Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Preventivní kontrola logu - tmczech

Nemáte v tuto chvíli žádný problém s pc a chcete se jen ujistit, že je vše v pořádku?
Vložte log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zpráva
Autor
tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Preventivní kontrola logu - tmczech

#1 Příspěvek od tmczech »

Dobrý den, prosím o kontrolu logu.

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Admin at 2018-09-27 18:33:10
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 18 GB (16%) free of 114 GB
Total RAM: 8091 MB (80% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 18:33:13, on 27.9.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19130)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
C:\Program Files\trend micro\Admin.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Logitech SetPoint - {AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333} - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\32-bit\SetPointSmooth.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload
O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #2] C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --user-data-dir="C:\ProgramData\ESET\ESET Smart Security\OPP\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\\EsetOPPChromeProfile" --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session http://eset.com/BPPRedirector/ESET-Safe ... 9b99cebe7e
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Poslat do aplikace OneNote.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: (no name) - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
O15 - ESC Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll
O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
O23 - Service: ASGT - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HuaweiHiSuiteService64.exe - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SAMSUNG Mobile Connectivity Service (ss_conn_service) - DEVGURU Co., LTD. - C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9656 bytes

======Listing Processes======\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
winlogon.exe
"C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
atieclxx
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService
"taskhost.exe"
C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc
"C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe" -/service
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
WLIDSvcM.exe 2076
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-f69a5a2d-8761-4194-a716-44874ec38e06 -SystemEventPortName:HostProcess-d55460c5-dfdf-4c89-ae57-cbd866c80b8d -IoCancelEventPortName:HostProcess-0f3ff491-d2ba-483e-899d-4bdb4fb939f9 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-c8ec06ef-5b1d-47c7-9aa5-e034996dacd2 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:648743a7-60c4-481b-b715-172999ee8a81 -DeviceGroupId:WpdFsGroup
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" -s
"C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" /launchGaming
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe" /preload
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"
"C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide
KHALMNPR.EXE /API
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe"
C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe atlogon
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe5_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe5 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 536 540 548 65536 544
"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /monitor
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}
"C:\Users\Admin\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928}]
SteadyVideoBHO Class - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2012-02-13 81024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333}]
Logitech SetPoint - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPointSmooth.dll [2013-02-21 436464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928}]
SteadyVideoBHO Class - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2012-02-13 69760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-04-14 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333}]
Logitech SetPoint - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\32-bit\SetPointSmooth.dll [2013-02-21 367344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-04-14 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [2012-08-07 6827664]
"EvtMgr6"=C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe [2013-02-21 2991856]
"Logitech Download Assistant"=C:\Windows\System32\LogiLDA.dll [2016-10-14 1841496]
"egui"=C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ecmds.exe [2018-09-18 177928]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"KiesPreload"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe [2013-04-23 1561968]
""=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [2013-04-23 844144]
"CCleaner Monitoring"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2017-09-20 9856176]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"Application Restart #2"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2018-09-15 1469784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"KiesTrayAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2013-04-23 311152]

C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Poslat do aplikace OneNote.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\LBTWlgn]
c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll [2013-02-08 68848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-09-27 18:33:10 ----D---- C:\rsit
2018-09-12 17:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-09-12 17:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ks.sys
2018-09-12 17:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2018-09-12 17:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll
2018-09-12 17:11:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\t2embed.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msjet40.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msexcl40.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mf3216.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\mf3216.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bowser.sys
2018-09-12 17:11:02 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpchttp.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certcli.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\auditpol.exe
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\appidapi.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\hal.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\videoprt.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\processr.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-09-12 17:11:01 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptbase.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\bcrypt.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-09-12 17:11:00 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wfapigp.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msobjs.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msimg32.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msaudite.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FirewallAPI.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\adtschema.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\wfapigp.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\msimg32.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\icfupgd.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-09-12 17:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-09-12 17:10:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll
2018-09-12 17:10:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll
2018-09-12 17:10:58 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2018-09-12 17:10:58 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2018-09-12 17:10:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-09-27 18:33:13 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2018-09-27 18:32:13 ----D---- C:\Windows\inf
2018-09-27 18:32:12 ----D---- C:\Windows\Temp
2018-09-27 18:32:12 ----D---- C:\Windows
2018-09-27 17:10:46 ----D---- C:\Windows\system32\config
2018-09-27 17:02:40 ----D---- C:\Windows\System32
2018-09-27 17:02:40 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-09-26 17:38:28 ----D---- C:\Users\Admin\AppData\Roaming\vlc
2018-09-25 12:51:39 ----SHD---- C:\System Volume Information
2018-09-25 12:51:34 ----D---- C:\Windows\rescache
2018-09-23 15:47:55 ----D---- C:\Windows\system32\FxsTmp
2018-09-22 12:29:45 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2018-09-22 12:29:45 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2018-09-22 12:29:34 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2018-09-18 20:58:42 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2018-09-16 14:13:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-09-16 14:13:36 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed
2018-09-16 14:13:31 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed
2018-09-13 21:26:14 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2018-09-12 19:53:06 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2018-09-12 18:28:56 ----D---- C:\Windows\debug
2018-09-12 17:45:38 ----D---- C:\Windows\winsxs
2018-09-12 17:44:16 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2018-09-12 17:44:15 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US
2018-09-12 17:44:15 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2018-09-12 17:44:15 ----D---- C:\Windows\system32\en-US
2018-09-12 17:44:15 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2018-09-12 17:44:15 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2018-09-12 17:44:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2018-09-12 17:44:14 ----D---- C:\Windows\system32\Boot
2018-09-12 17:44:14 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2018-09-12 17:29:22 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2018-09-12 17:29:04 ----D---- C:\Windows\system32\MRT
2018-09-12 17:26:43 ----AC---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2018-09-12 17:26:20 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2018-09-12 17:24:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-09-10 20:18:40 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 amd_sata;amd_sata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys [2012-04-11 82560]
R0 amd_xata;amd_xata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys [2012-04-11 42624]
R0 asahci64;asahci64; C:\Windows\system32\DRIVERS\asahci64.sys [2012-01-06 49760]
R0 edevmon;edevmon; C:\Windows\system32\DRIVERS\edevmon.sys [2018-09-18 109232]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2018-01-01 213736]
R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2014-08-31 386680]
R1 eamonm;eamonm; C:\Windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2018-09-18 141512]
R1 ehdrv;ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2018-09-18 188824]
R1 epfw;epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [2018-09-18 82304]
R1 EpfwLWF;ESET Personal Firewall; C:\Windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [2018-09-18 61016]
R1 epfwwfp;epfwwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [2018-09-18 109864]
R2 AODDriver4.1;AODDriver4.1; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2012-03-05 53888]
R2 ekbdflt;ekbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [2018-09-18 50144]
R3 amdiox64;AMD IO Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2017-04-25 36549512]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2017-04-25 520072]
R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2011-11-03 130536]
R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2011-11-03 395752]
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2016-12-20 96256]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-08-07 4102928]
R3 LEqdUsb;Logitech SetPoint Unifying KMDF USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\LEqdUsb.Sys [2013-01-03 79240]
R3 LHidEqd;Logitech SetPoint Unifying KMDF HID Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidEqd.Sys [2013-01-03 15752]
R3 LHidFilt;Logitech SetPoint KMDF HID Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys [2013-01-03 77192]
R3 LMouFilt;Logitech SetPoint KMDF Mouse Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys [2013-01-03 61832]
R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh64.sys [2014-12-10 797400]
R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2012-08-28 58536]
S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2016-04-25 129152]
S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]
S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2012-06-12 726160]
S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2016-01-08 169288]
S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2016-01-08 21320]
S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2016-01-08 188232]
S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2016-04-25 221824]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2018-08-14 83984]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2017-04-25 543112]
R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2012-06-11 361984]
R2 ASGT;ASGT; C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe [2012-01-17 55296]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\UtcResources.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 ekrn;ESET Service; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2018-09-18 2260144]
R2 HuaweiHiSuiteService64.exe;HuaweiHiSuiteService64.exe; C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe [2016-11-25 192200]
R2 ss_conn_service;SAMSUNG Mobile Connectivity Service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [2016-01-08 754784]
R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 107592]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2018-03-26 128584]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-30 144200]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-09-16 335872]
S3 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2018-03-26 52832]
S3 BEService;BattlEye Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [2017-01-28 1486344]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-30 144200]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2018-08-24 116224]
S3 LBTServ;Logitech Bluetooth Service; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe [2013-02-08 359664]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2017-03-05 209104]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2015-02-24 5132888]
S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2018-06-09 1673504]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-06-02 1255736]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2018-03-26 136288]

-----------------EOF-----------------

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#2 Příspěvek od Conder »

Ahoj :)

:arrow: Stiahni AdwCleaner: https://toolslib.net/downloads/finish/1/
 • Uloz na plochu a ukonci vsetky programy
 • Spusti AdwCleaner ako spravca
 • Odsuhlas licencne podmienky
 • Klikni na Skenovat nyni (Scan now) a pockaj na dokoncenie
 • Nechaj zaskrtnute vsetky nalezy
 • Klikni na Cisteni a opravy (Clean and Repair) a potvrd restart PC teraz
 • Po restartovani PC sa otvori AdwCleaner, klikni na Zobrazit soubor protokolu
 • Otvori sa log, jeho obsah sem skopiruj
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#3 Příspěvek od tmczech »

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-09-24.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 09-28-2018
# Duration: 00:00:00
# OS: Windows 7 Home Premium
# Cleaned: 0
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries cleaned.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [1257 octets] - [28/09/2018 13:25:38]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C00].txt ##########

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#4 Příspěvek od Conder »

:arrow: Poprosim o logy FRST podla tohto navodu: https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=154679
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#5 Příspěvek od tmczech »

Chrome mi blokuje stažení FRST. Předpokládám, že to mám ignorovat.

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#6 Příspěvek od Conder »

Ano, ak naozaj stahujes FRST zo stranky https://www.bleepingcomputer.com/downlo ... scan-tool/ tak to bude falosna detekcia.
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#7 Příspěvek od tmczech »

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Admin (administrator) on H-ADMIN-PC (30-09-2018 12:27:42)
Running from C:\Users\Admin\Desktop
Loaded Profiles: Admin (Available Profiles: Admin)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Čeština (Česká republika)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
() C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
() C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe
(DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Logitech, Inc.) C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe
(Samsung) C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe
(Samsung) C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
(Logitech, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL3\KHALMNPR.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
(Farbar) C:\Users\Admin\Desktop\FRST64 (1).exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6827664 2012-08-07] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [EvtMgr6] => C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe [2991856 2013-02-21] (Logitech, Inc.)
HKLM\...\Run: [Logitech Download Assistant] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ecmds.exe [177928 2018-09-18] (ESET)
HKLM-x32\...\Run: [KiesTrayAgent] => C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [311152 2013-04-23] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
Winlogon\Notify\LBTWlgn: c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll (Logitech, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\Run: [KiesPreload] => C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe [1561968 2013-04-23] (Samsung)
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\Run: [] => C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [844144 2013-04-23] (Samsung)
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9856176 2017-09-20] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\RunOnce: [Application Restart #2] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [1469784 2018-09-15] (Google Inc.)
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {4e614866-1249-11e7-96a7-60a44c639dd7} - E:\HiSuiteDownLoader.exe
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {a1b59bc0-3117-11e4-8054-806e6f6e6963} - L:\setup.exe
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {cf249540-d699-11e6-898c-60a44c639dd7} - E:\HiSuiteDownLoader.exe
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {e84df15b-cb29-11e2-8bbf-806e6f6e6963} - D:\.\Bin\ASSETUP.exe
Startup: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Poslat do aplikace OneNote.lnk [2016-12-18]
ShortcutTarget: Poslat do aplikace OneNote.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE (No File)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{F2CA8B5C-752E-4DCA-8263-D4824911D05A}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
BHO: SteadyVideoBHO Class -> {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} -> C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2012-02-13] (Advanced Micro Devices)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO: Logitech SetPoint -> {AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333} -> C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPointSmooth.dll [2013-02-21] (Logitech, Inc.)
BHO-x32: SteadyVideoBHO Class -> {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} -> C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2012-02-13] (Advanced Micro Devices)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-04-14] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Logitech SetPoint -> {AF949550-9094-4807-95EC-D1C317803333} -> C:\Program Files\Logitech\SetPointP\32-bit\SetPointSmooth.dll [2013-02-21] (Logitech, Inc.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-04-14] (Oracle Corporation)
Handler: ms-help - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - No File
Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter-x32: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter-x32: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)

FireFox:
========
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{F003DA68-8256-4b37-A6C4-350FA04494DF}] - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\LogiSmoothFirefoxExt
FF Extension: (Logitech SetPoint) - C:\Program Files\Logitech\SetPointP\LogiSmoothFirefoxExt [2013-06-04] [Legacy] [not signed]
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=10.55.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-04-14] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=10.55.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-04-14] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.0 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-02-27] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)

Chrome:
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.seznam.cz/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.seznam.cz/"
CHR Profile: C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-30]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-09-18]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-20]
CHR Profile: C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-09-29]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [edaibbiobngpbmeonadpbfafbkimjbdd] - C:\ProgramData\Logitech\LogiSmoothChromeExt.crx [2013-06-04]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [361984 2012-06-11] (Advanced Micro Devices, Inc.) [File not signed]
R2 ASGT; C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe [55296 2012-01-17] () [File not signed]
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1486344 2017-01-28] ()
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2260144 2018-09-18] (ESET)
R2 HuaweiHiSuiteService64.exe; C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe [192200 2016-11-25] ()
S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-04] (Macrovision Corporation) [File not signed]
R2 ss_conn_service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-01-08] (DEVGURU Co., LTD.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AODDriver4.1; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [53888 2012-03-05] (Advanced Micro Devices)
R0 asahci64; C:\Windows\System32\DRIVERS\asahci64.sys [49760 2012-01-06] (Asmedia Technology)
S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [129152 2016-04-25] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [141512 2018-09-18] (ESET)
R0 edevmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\edevmon.sys [109232 2018-09-18] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [188824 2018-09-18] (ESET)
R2 ekbdflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\ekbdflt.sys [50144 2018-09-18] (ESET)
R1 epfw; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfw.sys [82304 2018-09-18] (ESET)
R1 EpfwLWF; C:\Windows\System32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [61016 2018-09-18] (ESET)
R1 epfwwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [109864 2018-09-18] (ESET)
U5 hw_usbdev; C:\Windows\System32\Drivers\hw_usbdev.sys [116864 2016-11-25] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
R0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [386680 2014-08-31] (Duplex Secure Ltd.)
S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [221824 2016-04-25] (Samsung Electronics Co., Ltd.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-09-30 12:27 - 2018-09-30 12:28 - 000012636 _____ C:\Users\Admin\Desktop\FRST.txt
2018-09-30 12:27 - 2018-09-30 12:27 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-09-29 12:08 - 2018-09-29 12:08 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\Admin\Desktop\FRST64 (1).exe
2018-09-28 13:25 - 2018-09-28 13:25 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2018-09-28 13:24 - 2018-09-28 13:24 - 007592144 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Admin\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
2018-09-27 18:33 - 2018-09-27 18:33 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-09-27 18:32 - 2018-09-27 18:32 - 000017994 _____ C:\Users\Admin\Documents\cc_20180927_183237.reg
2018-09-27 18:31 - 2018-09-27 18:31 - 001222144 _____ C:\Users\Admin\Desktop\RSITx64.exe
2018-09-15 13:16 - 2018-09-15 13:16 - 000015466 _____ C:\Users\Admin\Desktop\01400718Q2S.xlsx
2018-09-15 13:13 - 2018-09-15 13:13 - 000095911 _____ C:\Users\Admin\Desktop\01400718Q2-NG.xlsx
2018-09-15 13:13 - 2018-09-15 13:13 - 000011431 _____ C:\Users\Admin\Desktop\01400718Q2-N.xlsx
2018-09-12 20:41 - 2018-09-12 20:41 - 000971889 _____ C:\Users\Admin\Downloads\EXFO_spec_sheet_LFD_200_v10_en.pdf
2018-09-12 17:11 - 2018-08-31 17:08 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-31 17:08 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-30 03:47 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-30 03:10 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-28 07:50 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 21:47 - 000398424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 20:47 - 000350296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 01:05 - 025736704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:45 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:43 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:43 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:34 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:34 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:33 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:27 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:24 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-24 00:00 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:59 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:59 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:52 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:40 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:28 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:27 - 020279296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:15 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:12 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 23:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:51 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:48 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:44 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:44 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:44 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:30 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-23 22:27 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:54 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:54 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:54 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:54 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:53 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:41 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:40 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:40 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:40 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-13 17:40 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-12 22:32 - 000378464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-12 22:31 - 001894496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-12 22:31 - 000289376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:59 - 005552816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:59 - 000154800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:58 - 000385120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:58 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:58 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:57 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:57 - 000631624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:56 - 001664296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:55 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:54 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:53 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:45 - 000309424 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:44 - 003961440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:42 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:40 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:39 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:27 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:22 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:22 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:22 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:17 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:17 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:17 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:15 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:13 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:13 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:13 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:12 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:12 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:12 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:12 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:10 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:10 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-08-10 17:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-07-29 17:55 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2018-09-12 17:11 - 2018-07-18 17:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:56 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:44 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:43 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:43 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:37 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:36 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:33 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:33 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:33 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:19 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:18 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:17 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:15 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:12 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-24 00:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:25 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:14 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:14 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:14 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:13 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:09 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:09 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:07 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:06 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:06 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 23:00 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:56 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:56 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:55 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:53 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:52 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:51 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-23 22:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:54 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:53 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:40 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:40 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-13 17:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-12 22:28 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-12 22:14 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:54 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:41 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:41 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:39 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:10 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:09 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-08-10 17:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-09-12 17:10 - 2018-06-27 15:20 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2018-09-12 17:10 - 2018-06-27 15:19 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-09-30 12:24 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2018-09-30 11:52 - 2016-10-07 20:51 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
2018-09-30 11:52 - 2013-06-17 20:39 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\vlc
2018-09-30 11:01 - 2009-07-14 06:45 - 000029120 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-09-30 11:01 - 2009-07-14 06:45 - 000029120 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-09-30 10:53 - 2011-04-12 10:34 - 000668866 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
2018-09-30 10:53 - 2011-04-12 10:34 - 000141526 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
2018-09-30 10:53 - 2009-07-14 07:13 - 001584554 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-09-30 10:53 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2018-09-28 13:22 - 2009-07-14 07:32 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
2018-09-27 18:33 - 2014-05-02 21:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2018-09-25 12:51 - 2017-03-18 13:29 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2018-09-22 12:29 - 2015-11-14 14:37 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2018-09-22 12:29 - 2014-12-25 12:40 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2018-09-18 21:13 - 2014-01-18 18:06 - 000002224 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2018-09-18 20:58 - 2017-01-17 09:15 - 000109232 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\edevmon.sys
2018-09-18 20:58 - 2016-11-16 18:31 - 000050144 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ekbdflt.sys
2018-09-18 20:58 - 2016-08-26 16:07 - 000061016 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\EpfwLWF.sys
2018-09-18 20:58 - 2015-11-20 14:21 - 000188824 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ehdrv.sys
2018-09-18 20:58 - 2015-11-20 14:21 - 000141512 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eamonm.sys
2018-09-18 20:58 - 2015-11-20 14:21 - 000109864 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfwwfp.sys
2018-09-18 20:58 - 2015-11-20 14:21 - 000082304 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfw.sys
2018-09-16 14:13 - 2016-12-28 21:36 - 000004532 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2018-09-16 14:13 - 2013-12-19 17:42 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-09-16 14:13 - 2013-12-19 17:42 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-09-16 14:13 - 2013-12-19 17:42 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-09-16 14:13 - 2013-12-19 17:42 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2018-09-16 14:13 - 2013-06-02 14:58 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Adobe
2018-09-12 17:45 - 2009-07-14 06:45 - 000435920 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2018-09-12 17:29 - 2013-07-10 22:18 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2018-09-12 17:26 - 2013-06-02 13:01 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2018-09-12 17:24 - 2013-06-01 22:47 - 001559268 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2018-09-11 21:47 - 2013-06-01 22:35 - 000111448 _____ C:\Users\Admin\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2018-09-04 19:48 - 2009-07-14 07:08 - 000032568 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT

==================== Files in the root of some directories =======

2015-02-22 18:25 - 2015-03-28 14:32 - 000000034 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Roaming\AdobeWLCMCache.dat
2016-08-14 15:53 - 2016-08-14 15:53 - 000031194 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\recently-used.xbel
2013-06-02 15:46 - 2013-11-25 23:05 - 000007599 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2015-10-04 15:49 - 2015-10-04 15:54 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{1CC62C8B-8478-4129-832B-C3272A9CCAB8}
2015-10-04 15:49 - 2015-10-04 15:54 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{43642610-3635-40E8-A766-B52E9DF771ED}
2015-08-30 23:31 - 2015-08-30 23:39 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{D91E40E1-5C28-48AC-830B-9E5F8CD70587}

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2018-09-25 12:44

==================== End of FRST.txt ============================Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Admin (30-09-2018 12:28:15)
Running from C:\Users\Admin\Desktop
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) (2013-06-01 20:19:47)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-500 - Administrator - Disabled)
Guest (S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-501 - Limited - Disabled)
Admin (S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Admin

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: ESET Security (Enabled - Up to date) {EC1D6F37-E411-475A-DF50-12FF7FE4AC70}
AS: ESET Security (Enabled - Up to date) {577C8ED3-C22B-48D4-E5E0-298D0463E6CD}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
FW: ESET Firewall (Enabled) {D426EE12-AE7E-4602-F40F-BBCA8137EB0B}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 18.011.20063 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe AIR (HKLM-x32\...\Adobe AIR) (Version: 14.0.0.178 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 13 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 13.0.0.206 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 31 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 31.0.0.108 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Software (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 9.0.000.8 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Asmedia ASM104x USB 3.0 Host Controller Driver (HKLM-x32\...\{E4FB0B39-C991-4EE7-95DD-1A1A7857D33D}) (Version: 1.14.3.0 - Asmedia Technology)
Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver (HKLM-x32\...\{61942EF5-2CD8-47D4-869C-2E9A8BB085F1}) (Version: 1.3.4.000 - Asmedia Technology)
ASUS GPU Tweak (HKLM-x32\...\{532F6E8A-AF97-41C3-915F-39F718EC07D1}) (Version: 2.2.8.1 - ASUSTek COMPUTER INC.) Hidden
ASUS GPU Tweak (HKLM-x32\...\InstallShield_{532F6E8A-AF97-41C3-915F-39F718EC07D1}) (Version: 2.2.8.1 - ASUSTek COMPUTER INC.)
Catalyst Control Center Next Localization BR (HKLM\...\{D6823E97-B396-927D-D651-AFB82BE03523}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CS (HKLM\...\{BF26ACAF-6D09-023B-5FB7-8A848874A724}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DA (HKLM\...\{9DB37D05-F855-5D7D-08C2-25E00E2CCDBC}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DE (HKLM\...\{87250370-0A99-4ED9-DCE4-970DAC325FA5}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization EL (HKLM\...\{1F815C78-D31E-53FD-C8BF-3215E4F022A3}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization ES (HKLM\...\{79F58747-D616-4CDB-7D8B-4BC580D99153}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FI (HKLM\...\{02E80355-64BF-6C1E-B0B7-76857D62A86D}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FR (HKLM\...\{77158555-E271-A561-ECDA-611639388B5C}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization HU (HKLM\...\{97673BD1-8CA0-53EF-C4E7-282CD8748F1C}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHS (HKLM\...\{4B01C6D5-4693-6CA8-ECF7-A0F9E7FEC6DB}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHT (HKLM\...\{50DBC6DD-C2A2-2C38-FE37-A48208474155}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization IT (HKLM\...\{F1AD64B3-4114-8EF7-407C-F9F9122EDA68}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization JA (HKLM\...\{ED28D75F-557C-39C9-5004-F8F17C8BC279}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization KO (HKLM\...\{41268A73-D680-48C5-DE5E-CF67C05CBBBB}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NL (HKLM\...\{9655DE76-0987-9159-5A7E-FCE18409D004}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NO (HKLM\...\{CD73EC8B-9F04-5EA1-8FD4-AEE4DAC51267}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization PL (HKLM\...\{397C2EE5-B514-0CC5-53C3-2FBE46CE6EDF}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization RU (HKLM\...\{45FA39D2-8AEB-AFF8-2FA6-96891732CB80}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization SV (HKLM\...\{B3EA6CCB-F44C-DC35-94F5-1B9CC18FE598}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TH (HKLM\...\{AEE4C0AE-CDAF-5D37-2DA3-A2B3FDFE6E81}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TR (HKLM\...\{BE064737-1F2C-ECDD-916C-798E3D18C263}) (Version: 2017.0424.2119.36535 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.35 - Piriform)
CPUID HWMonitor 1.22 (HKLM\...\CPUID HWMonitor_is1) (Version: - )
D3DX10 (HKLM-x32\...\{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}) (Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
eReg (HKLM-x32\...\{3EE9BCAE-E9A9-45E5-9B1C-83A4D357E05C}) (Version: 1.20.138.34 - Logitech, Inc.) Hidden
ESET Security (HKLM\...\{3EB22EED-2263-4174-9F36-09BD15A7AEF8}) (Version: 11.0.159.5 - ESET, spol. s r.o.)
EViews 7 (HKLM-x32\...\{B68FC32E-D58F-4B74-A838-B265BF40A445}) (Version: - )
Fotogalerie (HKLM-x32\...\{F37D360D-9308-4BB1-8515-DC6B637B9486}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Geeks3D.com FurMark 1.10.6 (HKLM-x32\...\{2397CAD4-2263-4CD0-96BE-E43A980B9C9A}_is1) (Version: - Geeks3D.com)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 69.0.3497.100 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.25.11 - Google Inc.) Hidden
HiSuite (HKLM-x32\...\Hi Suite) (Version: 1.0 - Huawei Technologies Co.,Ltd)
Java 7 Update 55 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217051FF}) (Version: 7.0.550 - Oracle)
Junk Mail filter update (HKLM-x32\...\{0BE9E708-5DC0-4963-9CFD-0AA519090E79}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Logitech SetPoint 6.52 (HKLM\...\sp6) (Version: 6.52.74 - Logitech)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (čeština) (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1029) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.7.03062 - Microsoft Corporation)
Microsoft ASP.NET MVC 2 (HKLM-x32\...\{DD8FF2F3-0D97-4CF3-AF78-FA0E1B242244}) (Version: 2.0.60926.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 2010 pro studenty a domácnosti (HKLM-x32\...\Office14.SingleImage) (Version: 14.0.7015.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.5951.0827 - Microsoft Corporation)
Microsoft Power BI Desktop (x64) (HKLM\...\{89A52314-C097-401F-A45B-14C8B67702FA}) (Version: 2.56.5023.942 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM\...\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 5.1.50907.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] (HKLM-x32\...\{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}) (Version: 3.1.0000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005 (HKLM-x32\...\{7f51bdb9-ee21-49ee-94d6-90afc321780e}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 (HKLM-x32\...\{ce085a78-074e-4823-8dc1-8a721b94b76d}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{2cbcedbb-f38c-48a3-a3e1-6c6fd821a7f4}) (Version: 14.0.24123.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{206898cc-4b41-4d98-ac28-9f9ae57f91fe}) (Version: 14.0.24123.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM\...\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Movie Maker (HKLM-x32\...\{3D2CF65C-B544-4308-B996-700D3E5F6C4C}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Movie Maker (HKLM-x32\...\{DD67BE4B-7E62-4215-AFA3-F123A800A389}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (HKLM-x32\...\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}) (Version: 4.20.9870.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (HKLM-x32\...\{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}) (Version: 4.20.9876.0 - Microsoft Corporation)
NVIDIA PhysX (HKLM-x32\...\{3F5C371F-8EA2-4F25-9D3D-D0B4526E3AEA}) (Version: 9.10.0513 - NVIDIA Corporation)
Office 15 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM-x32\...\{90150000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.4815.1002 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 15 Click-to-Run Localization Component (HKLM-x32\...\{90150000-008C-0405-0000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.4815.1002 - Microsoft Corporation) Hidden
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 7.61.612.2012 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6699 - Realtek Semiconductor Corp.)
Samsung Kies (HKLM-x32\...\{758C8301-2696-4855-AF45-534B1200980A}) (Version: 2.5.3.13043_14 - Samsung Electronics Co., Ltd.) Hidden
Samsung Kies (HKLM-x32\...\InstallShield_{758C8301-2696-4855-AF45-534B1200980A}) (Version: 2.5.3.13043_14 - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung USB Driver for Mobile Phones (HKLM\...\{D0795B21-0CDA-4a92-AB9E-6E92D8111E44}) (Version: 1.5.59.0 - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Service Pack 2 for Microsoft Office 2010 (KB2687455) 32-Bit Edition (HKLM-x32\...\{90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}_Office14.SingleImage_{DE28B448-32E8-4E8F-84F0-A52B21A49B5B}) (Version: - Microsoft)
Steam (HKLM-x32\...\{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}) (Version: 1.0.0.0 - Valve Corporation)
Total Commander 64-bit (Remove or Repair) (HKLM\...\Totalcmd64) (Version: 8.01 - Ghisler Software GmbH)
VLC media player (HKLM-x32\...\VLC media player) (Version: 2.2.0 - VideoLAN)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.26.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.26.0) (Version: 1.0.26.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.26.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.26.0-2) (Version: 1.0.26.0 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.39.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.39.1) (Version: 1.0.39.1 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.39.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.39.1-2) (Version: 1.0.39.1 - LunarG, Inc.)
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation)
WinRAR 4.20 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 4.20.0 - win.rar GmbH)
Zoner Photo Studio 14 (HKLM\...\ZonerPhotoStudio14_CZ_is1) (Version: 14.0.1.7 - ZONER software)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

ContextMenuHandlers1: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\shellExt.dll [2018-09-18] (ESET)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2012-06-09] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2012-06-09] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers2: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\shellExt.dll [2018-09-18] (ESET)
ContextMenuHandlers4: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => -> No File
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\atiacm64.dll [2017-04-24] (Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\shellExt.dll [2018-09-18] (ESET)
ContextMenuHandlers6: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => -> No File
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2012-06-09] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2012-06-09] (Alexander Roshal)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {12C8B45B-3203-4BF3-8E89-EFEBEA1C766E} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d0412d4fb7764e => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-30] (Google Inc.)
Task: {3F540679-74E8-4AB3-837E-1003E732B12A} - System32\Tasks\StartCN => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe [2017-04-24] (Advanced Micro Devices, Inc.)
Task: {69BBB208-0D19-4FA8-8C39-45D97A4FD6FF} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2018-08-14] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {75BBE0B3-880A-47BB-9704-2988D8EBF08E} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-09-16] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {7F93C3E7-F89C-4D9C-B206-ECB337F4D70C} - System32\Tasks\Vypnout => C:\Windows\System32\shutdown.exe [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Task: {CF843C30-336E-4D42-87E5-B109B920633B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d0412d4fd1192e => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-30] (Google Inc.)
Task: {DBC462E7-01C2-4CEE-9B46-EC8D67E69E1C} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2017-09-20] (Piriform Ltd)
Task: {E9643DB2-9E2E-4B57-A8CA-9BECA7C5CDB0} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_108_pepper.exe [2018-09-16] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {FEBA3B8B-AE4C-4CD5-9F76-4A5E6CC634A9} - System32\Tasks\{9DEA5E79-EAC7-4E94-AA8D-FDEB99A29D25} => J:\Hry\H&D2\hd2.exe

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2013-06-04 11:27 - 2012-09-18 15:27 - 000192512 _____ () C:\Windows\System32\zlhp1020.dll
2013-06-04 11:27 - 2012-09-18 15:27 - 000065024 _____ () C:\Windows\system32\spool\PRTPROCS\x64\pphp1020.dll
2012-06-11 13:12 - 2012-06-11 13:12 - 000212480 _____ () C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.PerformanceTuning.dll
2012-03-05 16:03 - 2012-03-05 16:03 - 000677376 _____ () C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
2012-02-16 14:53 - 2012-02-16 14:53 - 003642880 _____ () C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Platform.dll
2012-01-17 11:24 - 2012-01-17 11:24 - 000055296 _____ () C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
2016-11-25 08:16 - 2016-11-25 08:16 - 000192200 _____ () C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"

==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

IE trusted site: HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\sharepoint.com -> hxxps://vse.sharepoint.com

==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2009-07-14 04:34 - 2017-10-27 20:22 - 000000035 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 192.168.0.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

If an entry is included in the fixlist, it will be removed.


==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{5C01400A-ABB1-4EFC-B049-B0E1A514FF8A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{B1E70062-10CD-4BA5-9D2D-D338D7542524}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{3C41ADC2-740A-41D5-8CC5-2A8B7892E82D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{2440A78F-C694-44B3-8942-3B2A6CB62C06}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{676D6A35-8F2B-4EA5-86D6-7173A9B20B18}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{B482BABB-74FD-4319-B1C1-7334ED5D47E8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{00159940-E141-46A3-8CA0-9E68954ADAA2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{ECAC9C6A-391E-411F-BD22-7B57968AD59B}] => (Allow) J:\Hry\ARMA_3\SteamApps\common\Arma 3\arma3.exe
FirewallRules: [{41B9C104-0392-4442-BB08-051DC5391E10}] => (Allow) J:\Hry\ARMA_3\SteamApps\common\Arma 3\arma3.exe
FirewallRules: [{00B8E42D-F3E9-4DA9-8AFC-FB8C582CF147}] => (Allow) J:\Hry\ARMA_3\SteamApps\common\Arma 3\arma3launcher.exe
FirewallRules: [{F57872F7-7100-4B62-B5E7-8C4F31A073C0}] => (Allow) J:\Hry\ARMA_3\SteamApps\common\Arma 3\arma3launcher.exe
FirewallRules: [{2CF44039-931E-4D59-BC71-6B024B8F9BAC}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{0DCDBB26-A419-4591-887D-C467A4FFAB0A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [TCP Query User{6C3ECDC2-3FAA-4DEC-9CAF-325CB97BFF75}J:\hry\aoe2\age2_x1.exe] => (Allow) J:\hry\aoe2\age2_x1.exe
FirewallRules: [UDP Query User{CAF2737A-ADB7-4829-9713-6C74DF36F03D}J:\hry\aoe2\age2_x1.exe] => (Allow) J:\hry\aoe2\age2_x1.exe
FirewallRules: [{74CE327F-1A0C-44D0-90B2-0145EBB7FE41}] => (Block) J:\hry\aoe2\age2_x1.exe
FirewallRules: [{21338E53-338B-4822-9CCA-A313F9A06BD0}] => (Block) J:\hry\aoe2\age2_x1.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C32DEB6C-0238-4DD0-A696-513E6A201698}C:\windows\syswow64\dplaysvr.exe] => (Block) C:\windows\syswow64\dplaysvr.exe
FirewallRules: [UDP Query User{4EEF4D06-1A8F-4AA8-98A6-3BD5868FAE5F}C:\windows\syswow64\dplaysvr.exe] => (Block) C:\windows\syswow64\dplaysvr.exe
FirewallRules: [{81E94D75-AD43-4D3A-B588-5CDB43D17BEC}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Power BI Desktop\bin\msmdsrv.exe
FirewallRules: [{AC7E49BF-3D7D-450D-9AEE-914B3C163EF3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Restore Points =========================

10-09-2018 20:18:18 Windows Update
12-09-2018 17:20:04 Windows Update
25-09-2018 12:51:25 Naplánovaný kontrolní bod

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (09/30/2018 12:25:33 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/30/2018 11:52:52 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: Fuel.Service.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4fd626ed
Název chybujícího modulu: Device.dll, verze: 4.1.0.0, časové razítko: 0x4f55e10b
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x00000000000033c1
ID chybujícího procesu: 0x630
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d4589a6b127dc5
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
ID zprávy: 987a4da9-c496-11e8-a2ef-60a44c639dd7

Error: (09/30/2018 10:50:04 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/29/2018 07:53:59 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: Fuel.Service.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4fd626ed
Název chybujícího modulu: Device.dll, verze: 4.1.0.0, časové razítko: 0x4f55e10b
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x00000000000033c1
ID chybujícího procesu: 0x628
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d4580714e2386d
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
ID zprávy: a4411592-c410-11e8-b816-60a44c639dd7

Error: (09/29/2018 05:15:56 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/29/2018 04:40:49 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: Fuel.Service.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4fd626ed
Název chybujícího modulu: Device.dll, verze: 4.1.0.0, časové razítko: 0x4f55e10b
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x00000000000033c1
ID chybujícího procesu: 0x624
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d457cfdfccb5c5
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
ID zprávy: a81186bc-c3f5-11e8-a02d-60a44c639dd7

Error: (09/29/2018 10:40:12 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (09/28/2018 10:11:26 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: Fuel.Service.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4fd626ed
Název chybujícího modulu: Device.dll, verze: 4.1.0.0, časové razítko: 0x4f55e10b
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x00000000000033c1
ID chybujícího procesu: 0x744
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d4574d0a682b2d
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
ID zprávy: ad6ddaf2-c35a-11e8-a867-60a44c639dd7


System errors:
=============
Error: (09/30/2018 11:52:53 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.

Error: (09/29/2018 07:54:00 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.

Error: (09/29/2018 04:40:50 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.

Error: (09/28/2018 10:11:27 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.

Error: (09/28/2018 04:16:38 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba AMD FUEL Service byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.

Error: (09/28/2018 01:27:38 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba Office Source Engine byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.

Error: (09/28/2018 01:27:38 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Služba Windows Live ID Sign-in Assistant byla nečekaně ukončena. Stalo se to 1 krát. Následující opravná akce bude spuštěna za 10000 milisekund: Restartovat službu.

Error: (09/28/2018 01:27:38 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Služba SAMSUNG Mobile Connectivity Service byla neočekávaně ukončena. Tento stav nastal již 1krát.


Windows Defender:
===================================
Date: 2017-10-27 20:15:08.449
Description:
Prohledávání Windows Defender bylo zastaveno před dokončením.
ID prohledávání:{BBEF5AA7-3860-4D2C-8A0E-7D596DDF7566}
Typ prohledávání:Antispywarový program
Parametry prohledávání:Rychlé prohledávání
Uživatel:H-Admin-PC\Admin

==================== Memory info ===========================

Processor: AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
Percentage of memory in use: 28%
Total physical RAM: 8090.95 MB
Available physical RAM: 5801.66 MB
Total Virtual: 16180.04 MB
Available Virtual: 14199.2 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:111.79 GB) (Free:16.68 GB) NTFS
Drive i: (RECOVERY) (Fixed) (Total:48.83 GB) (Free:34.75 GB) NTFS
Drive j: (DATA) (Fixed) (Total:882.58 GB) (Free:471.66 GB) NTFS

\\?\Volume{e84df157-cb29-11e2-8bbf-806e6f6e6963}\ (Rezervováno systémem) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.07 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 9BCB0B1B)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=48.8 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=882.6 GB) - (Type=07 NTFS)

========================================================
Disk: 1 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 111.8 GB) (Disk ID: 9BCB0B13)
Partition 1: (Not Active) - (Size=111.8 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== End of Addition.txt ============================

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#8 Příspěvek od Conder »

:arrow: Otvor poznamkovy blok (Win+R -> notepad -> enter)
 • Skopiruj nasledujuci text a vloz ho do poznamkoveho bloku:

  Kód: Vybrat vše

  Start
  CloseProcesses:
  CreateRestorePoint:
  
  PowerShell: Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum
  File: C:\ProgramData\Logitech\LogiSmoothChromeExt.crx
  File: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
  File: C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
  File: C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  
  HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {4e614866-1249-11e7-96a7-60a44c639dd7} - E:\HiSuiteDownLoader.exe
  HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {a1b59bc0-3117-11e4-8054-806e6f6e6963} - L:\setup.exe
  HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {cf249540-d699-11e6-898c-60a44c639dd7} - E:\HiSuiteDownLoader.exe
  HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {e84df15b-cb29-11e2-8bbf-806e6f6e6963} - D:\.\Bin\ASSETUP.exe
  Startup: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Poslat do aplikace OneNote.lnk [2016-12-18]
  Handler: ms-help - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - No File
  FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
  2018-09-27 18:33 - 2018-09-27 18:33 - 000000000 ____D C:\rsit
  2018-09-27 18:31 - 2018-09-27 18:31 - 001222144 _____ C:\Users\Admin\Desktop\RSITx64.exe
  2018-09-27 18:33 - 2014-05-02 21:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
  2015-10-04 15:49 - 2015-10-04 15:54 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{1CC62C8B-8478-4129-832B-C3272A9CCAB8}
  2015-10-04 15:49 - 2015-10-04 15:54 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{43642610-3635-40E8-A766-B52E9DF771ED}
  2015-08-30 23:31 - 2015-08-30 23:39 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{D91E40E1-5C28-48AC-830B-9E5F8CD70587}
  ContextMenuHandlers4: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => -> No File
  ContextMenuHandlers6: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => -> No File
  Task: {FEBA3B8B-AE4C-4CD5-9F76-4A5E6CC634A9} - System32\Tasks\{9DEA5E79-EAC7-4E94-AA8D-FDEB99A29D25} => J:\Hry\H&D2\hd2.exe
  
  Hosts:
  EmptyTemp:
  End
 • Uloz na plochu s nazvom fixlist.txt
 • Spusti znovu FRST a klikni na Fix
 • Po dokonceni si FRST vyziada restart PC, potvrd kliknutim na OK
 • Po restartovani PC bude na ploche subor Fixlog.txt, jeho obsah sem skopiruj
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#9 Příspěvek od tmczech »

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 28.09.2018
Ran by Admin (02-10-2018 21:25:03) Run:1
Running from C:\Users\Admin\Desktop
Loaded Profiles: Admin (Available Profiles: Admin)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
Start
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:

PowerShell: Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum
File: C:\ProgramData\Logitech\LogiSmoothChromeExt.crx
File: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
File: C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
File: C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {4e614866-1249-11e7-96a7-60a44c639dd7} - E:\HiSuiteDownLoader.exe
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {a1b59bc0-3117-11e4-8054-806e6f6e6963} - L:\setup.exe
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {cf249540-d699-11e6-898c-60a44c639dd7} - E:\HiSuiteDownLoader.exe
HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\...\MountPoints2: {e84df15b-cb29-11e2-8bbf-806e6f6e6963} - D:\.\Bin\ASSETUP.exe
Startup: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Poslat do aplikace OneNote.lnk [2016-12-18]
Handler: ms-help - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - No File
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
2018-09-27 18:33 - 2018-09-27 18:33 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-09-27 18:31 - 2018-09-27 18:31 - 001222144 _____ C:\Users\Admin\Desktop\RSITx64.exe
2018-09-27 18:33 - 2014-05-02 21:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2015-10-04 15:49 - 2015-10-04 15:54 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{1CC62C8B-8478-4129-832B-C3272A9CCAB8}
2015-10-04 15:49 - 2015-10-04 15:54 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{43642610-3635-40E8-A766-B52E9DF771ED}
2015-08-30 23:31 - 2015-08-30 23:39 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\{D91E40E1-5C28-48AC-830B-9E5F8CD70587}
ContextMenuHandlers4: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => -> No File
ContextMenuHandlers6: [Offline Files] -> {474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => -> No File
Task: {FEBA3B8B-AE4C-4CD5-9F76-4A5E6CC634A9} - System32\Tasks\{9DEA5E79-EAC7-4E94-AA8D-FDEB99A29D25} => J:\Hry\H&D2\hd2.exe

Hosts:
EmptyTemp:
End

*****************

Processes closed successfully.
Restore point was successfully created.

========= Get-ChildItem -Path "$ENV:USERPROFILE\Desktop" -Recurse -Force | Measure-Object -Property Length -Sum =========Count : 93
Average :
Sum : 174127944
Maximum :
Minimum :
Property : Length


========= End of Powershell: =========


========================= File: C:\ProgramData\Logitech\LogiSmoothChromeExt.crx ========================

C:\ProgramData\Logitech\LogiSmoothChromeExt.crx
File not signed
MD5: 5EA1E773FDE698AE81EC9FED93546F6A
Creation and modification date: 2013-06-04 21:45 - 2013-02-21 03:59
Size: 000011667
Attributes: ----A
Company Name:
Internal Name:
Original Name:
Product:
Description:
File Version:
Product Version:
Copyright:
VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/84bf243 ... 370414365/

====== End of File: ======


========================= File: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe ========================

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
File not signed
MD5: 1A468DCA65D7807F7CCD3E879EBD3E4E
Creation and modification date: 2012-06-11 13:12 - 2012-06-11 13:12
Size: 000361984
Attributes: ----A
Company Name: Advanced Micro Devices, Inc.
Internal Name: Fuel
Original Name: Fuel.Service.exe
Product: AMD Fuel Service
Description: AMD Fuel Service
File Version: 1.0.0.0
Product Version: 1.0.0.0
Copyright: Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved
VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/6902e4e ... 448101031/

====== End of File: ======


========================= File: C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe ========================

C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
File not signed
MD5: E536856E96A7605EBF580D62A868E5FE
Creation and modification date: 2012-01-17 11:24 - 2012-01-17 11:24
Size: 000055296
Attributes: ----A
Company Name:
Internal Name:
Original Name:
Product:
Description:
File Version:
Product Version:
Copyright:
VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/70d0f6e ... 537585149/

====== End of File: ======


========================= File: C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe ========================

C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
File not signed
MD5: 1CF03C69B49ACB70C722DF92755C0C8C
Creation and modification date: 2005-04-04 00:41 - 2005-04-04 00:41
Size: 000069632
Attributes: ----A
Company Name: Macrovision Corporation
Internal Name: IDriverT
Original Name: IDriverT.exe
Product: InstallShield (R)
Description: IDriverT Module
File Version: 11.00.28844
Product Version: 11.00
Copyright: Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation
VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/c227850 ... 538499020/

====== End of File: ======

"HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{4e614866-1249-11e7-96a7-60a44c639dd7}" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{4e614866-1249-11e7-96a7-60a44c639dd7} => not found
"HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{a1b59bc0-3117-11e4-8054-806e6f6e6963}" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{a1b59bc0-3117-11e4-8054-806e6f6e6963} => not found
"HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{cf249540-d699-11e6-898c-60a44c639dd7}" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{cf249540-d699-11e6-898c-60a44c639dd7} => not found
"HKU\S-1-5-21-3455737578-2053105143-1757345281-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{e84df15b-cb29-11e2-8bbf-806e6f6e6963}" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{e84df15b-cb29-11e2-8bbf-806e6f6e6963} => not found
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Poslat do aplikace OneNote.lnk => moved successfully
"HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Handler\ms-help" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} => not found
"HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE" => removed successfully
"HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE" => removed successfully
C:\rsit => moved successfully
C:\Users\Admin\Desktop\RSITx64.exe => moved successfully
C:\Program Files\trend micro => moved successfully
C:\Users\Admin\AppData\Local\{1CC62C8B-8478-4129-832B-C3272A9CCAB8} => moved successfully
C:\Users\Admin\AppData\Local\{43642610-3635-40E8-A766-B52E9DF771ED} => moved successfully
C:\Users\Admin\AppData\Local\{D91E40E1-5C28-48AC-830B-9E5F8CD70587} => moved successfully
"HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => not found
"HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301} => not found
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{FEBA3B8B-AE4C-4CD5-9F76-4A5E6CC634A9}" => removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{FEBA3B8B-AE4C-4CD5-9F76-4A5E6CC634A9}" => removed successfully
C:\Windows\System32\Tasks\{9DEA5E79-EAC7-4E94-AA8D-FDEB99A29D25} => moved successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{9DEA5E79-EAC7-4E94-AA8D-FDEB99A29D25}" => removed successfully
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => moved successfully
Hosts restored successfully.

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 12582912 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 6300878 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 34518927 B
Windows/system/drivers => 0 B
Edge => 0 B
Chrome => 31310050 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 128 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 0 B
Admin => 21103643 B

RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 100.9 MB temporary data Removed.

================================


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 21:25:35 ====

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#10 Příspěvek od Conder »

:arrow: Ako to vyzera s PC? Nastala nejaka zmena alebo su este nejake problemy?
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#11 Příspěvek od tmczech »

Vše běžní normálně bez změny. Předtím jsem žádné problémy nedetekoval. Jen preventivní kontrola.

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#12 Příspěvek od Conder »

:arrow: Tak este upraceme po pouzitych nastrojoch:
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#13 Příspěvek od tmczech »

# DelFix v1.013 - Logfile created 03/10/2018 at 18:46:03
# Updated 17/04/2016 by Xplode
# Username : Admin - H-ADMIN-PC
# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

~ Removing disinfection tools ...

Deleted : C:\FRST
Deleted : C:\AdwCleaner
Deleted : C:\Users\Admin\Desktop\Addition.txt
Deleted : C:\Users\Admin\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
Deleted : C:\Users\Admin\Desktop\Fixlog.txt
Deleted : C:\Users\Admin\Desktop\FRST.txt
Deleted : C:\Users\Admin\Desktop\FRST64 (1).exe
Deleted : HKLM\SOFTWARE\TrendMicro\Hijackthis

########## - EOF - ##########

Conder
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4060
Registrován: 30 pro 2013 22:29
Bydliště: Bratislava

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#14 Příspěvek od Conder »

Toto je OK.
Absolvent skoly pre novacikov :)
E-mail: conder (zavinac) forum.viry.cz

Ak nieco nie je jasne, pytaj sa. Odporucam mat vzdy zalohovat dolezite data (dokumenty, fotky a ine).

Fixlisty a ine scripty su pisane len pre konkretny PC. Nepouzivajte ich na inych zariadeniach, inak hrozi poskodenie systemu alebo strata dat.
Ak mate podobny problem ako iny uzivatel, prosim, zalozte si vlastnu temu.

V pripade spokojnosti je mozne podporit forum. Dakujeme!

tmczech
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 143
Registrován: 17 pro 2005 11:51

Re: Preventivní kontrola logu - tmczech

#15 Příspěvek od tmczech »

Pochopil jsem, že vše bylo čisté, že?

Zamčeno