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FwRemoteSvr.dll
2018-10-18 02:50:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptdlg.dll
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\drvinst.exe
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\devrtl.dll
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\devobj.dll
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr32.dll
2018-10-18 02:50:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
2018-10-18 02:50:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\packager.dll
2018-10-18 02:49:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winsta.dll
2018-10-18 02:49:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netapi32.dll
2018-10-18 02:49:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\browcli.dll
2018-10-18 02:49:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2018-10-18 02:49:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\prevhost.exe
2018-10-18 02:49:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll
2018-10-18 02:49:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\els.dll
2018-10-18 02:49:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe
2018-10-18 02:49:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\certenc.dll
2018-10-18 02:48:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe
2018-10-18 02:48:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll
2018-10-18 02:48:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe
2018-10-18 02:48:49 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
2018-10-18 02:48:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll
2018-10-18 02:25:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
2018-10-18 02:25:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2018-10-18 02:25:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\samlib.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\resmon.exe
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pdhui.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmcshext.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\input.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winnsi.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msexch40.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\perfmon.exe
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pdh.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cic.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
2018-10-18 02:25:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
2018-10-18 02:25:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2018-10-18 02:25:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pla.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmcndmgr.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmcbase.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
2018-10-18 02:25:08 ----A---- C:\Windows\HelpPane.exe
2018-10-18 02:25:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netbtugc.exe
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MigAutoPlay.exe
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\DXPTaskRingtone.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\hh.exe
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2018-10-18 02:24:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2018-10-18 02:24:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-10-18 02:24:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
2018-10-18 02:24:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
2018-10-18 02:24:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2018-10-18 02:24:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2018-10-18 02:24:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
2018-10-18 02:24:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nlsbres.dll
2018-10-18 02:05:46 ----D---- C:\Windows\CheckSur
2018-10-18 01:58:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle
2018-10-18 01:57:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java
2018-10-18 01:41:44 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2018-10-18 00:39:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2018-10-18 00:31:46 ----D---- C:\Windows\Migration
2018-10-13 22:17:00 ----D---- C:\results
2018-10-06 11:34:25 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\TeamViewer
2018-10-06 11:34:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamViewer

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-10-25 15:34:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro
2018-10-25 15:31:42 ----D---- C:\Windows\Temp
2018-10-25 15:24:15 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Skype
2018-10-25 15:21:35 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2018-10-25 14:00:08 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\uTorrent
2018-10-25 08:28:22 ----SHD---- C:\System Volume Information
2018-10-24 11:31:34 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\ViberPC
2018-10-24 10:17:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\rajce
2018-10-24 08:56:56 ----RD---- C:\Program Files
2018-10-24 08:56:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2018-10-24 08:14:13 ----D---- C:\Windows
2018-10-24 07:51:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\AirDroid
2018-10-24 07:50:54 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\AirDroid
2018-10-23 23:01:09 ----D---- C:\Windows\Panther
2018-10-23 23:01:08 ----D---- C:\Windows\inf
2018-10-23 18:33:51 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2018-10-22 19:45:24 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2018-10-22 18:39:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2018-10-22 18:39:03 ----SHD---- C:\Config.Msi
2018-10-22 18:38:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\eM Client
2018-10-21 15:28:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-10-21 15:28:10 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-10-21 14:32:02 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Audacity
2018-10-19 18:37:51 ----D---- C:\Windows\winsxs
2018-10-19 17:48:05 ----D---- C:\Windows\rescache
2018-10-19 17:16:41 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2018-10-19 17:06:41 ----D---- C:\Windows\System32
2018-10-19 16:56:38 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2018-10-19 16:56:37 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\en-US
2018-10-19 16:56:37 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\cs-CZ
2018-10-19 16:56:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2018-10-19 16:56:36 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2018-10-19 09:34:13 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\vlc
2018-10-19 08:55:01 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2018-10-19 08:47:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2018-10-19 08:45:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2018-10-19 08:42:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-10-19 03:17:27 ----D---- C:\Windows\AppCompat
2018-10-18 20:37:27 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2018-10-18 20:35:01 ----HD---- C:\ProgramData
2018-10-18 17:21:02 ----D---- C:\Windows\Logs
2018-10-18 17:21:02 ----D---- C:\Windows\debug
2018-10-18 17:05:41 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\wbem
2018-10-18 17:05:40 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions
2018-10-18 16:59:41 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2018-10-18 15:29:04 ----SHD---- C:\Boot
2018-10-18 15:23:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\System
2018-10-18 15:23:41 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\migration
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\zh-TW
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\zh-HK
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\zh-CN
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\tr-TR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\sv-SE
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\ru-RU
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\pt-PT
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\pt-BR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\pl-PL
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\nl-NL
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\nb-NO
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\ko-KR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\ja-JP
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\it-IT
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\hu-HU
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\fr-FR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\fi-FI
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\es-ES
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\el-GR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\de-DE
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\da-DK
2018-10-18 15:23:31 ----D---- C:\Windows\tracing
2018-10-18 15:23:31 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Dism
2018-10-18 15:23:30 ----D---- C:\Windows\ShellNew
2018-10-18 15:23:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2018-10-18 12:00:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared
2018-10-18 12:00:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Works
2018-10-18 11:13:46 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\migwiz
2018-10-18 11:13:45 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Setup
2018-10-18 01:58:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java
2018-10-18 01:56:53 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2018-10-16 00:09:22 ----D---- C:\ProgramData\Wondershare Video Converter Ultimate
2018-10-15 21:11:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\FormatFactory
2018-10-13 22:40:59 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Opera Software

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsha.sys []
R0 aswblog;aswblog; C:\Windows\system32\drivers\aswbloga.sys []
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbuniva.sys []
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys []
R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys []
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys []
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys []
R1 aswArPot;aswArPot; C:\Windows\system32\drivers\aswArPot.sys []
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys []
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\Windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys []
R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys []
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys []
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys []
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys []
R1 HWiNFO32-BackupByDriverBoosterPortable;HWiNFO32/64 Kernel Driver; \??\C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [2018-03-24 27552]
R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\Windows\SysWOW64\drivers\SCDEmu.sys []
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys []
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys []
R2 SSPORT;SSPORT; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SSPORT.sys []
R2 WiseFs;WiseFS; \??\C:\Windows\WiseFs64.sys [2017-04-11 14256]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys []
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys []
R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys []
R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys []
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys []
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []
R3 MarvinBus;Pinnacle Marvin Bus 64; C:\Windows\system32\DRIVERS\MarvinBus64.sys []
R3 MEIx64;Intel(R) Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys []
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys []
R3 VX3000;VX-3000; C:\Windows\system32\DRIVERS\VX3000.sys []
S2 DgiVecp;DgiVecp; \??\C:\Windows\system32\Drivers\DgiVecp.sys []
S2 npf;NetGroup Packet Filter Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\npf.sys []
S3 Apowersoft_AudioDevice;Apowersoft_AudioDevice; C:\Windows\system32\drivers\Apowersoft_AudioDevice.sys []
S3 aswHwid;aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys []
S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys []
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys []
S3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\drivers\bthpan.sys []
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys []
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys []
S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys []
S3 dgderdrv;dgderdrv; C:\Windows\System32\drivers\dgderdrv.sys []
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys []
S3 Revoflt;Revoflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys []
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys []
S3 ScreamBAudioSvc;ScreamBee Audio; C:\Windows\system32\drivers\ScreamingBAudio64.sys []
S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys []
S3 tenCapture;tenCapture; C:\Windows\system32\DRIVERS\tenCapture.sys []
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys []
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys []
S3 WinUsb;SAMSUNG Android USB Driver; C:\Windows\system32\drivers\WinUsb.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Agent;VPDAgent; C:\Windows\VPDAgent_x64.exe [2013-08-28 168960]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe []
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2018-10-18 325024]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 FolderSize;Folder Size; C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe [2013-02-13 163840]
R2 MSCamSvc;MSCamSvc; C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS64.exe [2010-05-20 199536]
R2 ss_conn_service;SAMSUNG Mobile Connectivity Service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [2017-01-16 752224]
R2 TeamViewer;TeamViewer 13; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [2018-04-03 11293936]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [2018-10-18 8188768]
S2 Abrosoft: Abrosoft FantaMorph update permissions manager. 12810.;Abrosoft: Abrosoft FantaMorph update permissions manager. 12810.; C:\Program Files (x86)\Abrosoft\FantaMorph5\FantaUp.exe -PermissionManagerRun []
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 107592]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 128584]
S2 FlexService;Remote Connections Service; C:\Program Files (x86)\RapidBIT\cisvc.exe []
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-10-21 335872]
S3 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2018-03-26 52832]
S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe /V []
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2018-10-24 216528]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 SwitchBoard;SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]

-----------------EOF-----------------

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 26 říj 2018 14:13
od Rudy
Zdravím!
Spusťte tuto utilitu:
Ulozte na plochu AdwCleaner https://malwarebytes.com/adwcleaner/ nebo http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

ukoncete vsechny programy
odsouhlaste licencni podmiky (EULA) klikem na Souhlasim
kliknete pravym na ikonu AdwCleaneru a vyberte Spustit jako spravce (v pripade Win XP spustte obycejne dvojklikem)
kliknete na Skenovat nyni (Scan now), pote na Cisteni a opravy (Clean and Repair)
po restartu na Vas vyskoci log (pripadne jej najdete v C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[Cxx].txt), jehoz obsah zkopirujte do pristi odpovedi

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 26 říj 2018 16:17
od jarda.otta
# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-10-23.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 10-26-2018
# Duration: 00:00:17
# OS: Windows 7 Home Premium
# Scanned: 32011
# Detected: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.


AdwCleaner[S00].txt - [1282 octets] - [13/04/2018 13:26:17]
AdwCleaner[C00].txt - [1387 octets] - [13/04/2018 13:26:37]
AdwCleaner[S01].txt - [1249 octets] - [29/04/2018 16:23:57]
AdwCleaner[S02].txt - [1249 octets] - [07/05/2018 01:21:51]
AdwCleaner[S03].txt - [1249 octets] - [18/05/2018 16:14:31]
AdwCleaner[S04].txt - [1249 octets] - [23/05/2018 09:23:40]
AdwCleaner[S05].txt - [1249 octets] - [23/05/2018 09:24:10]
AdwCleaner[S06].txt - [1676 octets] - [08/06/2018 11:26:10]
AdwCleaner[S07].txt - [1746 octets] - [17/06/2018 09:47:10]
AdwCleaner[C07].txt - [1912 octets] - [17/06/2018 09:48:16]
AdwCleaner[S08].txt - [1859 octets] - [21/06/2018 08:39:47]
AdwCleaner[S09].txt - [1920 octets] - [02/07/2018 07:51:41]
AdwCleaner[S10].txt - [1981 octets] - [02/07/2018 07:52:07]
AdwCleaner[S11].txt - [2042 octets] - [14/07/2018 07:25:15]
AdwCleaner[S12].txt - [2103 octets] - [14/07/2018 07:25:35]
AdwCleaner[S13].txt - [2164 octets] - [20/08/2018 07:51:18]
AdwCleaner[S14].txt - [2225 octets] - [24/08/2018 12:19:55]
AdwCleaner[S15].txt - [2294 octets] - [15/09/2018 14:20:50]
AdwCleaner[S16].txt - [2355 octets] - [15/09/2018 14:21:12]
AdwCleaner[S17].txt - [2482 octets] - [18/10/2018 21:03:04]
AdwCleaner[C17].txt - [2630 octets] - [18/10/2018 21:03:29]
AdwCleaner[S18].txt - [2526 octets] - [21/10/2018 17:27:08]
AdwCleaner[S19].txt - [2599 octets] - [22/10/2018 10:14:13]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S20].txt ##########

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 26 říj 2018 17:58
od Rudy
Toto je OK. Stáhněte OTM: http://oldtimer.geekstogo.com/OTM.exe a uložte na plochu. Spusťte a do levého okna zkopírujte:
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"=-

:commands
[Purity]
[Emptytemp]
[Emptyflash]
a klikněte na >MoveIt!<. Před skenem vypněte antivir a po něm restartujte PC. Dejte nový log RSIT.

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 27 říj 2018 07:20
od jarda.otta
Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Oťáček at 2018-10-27 08:19:47
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 8 GB (15%) free of 50 GB
Total RAM: 8173 MB (63% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 8:19:50, on 27.10.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19155)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroid.exe
C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\Snagit32.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\TSCHelp.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\SnagPriv.exe
C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\snagiteditor.exe
C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe
E:\Stažené soubory\SOFTWARE\RSIT.exe
C:\Program Files (x86)\trend micro\Oťáček.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Wondershare Video Converter Ultimate 7.1.0 - {451C804F-C205-4F03-B48E-537EC94937BF} - C:\PROGRA~3\WONDER~2\VIDEOC~1\WSBROW~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [FontExpertType1Loader] C:\Program Files (x86)\FontExpert\Type1Loader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [AirDroid 3] C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroid.exe /start
O4 - HKCU\..\Run: [eM Client] "C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Snagit 11.lnk = C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\Snagit32.exe
O8 - Extra context menu item: >Search in Linkman - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Linkman - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_add.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Linkman (all tabs) - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_addall.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Linkman and Edit - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_edit.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Show Linkman - file://E:\Stažené soubory\Linkman_Pro_8.9.5.5\Linkman_Pro_8.9.5.5_Portable\iescript_show.htm
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O23 - Service: Abrosoft: Abrosoft FantaMorph update permissions manager. 12810. - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Abrosoft\FantaMorph5\FantaUp.exe (file missing)
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: VPDAgent (Agent) - Two Pilots - C:\Windows\VPDAgent_x64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Remote Connections Service (FlexService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\RapidBIT\cisvc.exe (file missing)
O23 - Service: Folder Size (FolderSize) - Brio - C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SAMSUNG Mobile Connectivity Service (ss_conn_service) - DEVGURU Co., LTD. - C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TeamViewer 13 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--
End of file - 8407 bytes

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ho09blq0.default-1540116351900

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "https://www.seznam.cz/"

"WSVCU@Wondershare.com"=C:\ProgramData\Wondershare\Video Converter Ultimate\WSVCU@Wondershare.com\


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 31.0.0.122 Plugin
"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=11.191.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=11.191.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.4]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.8]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll


C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ho09blq0.default-1540116351900\extensions\
staged

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{451C804F-C205-4F03-B48E-537EC94937BF}]
Wondershare Video Converter Ultimate 7.1.0 - C:\PROGRA~3\WONDER~2\VIDEOC~1\WSBROW~1.DLL [2015-04-09 622480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\ssv.dll [2018-10-18 480120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\jp2ssv.dll [2018-10-18 194424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"FontExpertType1Loader"=C:\Program Files (x86)\FontExpert\Type1Loader.exe [2015-09-21 179336]
"Samsung PanelMgr"=C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe [2009-08-15 614400]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AirDroid 3"=C:\Program Files (x86)\AirDroid\AirDroid.exe [2018-10-24 13808248]
"eM Client"=C:\Program Files (x86)\eM Client\MailClient.exe [2018-07-12 23599944]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1475584]
"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2018-03-13 27831240]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Snagit 11.lnk - C:\Program Files (x86)\TechSmith\Snagit 11\Snagit32.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=l3codeca.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"aux2"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"vidc.mjpg"=pvmjpg30.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit -
.js - open - ""

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-10-27 08:08:33 ----D---- C:\_OTM
2018-10-23 23:00:21 ----HD---- C:\$Windows.~WS
2018-10-22 18:39:19 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\eM Client
2018-10-19 08:45:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\DESIGNER
2018-10-19 08:29:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-10-19 08:29:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-10-19 08:29:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-10-19 08:29:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-10-19 08:29:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
2018-10-19 08:29:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-10-19 08:29:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-10-19 08:29:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-10-19 08:29:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
2018-10-19 08:29:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-10-19 08:29:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-10-19 08:29:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-10-19 08:29:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2018-10-19 08:29:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-10-19 08:29:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-10-19 08:29:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-10-19 08:29:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-10-19 08:29:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-10-19 08:29:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-10-19 08:29:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-10-19 08:29:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-10-19 08:29:08 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-10-19 08:29:08 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-10-19 08:29:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-10-19 08:29:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-10-19 08:29:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-10-19 08:29:04 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:04 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-10-19 08:29:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-10-19 08:29:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-10-19 08:29:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-10-18 22:31:33 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\MPC-HC
2018-10-18 21:33:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rdvidcrl.dll
2018-10-18 21:33:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2018-10-18 21:33:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDYAK.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDTAT.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDRU1.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDRU.DLL
2018-10-18 21:32:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDBASH.DLL
2018-10-18 21:32:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
2018-10-18 21:31:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2018-10-18 21:31:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fsutil.exe
2018-10-18 21:31:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
2018-10-18 19:19:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2018-10-18 19:16:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0
2018-10-18 17:03:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wksprtPS.dll
2018-10-18 17:03:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
2018-10-18 17:03:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MsRdpWebAccess.dll
2018-10-18 17:00:35 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rdpendp_winip.dll
2018-10-18 16:58:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2018-10-18 16:53:29 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
2018-10-18 16:53:29 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
2018-10-18 16:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\kbdgeoqw.dll
2018-10-18 16:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDAZEL.DLL
2018-10-18 16:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\KBDAZE.DLL
2018-10-18 15:45:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
2018-10-18 15:45:46 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
2018-10-18 15:45:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2018-10-18 14:34:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-10-18 14:34:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2018-10-18 14:34:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2018-10-18 14:32:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll
2018-10-18 13:18:24 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2018-10-18 13:10:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll
2018-10-18 13:10:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe
2018-10-18 13:10:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll
2018-10-18 13:10:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\url.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat
2018-10-18 13:10:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2018-10-18 13:10:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----AH---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
2018-10-18 13:06:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
2018-10-18 13:06:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\XpsGdiConverter.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10core.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1core.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1.dll
2018-10-18 13:06:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d10.dll
2018-10-18 11:50:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wmi.dll
2018-10-18 09:15:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\infocardapi.dll
2018-10-18 09:15:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icardres.dll
2018-10-18 09:15:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icardagt.exe
2018-10-18 09:14:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbctrac.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbcjt32.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbccu32.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbccr32.dll
2018-10-18 09:04:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\odbccp32.dll
2018-10-18 09:04:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dhcpcsvc6.dll
2018-10-18 09:04:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2018-10-18 09:03:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll
2018-10-18 09:03:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2018-10-18 09:03:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2018-10-18 09:00:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll
2018-10-18 09:00:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mscorier.dll
2018-10-18 09:00:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll
2018-10-18 09:00:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2018-10-18 09:00:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
2018-10-18 08:59:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mapistub.dll
2018-10-18 08:59:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mapi32.dll
2018-10-18 08:59:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fixmapi.exe
2018-10-18 08:59:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll
2018-10-18 08:59:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cewmdm.dll
2018-10-18 08:59:49 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sbe.dll
2018-10-18 08:59:40 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\xmllite.dll
2018-10-18 08:59:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
2018-10-18 08:58:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\osk.exe
2018-10-18 08:58:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wdi.dll
2018-10-18 08:58:51 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ubpm.dll
2018-10-18 08:58:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
2018-10-18 08:58:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\credui.dll
2018-10-18 08:58:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tbs.dll
2018-10-18 08:58:25 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfc42u.dll
2018-10-18 08:58:25 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfc42.dll
2018-10-18 08:58:22 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\objsel.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dpapiprovider.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dimsroam.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cngprovider.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\capiprovider.dll
2018-10-18 08:57:32 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\adprovider.dll
2018-10-18 08:57:31 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wincredprovider.dll
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2018-10-18 03:23:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
2018-10-18 03:23:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
2018-10-18 03:23:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp_isv.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_isv.exe
2018-10-18 03:23:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RMActivate.exe
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp_isv.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc_isv.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\secproc.dll
2018-10-18 03:23:33 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msdrm.dll
2018-10-18 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
2018-10-18 03:00:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll
2018-10-18 03:00:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
2018-10-18 03:00:04 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wshrm.dll
2018-10-18 03:00:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2018-10-18 03:00:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netcorehc.dll
2018-10-18 02:59:30 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dpnet.dll
2018-10-18 02:58:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll
2018-10-18 02:58:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe
2018-10-18 02:58:37 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll
2018-10-18 02:57:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2018-10-18 02:56:27 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
2018-10-18 02:56:27 ----A---- C:\Windows\notepad.exe
2018-10-18 02:55:49 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\psisdecd.dll
2018-10-18 02:55:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll
2018-10-18 02:55:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll
2018-10-18 02:55:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2018-10-18 02:54:34 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll
2018-10-18 02:53:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2018-10-18 02:53:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2018-10-18 02:53:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2018-10-18 02:53:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2018-10-18 02:53:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2018-10-18 02:53:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2018-10-18 02:53:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2018-10-18 02:53:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2018-10-18 02:53:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2018-10-18 02:53:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\qasf.dll
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2018-10-18 02:53:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2018-10-18 02:53:13 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
2018-10-18 02:52:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2018-10-18 02:52:56 ----A---- C:\Windows\explorer.exe
2018-10-18 02:52:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iologmsg.dll
2018-10-18 02:51:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\synceng.dll
2018-10-18 02:51:43 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\charmap.exe
2018-10-18 02:51:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
2018-10-18 02:51:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll
2018-10-18 02:51:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll
2018-10-18 02:51:27 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2018-10-18 02:51:26 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll
2018-10-18 02:51:03 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\polstore.dll
2018-10-18 02:51:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winipsec.dll
2018-10-18 02:51:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gpapi.dll
2018-10-18 02:51:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FwRemoteSvr.dll
2018-10-18 02:50:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptdlg.dll
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\drvinst.exe
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\devrtl.dll
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\devobj.dll
2018-10-18 02:50:38 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr32.dll
2018-10-18 02:50:07 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
2018-10-18 02:50:05 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\packager.dll
2018-10-18 02:49:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winsta.dll
2018-10-18 02:49:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netapi32.dll
2018-10-18 02:49:45 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\browcli.dll
2018-10-18 02:49:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2018-10-18 02:49:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\prevhost.exe
2018-10-18 02:49:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll
2018-10-18 02:49:10 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\els.dll
2018-10-18 02:49:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe
2018-10-18 02:49:06 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\certenc.dll
2018-10-18 02:48:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe
2018-10-18 02:48:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll
2018-10-18 02:48:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe
2018-10-18 02:48:49 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
2018-10-18 02:48:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll
2018-10-18 02:25:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
2018-10-18 02:25:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2018-10-18 02:25:20 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\samlib.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
2018-10-18 02:25:19 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\resmon.exe
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pdhui.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmcshext.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\input.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2018-10-18 02:25:18 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winnsi.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msexch40.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll
2018-10-18 02:25:17 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\perfmon.exe
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pdh.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cic.dll
2018-10-18 02:25:16 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
2018-10-18 02:25:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
2018-10-18 02:25:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2018-10-18 02:25:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\pla.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2018-10-18 02:25:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmcndmgr.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2018-10-18 02:25:12 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mmcbase.dll
2018-10-18 02:25:11 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
2018-10-18 02:25:08 ----A---- C:\Windows\HelpPane.exe
2018-10-18 02:25:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\netbtugc.exe
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\MigAutoPlay.exe
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2018-10-18 02:25:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:25:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\DXPTaskRingtone.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2018-10-18 02:24:59 ----A---- C:\Windows\hh.exe
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
2018-10-18 02:24:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
2018-10-18 02:24:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2018-10-18 02:24:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2018-10-18 02:24:56 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-10-18 02:24:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
2018-10-18 02:24:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
2018-10-18 02:24:55 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2018-10-18 02:24:54 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2018-10-18 02:24:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2018-10-18 02:24:47 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
2018-10-18 02:24:44 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
2018-10-18 02:24:42 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
2018-10-18 02:24:41 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\nlsbres.dll
2018-10-18 02:05:46 ----D---- C:\Windows\CheckSur
2018-10-18 01:58:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle
2018-10-18 01:57:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java
2018-10-18 01:41:44 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2018-10-18 00:39:48 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2018-10-18 00:31:46 ----D---- C:\Windows\Migration
2018-10-13 22:17:00 ----D---- C:\results
2018-10-06 11:34:25 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\TeamViewer
2018-10-06 11:34:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamViewer

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-10-27 08:19:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro
2018-10-27 08:19:37 ----D---- C:\Windows\Temp
2018-10-27 08:18:09 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Skype
2018-10-27 08:09:48 ----SHD---- C:\System Volume Information
2018-10-27 08:04:28 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2018-10-27 08:02:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2018-10-27 07:46:00 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-10-26 13:06:05 ----RD---- C:\Program Files
2018-10-26 12:10:36 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\uTorrent
2018-10-26 09:59:19 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\vlc
2018-10-24 11:31:34 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\ViberPC
2018-10-24 10:17:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\rajce
2018-10-24 08:14:13 ----D---- C:\Windows
2018-10-24 07:51:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\AirDroid
2018-10-24 07:50:54 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\AirDroid
2018-10-23 23:01:09 ----D---- C:\Windows\Panther
2018-10-23 23:01:08 ----D---- C:\Windows\inf
2018-10-23 18:33:51 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2018-10-22 19:45:24 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2018-10-22 18:39:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2018-10-22 18:39:03 ----SHD---- C:\Config.Msi
2018-10-22 18:38:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\eM Client
2018-10-21 15:28:15 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-10-21 14:32:02 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Audacity
2018-10-19 18:37:51 ----D---- C:\Windows\winsxs
2018-10-19 17:48:05 ----D---- C:\Windows\rescache
2018-10-19 17:16:41 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2018-10-19 17:06:41 ----D---- C:\Windows\System32
2018-10-19 16:56:38 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2018-10-19 16:56:37 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\en-US
2018-10-19 16:56:37 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\cs-CZ
2018-10-19 16:56:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2018-10-19 16:56:36 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2018-10-19 08:55:01 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2018-10-19 08:47:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2018-10-19 08:45:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2018-10-19 08:42:21 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-10-19 03:17:27 ----D---- C:\Windows\AppCompat
2018-10-18 20:37:27 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2018-10-18 20:35:01 ----HD---- C:\ProgramData
2018-10-18 17:21:02 ----D---- C:\Windows\Logs
2018-10-18 17:21:02 ----D---- C:\Windows\debug
2018-10-18 17:05:41 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\wbem
2018-10-18 17:05:40 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions
2018-10-18 16:59:41 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2018-10-18 15:29:04 ----SHD---- C:\Boot
2018-10-18 15:23:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\System
2018-10-18 15:23:41 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\migration
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\zh-TW
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\zh-HK
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\zh-CN
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\tr-TR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\sv-SE
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\ru-RU
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\pt-PT
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\pt-BR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\pl-PL
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\nl-NL
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\nb-NO
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\ko-KR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\ja-JP
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\it-IT
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\hu-HU
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\fr-FR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\fi-FI
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\es-ES
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\el-GR
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\de-DE
2018-10-18 15:23:39 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\da-DK
2018-10-18 15:23:31 ----D---- C:\Windows\tracing
2018-10-18 15:23:31 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Dism
2018-10-18 15:23:30 ----D---- C:\Windows\ShellNew
2018-10-18 15:23:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2018-10-18 12:00:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared
2018-10-18 12:00:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Works
2018-10-18 11:13:46 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\migwiz
2018-10-18 11:13:45 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Setup
2018-10-18 01:58:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java
2018-10-18 01:56:53 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2018-10-16 00:09:22 ----D---- C:\ProgramData\Wondershare Video Converter Ultimate
2018-10-15 21:11:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\FormatFactory
2018-10-13 22:40:59 ----D---- C:\Users\Oťáček\AppData\Roaming\Opera Software

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsha.sys []
R0 aswblog;aswblog; C:\Windows\system32\drivers\aswbloga.sys []
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbuniva.sys []
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys []
R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys []
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys []
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys []
R1 aswArPot;aswArPot; C:\Windows\system32\drivers\aswArPot.sys []
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys []
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\Windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys []
R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys []
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys []
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys []
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys []
R1 HWiNFO32-BackupByDriverBoosterPortable;HWiNFO32/64 Kernel Driver; \??\C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [2018-03-24 27552]
R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\Windows\SysWOW64\drivers\SCDEmu.sys []
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys []
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys []
R2 SSPORT;SSPORT; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SSPORT.sys []
R2 WiseFs;WiseFS; \??\C:\Windows\WiseFs64.sys [2017-04-11 14256]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys []
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys []
R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys []
R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys []
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys []
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []
R3 MarvinBus;Pinnacle Marvin Bus 64; C:\Windows\system32\DRIVERS\MarvinBus64.sys []
R3 MEIx64;Intel(R) Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys []
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys []
R3 VX3000;VX-3000; C:\Windows\system32\DRIVERS\VX3000.sys []
S2 DgiVecp;DgiVecp; \??\C:\Windows\system32\Drivers\DgiVecp.sys []
S2 npf;NetGroup Packet Filter Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\npf.sys []
S3 Apowersoft_AudioDevice;Apowersoft_AudioDevice; C:\Windows\system32\drivers\Apowersoft_AudioDevice.sys []
S3 aswHwid;aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys []
S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys []
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys []
S3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\drivers\bthpan.sys []
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys []
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys []
S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys []
S3 dgderdrv;dgderdrv; C:\Windows\System32\drivers\dgderdrv.sys []
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys []
S3 Revoflt;Revoflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys []
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys []
S3 ScreamBAudioSvc;ScreamBee Audio; C:\Windows\system32\drivers\ScreamingBAudio64.sys []
S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys []
S3 tenCapture;tenCapture; C:\Windows\system32\DRIVERS\tenCapture.sys []
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys []
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys []
S3 WinUsb;SAMSUNG Android USB Driver; C:\Windows\system32\drivers\WinUsb.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Agent;VPDAgent; C:\Windows\VPDAgent_x64.exe [2013-08-28 168960]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe []
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2018-10-18 325024]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 FolderSize;Folder Size; C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe [2013-02-13 163840]
R2 MSCamSvc;MSCamSvc; C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS64.exe [2010-05-20 199536]
R2 ss_conn_service;SAMSUNG Mobile Connectivity Service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [2017-01-16 752224]
R2 TeamViewer;TeamViewer 13; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [2018-04-03 11293936]
S2 Abrosoft: Abrosoft FantaMorph update permissions manager. 12810.;Abrosoft: Abrosoft FantaMorph update permissions manager. 12810.; C:\Program Files (x86)\Abrosoft\FantaMorph5\FantaUp.exe -PermissionManagerRun []
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 107592]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 128584]
S2 FlexService;Remote Connections Service; C:\Program Files (x86)\RapidBIT\cisvc.exe []
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-10-21 335872]
S3 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2018-03-26 52832]
S3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [2018-10-18 8188768]
S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe /V []
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2018-10-24 216528]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 SwitchBoard;SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]

-----------------EOF-----------------

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 27 říj 2018 10:26
od Rudy
OK. Změnilo se něco?

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 27 říj 2018 16:50
od jarda.otta
Mnohokrát děkuji. Začnu testovat.

Re: Prosím o kontrolu logu

Napsal: 27 říj 2018 18:04
od Rudy
Nemáte zač! :-)