Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Zpomalené PC a prohlížeč

Patříte mezi Vzorné návštěvníky? Pak je tato sekce pro vás.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.
Zpráva
Autor
morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Zpomalené PC a prohlížeč

#1 Příspěvek od morar »

Ahoj.
Prosím o kontrolu. Dle uživatele, což je moje drahá přítelkyně, je PC zpomalené a pomalu se načítají stránky v prohlížeči. Podle jejich slov s tím mám něco udělat, tak se s důvěrou obracím na vás :thumbsup: s žádostí o pomoc.
Log z RSIT
Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by jitka at 2017-11-23 15:05:22
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 57 GB (75%) free of 76 GB
Total RAM: 1791 MB (40% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:05:31, on 23.11.2017
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\jitka\Dokumenty\Stažené soubory\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\jitka.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={6CFE9FDA ... 2015-07-17 14:00:55&v=4.3.8.510&pid=wtu&sg=&sap=hp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinFastDTV] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AvgUi] "C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe" /lps=fmw
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AVGUI.exe] "C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 4484607765
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AVG Antivirus - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
O23 - Service: avgbIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
O23 - Service: AVG Service (avgsvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 5115 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
C:\WINDOWS\tasks\Antivirus Emergency Update.job - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvEmUpdate.exe
C:\WINDOWS\tasks\AVG EUpdate Task.job - avgsetupx.exe /eu
C:\WINDOWS\tasks\Měsíční oznamování konce poskytování služeb pro Microsoft Windows XP.job - C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
C:\WINDOWS\tasks\Přihlášení k oznamování konce poskytování služeb pro Microsoft Windows XP.job - C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe -c

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\jitka\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6d83pp10.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true
prefs.js - "browser.startup.homepage" - "about:home"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 27.0.0.187 Plugin
"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll


C:\Documents and Settings\jitka\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6d83pp10.default\searchplugins\
avg-secure-search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2013-10-04 20145368]
"WinFastDTV"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe [2015-01-29 103936]
"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-10-27 207424]
"AvgUi"=C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [2017-10-31 220288]
"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
"AVGUI.exe"=C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [2017-11-23 302744]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"WinFast Schedule"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe [2013-01-09 2916352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe:*:Enabled:Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.trspch"=tssoft32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"VIDC.I420"=msh263.drv
"vidc.iv31"=ir32_32.dll
"vidc.iv32"=ir32_32.dll
"vidc.iv41"=ir41_32.ax
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.msg723"=msg723.acm
"vidc.M263"=msh263.drv
"vidc.M261"=msh261.drv
"msacm.msaudio1"=msaud32.acm
"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm
"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
"vidc.iv50"=ir50_32.dll
"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======List of files/folders created in the last 1 month======

2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\rsit
2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2017-11-23 14:02:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgArPot.sys
2017-11-23 14:02:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
2017-11-23 13:56:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat
2017-11-23 13:51:48 ----SHD---- C:\Config.Msi
2017-11-18 07:07:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$
2017-11-18 07:07:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$
2017-11-18 07:07:23 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2017-11-23 15:05:22 ----RD---- C:\Program Files
2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2017-11-23 14:56:00 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2017-11-23 14:15:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2017-11-23 14:05:08 ----D---- C:\WINDOWS
2017-11-23 14:04:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2017-11-23 14:04:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2017-11-23 14:04:00 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2017-11-23 14:03:31 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2017-11-23 14:03:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2017-11-23 14:03:00 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2017-11-23 13:57:12 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2017-11-23 13:52:15 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2017-11-23 11:37:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Dvbpws.dll
2017-11-18 07:17:37 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2017-11-18 07:07:44 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2017-11-15 19:07:25 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2017-11-15 01:33:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2017-11-15 01:33:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2017-11-13 12:29:44 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2017-10-29 17:31:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 avgbidsh;avgbidsh; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidshx.sys [2017-11-23 151024]
R0 avgblog;avgblog; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgblogx.sys [2017-11-23 270344]
R0 avgbuniv;avgbuniv; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbunivx.sys [2017-11-23 43992]
R0 avgRvrt;avgRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRvrt.sys [2017-11-23 63280]
R0 avgVmm;avgVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgVmm.sys [2017-11-23 290776]
R0 nvgts;nvgts; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvgts.sys [2010-04-09 168040]
R1 AmdK8;Ovladač procesoru AMD; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys [2005-03-09 42496]
R1 avgArPot;avgArPot; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgArPot.sys [2017-11-23 149592]
R1 avgbdisk;avgbdisk; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbdiskx.sys [2017-11-23 135872]
R1 avgbidsdriver;avgbidsdriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidsdriverx.sys [2017-11-23 249232]
R1 avgRdr;avgRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRdr.sys [2017-11-23 62528]
R1 avgSnx;avgSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSnx.sys [2017-11-23 775552]
R1 avgSP;avgSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSP.sys [2017-11-23 381184]
R2 avgMonFlt;avgMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgMonFlt.sys [2017-11-23 117368]
R3 avgStmXP;avgStmXP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgStmXP.sys [2017-11-23 197808]
R3 HDAudBus;Ovladač Microsoft UAA pro sběrnici High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2013-12-10 5630168]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2013-02-08 12648960]
R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2014-12-04 441048]
R3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2009-07-14 444136]
R3 WFLR6654;WinFast DTV2000 H Plus (XC4000); C:\WINDOWS\system32\drivers\wfeaglxt.sys [2009-10-21 433920]
S1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
S3 Ambfilt;Ambfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Ambfilt.sys [2009-11-18 1691480]
S3 avgHwid;avgHwid; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgHwid.sys [2017-11-23 35264]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272128]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
S3 Monfilt;Monfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Monfilt.sys [2009-11-18 1395800]
S3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-25 12160]
S3 MPE;Filtr MPE BDA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2013-08-09 32384]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 14976]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]
R2 AVG Antivirus;AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [2017-11-23 282536]
R2 avgsvc;AVG Service; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [2017-10-31 1189720]
R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2004-12-13 49152]
R3 avgbIDSAgent;avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [2017-11-23 5954792]
S2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2010-03-16 154216]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-11-15 272384]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2017-11-15 174032]
S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#2 Příspěvek od Rudy »

Zdravím!
Spusťte tuto utilitu:
Stáhněte AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/viewdown ... dwcleaner/
Uložte na plochu
Ukončete všechny programy
Klikněte nejprve na >Scan<(hledání) a pak na >Clean< (mazání).
Proběhne skenováni a pak se objeví log, který sem vložte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#3 Příspěvek od morar »

adwcleaner nejde spustit.
Háže mi to hlášku viz. obrázek
Přílohy
adw.JPG
adw.JPG (22.36 KiB) Zobrazeno 4341 x

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#4 Příspěvek od Rudy »

OK. Smažte ho a stáhněte starší verzi: https://adwcleaner.en.uptodown.com/windows/old . Čtyřková verze by měla fungovat.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#5 Příspěvek od morar »

Log z AdwCleaneru
# AdwCleaner v4.208 - Log vytvořen 23/11/2017 v 21:06:29
# Aktualizováno 09/07/2015 by Xplode
# Databáze : # AdwCleaner v4.208 - Log vytvořen 23/11/2017 v 21:06:29
# Aktualizováno 09/07/2015 by Xplode
# Databáze : 2015-07-09.2 [Local]
# Operační system : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (x86)
# Uživatelské jméno : jitka - DOMA-030F2BBE3F
# Spuštěno z : C:\Documents and Settings\jitka\Plocha\adwcleaner-4-208-multi-win.exe
# Nastavení : Čištění

***** [ Služby ] *****


***** [ Soubory / Složky ] *****

Složka Smazáno : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\AVG Security Toolbar
Soubor Smazáno : C:\prefs.js
Soubor Smazáno : C:\Documents and Settings\jitka\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6d83pp10.default\searchplugins\avg-secure-search.xml
Soubor Smazáno : C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\wtu-secure-search.xml

***** [ Naplánované úlohy ] *****


***** [ Zástupci ] *****


***** [ Registry ] *****

Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4D076AB4-7562-427A-B5D2-BD96E19DEE56}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}
Klíč Smazáno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klíč Smazáno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klíč Smazáno : HKCU\Software\Avg Secure Update
Klíč Smazáno : HKU\.DEFAULT\Software\Avg Secure Update

***** [ Prohlížeče ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702


-\\ Mozilla Firefox v

[6d83pp10.default\prefs.js] - Řádek Smazáno : user_pref("browser.search.defaultenginename", "AVG Secure Search");

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [2096 bytů] - [23/11/2017 21:04:44]
AdwCleaner[S0].txt - [2015 bytů] - [23/11/2017 21:06:29]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [2073 bytů] ##########
2015-07-09.2 [Local]
# Operační system : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (x86)
# Uživatelské jméno : jitka - DOMA-030F2BBE3F
# Spuštěno z : C:\Documents and Settings\jitka\Plocha\adwcleaner-4-208-multi-win.exe
# Nastavení : Čištění

***** [ Služby ] *****


***** [ Soubory / Složky ] *****

Složka Smazáno : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\AVG Security Toolbar
Soubor Smazáno : C:\prefs.js
Soubor Smazáno : C:\Documents and Settings\jitka\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6d83pp10.default\searchplugins\avg-secure-search.xml
Soubor Smazáno : C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\wtu-secure-search.xml

***** [ Naplánované úlohy ] *****


***** [ Zástupci ] *****


***** [ Registry ] *****

Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4D076AB4-7562-427A-B5D2-BD96E19DEE56}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}
Klíč Smazáno : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}
Klíč Smazáno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klíč Smazáno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Klíč Smazáno : HKCU\Software\Avg Secure Update
Klíč Smazáno : HKU\.DEFAULT\Software\Avg Secure Update

***** [ Prohlížeče ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702


-\\ Mozilla Firefox v

[6d83pp10.default\prefs.js] - Řádek Smazáno : user_pref("browser.search.defaultenginename", "AVG Secure Search");

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [2096 bytů] - [23/11/2017 21:04:44]
AdwCleaner[S0].txt - [2015 bytů] - [23/11/2017 21:06:29]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [2073 bytů] ##########

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#6 Příspěvek od Rudy »

OK. Dejte nový log RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#7 Příspěvek od morar »

Nový log z RSIT
Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by jitka at 2017-11-23 22:14:30
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 57 GB (75%) free of 76 GB
Total RAM: 1791 MB (66% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:14:34, on 23.11.2017
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\jitka\Dokumenty\Stažené soubory\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\jitka.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={6CFE9FDA ... 2015-07-17 14:00:55&v=4.3.8.510&pid=wtu&sg=&sap=hp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinFastDTV] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AvgUi] "C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe" /lps=fmw
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AVGUI.exe] "C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 4484607765
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AVG Antivirus - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
O23 - Service: avgbIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
O23 - Service: AVG Service (avgsvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 5120 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
C:\WINDOWS\tasks\Antivirus Emergency Update.job - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvEmUpdate.exe
C:\WINDOWS\tasks\AVG EUpdate Task.job - avgsetupx.exe /eu
C:\WINDOWS\tasks\Měsíční oznamování konce poskytování služeb pro Microsoft Windows XP.job - C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
C:\WINDOWS\tasks\Přihlášení k oznamování konce poskytování služeb pro Microsoft Windows XP.job - C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe -c

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\jitka\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6d83pp10.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true
prefs.js - "browser.startup.homepage" - "about:home"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 27.0.0.187 Plugin
"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2013-10-04 20145368]
"WinFastDTV"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe [2015-01-29 103936]
"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-10-27 207424]
"AvgUi"=C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [2017-10-31 220288]
"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
"AVGUI.exe"=C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [2017-11-23 302744]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"WinFast Schedule"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe [2013-01-09 2916352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe:*:Enabled:Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.trspch"=tssoft32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"VIDC.I420"=msh263.drv
"vidc.iv31"=ir32_32.dll
"vidc.iv32"=ir32_32.dll
"vidc.iv41"=ir41_32.ax
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.msg723"=msg723.acm
"vidc.M263"=msh263.drv
"vidc.M261"=msh261.drv
"msacm.msaudio1"=msaud32.acm
"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm
"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
"vidc.iv50"=ir50_32.dll
"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======List of files/folders created in the last 1 month======

2017-11-23 21:01:35 ----D---- C:\AdwCleaner
2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\rsit
2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2017-11-23 14:02:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgArPot.sys
2017-11-23 14:02:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
2017-11-23 13:56:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat
2017-11-23 13:51:48 ----SHD---- C:\Config.Msi
2017-11-18 07:07:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$
2017-11-18 07:07:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$
2017-11-18 07:07:23 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2017-11-23 22:12:22 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2017-11-23 21:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2017-11-23 21:06:32 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2017-11-23 20:13:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Dvbpws.dll
2017-11-23 15:05:22 ----RD---- C:\Program Files
2017-11-23 14:15:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2017-11-23 14:05:08 ----D---- C:\WINDOWS
2017-11-23 14:04:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2017-11-23 14:04:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2017-11-23 14:03:31 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2017-11-23 14:03:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2017-11-23 14:03:00 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2017-11-23 13:57:12 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2017-11-23 13:52:15 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2017-11-18 07:17:37 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2017-11-18 07:07:44 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2017-11-15 19:07:25 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2017-11-15 01:33:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2017-11-15 01:33:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2017-11-13 12:29:44 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2017-10-29 17:31:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 avgbidsh;avgbidsh; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidshx.sys [2017-11-23 151024]
R0 avgblog;avgblog; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgblogx.sys [2017-11-23 270344]
R0 avgbuniv;avgbuniv; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbunivx.sys [2017-11-23 43992]
R0 avgRvrt;avgRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRvrt.sys [2017-11-23 63280]
R0 avgVmm;avgVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgVmm.sys [2017-11-23 290776]
R0 nvgts;nvgts; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvgts.sys [2010-04-09 168040]
R1 AmdK8;Ovladač procesoru AMD; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys [2005-03-09 42496]
R1 avgArPot;avgArPot; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgArPot.sys [2017-11-23 149592]
R1 avgbdisk;avgbdisk; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbdiskx.sys [2017-11-23 135872]
R1 avgbidsdriver;avgbidsdriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidsdriverx.sys [2017-11-23 249232]
R1 avgRdr;avgRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRdr.sys [2017-11-23 62528]
R1 avgSnx;avgSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSnx.sys [2017-11-23 775552]
R1 avgSP;avgSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSP.sys [2017-11-23 381184]
R2 avgMonFlt;avgMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgMonFlt.sys [2017-11-23 117368]
R3 avgStmXP;avgStmXP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgStmXP.sys [2017-11-23 197808]
R3 HDAudBus;Ovladač Microsoft UAA pro sběrnici High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2013-12-10 5630168]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2013-02-08 12648960]
R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2014-12-04 441048]
R3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2009-07-14 444136]
R3 WFLR6654;WinFast DTV2000 H Plus (XC4000); C:\WINDOWS\system32\drivers\wfeaglxt.sys [2009-10-21 433920]
S1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
S3 Ambfilt;Ambfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Ambfilt.sys [2009-11-18 1691480]
S3 avgHwid;avgHwid; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgHwid.sys [2017-11-23 35264]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272128]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
S3 Monfilt;Monfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Monfilt.sys [2009-11-18 1395800]
S3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-25 12160]
S3 MPE;Filtr MPE BDA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2013-08-09 32384]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 14976]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]
R2 AVG Antivirus;AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [2017-11-23 282536]
R2 avgsvc;AVG Service; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [2017-10-31 1189720]
R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2004-12-13 49152]
S2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2010-03-16 154216]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-11-15 272384]
S3 avgbIDSAgent;avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [2017-11-23 5954792]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2017-11-15 174032]
S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#8 Příspěvek od Rudy »

Stáhněte OTM: http://oldtimer.geekstogo.com/OTM.exe a uložte na plochu. Spusťte a do levého okna zkopírujte:
:commands
[Purity]
[Emptytemp]
[Emptyflash]
a klikněte na >MoveIt!<. Před skenem vypněte antivir a po něm restartujte PC. Dejte nový log RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#9 Příspěvek od morar »

OTM použito.
Log z RSIT
Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by jitka at 2017-11-25 09:20:05
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 57 GB (74%) free of 76 GB
Total RAM: 1791 MB (64% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 9:20:13, on 25.11.2017
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
c:\Documents and Settings\jitka\Dokumenty\Stažené soubory\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\jitka.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={6CFE9FDA ... 2015-07-17 14:00:55&v=4.3.8.510&pid=wtu&sg=&sap=hp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinFastDTV] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AvgUi] "C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe" /lps=fmw
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AVGUI.exe] "C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 4484607765
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AVG Antivirus - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
O23 - Service: avgbIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
O23 - Service: AVG Service (avgsvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 5128 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
C:\WINDOWS\tasks\Antivirus Emergency Update.job - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvEmUpdate.exe
C:\WINDOWS\tasks\AVG EUpdate Task.job - avgsetupx.exe /eu
C:\WINDOWS\tasks\Měsíční oznamování konce poskytování služeb pro Microsoft Windows XP.job - C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
C:\WINDOWS\tasks\Přihlášení k oznamování konce poskytování služeb pro Microsoft Windows XP.job - C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe -c

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\jitka\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6d83pp10.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true
prefs.js - "browser.startup.homepage" - "about:home"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 27.0.0.187 Plugin
"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2013-10-04 20145368]
"WinFastDTV"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe [2015-01-29 103936]
"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-10-27 207424]
"AvgUi"=C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [2017-10-31 220288]
"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
"AVGUI.exe"=C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [2017-11-23 302744]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"WinFast Schedule"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe [2013-01-09 2916352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe:*:Enabled:Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.trspch"=tssoft32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"VIDC.I420"=msh263.drv
"vidc.iv31"=ir32_32.dll
"vidc.iv32"=ir32_32.dll
"vidc.iv41"=ir41_32.ax
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.msg723"=msg723.acm
"vidc.M263"=msh263.drv
"vidc.M261"=msh261.drv
"msacm.msaudio1"=msaud32.acm
"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm
"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
"vidc.iv50"=ir50_32.dll
"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======List of files/folders created in the last 1 month======

2017-11-25 08:55:25 ----D---- C:\_OTM
2017-11-23 21:01:35 ----D---- C:\AdwCleaner
2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\rsit
2017-11-23 15:05:22 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2017-11-23 14:02:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgArPot.sys
2017-11-23 14:02:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
2017-11-23 13:56:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat
2017-11-23 13:51:48 ----SHD---- C:\Config.Msi
2017-11-18 07:07:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$
2017-11-18 07:07:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$
2017-11-18 07:07:23 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2017-11-25 09:19:50 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2017-11-25 09:19:24 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2017-11-25 08:58:01 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2017-11-25 08:56:13 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2017-11-25 08:55:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2017-11-24 20:13:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Dvbpws.dll
2017-11-24 13:09:26 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2017-11-23 15:05:22 ----RD---- C:\Program Files
2017-11-23 14:05:08 ----D---- C:\WINDOWS
2017-11-23 14:04:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2017-11-23 14:03:31 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2017-11-23 14:03:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2017-11-23 13:57:12 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2017-11-23 13:52:15 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2017-11-18 07:17:37 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2017-11-18 07:07:44 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2017-11-15 19:07:25 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2017-11-15 01:33:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2017-11-15 01:33:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2017-11-13 12:29:44 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2017-10-29 17:31:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 avgbidsh;avgbidsh; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidshx.sys [2017-11-23 151024]
R0 avgblog;avgblog; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgblogx.sys [2017-11-23 270344]
R0 avgbuniv;avgbuniv; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbunivx.sys [2017-11-23 43992]
R0 avgRvrt;avgRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRvrt.sys [2017-11-23 63280]
R0 avgVmm;avgVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgVmm.sys [2017-11-23 290776]
R0 nvgts;nvgts; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvgts.sys [2010-04-09 168040]
R1 AmdK8;Ovladač procesoru AMD; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys [2005-03-09 42496]
R1 avgArPot;avgArPot; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgArPot.sys [2017-11-23 149592]
R1 avgbdisk;avgbdisk; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbdiskx.sys [2017-11-23 135872]
R1 avgbidsdriver;avgbidsdriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgbidsdriverx.sys [2017-11-23 249232]
R1 avgRdr;avgRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgRdr.sys [2017-11-23 62528]
R1 avgSnx;avgSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSnx.sys [2017-11-23 775552]
R1 avgSP;avgSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgSP.sys [2017-11-23 381184]
R2 avgMonFlt;avgMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgMonFlt.sys [2017-11-23 117368]
R3 avgStmXP;avgStmXP; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgStmXP.sys [2017-11-23 197808]
R3 HDAudBus;Ovladač Microsoft UAA pro sběrnici High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2013-12-10 5630168]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2013-02-08 12648960]
R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2014-12-04 441048]
R3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2009-07-14 444136]
R3 WFLR6654;WinFast DTV2000 H Plus (XC4000); C:\WINDOWS\system32\drivers\wfeaglxt.sys [2009-10-21 433920]
S1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
S3 Ambfilt;Ambfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Ambfilt.sys [2009-11-18 1691480]
S3 avgHwid;avgHwid; C:\WINDOWS\system32\drivers\avgHwid.sys [2017-11-23 35264]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272128]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
S3 Monfilt;Monfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Monfilt.sys [2009-11-18 1395800]
S3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-25 12160]
S3 MPE;Filtr MPE BDA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2013-08-09 32384]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 14976]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]
R2 AVG Antivirus;AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [2017-11-23 282536]
R2 avgsvc;AVG Service; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [2017-10-31 1189720]
R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2004-12-13 49152]
S2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2010-03-16 154216]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-11-15 272384]
S3 avgbIDSAgent;avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [2017-11-23 5954792]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2017-11-15 174032]
S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#10 Příspěvek od Rudy »

OK. Nastala nějaká změna?
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#11 Příspěvek od morar »

O něco se to zrychlilo, ale pořád se mi zdá samotné otevření prohlížeče, otevření stránky, ale i rolování kolečkem miši zpomalené.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#12 Příspěvek od morar »

Tak jsem se ptal uživatelky PC a tvrdí, že je to OK. Mě už se to špatně posuzuje, protože mám daleko novější železo a to už šlape jinak.
Moc děkuji za pomoc.

Mám ještě prosbu. Můžeme pokračovat tady nebo mám založit nové vlákno? Dnes mi kamarád přinesl notebook, že se mu změnila ikona firefoxu, domovská stránaka, nešlo spustit přehrávání videa v prohlížeči a celkově, že se změnil vzhled celého okna. Nicméně teď to funguje. Domovskou stránku si změnil zpět, takže jsem neviděl to co tam měl. Když jsem zkoušel přehrávat videa z youtube a stremu, tak to funguje.
Narazil jsem pouze na problém, když jsem se přihlašoval na seznamu do mailu, tak po zadání hesla vyskočila hláška, že mám čekat (což se mi zatím nikdy nestalo) a nic se nedělo. Když jsem klikl na křížek,že stránku zavřu překočilo to na stránku seznamu, ale s tím, že jsem tam přihlášený.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114063
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#13 Příspěvek od Rudy »

OK. Dejte to klidně sem, předem můžete vyčistit prohlížeče postupným spuštěním těchto utilit:

1. Stahnete Zoek.exe http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe a ulozte jej na plochu

Pokud pouzivate Win Vista ci W7, kliknete na Zoek pravym a dejte Run As Administrator ci Spustit jako spravce
Do okna vlozte skript nize
autoclean;
resethosts;
emptyclsid;
IEdefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyIEcache;
emptyFFcache;
emptyCHRcache;
emptyalltemp;
emptyflash;
emptyjava;
emptyrecycle.bin;

Nasledne kliknete na Run Script
PC provede opravu, restartuje se a da Vam log, jeho obsah vlozte sem.

a

2. Junkware removal tool: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... oval-tool/
•Ulozte nejlepe na plochu
•Po spusteni se zobrazi licencni podminky, stisknete libovolnou klavesu
•Probehne vytvoreni zalohy a nasledne prohledavani
•Probehne skenovani a pak se objevi log, pripadne bude ulozen v c:\JRT jako JRT.txt, ten sem vlozte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#14 Příspěvek od morar »

log ze zoek. Doufám, že je to on, protože atomaticky nevyjel.
Ještě dám log z té další utility.

Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 24-October-2017
Tool run by mbran_000 on so 25. 11. 2017 at 17:46:20,32.
Microsoft Windows 8 6.2.9200 x64
Running in: Normal Mode No Internet Access Detected
Launched: C:\Users\mbran_000\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

25. 11. 2017 17:51:21 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================


==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{318A227B-5E9F-45BD-8999-7F8F10CA4CF5} deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\otis@digitalpersona.com deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.netintra.cz/");

Added to C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

Deleted from C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6ewuq4rp.default-1414693795324\prefs.js:

Added to C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6ewuq4rp.default-1414693795324\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

ProfilePath: C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6ewuq4rp.default-1414693795324
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881
- Valence - %ProfilePath%\extensions\fxdevtools-adapters@mozilla.org
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\jid1-YcMV6ngYmQRA2w@jetpack.xpi
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\sp@avast.com.xpi
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\wrc@avast.com.xpi

ProfilePath: C:\Users\MBRAN_~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6ewuq4rp.default-1414693795324
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\adbhelper@mozilla.org

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
- Undetermined - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881
D63AF2A0A33FC7A9EC1E78AB75A8665F - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight
BE6367597C07E72D61AF4D18E41302F3 - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In


==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://www.bing.com?pc=CMNTDFJS"
"Default_Page_URL"="http://www.bing.com?pc=CMNTDFJS"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"="http://www.bing.com?pc=CMNTDFJS"
"Start Page"="http://www.bing.com?pc=CMNTDFJS"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"="http://www.bing.com?pc=CMNTDFJS"
"Start Page"="http://www.bing.com?pc=CMNTDFJS"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

==== All HKLM and HKCU SearchScopes ======================

HKLM\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTer ... c=CMNTDFJS
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTer ... c=CMNTDFJS
HKCU\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKCU\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTer ... c=CMNTDFJS

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\container.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\cache2 emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++1xbet2.com\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++1xcava.space\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++1xstie.space\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++1xswai.space\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++cz.pinterest.com\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++digitalnigaraz.withgoogle.com\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++pickaflick.co\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++twitter.com\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++www.dropbox.com\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++www.kupi.cz\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++www.pinterest.de\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++www.superzoo.cz\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++www.trivago.cz\cache emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gv08wanm.default-1441131571881\storage\default\https+++www.youtube.com\cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=0 folders=0 0 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

morar
Vzorný návštěvník
Vzorný návštěvník
Příspěvky: 206
Registrován: 01 kvě 2007 16:35
Bydliště: Bzenec

Re: Zpomalené PC a prohlížeč

#15 Příspěvek od morar »

Ještě log z JRT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 8 x64
Ran by mbran_000 (Administrator) on so 25. 11. 2017 at 18:13:00,39
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 5

Successfully deleted: C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\mbran_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Folder)
Successfully deleted: C:\Program Files (x86)\bringmesports_1c (Folder)Registry: 2

Successfully deleted: HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig (Registry Key)
Successfully deleted: HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on so 25. 11. 2017 at 18:16:13,66
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zamčeno