Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Prosím o kontrolu logu

Nemáte v tuto chvíli žádný problém s pc a chcete se jen ujistit, že je vše v pořádku?
Vložte log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zamčeno
Zpráva
Autor
Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Prosím o kontrolu logu

#1 Příspěvek od Tučňák »

Dobrý den, prosím o preventivní kontrolu logu.

Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)
Run by Luděk at 2013-03-19 16:29:58
Microsoft Windows 7 Professional
System drive C: has 845 GB (89%) free of 954 GB
Total RAM: 4094 MB (67% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 16:30:04, on 19.3.2013
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16470)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files\trend micro\Luděk.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 6025 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=f3cecd60-02fb-4e59-b79a-1e0d95cd8135 /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\02ecec50-ec26-4b04-9439-537020735775-174-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
atieclxx
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"taskhost.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
taskeng.exe {A64DBF9B-0346-4EFE-BC41-113470AFF28B}
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=16f26d7d-2146-4b04-b1b2-b357d5b5f56b /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\54671c54-270e-4f5b-8233-3437e4e8e860-a68-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
C:\Windows\system32\sppsvc.exe
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
"C:\Windows\system32\wuauclt.exe"
taskeng.exe {89147366-52C8-401C-8527-38C88721A7A3}
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524
"C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe"
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe4_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe4 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Users\Luděk\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GlaryInitialize.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23 60568]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2012-11-06 3673728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2012-12-03 946352]
"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2012-12-11 3147384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 months======

2013-03-19 16:29:58 ----D---- C:\rsit
2013-03-19 16:29:58 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\MSVBVM50.DLL
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\mstext35.dll
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msrd2x35.dll
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\mspdox35.dll
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msltus35.dll
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msjet35.dll
2013-03-17 10:31:03 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msexcl35.dll
2013-03-17 10:31:02 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\vbar332.dll
2013-03-17 10:31:02 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msxbse35.dll
2013-03-17 10:31:02 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msrepl35.dll
2013-03-17 10:31:02 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msjter35.dll
2013-03-17 10:31:02 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\Msjint35.dll
2013-03-17 10:30:20 ----A---- C:\Windows\IsUn0405.exe
2013-03-13 12:21:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2013-03-13 12:21:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2013-03-13 12:21:15 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2013-03-13 12:21:14 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2013-03-13 12:21:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2013-03-13 12:21:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2013-03-13 12:21:13 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2013-03-13 12:21:13 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2013-03-13 12:21:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2013-03-13 12:21:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2013-03-13 12:21:12 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2013-03-13 12:21:12 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2013-03-13 12:21:12 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2013-03-13 12:21:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2013-03-13 12:21:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2013-03-13 12:21:11 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2013-03-13 12:21:11 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2013-03-13 12:21:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2013-03-13 12:21:09 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2013-03-13 12:21:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2013-03-13 12:21:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2013-03-11 11:51:32 ----D---- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\BANDISOFT
2013-03-11 11:51:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Bandicam
2013-03-11 11:51:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\BandiMPEG1
2013-03-10 17:43:53 ----D---- C:\Windows\Minidump
2013-03-04 19:28:28 ----D---- C:\Filmy
2013-03-04 18:20:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2013-03-04 14:56:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcr71.dll
2013-03-04 14:56:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfc71.dll
2013-03-04 14:56:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdiplus.dll
2013-03-04 11:39:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Aerosoft
2013-03-04 11:39:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Omsi
2013-03-04 11:24:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Glary Utilities

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2013-03-19 16:30:00 ----D---- C:\Windows\Temp
2013-03-19 16:29:58 ----RD---- C:\Program Files
2013-03-19 16:28:49 ----D---- C:\ProgramData\MFAData
2013-03-19 16:28:43 ----D---- C:\Windows
2013-03-19 16:25:46 ----D---- C:\Windows\system32\config
2013-03-19 11:09:38 ----D---- C:\Train Store
2013-03-17 10:53:04 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2013-03-17 10:53:01 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2013-03-17 10:30:50 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2013-03-17 10:29:50 ----SHD---- C:\System Volume Information
2013-03-17 10:28:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2013-03-14 16:41:19 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2013-03-13 15:50:35 ----D---- C:\Windows\winsxs
2013-03-13 15:50:05 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2013-03-13 15:50:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2013-03-13 15:50:04 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2013-03-13 15:50:04 ----D---- C:\Windows\System32
2013-03-13 15:50:03 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2013-03-13 12:22:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2013-03-13 12:22:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2013-03-12 15:44:16 ----SD---- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Microsoft
2013-03-11 18:46:19 ----D---- C:\Windows\inf
2013-03-11 18:46:19 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2013-03-11 12:56:26 ----D---- C:\Video
2013-03-10 21:10:50 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2013-03-10 17:40:44 ----D---- C:\Windows\LiveKernelReports
2013-03-06 13:30:28 ----D---- C:\Vlaky - foto, video
2013-03-04 18:20:25 ----D---- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Opera
2013-03-04 11:39:38 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2013-03-04 11:24:24 ----D---- C:\Windows\Tasks
2013-03-04 11:24:24 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2013-03-03 17:56:16 ----D---- C:\Hry
2013-03-01 18:47:27 ----D---- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\GlarySoft
2013-02-27 18:29:21 ----D---- C:\Fotky
2013-02-24 18:43:20 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2013-02-24 18:43:19 ----RSD---- C:\Windows\assembly

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]
R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]
R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-11-15 111968]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]
R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]
R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2009-07-14 514048]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-12-20 283200]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-07-28 9980416]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-07-28 309248]
R3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronHub3.sys [2011-01-26 39808]
R3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronXHCI.sys [2011-01-26 64256]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-13 413800]
S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2009-07-14 165376]
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys [2009-07-14 6656]
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys [2009-07-14 34896]
S3 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys [2009-07-14 200272]
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys [2009-07-14 21760]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 40448]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-12-18 65192]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-07-28 204288]
R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2012-12-10 1342024]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-15 5814904]
R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]
R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-08 116648]
S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-08 116648]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-12-08 1255736]

-----------------EOF-----------------

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím o kontrolu logu

#2 Příspěvek od Márty84 »

Zdravim :)

:arrow: Udelejte !!!kompletni!!! kontrolu s MBAM http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=29&t=115222 a dejte sem vysledky. Predem nic nemazte, miva obcas falesne detekce
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Prosím o kontrolu logu

#3 Příspěvek od Tučňák »

Malwarebytes Anti-Malware (Zkušební verze Malwarebytes Anti-Malware.) 1.70.0.1100
http://www.malwarebytes.org

Verze: v2013.03.20.06

Windows 7 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Luděk :: LUDĚK-PC [administrátor]

Ochrana: Povolena

20.3.2013 11:25:48
MBAM-log-2013-03-20 (12-32-50).txt

Typ: Kompletní kontrola (C:\|E:\|F:\|)
Nastavení kontroly povoleno: Paměť | Po spuštění | Registr | Systémové soubory | Heuristická analýza Extra | Heuristická analýza Shuriken | PUP | PUM
Nastavení kontroly zakázáno: P2P
Kontrolované objekty: 865370
Uplynulý čas: 1 hodin, 5 minut, 33 sekund

Nalezené procesy v paměti: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené moduly v paměti: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené klíče v registru: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené hodnoty v registru: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené datové položky v registru: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené složky: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené soubory: 4
C:\Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\TNODUP 1.4.1.Beta.2.exe (Trojan.Agent.CK) -> Nebyla provedena žádná instrukce.
C:\Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\TNod User & Password Finder\TNODUP.exe (Trojan.Agent.CK) -> Nebyla provedena žádná instrukce.
C:\Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\TNod User & Password Finder\uninst-tnod.exe (Trojan.Agent.CK) -> Nebyla provedena žádná instrukce.
C:\Ostatní/Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\TNODUP 1.4.1.Beta.2.exe (Trojan.Agent.CK) -> Nebyla provedena žádná instrukce.

(konec)

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím o kontrolu logu

#4 Příspěvek od Márty84 »

:!: Nálezy nechte odstranit


:arrow: Pak MBAM odinstalujte.


:arrow: Stahnete OTL http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe a ulozte na plochu.
Kliknete na nej pravym mysidlem a levym na Spustit jako spravce
Oznacte polozky (dejte tam zatrzitka) Pro všechny uživatele, Kontrola na havěť "LOP" a Kontrola na havěť "Purity"
Do spodniho okna vlozte nasledujici text

Kód: Vybrat vše

CREATERESTOREPOINT

netsvcs
drivers32
savembr:0

/md5start
adp3132.sys
AGP440.sys
ahcix86.sys
ahcix86s.sys
atapi.sys
autochk.exe
cdrom.sys
cngaudit.dll
cryptsvc.dll
eNetHook.dll
eventlog.dll
explorer.exe
hal.dll
Changer.sys
iaStor.sys
iastorv.sys
IdeChnDr.sys
isapnp.sys
JakNDis.sys
KR10N.sys
logevent.dll
lsass.exe
mv61xx.sys
ndis.sys
netlogon.dll
ntelogon.dll
nvata.sys
nvatabus.sys
nvgts.sys
nvraid.sys
nvrd32.sys
nvstor.sys
nvstor32.sys
scecli.dll
sceclt.dll
smss.exe
svchost.exe
symmpi.sys
tcpip.sys
userinit.exe
vaxscsi.sys
viamraid.sys
viasraid.sys
ViPrt.sys
winlogon.exe
ws2_32.dll
/md5stop

%systemroot%*.* /U /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /3
%systemroot%\system32\*.* /3
%SYSTEMDRIVE%\*.exe

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /s
reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon" /v GinaDLL /c
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv" /v ImagePath /c
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS" /v ImagePath /c

type c:\boot.ini >> test.txt /c
%SystemDrive%\PhysicalMBR.bin /md5

*crack* /s
*keygen* /s
*loader* /s
*minodlogin* /s
*tnod* /s
*AutoKMS* /s
*activator* /s
*serial* /s
*w7lxe* /s
Kliknete na Prohledat
Po skenu se vytvori dva logy (OTL.Txt a Extras.txt), oba sem vlozte (kdyz budou dlouhe, rozdelte je do vice prispevku).
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Prosím o kontrolu logu

#5 Příspěvek od Tučňák »

OTL Extras logfile created on: 20.3.2013 12:55:38 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Luděk\Desktop
64bit- Professional (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000405 | Country: Česká republika | Language: CSY | Date Format: d.M.yyyy

4,00 Gb Total Physical Memory | 2,71 Gb Available Physical Memory | 67,90% Memory free
7,99 Gb Paging File | 6,57 Gb Available in Paging File | 82,22% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 931,41 Gb Total Space | 824,97 Gb Free Space | 88,57% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 649,22 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS
Drive E: | 137,39 Gb Total Space | 22,08 Gb Free Space | 16,07% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 4,88 Gb Total Space | 2,25 Gb Free Space | 46,08% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive G: | 0,06 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS

Computer Name: LUDĚK-PC | User Name: Luděk | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========


========== File Associations ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.html[@ = Opera.HTML] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe (Opera Software)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = Opera.HTML] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe (Opera Software)

========== Shell Spawning ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
exefile [open] -- "%1" %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [print] -- "C:\Windows\system32\rundll32.exe" "C:\Windows\system32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)
http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Browse with &IrfanView] -- "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" "%1 /thumbs" (Irfan Skiljan)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- "%1" %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Browse with &IrfanView] -- "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" "%1 /thumbs" (Irfan Skiljan)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"cval" = 1

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
"VistaSp1" = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
"AntiVirusOverride" = 0
"AntiSpywareOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
"DisableNotifications" = 0
"EnableFirewall" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
"DisableNotifications" = 0
"EnableFirewall" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
"DisableNotifications" = 0
"EnableFirewall" = 0

========== Authorized Applications List ==========


========== Vista Active Open Ports Exception List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
"{12E15D99-866A-4E3C-BEC9-4FC1BB8FBC44}" = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
"{251B40D0-23D3-4062-AEC7-B7D39E59BDC4}" = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
"{2D8C9A4B-0736-461B-951E-547B37913EEE}" = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |
"{36E0F211-BE13-4461-8216-2BBBC9AF4C21}" = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
"{4219C656-B4CD-4A45-8951-EB7CDCAE564D}" = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
"{510670D7-F1A0-44BD-9955-880979E7154F}" = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{591784B6-1A21-40D8-9BA1-F12490F5B62D}" = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
"{59DAE4BA-7B60-4AF0-BFAB-A3E38D5A7AA8}" = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{65AE6D21-3D53-477E-8374-AD24A3023D70}" = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{674F4478-0E83-4FD9-95E5-F9FC91D79488}" = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{67D75C2E-097B-451A-9E34-986B9BA56A44}" = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
"{706A4613-6649-469F-A3E5-4B0F4550D917}" = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
"{874FC1DC-92F0-40FC-AD83-0CDD35229FB3}" = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
"{A276BA11-1B8B-476D-B85A-02E71E49D792}" = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{A4C803D4-4C67-4B81-BA3A-51A44C8E9B98}" = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{B2A11E19-2F30-4173-A643-B01169216E8C}" = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
"{B63B4813-DD33-4289-BC10-9F78FDF7321C}" = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |
"{C35E5079-1033-455E-B2AB-2535EBB627BA}" = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{C4761DD2-970B-489E-B55F-C5C6CACAC2A8}" = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |
"{D8E8C2B4-373A-4D03-9BAD-AE82FD8F7EE2}" = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |
"{EA1E89AD-155E-48BA-9022-E51FBA14967F}" = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

========== Vista Active Application Exception List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
"{0C9B8731-3179-49A7-B206-9355C9C76339}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{133EF01A-CFE7-4073-947E-9AA4B0FA8E9B}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgmfapx.exe |
"{144BA865-9A91-4DA2-8D5A-8CE3FB25C271}" = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
"{29367CDB-ABA3-41D5-842E-9DE387EED0F3}" = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
"{33CEFA5F-8EAA-4C68-8349-4E3E0DBB06D7}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{340102DD-C4F7-441A-9256-DFC1DE823A92}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgnsa.exe |
"{42409D0D-73D0-487A-BCB5-6E617480B196}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgdiagex.exe |
"{43A97A70-0D3A-4BC0-8D1F-39534736B169}" = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
"{4CE72784-C4C9-476A-9430-8F59172B34EB}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgemca.exe |
"{51F8745F-8B0A-40B9-B84B-B1EF5AD7A53C}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\farming simulator 2013\farmingsimulator2013game.exe |
"{58AA5170-819E-4D15-823B-0B1EBA1843A4}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgmfapx.exe |
"{66B4C3A8-AC32-4279-B245-0C5BCFEAB54F}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgemca.exe |
"{6E660C3B-2C57-44A8-BA36-7BF849CBDB26}" = protocol=6 | dir=out | app=system |
"{7178CD68-3774-45EA-8641-0D64A102ED89}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
"{734ABAF6-C3A1-4697-B14C-2DA45E7DA0E1}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{7549FD6E-E61B-4209-9F03-78B80A80497D}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\opera\opera.exe |
"{844B6E0B-229F-4212-A1BE-85F03F18FB50}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{8E41B18D-AD09-45AC-8565-4CF4AAAA3ECB}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{8F54358B-44D3-4A31-A497-992E85790A6B}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgnsa.exe |
"{99120F27-9A1F-43FB-ADEA-D8320D36CD89}" = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
"{AC431670-B4AF-49BF-8C9B-86E33D37DE7A}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\farming simulator 2013\farmingsimulator2013game.exe |
"{B5F1AC07-A890-446E-8777-4E52C5B5B72B}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\farming simulator 2013\farmingsimulator2013.exe |
"{B87D30ED-F816-4071-8F4A-487C553453C1}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\farming simulator 2013\farmingsimulator2013.exe |
"{C130B2B6-5028-43C7-B9DD-F3E8B30F19A6}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
"{C6ABB116-55D5-4B16-845B-2BDC22E6DDA1}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\opera\opera.exe |
"{C6AF99F9-A649-4FFB-8F00-FD5253E3E2B4}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
"{C9858B23-D42A-4037-A380-49DCEB68AB24}" = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
"{CBF59760-03E2-40C4-9965-DE91EBD756B2}" = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
"{CF192920-69C1-482E-87D0-B5994FB56C41}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
"{D0554A82-5C41-4A2C-83E6-1A4C74B1DDCC}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
"{D2D93217-D039-4008-B18A-FEBBDAFCC240}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
"{DC01B962-623C-4D40-BE67-5884298BFD94}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
"{FF480C52-E23B-47D5-8144-A9AFA6DF34E4}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2013\avgdiagex.exe |

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{21B133D6-5979-47F0-BE1C-F6A6B304693F}" = Visual Studio 2010 x64 Redistributables
"{790E02A1-145A-3843-8C13-A4F41C9B48B7}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile CSY Language Pack
"{90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Office 64-bit Components 2007
"{90120000-002A-0405-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Czech) 2007
"{9F0D08A0-5623-4EF6-A513-40048E20C4E0}" = AVG 2013
"{F5AA006A-1ABE-4F16-B6E1-FEE1F7D38102}" = AVG 2013
"{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"AVG" = AVG 2013
"CCleaner" = CCleaner
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile CSY Language Pack" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile CSY Language Pack

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{1B705E8F-9893-4486-B5D7-4F7FEB9C871E}_is1" = Euro Truck Simulator 2
"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
"{587A2120-41D3-11DB-3D6C-00E19E4D4AE1}" = MSTS Patch 1.7.00819
"{7EC12739-C256-4681-8E06-2FE51D4499C1}_is1" = MRCE 189 2.0
"{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}" = Realtek Ethernet Controller Driver
"{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}" = Microsoft Silverlight
"{90120000-0015-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access MUI (Czech) 2007
"{90120000-0016-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Czech) 2007
"{90120000-0018-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Czech) 2007
"{90120000-0019-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Publisher MUI (Czech) 2007
"{90120000-001A-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Outlook MUI (Czech) 2007
"{90120000-001B-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Czech) 2007
"{90120000-001F-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Czech) 2007
"{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2007
"{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2007
"{90120000-001F-041B-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Slovak) 2007
"{90120000-002C-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Czech) 2007
"{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Enterprise 2007
"{90120000-0044-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office InfoPath MUI (Czech) 2007
"{90120000-006E-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Czech) 2007
"{90120000-00A1-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Czech) 2007
"{90120000-00BA-0405-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Groove MUI (Czech) 2007
"{90170405-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}" = Microsoft Office FrontPage 2003
"{96E3AED5-3D0B-4BB0-84C2-1EDADB204487}" = FlashFXP v4.2
"{9AE850A4-B89D-4875-A159-B1B64D717EFB}" = OMSI - Der Omnibussimulator
"{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}" = Google Update Helper
"{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AB0000000001}" = Adobe Reader XI (11.0.02) - Czech
"{DFBB738C-71D8-4DC5-B8D2-D65C37680E27}" = Etron USB3.0 Host Controller
"{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}" = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 11 ActiveX
"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 11 Plugin
"Bandicam" = Bandicam
"BandiMPEG1" = Bandisoft MPEG-1 Decoder
"ConBuilder" = ConBuilder
"DAEMON Tools Lite" = DAEMON Tools Lite
"ENTERPRISE" = Microsoft Office Enterprise 2007
"FarmingSimulator2013CZ_is1" = Farming Simulator 2013
"Glary Utilities_is1" = Glary Utilities 2.52.0.1698
"Google Chrome" = Google Chrome
"InstallShield_{DFBB738C-71D8-4DC5-B8D2-D65C37680E27}" = Etron USB3.0 Host Controller
"IrfanView" = IrfanView (remove only)
"MSTS Activity Mover_is1" = MSTS Activity Mover, 1.0
"Opera 12.14.1738" = Opera 12.14
"Renault Karosa Citybus 12M" = Renault Karosa Citybus 12M
"SMPlayer" = SMPlayer 0.8.2.4791
"Train Simulator 1.0" = Microsoft Train Simulator
"Train Store (Czech Language Pack)" = Train Store (Czech Language Pack)
"Train Store V3.2" = Train Store V3.2
"Trať Bratislava-Brno-Praha pro MSTS_is1" = Trať Bratislava-Brno-Praha pro MSTS verze BP87.00-T9-14.12.2011
"WinRAR archiver" = WinRAR 4.20 (32-bit)

========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2780956802-1268140320-2598555475-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"PKP CARGO Falns 6634755" = PKP CARGO Falns 6634755
"PKP EN57-1943" = PKP EN57-1943

========== Last 20 Event Log Errors ==========

[ Application Events ]
Error - 20.3.2013 6:17:19 | Computer Name = Luděk-PC | Source = ESENT | ID = 455
Description = Windows (2252) Windows: Při otevírání souboru protokolu C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\MSS00010.log
došlo k chybě -1811.

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 9000
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 7040
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 7042
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 9002
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 3029
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 3029
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 3028
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 3058
Description =

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Windows Search Service | ID = 7010
Description =

[ System Events ]
Error - 19.3.2013 15:06:48 | Computer Name = Luděk-PC | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 19.3.2013 15:06:52 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7006
Description = Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto
chybou: %%5

Error - 20.3.2013 6:16:47 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7006
Description = Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto
chybou: %%5

Error - 20.3.2013 6:17:02 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7006
Description = Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto
chybou: %%5

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7024
Description = Služba Windows Search ukončena s chybou %%-1073473535, specifickou
pro službu.

Error - 20.3.2013 6:17:20 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7031
Description = Služba Windows Search byla nečekaně ukončena. Stalo se to 1 krát.
Následující opravná akce bude spuštěna za 30000 milisekund: Restartovat službu.

Error - 20.3.2013 7:46:34 | Computer Name = Luděk-PC | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 20.3.2013 7:46:43 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7006
Description = Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto
chybou: %%5

Error - 20.3.2013 7:47:59 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7006
Description = Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto
chybou: %%5

Error - 20.3.2013 7:48:03 | Computer Name = Luděk-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7006
Description = Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto
chybou: %%5


< End of report >

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Prosím o kontrolu logu

#6 Příspěvek od Tučňák »

OTL logfile created on: 20.3.2013 12:55:38 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Luděk\Desktop
64bit- Professional (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000405 | Country: Česká republika | Language: CSY | Date Format: d.M.yyyy

4,00 Gb Total Physical Memory | 2,71 Gb Available Physical Memory | 67,90% Memory free
7,99 Gb Paging File | 6,57 Gb Available in Paging File | 82,22% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 931,41 Gb Total Space | 824,97 Gb Free Space | 88,57% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 649,22 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS
Drive E: | 137,39 Gb Total Space | 22,08 Gb Free Space | 16,07% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 4,88 Gb Total Space | 2,25 Gb Free Space | 46,08% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive G: | 0,06 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS

Computer Name: LUDĚK-PC | User Name: Luděk | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - [2013.03.20 12:54:13 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Luděk\Desktop\OTL.exe
PRC - [2013.03.04 18:20:21 | 000,879,456 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
PRC - [2012.12.18 20:08:28 | 000,065,192 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
PRC - [2012.12.11 03:52:44 | 003,147,384 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe
PRC - [2012.12.10 11:11:44 | 001,342,024 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe
PRC - [2012.11.15 23:34:30 | 005,814,904 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
PRC - [2012.10.22 13:05:08 | 000,196,664 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe


========== Modules (No Company Name) ==========


========== Services (SafeList) ==========

SRV:64bit: - [2011.07.28 22:35:34 | 000,204,288 | ---- | M] (AMD) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\atiesrxx.exe -- (AMD External Events Utility)
SRV:64bit: - [2009.07.14 02:41:27 | 001,011,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll -- (WinDefend)
SRV:64bit: - [2009.07.14 02:40:01 | 000,193,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\appmgmts.dll -- (AppMgmt)
SRV - [2012.12.18 20:08:28 | 000,065,192 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe -- (AdobeARMservice)
SRV - [2012.12.10 11:11:44 | 001,342,024 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe -- (avgfws)
SRV - [2012.11.15 23:34:30 | 005,814,904 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe -- (AVGIDSAgent)
SRV - [2012.10.22 13:05:08 | 000,196,664 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe -- (avgwd)
SRV - [2010.03.18 13:16:28 | 000,130,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v4.0.30319_32)
SRV - [2009.06.10 22:23:09 | 000,066,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Disabled | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV:64bit: - [2012.12.20 10:12:24 | 000,283,200 | ---- | M] (DT Soft Ltd) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\dtsoftbus01.sys -- (dtsoftbus01)
DRV:64bit: - [2012.11.15 23:33:24 | 000,111,968 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [File_System | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgmfx64.sys -- (Avgmfx64)
DRV:64bit: - [2012.10.22 13:02:44 | 000,154,464 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o. ) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgidsdrivera.sys -- (AVGIDSDriver)
DRV:64bit: - [2012.10.15 03:48:50 | 000,063,328 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o. ) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgidsha.sys -- (AVGIDSHA)
DRV:64bit: - [2012.10.02 03:30:38 | 000,185,696 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgldx64.sys -- (Avgldx64)
DRV:64bit: - [2012.09.21 03:46:04 | 000,200,032 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgtdia.sys -- (Avgtdia)
DRV:64bit: - [2012.09.21 03:46:00 | 000,225,120 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgloga.sys -- (Avgloga)
DRV:64bit: - [2012.09.14 03:05:18 | 000,040,800 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [File_System | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgrkx64.sys -- (Avgrkx64)
DRV:64bit: - [2012.09.04 10:39:32 | 000,050,296 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avgfwd6a.sys -- (Avgfwfd)
DRV:64bit: - [2012.03.01 07:54:38 | 000,022,896 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Recognizer | Boot | Unknown] -- C:\Windows\SysNative\drivers\fs_rec.sys -- (Fs_Rec)
DRV:64bit: - [2011.07.28 23:23:16 | 009,980,416 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\atikmdag.sys -- (amdkmdag)
DRV:64bit: - [2011.07.28 21:54:10 | 000,309,248 | ---- | M] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\atikmpag.sys -- (amdkmdap)
DRV:64bit: - [2011.03.11 07:22:41 | 000,107,904 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsata.sys -- (amdsata)
DRV:64bit: - [2011.03.11 07:22:40 | 000,027,008 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdxata.sys -- (amdxata)
DRV:64bit: - [2011.01.26 06:42:00 | 000,064,256 | ---- | M] (Etron Technology Inc) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\EtronXHCI.sys -- (EtronXHCI)
DRV:64bit: - [2011.01.26 06:41:00 | 000,039,808 | ---- | M] (Etron Technology Inc) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\EtronHub3.sys -- (EtronHub3)
DRV:64bit: - [2011.01.13 12:58:30 | 000,413,800 | ---- | M] (Realtek ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Rt64win7.sys -- (RTL8167)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:52:20 | 000,194,128 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsbs.sys -- (amdsbs)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:48:04 | 000,065,600 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:47:48 | 000,077,888 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HpSAMD.sys -- (HpSAMD)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:45:55 | 000,024,656 | ---- | M] (Promise Technology) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stexstor.sys -- (stexstor)
DRV:64bit: - [2009.06.10 21:34:33 | 003,286,016 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\evbda.sys -- (ebdrv)
DRV:64bit: - [2009.06.10 21:34:28 | 000,468,480 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bxvbda.sys -- (b06bdrv)
DRV:64bit: - [2009.06.10 21:34:23 | 000,270,848 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b57nd60a.sys -- (b57nd60a)
DRV:64bit: - [2009.06.10 21:31:59 | 000,031,232 | ---- | M] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hcw85cir.sys -- (hcw85cir)
DRV - [2009.07.14 02:19:10 | 000,019,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys -- (WIMMount)


========== Standard Registry (SafeList) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC


IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0IE - HKU\S-1-5-21-2780956802-1268140320-2598555475-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
IE - HKU\S-1-5-21-2780956802-1268140320-2598555475-1000\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKU\S-1-5-21-2780956802-1268140320-2598555475-1000\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTer ... ORM=IE8SRC
IE - HKU\S-1-5-21-2780956802-1268140320-2598555475-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0


========== FireFox ==========

FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_5_502_110.dll File not found
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_110.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\Adobe Reader: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)========== Chrome ==========

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:acceptedSuggestion}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
CHR - homepage:
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\25.0.1364.172\PepperFlash\pepflashplayer.dll
CHR - plugin: Chrome Remote Desktop Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer
CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\25.0.1364.172\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\25.0.1364.172\pdf.dll
CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.124\npGoogleUpdate3.dll
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_110.dll
CHR - Extension: Disk Google = C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\6.3_0\
CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\
CHR - Extension: Vyhled\u00E1v\u00E1n\u00ED Google = C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\
CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\

O1 HOSTS File: ([2009.06.10 22:00:26 | 000,000,824 | ---- | M]) - C:\Windows\SysNative\drivers\etc\hosts
O4 - HKLM..\Run: [AVG_UI] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
O4 - HKU\S-1-5-19..\Run: [Sidebar] C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\Sidebar.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKU\S-1-5-20..\Run: [Sidebar] C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\Sidebar.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKU\S-1-5-21-2780956802-1268140320-2598555475-1000..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3
O1364bit: - gopher Prefix: missing
O13 - gopher Prefix: missing
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab (Shockwave Flash Object)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.2.254
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{71FD353D-DAF8-4712-BE52-F21D71407AA2}: DhcpNameServer = 192.168.2.254
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp\oledb - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\mso-offdap11 - No CLSID value found
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysNative\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\SysWow64\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (userinit.exe) - C:\Windows\SysWow64\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O21:64bit: - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2010.01.07 21:00:27 | 000,000,000 | ---- | M] () - E:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O32 - AutoRun File - [2011.11.12 16:54:05 | 000,000,000 | R--D | M] - E:\Automobil -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35:64bit: - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35:64bit: - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=sxssrv,4)

CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point

NetSvcs:64bit: AppMgmt - C:\Windows\SysNative\appmgmts.dll (Microsoft Corporation)

Drivers32:64bit: msacm.bdmpeg - bdmpega64.acm ()
Drivers32:64bit: msacm.l3acm - C:\Windows\System32\l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32:64bit: vidc.mjpg - bdmjpeg64.dll ()
Drivers32:64bit: vidc.mpeg - bdmpegv64.dll ()
Drivers32: msacm.bdmpeg - C:\Windows\SysWow64\bdmpega.acm ()
Drivers32: msacm.l3acm - C:\Windows\SysWOW64\l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: vidc.cvid - C:\Windows\SysWow64\iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.mjpg - C:\Windows\SysWow64\bdmjpeg.dll ()
Drivers32: vidc.mpeg - C:\Windows\SysWow64\bdmpegv.dll ()
PhysicalDisk0 MBR saved to C:\PhysicalMBR.bin

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

[2013.03.20 12:54:13 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Luděk\Desktop\OTL.exe
[2013.03.20 11:22:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Malwarebytes
[2013.03.20 11:22:12 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Malwarebytes
[2013.03.20 11:21:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\AppData\Local\Programs
[2013.03.19 16:29:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\trend micro
[2013.03.19 16:29:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\rsit
[2013.03.17 10:31:03 | 001,347,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\MSVBVM50.DLL
[2013.03.17 10:31:03 | 001,045,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msjet35.dll
[2013.03.17 10:31:03 | 000,254,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msexcl35.dll
[2013.03.17 10:31:03 | 000,253,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\mspdox35.dll
[2013.03.17 10:31:03 | 000,251,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msrd2x35.dll
[2013.03.17 10:31:03 | 000,169,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msltus35.dll
[2013.03.17 10:31:03 | 000,166,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\mstext35.dll
[2013.03.17 10:31:02 | 000,407,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msrepl35.dll
[2013.03.17 10:31:02 | 000,368,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\vbar332.dll
[2013.03.17 10:31:02 | 000,290,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msxbse35.dll
[2013.03.17 10:31:02 | 000,037,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\Msjint35.dll
[2013.03.17 10:31:02 | 000,024,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\msjter35.dll
[2013.03.17 10:30:20 | 000,305,664 | ---- | C] (InstallShield Software Corporation) -- C:\Windows\IsUn0405.exe
[2013.03.13 12:21:15 | 000,096,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\mshtmled.dll
[2013.03.13 12:21:15 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\mshtmled.dll
[2013.03.13 12:21:14 | 001,427,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl
[2013.03.13 12:21:14 | 000,248,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\ieui.dll
[2013.03.13 12:21:14 | 000,237,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\url.dll
[2013.03.13 12:21:14 | 000,231,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\url.dll
[2013.03.13 12:21:14 | 000,176,640 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\ieui.dll
[2013.03.13 12:21:14 | 000,173,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\ieUnatt.exe
[2013.03.13 12:21:14 | 000,142,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe
[2013.03.13 12:21:13 | 002,312,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\jscript9.dll
[2013.03.13 12:21:13 | 001,494,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\inetcpl.cpl
[2013.03.13 12:21:13 | 000,729,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\msfeeds.dll
[2013.03.13 12:21:12 | 000,717,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\jscript.dll
[2013.03.13 12:21:12 | 000,599,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\vbscript.dll
[2013.03.13 12:21:11 | 000,816,640 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\jscript.dll
[2013.03.11 12:46:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\Documents\Omsi
[2013.03.11 11:51:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\BANDISOFT
[2013.03.11 11:51:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\Documents\Bandicam
[2013.03.11 11:51:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bandicam
[2013.03.11 11:51:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Bandicam
[2013.03.11 11:51:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\BandiMPEG1
[2013.03.10 17:43:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\Minidump
[2013.03.08 12:39:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PKP EN57-1943
[2013.03.08 12:34:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PKP CARGO Falns 6634755
[2013.03.08 11:01:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG
[2013.03.05 11:57:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Renault Karosa Citybus 12M - Omnibus Simulator
[2013.03.04 19:28:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Filmy
[2013.03.04 18:20:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Opera
[2013.03.04 14:58:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Comodo
[2013.03.04 14:56:38 | 001,700,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\gdiplus.dll
[2013.03.04 14:56:38 | 001,060,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\mfc71.dll
[2013.03.04 11:39:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aerosoft
[2013.03.04 11:39:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Aerosoft
[2013.03.04 11:39:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Omsi
[2013.03.04 11:24:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities
[2013.03.04 11:24:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Glary Utilities

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

[2013.03.20 12:56:35 | 000,000,512 | ---- | M] () -- C:\PhysicalMBR.bin
[2013.03.20 12:55:11 | 000,014,032 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2013.03.20 12:55:11 | 000,014,032 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2013.03.20 12:54:13 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Luděk\Desktop\OTL.exe
[2013.03.20 12:48:12 | 000,000,946 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.03.20 12:48:06 | 000,000,320 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GlaryInitialize.job
[2013.03.20 12:47:55 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat
[2013.03.20 12:47:53 | 3219,300,352 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2013.03.20 12:26:01 | 000,000,950 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.03.19 16:59:07 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\FileOut.cns
[2013.03.19 16:59:07 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\FileIn.cns
[2013.03.11 18:46:19 | 001,470,062 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\PerfStringBackup.INI
[2013.03.11 18:46:19 | 000,631,054 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfh005.dat
[2013.03.11 18:46:19 | 000,615,810 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfh009.dat
[2013.03.11 18:46:19 | 000,121,708 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfc005.dat
[2013.03.11 18:46:19 | 000,106,190 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfc009.dat
[2013.03.11 11:51:25 | 000,000,992 | ---- | M] () -- C:\Users\Luděk\Desktop\Bandicam.lnk
[2013.03.08 11:01:22 | 000,000,977 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\AVG 2013.lnk
[2013.03.05 18:53:34 | 000,100,679 | ---- | M] () -- C:\Users\Luděk\Desktop\obrazek.jpg
[2013.03.04 18:20:22 | 000,001,833 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Opera.lnk
[2013.03.04 14:56:38 | 001,700,352 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\gdiplus.dll
[2013.03.04 14:56:38 | 001,060,864 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\mfc71.dll
[2013.03.04 11:39:41 | 000,000,774 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\OMSI.lnk
[2013.03.04 11:24:22 | 000,001,070 | ---- | M] () -- C:\Users\Luděk\Desktop\Glary Utilities.lnk

========== Files Created - No Company Name ==========

[2013.03.20 12:56:35 | 000,000,512 | ---- | C] () -- C:\PhysicalMBR.bin
[2013.03.11 11:51:25 | 000,000,992 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\Desktop\Bandicam.lnk
[2013.03.05 18:53:34 | 000,100,679 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\Desktop\obrazek.jpg
[2013.03.04 18:20:22 | 000,001,845 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
[2013.03.04 18:20:22 | 000,001,833 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Opera.lnk
[2013.03.04 11:39:41 | 000,000,774 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\OMSI.lnk
[2013.03.04 11:24:24 | 000,000,320 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\GlaryInitialize.job
[2013.03.04 11:24:22 | 000,001,070 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\Desktop\Glary Utilities.lnk
[2012.12.27 19:05:55 | 000,000,017 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\AppData\Local\resmon.resmoncfg
[2012.12.21 17:38:21 | 000,003,584 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2012.12.20 10:18:17 | 000,000,384 | ---- | C] () -- C:\Windows\ODBC.INI
[2012.12.18 10:50:48 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\FileOut.cns
[2012.12.18 10:50:47 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\FileIn.cns
[2012.12.07 16:25:02 | 000,000,010 | ---- | C] () -- C:\Windows\GSetup.ini
[2012.12.07 16:24:13 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Windows\ativpsrm.bin
[2012.12.07 16:22:49 | 000,003,929 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\atipblag.dat
[2012.11.19 08:33:32 | 000,065,656 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\bdmpegv.dll
[2012.11.19 08:33:30 | 000,022,640 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\bdmjpeg.dll

========== ZeroAccess Check ==========

[2009.07.14 05:55:00 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\Windows\assembly\Desktop.ini

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32] /64

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432node\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32] /64

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432node\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32] /64
"" = C:\Windows\SysNative\shell32.dll -- [2012.06.09 06:30:56 | 014,165,504 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]
"" = %SystemRoot%\system32\shell32.dll -- [2012.06.09 05:46:56 | 012,868,608 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32] /64
"" = C:\Windows\SysNative\wbem\fastprox.dll -- [2009.07.14 02:40:51 | 000,909,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]
"" = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2009.07.14 02:15:20 | 000,605,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32] /64
"" = C:\Windows\SysNative\wbem\wbemess.dll -- [2009.07.14 02:41:56 | 000,505,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]

========== LOP Check ==========

[2013.01.08 11:15:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\AVG2013
[2013.01.11 11:20:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Default\AppData\Roaming\TuneUp Software
[2013.01.11 11:20:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Default User\AppData\Roaming\TuneUp Software
[2013.01.08 10:53:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\AVG2013
[2013.03.11 11:51:32 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\BANDISOFT
[2013.02.14 19:41:59 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
[2013.03.01 18:47:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\GlarySoft
[2012.12.19 19:35:21 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\IrfanView
[2013.03.04 18:20:25 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Opera
[2013.01.08 10:52:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\TuneUp Software

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========

< >
[2009.07.14 06:08:49 | 000,000,006 | -H-- | C] () -- C:\Windows\Tasks\SA.DAT
[2009.07.14 06:08:49 | 000,032,570 | ---- | C] () -- C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
[2012.12.08 19:16:48 | 000,000,946 | ---- | C] () -- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2012.12.08 19:16:49 | 000,000,950 | ---- | C] () -- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.03.04 11:24:24 | 000,000,320 | ---- | C] () -- C:\Windows\Tasks\GlaryInitialize.job

< >

< MD5 for: AGP440.SYS >
[2009.07.14 02:52:21 | 000,061,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 -- C:\Windows\SysNative\drivers\AGP440.sys
[2009.07.14 02:52:21 | 000,061,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\machine.inf_amd64_neutral_9e6bb86c3b39a3e9\AGP440.sys
[2009.07.14 02:52:21 | 000,061,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 -- C:\Windows\winsxs\amd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_1607dee2d861e021\AGP440.sys
[2009.07.14 02:52:21 | 000,061,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 -- C:\Windows\winsxs\amd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_1838f2aad55063bb\AGP440.sys

< MD5 for: ATAPI.SYS >
[2009.07.14 02:52:21 | 000,024,128 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C -- C:\Windows\SysNative\drivers\atapi.sys
[2009.07.14 02:52:21 | 000,024,128 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_amd64_neutral_a69a58a4286f0b22\atapi.sys
[2009.07.14 02:52:21 | 000,024,128 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C -- C:\Windows\winsxs\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_392d19c13b3ad543\atapi.sys
[2009.07.14 02:52:21 | 000,024,128 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C -- C:\Windows\winsxs\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_3b5e2d89382958dd\atapi.sys

< MD5 for: AUTOCHK.EXE >
[2010.11.20 14:24:26 | 000,777,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=3B536A8BEC3B4F23FFDFD78B11A2AB93 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-autochk_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_4019f2b8d860ad30\autochk.exe
[2009.07.14 02:14:12 | 000,668,160 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=41E4C8EBA464E7D6A5BA5E8827732AEB -- C:\Windows\SysWOW64\autochk.exe
[2009.07.14 02:14:12 | 000,668,160 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=41E4C8EBA464E7D6A5BA5E8827732AEB -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-autochk_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_e1ca436d2314b860\autochk.exe
[2009.07.14 02:38:56 | 000,777,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8B7F8E882A649D81CEA1EDE9BBB68FFF -- C:\Windows\SysNative\autochk.exe
[2009.07.14 02:38:56 | 000,777,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8B7F8E882A649D81CEA1EDE9BBB68FFF -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-autochk_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_3de8def0db722996\autochk.exe
[2010.11.20 13:16:54 | 000,668,160 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F88A52EB62019D6A62FDD9E08034DBD8 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\x86_microsoft-windows-autochk_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_e3fb573520033bfa\autochk.exe

< MD5 for: CDROM.SYS >
[2009.07.14 00:19:54 | 000,147,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=83D2D75E1EFB81B3450C18131443F7DB -- C:\Windows\SysNative\drivers\cdrom.sys
[2009.07.14 00:19:54 | 000,147,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=83D2D75E1EFB81B3450C18131443F7DB -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\cdrom.inf_amd64_neutral_8363d00ecae4322d\cdrom.sys
[2009.07.14 00:19:54 | 000,147,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=83D2D75E1EFB81B3450C18131443F7DB -- C:\Windows\winsxs\amd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_bb9e4d89bd7870f1\cdrom.sys
[2010.11.20 10:19:21 | 000,147,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F036CE71586E93D94DAB220D7BDF4416 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_bdcf6151ba66f48b\cdrom.sys

< MD5 for: CNGAUDIT.DLL >
[2009.07.14 02:15:06 | 000,012,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=50BA656134F78AF64E4DD3C8B6FEFD7E -- C:\Windows\SysWOW64\cngaudit.dll
[2009.07.14 02:15:06 | 000,012,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=50BA656134F78AF64E4DD3C8B6FEFD7E -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-cngaudit-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_e83a414890e8132b\cngaudit.dll
[2009.07.14 02:40:20 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=86FE1B1F8FD42CD0DB641AB1CDB13093 -- C:\Windows\SysNative\cngaudit.dll
[2009.07.14 02:40:20 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=86FE1B1F8FD42CD0DB641AB1CDB13093 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cngaudit-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4458dccc49458461\cngaudit.dll

< MD5 for: CRYPTSVC.DLL >
[2012.06.02 05:52:32 | 000,142,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=063DD65889D21035311463337BD268E7 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_788c7cc71232cc19\cryptsvc.dll
[2010.11.20 14:25:59 | 000,177,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=15597883FBE9B056F276ADA3AD87D9AF -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_d4259ed3b16ed82a\cryptsvc.dll
[2012.06.02 06:32:25 | 000,183,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=456107D69D4EE850A559434F19EFEE65 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21225_none_d2beeccacd6d6c07\cryptsvc.dll
[2012.06.04 08:52:35 | 000,186,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7E7D2DACF65D750D466F36BD3D09AE20 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_d4ab184aca903d4f\cryptsvc.dll
[2009.07.14 02:40:24 | 000,175,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8C57411B66282C01533CB776F98AD384 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_d1f48b0bb4805490\cryptsvc.dll
[2012.06.02 05:36:29 | 000,140,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=96C0E38905CFD788313BE8E11DAE3F2F -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_77ddc9e5f93000db\cryptsvc.dll
[2012.06.02 06:41:28 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9C01375BE382E834CC26D1B7EAF2C4FE -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_d3fc6569b18d7211\cryptsvc.dll
[2009.07.14 02:15:07 | 000,135,680 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9C231178CE4FB385F4B54B0A9080B8A4 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_75d5ef87fc22e35a\cryptsvc.dll
[2010.11.20 13:18:24 | 000,136,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A585BEBF7D054BD9618EDA0922D5484A -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\x86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_7807034ff91166f4\cryptsvc.dll
[2012.06.02 06:25:12 | 000,182,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=BAF19B633933A9FB4883D27D66C39E9A -- C:\Windows\SysNative\cryptsvc.dll
[2012.06.02 06:25:12 | 000,182,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=BAF19B633933A9FB4883D27D66C39E9A -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17035_none_d22a7e2db457eb07\cryptsvc.dll
[2012.06.02 05:41:59 | 000,141,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=EA8C26ECF1656D9647EF044F115EC6DA -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21225_none_76a05147150ffad1\cryptsvc.dll
[2012.06.02 05:45:21 | 000,139,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2FDE6C8DBAAD44CC58D1E07E4AF4EED -- C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
[2012.06.02 05:45:21 | 000,139,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2FDE6C8DBAAD44CC58D1E07E4AF4EED -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17035_none_760be2a9fbfa79d1\cryptsvc.dll

< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2011.02.26 07:23:14 | 002,870,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0862495E0C825893DB75EF44FAEA8E93 -- C:\Windows\explorer.exe
[2011.02.26 07:23:14 | 002,870,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0862495E0C825893DB75EF44FAEA8E93 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_adc24107935a7e25\explorer.exe
[2011.02.26 06:19:21 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0FB9C74046656D1579A64660AD67B746 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_ba87e574ddfe652d\explorer.exe
[2009.07.14 02:14:20 | 002,613,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=15BC38A7492BEFE831966ADB477CF76F -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b7fe430bc7ce3761\explorer.exe
[2011.02.26 06:51:13 | 002,614,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=255CF508D7CFB10E0794D6AC93280BD8 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_b8ce9756e0b786a4\explorer.exe
[2009.10.31 06:45:39 | 002,614,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2626FC9755BE22F805D3CFA0CE3EE727 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16450_none_b819b343c7ba6202\explorer.exe
[2011.02.26 06:33:07 | 002,614,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2AF58D15EDC06EC6FDACCE1F19482BBF -- C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
[2011.02.26 06:33:07 | 002,614,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2AF58D15EDC06EC6FDACCE1F19482BBF -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_b816eb59c7bb4020\explorer.exe
[2011.02.25 07:19:30 | 002,871,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=332FEAB1435662FC6C672E25BEB37BE3 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_afa79dc39081d0ba\explorer.exe
[2011.02.26 07:14:34 | 002,871,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=3B69712041F3D63605529BD66DC00C48 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_b0333b22a99da332\explorer.exe
[2010.11.20 13:17:09 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=40D777B7A95E00593EB1568C68514493 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_ba2f56d3c4bcbafb\explorer.exe
[2009.08.03 07:19:07 | 002,868,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=700073016DAC1C3D2E7E2CE4223334B6 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_ae84b558ac4eb41c\explorer.exe
[2011.02.25 06:30:54 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8B88EBBB05A0E56B7DCC708498C02B3E -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_b9fc4815c4e292b5\explorer.exe
[2009.10.31 07:34:59 | 002,870,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9AAAEC8DAC27AA17B053E6352AD233AE -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16450_none_adc508f19359a007\explorer.exe
[2009.08.03 06:49:47 | 002,613,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9FF6C4C91A3711C0A3B18F87B08B518D -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_b8d95faae0af7617\explorer.exe
[2010.11.20 14:24:45 | 002,872,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=AC4C51EB24AA95B77F705AB159189E24 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_afdaac81905bf900\explorer.exe
[2009.10.31 07:38:38 | 002,870,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B8EC4BD49CE8F6FC457721BFC210B67F -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_ae46d6aeac7ca7c7\explorer.exe
[2009.08.03 06:35:50 | 002,613,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B95EEB0F4E5EFBF1038A35B3351CF047 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_b853c407c78e3ba9\explorer.exe
[2009.07.14 02:39:10 | 002,868,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C235A51CB740E45FFA0EBFB9BAFCDA64 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_ada998b9936d7566\explorer.exe
[2009.10.31 07:00:51 | 002,614,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C76153C7ECA00FA852BB0C193378F917 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_b89b8100e0dd69c2\explorer.exe
[2011.02.26 07:26:45 | 002,870,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=E38899074D4951D31B4040E994DD7C8D -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_ae79ed04ac56c4a9\explorer.exe
[2009.08.03 07:17:37 | 002,868,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F170B4A061C9E026437B193B4D571799 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_adff19b5932d79ae\explorer.exe

< MD5 for: HAL.DLL >
[2009.07.14 02:47:48 | 000,263,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C0A6F6E05E14FBCAEDE7796C8590B7AC -- C:\Windows\SysNative\hal.dll
[2009.07.14 02:47:48 | 000,263,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C0A6F6E05E14FBCAEDE7796C8590B7AC -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-hal_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_071de44b735b3dfc\hal.dll
[2010.11.20 14:33:34 | 000,263,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CFB8C673F9188F99466E76C6972191E0 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-hal_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_094ef8137049c196\hal.dll

< MD5 for: IASTORV.SYS >
[2010.11.20 14:33:38 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=3DF4395A7CF8B7A72A5F4606366B8C2D -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_0d3757e79e6784d0\iaStorV.sys
[2011.03.11 07:19:16 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=5B3DE7208E5000D5B451B9D290D2579C -- C:\Windows\winsxs\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_0d714416b7c182d5\iaStorV.sys
[2011.03.11 07:41:26 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=AAAF44DB3BD0B9D1FB6969B23ECC8366 -- C:\Windows\winsxs\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_0cf9793d9e95787b\iaStorV.sys
[2011.03.11 07:23:00 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=B75E45C564E944A2657167D197AB29DA -- C:\Windows\SysNative\drivers\iaStorV.sys
[2011.03.11 07:23:00 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=B75E45C564E944A2657167D197AB29DA -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\iastorv.inf_amd64_neutral_0033117673c16921\iaStorV.sys
[2011.03.11 07:23:00 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=B75E45C564E944A2657167D197AB29DA -- C:\Windows\winsxs\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_0b141c81a16e25e6\iaStorV.sys
[2011.03.11 07:25:49 | 000,410,496 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=BFDC9D75698800CFE4D1698BF2750EA2 -- C:\Windows\winsxs\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_0bccc8c8ba6985c1\iaStorV.sys
[2009.07.14 02:48:04 | 000,410,688 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=D83EFB6FD45DF9D55E9A1AFC63640D50 -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\iastorv.inf_amd64_neutral_18cccb83b34e1453\iaStorV.sys
[2009.07.14 02:48:04 | 000,410,688 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=D83EFB6FD45DF9D55E9A1AFC63640D50 -- C:\Windows\winsxs\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_0b06441fa1790136\iaStorV.sys

< MD5 for: ISAPNP.SYS >
[2009.07.14 02:48:04 | 000,020,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 -- C:\Windows\SysNative\drivers\isapnp.sys
[2009.07.14 02:48:04 | 000,020,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\machine.inf_amd64_neutral_9e6bb86c3b39a3e9\isapnp.sys
[2009.07.14 02:48:04 | 000,020,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 -- C:\Windows\winsxs\amd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_1607dee2d861e021\isapnp.sys
[2009.07.14 02:48:04 | 000,020,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 -- C:\Windows\winsxs\amd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_1838f2aad55063bb\isapnp.sys

< MD5 for: LSASS.EXE >
[2009.07.14 02:39:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_023f7c69767c3edd\lsass.exe
[2009.07.14 02:39:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_023e7e05767d22ad\lsass.exe
[2009.07.14 02:39:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_02bd4ae48fa2de68\lsass.exe
[2009.07.14 02:39:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_04709031736ac277\lsass.exe
[2011.11.17 07:20:34 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0A10B74FBB437FF9A23F1D5DE4446A83 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_04c1204e8cb39c3f\lsass.exe
[2011.11.17 08:05:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 -- C:\Windows\SysNative\lsass.exe
[2011.11.17 08:05:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_028b374176436a30\lsass.exe
[2011.11.17 08:05:16 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17035_none_02756f8b7653d554\lsass.exe
[2012.06.04 08:51:10 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=79C908CAA6F43021EB05F4C733A927D1 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_04f609a88c8c279c\lsass.exe
[2012.06.02 06:30:31 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=BF63CE11A25F3509129888710D5111FC -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21225_none_0309de288f695654\lsass.exe
[2011.11.17 07:33:55 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_0466c45b7371f20d\lsass.exe
[2011.11.17 07:33:55 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_044756c773895c5e\lsass.exe
[2011.11.17 07:42:52 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=D21BD47E528CD62E79311FB5DF0150E6 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_02bb2a0a8fa4d398\lsass.exe

< MD5 for: NDIS.SYS >
[2010.11.20 14:33:45 | 000,951,680 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=79B47FD40D9A817E932F9D26FAC0A81C -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_05ed313632ae9759\ndis.sys
[2009.07.14 02:48:27 | 000,947,776 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CAD515DBD07D082BB317D9928CE8962C -- C:\Windows\SysNative\drivers\ndis.sys
[2009.07.14 02:48:27 | 000,947,776 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CAD515DBD07D082BB317D9928CE8962C -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_03bc1d6e35c013bf\ndis.sys

< MD5 for: NETLOGON.DLL >
[2009.07.14 02:41:52 | 000,692,736 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=956D030D375F207B22FB111E06EF9C35 -- C:\Windows\SysNative\netlogon.dll
[2009.07.14 02:41:52 | 000,692,736 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=956D030D375F207B22FB111E06EF9C35 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_59aca8ea51aaeefe\netlogon.dll
[2010.11.20 14:27:22 | 000,695,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=AA339DD8BB128EF66660DFBBB59043D3 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_5bddbcb24e997298\netlogon.dll
[2010.11.20 13:20:28 | 000,563,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C1809B9907ADEDAF16F50C894100883B -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\wow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_6632670482fa3493\netlogon.dll
[2009.07.14 02:16:02 | 000,563,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=EAA75D9000B71F10EEC04D2AE6C60E81 -- C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
[2009.07.14 02:16:02 | 000,563,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=EAA75D9000B71F10EEC04D2AE6C60E81 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_6401533c860bb0f9\netlogon.dll

< MD5 for: NVRAID.SYS >
[2011.03.11 07:41:34 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=0A92CB65770442ED0DC44834632F66AD -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_97c2e9ecd5cc2253\nvraid.sys
[2009.07.14 02:48:27 | 000,149,056 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=3E38712941E9BB4DDBEE00AFFE3FED3D -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\nvraid.inf_amd64_neutral_5bde3fe2945bce9e\nvraid.sys
[2009.07.14 02:48:27 | 000,149,056 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=3E38712941E9BB4DDBEE00AFFE3FED3D -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_95cfb4ced8afab0e\nvraid.sys
[2010.11.20 14:33:48 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=5D9FD91F3D38DC9DA01E3CB5FA89CD48 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_9800c896d59e2ea8\nvraid.sys
[2011.03.11 07:19:21 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=666CA16F17914C1CD3616CF16DE0A6EA -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_983ab4c5eef82cad\nvraid.sys
[2011.03.11 07:23:06 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=A4D9C9A608A97F59307C2F2600EDC6A4 -- C:\Windows\SysNative\drivers\nvraid.sys
[2011.03.11 07:23:06 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=A4D9C9A608A97F59307C2F2600EDC6A4 -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\nvraid.inf_amd64_neutral_38e464dbe521cc7f\nvraid.sys
[2011.03.11 07:23:06 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=A4D9C9A608A97F59307C2F2600EDC6A4 -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_95dd8d30d8a4cfbe\nvraid.sys
[2011.03.11 07:25:53 | 000,148,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=A5C82EB2F72AA004887F90B84A771F73 -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_96963977f1a02f99\nvraid.sys

< MD5 for: NVSTOR.SYS >
[2009.07.14 02:45:45 | 000,167,488 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=477DC4D6DEB99BE37084C9AC6D013DA1 -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\nvraid.inf_amd64_neutral_5bde3fe2945bce9e\nvstor.sys
[2009.07.14 02:45:45 | 000,167,488 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=477DC4D6DEB99BE37084C9AC6D013DA1 -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_95cfb4ced8afab0e\nvstor.sys
[2011.03.11 07:23:06 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=6C1D5F70E7A6A3FD1C90D840EDC048B9 -- C:\Windows\SysNative\drivers\nvstor.sys
[2011.03.11 07:23:06 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=6C1D5F70E7A6A3FD1C90D840EDC048B9 -- C:\Windows\SysNative\DriverStore\FileRepository\nvraid.inf_amd64_neutral_38e464dbe521cc7f\nvstor.sys
[2011.03.11 07:23:06 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=6C1D5F70E7A6A3FD1C90D840EDC048B9 -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_95dd8d30d8a4cfbe\nvstor.sys
[2011.03.11 07:25:53 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=AE274836BA56518E279087363A781214 -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_96963977f1a02f99\nvstor.sys
[2011.03.11 07:19:21 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=D23C7E8566DA2B8A7C0DBBB761D54888 -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_983ab4c5eef82cad\nvstor.sys
[2011.03.11 07:41:34 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=DAB0E87525C10052BF65F06152F37E4A -- C:\Windows\winsxs\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_97c2e9ecd5cc2253\nvstor.sys
[2010.11.20 14:33:48 | 000,166,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=F7CD50FE7139F07E77DA8AC8033D1832 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_9800c896d59e2ea8\nvstor.sys

< MD5 for: SCECLI.DLL >
[2009.07.14 02:16:13 | 000,175,616 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=26073302DAEA83CC5B944C546D6B47D2 -- C:\Windows\SysWOW64\scecli.dll
[2009.07.14 02:16:13 | 000,175,616 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=26073302DAEA83CC5B944C546D6B47D2 -- C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-s..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_9e577e55272d37b4\scecli.dll
[2009.07.14 02:41:53 | 000,232,448 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=398712DDDAEFB85EDF61DF6A07B65C79 -- C:\Windows\SysNative\scecli.dll
[2009.07.14 02:41:53 | 000,232,448 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=398712DDDAEFB85EDF61DF6A07B65C79 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_9402d402f2cc75b9\scecli.dll
[2010.11.20 13:21:04 | 000,175,616 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8124944EC89D6A1815E4E53F5B96AAF4 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\wow64_microsoft-windows-s..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_a088921d241bbb4e\scecli.dll
[2010.11.20 14:27:25 | 000,232,960 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED78427259134C63ED69804D2132B86C -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-s..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_9633e7caefbaf953\scecli.dll

< MD5 for: SMSS.EXE >
[2009.07.14 02:39:41 | 000,112,640 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1911A3356FA3F77CCC825CCBAC038C2A -- C:\Windows\SysNative\smss.exe
[2009.07.14 02:39:41 | 000,112,640 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1911A3356FA3F77CCC825CCBAC038C2A -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_082f99a432e2a661\smss.exe

< MD5 for: SVCHOST.EXE >
[2009.07.14 02:14:41 | 000,020,992 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=54A47F6B5E09A77E61649109C6A08866 -- C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
[2009.07.14 02:14:41 | 000,020,992 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=54A47F6B5E09A77E61649109C6A08866 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-services-svchost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b591afc466a15356\svchost.exe
[2009.07.14 02:39:46 | 000,027,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C78655BC80301D76ED4FEF1C1EA40A7D -- C:\Windows\SysNative\svchost.exe
[2009.07.14 02:39:46 | 000,027,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C78655BC80301D76ED4FEF1C1EA40A7D -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-services-svchost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_11b04b481efec48c\svchost.exe

< MD5 for: TCPIP.SYS >
[2010.11.20 14:33:57 | 001,924,480 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=509383E505C973ED7534A06B3D19688D -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_114417c17d05cb37\tcpip.sys
[2013.01.04 06:41:01 | 001,893,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=5CFB7AB8F9524D1A1E14369DE63B83CC -- C:\Windows\SysNative\drivers\tcpip.sys
[2013.01.04 06:41:01 | 001,893,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=5CFB7AB8F9524D1A1E14369DE63B83CC -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17206_none_0f6a6af57fd59de6\tcpip.sys
[2012.03.30 11:19:17 | 001,877,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=5EFD096DEF47F8B88EF591DA92143440 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21178_none_0faa5514992a39a7\tcpip.sys
[2012.03.30 12:09:53 | 001,895,280 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=624C5B3AA4C99B3184BB922D9ECE3FF0 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16986_none_0f140fa780164fde\tcpip.sys
[2013.01.03 06:57:12 | 001,876,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=692969AB90BDA19F56E27BF89A9260E2 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21415_none_0fe8397098fc3d71\tcpip.sys
[2012.03.30 11:26:36 | 001,901,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=885B202006EE17AE99B9FBCEC9AF88C9 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21954_none_11a27a8e9643d23a\tcpip.sys
[2009.07.14 02:45:55 | 001,898,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=912107716BAB424C7870E8E6AF5E07E1 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_0f1303f98017479d\tcpip.sys
[2012.03.30 12:35:47 | 001,918,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ACB82BDA8F46C84F465C1AFA517DC4B9 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17802_none_114ceccb7cff740d\tcpip.sys
[2013.01.03 07:00:54 | 001,913,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B62A953F2BF3922C8764A29C34A22899 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18042_none_112187237d20143a\tcpip.sys
[2013.01.04 06:47:43 | 001,901,416 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B8C1AAC0523E1C33AEB0EF7572144BA2 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22209_none_11dd678a9616f2c8\tcpip.sys

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2010.11.20 13:17:48 | 000,026,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=61AC3EFDFACFDD3F0F11DD4FD4044223 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\x86_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_de3024012ff21116\userinit.exe
[2009.07.14 02:14:43 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6DE80F60D7DE9CE6B8C2DDFDF79EF175 -- C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe
[2009.07.14 02:14:43 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6DE80F60D7DE9CE6B8C2DDFDF79EF175 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_dbff103933038d7c\userinit.exe
[2009.07.14 02:39:48 | 000,030,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6F8F1376A13114CC10C0E69274F5A4DE -- C:\Windows\SysNative\userinit.exe
[2009.07.14 02:39:48 | 000,030,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6F8F1376A13114CC10C0E69274F5A4DE -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_381dabbceb60feb2\userinit.exe
[2010.11.20 14:25:24 | 000,030,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=BAFE84E637BF7388C96EF48D4D3FDD53 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_3a4ebf84e84f824c\userinit.exe

< MD5 for: VIAMRAID.SYS >
[2004.07.06 22:45:36 | 000,060,672 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=44056E9FEE477F512EE58BCFEE949621 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\DriverDisk\RAID\2003IA32\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:38 | 000,060,672 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=44056E9FEE477F512EE58BCFEE949621 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\DriverDisk\RAID\Win2000\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:42 | 000,060,672 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=44056E9FEE477F512EE58BCFEE949621 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\DriverDisk\RAID\Winxp\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:36 | 000,060,672 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=44056E9FEE477F512EE58BCFEE949621 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\VIARaid\driver\2003IA32\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:38 | 000,060,672 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=44056E9FEE477F512EE58BCFEE949621 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\VIARaid\driver\Win2000\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:42 | 000,060,672 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=44056E9FEE477F512EE58BCFEE949621 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\VIARaid\driver\Winxp\viamraid.sys
[2006.11.08 14:25:24 | 000,116,688 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=68B41DFA083C2734340BA254532700F3 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIA\drvdisk\i386\NT4\viamraid.sys
[2006.11.08 14:25:24 | 000,116,688 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=68B41DFA083C2734340BA254532700F3 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIA\VIARaid\DRIVER\Raid\winnt40\viamraid.sys
[2006.11.08 14:23:52 | 000,102,912 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=7DC3E1DC6E4F8BE381C31BFEA578412A -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIA\drvdisk\i386\NT5\viamraid.sys
[2006.11.08 14:23:52 | 000,102,912 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=7DC3E1DC6E4F8BE381C31BFEA578412A -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIA\VIARaid\DRIVER\Raid\winxp\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:40 | 000,067,392 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=813C738B09E80C4A4E0585FB95A2F897 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\DriverDisk\RAID\Winnt40\viamraid.sys
[2004.07.06 22:45:40 | 000,067,392 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=813C738B09E80C4A4E0585FB95A2F897 -- C:\Ostatní\NOVE\ZD MSI\VIARAID_OM74\VIARaid\driver\Winnt40\viamraid.sys

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2010.11.20 14:25:30 | 000,390,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1151B1BAA6F350B1DB6598E0FEA7C457 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_cde90685eb910636\winlogon.exe
[2009.07.14 02:39:52 | 000,389,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=132328DF455B0028F13BF0ABEE51A63A -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_cbb7f2bdeea2829c\winlogon.exe
[2009.10.28 08:01:57 | 000,389,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93D41A4D4B0D91C072D11DD8AF266DE -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20560_none_cc522fd507b468f8\winlogon.exe
[2009.10.28 07:24:40 | 000,389,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DA3E2A6FA9660CC75B471530CE88453A -- C:\Windows\SysNative\winlogon.exe
[2009.10.28 07:24:40 | 000,389,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DA3E2A6FA9660CC75B471530CE88453A -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16447_none_cbe534e7ee8042ad\winlogon.exe

< MD5 for: WS2_32.DLL >
[2010.11.20 14:27:29 | 000,297,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4BBFA57F594F7E8A8EDC8F377184C3F0 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-w..nfrastructure-ws232_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_50ddb631e4f59005\ws2_32.dll
[2009.07.14 02:41:58 | 000,296,448 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7083F463788CB34FCC42F565D56F89E8 -- C:\Windows\SysNative\ws2_32.dll
[2009.07.14 02:41:58 | 000,296,448 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7083F463788CB34FCC42F565D56F89E8 -- C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..nfrastructure-ws232_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4eaca269e8070c6b\ws2_32.dll
[2010.11.20 13:21:38 | 000,206,848 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7FF15A4F092CD4A96055BA69F903E3E9 -- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\x86_microsoft-windows-w..nfrastructure-ws232_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_f4bf1aae2c981ecf\ws2_32.dll
[2009.07.14 02:16:20 | 000,206,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DAAE8A9B8C0ACC7F858454132553C30D -- C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll
[2009.07.14 02:16:20 | 000,206,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DAAE8A9B8C0ACC7F858454132553C30D -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-w..nfrastructure-ws232_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f28e06e62fa99b35\ws2_32.dll

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Prosím o kontrolu logu

#7 Příspěvek od Tučňák »

< >

< %systemroot%*.* /U /s >
[1 C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Temp\*.tmp files -> C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Temp\*.tmp -> ]
[7 C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Temp\*.tmp files -> C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Temp\*.tmp -> ]
[7 C:\Windows\Temp\*.tmp files -> C:\Windows\Temp\*.tmp -> ]

< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >

< %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*. >

< %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s >

< %APPDATA%\*. >
[2012.12.09 11:23:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Adobe
[2013.01.08 10:53:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\AVG2013
[2013.03.11 11:51:32 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\BANDISOFT
[2013.02.14 19:41:59 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
[2013.03.01 18:47:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\GlarySoft
[2012.12.07 15:08:15 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Identities
[2012.12.19 19:35:21 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\IrfanView
[2012.12.08 11:23:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Macromedia
[2013.03.20 11:22:37 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Malwarebytes
[2009.07.14 16:36:58 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Media Center Programs
[2013.03.12 15:44:16 | 000,000,000 | --SD | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Microsoft
[2013.03.04 18:20:25 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Opera
[2013.01.08 10:52:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\TuneUp Software
[2012.12.18 19:35:17 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\WinRAR

< %APPDATA%\*.exe /s >

< %systemroot%\*. /mp /s >

< %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles >

< %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles >

< %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles >

< %systemroot%\System32\config\*.sav >

< %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles >

< %systemroot%\system32\drivers\*.sys /3 >

< %systemroot%\system32\*.* /3 >

< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >

< >

< HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /s >
"DAEMON Tools Lite" = "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun -- [2012.11.06 11:46:46 | 003,673,728 | ---- | M] (DT Soft Ltd)

< reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon" /v GinaDLL /c >
No captured output from command...

< reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv" /v ImagePath /c >
No captured output from command...

< reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS" /v ImagePath /c >
No captured output from command...

< >

< type c:\boot.ini >> test.txt /c >
No captured output from command...

< %SystemDrive%\PhysicalMBR.bin /md5 >
[2013.03.20 12:56:35 | 000,000,512 | ---- | M] () MD5=42B933D038BC779087D037791D74D0B4 -- C:\PhysicalMBR.bin

< >

< *crack* /s >
[2010.02.19 17:59:18 | 000,898,797 | ---- | M] () -- \Ostatní\NOVE\Windows.Genuine.Advantage.Validation.v1.8.32.0.CRACKED.rar
[2003.04.03 03:46:56 | 000,007,689 | ---- | M] () -- \Train simulator\Luhačovice\Luhacovice\ENVFILES\TEXTURES\Acrackedice.ace
[2003.04.03 03:46:56 | 000,007,689 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 183\Trat_183\ENVFILES\TEXTURES\Acrackedice.ace
[2003.04.03 03:46:56 | 000,007,689 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\ENVFILES\ENVarchives\TEXTURES\Acrackedice.ace
[2003.04.03 02:46:56 | 000,007,689 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\ENVFILES\TEXTURES\Acrackedice.ace

< *keygen* /s >
[2010.07.21 16:12:22 | 000,180,736 | ---- | M] () -- \Ostatní\NOVE\TuneUp Utilities 2010 v9_0_4300_7CZ\keygen\keygen.exe

< *loader* /s >
[2006.10.26 13:40:34 | 000,057,344 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\VS7DEBUG\coloader.dll
[2006.10.26 13:40:34 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\VS7DEBUG\coloader.tlb
[2012.03.16 12:43:12 | 000,071,008 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\PhysXLoader.dll
[2012.06.20 08:41:10 | 000,032,896 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\store_deutzFrontloaderBalefork.dds
[2012.06.20 08:41:12 | 000,032,896 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\store_deutzFrontloaderPalletfork.dds
[2012.06.20 08:41:12 | 000,032,896 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\store_deutzFrontloaderShovel.dds
[2012.06.29 12:34:10 | 000,032,896 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\store_deutzFrontloaderSilageFork.dds
[2012.08.28 18:26:56 | 000,032,896 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\store_wheelloader.dds
[2012.09.24 14:56:50 | 003,160,381 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzAgrofarmFrontloader.i3d
[2012.10.08 08:22:40 | 000,008,582 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzAgrofarmFrontloader.xml
[2012.03.16 12:41:22 | 000,696,448 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzAgrofarmFrontloader_diffuse.dds
[2012.03.16 12:41:16 | 000,174,904 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzAgrofarmFrontloader_normal.dds
[2012.03.16 12:41:20 | 000,174,904 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzAgrofarmFrontloader_specular.dds
[2012.09.24 14:56:50 | 000,088,703 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderBalefork.i3d
[2012.10.08 08:22:40 | 000,000,854 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderBalefork.xml
[2012.09.24 14:56:50 | 000,105,847 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderPalletfork.i3d
[2012.10.08 08:22:40 | 000,000,857 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderPalletfork.xml
[2012.09.13 11:40:40 | 000,094,161 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderShovel.i3d
[2012.10.09 09:31:26 | 000,003,040 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderShovel.xml
[2012.10.10 08:53:36 | 000,262,878 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderSilageFork.i3d
[2012.10.10 08:53:36 | 000,002,966 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\deutz\deutzFrontloaderSilageFork.xml
[2012.10.09 13:59:10 | 002,654,362 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoader.i3d
[2012.10.09 13:59:10 | 000,010,051 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoader.xml
[2012.09.03 08:19:44 | 000,134,236 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoaderIdle.wav
[2012.09.03 08:19:44 | 000,080,314 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoaderStart.wav
[2012.09.24 14:56:06 | 000,059,542 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoaderStop.wav
[2012.08.27 15:42:48 | 000,699,192 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoaderWheel_diffuse.dds
[2012.08.27 15:21:24 | 000,699,192 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoaderWheel_normal.dds
[2012.08.27 15:20:56 | 000,043,832 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoaderWheel_specular.dds
[2012.08.27 15:20:26 | 002,796,344 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoader_diffuse.dds
[2012.08.27 15:19:24 | 002,796,344 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoader_normal.dds
[2012.09.03 08:19:44 | 000,188,618 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoader_run.wav
[2012.08.27 15:18:20 | 000,174,904 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Farming Simulator 2013\data\vehicles\steerable\lizard\wheelLoader_specular.dds
[2012.04.09 10:31:00 | 000,000,015 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\TNod User & Password Finder\Licenses Downloader.bat
[2002.10.18 20:49:02 | 000,175,082 | ---- | M] () -- \Train simulator\Luhačovice\Luhacovice\TEXTURES\7tankcarloader.ace
[2002.10.18 20:43:32 | 000,175,082 | ---- | M] () -- \Train simulator\Luhačovice\Luhacovice\TEXTURES\SNOW\7tankcarloader.ace
[2001.05.08 02:43:30 | 000,010,617 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\SHAPES\US2Loader.s
[2001.05.08 02:43:30 | 000,001,286 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\SHAPES\US2Loader.sd
[2001.05.08 01:45:08 | 000,175,082 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\TEXTURES\US2Loader.ace
[2001.05.08 01:45:08 | 000,175,082 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\TEXTURES\US2Loader1.ace
[2001.05.08 01:46:12 | 000,175,082 | ---- | M] () -- \Train simulator\Trať 321\Trat 321\TEXTURES\SNOW\US2Loader.ace
[2012.12.20 10:13:17 | 000,057,728 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\img\dt_dadget_loader.png
[2012.12.20 10:13:18 | 000,057,728 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\skins\skin1\dt_dadget_loader.png
[2012.12.20 10:13:18 | 000,057,728 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\skins\skin2\dt_dadget_loader.png
[2012.12.20 10:13:19 | 000,057,728 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\skins\skin3\dt_dadget_loader.png
[2012.12.20 10:13:21 | 000,057,728 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\skins\skin4\dt_dadget_loader.png
[2012.12.20 10:13:22 | 000,061,770 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\skins\skin5\dt_dadget_loader.png
[2012.12.20 10:13:23 | 000,061,770 | ---- | M] () -- \Users\Luděk\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\DT.gadget\skins\skin6\dt_dadget_loader.png
[2012.12.07 15:07:12 | 000,039,550 | ---- | M] () -- \Windows\Prefetch\WINDOWS7LOADER.EXE-9E01DBAC.pf
[2009.07.14 13:25:34 | 002,202,645 | R--- | M] () -- \Windows\Setup\SCRIPTS\Windows7Loader.exe
[2010.11.20 12:09:38 | 000,004,290 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_fi-fi_73a52105efe44483.manifest
[2010.11.20 14:33:18 | 000,004,338 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_zh-cn_344529e2e1c53ac6.manifest
[2013.01.04 05:43:53 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\System32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2009.07.14 02:15:12 | 000,038,400 | ---- | M] () -- \Windows\System32\dmloader.dll
[2013.01.04 05:43:53 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2009.07.14 02:15:12 | 000,038,400 | ---- | M] () -- \Windows\SysWOW64\dmloader.dll
[2009.07.14 02:40:31 | 000,047,616 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-audio-dmusic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_a1e90d98a953d601\dmloader.dll
[2009.07.14 02:24:53 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_66a6e19d9580f9e3\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 06:04:54 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_66c2596d956d1920\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.18 16:22:27 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17107_none_66ff46fd953e6c5c\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 18:28:57 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17135_none_66dcd6a595588d81\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 06:41:11 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17179_none_66b5981d957562a1\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2013.01.04 06:26:58 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17206_none_66fe4899953f502c\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 06:06:43 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_67770e0aae6a7c68\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.20 19:46:36 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21306_none_6787e564ae5ceff6\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 18:26:17 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_67667556ae762a72\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 06:36:06 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_67316604ae9dcf7e\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2013.01.04 15:12:39 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21416_none_677d175eae65090e\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 06:21:03 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_68a9b6bd92929e63\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.20 19:38:32 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17932_none_68c05c919281774d\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 18:38:48 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17965_none_68a2edab92971725\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 06:38:44 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18015_none_68d8d569926ebeb2\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 06:12:44 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_691eb3faabbf8f66\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.20 19:09:47 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22091_none_6907efc6abd0db81\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 18:35:00 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_6957a248ab947a6d\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 06:39:37 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_69239340abbb38d0\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2013.01.04 06:32:07 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22209_none_6971452eab80a50e\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2009.07.14 16:17:49 | 000,004,431 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_8f37605116ba80bc.manifest
[2009.07.14 16:17:49 | 000,033,360 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_8f37605116ba80bc_winload.efi.mui_35ee487d
[2009.07.14 16:17:49 | 000,034,896 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_8f37605116ba80bc_winload.exe.mui_3bc5b827
[2009.07.14 16:17:49 | 000,029,776 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_8f37605116ba80bc_winresume.efi.mui_f412814e
[2009.07.14 16:17:49 | 000,030,288 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_8f37605116ba80bc_winresume.exe.mui_ff8b5358
[2012.12.08 17:32:37 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66.manifest
[2012.12.08 17:32:37 | 000,640,896 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66_winload.efi_75834aa0
[2012.12.08 17:32:37 | 000,603,976 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66_winload.exe_75835076
[2012.12.08 17:32:37 | 000,556,928 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66_winresume.efi_85cd069f
[2012.12.08 17:32:37 | 000,518,160 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66_winresume.exe_85cd1215
[2009.07.14 03:57:50 | 000,002,896 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-s..ive-blackbox-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_c72819e06acceb59.manifest
[2009.07.14 03:57:50 | 000,019,008 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-s..ive-blackbox-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_c72819e06acceb59_spldr.sys_98bd87a0
[2009.07.14 16:15:51 | 000,004,431 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_8f37605116ba80bc.manifest
[2009.07.14 03:13:42 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b71babd98657e6ef.manifest
[2011.02.05 14:09:31 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66.manifest
[2011.02.05 14:04:44 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20897_none_b79c80e49f7bc9f4.manifest
[2010.11.20 06:12:44 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_b94cbfa183466a89.manifest
[2011.02.05 18:34:23 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17556_none_b923808583650cfb.manifest
[2011.02.05 14:09:57 | 000,005,745 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21655_none_b9ac1d069c83936e.manifest
[2009.07.14 03:18:27 | 000,002,896 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-s..ive-blackbox-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_c72819e06acceb59.manifest
[2009.07.14 02:15:12 | 000,038,400 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-audio-dmusic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_45ca7214f0f664cb\dmloader.dll
[2009.07.14 02:03:49 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_0a884619dd2388ad\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 05:19:58 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.18 12:09:17 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17107_none_0ae0ab79dce0fb26\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 17:45:38 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17135_none_0abe3b21dcfb1c4b\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 05:56:23 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17179_none_0a96fc99dd17f16b\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2013.01.04 05:43:53 | 000,003,584 | -H-- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17206_none_0adfad15dce1def6\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 05:12:45 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_0b587286f60d0b32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.20 18:42:56 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21306_none_0b6949e0f5ff7ec0\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 17:48:05 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_0b47d9d2f618b93c\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 05:44:10 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_0b12ca80f6405e48\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2013.01.04 05:39:49 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21416_none_0b5e7bdaf60797d8\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 05:15:45 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.20 18:32:13 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17932_none_0ca1c10dda240617\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 17:40:37 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17965_none_0c845227da39a5ef\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 05:45:15 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18015_none_0cba39e5da114d7c\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2011.07.16 05:36:48 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_0d001876f3621e30\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.08.20 18:23:16 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22091_none_0ce95442f3736a4b\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.10.04 17:29:45 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_0d3906c4f3370937\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2012.11.30 05:46:37 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_0d04f7bcf35dc79a\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
[2013.01.04 05:43:16 | 000,003,584 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22209_none_0d52a9aaf32333d8\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

< *minodlogin* /s >
[2011.11.13 10:33:44 | 000,048,653 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\4) MiNODLogin 3.9.8.1\FOTO Návod instalace MiNODLogin\MiNODLogin 001.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,042,521 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\4) MiNODLogin 3.9.8.1\FOTO Návod instalace MiNODLogin\MiNODLogin 002.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,046,750 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\4) MiNODLogin 3.9.8.1\FOTO Návod instalace MiNODLogin\MiNODLogin 003.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,037,414 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\4) MiNODLogin 3.9.8.1\FOTO Návod instalace MiNODLogin\MiNODLogin 004.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,047,257 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\4) MiNODLogin 3.9.8.1\FOTO Návod instalace MiNODLogin\MiNODLogin 005.png
[2011.11.13 10:33:44 | 000,105,752 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\4) MiNODLogin 3.9.8.1\FOTO Návod instalace MiNODLogin\MiNODLogin 006.png

< *tnod* /s >
[2011.11.13 10:33:42 | 000,050,132 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 001.png
[2011.11.13 10:33:26 | 000,045,187 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 002.png
[2011.11.13 10:33:26 | 000,034,632 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 003.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,050,694 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 004.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,117,309 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 005.png
[2011.11.13 10:33:42 | 000,087,803 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 006.jpg
[2011.11.13 10:33:26 | 000,040,041 | ---- | M] () -- \Ostatní\Eset Smart Security 5 & ESET NOD32 Antivirus 5 CZ (x86,x64Bit)\3) TNODUP 1.4.1\Foto Návod TNODUP\TNODUP 007.png

< *AutoKMS* /s >

< *activator* /s >

< *serial* /s >
[2012.04.11 01:15:28 | 000,434,288 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\System.Runtime.Serialization.dll
[2013.01.06 10:29:10 | 001,164,288 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\System.Runtime.Serialization.ni.dll
[2012.10.06 11:54:25 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\System.Runtime.Serialization.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\cs\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2012.10.06 11:53:00 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\System.Runtime.Serialization.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\cs\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2013.02.06 11:17:13 | 004,412,300 | ---- | M] () -- \Programy\AVG-Internet-Security-2013-+serial-[licence-do-2018].rar
[2007.09.28 12:26:44 | 000,005,548 | ---- | M] () -- \Programy\Microsoft Front Page 2003 cz\MS.Office.Frontpage.2003.Serial.txt
[2012.04.09 10:30:00 | 000,000,043 | ---- | M] () -- \Ostatní\Dokumenty - Taťka\Tatínek\Nero - Serial.txt
[2012.04.09 10:31:00 | 000,000,458 | ---- | M] () -- \Ostatní\Flash disk\Nero.9.4.26.0\serial number.txt
[2006.01.27 20:14:46 | 000,000,043 | ---- | M] () -- \Ostatní\Dokumenty - Taťka\Tatínek\Nero - Serial.txt
[2010.01.19 18:53:30 | 000,000,458 | ---- | M] () -- \Ostatní\Flash disk\Nero.9.4.26.0\serial number.txt
[2004.11.21 08:30:06 | 000,000,144 | ---- | M] () -- \Ostatní\NOVE\Alcohol 120% verze 1.9.2. CZ\serial registr.txt
[2008.01.04 21:14:50 | 000,000,972 | ---- | M] () -- \Ostatní\NOVE\Nero 7.10.1.0 CZ\serial.txt
[2008.12.24 12:07:34 | 000,000,077 | ---- | M] () -- \Ostatní\NOVE\TuneUp Utilities 2009\serial + navod.txt
[2009.07.14 16:17:20 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources\2.0.0.0_cs_b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2009.06.10 22:23:19 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\GAC_MSIL\system.runtime.serialization.resources\3.0.0.0_cs_b77a5c561934e089\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2012.10.06 11:54:25 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\3.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll
[2013.01.10 13:29:02 | 002,347,008 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\428143857fa1c250d50ec55132dd8a2f\System.Runtime.Serialization.ni.dll
[2013.01.09 20:19:44 | 000,310,784 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\eb60d17f642ddd80e019687c1e02ba17\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.ni.dll
[2013.01.09 20:15:01 | 000,396,288 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Runtime.Seri#\b61f892f0a2316a04d2355110baa18d7\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.ni.dll
[2013.01.10 13:29:37 | 003,073,536 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Runtime.Seri#\cb489f4e0c2d28c567473c2cf7625e99\System.Runtime.Serialization.ni.dll
[2013.01.10 18:26:05 | 000,311,296 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Seri#\77abf1693d291d374b58ffbbfe36d4dd\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.ni.dll
[2013.01.10 18:26:01 | 002,647,040 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Seri#\910fe53ec2122cf3a2ad11c2b2f5cbfd\System.Runtime.Serialization.ni.dll
[2013.01.10 18:27:34 | 000,009,216 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Serializ#\058c3947c450591cb81643529cfd5ca7\System.Xml.Serialization.ni.dll
[2013.01.10 18:39:18 | 003,412,992 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Runtime.Seri#\a3a3ccd41789ba4eb01f51db6c508222\System.Runtime.Serialization.ni.dll
[2013.01.10 18:39:25 | 000,376,832 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Runtime.Seri#\c79d7323e38d906c09917fe1d40b2ad7\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.ni.dll
[2013.01.13 11:41:00 | 000,010,240 | ---- | M] () -- \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Xml.Serializ#\7711bba76f0bf9a22deaa8bb2e09bb16\System.Xml.Serialization.ni.dll
[2012.12.08 20:16:05 | 000,017,840 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources\v4.0_4.0.0.0_cs_b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2013.02.13 13:28:19 | 000,122,264 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2012.12.08 20:16:05 | 000,099,208 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.RunTime.Serialization.resources\v4.0_4.0.0.0_cs_b77a5c561934e089\System.RunTime.Serialization.resources.dll
[2013.02.13 13:28:18 | 001,026,936 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll
[2013.02.13 13:28:24 | 000,011,120 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Serialization.dll
[2009.06.10 22:23:19 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2009.07.14 16:17:21 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\cs\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2012.10.06 11:54:26 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.03.18 13:16:28 | 001,026,936 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.03.18 13:16:28 | 000,122,264 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2011.04.06 16:48:20 | 000,011,120 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.Xml.Serialization.dll
[2010.06.15 02:33:16 | 000,017,840 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\cs\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2010.06.15 02:33:16 | 000,099,208 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\cs\System.RunTime.Serialization.resources.dll
[2009.06.10 21:40:06 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2009.07.14 16:17:19 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\cs\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.Resources.dll
[2012.10.06 11:53:01 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.03.18 13:16:28 | 001,026,936 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.03.18 13:16:28 | 000,122,264 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2011.04.06 16:48:20 | 000,011,120 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\System.Xml.Serialization.dll
[2010.06.15 02:48:20 | 000,017,840 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\cs\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2010.06.15 02:48:20 | 000,099,208 | ---- | M] () -- \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\cs\System.RunTime.Serialization.resources.dll
[2010.11.20 05:55:00 | 000,001,626 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_hu-hu_1778ab4419ab99ad.manifest
[2010.11.20 05:50:38 | 000,001,626 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_nl-nl_28520112cd09eae9.manifest
[2010.11.20 05:54:56 | 000,001,626 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_sv-se_0bbde5ad62777806.manifest
[2010.11.20 06:45:14 | 000,001,638 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_zh-cn_493a46a2345c6076.manifest
[2010.11.20 06:43:54 | 000,001,638 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_zh-tw_48d9179c34a52b86.manifest
[2010.11.05 02:54:38 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-n..xcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_cs-cz_1e527062c1f59d5f\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.Resources.dll
[2010.11.05 02:54:42 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_microsoft-windows-wcfcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_cs-cz_bb9a1800691e639c\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2010.11.05 02:52:16 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.17514_none_5918bfde74e3f722\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.11.05 02:52:08 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.17514_none_93efcca8c8dbf1bb\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.11.05 02:52:39 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_none_a67f221874da7f4c\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.11.05 02:52:27 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_none_d6c257b29c81807f\System.Runtime.Serialization.dll
[2010.11.05 02:53:33 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\wow64_microsoft-windows-n..xcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_cs-cz_28a71ab4f6565f5a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2010.11.05 02:53:39 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\x86_microsoft-windows-wcfcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_cs-cz_5f7b7c7cb0c0f266\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2010.11.05 02:52:27 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\SoftwareDistribution\Download\433767575943dacb697ee0558fc08c06\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.17514_none_db9d037fdd581ac1\System.Runtime.Serialization.dll
[2009.07.14 02:16:13 | 000,015,360 | ---- | M] () -- \Windows\System32\serialui.dll
[2009.07.14 16:17:13 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Windows\System32\cs-CZ\serialui.dll.mui
[2009.07.14 01:00:40 | 000,094,208 | ---- | M] () -- \Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msports.inf_amd64_neutral_fdcfb86ce78678d1\serial.sys
[2009.06.10 21:37:50 | 000,038,400 | ---- | M] () -- \Windows\System32\DriverStore\FileRepository\smartcrd.inf_amd64_neutral_6fb75ea318f84fe5\grserial.sys
[2009.07.14 02:16:13 | 000,015,360 | ---- | M] () -- \Windows\SysWOW64\serialui.dll
[2009.07.14 16:17:13 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Windows\SysWOW64\cs-CZ\serialui.dll.mui
[2009.07.14 16:17:19 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-n..xcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_1c215c9ac50719c5\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.Resources.dll
[2009.07.14 16:17:22 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..em-config.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_aa5fd338fd5bcb23\serialui.dll.mui
[2009.07.14 02:41:54 | 000,017,920 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-unimodem-config_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_50f69335385bc360\serialui.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-wcfcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_b96904386c2fe002\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2009.07.14 16:17:25 | 000,009,728 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_msports.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_20ab142d65ed6acc\serial.sys.mui
[2009.07.14 01:00:40 | 000,094,208 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_msports.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_548ca258d20f4ada\serial.sys
[2009.06.10 21:40:06 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_netfx-system.runtim..ion.formatters.soap_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_a9d1bee515273f56\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2009.06.10 21:37:50 | 000,038,400 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_smartcrd.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_ce9ed3064deed3aa\grserial.sys
[2009.06.10 21:30:46 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_5943b25a748cb06c\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:53:01 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.17136_none_593e9c4e749147df\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:56:09 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.21337_none_4270dea28e38c1d7\System.Runtime.Serialization.dll
[2009.06.10 21:30:43 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_941abf24c884ab05\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:53:00 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.17136_none_9415a918c8894278\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:56:08 | 000,847,872 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.21337_none_7d47eb6ce230bc70\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.12.08 17:32:37 | 000,002,766 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_6dccf6b5c641c933.manifest
[2012.12.08 17:32:37 | 000,017,792 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_6dccf6b5c641c933_kdcom.dll_db5e7744
[2009.07.14 16:17:49 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-u..em-config.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_aa5fd338fd5bcb23_serialui.dll.mui_7d29d2a3
[2009.07.14 03:57:29 | 000,017,920 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\amd64_microsoft-windows-unimodem-config_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_50f69335385bc360_serialui.dll_bea29328
[2009.07.14 16:17:47 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-u..em-config.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_4e4137b544fe59ed_serialui.dll.mui_7d29d2a3
[2009.07.14 03:58:37 | 000,015,360 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-unimodem-config_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f4d7f7b17ffe522a_serialui.dll_bea29328
[2009.07.14 03:15:17 | 000,002,766 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_6daa7ec5c65bf5bc.manifest
[2011.02.05 14:10:43 | 000,002,766 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_6dccf6b5c641c933.manifest
[2011.02.05 14:05:47 | 000,002,766 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20897_none_6e2b53d0df7fd8c1.manifest
[2011.02.05 18:35:45 | 000,002,766 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17556_none_6fb25371c3691bc8.manifest
[2011.02.05 14:11:05 | 000,002,766 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft-windows-b..gertransport-serial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21655_none_703aeff2dc87a23b.manifest
[2009.07.14 03:11:30 | 000,000,868 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_microsoft.windows.h..tserial-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_88b1c48f2026fe3f.manifest
[2009.07.14 03:26:23 | 000,002,237 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_5943b25a748cb06c.manifest
[2012.10.06 19:44:48 | 000,002,237 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.17136_none_593e9c4e749147df.manifest
[2012.10.06 20:00:33 | 000,002,237 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.21337_none_4270dea28e38c1d7.manifest
[2010.11.20 06:21:24 | 000,002,237 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization.ref_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.17514_none_5918bfde74e3f722.manifest
[2009.07.14 03:27:09 | 000,002,262 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_941abf24c884ab05.manifest
[2012.10.06 19:46:10 | 000,002,262 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.17136_none_9415a918c8894278.manifest
[2012.10.06 20:01:29 | 000,002,262 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.21337_none_7d47eb6ce230bc70.manifest
[2010.11.20 06:22:10 | 000,002,262 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\amd64_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.17514_none_93efcca8c8dbf1bb.manifest
[2009.07.14 02:52:33 | 000,002,226 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7600.16385_none_a6aa149474833896.manifest
[2012.10.06 19:07:20 | 000,002,226 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7600.17136_none_a6a4fe887487d009.manifest
[2012.10.06 19:58:54 | 000,002,226 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7600.21337_none_8fd740dc8e2f4a01.manifest
[2010.11.20 05:06:16 | 000,002,226 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_none_a67f221874da7f4c.manifest
[2009.07.14 16:16:38 | 000,001,626 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.16385_cs-cz_34555b4d83cf58b0.manifest
[2012.10.06 21:42:01 | 000,001,626 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.17136_cs-cz_3450454183d3f023.manifest
[2012.10.06 23:05:03 | 000,001,626 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.21337_cs-cz_1d8287959d7b6a1b.manifest
[2009.07.14 02:51:52 | 000,001,985 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7600.16385_none_d6ed4a2e9c2a39c9.manifest
[2012.10.06 19:11:48 | 000,001,985 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7600.17136_none_d6e834229c2ed13c.manifest
[2012.10.06 20:03:01 | 000,001,985 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7600.21337_none_c01a7676b5d64b34.manifest
[2010.11.20 05:05:38 | 000,001,985 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7601.17514_none_d6c257b29c81807f.manifest
[2009.07.14 02:57:53 | 000,002,260 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_dbc7f5fbdd00d40b.manifest
[2012.10.06 19:09:38 | 000,002,260 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.17136_none_dbc2dfefdd056b7e.manifest
[2012.10.06 20:00:53 | 000,002,260 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.21337_none_c4f52243f6ace576.manifest
[2010.11.20 05:10:46 | 000,002,260 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\Manifests\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.17514_none_db9d037fdd581ac1.manifest
[2009.06.10 22:23:19 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.seri..ion.formatters.soap_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_1c9a3ec1e01c684b\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2009.07.14 16:17:20 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.seri..ters.soap.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_cs-cz_d5c3552dd9b47144\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2009.06.10 22:14:06 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7600.16385_none_a6aa149474833896\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:54:26 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7600.17136_none_a6a4fe887487d009\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:57:06 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization.ref_b77a5c561934e089_6.1.7600.21337_none_8fd740dc8e2f4a01\System.Runtime.Serialization.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.16385_cs-cz_34555b4d83cf58b0\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.17136_cs-cz_3450454183d3f023\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.21337_cs-cz_1d8287959d7b6a1b\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2009.06.10 22:13:54 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7600.16385_none_d6ed4a2e9c2a39c9\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:54:25 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7600.17136_none_d6e834229c2ed13c\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:57:05 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_6.1.7600.21337_none_c01a7676b5d64b34\System.Runtime.Serialization.dll
[2009.07.14 16:17:21 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-n..xcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_267606ecf967dbc0\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2009.07.14 16:17:13 | 000,005,120 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-u..em-config.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_4e4137b544fe59ed\serialui.dll.mui
[2009.07.14 02:16:13 | 000,015,360 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-unimodem-config_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f4d7f7b17ffe522a\serialui.dll
[2009.07.14 16:17:32 | 000,090,112 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wcfcorecomp.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_cs-cz_5d4a68b4b3d26ecc\System.RunTime.Serialization.Resources.dll
[2009.06.10 22:13:54 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.16385_none_dbc7f5fbdd00d40b\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:54:25 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.17136_none_dbc2dfefdd056b7e\System.Runtime.Serialization.dll
[2012.10.06 11:57:05 | 000,970,752 | ---- | M] () -- \Windows\winsxs\x86_wcf-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.21337_none_c4f52243f6ace576\System.Runtime.Serialization.dll

< *w7lxe* /s >

< End of report >

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím o kontrolu logu

#8 Příspěvek od Márty84 »

Je nejaky problem s nainstalovanim Service Packu 1? Je ten windows legalni?
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Prosím o kontrolu logu

#9 Příspěvek od Tučňák »

Service Pack se nainstaloval normálně, žádný problém.

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím o kontrolu logu

#10 Příspěvek od Márty84 »

A druha cast otazky?
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Prosím o kontrolu logu

#11 Příspěvek od Tučňák »

Doufám že ano, proč?

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím o kontrolu logu

#12 Příspěvek od Márty84 »

Protoze je v logu videt crack na windows.

A pravidla fora hovori jasne http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=12&t=115512
Pomáhat NELZE:
2) Pokud stroj uživatele prokazatelně obsahuje nelegální hostitelský čí ochranný software
(operační systém, antivir, firewall, atd.), je nutné navést uživatele k nápravě, např. skrze neplacený software,
a začít řešit, až v době kdy je PC "v pořádku". V případě že uživatel nechce na pravidla přistoupit,
je nutné jej vyzvat ať fórum opustí, a vrátí se až je splní.
:42:13.4.2013 :lock: http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=12&t=123975
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

Zamčeno