Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Prosim o preventivku

Nemáte v tuto chvíli žádný problém s pc a chcete se jen ujistit, že je vše v pořádku?
Vložte log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zamčeno
Zpráva
Autor
mdrak
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 9
Registrován: 20 črc 2016 20:25

Prosim o preventivku

#1 Příspěvek od mdrak »

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Drak at 2016-07-20 21:24:07
Microsoft Windows 10 Home
System drive C: has 43 GB (25%) free of 171 GB
Total RAM: 4063 MB (49% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:24:10, on 20. 7. 2016
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.10586.0494)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe
C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
C:\Users\Drak\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE16\CSISYNCCLIENT.EXE
C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\MsoSync.exe
C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\trend micro\Drak.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\Drak\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Update Manager (iumsvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @mqutil.dll,-6102 (MSMQ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 11695 bytes

======Listing Processes======
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS
"dwm.exe"
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

"C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"
C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe -session -first
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k utcsvc
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k apphost
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" /service
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe"
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k iissvcs
C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel
dashost.exe {89fd4444-6eb3-4b87-a23b24ef8f494c6f}
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k HPService
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe" -NetMsmqActivator
sihost.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe" scan upload
taskeng.exe {727224E8-A1B9-4DBB-84DB-D0B4FDD1CAA8}
taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe" -ServerName:SkypeHost.ServerServer
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe" -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca
"C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe" -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}
"C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.15.20002.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe" -ServerName:SkypeHost.ServerServer
"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"
"C:\Users\Drak\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe"
"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE16\CSISYNCCLIENT.EXE" -Embedding
"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Photosmart C4700 series#1394393746" -Startup
"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\MsoSync.exe"
"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler /prefetch:7 --no-rate-limit "--database=C:\Users\Drak\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel=m --annotation=plat=Win32 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=51.0.2704.106 --handshake-handle=0x1b8
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup,UsePasswordSeparatedSigninFlow<PasswordSeparatedSigninFlow,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention,brotli-encoding<BrotliEncoding --disable-features=DocumentWriteEvaluator<DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame,RenderingPipelineThrottling<RenderingPipelineThrottling,WebRTC-EnableWebRtcEcdsa<WebRTC-EnableWebRtcEcdsa --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/*BrotliEncoding/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/ChildAccountDetection/Disabled/ClientSideDetectionModel/Model0/DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame/Default/EnableMediaRouter/Disabled/ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*GFE/Default/GoogleBrandedContextMenu/default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/OmniboxBundledExperimentV1/Unused_2/OutOfProcessPac/Default/PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordManagerSettingsMigration/Disable/PasswordSeparatedSigninFlow/Enabled/*QUIC/EnabledNoId/RenderingPipelineThrottling/Disabled/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/ResourcePriorities/Control25PermanentA/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/SSLCommonNameMismatchHandling/Enabled/SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/SyncHttpContentCompression/Enabled/TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_50/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_12/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-EnableWebRtcEcdsa/Disabled/ --type=gpu-process --channel="336.0.972926715\1649335765" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=4,13,25,54,69 --gpu-vendor-id=0x10de --gpu-device-id=0x0a2a --gpu-driver-vendor=NVIDIA --gpu-driver-version=9.18.13.4192 --mojo-platform-channel-handle=1232 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup,UsePasswordSeparatedSigninFlow<PasswordSeparatedSigninFlow,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention,brotli-encoding<BrotliEncoding --disable-features=DocumentWriteEvaluator<DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame,RenderingPipelineThrottling<RenderingPipelineThrottling,WebRTC-EnableWebRtcEcdsa<WebRTC-EnableWebRtcEcdsa --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/*AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/*BrotliEncoding/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ClientSideDetectionModel/Model0/DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame/Default/*EnableMediaRouter/Disabled/*ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*GFE/Default/GoogleBrandedContextMenu/default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/OmniboxBundledExperimentV1/Unused_2/*OutOfProcessPac/Default/PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordManagerSettingsMigration/Disable/PasswordSeparatedSigninFlow/Enabled/*QUIC/EnabledNoId/RenderingPipelineThrottling/Disabled/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ResourcePriorities/Control25PermanentA/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/SSLCommonNameMismatchHandling/Enabled/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/SyncHttpContentCompression/Enabled/*TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_50/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_12/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-EnableWebRtcEcdsa/Disabled/ --primordial-pipe-token=EB7F0DF0A2170CE9FAC72F1A128F1BEA --lang=sk --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --channel="336.1.1537502126\1330034912" --mojo-platform-channel-handle=2104 /prefetch:1
"fontdrvhost.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup,UsePasswordSeparatedSigninFlow<PasswordSeparatedSigninFlow,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention,brotli-encoding<BrotliEncoding --disable-features=DocumentWriteEvaluator<DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame,RenderingPipelineThrottling<RenderingPipelineThrottling,WebRTC-EnableWebRtcEcdsa<WebRTC-EnableWebRtcEcdsa --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/*AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/*BrotliEncoding/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ClientSideDetectionModel/Model0/DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/*DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame/Default/*EnableMediaRouter/Disabled/*ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*GFE/Default/GoogleBrandedContextMenu/default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Unused_2/*OutOfProcessPac/Default/PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordManagerSettingsMigration/Disable/PasswordSeparatedSigninFlow/Enabled/*QUIC/EnabledNoId/*RenderingPipelineThrottling/Disabled/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ResourcePriorities/Control25PermanentA/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/SSLCommonNameMismatchHandling/Enabled/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/*SyncHttpContentCompression/Enabled/*TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_50/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_12/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-EnableWebRtcEcdsa/Disabled/ --primordial-pipe-token=7932F9E6656F37AA4DA7AC229BA322B1 --lang=sk --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --channel="336.17.1580911990\1021270917" --mojo-platform-channel-handle=4172 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup,UsePasswordSeparatedSigninFlow<PasswordSeparatedSigninFlow,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention,brotli-encoding<BrotliEncoding --disable-features=DocumentWriteEvaluator<DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame,RenderingPipelineThrottling<RenderingPipelineThrottling,WebRTC-EnableWebRtcEcdsa<WebRTC-EnableWebRtcEcdsa --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/*AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/*BrotliEncoding/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ClientSideDetectionModel/Model0/DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/*DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame/Default/*EnableMediaRouter/Disabled/*ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*GFE/Default/GoogleBrandedContextMenu/default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Unused_2/*OutOfProcessPac/Default/*PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordManagerSettingsMigration/Disable/PasswordSeparatedSigninFlow/Enabled/*QUIC/EnabledNoId/*RenderingPipelineThrottling/Disabled/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ResourcePriorities/Control25PermanentA/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/SSLCommonNameMismatchHandling/Enabled/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/*SyncHttpContentCompression/Enabled/*TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_50/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_12/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-EnableWebRtcEcdsa/Disabled/ --primordial-pipe-token=9093B707D7B5F25CC1703355A9A87F51 --lang=sk --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --channel="336.21.985420962\1956904517" --mojo-platform-channel-handle=4448 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup,UsePasswordSeparatedSigninFlow<PasswordSeparatedSigninFlow,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention,brotli-encoding<BrotliEncoding --disable-features=DocumentWriteEvaluator<DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame,RenderingPipelineThrottling<RenderingPipelineThrottling,WebRTC-EnableWebRtcEcdsa<WebRTC-EnableWebRtcEcdsa --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/*AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/*BrotliEncoding/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ClientSideDetectionModel/Model0/DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/*DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame/Default/*EnableMediaRouter/Disabled/*ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*GFE/Default/GoogleBrandedContextMenu/default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Unused_2/*OutOfProcessPac/Default/*PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordManagerSettingsMigration/Disable/PasswordSeparatedSigninFlow/Enabled/*QUIC/EnabledNoId/*RenderingPipelineThrottling/Disabled/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ResourcePriorities/Control25PermanentA/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/SSLCommonNameMismatchHandling/Enabled/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/*SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/*SyncHttpContentCompression/Enabled/*TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_50/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_12/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-EnableWebRtcEcdsa/Disabled/ --primordial-pipe-token=E8BEF37724E184304900E9ACE566EEA2 --lang=sk --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --channel="336.24.695781555\1232566179" --mojo-platform-channel-handle=6840 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-features=AutomaticTabDiscarding<AutomaticTabDiscarding,IncidentReportingModuleLoadAnalysis<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,IncidentReportingSuspiciousModuleReporting<SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures,UpdateRendererPriorityOnStartup<UpdateRendererPriorityOnStartup,UsePasswordSeparatedSigninFlow<PasswordSeparatedSigninFlow,WebFontsIntervention<WebFontsIntervention,brotli-encoding<BrotliEncoding --disable-features=DocumentWriteEvaluator<DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame,RenderingPipelineThrottling<RenderingPipelineThrottling,WebRTC-EnableWebRtcEcdsa<WebRTC-EnableWebRtcEcdsa --force-fieldtrials=AppBannerTriggering/Aggressive/AutofillProfileOrderByFrecency/Enabled/*AutomaticTabDiscarding/Enabled_Once_10-gen2/*BrotliEncoding/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ClientSideDetectionModel/Model0/DirectWriteFontProxy/UseDirectWriteFontProxy/*DisallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame/Default/*EnableMediaRouter/Disabled/*ExtensionActionRedesign/Enabled/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*GFE/Default/GoogleBrandedContextMenu/default/InstanceID/Enabled/MaterialDesignDownloads/Enabled/*NetworkQualityEstimator/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Unused_2/*OutOfProcessPac/Default/*PasswordBranding/Disabled/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordManagerSettingsMigration/Disable/PasswordSeparatedSigninFlow/Enabled/*QUIC/EnabledNoId/*RenderingPipelineThrottling/Disabled/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ResourcePriorities/Control25PermanentA/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/SSLCommonNameMismatchHandling/Enabled/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SafeBrowsingIncidentReportingServiceFeatures/WithSuspiciousModuleReporting/SafeBrowsingUnverifiedDownloads/DisableByParameterMostSbTypes2/*SafeBrowsingUpdateFrequency/Default/*SyncHttpContentCompression/Enabled/*TriggeredResetFieldTrial/On/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_50/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_12/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*WebFontsIntervention/Enabled/WebRTC-EnableWebRtcEcdsa/Disabled/ --primordial-pipe-token=D282CFB092AE52BA467794DB389328DA --lang=sk --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553,3553 --channel="336.25.913040989\1538220443" --mojo-platform-channel-handle=5756 /prefetch:1

"C:\Users\Drak\Desktop\Download\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1ce7d84626b447c.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1cfed5f99d2ef41.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d042e52b1c1eee.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1cf68a75ff02e6c.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d042e52b37e4b7.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Drak\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9yvhn7mj.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true
prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.google.sk/"
prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.3.3, {D4DD63FA-01E4-46a7-B6B1-EDAB7D6AD389}:0.9.7.2, {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}:6.0.22, {b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}:4.8.3, {3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}:7.1.20101113Wb1, {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23, {A27F3FEF-1113-4cfb-A032-8E12D7D8EE70}:7.3.4.51, {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24, web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom:1.0, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.15"
prefs.js - "keyword.URL" - "http://www.google.com/search?sourceid=n ... t&hl=sk&q="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 22.0.0.209 Plugin
"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_22_0_0_209.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]
"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]
"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers
"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]
"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers
"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.30.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.30.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Acrobat]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 22.0.0.209 Plugin
"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_22_0_0_209.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.21.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.21.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll


C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\
nppdf32.CZE
nppdf32.dll
nppdf32.HRV
nppdf32.HUN
nppdf32.POL
nppdf32.SKY
nppdf32.SLV

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Lync Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2016-07-19 213192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-04-28 553376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-07-19 2099504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-04-28 211360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Lync Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2016-07-20 154824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}]
Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-05-08 343424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-07-19 1522992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077}]
SmartSelect Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-05-08 343424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - Adobe PDF - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-05-08 343424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2013-04-26 11106408]
"NvBackend"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2015-11-19 1802424]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2015-09-21 3954368]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"OneDrive"=C:\Users\Drak\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe [2016-07-19 554184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RUSB3MON]
C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\rusb3mon.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]
""= []
"Adobe Acrobat Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe [2014-05-08 41336]
"Acrobat Assistant 8.0"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe [2014-05-08 840568]
"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2009-11-18 54576]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\iai2c.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TileDataModelSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TileDataModelSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DSCAutomationHostEnabled"=2

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"midi3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"midi5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"midi6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv
"wave7"=wdmaud.drv
"midi7"=wdmaud.drv
"mixer7"=wdmaud.drv
"wave8"=wdmaud.drv
"midi8"=wdmaud.drv
"mixer8"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2016-07-20 21:01:06 ----D---- C:\rsit
2016-07-20 21:01:06 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2016-07-20 20:02:54 ----HD---- C:\OneDriveTemp
2016-07-20 18:51:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nvStreaming.exe
2016-07-20 18:48:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2016-07-20 18:47:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\OpenCL.dll
2016-07-20 18:47:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2016-07-20 18:45:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\edgehtml.dll
2016-07-20 18:45:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtml.dll
2016-07-20 18:45:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9.dll
2016-07-20 18:45:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieframe.dll
2016-07-20 18:45:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2016-07-20 18:45:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2016-07-20 18:45:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2016-07-20 18:45:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Chakra.dll
2016-07-20 18:45:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dumpsdport.sys
2016-07-20 18:44:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
2016-07-20 18:44:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2016-07-20 18:44:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2016-07-20 18:44:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2016-07-20 18:44:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-07-20 18:44:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-07-20 18:44:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-07-20 18:44:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2016-07-20 18:44:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-07-20 18:44:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2016-07-20 18:44:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2016-07-20 18:44:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
2016-07-20 18:44:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-07-20 18:44:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2016-07-20 18:44:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2016-07-20 18:44:39 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wmp.dll
2016-07-20 18:44:38 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\windows.storage.dll
2016-07-20 18:44:38 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TextInputFramework.dll
2016-07-20 18:44:38 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mos.dll
2016-07-20 18:44:38 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\InputService.dll
2016-07-20 18:44:38 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\InputLocaleManager.dll
2016-07-20 18:44:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\BingMaps.dll
2016-07-20 18:44:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
2016-07-20 18:44:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
2016-07-20 18:44:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\esent.dll
2016-07-20 18:44:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XblAuthManager.dll
2016-07-20 18:44:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2016-07-20 18:44:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys
2016-07-20 18:44:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-07-20 18:44:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-07-20 18:44:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mstscax.dll
2016-07-20 18:44:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LicenseManager.dll
2016-07-20 18:44:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
2016-07-20 18:44:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
2016-07-20 18:44:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\RemoteNaturalLanguage.dll
2016-07-20 18:44:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
2016-07-20 18:44:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
2016-07-20 18:44:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
2016-07-20 18:44:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\authui.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winhttp.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MapControlCore.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms2.sys
2016-07-20 18:44:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\StoreAgent.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PlayToManager.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MapConfiguration.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\InstallAgent.exe
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
2016-07-20 18:44:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msfeeds.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\JpMapControl.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\user32.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SHCore.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shacct.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MessagingDataModel2.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\directmanipulation.dll
2016-07-20 18:44:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d10level9.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TokenBroker.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieproxy.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dnsapi.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\provops.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\propsys.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NgcCtnrSvc.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NgcCtnr.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms1.sys
2016-07-20 18:44:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
2016-07-20 18:44:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll
2016-07-20 18:44:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\oleacc.dll
2016-07-20 18:44:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
2016-07-20 18:44:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dui70.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\xpsservices.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\DWrite.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wpdshext.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wpdbusenum.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.AccountsControl.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinapi.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_47.dll
2016-07-20 18:44:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BitLockerDeviceEncryption.exe
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanapi.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MosStorage.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MosHostClient.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmpps.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Editing.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.SmartCards.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ngcpopkeysrv.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hal.dll
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\xinputhid.sys
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srv.sys
2016-07-20 18:44:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\webio.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rdpcore.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netapi32.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieapfltr.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtrans.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\BluetoothApis.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wsdchngr.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecsExt.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\webio.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\StikyNot.exe
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetworkUXBroker.exe
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetSetupApi.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetpp.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tpm.sys
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cryptngc.dll
2016-07-20 18:44:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdd.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wpdshext.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanui.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanmsm.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\usercpl.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rasgcw.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ByteCodeGenerator.exe
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ActionCenterCPL.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tbauth.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntprint.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fveskybackup.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FntCache.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\duser.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d10.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\browser.dll
2016-07-20 18:44:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wshbth.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WPDShServiceObj.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlansec.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.SmartCards.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wfdprov.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\webcheck.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TokenBrokerCookies.exe
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tbauth.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PlayToReceiver.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NMAA.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netplwiz.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netcenter.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MapsBtSvc.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\kerberos.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dot3ui.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\atmlib.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\atmfd.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerCookies.exe
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.DeviceEncryptionHandlers.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RADCUI.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\oleacchooks.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NFCProvisioningPlugin.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FontProvider.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d10_1.dll
2016-07-20 18:44:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WWAHost.exe
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iertutil.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fontdrvhost.exe
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininetlui.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
2016-07-20 18:44:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2016-07-20 18:44:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2016-07-20 18:44:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2016-07-20 18:44:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2016-07-20 18:44:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
2016-07-20 18:44:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
2016-07-20 18:44:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2016-07-20 18:44:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2016-07-20 18:44:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys
2016-07-20 18:44:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
2016-07-20 18:44:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-07-20 18:44:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
2016-07-20 18:44:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2016-07-20 18:44:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
2016-07-20 18:44:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
2016-07-20 18:44:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
2016-07-20 18:44:17 ----A---- C:\WINDOWS\explorer.exe
2016-07-20 18:44:16 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-07-20 18:44:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
2016-07-20 18:44:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2016-07-20 18:44:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
2016-07-20 18:44:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2016-07-20 18:44:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys
2016-07-20 18:44:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.Http.dll
2016-07-20 18:44:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
2016-07-20 18:44:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RemoteNaturalLanguage.dll
2016-07-20 18:44:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PlayToManager.dll
2016-07-20 18:44:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
2016-07-20 18:44:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tquery.dll
2016-07-20 18:44:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
2016-07-20 18:44:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-07-20 18:44:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Cred.dll
2016-07-20 18:44:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll
2016-07-20 18:44:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Bluetooth.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Wpc.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fontsub.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppxPackaging.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Speech.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wifitask.exe
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LockAppHost.exe
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBHUB3.SYS
2016-07-20 18:44:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dcomp.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tdlrecover.exe
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mssrch.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MessagingDataModel2.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcWebSync.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininit.exe
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBXHCI.SYS
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
2016-07-20 18:44:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winmde.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\StructuredQuery.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\shacct.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msxml3.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wwanconn.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmpmde.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SubscriptionMgr.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WdiWiFi.sys
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\pci.sys
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fastfat.sys
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DataSenseHandlers.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CloudDomainJoinDataModelServer.dll
2016-07-20 18:44:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\VEDataLayerHelpers.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SearchIndexer.exe
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MbaeApiPublic.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Devices.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Maps.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\samsrv.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ufxsynopsys.sys
2016-07-20 18:44:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecpkg.sys
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Speech.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NetSetupApi.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WLanConn.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winipcsecproc.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shutdownux.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\policymanagerprecheck.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\omadmclient.exe
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\omadmapi.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FWPUCLNT.DLL
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DMRServer.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmcsps.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bcryptprimitives.dll
2016-07-20 18:44:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ApplicationFrame.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\hmkd.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winipcfile.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wcnwiz.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srvcli.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\OneBackupHandler.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MiracastReceiver.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ListSvc.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\nwifi.sys
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidclass.sys
2016-07-20 18:44:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdpsvc.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wsdchngr.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Graphics.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\VEEventDispatcher.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dhcpcore6.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wwanmm.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WlanMediaManager.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wkscli.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Privacy.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetworkDesktopSettings.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\musdialoghandlers.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\partmgr.sys
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DevicePairing.dll
2016-07-20 18:44:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cryptsvc.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WMPhoto.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\UserLanguagesCpl.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sbe.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NotificationObjFactory.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mssphtb.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mssph.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\D3DCompiler_47.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSDApi.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.OneCore.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PlayToDevice.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IKEEXT.DLL
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\efswrt.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\serial.sys
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Display.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\browcli.dll
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
2016-07-20 18:44:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\basesrv.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ntprint.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mbsmsapi.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dhcpcsvc.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\certcli.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WmpDui.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanui.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.PicturePassword.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sud.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\samlib.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\OnDemandConnRouteHelper.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
2016-07-20 18:44:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dhcpcore.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\comdlg32.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmsipc.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PlayToReceiver.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FingerprintEnrollment.dll
2016-07-20 18:44:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmenterprisediagnostics.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WpcWebFilter.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msscntrs.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\IconCodecService.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GamePanel.exe
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\CoreUIComponents.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\bcastdvr.exe
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppCapture.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wificonnapi.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MTF.dll
2016-07-20 18:44:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdpreference.exe
2016-07-20 18:44:02 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.dll
2016-07-20 18:44:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2016-07-20 18:44:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-07-20 18:44:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-07-20 18:44:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-07-20 18:44:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SRHInproc.dll
2016-07-20 18:44:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mos.dll
2016-07-20 18:44:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
2016-07-20 18:44:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-07-20 18:43:59 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-07-20 18:43:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-07-20 18:43:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-07-20 18:43:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ntdll.dll
2016-07-20 18:43:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
2016-07-20 18:43:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
2016-07-20 18:43:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
2016-07-20 18:43:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\explorer.exe
2016-07-20 18:43:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
2016-07-20 18:43:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SyncController.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msftedit.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\CertEnroll.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
2016-07-20 18:43:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppCapture.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\UIAutomationCore.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LocationFramework.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\CredProvDataModel.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\authui.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AccountsRt.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
2016-07-20 18:43:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AccountsRt.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wuapi.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SettingSync.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iphlpsvc.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2016-07-20 18:43:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\diagperf.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\propsys.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LockAppHost.exe
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dbgeng.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d9.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppxAllUserStore.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemEventsBrokerServer.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MsSpellCheckingFacility.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mf.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
2016-07-20 18:43:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ws2_32.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Cred.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\setupapi.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\oleacc.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AboveLockAppHost.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fvevol.sys
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
2016-07-20 18:43:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\accountaccessor.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinapi.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ShareHost.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SettingSyncHost.exe
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msorcl32.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LockAppBroker.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GdiPlus.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gameux.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\credprovhost.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\UcmCx.sys
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srv2.sys
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\netbt.sys
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
2016-07-20 18:43:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BrokerLib.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winipcsecproc.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Graphics.Printing.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSShared.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TpmTasks.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SearchFolder.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mssphtb.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fhcfg.dll
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srvnet.sys
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
2016-07-20 18:43:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\APHostService.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SyncCenter.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SensorsNativeApi.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Clipc.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSService.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.Desktop.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sbe.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\phoneactivate.exe
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfpmp.exe
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\internetmail.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\edputil.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\easinvoker.exe
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dhcpcore6.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
2016-07-20 18:43:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\apprepapi.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wiaaut.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\updatepolicy.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\newdev.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\hgcpl.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\newdev.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mbsmsapi.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fvewiz.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fvecpl.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
2016-07-20 18:43:47 ----A---- C:\WINDOWS\HelpPane.exe
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\zipfldr.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wups.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winipcfile.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.BioFeedback.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\themeui.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\themecpl.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sud.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SettingMonitor.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\oemlicense.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msieftp.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\licensingdiag.exe
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\IdCtrls.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Display.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\BrowserSettingSync.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WUDFPlatform.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSSync.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSClient.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WMPhoto.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fhsettingsprovider.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fhengine.dll
2016-07-20 18:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvc6.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WmpDui.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\DevicePairing.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Speech.Pal.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msscntrs.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\httpprxp.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvc.dll
2016-07-20 18:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\adhsvc.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winmsipc.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SensorsNativeApi.V2.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\oleacchooks.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mspaint.exe
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\httpprxm.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fveapibase.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\diagtrack_win.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BdeHdCfgLib.dll
2016-07-20 18:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\apprepsync.dll
2016-07-20 18:43:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininet.dll
2016-07-20 18:43:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jsproxy.dll
2016-07-20 18:43:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininetlui.dll
2016-07-20 18:43:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.dll
2016-07-20 18:43:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-07-20 18:43:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2016-07-20 18:43:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\storewuauth.dll
2016-07-20 18:43:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\urlmon.dll
2016-07-20 18:43:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dwmcore.dll
2016-07-20 18:43:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d11.dll
2016-07-20 18:43:39 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\shell32.dll
2016-07-20 18:43:38 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SRHInproc.dll
2016-07-20 18:43:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2016-07-20 18:43:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SRH.dll
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\esent.dll
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\BTHUSB.SYS
2016-07-20 18:43:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys
2016-07-20 18:43:36 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d2d1.dll
2016-07-20 18:43:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-07-20 18:43:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-07-20 18:43:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2016-07-20 18:43:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Web.Http.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfsvr.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfnetsrc.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFCaptureEngine.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\KernelBase.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxgi.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tzautoupdate.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MBMediaManager.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LocationFramework.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2016-07-20 18:43:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gpsvc.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WMPDMC.exe
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Web.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NetSetupShim.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfplat.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dcomp.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tileobjserver.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PhoneProviders.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
2016-07-20 18:43:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\actxprxy.dll
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tdlrecover.exe
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\StoreAgent.dll
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SensorService.dll
2016-07-20 18:43:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppContracts.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.StateRepository.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\UIRibbon.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\directmanipulation.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d10level9.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\http.sys
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dumpsd.sys
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys
2016-07-20 18:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Networking.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SHCore.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d10warp.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\crypt32.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wcmcsp.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fveui.dll
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys
2016-07-20 18:43:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\xpsrchvw.exe
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Taskmgr.exe
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ws2_32.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecsRaw.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\VEEventDispatcher.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\VEDataLayerHelpers.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rastls.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pnidui.dll
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LsaIso.exe
2016-07-20 18:43:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eappcfg.dll
2016-07-20 18:43:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WindowsCodecsRaw.dll
2016-07-20 18:43:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rastls.dll
2016-07-20 18:43:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MsSpellCheckingFacility.dll
2016-07-20 18:43:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Devices.dll
2016-07-20 18:43:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SimCfg.dll
2016-07-20 18:43:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rsaenh.dll
2016-07-20 18:43:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SimCfg.dll
2016-07-20 18:43:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys
2016-07-20 18:43:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dafBth.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\taskeng.exe
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\srvcli.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netshell.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ncryptsslp.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.Printing.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vpnike.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SimAuth.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\schtasks.exe
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\polstore.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys
2016-07-20 18:43:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\certcli.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSShared.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wldp.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wkscli.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\taskcomp.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\olepro32.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ntshrui.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eappcfg.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wups.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuautoappupdate.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\VEStoreEventHandlers.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SensorsNativeApi.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IPSECSVC.DLL
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gpapi.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GnssAdapter.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eapp3hst.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Clipc.dll
2016-07-20 18:43:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BluetoothApis.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WindowsCodecsExt.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Editing.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SimAuth.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\schtasks.exe
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\browcli.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WebcamUi.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NotificationObjFactory.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\licensingdiag.exe
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LicenseManagerShellext.exe
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eappgnui.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmdskmgr.dll
2016-07-20 18:43:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ActionCenterCPL.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSSync.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Speech.Pal.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WebcamUi.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PrintDialogs.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\easwrt.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dlnashext.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\apprepapi.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.Search.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\oemlicense.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
2016-07-20 18:43:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\Ndu.sys
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSClient.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\edputil.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eappprxy.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eapphost.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eapp3hst.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SensorsNativeApi.V2.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PhotoScreensaver.scr
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieui.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IconCodecService.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eappprxy.dll
2016-07-20 18:43:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eapphost.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\UIRibbonRes.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\samlib.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\OnDemandConnRouteHelper.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieui.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eappgnui.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\apprepsync.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetCfgNotifyObjectHost.exe
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GlobCollationHost.dll
2016-07-20 18:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FwRemoteSvr.dll
2016-07-20 18:43:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2016-07-20 18:43:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll

mdrak
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 9
Registrován: 20 črc 2016 20:25

Re: Prosim o preventivku

#2 Příspěvek od mdrak »

2016-07-20 18:43:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
2016-07-20 18:43:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\InputLocaleManager.dll
2016-07-20 18:43:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sdbus.sys
2016-07-20 18:43:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
2016-07-20 18:43:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2016-07-20 18:43:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2016-07-20 18:43:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2016-07-20 18:43:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2016-07-20 18:43:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2016-07-20 18:43:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
2016-07-20 18:43:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
2016-07-20 18:43:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
2016-07-20 18:43:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
2016-07-20 18:43:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2016-07-20 18:43:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
2016-07-20 18:43:09 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.appcore.dll
2016-07-20 18:43:09 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msi.dll
2016-07-20 18:43:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2016-07-20 18:43:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2016-07-20 18:43:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
2016-07-20 18:43:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
2016-07-20 18:43:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Search.dll
2016-07-20 18:43:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.dll
2016-07-20 18:43:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CredProvDataModel.dll
2016-07-20 18:43:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\vbscript.dll
2016-07-20 18:43:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LogonController.dll
2016-07-20 18:43:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gdi32.dll
2016-07-20 18:43:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
2016-07-20 18:43:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
2016-07-20 18:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSDApi.dll
2016-07-20 18:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\CoreMessaging.dll
2016-07-20 18:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
2016-07-20 18:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PrintDialogs3D.dll
2016-07-20 18:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ncbservice.dll
2016-07-20 18:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DWrite.dll
2016-07-20 18:43:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\schannel.dll
2016-07-20 18:43:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mf.dll
2016-07-20 18:43:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xpsservices.dll
2016-07-20 18:43:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecs.dll
2016-07-20 18:43:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinapi.appcore.dll
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rpcrt4.dll
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msv1_0.dll
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppContracts.dll
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sdport.sys
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dfsc.sys
2016-07-20 18:43:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
2016-07-20 18:43:02 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Globalization.dll
2016-07-20 18:43:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WMPDMC.exe
2016-07-20 18:43:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
2016-07-20 18:43:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
2016-07-20 18:43:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\user32.dll
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\policymanager.dll
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\taskeng.exe
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ufx01000.sys
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
2016-07-20 18:43:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll
2016-07-20 18:43:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ole32.dll
2016-07-20 18:43:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dui70.dll
2016-07-20 18:43:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmicmiplugin.dll
2016-07-20 18:43:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
2016-07-20 18:43:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dlnashext.dll
2016-07-20 18:42:59 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mswsock.dll
2016-07-20 18:42:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.dll
2016-07-20 18:42:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
2016-07-20 18:42:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
2016-07-20 18:42:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hmkd.dll
2016-07-20 18:42:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dwminit.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SearchFolder.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\qdvd.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\polstore.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfpmp.exe
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mdmregistration.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dmdskmgr.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\cryptngc.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sdengin2.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netcenter.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iuilp.dll
2016-07-20 18:42:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\pdc.sys
2016-07-20 18:42:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\taskcomp.dll
2016-07-20 18:42:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dot3ui.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WLanConn.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Storage.Search.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wcnwiz.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ProximityCommon.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ExecModelClient.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\efswrt.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\duser.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\credprovs.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rasgcw.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PrintDialogs.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LegacyNetUXHost.exe
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LegacyNetUX.dll
2016-07-20 18:42:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mtxoci.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GlobCollationHost.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FwRemoteSvr.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wiaaut.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sdshext.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sdrsvc.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PackageStateRoaming.dll
2016-07-20 18:42:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deviceaccess.dll
2016-07-20 18:42:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MTF.dll
2016-07-20 18:36:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\Smb_driver_Intel.sys
2016-07-20 18:36:02 ----D---- C:\Program Files\Synaptics
2016-07-19 12:33:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NlsLexicons0009.dll
2016-07-19 12:33:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NlsData0009.dll
2016-07-19 12:33:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\prm0009.dll
2016-07-19 12:33:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NlsLexicons0009.dll
2016-07-19 12:33:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NlsData0009.dll
2016-07-19 12:25:36 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office 15
2016-07-19 12:15:35 ----DC---- C:\WINDOWS\Panther
2016-07-19 12:13:01 ----D---- C:\Windows.old
2016-07-19 12:11:37 ----D---- C:\Users\Drak\AppData\Roaming\EurekaLog
2016-07-19 12:10:14 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\BestPractices
2016-07-19 12:10:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\msmq
2016-07-19 12:10:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\BestPractices
2016-07-19 12:10:13 ----D---- C:\Program Files\Reference Assemblies
2016-07-19 12:10:13 ----D---- C:\Program Files\MSBuild
2016-07-19 12:10:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2016-07-19 12:10:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSBuild
2016-07-19 12:10:13 ----D---- C:\inetpub
2016-07-19 12:09:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe
2016-07-19 12:09:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PresentationNative_v0300.dll
2016-07-19 12:09:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2016-07-19 12:09:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe
2016-07-19 12:09:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll
2016-07-19 12:09:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2016-07-19 11:26:24 ----SHD---- C:\Recovery
2016-07-19 11:25:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
2016-07-19 11:19:37 ----D---- C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
2016-07-19 11:18:39 ----SD---- C:\Users\Drak\AppData\Roaming\Microsoft
2016-07-19 11:18:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-07-19 11:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-07-19 11:16:39 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\RTCOM
2016-07-19 11:16:39 ----D---- C:\Program Files\Realtek
2016-07-19 11:16:30 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2016-07-19 11:15:54 ----ASH---- C:\swapfile.sys
2016-07-17 19:30:23 ----HD---- C:\$WINDOWS.~BT
2016-07-17 19:25:55 ----A---- C:\WINDOWS\progress.ini
2016-07-17 18:47:00 ----HD---- C:\$GetCurrent
2016-07-17 18:46:54 ----D---- C:\Windows10Upgrade
2016-07-16 19:35:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2016-07-20 21:20:26 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
2016-07-20 21:20:26 ----D---- C:\Windows
2016-07-20 21:18:12 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2016-07-20 21:16:06 ----D---- C:\WINDOWS\System32
2016-07-20 21:16:06 ----D---- C:\WINDOWS\INF
2016-07-20 21:15:58 ----D---- C:\AdwCleaner
2016-07-20 21:11:31 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA
2016-07-20 21:11:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru
2016-07-20 21:08:39 ----D---- C:\WINDOWS\debug
2016-07-20 21:01:06 ----RD---- C:\Program Files
2016-07-20 20:24:19 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-07-20 20:24:17 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps
2016-07-20 20:07:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks
2016-07-20 20:01:26 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2016-07-20 20:01:25 ----HD---- C:\ProgramData
2016-07-20 20:01:24 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-07-20 20:01:23 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2016-07-20 20:01:23 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64
2016-07-20 20:00:26 ----HD---- C:\Config.Msi
2016-07-20 19:59:40 ----SHD---- C:\System Volume Information
2016-07-20 19:49:49 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2016-07-20 19:43:16 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
2016-07-20 19:43:15 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2016-07-20 19:41:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2016-07-20 19:40:37 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sk-SK
2016-07-20 19:40:37 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\migration
2016-07-20 19:40:37 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\en-US
2016-07-20 19:40:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2016-07-20 19:40:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
2016-07-20 19:40:34 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sk-SK
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\migration
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en-US
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\en-US
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Boot
2016-07-20 19:40:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\appraiser
2016-07-20 19:40:31 ----RD---- C:\WINDOWS\PrintDialog
2016-07-20 19:40:31 ----D---- C:\WINDOWS\Provisioning
2016-07-20 19:40:31 ----D---- C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
2016-07-20 19:40:30 ----RD---- C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2016-07-20 19:40:30 ----RD---- C:\WINDOWS\DevicesFlow
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\WINDOWS\bcastdvr
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files\Windows Mail
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Mail
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2016-07-20 19:40:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2016-07-20 19:40:26 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore
2016-07-20 19:34:01 ----RD---- C:\WINDOWS\assembly
2016-07-20 19:20:27 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-07-20 19:14:37 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WDI
2016-07-20 19:13:15 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
2016-07-20 19:13:15 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2016-07-20 19:13:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2016-07-20 19:04:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-07-20 18:58:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-07-20 18:48:31 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-07-20 18:48:31 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2016-07-20 18:45:54 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2016-07-20 18:45:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2016-07-20 18:45:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET
2016-07-20 18:40:51 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32
2016-07-20 18:35:42 ----D---- C:\WINDOWS\Logs
2016-07-20 18:35:40 ----D---- C:\WINDOWS\appcompat
2016-07-20 18:33:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2
2016-07-19 12:33:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2016-07-19 12:33:05 ----D---- C:\WINDOWS\OCR
2016-07-19 12:25:35 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2016-07-19 12:23:33 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2016-07-19 12:21:33 ----D---- C:\WINDOWS\ShellNew
2016-07-19 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\restore
2016-07-19 12:12:09 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft
2016-07-19 12:10:14 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\inetsrv
2016-07-19 12:10:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\inetsrv
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mqsnap.dll
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mqcertui.dll
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wamregps.dll
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iisRtl.dll
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iisrstap.dll
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iisreset.exe
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ahadmin.dll
2016-07-19 12:10:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\admwprox.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wamregps.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mqoa.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iisRtl.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iisrstap.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iisreset.exe
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ahadmin.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\admwprox.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqrt.dll
2016-07-19 12:10:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqlogmgr.dll
2016-07-19 12:10:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqutil.dll
2016-07-19 12:10:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqsnap.dll
2016-07-19 12:10:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqcertui.dll
2016-07-19 12:10:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mqrt.dll
2016-07-19 12:10:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqqm.dll
2016-07-19 12:10:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqoa.dll
2016-07-19 12:10:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mqutil.dll
2016-07-19 12:10:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe
2016-07-19 12:10:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mqbkup.exe
2016-07-19 12:08:29 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2016-07-19 11:26:55 ----D---- C:\WINDOWS\rescache
2016-07-19 11:26:22 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
2016-07-19 11:25:44 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
2016-07-19 11:25:41 ----RD---- C:\Users
2016-07-19 11:25:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
2016-07-19 11:25:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
2016-07-19 11:25:06 ----RSD---- C:\WINDOWS\Media
2016-07-19 11:23:44 ----HD---- C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2016-07-19 11:23:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CodeIntegrity
2016-07-19 11:23:02 ----D---- C:\WINDOWS\Tasks
2016-07-19 11:20:09 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\zh-TW
2016-07-19 11:20:09 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\zh-HK
2016-07-19 11:20:09 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\zh-CN
2016-07-19 11:20:09 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tr-TR
2016-07-19 11:20:09 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sv-SE
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ru-RU
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\pt-PT
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\pt-BR
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\pl-PL
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nl-NL
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nb-NO
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\migwiz
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Macromed
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ko-KR
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ja-JP
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\it-IT
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\IME
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\hu-HU
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fr-FR
2016-07-19 11:20:08 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fi-FI
2016-07-19 11:20:07 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\es-ES
2016-07-19 11:20:07 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\el-GR
2016-07-19 11:20:07 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\de-DE
2016-07-19 11:20:07 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\da-DK
2016-07-19 11:20:07 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\cs-CZ
2016-07-19 11:20:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\zh-TW
2016-07-19 11:20:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\zh-HK
2016-07-19 11:20:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\zh-CN
2016-07-19 11:20:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\tr-TR
2016-07-19 11:20:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sv-SE
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ru-RU
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\RaLanguages
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pt-PT
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pt-BR
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pl-PL
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\NDF
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nb-NO
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ko-KR
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ja-JP
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\it-IT
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME
2016-07-19 11:20:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\hu-HU
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fr-FR
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fi-FI
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\es-ES
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\el-GR
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\de-DE
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\da-DK
2016-07-19 11:20:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\cs-CZ
2016-07-19 11:19:48 ----D---- C:\WINDOWS\schemas
2016-07-19 11:19:47 ----D---- C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2016-07-19 11:19:43 ----D---- C:\WINDOWS\Help
2016-07-19 11:19:43 ----D---- C:\WINDOWS\ehome
2016-07-19 11:19:39 ----SHD---- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
2016-07-19 11:19:38 ----SHD---- C:\Program Files\Windows Sidebar
2016-07-19 11:19:37 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Games
2016-07-19 11:19:37 ----D---- C:\Program Files\Intel
2016-07-19 11:19:37 ----D---- C:\Program Files\DVD Maker
2016-07-19 11:19:37 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2016-07-19 11:19:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Recovery
2016-07-19 11:17:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Sysprep
2016-07-17 18:56:37 ----D---- C:\Users\Drak\AppData\Roaming\Media Player Classic
2016-07-17 11:34:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-07-02 06:37:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-07-01 07:05:16 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PrintConfig.dll

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 epfwwfp;epfwwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [2016-03-16 84800]
R1 eamonm;eamonm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2016-03-16 264552]
R1 ehdrv;ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2015-11-20 186784]
R1 epfw;epfw; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfw.sys [2016-03-16 198096]
R1 EpfwLWF;@oem2.inf,%EpfwLWF_Desc%;ESET Personal Firewall; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [2016-03-16 53384]
R1 FileCrypt;@%systemroot%\system32\drivers\filecrypt.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys [2016-04-23 87552]
R1 GpuEnergyDrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\gpuenergydrv.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\gpuenergydrv.sys [2015-10-30 8192]
R2 ekbdflt;ekbdflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [2015-11-20 142976]
R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\drivers\mmcss.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\mmcss.sys [2015-10-30 47616]
R2 storqosflt;@%SystemRoot%\System32\drivers\storqosflt.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\storqosflt.sys [2015-10-30 78848]
R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;Bluetooth Radio USB Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHUSB.sys [2016-07-01 84992]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2013-04-26 2447592]
R3 MQAC;@mqutil.dll,-6101; C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys [2016-07-19 175616]
R3 NETwNs64;___ Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 64 Bit; C:\WINDOWS\System32\drivers\NETwNs64.sys [2013-11-26 8623856]
R3 NVHDA;@oem44.inf,%NVHDA.SvcDesc%;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvhda64v.sys [2015-11-19 206120]
R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2015-11-19 12907704]
R3 SFEP;@oem21.inf,%SvcDesc%;Sony Firmware Extension Parser; C:\WINDOWS\System32\drivers\SFEP.sys [2007-08-03 11392]
R3 SmbDrvI;SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [2015-09-21 51392]
R3 SynTP;@oem38.inf,%SynTP.SvcDesc%;Synaptics TouchPad Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2015-09-21 627392]
S0 eelam;eelam; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eelam.sys [2016-05-28 14976]
S0 LSI_SAS2i;LSI_SAS2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [2015-10-30 104800]
S0 LSI_SAS3i;LSI_SAS3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [2015-10-30 99168]
S0 percsas2i;percsas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas2i.sys [2015-10-30 58208]
S0 percsas3i;percsas3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas3i.sys [2015-10-30 58720]
S0 storufs;@storufs.inf,%UfsServiceDesc%;Microsoft Universal Flash Storage (UFS) Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\storufs.sys [2015-10-30 34144]
S3 bcmfn;@bcmfn.inf,%bcmfn.SVCDESC%;bcmfn Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\bcmfn.sys [2015-10-30 9728]
S3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Bluetooth Enumerator Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthEnum.sys [2016-07-01 112640]
S3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\System32\drivers\bthpan.sys [2015-10-30 128512]
S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Bluetooth Port Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHport.sys [2016-07-01 954368]
S3 buttonconverter;@buttonconverter.inf,%btnconv.SvcDesc%;Service for Portable Device Control devices; C:\WINDOWS\System32\drivers\buttonconverter.sys [2015-10-30 37376]
S3 CapImg;@capimg.inf,%CapImgHid_Service%;HID driver for CapImg touch screen; C:\WINDOWS\System32\drivers\capimg.sys [2016-04-27 117248]
S3 genericusbfn;@genericusbfn.inf,%genericusbfn.ServiceName%;Generic USB Function Class; C:\WINDOWS\System32\drivers\genericusbfn.sys [2015-10-30 20992]
S3 hidinterrupt;@hidinterrupt.inf,%HID_Interrupt.SvcDesc%;Common Driver for HID Buttons implemented with interrupts; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidinterrupt.sys [2015-10-30 50016]
S3 htcnprot;@oem13.inf,%NDISPROT_Desc%;HTC NDIS Protocol Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-25 36928]
S3 iai2c;@iai2c.inf,%iai2c.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Host Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iai2c.sys [2015-10-30 81408]
S3 iaLPSS2i_I2C;@iaLPSS2i_I2C_SKL.inf,%iaLPSS2i_I2C.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys [2015-10-30 165888]
S3 ibbus;@mlx4_bus.inf,%Ibbus.ServiceDesc%;Mellanox InfiniBand Bus/AL (Filter Driver); C:\WINDOWS\System32\drivers\ibbus.sys [2015-10-30 424800]
S3 IoQos;@%SystemRoot%\system32\drivers\ioqos.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\ioqos.sys [2015-10-30 26624]
S3 mlx4_bus;@mlx4_bus.inf,%MLX4BUS.ServiceDesc%;Mellanox ConnectX Bus Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\mlx4_bus.sys [2015-10-30 705376]
S3 ndfltr;@mlx4_bus.inf,%ndfltr.ServiceDesc%;NetworkDirect Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\ndfltr.sys [2015-10-30 76128]
S3 netr28ux;@netr28ux.inf,%Generic.Service.DispName%;RT2870 USB Extensible Wireless LAN Card Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\netr28ux.sys [2015-10-30 2196480]
S3 NETw5s64;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 64 Bit; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NETw5s64.sys [2009-09-15 6952960]
S3 ReFSv1;ReFSv1; C:\WINDOWS\system32\drivers\ReFSv1.sys [2015-10-30 930656]
S3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\System32\drivers\rfcomm.sys [2016-03-29 181248]
S3 StillCam;@sti.inf,%StillCam.SvcDesc%;Still Serial Digital Camera Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serscan.sys [2015-10-30 12800]
S3 UcmCx0101;USB Connector Manager KMDF Class Extension; C:\WINDOWS\System32\Drivers\UcmCx.sys [2016-04-23 63488]
S3 UcmUcsi;@UcmUcsi.inf,%UcmUcsi.ServiceName%;USB Connector Manager UCSI Client; C:\WINDOWS\System32\drivers\UcmUcsi.sys [2015-10-30 46592]
S3 UdeCx;USB Device Emulation Support Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\udecx.sys [2015-10-30 45056]
S3 Ufx01000;USB Function Class Extension; C:\WINDOWS\system32\drivers\ufx01000.sys [2016-05-28 258912]
S3 UfxChipidea;@ufxchipidea.inf,%UfxChipidea.ServiceName%;USB Chipidea Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\UfxChipidea.sys [2015-10-30 94048]
S3 ufxsynopsys;@ufxsynopsys.inf,%ufxsynopsys.ServiceName%;USB Synopsys Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\ufxsynopsys.sys [2016-04-23 131424]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]
R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 ClickToRunSvc;Služba Microsoft Office Klikni a spusti; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [2016-06-10 2944768]
R2 CoreMessagingRegistrar;@%SystemRoot%\system32\coremessaging.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\diagtrack.dll,-3001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 DoSvc;@%systemroot%\system32\dosvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 ekrn;ESET Service; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2016-05-28 2520928]
R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery Service; C:\WINDOWS\syswow64\svchost.exe [2015-10-30 37256]
R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 MSMQ;@mqutil.dll,-6102; C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe [2016-07-19 26624]
R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 NetMsmqActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2015-10-30 135848]
R2 NetPipeActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2015-10-30 135848]
R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe [2015-10-13 933168]
R2 OneSyncSvc_3b0b6;Sync Host_3b0b6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2015-10-13 416432]
R2 SynTPEnhService;SynTPEnh Caller Service; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [2015-09-21 255168]
R2 tiledatamodelsvc;@%SystemRoot%\system32\tileobjserver.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\WINDOWS\syswow64\svchost.exe [2015-10-30 37256]
R3 StateRepository;@%SystemRoot%\system32\windows.staterepository.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-01 144200]
S2 MapsBroker;@%SystemRoot%\System32\moshost.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S2 NetTcpActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2015-10-30 135848]
S2 OneSyncSvc;@%SystemRoot%\system32\APHostRes.dll,-10002; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S2 OneSyncSvc_3cff6;Sync Host_3cff6; C:\Windows\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2015-07-09 327296]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2016-07-14 270016]
S3 AJRouter;@%SystemRoot%\system32\AJRouter.dll,-2; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 BthHFSrv;@%SystemRoot%\System32\BthHFSrv.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 ClipSVC;@%SystemRoot%\system32\ClipSVC.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 DcpSvc;@%SystemRoot%\system32\dcpsvc.dll,-3001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 DevQueryBroker;@%SystemRoot%\system32\DevQueryBroker.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 diagnosticshub.standardcollector.service;@%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe [2015-10-30 31744]
S3 DmEnrollmentSvc;@%systemroot%\system32\Windows.Internal.Management.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 dmwappushservice;@%SystemRoot%\system32\dmwappushsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 DsSvc;@%SystemRoot%\system32\dssvc.dll,-10003; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 embeddedmode;@%SystemRoot%\system32\embeddedmodesvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 EntAppSvc;@EnterpriseAppMgmtSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2015-10-23 43696]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-01 144200]
S3 icssvc;@%SystemRoot%\System32\tetheringservice.dll,-4097; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 iumsvc;Intel(R) Update Manager; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe [2015-09-25 178312]
S3 LicenseManager;@%SystemRoot%\system32\licensemanagersvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 MessagingService;@%SystemRoot%\system32\MessagingService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 MessagingService_3b0b6;MessagingService_3b0b6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2016-07-16 146888]
S3 NetSetupSvc;@%SystemRoot%\system32\NetSetupSvc.dll,-3; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 NgcCtnrSvc;@%SystemRoot%\System32\NgcCtnrSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 NgcSvc;@%SystemRoot%\System32\ngcsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2016-06-10 209112]
S3 PhoneSvc;@%SystemRoot%\system32\PhoneserviceRes.dll,-10000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 PimIndexMaintenanceSvc;@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-15001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 PimIndexMaintenanceSvc_3b0b6;Kontaktné údaje_3b0b6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 RetailDemo;@%SystemRoot%\System32\RDXService.dll,-256; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 SensorDataService;@%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101; C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe [2015-10-30 1297408]
S3 SensorService;@%SystemRoot%\System32\sensorservice.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 SmsRouter;@%SystemRoot%\System32\SmsRouterSvc.dll,-10001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 TieringEngineService;@%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702; C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe [2015-10-30 290304]
S3 UnistoreSvc;@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-10003; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S3 UnistoreSvc_3b0b6;Ukladací priestor používateľských údajov_3b0b6; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S4 aspnet_state;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_rc.dll,-1; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2015-10-30 51376]
S4 CDPSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]
S4 PassThru Service;Internet Pass-Through Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-03-31 80896]
S4 tzautoupdate;@%SystemRoot%\system32\tzautoupdate.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2015-10-30 43944]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113178
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosim o preventivku

#3 Příspěvek od Rudy »

Zdravím!
Spusťte tuto utilitu:
Stáhněte AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
Uložte na plochu
Ukončete všechny programy
Klikněte nejprve na >Scan< a pak na >Clean<.
Proběhne skenováni a pak se objeví log, který sem vložte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

mdrak
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 9
Registrován: 20 črc 2016 20:25

Re: Prosim o preventivku

#4 Příspěvek od mdrak »

Dakujem velmi pekne
Tuto je LOG z ADW
# AdwCleaner v5.201 - Log vytvorený 20/07/2016 v 20:57:09
# Aktualizované 30/06/2016 by ToolsLib
# Databáza : 2016-07-19.2 [Miestny]
# Operačný systém : Windows 10 Home (X64)
# Užívateľské meno : Drak - DRAK-PC
# Spustené z : C:\Users\Drak\Desktop\Download\adwcleaner_5.201.exe
# Nastavenie : Čistenie
# Podpora : https://toolslib.net/forum

***** [ Služby ] *****


***** [ Priečinky ] *****


***** [ Súbory ] *****


***** [ DLLs ] *****


***** [ WMI ] *****


***** [ Zástupcovia ] *****


***** [ Naplánované úlohy ] *****


***** [ Registre ] *****


***** [ Webové prehliadače ] *****

[-] [C:\Users\Drak\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Zmazané : game-for-windows-live.en.softonic.com
[-] [C:\Users\Drak\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Zmazané : elan.cz
[-] [C:\Users\Drak\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Zmazané : getrighttogo.en.softonic.com
[-] [C:\Users\Drak\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Zmazané : nero-waveeditor.en.softonic.com

*************************

:: "Tracing" kľúče zmazané
:: Nastavenia Winsock resetované.

Avsak aj ked sa to odstranilo, pri zapnuti Chrome a naslednej kontrole to tam bolo znova. Tak som Chrome odinstaloval a rucne zmazal pozostatky, spustil ccleaner. Nainstaloval chrome a uz ADW nic nenaslo.
Spustil som JRT a naslo a zmazalo nejake extension v Chrome, bohuzial som si neulozil LOG.
Spustil som aj Malwarebytes s vlastnou kontrolou a vobec nic nenaslo.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113178
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosim o preventivku

#5 Příspěvek od Rudy »

mdrak píše:Avsak aj ked sa to odstranilo, pri zapnuti Chrome a naslednej kontrole to tam bolo znova. Tak som Chrome odinstaloval a rucne zmazal pozostatky, spustil ccleaner. Nainstaloval chrome a uz ADW nic nenaslo.
Spustil som JRT a naslo a zmazalo nejake extension v Chrome, bohuzial som si neulozil LOG.
Spustil som aj Malwarebytes s vlastnou kontrolou a vobec nic nenaslo.
Když to nic nenašlo, proč tedy žádáte preventivku?
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

mdrak
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 9
Registrován: 20 črc 2016 20:25

Re: Prosim o preventivku

#6 Příspěvek od mdrak »

Ja sa tomu nerozumiem, ci neni v spustenych procesoch nieco, ked sa to naspat instalovalo do chrome aj po vycisteni ADWcleanerom

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113178
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosim o preventivku

#7 Příspěvek od Rudy »

ADW čistil jen webové prohlížeče. Ty položky jsou v podstatě jen odkazy ne určité weby, z nichž žádný není útočný. Víceméně je to ale zbytečnost.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

mdrak
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 9
Registrován: 20 črc 2016 20:25

Re: Prosim o preventivku

#8 Příspěvek od mdrak »

Co myslis ze je zbytecnost?
Takze ten prvy vypis z procesov je v poriadku a nic tam nemam podozrile?
Dakujem

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113178
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosim o preventivku

#9 Příspěvek od Rudy »

Zbytečnost jsou ty položky, nalezené ADW. Útočné weby to určitě nejsou. V logu nic podezřelého není.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

mdrak
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 9
Registrován: 20 črc 2016 20:25

Re: Prosim o preventivku

#10 Příspěvek od mdrak »

Dakujem Vam velmi pekne za Vas cas a rady.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113178
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosim o preventivku

#11 Příspěvek od Rudy »

Rádo se stalo!
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Zamčeno