VIRY.CZ
https://forum.viry.cz:443/

Prosím o kontrolu
https://forum.viry.cz:443/viewtopic.php?f=30&t=154980
Stránka 1 z 1

Autor:  bluedragon [ 16 říj 2018 09:34 ]
Předmět příspěvku:  Prosím o kontrolu

Ahoj! Prosím o preventivku mého pracovního PC. Čas od času mi nechce naběhnout - zůstane černá obrazovka ve chvíli kdy by se měla objevit přihlašovací obrazovka a konec > musím na tvrdo resetovat. Cca 3x do týdne na pár vteřin zamrzne.

Díky!

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by LA at 2018-10-16 10:32:16
Microsoft Windows 10 Home
System drive C: has 10 GB (16%) free of 61 GB
Total RAM: 8190 MB (57% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:32:20, on 16.10.2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.16299.0371)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\LA\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Server\WkSvMgr.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe
C:\WINDOWS\SysWOW64\backgroundTaskHost.exe
C:\Program Files\trend micro\LA.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT\"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\Steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\LA\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Network Server.lnk = C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Server\WkSvMgr.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do Microsoft Excelu - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Zobrazit nebo skrýt HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Autodesk Desktop App Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Monitor Service (AGMService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: AvastWscReporter - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @mqutil.dll,-6102 (MSMQ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: Corel License Validation Service V2 x64, Powered by arvato (PSI_SVC_2_x64) - arvato digital services llc - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShow Producer\ScsiAccess.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\xbgmsvc.exe (file missing)

--
End of file - 11369 bytes

======Listing Processes======

winlogon.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k dcomlaunch -p -s PlugPlay
"fontdrvhost.exe"
"fontdrvhost.exe"
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k rpcss -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k dcomlaunch -p -s LSM
"dwm.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s NcbService
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s lmhosts
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s TimeBrokerSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s hidserv
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s SEMgrSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s EventLog
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s nsi
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s Dhcp
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s ProfSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s SysMain
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s gpsvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Themes
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s EventSystem
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s lfsvc

c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s SENS
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s NlaSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s FontCache
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s AudioEndpointBuilder
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s netprofm
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s UserManager
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s Dnscache
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenonetwork -p -s NcdAutoSetup
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s fdPHost
c:\windows\system32\svchost.exe -k localserviceandnoimpersonation -p -s FDResPub
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s WinHttpAutoProxySvc
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Winmgmt
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k appmodel -p -s StateRepository
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s ShellHWDetection
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s HomeGroupProvider

c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s DeviceAssociationService
dashost.exe {5c0b7aa8-7024-4dd5-b05915912840b343}
c:\windows\system32\svchost.exe -k localserviceandnoimpersonation -p -s SSDPSRV
C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s LanmanWorkstation
c:\windows\system32\svchost.exe -k apphost -s AppHostSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenonetwork -p -s DPS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s iphlpsvc
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe" -s NvContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000 -st "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\NvContainerTelemetryApi.dll"
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s TrkWks

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
c:\windows\syswow64\svchost.exe -k hpdevmgmt -s hpqddsvc
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
"c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k iissvcs
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s SstpSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s WpnService
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\smsvchost.exe
"C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShow Producer\ScsiAccess.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s CryptSvc
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s LanmanServer
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s WdiServiceHost
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
"c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\smsvchost.exe" -netmsmqactivator
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Browser
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s wlidsvc

c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s CDPSvc
c:\windows\syswow64\svchost.exe -k hpdevmgmt -s hpqcxs08
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s Netman
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s wscsvc

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -f "C:\ProgramData\NVIDIA\DisplaySessionContainer%d.log" -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\Session" -r -l 3 -p 30000 -c
c:\windows\system32\svchost.exe -k unistacksvcgroup -s CDPUserSvc
sihost.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k unistacksvcgroup -s WpnUserService
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe" -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerUser%dSPUser.log" -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\SPUser" -r -l 3 -p 30000 -c
taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe" -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerUser%d.log" -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\User" -r -l 3 -p 30000 -st "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\NvContainerTelemetryApi.dll" -c
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s TabletInputService
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s TokenBroker
"ctfmon.exe"
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s WdiSystemHost
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s PcaSvc
"C:\WINDOWS\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe" -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca
"C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe" -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s LicenseManager
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\WINDOWS\system32\AUDIODG.EXE 0x470
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe" index.js
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s BITS
\??\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe"
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --ran-launcher --started-from-shortcut
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera_crashreporter.exe" --type=crashpad-handler /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\LA\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Crash Reports" "--crash-count-file=C:\Users\LA\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\crash_count.txt" --url=https://crashstats-collector.opera.com/collector/submit --annotation=channel=Stable --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=OperaDesktop --annotation=ver=56.0.3051.36 --initial-client-data=0x20c,0x2f4,0x2f8,0x214,0x2fc,0x7ffd7a660d48,0x7ffd7a660d58,0x7ffd7a660d68
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --gpu-preferences=KAAAAAAAAACAAwBAAQAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAACgAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAADAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAEAAAAAAAAAAAAAAACwAAABAAAAAAAAAAAQAAAAoAAAAQAAAAAAAAAAEAAAALAAAA --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --service-request-channel-token=3800153245202174954 --mojo-platform-channel-handle=1644 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=15717602422621426332 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=15717602422621426332 --renderer-client-id=3 --mojo-platform-channel-handle=2912 /prefetch:1
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=9645076462037307673 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=9645076462037307673 --renderer-client-id=4 --mojo-platform-channel-handle=3096 /prefetch:1
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=2286018127388481576 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=2286018127388481576 --renderer-client-id=5 --mojo-platform-channel-handle=3300 /prefetch:1
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=13899963799083017178 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=13899963799083017178 --renderer-client-id=11 --mojo-platform-channel-handle=3928 /prefetch:1
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=10551758461670148958 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=10551758461670148958 --renderer-client-id=13 --mojo-platform-channel-handle=2876 /prefetch:1
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=16874878184770186491 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=16874878184770186491 --renderer-client-id=6 --mojo-platform-channel-handle=3948 /prefetch:1
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=12265953265128876102 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=12265953265128876102 --renderer-client-id=9 --mojo-platform-channel-handle=4532 /prefetch:1
"C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Appinfo
"C:\Program Files\Highresolution Enterprises\X-Mouse Button Control\XMouseButtonControl.exe" /notportable /delay
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{973D20D7-562D-44B9-B70B-5A0F49CCDF3F}
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k utcsvc -p
"C:\Users\LA\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
AvastUI.exe /nogui
"C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Server\WkSvMgr.exe"
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\ShadowPlay\nvsphelper64.exe"
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe"
C:\WINDOWS\system32\ApplicationFrameHost.exe -Embedding
"C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe" -ServerName:microsoft.windows.immersivecontrolpanel
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe" --type=renderer --disable-gpu-compositing --no-sandbox --service-pipe-token=68440AEBB6777AB73F54D2C6B82E6C3A --lang=en-US --lang=en-US --log-file="C:\Users\LA\AppData\Local\NVIDIA Corporation\NVIDIA Share\CefCache\debug.log" --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,3553;0,11,3553;0,12,3553;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;0,17,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,3553;1,11,3553;1,12,3553;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;1,17,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,3553;2,11,3553;2,12,3553;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;2,17,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,3553;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,3553;3,13,3553;3,14,3553;3,15,3553;3,16,3553;3,17,3553;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,3553;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,3553;4,13,3553;4,14,3553;4,15,3553;4,16,3553;4,17,3553 --disable-accelerated-video-decode --disable-gpu-compositing --enable-gpu-async-worker-context --service-request-channel-token=68440AEBB6777AB73F54D2C6B82E6C3A --renderer-client-id=2 --mojo-platform-channel-handle=1572 /prefetch:1
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s DoSvc
"C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k unistacksvcgroup
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=18211888834952482572 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=18211888834952482572 --renderer-client-id=17 --mojo-platform-channel-handle=6268 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe" /c
"C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe" /from_scheduler:1
C:\WINDOWS\system32\compattelrunner.exe
"C:\Program Files\rempl\sedlauncher.exe"
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p
\??\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"
C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe -m:appraiser.dll -f:DoScheduledTelemetryRun -cv:chCLXCpaU06qrnjw.1
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s StorSvc
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel -p -s tiledatamodelsvc
C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.16299.541_none_16e8222032163850\TiWorker.exe -Embedding
C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k swprv
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V
wmiadap.exe /F /T /R
"C:\WINDOWS\system32\backgroundTaskHost.exe" -ServerName:CortanaUI.AppXy7vb4pc2dr3kc93kfc509b1d0arkfb2x.mca
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel -p -s camsvc
"C:\WINDOWS\SysWOW64\backgroundTaskHost.exe" -ServerName:Spotify.AppXt469n91rqc91c7c1tk8hgxpvb3sxp03a.mca
"C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1628,13432295211731739212,6298057952919265822,131072 --disable-features=SharedArrayBuffer --service-pipe-token=2413847944720553463 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --with-feature:installer-experiment-test=off --with-feature:installer-use-minimal-package=off --with-feature:installer-simplified-ui=on --ab_tests="Reference group:Add bookingCom speeddial,DNA-70598-test:DNA-70598" --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=2413847944720553463 --renderer-client-id=20 --mojo-platform-channel-handle=1328 /prefetch:1

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 716 720 728 8192 724
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\System32\smartscreen.exe -Embedding
taskhostw.exe
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{133EAC4F-5891-4D04-BADA-D84870380A80}
"C:\Users\LA\Desktop\RSITx64.exe"
C:\WINDOWS\System32\vdsldr.exe -Embedding
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2015-07-31 580312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]
HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-10-22 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll [2017-03-20 329504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2015-07-31 403672]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2015-07-31 1512152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2017-03-20 59168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]
HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-10-22 517688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SecurityHealth"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [2017-09-29 630168]
"XMouseButtonControl"=C:\Program Files\Highresolution Enterprises\X-Mouse Button Control\XMouseButtonControl.exe [2017-02-08 1487896]
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2018-08-29 242392]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-10-26 13213840]
"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2015-08-05 508240]
"AdobeGCInvoker-1.0"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [2018-09-10 2670056]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Steam"=D:\Steam\steam.exe [2018-09-08 3207968]
"OneDrive"=C:\Users\LA\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe [2018-09-22 1647904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\!MOF64]
cmd.exe /c cd C:\WINDOWS\microsoft.net\framework64\v4.0.30319 & mofcomp.exe -autorecover mof\servicemodel.mof & mofcomp.exe -autorecover mof\servicemodel35.mof & mofcomp.exe -autorecover aspnet.mof & cd C:\WINDOWS\microsoft.net\framework\v4.0.30319 & mofcomp.exe -autorecover mof\servicemodel.mof & mofcomp.exe -autorecover mof\servicemodel35.mof & mofcomp.exe -autorecover aspnet.mof []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2015-08-05 508240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2011-09-27 59240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Autodesk Desktop App]
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe [2017-03-10 704424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2013-05-30 96056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HPUsageTracking]
C:\Program Files (x86)\HP\HP UT\bin\hppusg.exe [2009-05-11 24576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2011-10-24 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ShadowPlay]
C:\Windows\system32\nvspcap64.dll [2018-01-10 2425656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-01-18 254696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VirtualCloneDrive]
C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [2013-03-10 88984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WSUSOfflineUpdate]
C:\Windows\Temp\WOURecall\RecallStub.cmd []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Zoner Photo Studio Autoupdate]
C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 19\Program32\ZPSTRAY.EXE [2017-04-19 573392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"HPUsageTracking"=C:\Program Files (x86)\HP\HP UT\bin\hppusg.exe [2009-05-11 24576]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
Network Server.lnk - C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Server\WkSvMgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\iai2c.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TileDataModelSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetSetupSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TileDataModelSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DSCAutomationHostEnabled"=2
"EnableFullTrustStartupTasks"=2
"EnableUwpStartupTasks"=2
"SupportFullTrustStartupTasks"=1
"SupportUwpStartupTasks"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145
""=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*
.scr - open -
.scr - install -
.scr - config -

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-10-16 10:32:16 ----D---- C:\rsit
2018-10-16 10:32:16 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2018-10-16 10:31:24 ----HD---- C:\$WINDOWS.~BT

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-10-16 10:32:19 ----D---- C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
2018-10-16 10:32:16 ----RD---- C:\Program Files
2018-10-16 10:32:15 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2018-10-16 10:32:11 ----D---- C:\WINDOWS\System32
2018-10-16 10:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2018-10-16 10:32:08 ----DC---- C:\Users\LA\AppData\Roaming\Adobe
2018-10-16 10:32:03 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2018-10-16 10:32:01 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps
2018-10-16 10:31:55 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness
2018-10-16 10:31:50 ----D---- C:\ProgramData\Packages
2018-10-16 10:31:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks
2018-10-16 10:31:43 ----D---- C:\Program Files\Opera
2018-10-16 10:31:41 ----D---- C:\WINDOWS\Panther
2018-10-16 10:29:34 ----SHDC---- C:\WINDOWS\Installer
2018-10-16 10:29:09 ----D---- C:\WINDOWS\Logs
2018-10-16 10:29:09 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA
2018-10-09 16:13:17 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru
2018-10-09 16:13:17 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2
2018-10-09 16:09:53 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2018-10-09 12:51:47 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64
2018-10-09 12:51:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2018-10-09 12:51:41 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Macromed
2018-10-09 12:51:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2018-10-09 12:09:34 ----RD---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
2018-10-09 12:06:12 ----RD---- C:\WINDOWS\assembly
2018-10-09 12:00:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
2018-10-09 09:57:12 ----D---- C:\Windows
2018-10-09 09:51:15 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
2018-10-09 09:42:16 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp
2018-10-09 09:15:35 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2018-10-09 09:14:35 ----HD---- C:\Config.Msi
2018-10-08 12:52:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2018-10-08 12:51:39 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2018-10-08 12:51:39 ----D---- C:\WINDOWS\INF
2018-10-08 12:51:39 ----D---- C:\WINDOWS\debug
2018-10-08 12:51:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\NDF
2018-10-05 14:52:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2018-10-05 14:51:33 ----D---- C:\Program Files\rempl
2018-09-28 08:53:20 ----D---- C:\WINDOWS\rescache
2018-09-27 15:06:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Luadgmgt.dll
2018-09-17 07:28:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore
2018-09-17 07:27:04 ----SD---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\F12
2018-09-17 07:27:04 ----D---- C:\WINDOWS\TextInput
2018-09-17 07:27:04 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\cs-CZ
2018-09-17 07:27:03 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\F12
2018-09-17 07:27:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe
2018-09-17 07:27:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\cs-CZ
2018-09-17 07:27:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Boot
2018-09-17 07:27:02 ----RD---- C:\WINDOWS\PrintDialog
2018-09-17 07:27:02 ----RD---- C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2018-09-17 07:27:02 ----D---- C:\WINDOWS\ShellExperiences
2018-09-17 07:27:02 ----D---- C:\WINDOWS\apppatch

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbidsha.sys [2018-08-29 201320]
R0 aswblog;aswblog; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbloga.sys [2018-08-29 346664]
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbuniva.sys [2018-08-29 59568]
R0 aswElam;aswElam; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswElam.sys [2018-06-26 15360]
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys [2018-08-29 87904]
R0 aswVmm;aswVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys [2018-08-29 381560]
R0 AtiPcie;@oem24.inf,%ATIPCIE_svcdesc%;AMD PCI Express (3GIO) Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AtiPcie.sys [2009-05-04 16440]
R0 IaNVMeF;IaNVMeF; C:\WINDOWS\system32\drivers\IaNVMeF.sys [2016-01-26 27120]
R0 IaRNVMeF;IaRNVMeF; C:\WINDOWS\system32\drivers\IaRNVMeF.sys [2016-01-22 36888]
R0 iorate;@%SystemRoot%\system32\drivers\iorate.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\iorate.sys [2017-09-29 56728]
R0 nvmeF;nvmeF; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvmeF.sys [2015-12-16 30776]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswArPot.sys [2018-08-29 199712]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys [2018-08-29 229384]
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHdsKe.sys [2018-08-29 249016]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys [2018-08-29 111864]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2018-08-29 1027720]
R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2018-09-06 467320]
R1 bam;@%SystemRoot%\system32\drivers\bam.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\bam.sys [2018-03-30 59808]
R1 ElbyCDIO;ElbyCDIO Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [2014-12-21 40344]
R1 FileCrypt;@%systemroot%\system32\drivers\filecrypt.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys [2017-09-29 55808]
R1 GpuEnergyDrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\gpuenergydrv.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\gpuenergydrv.sys [2018-03-30 8192]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2018-09-15 163392]
R2 aswStm;aswStm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswStm.sys [2018-09-15 215920]
R2 CldFlt;Windows Cloud Files Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\cldflt.sys [2018-05-11 385536]
R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\drivers\mmcss.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\mmcss.sys [2017-09-29 43520]
R2 RtNdPt60;@oem10.inf,%NDISPROT_Desc%;Realtek NDIS Protocol Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtNdPt60.sys [2011-06-15 27136]
R3 dot4;@oem57.inf,%Dot4_Name%;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2012-10-19 151968]
R3 Dot4Print;@oem58.inf,%Dot4Print_Name%;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\WINDOWS\System32\drivers\Dot4Prt.sys [2012-10-19 27040]
R3 dot4usb;@oem57.inf,%DOT4USB_NAME%;Dot4USB Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2012-10-19 49056]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-10-30 4201104]
R3 MQAC;@mqutil.dll,-6101; C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys [2018-03-30 176128]
R3 NVHDA;@oem21.inf,%NVHDA.SvcDesc%;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvhda64v.sys [2018-02-26 226760]
R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_048172e9d7cc483d\nvlddmkm.sys [2018-02-26 17524720]
R3 nvvad_WaveExtensible;@oem3.inf,%nvvad_WaveExtensible.SvcDesc%;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [2017-12-15 59240]
R3 nvvhci;@oem9.inf,%ServiceDesc%;NVVHCI Enumerator Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [2018-01-10 57928]
R3 rt640x64;@rt640x64.inf,%rt640.Service.DispName%;Realtek RT640 NT Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [2017-09-29 604160]
S0 bttflt;@virtdisk.inf,%service_desc%;Microsoft Hyper-V VHDPMEM BTT Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\bttflt.sys [2017-09-29 37784]
S0 cht4iscsi;cht4iscsi; C:\WINDOWS\System32\drivers\cht4sx64.sys [2017-09-29 357272]
S0 IaNVMe;IaNVMe; C:\WINDOWS\system32\drivers\IaNVMe.sys [2016-01-26 101872]
S0 iusb3hcs;Ovladač přepínání hostitelského řadiče Intel(R) USB 3.0; C:\WINDOWS\system32\drivers\iusb3hcs.sys [2016-03-17 23536]
S0 LSI_SAS2i;LSI_SAS2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [2017-09-29 123800]
S0 LSI_SAS3i;LSI_SAS3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [2017-09-29 103320]
S0 megasas2i;megasas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\MegaSas2i.sys [2017-09-29 63520]
S0 ocztrimfilter;SSD Device Filter; C:\WINDOWS\system32\drivers\ocztrimfilter.sys [2016-04-06 29056]
S0 percsas2i;percsas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas2i.sys [2017-09-29 58776]
S0 percsas3i;percsas3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas3i.sys [2017-09-29 61848]
S0 Ramdisk;Windows RAM Disk Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ramdisk.sys [2017-09-29 39832]
S0 scmbus;@scmbus.inf,%scmbus.SvcDesc%;Microsoft Storage Class Memory Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\scmbus.sys [2018-08-07 118688]
S3 AcpiDev;@acpidev.inf,%AcpiDev.SvcDesc%;ACPI Devices driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\AcpiDev.sys [2017-09-29 20480]
S3 amdhub30;AMD USB 3.0 Hub Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\amdhub30.sys [2016-01-14 108768]
S3 amdxhc;AMD USB 3.0 Host Controller Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\amdxhc.sys [2016-01-14 229088]
S3 applockerfltr;@%systemroot%\system32\srpapi.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\drivers\applockerfltr.sys [2017-09-29 18432]
S3 asmthub3;ASMedia USB3.1 Hub Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\asmthub3.sys [2016-04-14 150272]
S3 asmtxhci;ASMedia XHCI Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\asmtxhci.sys [2016-04-14 453880]
S3 aswHwid;aswHwid; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHwid.sys [2018-08-29 46968]
S3 ausb3hub;Ovladač rozbočovače Intel(R) USB 3.1; C:\WINDOWS\system32\drivers\ausb3hub.sys [2016-04-12 403520]
S3 ausb3xhc;Ovladač rozšiřitelného hostitelského řadiče Intel(R) USB 3.1; C:\WINDOWS\system32\drivers\ausb3xhc.sys [2016-04-12 816712]
S3 buttonconverter;@buttonconverter.inf,%btnconv.SvcDesc%;Service for Portable Device Control devices; C:\WINDOWS\System32\drivers\buttonconverter.sys [2017-09-29 39424]
S3 CAD;@ChargeArbitration.inf,%CAD_DevDesc%;Charge Arbitration Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\CAD.sys [2017-09-29 60312]
S3 CapImg;@capimg.inf,%CapImgHid_Service%;HID driver for CapImg touch screen; C:\WINDOWS\System32\drivers\capimg.sys [2017-09-29 122368]
S3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\EtronHub3.sys [2014-02-12 65408]
S3 EtronSTOR;Etron Enhance USB BOT/UASP Mass Storage Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\EtronSTOR.sys [2014-02-12 39296]
S3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\EtronXHCI.sys [2014-02-12 94208]
S3 FLxHCIc;Fresco Logic xHCI (USB3) Device Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\FLxHCIc.sys [2015-07-30 252536]
S3 FLxHCIh;Fresco Logic xHCI (USB3) Hub Device Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\FLxHCIh.sys [2015-07-30 77944]
S3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [2017-03-20 25640]
S3 genericusbfn;@genericusbfn.inf,%genericusbfn.ServiceName%;Generic USB Function Class; C:\WINDOWS\System32\drivers\genericusbfn.sys [2017-09-29 20992]
S3 hidinterrupt;@hidinterrupt.inf,%HID_Interrupt.SvcDesc%;Common Driver for HID Buttons implemented with interrupts; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidinterrupt.sys [2017-09-29 50584]
S3 HPEWSFXBULK;HPEWSFXBULK; C:\WINDOWS\system32\drivers\hpfx64bulk.sys [2009-02-26 20504]
S3 hvservice;@%SystemRoot%\system32\drivers\hvservice.sys,-16; C:\WINDOWS\system32\drivers\hvservice.sys [2018-08-09 75704]
S3 HwNClx0101;Microsoft Hardware Notifications Class Extension Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mshwnclx.sys [2017-09-29 27136]
S3 cht4vbd;@cht4vx64.inf,%cht4vbd.generic%;Chelsio Virtual Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\cht4vx64.sys [2017-09-29 1723288]
S3 iagpio;@iagpio.inf,%iagpio.SVCDESC%;Intel Serial IO GPIO Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\iagpio.sys [2017-09-29 36864]
S3 iai2c;@iai2c.inf,%iai2c.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Host Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iai2c.sys [2017-09-29 91648]
S3 iaLPSS2i_GPIO2;@iaLPSS2i_GPIO2_SKL.inf,%iaLPSS2i_GPIO2.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2.sys [2017-09-29 79360]
S3 iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P;@iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.sys [2017-09-29 88576]
S3 iaLPSS2i_I2C;@iaLPSS2i_I2C_SKL.inf,%iaLPSS2i_I2C.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys [2017-09-29 171520]
S3 iaLPSS2i_I2C_BXT_P;@iaLPSS2i_I2C_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_I2C_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_BXT_P.sys [2017-09-29 174592]
S3 IaRNVMe;IaRNVMe; C:\WINDOWS\system32\drivers\IaRNVMe.sys [2016-01-22 592408]
S3 ibbus;@mlx4_bus.inf,%Ibbus.ServiceDesc%;Mellanox InfiniBand Bus/AL (Filter Driver); C:\WINDOWS\System32\drivers\ibbus.sys [2017-09-29 526232]
S3 IndirectKmd;@%SystemRoot%\system32\drivers\IndirectKmd.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\IndirectKmd.sys [2017-09-29 39424]
S3 invdimm;@invdimm.inf,%invdimm.SvcDesc%;Microsoft iNVDIMM device driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\invdimm.sys [2017-09-29 38912]
S3 IPT;IPT; C:\WINDOWS\System32\drivers\ipt.sys [2017-09-29 26112]
S3 irda;IrDA; C:\WINDOWS\system32\drivers\irda.sys [2018-03-30 119808]
S3 iusb3hub;Ovladač rozbočovače Intel(R) USB 3.0; C:\WINDOWS\system32\drivers\iusb3hub.sys [2016-03-17 396784]
S3 iusb3xhc;Ovladač rozšiřitelného hostitelského řadiče Intel(R) USB 3.0; C:\WINDOWS\system32\drivers\iusb3xhc.sys [2016-03-17 806896]
S3 mausbhost;@mausbhost.inf,%MAUSBHost.ServiceName%;MA-USB Host Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mausbhost.sys [2017-09-29 505240]
S3 mausbip;@mausbhost.inf,%MAUSBIP.ServiceName%;MA-USB IP Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mausbip.sys [2017-09-29 55840]
S3 mlx4_bus;@mlx4_bus.inf,%MLX4BUS.ServiceDesc%;Mellanox ConnectX Bus Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\mlx4_bus.sys [2017-09-29 842648]
S3 ndfltr;@mlx4_bus.inf,%ndfltr.ServiceDesc%;NetworkDirect Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\ndfltr.sys [2017-09-29 108952]
S3 NetAdapterCx;Network Adapter Wdf Class Extension Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\NetAdapterCx.sys [2017-09-29 132608]
S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\nusb3hub.sys [2012-08-27 107912]
S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\nusb3xhc.sys [2012-08-27 226696]
S3 nvdimmn;@nvdimmn.inf,%nvdimmn.SvcDesc%;Microsoft NVDIMM-N device driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvdimmn.sys [2017-09-29 88576]
S3 nvme;nvme; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvme.sys [2015-12-16 83784]
S3 NvStreamKms;NVIDIA KMS; \??\C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [2018-01-10 31024]
S3 ocznvme;ocznvme; C:\WINDOWS\system32\drivers\ocznvme.sys [2016-04-06 99584]
S3 pmem;@pmem.inf,%pmem.SvcDesc%;Microsoft persistent memory disk driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pmem.sys [2017-09-29 100352]
S3 PNPMEM;@memory.inf,%PNPMEM.SvcDesc%;Microsoft Memory Module Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pnpmem.sys [2017-09-29 16896]
S3 ReFSv1;ReFSv1; C:\WINDOWS\system32\drivers\ReFSv1.sys [2018-07-18 939304]
S3 rhproxy;@rhproxy.inf,%rhproxy.SVCDESC%;Resource Hub proxy driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rhproxy.sys [2017-09-29 103936]
S3 RTTEAMPT;@oem29.inf,%RTTEAMPT_Desc%;Realtek Teaming Protocol Driver (NDIS 6.0); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtTeam60.sys [2011-06-15 58472]
S3 RTVLANPT;@oem35.inf,%RTVLANPT_Desc%;Realtek Vlan Protocol Driver (NDIS 6.2); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtVlan620.sys []
S3 rusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver (Version 3.0); C:\WINDOWS\system32\drivers\rusb3hub.sys [2012-08-27 114568]
S3 rusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver (Version 3.0); C:\WINDOWS\system32\drivers\rusb3xhc.sys [2012-08-27 230280]
S3 SDFRd;@SDFRd.inf,%SDFRd.ServiceDesc%;SDF Reflector; C:\WINDOWS\System32\drivers\SDFRd.sys [2017-09-29 33176]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdAppMgrSvc;Autodesk Desktop App Service; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe [2017-03-10 1309176]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2018-08-14 83984]
R2 AGMService;Adobe Genuine Monitor Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2018-09-10 2910696]
R2 AGSService;Adobe Genuine Software Integrity Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2018-09-10 2704872]
R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2018-08-29 322464]
R2 CDPSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 CDPUserSvc_10d71a;Uživatelská služba platformy připojených zařízení_10d71a; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 CoreMessagingRegistrar;@%SystemRoot%\system32\coremessaging.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\diagtrack.dll,-3001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 DoSvc;@%systemroot%\system32\dosvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 DusmSvc;@%SystemRoot%\System32\dusmsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 hpqddsvc;Služba HP CUE DeviceDiscovery; C:\WINDOWS\syswow64\svchost.exe [2017-09-29 44520]
R2 MSMQ;@mqutil.dll,-6102; C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe [2018-01-09 26112]
R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 NetMsmqActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2017-09-29 136312]
R2 NetPipeActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2017-09-29 136312]
R2 NetTcpActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2017-09-29 136312]
R2 NvContainerLocalSystem;NVIDIA LocalSystem Container; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [2018-01-10 519992]
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem;NVIDIA Display Container LS; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [2018-02-23 462864]
R2 NvTelemetryContainer;NVIDIA Telemetry Container; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [2018-01-10 461616]
R2 OneSyncSvc_10d71a;Hostitel synchronizace_10d71a; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 osrss;@%systemroot%\system32\osrss.dll,-500; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 PSI_SVC_2_x64;Corel License Validation Service V2 x64, Powered by arvato; c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2013-09-13 337776]
R2 ScsiAccess;ScsiAccess; C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShow Producer\ScsiAccess.exe [2017-04-12 186760]
R2 SecurityHealthService;@%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002; C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe [2018-03-01 519152]
R2 sedsvc;Windows Remediation Service; C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe [2018-09-27 304808]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [2018-08-29 7994520]
R3 camsvc;@%SystemRoot%\system32\CapabilityAccessManager.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 ClipSVC;@%SystemRoot%\system32\ClipSVC.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\WINDOWS\syswow64\svchost.exe [2017-09-29 44520]
R3 InstallService;@%SystemRoot%\system32\InstallService.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 LicenseManager;@%SystemRoot%\system32\licensemanagersvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2015-07-30 5132888]
R3 SEMgrSvc;@%SystemRoot%\System32\SEMgrSvc.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 avast;Služba %1!s! Update (avast); C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05 164984]
S2 CDPUserSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpusersvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-03-20 153752]
S2 MapsBroker;@%SystemRoot%\System32\moshost.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 OneSyncSvc;@%SystemRoot%\system32\APHostRes.dll,-10002; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-10-09 335872]
S3 AJRouter;@%SystemRoot%\system32\AJRouter.dll,-2; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 avastm;Služba %1!s! Update (avastm); C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05 164984]
S3 AvastWscReporter;AvastWscReporter; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe [2018-08-29 57504]
S3 BthHFSrv;@%SystemRoot%\System32\BthHFSrv.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DevicesFlowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\DevicesFlowBroker.dll,-103; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DevicesFlowUserSvc_10d71a;Tok zařízení_10d71a; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DevQueryBroker;@%SystemRoot%\system32\DevQueryBroker.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 diagnosticshub.standardcollector.service;@%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe [2018-05-03 86016]
S3 diagsvc;@%systemroot%\system32\DiagSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DmEnrollmentSvc;@%systemroot%\system32\Windows.Internal.Management.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 dmwappushservice;@%SystemRoot%\system32\dmwappushsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DsSvc;@%SystemRoot%\system32\dssvc.dll,-10003; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 embeddedmode;@%SystemRoot%\system32\embeddedmodesvc.dll,-201; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 EntAppSvc;@EnterpriseAppMgmtSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 FlexNet Licensing Service 64;FlexNet Licensing Service 64; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2017-03-20 1591264]
S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2017-09-28 43648]
S3 FrameServer;@%systemroot%\system32\FrameServer.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 GraphicsPerfSvc;@%SystemRoot%\system32\GraphicsPerfSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-03-20 153752]
S3 HvHost;@%SystemRoot%\system32\hvhostsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 icssvc;@%SystemRoot%\System32\tetheringservice.dll,-4097; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 IpxlatCfgSvc;@%Systemroot%\system32\ipxlatcfg.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 irmon;@%SystemRoot%\System32\irmon.dll,-2000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 MessagingService;@%SystemRoot%\system32\MessagingService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 MessagingService_10d71a;Služba zasílání zpráv_10d71a; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2018-07-17 175056]
S3 NaturalAuthentication;@%systemroot%\system32\NaturalAuth.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NetSetupSvc;@%SystemRoot%\system32\NetSetupSvc.dll,-3; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NgcCtnrSvc;@%SystemRoot%\System32\NgcCtnrSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NgcSvc;@%SystemRoot%\System32\ngcsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NvContainerNetworkService;NVIDIA NetworkService Container; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [2018-01-10 519992]
S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2015-07-31 242864]
S3 PhoneSvc;@%SystemRoot%\system32\PhoneserviceRes.dll,-10000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PimIndexMaintenanceSvc;@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-15001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PimIndexMaintenanceSvc_10d71a;Data kontaktů_10d71a; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PrintWorkflowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\PrintWorkflowService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PrintWorkflowUserSvc_10d71a;PrintWorkflow_10d71a; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PushToInstall;@%SystemRoot%\system32\pushtoinstall.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 RetailDemo;@%SystemRoot%\System32\RDXService.dll,-256; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 RmSvc;@%SystemRoot%\system32\RMapi.dll,-1001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 SensorDataService;@%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101; C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe [2017-09-29 1288704]
S3 SensorService;@%SystemRoot%\System32\sensorservice.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S4 aspnet_state;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_rc.dll,-1; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2017-09-29 52856]

-----------------EOF-----------------

Autor:  Rudy [ 17 říj 2018 09:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Prosím o kontrolu

Zdravím!
Spusťte tuto utilitu:

Citace:
Ulozte na plochu AdwCleaner https://malwarebytes.com/adwcleaner/ nebo http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

ukoncete vsechny programy
odsouhlaste licencni podmiky (EULA) klikem na Souhlasim
kliknete pravym na ikonu AdwCleaneru a vyberte Spustit jako spravce (v pripade Win XP spustte obycejne dvojklikem)
kliknete na Skenovat nyni (Scan now), pote na Cisteni a opravy (Clean and Repair)
po restartu na Vas vyskoci log (pripadne jej najdete v C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[Cxx].txt), jehoz obsah zkopirujte do pristi odpovedi

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/