Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Preventivka - zpomalené PC

Nemáte v tuto chvíli žádný problém s pc a chcete se jen ujistit, že je vše v pořádku?
Vložte log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Odpovědět
Zpráva
Autor
tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Preventivka - zpomalené PC

#1 Příspěvek od tomaskolik »

Ahoj, mám tu kamarádův komp. Stěžuje si na výrazné zpomalení PC při běžné práci ve windows (pomalejší start programů, pomalé načítání souborů atd. Díky za pomoc!

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Ladislav Fic at 2018-09-30 21:19:05
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 20 GB (20%) free of 100 GB
Total RAM: 8139 MB (68% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:19:12, on 30.9.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19130)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\acwebbrowser.exe
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\acwebbrowser.exe
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\acwebbrowser.exe
C:\Program Files\trend micro\Ladislav Fic.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/?pc=avmsp&ocid=PerDHP
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ADSK DLMSession] C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Autodesk Desktop App] "C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe" -tray
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ZoneAlarm Free Firewall] "C:\Users\LADISL~1\AppData\Local\Temp\{907A1104-E812-4b5c-959B-E4DAB37A96AB}\Install.exe" /w /once
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ZoneAlarm Windows 10 Upgrader] "C:\ProgramData\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\Updates\unpacked==win10=update_win10.zip\upgrade.exe" /delay (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ZoneAlarm Windows 10 Upgrader] "C:\ProgramData\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\Updates\unpacked==win10=update_win10.zip\upgrade.exe" /delay (User 'Default user')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - (no file)
O23 - Service: Autodesk Desktop App Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9575 bytes

======Listing Processes======\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
atieclxx
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
"taskhost.exe"
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe" atlogon
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe"
"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun
AvastUI.exe /nogui
"C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService
"C:/Users/Ladislav Fic/AppData/Local/Akamai/netsession_win.exe" --client
C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
"C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\ZaPrivacyService.exe"
WLIDSvcM.exe 2640
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe"
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe" -tray
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\acwebbrowser.exe" --approot=SOFTWARE\Autodesk --appAgent=/AUTODESKDESKTOPAPP/6.2.0.174/cs-CZ/0001 --lang=cs-CZ --cache-path="C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Desktop App\BrowserCache" --peerPid=1836
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-577db8fc-292c-4241-be86-a4ec9e23b321 -SystemEventPortName:HostProcess-34dec839-9a8f-4ec0-9c76-d1f235c20068 -IoCancelEventPortName:HostProcess-11a4af01-c31c-4d38-9835-c51d96e88106 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-62c5e609-ac6a-46d1-8b6d-6643f79d389f -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:877fb28c-9a47-4ce4-bd52-ff51cbfb7e5e -DeviceGroupId:WpdFsGroup
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\acwebbrowser.exe" --type=gpu-process --channel="3312.0.286979216\1210192354" --no-sandbox --lang=cs-CZ --log-severity=disable --peerpid=1836 --disable-image-transport-surface --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,1,14,27 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x683d --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=16.150.2211.0 --lang=cs-CZ --log-severity=disable --peerpid=1836 /prefetch:822062411
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\acwebbrowser.exe" --type=renderer --no-sandbox --lang=en-US --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --enable-deadline-scheduling --lang=cs-CZ --log-severity=disable --peerpid=1836 --enable-software-compositing --channel="3312.1.394233404\665793355" /prefetch:673131151
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe"
"C:\Windows\system32\taskmgr.exe" /4
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\Windows\system32\msiexec.exe /V
taskeng.exe {07CBDE1B-45E5-449E-AE02-1270E6F5F680}
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=69.0.3497.100 --initial-client-data=0x88,0x8c,0x90,0x84,0x94,0x7fee82b54d0,0x7fee82b54e0,0x7fee82b54f0
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=watcher --main-thread-id=2504 --on-initialized-event-handle=348 --parent-handle=364 /prefetch:6
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=1284,8512139214250999935,14266523931974189126,131072 --gpu-preferences=KAAAAAAAAACAAwBAAQAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAACgAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAADAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAEAAAAAAAAAAAAAAACwAAABAAAAAAAAAAAQAAAAoAAAAQAAAAAAAAAAEAAAALAAAA --service-request-channel-token=16198590742617305395 --mojo-platform-channel-handle=1304 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1284,8512139214250999935,14266523931974189126,131072 --service-pipe-token=10284844565929292956 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=10284844565929292956 --renderer-client-id=3 --mojo-platform-channel-handle=2336 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1284,8512139214250999935,14266523931974189126,131072 --service-pipe-token=7101679016855383407 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=7101679016855383407 --renderer-client-id=4 --mojo-platform-channel-handle=1576 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1284,8512139214250999935,14266523931974189126,131072 --service-pipe-token=5327359493381232034 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=5327359493381232034 --renderer-client-id=13 --mojo-platform-channel-handle=2800 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1284,8512139214250999935,14266523931974189126,131072 --service-pipe-token=230967051860532726 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=230967051860532726 --renderer-client-id=18 --mojo-platform-channel-handle=4844 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1284,8512139214250999935,14266523931974189126,131072 --service-pipe-token=5728092967737718361 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=5728092967737718361 --renderer-client-id=21 --mojo-platform-channel-handle=5212 /prefetch:1
"C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-05-02 462400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-05-02 173120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2014-12-11 13776088]
"StartCN"=C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [2016-03-21 5006536]
"NUSB3MON"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe [2012-04-11 97280]
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2018-01-10 246120]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]
"Akamai NetSession Interface"=C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [2018-04-17 4586456]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"ZoneAlarm Free Firewall"=C:\Users\LADISL~1\AppData\Local\Temp\{907A1104-E812-4b5c-959B-E4DAB37A96AB}\Install.exe [2018-09-30 3512888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2016-04-01 596504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk]
C:\PROGRA~2\COMMON~1\AUTODE~1\ACSTAR~1.EXE []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ADSK DLMSession"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe [2015-01-28 1627032]
"Autodesk Desktop App"=C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe [2016-07-01 721856]
"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Dropbox.lnk - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"SoftwareSASGeneration"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145
"NoDrives"=0
""=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"VIDC.I420"=lvcod64.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"MSVideo"=vfwwdm32.dll
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"aux2"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"aux4"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"midi3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"aux3"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"midi5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"aux5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"midi6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv
"aux6"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.scr - open - C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"
.scr - install -
.scr - config -

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-09-30 21:19:05 ----D---- C:\rsit
2018-09-30 21:07:45 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2018-09-30 21:01:39 ----D---- C:\ProgramData\SWCUTemp
2018-09-12 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-09-12 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ks.sys
2018-09-12 18:33:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2018-09-12 18:33:10 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-09-12 18:33:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2018-09-12 18:33:09 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-09-12 18:33:09 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-09-12 18:33:09 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll
2018-09-12 18:33:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2018-09-12 18:33:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll
2018-09-12 18:33:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2018-09-12 18:33:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll
2018-09-12 18:33:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll
2018-09-12 18:33:06 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-09-12 18:33:05 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-09-12 18:33:04 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-09-12 18:33:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe
2018-09-12 18:33:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-09-12 18:33:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msjet40.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msexcl40.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
2018-09-12 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bowser.sys
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\t2embed.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mf3216.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\mf3216.dll
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-09-12 18:33:01 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpchttp.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certcli.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\auditpol.exe
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\appidapi.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\hal.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\videoprt.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\processr.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-09-12 18:33:00 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2018-09-12 18:32:59 ----A---- C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptbase.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\bcrypt.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-09-12 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-09-12 18:32:57 ----A---- C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-09-12 18:32:56 ----A---- C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wfapigp.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msobjs.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msimg32.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msaudite.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FirewallAPI.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\adtschema.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\wfapigp.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\msimg32.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\icfupgd.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-09-12 18:32:55 ----A---- C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-09-12 18:32:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll
2018-09-12 18:32:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll
2018-09-12 18:32:54 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2018-09-12 18:32:54 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2018-09-12 18:32:54 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-09-30 21:19:11 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2018-09-30 21:17:14 ----D---- C:\Windows\Temp
2018-09-30 21:15:56 ----D---- C:\Windows\inf
2018-09-30 21:15:48 ----D---- C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\MPC-HC
2018-09-30 21:15:48 ----D---- C:\Program Files\PDFCreator
2018-09-30 21:15:46 ----D---- C:\Windows\debug
2018-09-30 21:15:46 ----D---- C:\Windows
2018-09-30 21:14:02 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2018-09-30 21:12:57 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2018-09-30 21:11:55 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed
2018-09-30 21:10:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\CheckPoint
2018-09-30 21:10:56 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2018-09-30 21:10:56 ----SHD---- C:\Config.Msi
2018-09-30 21:10:13 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2018-09-30 21:10:13 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2018-09-30 21:07:45 ----D---- C:\Windows\System32
2018-09-30 21:04:37 ----D---- C:\Windows\system32\config
2018-09-30 21:01:39 ----D---- C:\ProgramData
2018-09-26 20:14:32 ----D---- C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\ICQ
2018-09-26 17:23:08 ----D---- C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox
2018-09-26 17:23:04 ----D---- C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\DropboxMaster
2018-09-24 17:21:27 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-09-23 16:13:55 ----SHD---- C:\System Volume Information
2018-09-22 20:25:21 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2018-09-15 20:26:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2018-09-14 19:52:12 ----D---- C:\Windows\rescache
2018-09-13 22:02:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-09-13 20:29:30 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2018-09-13 20:27:07 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2018-09-13 19:16:16 ----D---- C:\Windows\winsxs
2018-09-13 19:10:01 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2018-09-13 19:09:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2018-09-13 19:09:58 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2018-09-13 19:09:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US
2018-09-13 19:09:44 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2018-09-13 19:09:40 ----D---- C:\Windows\system32\en-US
2018-09-13 19:09:16 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2018-09-13 19:09:02 ----D---- C:\Windows\system32\Boot
2018-09-13 19:07:45 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2018-09-12 22:25:23 ----D---- C:\Windows\system32\MRT
2018-09-12 22:22:23 ----AC---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2018-09-12 22:21:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2018-09-12 18:28:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-09-12 18:28:10 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 amd_sata;amd_sata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys [2015-03-30 85704]
R0 amd_xata;amd_xata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys [2015-03-30 43720]
R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsha.sys [2018-09-30 201320]
R0 aswblog;aswblog; C:\Windows\system32\drivers\aswbloga.sys [2018-09-30 346664]
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbuniva.sys [2018-09-30 59568]
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2018-09-30 87904]
R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2018-09-30 381560]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2018-01-01 213736]
R1 AppleCharger;AppleCharger; C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys [2012-03-08 22128]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\Windows\system32\drivers\aswArPot.sys [2018-09-30 199712]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys [2018-09-30 229384]
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\Windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys [2018-09-30 249016]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2018-09-30 111864]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2018-09-30 1027720]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2018-09-30 467320]
R1 ElbyCDIO;ElbyCDIO Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [2009-02-17 31400]
R2 AODDriver4.2;AODDriver4.2; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2012-04-09 57472]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2018-09-30 163392]
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [2018-09-30 215920]
R3 amdhub30;AMD USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdhub30.sys [2016-01-14 108768]
R3 amdiox64;AMD IO Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2016-03-21 26345472]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2016-03-21 676864]
R3 amdxhc;AMD USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxhc.sys [2016-01-14 229088]
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2016-04-01 104976]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2014-12-11 4351960]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-08-23 565352]
R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2014-02-16 60640]
R3 VClone;VClone; C:\Windows\system32\DRIVERS\VClone.sys [2009-05-23 36352]
S3 aswHwid;aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2018-09-30 46968]
S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]
S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2017-05-18 131984]
S3 etdrv;etdrv; \??\C:\Windows\etdrv.sys [2012-11-25 25640]
S3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [2016-04-27 25640]
S3 GVTDrv64;GVTDrv64; \??\C:\Windows\GVTDrv64.sys [2012-11-25 30528]
S3 LVUSBS64;Logitech USB Monitor Filter; C:\Windows\system32\drivers\LVUSBS64.sys [2007-03-06 58400]
S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 PID_0928;Logitech QuickCam Express(PID_0928); C:\Windows\system32\DRIVERS\LV561V64.SYS [2007-03-06 468000]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]
S3 ss_bus;SAMSUNG Mobile USB Device 1.0 driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bus.sys [2009-09-21 127488]
S3 ss_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_mdfl.sys [2009-09-21 18944]
S3 ss_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_mdm.sys [2009-09-21 161280]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]
S3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]
S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2015-04-30 23200]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]
S4 VBoxAswDrv;VBoxAsw Support Driver; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdAppMgrSvc;Autodesk Desktop App Service; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe [2016-07-01 1295376]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2018-08-14 83984]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2016-03-21 251392]
R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2013-03-28 361984]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2018-01-10 301168]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [2018-01-10 7538536]
S2 avast;Služba %1!s! Update (avast); C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05 164984]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 107592]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 128584]
S2 gupdate;Služba Aktualizace Google (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31 144200]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-09-12 335872]
S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv; C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe [2010-04-06 31272]
S3 Autodesk Licensing Service;Autodesk Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe [2012-11-25 85096]
S3 avastm;Služba %1!s! Update (avastm); C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05 164984]
S3 FlexNet Licensing Service 64;FlexNet Licensing Service 64; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2016-11-17 1591264]
S3 gupdatem;Služba Aktualizace Google (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31 144200]
S3 ICCS;Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe [2011-08-30 160256]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2018-08-24 116224]
S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-11-25 1255736]
S4 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2018-03-26 52832]
S4 AvastVBoxSvc;AvastVBox COM Service; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe []
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]

-----------------EOF-----------------

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivka - zpomalené PC

#2 Příspěvek od Conder »

Ahoj :)

:arrow: Stiahni AdwCleaner: https://toolslib.net/downloads/finish/1/
 • Uloz na plochu a ukonci vsetky programy
 • Spusti AdwCleaner ako spravca
 • Odsuhlas licencne podmienky
 • Klikni na Skenovat nyni (Scan now) a pockaj na dokoncenie
 • Nechaj zaskrtnute vsetky nalezy
 • Klikni na Cisteni a opravy (Clean and Repair) a potvrd restart PC teraz
 • Po restartovani PC sa otvori AdwCleaner, klikni na Zobrazit soubor protokolu
 • Otvori sa log, jeho obsah sem skopiruj
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#3 Příspěvek od tomaskolik »

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-09-24.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 09-30-2018
# Duration: 00:00:25
# OS: Windows 7 Home Premium
# Scanned: 42059
# Detected: 6


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

PUP.Adware.Heuristic C:\Windows\System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E}

***** [ Registry ] *****

PUP.Adware.Heuristic HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E}
PUP.Optional.CrossBrowse HKLM\Software\Classes\CRSBRWSHTML
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{873C7DA8-195D-4D5A-B830-C5E2831901EA}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{6C42038D-817A-472C-8C2A-EF46F1DA576D}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivka - zpomalené PC

#4 Příspěvek od Conder »

Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#5 Příspěvek od tomaskolik »

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Ladislav Fic (01-10-2018 19:36:39)
Running from C:\Users\Ladislav Fic\Desktop
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) (2012-11-24 10:29:34)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-500 - Administrator - Disabled)
Guest (S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-501 - Limited - Disabled)
Ladislav Fic (S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Ladislav Fic

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
FW: ZoneAlarm Free Firewall Firewall (Enabled) {3EB84D8C-4821-F4B8-2DD8-2831FAA29B21}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

@BIOS (HKLM-x32\...\{B2DC3F08-2EB2-49A5-AA24-15DFC8B1CB83}) (Version: 2.28 - GIGABYTE)
ACA & MEP 2017 Object Enabler (HKLM\...\{28B89EEF-0004-0000-5102-CF3F3A09B77D}) (Version: 7.9.45.0 - Autodesk) Hidden
ACAD Private (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0000-3102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 18.011.20063 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 31 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 31.0.0.108 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 31 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 31.0.0.108 - Adobe Systems Incorporated)
Akamai NetSession Interface (HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Akamai) (Version: - Akamai Technologies, Inc)
Aktualizace produktu Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) (HKLM-x32\...\{90120000-0016-0405-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{0A1FAC46-B899-421D-B1A2-470896DC45DB}) (Version: - Microsoft)
Aktualizace produktu Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) (HKLM-x32\...\{90120000-0018-0405-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{5260BB53-C1F7-4A3B-9AEB-3EC9B37FF194}) (Version: - Microsoft)
Aktualizace produktu Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) (HKLM-x32\...\{90120000-001B-0405-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{E68DD413-B834-4923-8181-0A03B7555187}) (Version: - Microsoft)
AMD Software (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 18.5.1 - Advanced Micro Devices, Inc.)
ASUS GPU Tweak (HKLM-x32\...\{532F6E8A-AF97-41C3-915F-39F718EC07D1}) (Version: 2.1.4.0 - ASUSTek COMPUTER INC.) Hidden
ASUS GPU Tweak (HKLM-x32\...\InstallShield_{532F6E8A-AF97-41C3-915F-39F718EC07D1}) (Version: 2.1.4.0 - ASUSTek COMPUTER INC.)
ASUS Utility (HKLM-x32\...\{003A5708-9078-45C9-A2FE-EBBF422B3D0A}) (Version: 1.00.0000 - ASUSTek) Hidden
ASUS VGA Driver (HKLM-x32\...\{90157C5D-D791-4D36-8C2B-7553DC01D601}) (Version: 3.0.0.1 - ASUSTek) Hidden
AutoCAD 2017 – Čeština (Czech) (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0405-2102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2017 (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0000-0102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2017 Language Pack – Čeština (Czech) (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0405-1102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
Autodesk Advanced Material Library Image Library 2017 (HKLM-x32\...\{8ED2ED41-4455-449D-993C-751C039089B9}) (Version: 15.11.3.0 - Autodesk)
Autodesk App Manager 2016-2017 (HKLM-x32\...\{C0954809-F5DC-426C-847E-8409DE14E4C0}) (Version: 2.2.0 - Autodesk)
Autodesk AutoCAD 2017 – Čeština (Czech) (HKLM\...\AutoCAD 2017 – Čeština (Czech)) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk)
Autodesk AutoCAD Performance Feedback Tool 1.2.5 (HKLM-x32\...\{8600F844-9AA5-412E-B6F2-F9C6CBCFD268}) (Version: 1.2.5.0 - Autodesk)
Autodesk BIM 360 Glue AutoCAD 2017 Add-in 64 bit (HKLM\...\{276A67E0-71EB-4827-B5F7-2ACF02BC1A5B}) (Version: 4.37.6853 - Autodesk)
Autodesk Download Manager (HKLM-x32\...\{EC92633C-8F08-470A-BCDF-3FE5FD778C8D}) (Version: 4.0.14.0 - Autodesk, Inc.)
Autodesk DWF Viewer (HKLM-x32\...\Autodesk DWF Viewer) (Version: 6.5 - Autodesk, Inc.)
Autodesk License Service (x64) - 3.1 (HKLM\...\{EB6FE58F-8576-4272-BB9C-6B47D9EDFA4D}) (Version: 3.1.26.0 - Autodesk)
Autodesk Material Library 2017 (HKLM-x32\...\{8FB9F735-D64C-4991-8D91-4CDDAB1ABDEE}) (Version: 15.11.3.0 - Autodesk)
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2017 (HKLM-x32\...\{3FBFBC43-9882-43FA-B979-2D53896747B3}) (Version: 15.11.3.0 - Autodesk)
AutoGreen B12.0206.1 (HKLM-x32\...\{C75FAD21-EC08-42F3-92D6-C9C0AB355345}) (Version: 1.00.0000 - GIGABYTE) Hidden
AutoGreen B12.0206.1 (HKLM-x32\...\InstallShield_{C75FAD21-EC08-42F3-92D6-C9C0AB355345}) (Version: 1.00.0000 - GIGABYTE)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast Antivirus) (Version: 18.6.2349 - AVAST Software)
Avast Secure Browser (HKLM-x32\...\Avast Secure Browser) (Version: 69.0.792.81 - AVAST Software)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.47 - Piriform)
CrystalDiskInfo 3.8.0a (HKLM-x32\...\CrystalDiskInfo_is1) (Version: 3.8.0a - Crystal Dew World)
D3DX10 (HKLM-x32\...\{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}) (Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
Defraggler (HKLM\...\Defraggler) (Version: 2.22 - Piriform)
Dropbox (HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Dropbox) (Version: 2.6.24 - Dropbox, Inc.)
EVEREST Ultimate Edition v5.50 (HKLM-x32\...\EVEREST Ultimate Edition_is1) (Version: 5.50 - Lavalys, Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 69.0.3497.100 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.25.11 - Google Inc.) Hidden
ICQ7M (HKLM-x32\...\{781B39EC-2E18-41FC-9B00-B84E4FFCA85F}) (Version: 7.8 - ICQ)
Import souborů SketchUp 2016-2017 (HKLM-x32\...\{063925DB-9D8C-48E2-8F04-1B7038B6C783}) (Version: 2.2.0 - Autodesk)
IrfanView (remove only) (HKLM-x32\...\IrfanView) (Version: 4.38 - Irfan Skiljan)
Java 8 Update 91 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218091F0}) (Version: 8.0.910.14 - Oracle Corporation)
Junk Mail filter update (HKLM-x32\...\{400C31E4-796F-4E86-8FDC-C3C4FACC6847}) (Version: 16.4.3505.0912 - Microsoft Corporation) Hidden
Malwarebytes Anti-Malware verze 2.2.1.1043 (HKLM-x32\...\Malwarebytes Anti-Malware_is1) (Version: 2.2.1.1043 - Malwarebytes)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (čeština) (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1029) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}) (Version: - Microsoft)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.6612.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office File Validation Add-In (HKLM-x32\...\{90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 14.0.5130.5003 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM\...\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 5.1.50907.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{95716cce-fc71-413f-8ad5-56c2892d4b3a}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{2cbcedbb-f38c-48a3-a3e1-6c6fd821a7f4}) (Version: 14.0.24123.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
MPC-HC 1.7.13 (HKLM-x32\...\{2624B969-7135-4EB1-B0F6-2D8C397B45F7}_is1) (Version: 1.7.13 - MPC-HC Team)
MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (HKLM-x32\...\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}) (Version: 4.20.9870.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (HKLM-x32\...\{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}) (Version: 4.20.9876.0 - Microsoft Corporation)
Nero 6 Enterprise Edition (HKLM-x32\...\Nero - Burning Rom!UninstallKey) (Version: - )
ON_OFF Charge B12.0308.1 (HKLM-x32\...\{3DECD372-76A1-4483-BF10-B547790A3261}) (Version: 1.00.0001 - GIGABYTE)
PDFCreator (HKLM\...\{0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}) (Version: 3.2.2 - pdfforge GmbH)
Počítačová aplikace Autodesk (HKLM-x32\...\Autodesk Desktop App) (Version: 6.2.0.174 - Autodesk)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 7.48.823.2011 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7404 - Realtek Semiconductor Corp.)
SES Driver (HKLM\...\{D8CC254C-C671-4664-9A38-FA368D1E2C97}) (Version: 1.0.0 - Western Digital)
Skype verze 8.28 (HKLM-x32\...\Skype_is1) (Version: 8.28 - Skype Technologies S.A.)
Speciální aplikace Autodesk 2016-2017 (HKLM-x32\...\{27C15055-713B-4D0E-881F-19598A2DFD59}) (Version: 2.2.0 - Autodesk)
The KMPlayer (remove only) (HKLM-x32\...\The KMPlayer) (Version: 3.4.0.59 - KMP Media co., Ltd)
Total Commander 64-bit (Remove or Repair) (HKLM\...\Totalcmd64) (Version: 8.01 - Ghisler Software GmbH)
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}) (Version: - Microsoft)
VirtualCloneDrive (HKLM-x32\...\VirtualCloneDrive) (Version: - Elaborate Bytes)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.3.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.3.1) (Version: 1.0.3.1 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Windows Driver Package - Western Digital Technologies (WDC_SAM) WDC_SAM (03/06/2009 1.0.0008.0) (HKLM\...\422991454CB076E9B856C21BBF99AF2B82317EDA) (Version: 03/06/2009 1.0.0008.0 - Western Digital Technologies)
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3505.0912 - Microsoft Corporation)
WinRAR 4.11 (32-bit) (HKLM-x32\...\WinRAR archiver) (Version: 4.11.0 - win.rar GmbH)
ZoneAlarm Firewall (HKLM-x32\...\{5D85D4B6-C7AE-47B7-A420-BE0717D77C1C}) (Version: 15.3.062.17721 - Check Point Software Technologies Ltd.) Hidden
ZoneAlarm Free Firewall (HKLM-x32\...\ZoneAlarm Free Firewall) (Version: 15.3.062.17721 - Check Point)
ZoneAlarm Security (HKLM-x32\...\{0053A144-34D7-4832-B61F-7E6EAC0B3C1C}) (Version: 15.3.062.17721 - Check Point Software Technologies Ltd.) Hidden
ZoneAlarm Security Toolbar (HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\zonealarm) (Version: 1.8.29.17 - Check Point Software Technologies LTD)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{005A3A96-BAC4-4B0A-94EA-C0CE100EA736}\localserver32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{0D327DA6-B4DF-4842-B833-2CFF84F0948F}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{720DB9AF-D62C-4ED0-A377-429C22312852}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\cs-CZ\acadficn.dll (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2016-02-07] (Autodesk, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32-x32-x32-x32-x32-x32: [Správa překryvné ikony digitálních podpisů AutoCADu ] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2016-02-07] (Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1: [AcShellExtension.AcContextMenuHandler] -> {2E7A2C6C-B938-40a4-BA1C-C7EC982DC202} => C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcShellExtension.dll [2016-02-07] (Autodesk)
ContextMenuHandlers1-x32: [Autodesk.DWF.ContextMenu] -> {6C18531F-CA85-45F7-8278-FF33CF0A5964} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk shared\dwf common\DWFShellExtension.dll [2005-11-15] (Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1-x32: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1-x32: [DefragglerShellExtension] -> {4380C993-0C43-4E02-9A7A-0D40B6EA7590} => C:\Program Files\Defraggler\DefragglerShell64.dll [2018-05-02] (Piriform Ltd)
ContextMenuHandlers1-x32: [PDFCreator.ShellContextMenu] -> {d9cea52e-100d-4159-89ea-76e845bc13e1} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
ContextMenuHandlers1-x32: [VirtualCloneDrive] -> {B7056B8E-4F99-44f8-8CBD-282390FE5428} => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\ElbyVCDShell.dll [2009-05-23] (Elaborate Bytes AG)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers1-x32-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers2: [VirtualCloneDrive] -> {B7056B8E-4F99-44f8-8CBD-282390FE5428} => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\ElbyVCDShell.dll [2009-05-23] (Elaborate Bytes AG)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamext.dll [2016-03-10] (Malwarebytes)
ContextMenuHandlers4: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers4-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\atiacm64.dll [2018-05-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [DefragglerShellExtension] -> {4380C993-0C43-4E02-9A7A-0D40B6EA7590} => C:\Program Files\Defraggler\DefragglerShell64.dll [2018-05-02] (Piriform Ltd)
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamext.dll [2016-03-10] (Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers1_S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers4_S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers5_S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874} - System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads\AutodeskDownloadManagerSetup.exe" -d "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads"
Task: {0C01BD47-E13A-42AD-9014-48F709E18E87} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31] (Google Inc.)
Task: {0C6A857C-C94A-4DFA-BCE1-8F0B2C71F842} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [2018-09-19] (Piriform Ltd)
Task: {0D26BB5F-533F-4101-BF4F-936A547BAD62} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31] (Google Inc.)
Task: {18BB5A51-2139-4D45-894F-5BB2357CC681} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2018-08-14] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {2994927B-F21E-4A6D-9C78-813A0B7EA14D} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {3BF8D58B-ED82-440D-ACE8-FD30F8DA0BBF} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05] (AVAST Software)
Task: {48F079F9-47B6-44B3-9638-04C9EC42E0AC} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05] (AVAST Software)
Task: {5275C46F-BC17-4DA4-93B8-06E0CB543533} - System32\Tasks\StartDVR => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\dvrcmd.exe [2018-05-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
Task: {5F2C4C0D-5A22-451D-8740-13E1266B4B19} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\avast software\overseer\overseer.exe [2018-09-15] (AVAST Software)
Task: {B5D49423-B3A7-40BC-8C63-AAFC8A57F52C} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_108_Plugin.exe [2018-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {E83332D1-0769-4A8E-B0AE-F3515EBF7ACA} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [2018-09-30] (AVAST Software)
Task: {ECD9B21A-182E-41EF-9C70-3AF5B3560178} - System32\Tasks\StartCN => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe [2018-05-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
Task: {F5ADA575-0524-4040-85C4-C2D503822950} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2018-09-19] (Piriform Ltd)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


ShortcutWithArgument: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\ff13ca23fee04978\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory="Profile 5"
ShortcutWithArgument: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\69639df789022856\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory="Profile 1"

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2012-12-29 14:39 - 2012-02-17 21:55 - 000193536 _____ () C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000703192 _____ () c:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\StreamBack.dll
2018-09-20 17:27 - 2018-09-15 10:26 - 005110616 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\69.0.3497.100\libglesv2.dll
2018-09-20 17:27 - 2018-09-15 10:26 - 000116056 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\69.0.3497.100\libegl.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000575704 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\streamback.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000896216 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\anen.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000541400 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\gui_cache.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000151768 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\hns_tools.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000986840 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\shepherdsync.dll
2018-10-01 19:20 - 2018-10-01 19:20 - 005702800 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\18100102\algo.dll
2016-11-17 11:15 - 2016-07-01 08:39 - 000061968 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\QtSolutions_Service-head.dll
2016-11-17 11:15 - 2016-07-01 08:39 - 000110608 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qjson0.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 067126928 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\libcef.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-11-05 14:07 - 000052224 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qoauth_Ad_1.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-11-05 14:07 - 000742400 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qca_Ad_2.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-11-05 14:07 - 000195584 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qjson_Ad_0.dll
2016-11-17 11:15 - 2013-09-23 19:52 - 000043912 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\QtSolutions_MFCMigrationFramework_Ad_2.dll
2016-11-17 11:15 - 2016-07-01 08:05 - 000285632 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\cs-CZ\AdWingManRes.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-09-08 08:31 - 040640808 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\libcef.dll
2016-11-17 11:15 - 2014-09-03 02:29 - 000912384 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\libglesv2.dll
2016-11-17 11:15 - 2014-09-03 02:29 - 000134144 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\libegl.dll
2016-11-17 11:15 - 2014-09-03 02:29 - 000950272 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\ffmpegsumo.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vsmon => ""="Service"

==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Software\Classes\.scr: AutoCADScriptFile => C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"

==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2009-07-14 04:34 - 2016-04-30 08:24 - 000000035 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 0) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 0)
Windows Firewall is disabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

If an entry is included in the fixlist, it will be removed.

MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk => C:\Windows\pss\Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^Users^Ladislav Fic^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk => C:\Windows\pss\Dropbox.lnk.Startup
MSCONFIG\startupreg: Sidebar => C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
MSCONFIG\startupreg: SunJavaUpdateSched => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{01DC14F2-42DF-472D-8988-12A3613EF7E6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{7E5D9BF9-36DC-41EC-99D6-9933A998599C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{DB277644-C88F-4C30-8B4B-61A4ECD6605C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{95B5B681-1895-4221-8490-07AEB032059B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{0CA18F0D-19FC-4647-AE37-AA08A32DD54E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{88BB4637-6217-4DF2-9FB3-A760FACB8968}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{E228D450-395A-4BEF-872A-4AACF25E8582}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{AD11B283-F4CD-4E62-989A-5D5FA524EBBE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
FirewallRules: [{1A1BBA53-1E46-4771-8756-182C304C987D}] => (Allow) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
FirewallRules: [{DA7B2429-B63C-4496-9938-9D940708E35D}] => (Allow) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
FirewallRules: [{E79E282C-AEEC-41DF-B744-3631B9D1B3F4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
FirewallRules: [{F817B6B3-EA8B-44CD-BA36-BEF455DC6D8A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
FirewallRules: [{CFE0D67B-8AE9-4AE2-9954-9BF09E7DD4B4}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [{7F1C147F-79FC-43D7-9259-8A7CDEAF00DB}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [{B9B01438-81FD-4374-A7F7-F399A74DBC49}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [{6010E3CA-7CDB-46B8-9E0C-4F2690E03689}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [{9C4341A6-36DB-43B2-B6D9-D8DAB004BF26}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{FD6CF3B3-3A1B-4D26-AD71-16AF1DE7FB56}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
FirewallRules: [{5A5A4AEB-4124-44C5-8A8E-F59E2F462AE5}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [{5C561080-DBC4-41D2-98BD-748F76A86534}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [TCP Query User{68987ADB-7F13-4A85-9F77-9BC534F19520}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Allow) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [UDP Query User{B7C8E202-5FA4-436A-A08F-8F09A42FC7E4}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Allow) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [{B7FA19CB-2D28-4FE4-99D6-27D78F373109}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [{0DAE4F6F-D050-4FEC-847D-A02872CC8F38}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [TCP Query User{519FA36E-02D7-432F-95F2-223055E33D78}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Block) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0747FC43-D291-4B6F-8B1A-F9E6F0FD2B6E}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Block) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [{8802B660-A9B5-410D-A7F8-BA64170EFE90}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{F48BFDAD-7BBD-4FF8-864E-D9DC0CC9E5CA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{B2865299-6DE2-442E-9F55-3553EB935147}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{7C8A72B5-FB95-4AC9-887C-EF3D2F6C45D6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{19E9B61A-5574-4DF3-A90A-AD12B308D375}] => (Allow) LPort=49177
FirewallRules: [{BA3B723D-B24C-4388-8DAA-C4147F083D31}] => (Allow) LPort=5000
FirewallRules: [{25E13AEA-AEF5-4E9C-9760-7AA560C4C2F5}] => (Allow) LPort=49536
FirewallRules: [{21A12602-4A2E-4C8E-A760-132C14896F23}] => (Allow) LPort=5000

==================== Restore Points =========================


==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (10/01/2018 07:29:42 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (10/01/2018 07:27:02 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (09/30/2018 11:27:03 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (09/30/2018 10:47:08 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/30/2018 10:34:08 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: defraggler64.exe, verze: 2.21.0.993, časové razítko: 0x56d56a32
Název chybujícího modulu: dbghelp.dll_unloaded, verze: 0.0.0.0, časové razítko: 0x4ce7c5ac
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x000007fef8001ef0
ID chybujícího procesu: 0xca8
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d458fcee3e3f1f
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\Defraggler\defraggler64.exe
Cesta k chybujícímu modulu: dbghelp.dll
ID zprávy: 2e0bc5d3-c4f0-11e8-9e10-902b34abd2c1

Error: (09/30/2018 10:29:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/30/2018 10:27:02 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (09/30/2018 09:27:02 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.


System errors:
=============
Error: (09/30/2018 11:31:07 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Stínové kopie svazku C: byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.

Error: (09/30/2018 10:44:15 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Stínové kopie svazku C: byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.

Error: (09/16/2018 01:43:18 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Stínové kopie svazku C: byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.

Error: (09/13/2018 09:12:24 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: NT AUTHORITY)
Description: Byla přijata následující výstraha o závažné chybě: 20.

Error: (09/12/2018 06:15:19 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Služba Windows Search byla nečekaně ukončena. Stalo se to 1 krát. Následující opravná akce bude spuštěna za 30000 milisekund: Restartovat službu.

Error: (09/12/2018 06:15:19 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7024) (User: )
Description: Služba Windows Search ukončena s chybou %%-1073473535, specifickou pro službu.

Error: (09/04/2018 06:26:58 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7022) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service přestala během spouštění reagovat.

Error: (09/03/2018 04:39:03 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: Předchozí vypnutí systému (16:25:17, ‎3.‎9.‎2018) bylo neočekávané.


CodeIntegrity:
===================================

Date: 2017-03-30 18:09:51.382
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:51.273
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:50.914
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\vsdatant.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:40.368
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:40.088
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 15:56:38.396
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 15:56:38.287
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 15:56:37.928
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\vsdatant.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

==================== Memory info ===========================

Processor: AMD Athlon(tm) X4 740 Quad Core Processor
Percentage of memory in use: 25%
Total physical RAM: 8139.22 MB
Available physical RAM: 6067.59 MB
Total Virtual: 16276.59 MB
Available Virtual: 13599.5 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:97.56 GB) (Free:22.41 GB) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:368.1 GB) (Free:299.5 GB) NTFS

\\?\Volume{a1bb6a44-361a-11e2-9882-806e6f6e6963}\ (Rezervováno systémem) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.07 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 8AEE5766)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=97.6 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=368.1 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== End of Addition.txt ============================

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#6 Příspěvek od tomaskolik »

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Ladislav Fic (01-10-2018 19:36:39)
Running from C:\Users\Ladislav Fic\Desktop
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) (2012-11-24 10:29:34)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-500 - Administrator - Disabled)
Guest (S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-501 - Limited - Disabled)
Ladislav Fic (S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Ladislav Fic

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
FW: ZoneAlarm Free Firewall Firewall (Enabled) {3EB84D8C-4821-F4B8-2DD8-2831FAA29B21}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

@BIOS (HKLM-x32\...\{B2DC3F08-2EB2-49A5-AA24-15DFC8B1CB83}) (Version: 2.28 - GIGABYTE)
ACA & MEP 2017 Object Enabler (HKLM\...\{28B89EEF-0004-0000-5102-CF3F3A09B77D}) (Version: 7.9.45.0 - Autodesk) Hidden
ACAD Private (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0000-3102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 18.011.20063 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 31 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 31.0.0.108 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 31 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 31.0.0.108 - Adobe Systems Incorporated)
Akamai NetSession Interface (HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Akamai) (Version: - Akamai Technologies, Inc)
Aktualizace produktu Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) (HKLM-x32\...\{90120000-0016-0405-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{0A1FAC46-B899-421D-B1A2-470896DC45DB}) (Version: - Microsoft)
Aktualizace produktu Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) (HKLM-x32\...\{90120000-0018-0405-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{5260BB53-C1F7-4A3B-9AEB-3EC9B37FF194}) (Version: - Microsoft)
Aktualizace produktu Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) (HKLM-x32\...\{90120000-001B-0405-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{E68DD413-B834-4923-8181-0A03B7555187}) (Version: - Microsoft)
AMD Software (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 18.5.1 - Advanced Micro Devices, Inc.)
ASUS GPU Tweak (HKLM-x32\...\{532F6E8A-AF97-41C3-915F-39F718EC07D1}) (Version: 2.1.4.0 - ASUSTek COMPUTER INC.) Hidden
ASUS GPU Tweak (HKLM-x32\...\InstallShield_{532F6E8A-AF97-41C3-915F-39F718EC07D1}) (Version: 2.1.4.0 - ASUSTek COMPUTER INC.)
ASUS Utility (HKLM-x32\...\{003A5708-9078-45C9-A2FE-EBBF422B3D0A}) (Version: 1.00.0000 - ASUSTek) Hidden
ASUS VGA Driver (HKLM-x32\...\{90157C5D-D791-4D36-8C2B-7553DC01D601}) (Version: 3.0.0.1 - ASUSTek) Hidden
AutoCAD 2017 – Čeština (Czech) (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0405-2102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2017 (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0000-0102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2017 Language Pack – Čeština (Czech) (HKLM\...\{28B89EEF-0001-0405-1102-CF3F3A09B77D}) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk) Hidden
Autodesk Advanced Material Library Image Library 2017 (HKLM-x32\...\{8ED2ED41-4455-449D-993C-751C039089B9}) (Version: 15.11.3.0 - Autodesk)
Autodesk App Manager 2016-2017 (HKLM-x32\...\{C0954809-F5DC-426C-847E-8409DE14E4C0}) (Version: 2.2.0 - Autodesk)
Autodesk AutoCAD 2017 – Čeština (Czech) (HKLM\...\AutoCAD 2017 – Čeština (Czech)) (Version: 21.0.52.0 - Autodesk)
Autodesk AutoCAD Performance Feedback Tool 1.2.5 (HKLM-x32\...\{8600F844-9AA5-412E-B6F2-F9C6CBCFD268}) (Version: 1.2.5.0 - Autodesk)
Autodesk BIM 360 Glue AutoCAD 2017 Add-in 64 bit (HKLM\...\{276A67E0-71EB-4827-B5F7-2ACF02BC1A5B}) (Version: 4.37.6853 - Autodesk)
Autodesk Download Manager (HKLM-x32\...\{EC92633C-8F08-470A-BCDF-3FE5FD778C8D}) (Version: 4.0.14.0 - Autodesk, Inc.)
Autodesk DWF Viewer (HKLM-x32\...\Autodesk DWF Viewer) (Version: 6.5 - Autodesk, Inc.)
Autodesk License Service (x64) - 3.1 (HKLM\...\{EB6FE58F-8576-4272-BB9C-6B47D9EDFA4D}) (Version: 3.1.26.0 - Autodesk)
Autodesk Material Library 2017 (HKLM-x32\...\{8FB9F735-D64C-4991-8D91-4CDDAB1ABDEE}) (Version: 15.11.3.0 - Autodesk)
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2017 (HKLM-x32\...\{3FBFBC43-9882-43FA-B979-2D53896747B3}) (Version: 15.11.3.0 - Autodesk)
AutoGreen B12.0206.1 (HKLM-x32\...\{C75FAD21-EC08-42F3-92D6-C9C0AB355345}) (Version: 1.00.0000 - GIGABYTE) Hidden
AutoGreen B12.0206.1 (HKLM-x32\...\InstallShield_{C75FAD21-EC08-42F3-92D6-C9C0AB355345}) (Version: 1.00.0000 - GIGABYTE)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast Antivirus) (Version: 18.6.2349 - AVAST Software)
Avast Secure Browser (HKLM-x32\...\Avast Secure Browser) (Version: 69.0.792.81 - AVAST Software)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.47 - Piriform)
CrystalDiskInfo 3.8.0a (HKLM-x32\...\CrystalDiskInfo_is1) (Version: 3.8.0a - Crystal Dew World)
D3DX10 (HKLM-x32\...\{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}) (Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
Defraggler (HKLM\...\Defraggler) (Version: 2.22 - Piriform)
Dropbox (HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Dropbox) (Version: 2.6.24 - Dropbox, Inc.)
EVEREST Ultimate Edition v5.50 (HKLM-x32\...\EVEREST Ultimate Edition_is1) (Version: 5.50 - Lavalys, Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 69.0.3497.100 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.25.11 - Google Inc.) Hidden
ICQ7M (HKLM-x32\...\{781B39EC-2E18-41FC-9B00-B84E4FFCA85F}) (Version: 7.8 - ICQ)
Import souborů SketchUp 2016-2017 (HKLM-x32\...\{063925DB-9D8C-48E2-8F04-1B7038B6C783}) (Version: 2.2.0 - Autodesk)
IrfanView (remove only) (HKLM-x32\...\IrfanView) (Version: 4.38 - Irfan Skiljan)
Java 8 Update 91 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218091F0}) (Version: 8.0.910.14 - Oracle Corporation)
Junk Mail filter update (HKLM-x32\...\{400C31E4-796F-4E86-8FDC-C3C4FACC6847}) (Version: 16.4.3505.0912 - Microsoft Corporation) Hidden
Malwarebytes Anti-Malware verze 2.2.1.1043 (HKLM-x32\...\Malwarebytes Anti-Malware_is1) (Version: 2.2.1.1043 - Malwarebytes)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (čeština) (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1029) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}) (Version: - Microsoft)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.6612.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office File Validation Add-In (HKLM-x32\...\{90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 14.0.5130.5003 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM\...\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 5.1.50907.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{95716cce-fc71-413f-8ad5-56c2892d4b3a}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{2cbcedbb-f38c-48a3-a3e1-6c6fd821a7f4}) (Version: 14.0.24123.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
MPC-HC 1.7.13 (HKLM-x32\...\{2624B969-7135-4EB1-B0F6-2D8C397B45F7}_is1) (Version: 1.7.13 - MPC-HC Team)
MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (HKLM-x32\...\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}) (Version: 4.20.9870.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (HKLM-x32\...\{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}) (Version: 4.20.9876.0 - Microsoft Corporation)
Nero 6 Enterprise Edition (HKLM-x32\...\Nero - Burning Rom!UninstallKey) (Version: - )
ON_OFF Charge B12.0308.1 (HKLM-x32\...\{3DECD372-76A1-4483-BF10-B547790A3261}) (Version: 1.00.0001 - GIGABYTE)
PDFCreator (HKLM\...\{0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}) (Version: 3.2.2 - pdfforge GmbH)
Počítačová aplikace Autodesk (HKLM-x32\...\Autodesk Desktop App) (Version: 6.2.0.174 - Autodesk)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 7.48.823.2011 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7404 - Realtek Semiconductor Corp.)
SES Driver (HKLM\...\{D8CC254C-C671-4664-9A38-FA368D1E2C97}) (Version: 1.0.0 - Western Digital)
Skype verze 8.28 (HKLM-x32\...\Skype_is1) (Version: 8.28 - Skype Technologies S.A.)
Speciální aplikace Autodesk 2016-2017 (HKLM-x32\...\{27C15055-713B-4D0E-881F-19598A2DFD59}) (Version: 2.2.0 - Autodesk)
The KMPlayer (remove only) (HKLM-x32\...\The KMPlayer) (Version: 3.4.0.59 - KMP Media co., Ltd)
Total Commander 64-bit (Remove or Repair) (HKLM\...\Totalcmd64) (Version: 8.01 - Ghisler Software GmbH)
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}) (Version: - Microsoft)
VirtualCloneDrive (HKLM-x32\...\VirtualCloneDrive) (Version: - Elaborate Bytes)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.3.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.3.1) (Version: 1.0.3.1 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Windows Driver Package - Western Digital Technologies (WDC_SAM) WDC_SAM (03/06/2009 1.0.0008.0) (HKLM\...\422991454CB076E9B856C21BBF99AF2B82317EDA) (Version: 03/06/2009 1.0.0008.0 - Western Digital Technologies)
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3505.0912 - Microsoft Corporation)
WinRAR 4.11 (32-bit) (HKLM-x32\...\WinRAR archiver) (Version: 4.11.0 - win.rar GmbH)
ZoneAlarm Firewall (HKLM-x32\...\{5D85D4B6-C7AE-47B7-A420-BE0717D77C1C}) (Version: 15.3.062.17721 - Check Point Software Technologies Ltd.) Hidden
ZoneAlarm Free Firewall (HKLM-x32\...\ZoneAlarm Free Firewall) (Version: 15.3.062.17721 - Check Point)
ZoneAlarm Security (HKLM-x32\...\{0053A144-34D7-4832-B61F-7E6EAC0B3C1C}) (Version: 15.3.062.17721 - Check Point Software Technologies Ltd.) Hidden
ZoneAlarm Security Toolbar (HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\zonealarm) (Version: 1.8.29.17 - Check Point Software Technologies LTD)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{005A3A96-BAC4-4B0A-94EA-C0CE100EA736}\localserver32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{0D327DA6-B4DF-4842-B833-2CFF84F0948F}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{720DB9AF-D62C-4ED0-A377-429C22312852}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\cs-CZ\acadficn.dll (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000_Classes\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2016-02-07] (Autodesk, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32-x32-x32-x32-x32-x32: [Správa překryvné ikony digitálních podpisů AutoCADu ] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2016-02-07] (Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1: [AcShellExtension.AcContextMenuHandler] -> {2E7A2C6C-B938-40a4-BA1C-C7EC982DC202} => C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcShellExtension.dll [2016-02-07] (Autodesk)
ContextMenuHandlers1-x32: [Autodesk.DWF.ContextMenu] -> {6C18531F-CA85-45F7-8278-FF33CF0A5964} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk shared\dwf common\DWFShellExtension.dll [2005-11-15] (Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1-x32: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1-x32: [DefragglerShellExtension] -> {4380C993-0C43-4E02-9A7A-0D40B6EA7590} => C:\Program Files\Defraggler\DefragglerShell64.dll [2018-05-02] (Piriform Ltd)
ContextMenuHandlers1-x32: [PDFCreator.ShellContextMenu] -> {d9cea52e-100d-4159-89ea-76e845bc13e1} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
ContextMenuHandlers1-x32: [VirtualCloneDrive] -> {B7056B8E-4F99-44f8-8CBD-282390FE5428} => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\ElbyVCDShell.dll [2009-05-23] (Elaborate Bytes AG)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers1-x32-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers2: [VirtualCloneDrive] -> {B7056B8E-4F99-44f8-8CBD-282390FE5428} => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\ElbyVCDShell.dll [2009-05-23] (Elaborate Bytes AG)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamext.dll [2016-03-10] (Malwarebytes)
ContextMenuHandlers4: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers4-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\atiacm64.dll [2018-05-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-09-30] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [DefragglerShellExtension] -> {4380C993-0C43-4E02-9A7A-0D40B6EA7590} => C:\Program Files\Defraggler\DefragglerShell64.dll [2018-05-02] (Piriform Ltd)
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamext.dll [2016-03-10] (Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext.dll [2012-02-17] ()
ContextMenuHandlers1_S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers4_S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers5_S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874} - System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads\AutodeskDownloadManagerSetup.exe" -d "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads"
Task: {0C01BD47-E13A-42AD-9014-48F709E18E87} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31] (Google Inc.)
Task: {0C6A857C-C94A-4DFA-BCE1-8F0B2C71F842} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [2018-09-19] (Piriform Ltd)
Task: {0D26BB5F-533F-4101-BF4F-936A547BAD62} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-31] (Google Inc.)
Task: {18BB5A51-2139-4D45-894F-5BB2357CC681} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2018-08-14] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {2994927B-F21E-4A6D-9C78-813A0B7EA14D} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {3BF8D58B-ED82-440D-ACE8-FD30F8DA0BBF} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05] (AVAST Software)
Task: {48F079F9-47B6-44B3-9638-04C9EC42E0AC} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-05] (AVAST Software)
Task: {5275C46F-BC17-4DA4-93B8-06E0CB543533} - System32\Tasks\StartDVR => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\dvrcmd.exe [2018-05-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
Task: {5F2C4C0D-5A22-451D-8740-13E1266B4B19} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\avast software\overseer\overseer.exe [2018-09-15] (AVAST Software)
Task: {B5D49423-B3A7-40BC-8C63-AAFC8A57F52C} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_108_Plugin.exe [2018-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {E83332D1-0769-4A8E-B0AE-F3515EBF7ACA} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [2018-09-30] (AVAST Software)
Task: {ECD9B21A-182E-41EF-9C70-3AF5B3560178} - System32\Tasks\StartCN => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe [2018-05-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
Task: {F5ADA575-0524-4040-85C4-C2D503822950} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2018-09-19] (Piriform Ltd)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


ShortcutWithArgument: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\ff13ca23fee04978\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory="Profile 5"
ShortcutWithArgument: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\69639df789022856\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory="Profile 1"

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2012-12-29 14:39 - 2012-02-17 21:55 - 000193536 _____ () C:\Program Files (x86)\WinRAR\rarext64.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000703192 _____ () c:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\StreamBack.dll
2018-09-20 17:27 - 2018-09-15 10:26 - 005110616 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\69.0.3497.100\libglesv2.dll
2018-09-20 17:27 - 2018-09-15 10:26 - 000116056 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\69.0.3497.100\libegl.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000575704 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\streamback.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000896216 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\anen.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000541400 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\gui_cache.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000151768 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\hns_tools.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000986840 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\shepherdsync.dll
2018-10-01 19:20 - 2018-10-01 19:20 - 005702800 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\18100102\algo.dll
2016-11-17 11:15 - 2016-07-01 08:39 - 000061968 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\QtSolutions_Service-head.dll
2016-11-17 11:15 - 2016-07-01 08:39 - 000110608 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qjson0.dll
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 067126928 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\libcef.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-11-05 14:07 - 000052224 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qoauth_Ad_1.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-11-05 14:07 - 000742400 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qca_Ad_2.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-11-05 14:07 - 000195584 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\qjson_Ad_0.dll
2016-11-17 11:15 - 2013-09-23 19:52 - 000043912 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\QtSolutions_MFCMigrationFramework_Ad_2.dll
2016-11-17 11:15 - 2016-07-01 08:05 - 000285632 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\cs-CZ\AdWingManRes.dll
2016-11-17 11:15 - 2015-09-08 08:31 - 040640808 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\libcef.dll
2016-11-17 11:15 - 2014-09-03 02:29 - 000912384 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\libglesv2.dll
2016-11-17 11:15 - 2014-09-03 02:29 - 000134144 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\libegl.dll
2016-11-17 11:15 - 2014-09-03 02:29 - 000950272 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\acwebbrowser\ffmpegsumo.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vsmon => ""="Service"

==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Software\Classes\.scr: AutoCADScriptFile => C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"

==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2009-07-14 04:34 - 2016-04-30 08:24 - 000000035 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 0) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 0)
Windows Firewall is disabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

If an entry is included in the fixlist, it will be removed.

MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk => C:\Windows\pss\Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^Users^Ladislav Fic^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk => C:\Windows\pss\Dropbox.lnk.Startup
MSCONFIG\startupreg: Sidebar => C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
MSCONFIG\startupreg: SunJavaUpdateSched => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{01DC14F2-42DF-472D-8988-12A3613EF7E6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{7E5D9BF9-36DC-41EC-99D6-9933A998599C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{DB277644-C88F-4C30-8B4B-61A4ECD6605C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{95B5B681-1895-4221-8490-07AEB032059B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\ICQ7M\ICQ.exe
FirewallRules: [{0CA18F0D-19FC-4647-AE37-AA08A32DD54E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{88BB4637-6217-4DF2-9FB3-A760FACB8968}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{E228D450-395A-4BEF-872A-4AACF25E8582}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{AD11B283-F4CD-4E62-989A-5D5FA524EBBE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
FirewallRules: [{1A1BBA53-1E46-4771-8756-182C304C987D}] => (Allow) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
FirewallRules: [{DA7B2429-B63C-4496-9938-9D940708E35D}] => (Allow) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
FirewallRules: [{E79E282C-AEEC-41DF-B744-3631B9D1B3F4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
FirewallRules: [{F817B6B3-EA8B-44CD-BA36-BEF455DC6D8A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
FirewallRules: [{CFE0D67B-8AE9-4AE2-9954-9BF09E7DD4B4}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [{7F1C147F-79FC-43D7-9259-8A7CDEAF00DB}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [{B9B01438-81FD-4374-A7F7-F399A74DBC49}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [{6010E3CA-7CDB-46B8-9E0C-4F2690E03689}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [{9C4341A6-36DB-43B2-B6D9-D8DAB004BF26}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{FD6CF3B3-3A1B-4D26-AD71-16AF1DE7FB56}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
FirewallRules: [{5A5A4AEB-4124-44C5-8A8E-F59E2F462AE5}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [{5C561080-DBC4-41D2-98BD-748F76A86534}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
FirewallRules: [TCP Query User{68987ADB-7F13-4A85-9F77-9BC534F19520}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Allow) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [UDP Query User{B7C8E202-5FA4-436A-A08F-8F09A42FC7E4}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Allow) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [{B7FA19CB-2D28-4FE4-99D6-27D78F373109}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [{0DAE4F6F-D050-4FEC-847D-A02872CC8F38}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
FirewallRules: [TCP Query User{519FA36E-02D7-432F-95F2-223055E33D78}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Block) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0747FC43-D291-4B6F-8B1A-F9E6F0FD2B6E}C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe] => (Block) C:\users\ladislav fic\appdata\local\akamai\netsession_win.exe
FirewallRules: [{8802B660-A9B5-410D-A7F8-BA64170EFE90}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{F48BFDAD-7BBD-4FF8-864E-D9DC0CC9E5CA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{B2865299-6DE2-442E-9F55-3553EB935147}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{7C8A72B5-FB95-4AC9-887C-EF3D2F6C45D6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
FirewallRules: [{19E9B61A-5574-4DF3-A90A-AD12B308D375}] => (Allow) LPort=49177
FirewallRules: [{BA3B723D-B24C-4388-8DAA-C4147F083D31}] => (Allow) LPort=5000
FirewallRules: [{25E13AEA-AEF5-4E9C-9760-7AA560C4C2F5}] => (Allow) LPort=49536
FirewallRules: [{21A12602-4A2E-4C8E-A760-132C14896F23}] => (Allow) LPort=5000

==================== Restore Points =========================


==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (10/01/2018 07:29:42 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (10/01/2018 07:27:02 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (09/30/2018 11:27:03 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (09/30/2018 10:47:08 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/30/2018 10:34:08 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: defraggler64.exe, verze: 2.21.0.993, časové razítko: 0x56d56a32
Název chybujícího modulu: dbghelp.dll_unloaded, verze: 0.0.0.0, časové razítko: 0x4ce7c5ac
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x000007fef8001ef0
ID chybujícího procesu: 0xca8
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d458fcee3e3f1f
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\Defraggler\defraggler64.exe
Cesta k chybujícímu modulu: dbghelp.dll
ID zprávy: 2e0bc5d3-c4f0-11e8-9e10-902b34abd2c1

Error: (09/30/2018 10:29:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/30/2018 10:27:02 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.

Error: (09/30/2018 09:27:02 PM) (Source: MsiInstaller) (EventID: 11316) (User: NT AUTHORITY)
Description: Product: Avast Update Helper -- Error 1316. Zadaný účet již existuje.


System errors:
=============
Error: (09/30/2018 11:31:07 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Stínové kopie svazku C: byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.

Error: (09/30/2018 10:44:15 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Stínové kopie svazku C: byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.

Error: (09/16/2018 01:43:18 PM) (Source: volsnap) (EventID: 36) (User: )
Description: Stínové kopie svazku C: byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.

Error: (09/13/2018 09:12:24 PM) (Source: Schannel) (EventID: 4119) (User: NT AUTHORITY)
Description: Byla přijata následující výstraha o závažné chybě: 20.

Error: (09/12/2018 06:15:19 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Služba Windows Search byla nečekaně ukončena. Stalo se to 1 krát. Následující opravná akce bude spuštěna za 30000 milisekund: Restartovat službu.

Error: (09/12/2018 06:15:19 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7024) (User: )
Description: Služba Windows Search ukončena s chybou %%-1073473535, specifickou pro službu.

Error: (09/04/2018 06:26:58 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7022) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service přestala během spouštění reagovat.

Error: (09/03/2018 04:39:03 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: Předchozí vypnutí systému (16:25:17, ‎3.‎9.‎2018) bylo neočekávané.


CodeIntegrity:
===================================

Date: 2017-03-30 18:09:51.382
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:51.273
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:50.914
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\vsdatant.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:40.368
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 18:09:40.088
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 15:56:38.396
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 15:56:38.287
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2017-03-30 15:56:37.928
Description:
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\vsdatant.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

==================== Memory info ===========================

Processor: AMD Athlon(tm) X4 740 Quad Core Processor
Percentage of memory in use: 25%
Total physical RAM: 8139.22 MB
Available physical RAM: 6067.59 MB
Total Virtual: 16276.59 MB
Available Virtual: 13599.5 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:97.56 GB) (Free:22.41 GB) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:368.1 GB) (Free:299.5 GB) NTFS

\\?\Volume{a1bb6a44-361a-11e2-9882-806e6f6e6963}\ (Rezervováno systémem) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.07 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 8AEE5766)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=97.6 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=368.1 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== End of Addition.txt ============================

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#7 Příspěvek od tomaskolik »

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Ladislav Fic (administrator) on LADISLAVFIC-PC (01-10-2018 19:35:29)
Running from C:\Users\Ladislav Fic\Desktop
Loaded Profiles: Ladislav Fic (Available Profiles: Ladislav Fic)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Čeština (Česká republika)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Check Point Software Technologies Ltd.) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(Check Point Software Technologies Ltd.) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe
(Autodesk) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser\acwebbrowser.exe
(Autodesk) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser\acwebbrowser.exe
(AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe
(AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe
(Autodesk) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser\acwebbrowser.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Malwarebytes) C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msiexec.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13776088 2014-12-11] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe [97280 2012-04-11] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-09-30] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [ADSK DLMSession] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe [1627032 2015-01-28] (Autodesk, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Autodesk Desktop App] => C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe [721856 2016-07-01] (Autodesk, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [ZoneAlarm] => C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe [146800 2018-07-09] (Check Point Software Technologies Ltd.)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4586456 2018-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\Bubbles.scr [899584 2010-11-21] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-18\...\Run: [ZoneAlarm Windows 10 Upgrader] => "C:\ProgramData\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\Updates\unpacked==win10=update_win10.zip\upgrade.exe" /delay

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{856D36DE-1831-4105-950C-6AE1292095F7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.msn.com/?pc=avmsp&ocid=PerDHP
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000 -> {28B676CF-6426-487C-9F76-F87F000B6B3E} URL = hxxp://tv.seznam.cz/hledej?w={searchTerms}&sourceid=QuickSearch_16194
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - No File

FireFox:
========
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_108.dll [2018-09-12] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_108.dll [2018-09-12] ()
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)

Chrome:
=======
CHR DefaultProfile: Profile 5
CHR HomePage: Profile 5 -> hxxps://www.seznam.cz/
CHR StartupUrls: Profile 5 -> "hxxp://www.seznam.cz/"
CHR Profile: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2016-04-30]
CHR Profile: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5 [2018-10-01]
CHR Extension: (Prezentace) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-26]
CHR Extension: (Vyhledávání Google) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-28]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-03]
CHR Extension: (Tabulky) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-09-18]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-29]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-21]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe [1295376 2016-07-01] (Autodesk Inc.)
R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [361984 2013-03-28] (Advanced Micro Devices, Inc.) [File not signed]
S3 AppleChargerSrv; C:\Windows\System32\AppleChargerSrv.exe [31272 2010-04-06] ()
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7994520 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 Autodesk Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe [85096 2012-11-25] (Autodesk)
S2 avast; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-04-05] (AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 avastm; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-04-05] (AVAST Software)
S3 ICCS; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe [160256 2011-08-30] (Intel Corporation) [File not signed]
S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-04] (Macrovision Corporation) [File not signed]
R2 vsmon; C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe [4292984 2018-07-09] (Check Point Software Technologies Ltd.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
S3 ZAPrivacyService; C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\ZaPrivacyService.exe [114936 2018-07-09] (Check Point Software Technologies, Ltd.)
U4 AvastVBoxSvc; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe" [X]

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 AppleCharger; C:\Windows\System32\DRIVERS\AppleCharger.sys [22128 2012-03-08] ()
U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (no ServiceDLL)
R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [199712 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229384 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201320 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59568 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [249016 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-09-30] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163392 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111864 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [87904 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1027720 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467320 2018-09-30] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [215920 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381560 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 GVTDrv64; C:\Windows\GVTDrv64.sys [30528 2012-11-25] ()
S3 LVUSBS64; C:\Windows\System32\drivers\LVUSBS64.sys [58400 2007-03-06] (Labtec Inc.)
S3 PID_0928; C:\Windows\System32\DRIVERS\LV561V64.SYS [468000 2007-03-06] (Labtec Inc.)
R1 Vsdatant; C:\Windows\System32\DRIVERS\vsdatant.sys [461240 2018-07-09] (Check Point Software Technologies Ltd.)
U3 iswSvc; no ImagePath
U4 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-10-01 19:35 - 2018-10-01 19:36 - 000015956 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\FRST.txt
2018-10-01 19:35 - 2018-10-01 19:35 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-10-01 19:34 - 2018-10-01 19:34 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\FRST64.exe
2018-09-30 23:52 - 2018-09-30 23:53 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2018-09-30 23:52 - 2018-09-30 23:52 - 007592144 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
2018-09-30 23:51 - 2018-09-30 23:51 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\LocalLow\AMD
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000003146 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartCN
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000003060 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartDVR
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\##ID_STRING16##
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
2018-09-30 22:55 - 2018-09-30 22:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
2018-09-30 22:55 - 2018-09-30 22:55 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
2018-09-30 22:50 - 2018-09-30 22:55 - 000000000 ____D C:\Windows\LastGood
2018-09-30 22:36 - 2018-09-30 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\RadeonInstaller
2018-09-30 22:36 - 2018-09-30 22:36 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\lmhosts
2018-09-30 22:34 - 2018-09-30 22:34 - 000440752 _____ C:\Windows\system32\Drivers\vsconfig.xml
2018-09-30 22:34 - 2018-09-30 22:34 - 000001724 _____ C:\Users\Public\Desktop\Defraggler.lnk
2018-09-30 22:33 - 2018-09-30 22:33 - 000000762 _____ C:\Users\Public\Desktop\ZoneAlarm Security.lnk
2018-09-30 22:33 - 2018-09-30 22:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Check Point
2018-09-30 22:30 - 2018-09-30 22:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\CheckPoint
2018-09-30 21:19 - 2018-09-30 21:19 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-09-30 21:17 - 2018-09-30 21:17 - 001222144 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe
2018-09-30 21:09 - 2018-09-30 21:13 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\AAAAAA
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000379608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2018-09-23 12:11 - 2018-09-23 12:11 - 000330231 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\549380493.pdf
2018-09-15 12:43 - 2018-09-15 12:47 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\PDFCreator
2018-09-15 12:43 - 2018-09-15 12:43 - 000000836 _____ C:\Users\Public\Desktop\PDFCreator.lnk
2018-09-15 12:43 - 2018-09-15 12:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator
2018-09-12 18:33 - 2018-08-31 17:08 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-31 17:08 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-30 03:47 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-30 03:10 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-28 07:50 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 21:47 - 000398424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 20:47 - 000350296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 01:05 - 025736704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 00:34 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 00:27 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 23:40 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 23:27 - 020279296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 23:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 22:51 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 22:27 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:53 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:41 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-12 22:32 - 000378464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-12 22:31 - 001894496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-12 22:31 - 000289376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:59 - 005552816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:59 - 000154800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:58 - 000385120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:58 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:58 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:57 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:57 - 000631624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:56 - 001664296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:45 - 000309424 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:44 - 003961440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:42 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:40 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:39 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:27 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:17 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:17 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:17 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:15 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:13 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-07-29 17:55 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-07-18 17:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:56 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:45 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:44 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:37 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:36 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:34 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:24 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:19 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:18 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:17 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:15 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:12 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:00 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:59 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:59 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:52 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:28 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:25 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:15 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:14 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:14 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:14 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:13 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:12 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:09 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:09 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:07 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:06 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:06 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:00 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:56 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:56 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:55 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:53 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:52 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:51 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:48 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:44 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:44 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:44 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:30 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:54 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:53 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-12 22:28 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-12 22:14 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:39 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:22 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:22 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:22 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:13 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:13 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:12 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-06-27 15:20 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2018-09-12 18:32 - 2018-06-27 15:19 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2018-09-12 18:25 - 2018-09-30 21:14 - 000003870 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-09-30 23:51 - 2012-11-24 13:24 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\AMD
2018-09-30 23:00 - 2012-11-27 18:26 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2018-09-30 23:00 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2018-09-30 22:56 - 2016-04-27 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
2018-09-30 22:55 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2018-09-30 22:54 - 2016-04-27 16:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2018-09-30 22:54 - 2009-07-14 06:45 - 000029120 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-09-30 22:54 - 2009-07-14 06:45 - 000029120 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-09-30 22:50 - 2016-01-13 06:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2018-09-30 22:47 - 2018-04-05 07:21 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\AVAST Software
2018-09-30 22:46 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2018-09-30 22:34 - 2016-04-30 19:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Defraggler
2018-09-30 22:29 - 2009-07-14 06:45 - 000464712 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2018-09-30 21:30 - 2015-03-28 14:16 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
2018-09-30 21:19 - 2014-03-24 21:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2018-09-30 21:15 - 2016-06-21 17:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
2018-09-30 21:15 - 2015-04-25 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\MPC-HC
2018-09-30 21:15 - 2012-11-25 15:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\Tracing
2018-09-30 21:14 - 2015-03-28 14:15 - 000000822 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2018-09-30 21:11 - 2012-11-24 13:54 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-09-30 21:08 - 2017-03-30 18:14 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000467320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000215920 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000163392 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000087904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2018-09-30 21:07 - 2018-01-10 21:54 - 000249016 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
2018-09-30 21:07 - 2018-01-10 21:54 - 000199712 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000229384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000201320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000059568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-05-05 20:39 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-03-24 20:53 - 001027720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-03-24 20:53 - 000381560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-03-24 20:53 - 000111864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2018-09-26 20:14 - 2012-11-25 14:06 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\ICQ
2018-09-26 17:23 - 2014-05-05 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\DropboxMaster
2018-09-26 17:23 - 2014-05-05 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox
2018-09-24 21:06 - 2014-11-11 21:40 - 000045056 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\Součtovka.xls
2018-09-24 17:21 - 2011-04-12 10:34 - 000672158 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
2018-09-24 17:21 - 2011-04-12 10:34 - 000142754 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
2018-09-24 17:21 - 2009-07-14 07:13 - 001593302 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-09-22 20:25 - 2015-11-25 19:21 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2018-09-22 20:25 - 2014-12-27 18:19 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2018-09-20 17:28 - 2018-04-05 07:22 - 000002429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
2018-09-20 17:27 - 2012-11-24 12:33 - 000002224 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2018-09-20 17:27 - 2012-11-24 12:33 - 000002183 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2018-09-15 20:26 - 2012-11-24 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2018-09-14 19:52 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2018-09-13 22:02 - 2012-11-24 12:36 - 001568016 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-09-13 19:07 - 2012-11-24 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2018-09-12 22:25 - 2013-08-14 07:41 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2018-09-12 22:22 - 2012-11-25 15:56 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2018-09-12 18:28 - 2018-03-14 08:28 - 000004554 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000004396 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed

==================== Files in the root of some directories =======

2003-11-10 21:09 - 2003-11-10 21:09 - 000017129 _____ () C:\Program Files (x86)\hpf3600k.cat
2003-11-10 21:09 - 2003-11-10 21:09 - 000005177 _____ () C:\Program Files (x86)\hpf3600k.inf
2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20 - 000005872 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
2015-05-24 18:09 - 2018-07-25 22:01 - 000010752 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2016-04-30 08:23 - 2016-04-30 08:23 - 000029696 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\MSGBOX.EXE

Some files in TEMP:
====================
2018-09-30 21:00 - 2018-09-30 21:00 - 000041984 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpgnj6ok.dll

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2018-09-25 21:00

==================== End of FRST.txt ============================

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#8 Příspěvek od tomaskolik »

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Ladislav Fic (administrator) on LADISLAVFIC-PC (01-10-2018 19:35:29)
Running from C:\Users\Ladislav Fic\Desktop
Loaded Profiles: Ladislav Fic (Available Profiles: Ladislav Fic)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Čeština (Česká republika)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Check Point Software Technologies Ltd.) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(Check Point Software Technologies Ltd.) C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe
(Autodesk) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser\acwebbrowser.exe
(Autodesk) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser\acwebbrowser.exe
(AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe
(AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe
(Autodesk) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AcWebBrowser\acwebbrowser.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Malwarebytes) C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msiexec.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13776088 2014-12-11] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\AMDUSB3DeviceDetector\nusb3mon.exe [97280 2012-04-11] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-09-30] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [ADSK DLMSession] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe [1627032 2015-01-28] (Autodesk, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Autodesk Desktop App] => C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe [721856 2016-07-01] (Autodesk, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [ZoneAlarm] => C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe [146800 2018-07-09] (Check Point Software Technologies Ltd.)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4586456 2018-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\Bubbles.scr [899584 2010-11-21] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-18\...\Run: [ZoneAlarm Windows 10 Upgrader] => "C:\ProgramData\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\Updates\unpacked==win10=update_win10.zip\upgrade.exe" /delay

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{856D36DE-1831-4105-950C-6AE1292095F7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.msn.com/?pc=avmsp&ocid=PerDHP
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000 -> {28B676CF-6426-487C-9F76-F87F000B6B3E} URL = hxxp://tv.seznam.cz/hledej?w={searchTerms}&sourceid=QuickSearch_16194
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - No File

FireFox:
========
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_108.dll [2018-09-12] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_108.dll [2018-09-12] ()
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-05-02] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)

Chrome:
=======
CHR DefaultProfile: Profile 5
CHR HomePage: Profile 5 -> hxxps://www.seznam.cz/
CHR StartupUrls: Profile 5 -> "hxxp://www.seznam.cz/"
CHR Profile: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2016-04-30]
CHR Profile: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5 [2018-10-01]
CHR Extension: (Prezentace) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-26]
CHR Extension: (Vyhledávání Google) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-28]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-03]
CHR Extension: (Tabulky) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-09-18]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-29]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 5\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-21]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe [1295376 2016-07-01] (Autodesk Inc.)
R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [361984 2013-03-28] (Advanced Micro Devices, Inc.) [File not signed]
S3 AppleChargerSrv; C:\Windows\System32\AppleChargerSrv.exe [31272 2010-04-06] ()
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7994520 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 Autodesk Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe [85096 2012-11-25] (Autodesk)
S2 avast; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-04-05] (AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 avastm; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-04-05] (AVAST Software)
S3 ICCS; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe [160256 2011-08-30] (Intel Corporation) [File not signed]
S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-04] (Macrovision Corporation) [File not signed]
R2 vsmon; C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe [4292984 2018-07-09] (Check Point Software Technologies Ltd.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
S3 ZAPrivacyService; C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\ZaPrivacyService.exe [114936 2018-07-09] (Check Point Software Technologies, Ltd.)
U4 AvastVBoxSvc; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe" [X]

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 AppleCharger; C:\Windows\System32\DRIVERS\AppleCharger.sys [22128 2012-03-08] ()
U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (no ServiceDLL)
R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [199712 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229384 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201320 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59568 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [249016 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-09-30] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163392 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111864 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [87904 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1027720 2018-09-30] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467320 2018-09-30] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [215920 2018-09-30] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381560 2018-09-30] (AVAST Software)
S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 GVTDrv64; C:\Windows\GVTDrv64.sys [30528 2012-11-25] ()
S3 LVUSBS64; C:\Windows\System32\drivers\LVUSBS64.sys [58400 2007-03-06] (Labtec Inc.)
S3 PID_0928; C:\Windows\System32\DRIVERS\LV561V64.SYS [468000 2007-03-06] (Labtec Inc.)
R1 Vsdatant; C:\Windows\System32\DRIVERS\vsdatant.sys [461240 2018-07-09] (Check Point Software Technologies Ltd.)
U3 iswSvc; no ImagePath
U4 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-10-01 19:35 - 2018-10-01 19:36 - 000015956 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\FRST.txt
2018-10-01 19:35 - 2018-10-01 19:35 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-10-01 19:34 - 2018-10-01 19:34 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\FRST64.exe
2018-09-30 23:52 - 2018-09-30 23:53 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2018-09-30 23:52 - 2018-09-30 23:52 - 007592144 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
2018-09-30 23:51 - 2018-09-30 23:51 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\LocalLow\AMD
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000003146 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartCN
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000003060 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartDVR
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\##ID_STRING16##
2018-09-30 22:56 - 2018-09-30 22:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
2018-09-30 22:55 - 2018-09-30 22:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
2018-09-30 22:55 - 2018-09-30 22:55 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
2018-09-30 22:50 - 2018-09-30 22:55 - 000000000 ____D C:\Windows\LastGood
2018-09-30 22:36 - 2018-09-30 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\RadeonInstaller
2018-09-30 22:36 - 2018-09-30 22:36 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\lmhosts
2018-09-30 22:34 - 2018-09-30 22:34 - 000440752 _____ C:\Windows\system32\Drivers\vsconfig.xml
2018-09-30 22:34 - 2018-09-30 22:34 - 000001724 _____ C:\Users\Public\Desktop\Defraggler.lnk
2018-09-30 22:33 - 2018-09-30 22:33 - 000000762 _____ C:\Users\Public\Desktop\ZoneAlarm Security.lnk
2018-09-30 22:33 - 2018-09-30 22:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Check Point
2018-09-30 22:30 - 2018-09-30 22:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\CheckPoint
2018-09-30 21:19 - 2018-09-30 21:19 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-09-30 21:17 - 2018-09-30 21:17 - 001222144 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe
2018-09-30 21:09 - 2018-09-30 21:13 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\AAAAAA
2018-09-30 21:07 - 2018-09-30 21:07 - 000379608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2018-09-23 12:11 - 2018-09-23 12:11 - 000330231 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\549380493.pdf
2018-09-15 12:43 - 2018-09-15 12:47 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\PDFCreator
2018-09-15 12:43 - 2018-09-15 12:43 - 000000836 _____ C:\Users\Public\Desktop\PDFCreator.lnk
2018-09-15 12:43 - 2018-09-15 12:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator
2018-09-12 18:33 - 2018-08-31 17:08 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-31 17:08 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-30 03:47 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-30 03:10 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-28 07:50 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 21:47 - 000398424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 20:47 - 000350296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 01:05 - 025736704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 00:34 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-24 00:27 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 23:40 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 23:27 - 020279296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 23:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 22:51 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-23 22:27 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:54 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:53 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:41 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-13 17:40 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-12 22:32 - 000378464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-12 22:31 - 001894496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-12 22:31 - 000289376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:59 - 005552816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:59 - 000154800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:58 - 000385120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:58 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:58 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:57 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:57 - 000631624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:56 - 001664296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:54 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:53 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:45 - 000309424 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:44 - 003961440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:42 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:40 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:39 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:27 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:17 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:17 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:17 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:15 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:13 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-08-10 17:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
2018-09-12 18:33 - 2018-07-29 17:55 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2018-09-12 18:33 - 2018-07-18 17:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:56 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:45 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:44 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:43 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:37 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:36 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:34 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:33 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:24 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:19 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:18 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:17 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:15 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:12 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-24 00:00 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:59 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:59 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:52 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:28 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:25 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:15 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:14 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:14 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:14 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:13 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:12 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:09 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:09 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:07 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:06 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:06 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 23:00 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:56 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:56 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:55 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:53 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:52 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:51 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:48 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:44 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:44 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:44 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:30 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-23 22:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:54 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:53 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-13 17:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-12 22:28 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-12 22:14 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:55 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:54 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:41 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:39 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:22 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:22 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:22 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:13 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:13 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:12 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-08-10 17:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 18:32 - 2018-06-27 15:20 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2018-09-12 18:32 - 2018-06-27 15:19 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2018-09-12 18:25 - 2018-09-30 21:14 - 000003870 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-09-30 23:51 - 2012-11-24 13:24 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\AMD
2018-09-30 23:00 - 2012-11-27 18:26 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2018-09-30 23:00 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2018-09-30 22:56 - 2016-04-27 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
2018-09-30 22:55 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2018-09-30 22:54 - 2016-04-27 16:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2018-09-30 22:54 - 2009-07-14 06:45 - 000029120 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-09-30 22:54 - 2009-07-14 06:45 - 000029120 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-09-30 22:50 - 2016-01-13 06:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2018-09-30 22:47 - 2018-04-05 07:21 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\AVAST Software
2018-09-30 22:46 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2018-09-30 22:34 - 2016-04-30 19:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Defraggler
2018-09-30 22:29 - 2009-07-14 06:45 - 000464712 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2018-09-30 21:30 - 2015-03-28 14:16 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
2018-09-30 21:19 - 2014-03-24 21:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2018-09-30 21:15 - 2016-06-21 17:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
2018-09-30 21:15 - 2015-04-25 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\MPC-HC
2018-09-30 21:15 - 2012-11-25 15:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\Tracing
2018-09-30 21:14 - 2015-03-28 14:15 - 000000822 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2018-09-30 21:11 - 2012-11-24 13:54 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-09-30 21:08 - 2017-03-30 18:14 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000467320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000215920 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000163392 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2018-09-30 21:08 - 2014-03-24 20:53 - 000087904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2018-09-30 21:07 - 2018-01-10 21:54 - 000249016 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
2018-09-30 21:07 - 2018-01-10 21:54 - 000199712 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000229384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000201320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
2018-09-30 21:07 - 2017-03-30 18:14 - 000059568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-05-05 20:39 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-03-24 20:53 - 001027720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-03-24 20:53 - 000381560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2018-09-30 21:07 - 2014-03-24 20:53 - 000111864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2018-09-26 20:14 - 2012-11-25 14:06 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\ICQ
2018-09-26 17:23 - 2014-05-05 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\DropboxMaster
2018-09-26 17:23 - 2014-05-05 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\Dropbox
2018-09-24 21:06 - 2014-11-11 21:40 - 000045056 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\Součtovka.xls
2018-09-24 17:21 - 2011-04-12 10:34 - 000672158 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
2018-09-24 17:21 - 2011-04-12 10:34 - 000142754 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
2018-09-24 17:21 - 2009-07-14 07:13 - 001593302 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-09-22 20:25 - 2015-11-25 19:21 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2018-09-22 20:25 - 2014-12-27 18:19 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2018-09-20 17:28 - 2018-04-05 07:22 - 000002429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
2018-09-20 17:27 - 2012-11-24 12:33 - 000002224 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2018-09-20 17:27 - 2012-11-24 12:33 - 000002183 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2018-09-15 20:26 - 2012-11-24 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2018-09-14 19:52 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2018-09-13 22:02 - 2012-11-24 12:36 - 001568016 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-09-13 19:07 - 2012-11-24 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2018-09-12 22:25 - 2013-08-14 07:41 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2018-09-12 22:22 - 2012-11-25 15:56 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2018-09-12 18:28 - 2018-03-14 08:28 - 000004554 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000004396 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2018-09-12 18:28 - 2012-11-24 14:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed

==================== Files in the root of some directories =======

2003-11-10 21:09 - 2003-11-10 21:09 - 000017129 _____ () C:\Program Files (x86)\hpf3600k.cat
2003-11-10 21:09 - 2003-11-10 21:09 - 000005177 _____ () C:\Program Files (x86)\hpf3600k.inf
2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20 - 000005872 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
2015-05-24 18:09 - 2018-07-25 22:01 - 000010752 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2016-04-30 08:23 - 2016-04-30 08:23 - 000029696 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\MSGBOX.EXE

Some files in TEMP:
====================
2018-09-30 21:00 - 2018-09-30 21:00 - 000041984 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpgnj6ok.dll

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2018-09-25 21:00

==================== End of FRST.txt ============================

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivka - zpomalené PC

#9 Příspěvek od Conder »

:arrow: Otvor poznamkovy blok (Win+R -> notepad -> enter)
 • Skopiruj nasledujuci text a vloz ho do poznamkoveho bloku:

  Kód: Vybrat vše

  Start
  CloseProcesses:
  CreateRestorePoint:
  
  PowerShell: Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum
  File: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
  CMD: type "C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32"
  
  HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Policies\Explorer: [] 
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
  Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - No File
  FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
  CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
  U4 AvastVBoxSvc; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe" [X]
  U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (no ServiceDLL)
  U3 iswSvc; no ImagePath
  U4 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
  2018-09-30 21:19 - 2018-09-30 21:19 - 000000000 ____D C:\rsit
  2018-09-30 21:17 - 2018-09-30 21:17 - 001222144 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe
  2018-09-30 21:19 - 2014-03-24 21:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
  2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20 - 000005872 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
  Task: {00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874} - System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads\AutodeskDownloadManagerSetup.exe" -d "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads"
  
  Hosts:
  EmptyTemp:
  End
 • Uloz na plochu s nazvom fixlist.txt
 • Spusti znovu FRST a klikni na Fix
 • Po dokonceni si FRST vyziada restart PC, potvrd kliknutim na OK
 • Po restartovani PC bude na ploche subor Fixlog.txt, jeho obsah sem skopiruj
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#10 Příspěvek od tomaskolik »

Dávam dva logy... při prvním pokusu mi hodil avast frst do truhly. Postup jsem tedy opakkoval.

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Ladislav Fic (02-10-2018 22:52:34) Run:1
Running from C:\Users\Ladislav Fic\Desktop
Loaded Profiles: Ladislav Fic (Available Profiles: Ladislav Fic)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
Start
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:

PowerShell: Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum
File: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
CMD: type "C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32"

HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Policies\Explorer: []
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - No File
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
U4 AvastVBoxSvc; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe" [X]
U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (no ServiceDLL)
U3 iswSvc; no ImagePath
U4 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
2018-09-30 21:19 - 2018-09-30 21:19 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-09-30 21:17 - 2018-09-30 21:17 - 001222144 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe
2018-09-30 21:19 - 2014-03-24 21:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20 - 000005872 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
Task: {00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874} - System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads\AutodeskDownloadManagerSetup.exe" -d "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads"

Hosts:
EmptyTemp:
End
*****************

Processes closed successfully.
Restore point was successfully created.

========= Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum =========Count : 2001
Average :
Sum : 1658283376
Maximum :
Minimum :
Property : Length


========= End of Powershell: =========


========================= File: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32 ========================

C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
File not signed
MD5: FE8ABCEB645D8571B81C599D18846AE3
Creation and modification date: 2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20
Size: 000005872
Attributes: ----A
Company Name:
Internal Name:
Original Name:
Product:
Description:
File Version:
Product Version:
Copyright:
VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/edcb879 ... 534335699/

====== End of File: ======


========= type "C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32" =========

PK sz“Ffç–ô Ds
background.jsí]ysë4˙źľCé@‰©ÖmÓ¦MZŽá®)ˇ“8îmRŇÓW>;»˛důJc—đôK«Őo­dY•Í7F×ןŤ®ŇŤxăÍ»»ý/ľ8ůl˙ÓĂűű7w_}‹ooŇůG“¬ô›Żż<ůhšşPfk–Š’ŃU^Öß˙´R8»ť.ćż÷g“ÔP|ţÍg_ůýI˙óÁaŤĚŔsdˆ§—Ł_góŚâč“ýo?˙2+{íôvš,.fÓŢČ»ŰA6nó‹d±ąk6Ć˝‘?öîtcqO
ÁÄÖČŰ6żĆž?‰{Ł÷Ţ#ňĆćščëî<]ÜΧ“˝="źgôÉ}Î8ɢŃŢŢř9đyŹŃť±#š ŃÄOýS˙Ě?7Ĉ)éŤáż‰?ňüqďŠ<˙ĚóSĎŐL‘˝źTę"ÇńVňüŹńVę)tŐN¨–>O¶ţh®v¶ĽÚŹÉŹÍuΗÖI~썟˙‘zŤŐ. ZâÝŤŽAËbř<&4ÜŰKŢ`Ô÷’mÉA‰ŃŢ÷¶ ĆÉ.Znâ_ř?ů?ű—ţULŁ"ä$bţ4ޡ
îY¨"ďäEÜżŽmI¸{:›÷&q°;Ů˝}™NĎ结í,|_ů?ĹS˙çxć_Ć×Ŕ<í]ůSć_˜ÉĐWţŽƒPɈIĎż†b B,Ţ&CźP‡…‘\„@1
¨Ś4š‚…ňe I Byţ2ţWš€
}
,HŔą ‚±Ŕ«‚ŘćD“ś„a¤ę0€˙ƒ N`H @ôĂă¤De@¸PˆBV‡ŕ˘‚€ N´eÚ Z€s˘ę8Há4¬ŽŁŤ(
x ŤĐ:B5TL†´Á*,”¤7ú(ŤŇ(hŔ"0bú=ŁB9µP¬ů0‘BER ‘śZ$VíÚVF" ’QDrZF‚.Ä}əխ“Ó" €‡)–g­ƒ„
ˆ ŚH A˛BCŘ‘2ŕ*dLÔ0ló Ş‡u˘2äD @pŁ
…`¶(¨ă`*&Y$IF¨a"Á4Ú`–™„Žp©ęH¨"P”:Ąa…6ˇżÔaš©ƒDt¦ăä¬jZBkăĚb0‚€ţ×
 j«śŐC‚źł(`qś•q Y´"X !ë(€jË#čqA ×HU4ŚŔô
@â@&‚GJ˛&A†ƒč+<h@ŠˇĄˆ(^‚0P’ŚRZ‡Á2P((‰TT‡!5
%‘0ŞCˆ´2 “ś‡ŞÁŘ5CÁ) ‰™h°ŠĐ0@ˇŠ Ž‚fşˆ"CŹÚGĎËc
j3
%B®qnQäúF'§2Ś'Äy=zi/ÇžŔŁ@÷Řó^
xĂ^[B‘îŃśƒŹ*RÂ4Đ%´0„5 ’@AYĆsíč “‚éŁ:q`§g0*áp:ǃ(ŢR‡!
!1Ľ@¤k Â4="yžY†$PAb4B ăQ
ŐPČ**˘:(ÓăőžůÇp\ éHB¦c`ú3"‚K;=6p‡n.őSo”Mmaonę™Îf:ă=FßĘ';ăí8ô’íř+˜OĎŢ>ťĎ®úçŁ9ÎÍ{Łă1NĂ`Î5†)Ř"ź÷ćş?Ű9ęv’ăžmá˝÷¨·C†ńŻł‹ÉFŕg’BóÄKŽÇCČv Ă*ľČó¸¶Fo'áţ˘7~'ôĽ˝=Ř€í±™ěźz=Äę;î^aęyUxŔiy¬iOA"˙ĚŠuzźÁżą<©“Č­­^_ôŇR~ů^˛› ¨§ÇÉ0Ž &SĘCůc
·ţćÁ1P‡4Ô™ůó0<};™M“ŃĐŹˇ t;|kl[đQ®3K2ń|cEą¦óŔóĚf Ó.¤
ŁŃ8™¤§›~j˝ˇ&ů<8<ŽKęNŕAd;žč,Ô>řß‚H´ťg|p˛đS‡cV0Ĺí4˝IF×i/ť&Ŕ÷›/?ęĎ®®gÓtş ŞřëĽÚrV.ü%/D)ŻË…óŇŘ•®ëĎză"ÍŤ¦q,°N‰`‘=Ÿgł÷“÷ÁGáÉěݛ쒼Źíľ‹Pî7m˝Í8^ü~ťÎN7@żÓtk+»ľ=şšĽźýěĺ§9óĹ˝÷îčí«‰ˆ÷˝ĹůĹŤgpO‚g§‰˘ńńćĎdřĂ3ĹM
~xĆöxFŹ˛$#HŇ îˇśš«‚ĽŁě^ö!a]† ď3‰I _ĂËBó{`hö±Î¦ż‹ )Hƒ$Ě˝„fÉÁ3Mq„`čÔHÔÁrpP4¤XŘäJtëT’
^XEA[+ţ7‚
ĂA!¬E®˛$ n+ó¬
Ç|ž‘JŁ6Łţ`U]…†¦šmś™Ć#1Łˇ¤ Ę IËóĚď Küď±yl"+g}uV$˜^T€8@~ƒ­‹Ř
uŽ0e&s˜ĺqT°tX'“ƒŐd@ůŤYđޱdřţb›33üuľÁĎËí±őµş'[Ç6˜µCËv˜ŐY‹¶xÖŽZć¦>òĐt)ƒ‡™öĹň[ćřĆV}Caąő—Ś'?Bż­Đ…&rX®ř˘Ł5¶XĚF&fyäöqmŰ.žűg™_˝®Ĺaó–Öwz8˛v3÷S748Ä
šĆÔ훺Ş;źL/†¶ż˘MnúÖĂtdű‘Ő­‹`ÎÎVŻ«±@}'“Žtćžu‹üPľ‡x•űĹ~ańJŰďŰׇö29MŰĽ%šÇ57ôQ‡Ő¸‹ĺ+tło†5Qđs=ě´đ“˘ŻđÂĐĄů­nĘ2ĽŇů•":żN§L[´©ÜčqŕěW÷EӫƆ}<(ؘ9rť?Ô˙ę¶p´Ő©D¦+¶ß˜i?2tĽDăĘEŮ·ą(ÄĹAiě«÷˝Św]v+Ýtd۱±şĆ|Läv¦a’ŤËÔůn=ĆÚţ˙@?ylwÓ•ČúeUďą®ęeĘâ|H&nú€ŕ†—ŞÎ[*Ľí”Jë{ÉŘtX˜;„ČŰĚ?J~öđ4ÔM+­–c'Ăţeúµx˛«‹Ů†ž7MIŤMl_ԱόĎ4ăĎ"#ŻˇgbI
ş%-_ż<fyěÎÚcƒ!0SrÄ Ë~ĚŞqH™";Ţ:»;ľ-űďK;<Ţm}śŘ¸€2ŻGŹ™ŽfU’ŐɁ˜YQîŽ>ń‚âVĹą”ť™ąŞ8rxŐ~˝VŰ)?¨ƒěJęÄř«+#;çuqO”üÚúSVźí[^kôeeô Űq“·«óƒ:§K#'úţAÎăNeŢ`m&ęĎnNµäąŔ<ŰHŰĆŔÚŘÜ[?Ôq©Ö—Ýş$^ĘÚĽ©™®nK¤[Łýşôż™ž_ČČ°ě_5îż!ęvţß1đáXgű}Ţײ:›:;¸~U¤ÇüŽĎ"•>çVC­lî9–
<¸±Ç:çN˛üě"xáŮżż,Žv‹ő¸‡2,Óą.«ëüĐbĘhÜ|¶_Úçá8ýđ:‡Óc…>@ľ†ß‘yŤ@őŐ=ďëĽ5Ź§˛Üo1Ć/ĹĆ:Ň#‹­«,ť)W6ż^Î"sĺúę^żč6í3ÝCs»ůúŮÜÖm×´LŇŤmn<iŇĂҸŕĆonäÓ>`íZyĹ&ě[ĽĘzď‘iżgţ†ą©}'6X­KĹ^ę“­Qź%]ć:vsČ\6·ŢíÖű
k‹µ5ě*Ď|ýĹéGĎ%›çűüČÚĄüƒôĹQ7!\µ­đj_+gż)ŇĐÂ|“›<QXű±tř;2×ěť…Ó)ć 7źĺÜÍcąŽ
Č3Ó»`ĹweĽ"ßdźˇLť řn¬˛ľ‰˜¬Đf[‹˘}llÖĎo«c•®oçŻÖ6´đű)üłK˙~é“˙;ź”˙ôÁęć똺­Iü-k:-×—Vö±‰NWΫŠĎĆýÂłÚAţ^ÉĺłçŽ×QÓ˝Áćůu9ˆ‘űÂQ}˝ßÍ/ŞľR­űtľc㟲m¶Ó»b/u˙Oé~ůÜwyv{
kUƒ&TtMŞş­ĆÓf`ßŰąřĂűô{_;U÷IáďňŢľ4–ZśnďśŰUÝj‡ő-N¬kÚ(éÇîŰiŢ 콋§Îghá*ě;;›W]qce]&S–ďĹ[=†hş'đE‡wőŘśÓkżĘĘÝXTآĘ{üę|íúUÇXŁőlö·…抴xŐk¦Ő¬†§Ş÷·FţâůľĐďĆZě
ÜřÍöďŰ–*ĚďÂâžAlĂčŇƤĐřr´zżac]íËXfűšő+“ÝuŚXÁź[żC~-éű-čPďí§Ärs8QL-qd:56”(˙ęýP­0Q‹©%=±ôíýA´”QóÄľh×)ńŢ>żŁƒ6Ľ2?r±^ŘwÇvÍĄ˛7ň°Ą1ĂcP´Ç#űSť3Ł›~ZށVt •hUÚ°mԁV˙îHO:ŇÓŽô]ěH:Ú’t´'éhSbíjű©éŹö%ŰßĘý„LËŢ ·ězÜî»XXÁü%Š8Äߚֽ۰{?í|Źc]3ocFţŁGčˇÍ¸\XŤkÍ-c/ę»ÍřĄZŇ…alG˝iť[[ąjű?[ÚRŻyu´?­ŚÁ:µ¬Gťß;niôiR€ľß˘ŽęćW]íˇĺ¬¦Óv;jA§÷+´ “ŹÄ«ßÍ­Ńwx1´¬Ă¬´›?ʶóB䭁§KĽ×ď _0ü:·‹=P×ŕ^cÁ<Ň7ĂßVŹĺy˝ęcú‡±Ń*6{߲]´KÔmŽŹ×z\lçÂ'Žsě_7X<ŹéwO7Úâ×yËń(|VÖů'b +üÝîŕqsŘ%ň¸ç ƒÇÜF6Vđ˙ƒeSܲo`ž|±©bż]łMş<·łŽĎîŻQŻú÷éBŻ+·°Y[ślÍrwYCŕ-ýŻmŰ˙¤,Oé˙ĽăÚ ď¸&¦×Ö¬»§ô˙hŤXţnáƒmô¨÷ąĽ ŘžŇ?őúŐšĺf-änË«q<ź6±ŞŤ-ÄšÇń˙şľžÚwUK[´Á*:ÄŇ6üžZöuĆRŮńˆ\sĽěÚţSęV®qž&;ĚmÚČ­˙®âĹöÔ6kÄ*;Äń6üžZö<Î÷y<"¶ëçń5Śúď|Öä‡jÍĎpŞăűYý7/őűdúmčjźkV?(0kv˘rNÝ “É-/<öÎ-#Ë~q»”.ćĘśěĆńÖm´‚+,9d IÝ94Ő={YńQńŘ“…?-$TÓhŃđ–Ępof!J,i)Űú=tÜZYu¬xBźó6Q:yČ6ćúŃYn?‹ÝĎo˙ľ#Ęj·ú;»0k*ĽfžäVóűfW޵L9’Wˆq<P˛7Ňąý`F*+5)ěůaą„n;ëjR»ŰÓöĘĘŮŤ®sąâ˘”
§Yb–;Ië“ůÝ·'¬e$će«;W4ßéś´ĹúňQĹśÖŕÎAÝ‘PK†˛ş.+"ߌ)˙cgżŞâ]lR2ßÇXß»f˝.Ź9Ëi?wČZuö`FR=fě xĽ`ąŠ'Ó­tŕˇţüĆŐÉO7'·óËŘS{Ź!o6-ĺ’á®ýI‡qg_m#“kőYc}>ôts'Łůüŕr–üŚg2»O©¤Éü÷ëĹ—éÍíĺâΰţ*ť˙šÎ{P{gr?Ţ]ţ3-făB‰>úYŰ,ăWBÂ±ŕp„¸-Q9á2Ă8ČGp‚rţ{/oăŘV“ĂáîövNáP){wN‡=Ç Ż2Ě ŢŹ9ęś&|”ĺŕmoßŰă˜óÖvďµŔ7ÉüâzńőěŁéOi˛Č…‹
šť§×—Ł$ý˙9ź]NŇůMQ«†q]R ĽwNNŠßě99yçĚ/|ŐÇ[F
ׁˇvź
ŞS›Ďe”ćCFu*óŮ"M”}Ψ‘X>MđŁś$ű¸‘w_Ő_“®*4Ţ.Hs—)˙öúz6_¤“fłÉW‹ŃâöĹĽ‰ŹáĂ#đ ‰Bb8$IBRđíôÉgçóxcšţ¶ńݧź|¸X\™ţr›Ţ,v±ŔÁç ßŢŕ)ő¶»mç™t¸ÝÓ|ŁEQ}jzţkWá(†Ă¸pzőĹiŹC.Ó€źom{ńR!)úyą28¶—Yîúl™"‚n4t/ݬ뢯Ĺ9 šVÖĘ=ŰŰ˝ż/NŃ ŽYOÎ{éëŻ+ď®ĘÓµ}żVCÓĄ–¦ËLmŁčcŚMŰX›ţ%sÓŐö¦ŐŕůPńńWźćěHÂęĂó÷çóŃﮁj9Kďý`/ż)ĂI΁]ęęA¦»Ĺ4Řt6Ő< ô4=Ha,JŤyý;°ÜÍ»ŽlGÄŔÜIér/
˝»b•űÝ
>ęw7˛ŠĎÚŢiF;AAĎůOWQi@?©—4Ö‰lťć˛˛ĺxƒˇ–Ţ!]둡÷üy÷j<=˝Ňď—űc5üßaT¨Z@-€JoV©‡Kx·ÂŇźßN÷ďćő8‰±>|ŰŕţţŢsƒůYşřde%{f˜Ę É,ą˝‚Ż18XQQ
!x^NśÓpp=§ÎęśCZźLÜn//ďÝ×–w…"Řúl-pX\ź\2ĺ’ĺ@ŁâŞJę®ŕDUÎq•“š Íáł
˝ć2/Ž¨T鵜=(<ż5'ÝĄÇâŤď@@ŘÔŁ˘űzâi,NOaŻÜiď’Ń4I/ß}-¸żmü PK ť›ŽFňö×ů «
manifest.jsonuAKÄ0…ď‚˙ˇä¸H=öÖĹ=lşE‘¦cŤŰ&5I«PňßMÓew=Î{ß<ŢĚ|{E¨gRĽ±tm„’(Ť’»ŕHփźĐ<“çŠŮŽ8‡V«Ăµ¬ç˙!Ni÷‘”‡|_śšńc«Ő(Ď„*^\SŤW^®€řĂ ×…pauž÷>¬Ěď -Č­˛-ÝeEţ@•s!{fŽşC)z·v0)ĆĽ ­IâV©¶ƒ˜«Đ“ŕ€×…sý}Ş7€î…YNmÖ~!ËGmđĆcÉüŇ,«Íyř‚ş`“hŮň­kµ„ĎŃ?ţiŰ)~˛E‹ă/w?PK
ť›ŽFAž,îY Y red.html<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL={{OVERRIDE_NEW_TAB_URL}}">
</head>PK? sz“Ffç–ô Ds
$ background.js
(™Š›zĐR*¶ÝgĐąBrëÁ4ĐPK? ť›ŽFňö×ů «
$ manifest.json
‰ŹëĐvĐ]ëĐvĐąBrëÁ4ĐPK?
ť›ŽFAž,îY Y $ C red.html
ÍěĐvĐ©¶ëĐvĐ©¶ëĐvĐPK Â
========= End of CMD: =========

"HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\" => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL => value restored successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Search_URL => value restored successfully
"HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Handler\skype4com" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} => not found
"HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE" => removed successfully
"HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE" => removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki" => removed successfully
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AvastVBoxSvc => could not remove, key could be protected
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AppMgmt" => removed successfully
AppMgmt => service removed successfully
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iswSvc" => removed successfully
iswSvc => service removed successfully
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VBoxAswDrv => could not remove, key could be protected
C:\rsit => moved successfully
C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe => moved successfully
C:\Program Files\trend micro => moved successfully
C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32 => moved successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874}" => removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874}" => removed successfully
C:\Windows\System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => moved successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E}" => removed successfully
Could not move "C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts" => Scheduled to move on reboot.

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 8388608 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 24575735 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 1199 B
Windows/system/drivers => 822863 B
Edge => 0 B
Chrome => 29499506 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 128 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 0 B
Ladislav Fic => 26379943 B

Result of scheduled files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 02-10-2018 22:55:02)

==> ATTENTION: System is not rebooted.
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => Could not move
Could not restore Hosts.

Result of scheduled keys to remove after reboot:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AvastVBoxSvc => could not remove, key could be protected
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VBoxAswDrv => could not remove, key could be protected

==== End of Fixlog 22:55:03 ====


Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Ladislav Fic (02-10-2018 22:55:44) Run:2
Running from C:\Users\Ladislav Fic\Desktop
Loaded Profiles: Ladislav Fic (Available Profiles: Ladislav Fic)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
Start
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:

PowerShell: Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum
File: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
CMD: type "C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32"

HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\...\Policies\Explorer: []
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - No File
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
U4 AvastVBoxSvc; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe" [X]
U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (no ServiceDLL)
U3 iswSvc; no ImagePath
U4 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
2018-09-30 21:19 - 2018-09-30 21:19 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-09-30 21:17 - 2018-09-30 21:17 - 001222144 _____ C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe
2018-09-30 21:19 - 2014-03-24 21:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20 - 000005872 _____ () C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32
Task: {00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874} - System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads\AutodeskDownloadManagerSetup.exe" -d "C:\Users\Ladislav Fic\Downloads"

Hosts:
EmptyTemp:
End
*****************

Processes closed successfully.
Restore point was successfully created.

========= Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum =========Count : 2001
Average :
Sum : 1657073474
Maximum :
Minimum :
Property : Length


========= End of Powershell: =========


========================= File: C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32 ========================

"C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32" => not found
====== End of File: ======


========= type "C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32" =========

Syst‚m nem…§e nal‚zt uvedeně soubor.

========= End of CMD: =========

"HKU\S-1-5-21-715024020-1638495252-2861819045-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\" => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL => value restored successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Search_URL => value restored successfully
HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Handler\skype4com => not found
HKLM\Software\Classes\CLSID\{FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} => not found
HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE => not found
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki => not found
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AvastVBoxSvc => could not remove, key could be protected
AppMgmt => service not found.
iswSvc => service not found.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VBoxAswDrv => could not remove, key could be protected
"C:\rsit" => not found
"C:\Users\Ladislav Fic\Desktop\RSITx64.exe" => not found
"C:\Program Files\trend micro" => not found
"C:\Users\Ladislav Fic\AppData\Roaming\xuPn8rFxKplshG9D56A32" => not found
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{00753C16-123D-4467-B560-9BBCDF7E8874} => not found
"C:\Windows\System32\Tasks\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E}" => not found
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{505F0879-11F9-4BF4-B015-2F4D5520F40E} => not found
Could not move "C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts" => Scheduled to move on reboot.

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 8388608 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 0 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 0 B
Windows/system/drivers => 0 B
Edge => 0 B
Chrome => 0 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 0 B
Ladislav Fic => 14729 B

RecycleBin => 12786 B
EmptyTemp: => 8 MB temporary data Removed.

================================

Result of scheduled files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 02-10-2018 23:01:29)

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => Could not move
Could not restore Hosts.

Result of scheduled keys to remove after reboot:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AvastVBoxSvc => could not remove, key could be protected
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VBoxAswDrv => could not remove, key could be protected

==== End of Fixlog 23:01:29 ====

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivka - zpomalené PC

#11 Příspěvek od Conder »

:arrow: Ako to vyzera s PC? Nastala nejaka zmena?
Naposledy upravil(a) Conder dne 03 říj 2018 17:13, celkem upraveno 2 x.
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#12 Příspěvek od tomaskolik »

Vypadá že je to v pořádku.. Hotovo?

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivka - zpomalené PC

#13 Příspěvek od Conder »

:arrow: Plocha ma cca 1 GB. Presun vsetky subory a zlozky z plochy do dokumentov a na ploche nechaj iba odkazy/zastupcov. Prilis velka velkost plochy moze sposobit spomalenie systemu.

:arrow: Tak este upraceme po pouzitych nastrojoch:
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tomaskolik
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 127
Registrován: 15 lis 2008 11:38

Re: Preventivka - zpomalené PC

#14 Příspěvek od tomaskolik »

Provedeno :)

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivka - zpomalené PC

#15 Příspěvek od Conder »

OK, tak to by bolo vsetko, logy vyzeraju OK :)
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

Odpovědět