Stránka 1 z 2

viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 09:44
od Paphio
Dobrý den, mám 2 podezřelé věci:
1)po odeslání mailu v Mozile Thunderbird se ve složce Odeslaná pošta mail objevil 2x, podruhé se změněnými znaky písmen- některá velká, některé neznámé znaky.
2)protože se mi před delší dobou stalo, že mail z ciziny nebyl v Mozile, ale našel jsem ho v e-mailu Seznamu. Když se tam chci znovu jednou za čas podívat, hlásí to Špatné jeslo. Chyba v hesle vyloučena. Děkuji.
Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Uzivatel at 2018-07-06 10:34:45
Microsoft Windows 10 Home
System drive C: has 905 GB (95%) free of 953 GB
Total RAM: 3286 MB (41% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:34:46, on 06.07.2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.16299.0371)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\szndesktop.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe
C:\Program Files\trend micro\Uzivatel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://muj.erasvet.cz/prihlaseni
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
O4 - HKLM\..\Run: [seznam-listicka-distribuce] "C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe" -s -d listicka 1 szn-software-listicka cz.seznam.software.autoupdate
O4 - HKCU\..\Run: [cz.seznam.software.autoupdate] "C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\szninstall.exe" -c
O4 - HKCU\..\Run: [cz.seznam.software.szndesktop] "C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\wszndesktop.exe" -q
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
O15 - ESC Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{27d4522e-fac3-4cd4-9daa-774f4954d6b5}: NameServer = 192.168.2.1,8.8.8.8
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{27d4522e-fac3-4cd4-9daa-774f4954d6b5}: NameServer = 192.168.2.1,8.8.8.8
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer 12 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: Wondershare Driver Install Service (WsDrvInst) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Wondershare\Video Converter Ultimate\Transfer\DriverInstall.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\Windows\system32\xbgmsvc.exe (file missing)

--
End of file - 9051 bytes

======Listing Processes======
C:\Windows\system32\lsass.exe
winlogon.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
"fontdrvhost.exe"
"fontdrvhost.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS -p
"dwm.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostProcess-97bf1b7a-6cf3-404c-81eb-6195db679709 -SystemEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostProcess-abe943a7-bb42-4cb8-a7fc-9feaea9ec33e -IoCancelEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostProcess-11cd068b-bfb4-4666-8ea3-41bb4d384141 -NonStateChangingEventPortName:\UMDFCommunicationPorts\WUDF\HostProcess-536cc90c-c6cd-4ff2-8b0a-c048a3427053 -LifetimeId:38c85a4c-ec6a-4c0a-8bae-a26650860add -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -p
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
C:\Windows\system32\svchost.exe -k appmodel -p
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService -p
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p
"C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe" /service
C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc -p
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe"
dashost.exe {b6e00db4-22e8-4b45-adcbaa1dd92defad}
C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted -p
sihost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup
taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}
"ctfmon.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
ClassicStartMenu.exe -startup
"C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe" -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca
"C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe" -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe"
"C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe" /hide
szndesktop.exe default start
"C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\listicka-x64.exe"
\??\C:\Windows\system32\conhost.exe 0x4
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe"
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0
C:\Windows\system32\ApplicationFrameHost.exe -Embedding
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe" -ServerName:App.AppXc75wvwned5vhz4xyxxecvgdjhdkgsdza.mca
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"
"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\info.txt
"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\log.txt
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\System32\smartscreen.exe -Embedding
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="2296.0.2035046327\1944950842" -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - "C:\Users\Uzivatel\AppData\LocalLow\Mozilla\Temp-{46cad44f-408e-4aa6-946d-5794e2083eaa}" 2296 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2296" 1464 gpu
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="2296.3.851922453\518394447" -childID 1 -isForBrowser -prefsHandle 1900 -prefsLen 13374 -schedulerPrefs 0001,2 -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - 2296 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2296" 1892 tab
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="2296.12.1934672900\255147525" -childID 2 -isForBrowser -prefsHandle 2172 -prefsLen 13374 -schedulerPrefs 0001,2 -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - 2296 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2296" 2184 tab
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel="2296.27.508911239\1922661497" -childID 4 -isForBrowser -prefsHandle 4092 -prefsLen 17206 -schedulerPrefs 0001,2 -greomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" - 2296 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2296" 4100 tab
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=62.0.3202.89 --initial-client-data=0x1d0,0x1d4,0x1d8,0x1cc,0x1dc,0x7ff9637d27e8,0x7ff9637d27a8,0x7ff9637d27b8
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=watcher --main-thread-id=5284 --on-initialized-event-handle=628 --parent-handle=632 /prefetch:6
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1360,17442036997338610929,3974642996373274418,131072 --service-pipe-token=9DC54420D4D8EF8B0A26C2D6C9BA0375 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --blink-settings=disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame=false,disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrameOnSlowConnections=true --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,3553;0,11,3553;0,12,3553;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;0,17,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,3553;1,11,3553;1,12,3553;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;1,17,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,3553;2,11,3553;2,12,3553;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;2,17,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,3553;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,3553;3,13,3553;3,14,3553;3,15,3553;3,16,3553;3,17,3553;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,3553;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,3553;4,13,3553;4,14,3553;4,15,3553;4,16,3553;4,17,3553;5,0,3553;5,1,3553;5,2,3553;5,3,3553;5,4,3553;5,5,3553;5,6,3553;5,7,3553;5,8,3553;5,9,3553;5,10,3553;5,11,3553;5,12,3553;5,13,3553;5,14,3553;5,15,3553;5,16,3553;5,17,3553;6,0,3553;6,1,3553;6,2,3553;6,3,3553;6,4,3553;6,5,3553;6,6,3553;6,7,3553;6,8,3553;6,9,3553;6,10,3553;6,11,3553;6,12,3553;6,13,3553;6,14,3553;6,15,3553;6,16,3553;6,17,3553 --enable-gpu-async-worker-context --service-request-channel-token=9DC54420D4D8EF8B0A26C2D6C9BA0375 --renderer-client-id=4 --mojo-platform-channel-handle=3184 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1360,17442036997338610929,3974642996373274418,131072 --service-pipe-token=0B474FDA35C5436FA935BD7713ECDFD4 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --blink-settings=disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame=false,disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrameOnSlowConnections=true --enable-pinch --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,3553;0,11,3553;0,12,3553;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;0,17,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,3553;1,11,3553;1,12,3553;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;1,17,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,3553;2,11,3553;2,12,3553;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;2,17,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,3553;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,3553;3,13,3553;3,14,3553;3,15,3553;3,16,3553;3,17,3553;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,3553;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,3553;4,13,3553;4,14,3553;4,15,3553;4,16,3553;4,17,3553;5,0,3553;5,1,3553;5,2,3553;5,3,3553;5,4,3553;5,5,3553;5,6,3553;5,7,3553;5,8,3553;5,9,3553;5,10,3553;5,11,3553;5,12,3553;5,13,3553;5,14,3553;5,15,3553;5,16,3553;5,17,3553;6,0,3553;6,1,3553;6,2,3553;6,3,3553;6,4,3553;6,5,3553;6,6,3553;6,7,3553;6,8,3553;6,9,3553;6,10,3553;6,11,3553;6,12,3553;6,13,3553;6,14,3553;6,15,3553;6,16,3553;6,17,3553 --enable-gpu-async-worker-context --service-request-channel-token=0B474FDA35C5436FA935BD7713ECDFD4 --renderer-client-id=7 --mojo-platform-channel-handle=4312 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=1360,17442036997338610929,3974642996373274418,131072 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x9996 --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=15.201.1151.1008 --gpu-driver-date=11-4-2015 --service-request-channel-token=A0E5A9886E32A2D67E5C36EE8A72622A --mojo-platform-channel-handle=4816 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x4a8
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}
"C:\Users\Uzivatel\Downloads\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "https://www.google.cz/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 30.0.0.113 Plugin
"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_113.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=11.151.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=11.151.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 30.0.0.113 Plugin
"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_113.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=11.151.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=11.151.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Skype for Business Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2018-04-21 229040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-07 571968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2018-04-21 2353944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-07 235584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-07 473664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-07 187968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SecurityHealth"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [2017-09-29 630168]
"Classic Start Menu"=C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [2017-08-13 163640]
"egui"=C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [2018-04-30 178496]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"cz.seznam.software.autoupdate"=C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\szninstall.exe [2018-03-27 1069296]
"cz.seznam.software.szndesktop"=C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\wszndesktop.exe [2018-03-27 109808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2017-09-05 587288]
"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [2015-11-04 767176]
"Wondershare Helper Compact.exe"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2017-03-23 2133216]
"seznam-listicka-distribuce"=C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe [2013-05-16 1062472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\iai2c.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TileDataModelSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetSetupSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TileDataModelSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DSCAutomationHostEnabled"=2
"EnableFullTrustStartupTasks"=2
"EnableUwpStartupTasks"=2
"SupportFullTrustStartupTasks"=1
"SupportUwpStartupTasks"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2018-07-06 09:46:54 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2018-07-06 09:46:53 ----D---- C:\rsit
2018-07-06 09:13:01 ----D---- C:\Program Files\rempl
2018-07-03 15:23:40 ----ASH---- C:\swapfile.sys
2018-07-03 15:23:40 ----ASH---- C:\pagefile.sys
2018-07-03 15:23:39 ----ASH---- C:\hiberfil.sys
2018-07-02 09:54:04 ----D---- C:\Windows.old
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\epfwwfp.sys
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\epfw.sys
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ekbdflt.sys
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ehdrv.sys
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\eelam.sys
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\edevmon.sys
2018-07-01 17:23:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\eamonm.sys
2018-06-23 14:12:15 ----A---- C:\Windows\system32\osrss.dll
2018-06-23 14:08:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\LicenseManager.dll
2018-06-23 14:08:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IndexedDbLegacy.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\win32kfull.sys
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webplatstorageserver.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncryptprov.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\InputService.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\wuuhosdeployment.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\wpncore.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
2018-06-23 14:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBHUB3.SYS
2018-06-23 14:08:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll
2018-06-23 14:08:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Chakra.dll
2018-06-23 14:08:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
2018-06-23 14:08:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
2018-06-23 14:08:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys
2018-06-23 14:08:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\windows.storage.dll
2018-06-23 14:08:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\policymanager.dll
2018-06-23 14:08:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll
2018-06-23 14:08:11 ----A---- C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2018-06-23 14:08:11 ----A---- C:\Windows\system32\StartTileData.dll
2018-06-23 14:08:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\UcmUcsi.sys
2018-06-23 14:08:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dwmcore.dll
2018-06-23 14:08:10 ----A---- C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2018-06-23 14:08:10 ----A---- C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
2018-06-23 14:08:10 ----A---- C:\Windows\system32\pcalua.exe
2018-06-23 14:08:10 ----A---- C:\Windows\system32\InputService.dll
2018-06-23 14:08:09 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-06-23 14:08:09 ----A---- C:\Windows\system32\IndexedDbLegacy.dll
2018-06-23 14:08:09 ----A---- C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2018-06-23 14:08:09 ----A---- C:\Windows\system32\Chakra.dll
2018-06-23 14:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\policymanager.dll
2018-06-23 14:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\hvloader.dll
2018-06-23 14:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\hvax64.exe
2018-06-23 14:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2018-06-23 14:08:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll
2018-06-23 14:08:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfplat.dll
2018-06-23 14:08:07 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll
2018-06-23 14:08:06 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2018-06-23 14:08:06 ----A---- C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2018-06-23 14:08:06 ----A---- C:\Windows\system32\ncryptprov.dll
2018-06-23 14:08:06 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll
2018-06-23 14:08:05 ----A---- C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2018-06-23 14:08:05 ----A---- C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2018-06-23 14:08:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2018-06-23 14:08:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
2018-06-23 14:08:05 ----A---- C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2018-06-23 14:08:04 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-06-23 14:08:03 ----A---- C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
2018-06-23 14:08:02 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll
2018-06-23 14:08:02 ----A---- C:\Windows\system32\hvix64.exe
2018-06-23 14:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\mfplat.dll
2018-06-23 14:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2018-06-23 14:08:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2018-06-23 14:08:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Chakradiag.dll
2018-06-23 14:08:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\EdgeManager.dll
2018-06-23 14:07:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\edgehtml.dll
2018-06-23 14:07:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2018-06-23 14:07:51 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2018-06-23 14:07:51 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ucrtbase.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gnsdk_fp.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aadtb.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\system32\pcaevts.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\system32\gnsdk_fp.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2018-06-23 14:07:50 ----A---- C:\Windows\system32\aadtb.dll
2018-06-23 14:07:49 ----A---- C:\Windows\system32\winresume.exe
2018-06-23 14:07:49 ----A---- C:\Windows\system32\winload.exe
2018-06-23 14:07:49 ----A---- C:\Windows\system32\ucrtbase_enclave.dll
2018-06-23 14:07:49 ----A---- C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aepic.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\pcadm.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\invagent.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\generaltel.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\devinv.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\dcntel.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\appraiser.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\aepic.dll
2018-06-23 14:07:48 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wimgapi.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MSVP9DEC.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfreadwrite.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\InstallService.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\wimserv.exe
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\wimgapi.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\runexehelper.exe
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\PushToInstall.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\MSVP9DEC.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
2018-06-23 14:07:47 ----A---- C:\Windows\system32\InstallService.dll
2018-06-23 14:07:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2018-06-23 14:07:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcp_win.dll
2018-06-23 14:07:46 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2018-06-23 14:07:46 ----A---- C:\Windows\system32\msvcp_win.dll
2018-06-23 14:07:45 ----RSH---- C:\Windows\fonts\StaticCache.dat
2018-06-23 14:07:45 ----A---- C:\Windows\system32\wpnapps.dll
2018-06-23 14:07:45 ----A---- C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
2018-06-23 14:07:45 ----A---- C:\Windows\system32\acmigration.dll
2018-06-23 14:07:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wpnapps.dll
2018-06-23 14:07:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SHCore.dll
2018-06-23 14:07:44 ----A---- C:\Windows\system32\wmpeffects.dll
2018-06-23 14:07:44 ----A---- C:\Windows\system32\SHCore.dll
2018-06-23 14:07:44 ----A---- C:\Windows\system32\quartz.dll
2018-06-23 14:07:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmpshell.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmploc.DLL
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmpeffects.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\quartz.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MSOpusDecoder.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\wpnprv.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\utcutil.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\ubpm.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\RdpRelayTransport.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\MSOpusDecoder.dll
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Ucx01000.sys
2018-06-23 14:07:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelpep.sys
2018-06-21 09:04:43 ----D---- C:\ProgramData\Packages
2018-06-13 07:41:17 ----A---- C:\Windows\system32\dosvc.dll
2018-06-13 07:41:17 ----A---- C:\Windows\system32\domgmt.dll
2018-06-13 07:41:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\edgeIso.dll
2018-06-13 07:41:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aadauthhelper.dll
2018-06-13 07:41:15 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2018-06-13 07:41:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WwaApi.dll
2018-06-13 07:41:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2018-06-13 07:41:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msIso.dll
2018-06-13 07:41:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2018-06-13 07:41:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2018-06-13 07:41:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2018-06-13 07:41:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll
2018-06-13 07:41:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AcGenral.dll
2018-06-13 07:41:13 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\system32\vertdll.dll
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-06-13 07:41:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
2018-06-13 07:41:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2018-06-13 07:41:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfsrcsnk.dll
2018-06-13 07:41:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll
2018-06-13 07:41:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\bcrypt.dll
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\rdpudd.dll
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieproxy.dll
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storahci.sys
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms2.sys
2018-06-13 07:41:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\clfs.sys
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32full.dll
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\stornvme.sys
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdbss.sys
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dfsc.sys
2018-06-13 07:41:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cldflt.sys
2018-06-13 07:41:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2018-06-13 07:41:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll
2018-06-13 07:41:07 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-06-13 07:41:07 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-06-13 07:41:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2018-06-13 07:41:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mf.dll
2018-06-13 07:41:06 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-06-13 07:41:06 ----A---- C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2018-06-13 07:41:06 ----A---- C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WWAHost.exe
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.StateRepository.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comsvcs.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\combase.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\rascustom.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\edgeIso.dll
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tm.sys
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msrpc.sys
2018-06-13 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll
2018-06-13 07:41:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll
2018-06-13 07:41:04 ----A---- C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
2018-06-13 07:41:04 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-06-13 07:41:03 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-06-13 07:41:03 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-06-13 07:41:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-06-13 07:41:03 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32full.dll
2018-06-13 07:41:02 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-06-13 07:41:01 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-06-13 07:41:01 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-06-13 07:41:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Media.dll
2018-06-13 07:41:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfcore.dll
2018-06-13 07:41:00 ----A---- C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2018-06-13 07:41:00 ----A---- C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2018-06-13 07:41:00 ----A---- C:\Windows\system32\mf.dll
2018-06-13 07:41:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netbt.sys
2018-06-13 07:40:59 ----A---- C:\Windows\system32\WpAXHolder.dll
2018-06-13 07:40:59 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.StateRepository.dll
2018-06-13 07:40:59 ----A---- C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2018-06-13 07:40:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
2018-06-13 07:40:59 ----A---- C:\Windows\system32\combase.dll
2018-06-13 07:40:58 ----A---- C:\Windows\system32\WWAHost.exe
2018-06-13 07:40:58 ----A---- C:\Windows\system32\WwaApi.dll
2018-06-13 07:40:58 ----A---- C:\Windows\system32\services.exe
2018-06-13 07:40:58 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-06-13 07:40:58 ----A---- C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2018-06-13 07:40:58 ----A---- C:\Windows\system32\AcGenral.dll
2018-06-13 07:40:57 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-06-13 07:40:57 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-06-13 07:40:57 ----A---- C:\Windows\system32\msIso.dll
2018-06-13 07:40:57 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-06-13 07:40:56 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-06-13 07:40:53 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2018-06-13 07:40:53 ----A---- C:\Windows\system32\mfcore.dll
2018-06-13 07:40:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\http.sys
2018-06-13 07:40:49 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2018-06-13 07:40:49 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2018-06-13 07:40:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstsc.exe
2018-06-13 07:40:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-06-13 07:40:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\explorer.exe
2018-06-13 07:40:48 ----A---- C:\Windows\system32\ClipSVC.dll
2018-06-13 07:40:47 ----A---- C:\Windows\system32\rasmans.dll
2018-06-13 07:40:47 ----A---- C:\Windows\system32\mstsc.exe
2018-06-13 07:40:47 ----A---- C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-06-13 07:40:46 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2018-06-13 07:40:46 ----A---- C:\Windows\explorer.exe
2018-06-13 07:40:45 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-06-13 07:40:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2018-06-13 07:40:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\smartscreenps.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\daxexec.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cldapi.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cdp.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\Spectrum.exe
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\smartscreenps.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\smartscreen.exe
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\FaceProcessorCore.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\DHolographicDisplay.dll
2018-06-13 07:40:43 ----A---- C:\Windows\system32\cldapi.dll
2018-06-13 07:40:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Mirage.dll
2018-06-13 07:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
2018-06-13 07:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Profiles.Gatt.dll
2018-06-13 07:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\HolographicRuntimes.dll
2018-06-13 07:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\FaceProcessor.dll
2018-06-13 07:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\cdp.dll
2018-06-13 07:40:41 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Mirage.dll
2018-06-13 07:40:40 ----A---- C:\Windows\system32\Hydrogen.dll
2018-06-13 07:40:40 ----A---- C:\Windows\system32\HologramCompositor.dll
2018-06-13 07:40:38 ----A---- C:\Windows\system32\wincorlib.dll
2018-06-13 07:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\usocore.dll
2018-06-13 07:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\MusNotification.exe
2018-06-13 07:40:29 ----A---- C:\Windows\system32\DbgModel.dll
2018-06-13 07:40:29 ----A---- C:\Windows\system32\dbgeng.dll
2018-06-13 07:40:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dbgeng.dll
2018-06-13 07:40:28 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2018-06-13 07:40:27 ----A---- C:\Windows\system32\UpdateAgent.dll
2018-06-13 07:40:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2018-06-13 07:40:26 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Internal.Feedback.Analog.dll
2018-06-13 07:40:26 ----A---- C:\Windows\system32\HeadTrackerStorage.dll
2018-06-13 07:40:26 ----A---- C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2018-06-13 07:40:25 ----A---- C:\Windows\system32\skci.dll
2018-06-13 07:40:25 ----A---- C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-06-13 07:40:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys
2018-06-13 07:40:24 ----A---- C:\Windows\system32\ci.dll
2018-06-13 07:40:22 ----A---- C:\Windows\system32\wcimage.dll
2018-06-13 07:40:22 ----A---- C:\Windows\system32\daxexec.dll
2018-06-13 07:40:21 ----A---- C:\Windows\system32\efscore.dll
2018-06-13 07:40:21 ----A---- C:\Windows\system32\browserbroker.dll
2018-06-13 07:40:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msftedit.dll
2018-06-13 07:40:20 ----A---- C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
2018-06-13 07:40:20 ----A---- C:\Windows\system32\aadauthhelper.dll
2018-06-13 07:40:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieproxy.dll
2018-06-13 07:40:19 ----A---- C:\Windows\system32\msra.exe
2018-06-13 07:40:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2018-06-13 07:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
2018-06-13 07:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\msftedit.dll
2018-06-13 07:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\mfps.dll
2018-06-13 07:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\NotificationController.dll
2018-06-13 07:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\mmgaclient.dll
2018-06-13 07:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\HoloShellRuntime.dll
2018-06-13 07:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\dssvc.dll
2018-06-13 07:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\browserexport.exe
2018-06-13 07:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
2018-06-13 07:40:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfps.dll
2018-06-13 07:40:16 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webservices.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SyncSettings.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncHost.exe
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\webservices.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\rpcss.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\PayloadRestrictions.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\mmgaserver.exe
2018-06-13 07:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\GamePanel.exe
2018-06-13 07:40:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncCore.dll
2018-06-13 07:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2018-06-13 07:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\wer.dll
2018-06-13 07:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2018-06-13 07:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\refs.sys
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wer.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dinput8.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\system32\SyncSettings.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
2018-06-13 07:40:13 ----A---- C:\Windows\system32\dinput8.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WpcWebFilter.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mmgaclient.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel.appcore.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GamePanel.exe
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\TDLMigration.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\kernel.appcore.dll
2018-06-13 07:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\refsv1.sys
2018-06-13 07:40:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetcore.dll
2018-06-13 07:40:11 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2018-06-13 07:40:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\uefi.sys
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PayloadRestrictions.dll
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mmgaserver.exe
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CloudBackupSettings.dll
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\system32\wpd_ci.dll
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
2018-06-13 07:40:10 ----A---- C:\Windows\system32\dinput.dll
2018-06-13 07:40:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dinput.dll
2018-06-13 07:40:09 ----A---- C:\Windows\system32\CloudBackupSettings.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wincorlib.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mmgaproxystub.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DbgModel.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\SpatialStore.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\SharedRealitySvc.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\NotificationControllerPS.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\mmgaproxystub.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\GamePanelExternalHook.dll
2018-06-13 07:40:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2018-07-06 10:33:51 ----D---- C:\Windows\Temp
2018-07-06 09:51:00 ----D---- C:\Windows\system32\sru
2018-07-06 09:48:32 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2018-07-06 09:46:54 ----RD---- C:\Program Files
2018-07-06 09:13:57 ----D---- C:\Windows\DeliveryOptimization
2018-07-06 09:13:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2018-07-06 09:09:07 ----D---- C:\Windows\system32\SleepStudy
2018-07-06 08:55:57 ----D---- C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz
2018-07-06 08:54:54 ----D---- C:\Windows\System32
2018-07-06 08:54:54 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-07-06 08:50:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2018-07-06 08:45:32 ----SHD---- C:\System Volume Information
2018-07-06 08:45:07 ----D---- C:\Windows\Logs
2018-07-06 08:43:57 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles
2018-07-06 08:42:43 ----RD---- C:\Windows\Microsoft.NET
2018-07-06 06:51:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird
2018-07-05 07:32:48 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps
2018-07-05 07:32:48 ----D---- C:\Windows\AppReadiness
2018-07-05 06:21:59 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2018-07-03 15:24:10 ----HD---- C:\$WINDOWS.~BT
2018-07-03 14:56:09 ----D---- C:\Windows\Panther
2018-07-03 14:52:24 ----D---- C:\Windows\Registration
2018-07-01 20:15:09 ----SHD---- C:\Recovery
2018-07-01 19:34:48 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2018-07-01 19:34:48 ----D---- C:\Windows\system32\WinBioDatabase
2018-07-01 19:34:48 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\system32\spool
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2018-07-01 19:34:47 ----D---- C:\Windows\INF
2018-07-01 19:34:46 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2018-07-01 19:34:46 ----RD---- C:\Windows\assembly
2018-07-01 19:34:46 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2018-07-01 19:34:46 ----HD---- C:\ProgramData
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Windows\system32\Recovery
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Windows\system32\config
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Windows\cs
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Windows
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET
2018-07-01 19:34:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2018-06-26 21:27:50 ----D---- C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\vlc
2018-06-25 11:34:32 ----D---- C:\Windows\Minidump
2018-06-25 10:33:38 ----D---- C:\Windows\rescache
2018-06-24 12:49:56 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2018-06-24 12:49:55 ----D---- C:\Windows\WinSxS
2018-06-23 15:17:35 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2018-06-23 15:17:07 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2018-06-23 15:17:07 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2018-06-23 15:17:06 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2018-06-23 15:17:06 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2018-06-23 15:17:06 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2018-06-23 15:17:06 ----D---- C:\Windows\system32\Boot
2018-06-23 15:17:06 ----D---- C:\Windows\ShellExperiences
2018-06-23 15:17:05 ----D---- C:\Windows\apppatch
2018-06-23 14:12:14 ----D---- C:\Windows\CbsTemp
2018-06-13 11:40:29 ----SD---- C:\Windows\SYSWOW64\F12
2018-06-13 11:40:29 ----D---- C:\Windows\TextInput
2018-06-13 11:40:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism
2018-06-13 11:40:24 ----SD---- C:\Windows\system32\F12
2018-06-13 11:40:24 ----D---- C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
2018-06-13 11:40:24 ----D---- C:\Windows\system32\Dism
2018-06-13 07:52:35 ----D---- C:\Windows\system32\MRT
2018-06-13 07:50:10 ----AC---- C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
2018-06-13 07:50:04 ----AC---- C:\Windows\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 edevmon;edevmon; C:\Windows\system32\DRIVERS\edevmon.sys [2018-04-05 110432]
R0 iorate;@%SystemRoot%\system32\drivers\iorate.sys,-101; C:\Windows\system32\drivers\iorate.sys [2017-09-29 56728]
R1 bam;@%SystemRoot%\system32\drivers\bam.sys,-100; C:\Windows\system32\drivers\bam.sys [2018-03-30 59808]
R1 eamonm;eamonm; C:\Windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2018-04-05 137928]
R1 ehdrv;ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2018-04-05 196112]
R1 epfw;epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [2018-04-05 82816]
R1 epfwwfp;epfwwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [2018-04-05 108320]
R1 FileCrypt;@%systemroot%\system32\drivers\filecrypt.sys,-100; C:\Windows\system32\drivers\filecrypt.sys [2017-09-29 55808]
R1 GpuEnergyDrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\gpuenergydrv.sys,-100; C:\Windows\System32\drivers\gpuenergydrv.sys [2018-03-30 8192]
R2 AODDriver4.3;AODDriver4.3; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2014-02-11 59616]
R2 CldFlt;Windows Cloud Files Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\cldflt.sys [2018-05-11 385536]
R2 ekbdflt;ekbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [2018-04-05 50136]
R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\drivers\mmcss.sys,-100; C:\Windows\system32\drivers\mmcss.sys [2017-09-29 43520]
R2 storqosflt;@%SystemRoot%\System32\drivers\storqosflt.sys,-101; C:\Windows\system32\drivers\storqosflt.sys [2018-03-30 79872]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2015-12-16 21648880]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2015-12-16 674288]
R3 AtiHDAudioService;@oem4.inf,%ATIHdAudioDriver.SvcDesc%;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [2016-12-12 110088]
R3 rt640x64;@rt640x64.inf,%rt640.Service.DispName%;Realtek RT640 NT Driver; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [2017-09-29 604160]
S0 bttflt;@virtdisk.inf,%service_desc%;Microsoft Hyper-V VHDPMEM BTT Filter; C:\Windows\System32\drivers\bttflt.sys [2017-09-29 37784]
S0 eelam;eelam; C:\Windows\system32\DRIVERS\eelam.sys [2018-02-19 15872]
S0 cht4iscsi;cht4iscsi; C:\Windows\System32\drivers\cht4sx64.sys [2017-09-29 357272]
S0 LSI_SAS2i;LSI_SAS2i; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [2017-09-29 123800]
S0 LSI_SAS3i;LSI_SAS3i; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [2017-09-29 103320]
S0 megasas2i;megasas2i; C:\Windows\System32\drivers\MegaSas2i.sys [2017-09-29 63520]
S0 percsas2i;percsas2i; C:\Windows\System32\drivers\percsas2i.sys [2017-09-29 58776]
S0 percsas3i;percsas3i; C:\Windows\System32\drivers\percsas3i.sys [2017-09-29 61848]
S0 Ramdisk;Windows RAM Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ramdisk.sys [2017-09-29 39832]
S0 scmbus;@scmbus.inf,%scmbus.SvcDesc%;Microsoft Storage Class Memory Bus Driver; C:\Windows\System32\drivers\scmbus.sys [2017-09-29 118168]
S0 storufs;@storufs.inf,%UfsServiceDesc%;Microsoft Universal Flash Storage (UFS) Driver; C:\Windows\System32\drivers\storufs.sys [2018-02-22 45472]
S3 AcpiDev;@acpidev.inf,%AcpiDev.SvcDesc%;ACPI Devices driver; C:\Windows\System32\drivers\AcpiDev.sys [2017-09-29 20480]
S3 applockerfltr;@%systemroot%\system32\srpapi.dll,-102; C:\Windows\system32\drivers\applockerfltr.sys [2017-09-29 18432]
S3 athur;@oem2.inf,%ATHR.Service.DispName%;Qualcomm Atheros AR9271 Wireless Network Adapter Service; C:\Windows\System32\drivers\athuwbx.sys [2017-10-22 2702336]
S3 buttonconverter;@buttonconverter.inf,%btnconv.SvcDesc%;Service for Portable Device Control devices; C:\Windows\System32\drivers\buttonconverter.sys [2017-09-29 39424]
S3 CAD;@ChargeArbitration.inf,%CAD_DevDesc%;Charge Arbitration Driver; C:\Windows\System32\drivers\CAD.sys [2017-09-29 60312]
S3 CapImg;@capimg.inf,%CapImgHid_Service%;HID driver for CapImg touch screen; C:\Windows\System32\drivers\capimg.sys [2017-09-29 122368]
S3 genericusbfn;@genericusbfn.inf,%genericusbfn.ServiceName%;Generic USB Function Class; C:\Windows\System32\drivers\genericusbfn.sys [2017-09-29 20992]
S3 hidinterrupt;@hidinterrupt.inf,%HID_Interrupt.SvcDesc%;Common Driver for HID Buttons implemented with interrupts; C:\Windows\System32\drivers\hidinterrupt.sys [2017-09-29 50584]
S3 hvservice;@%SystemRoot%\system32\drivers\hvservice.sys,-16; C:\Windows\system32\drivers\hvservice.sys [2018-05-09 73112]
S3 HwNClx0101;Microsoft Hardware Notifications Class Extension Driver; C:\Windows\System32\Drivers\mshwnclx.sys [2017-09-29 27136]
S3 cht4vbd;@cht4vx64.inf,%cht4vbd.generic%;Chelsio Virtual Bus Driver; C:\Windows\System32\drivers\cht4vx64.sys [2017-09-29 1723288]
S3 iagpio;@iagpio.inf,%iagpio.SVCDESC%;Intel Serial IO GPIO Controller Driver; C:\Windows\System32\drivers\iagpio.sys [2017-09-29 36864]
S3 iai2c;@iai2c.inf,%iai2c.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Host Controller; C:\Windows\System32\drivers\iai2c.sys [2017-09-29 91648]
S3 iaLPSS2i_GPIO2;@iaLPSS2i_GPIO2_SKL.inf,%iaLPSS2i_GPIO2.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2.sys [2017-09-29 79360]
S3 iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P;@iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.sys [2017-09-29 88576]
S3 iaLPSS2i_I2C;@iaLPSS2i_I2C_SKL.inf,%iaLPSS2i_I2C.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys [2017-09-29 171520]
S3 iaLPSS2i_I2C_BXT_P;@iaLPSS2i_I2C_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_I2C_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_BXT_P.sys [2017-09-29 174592]
S3 ibbus;@mlx4_bus.inf,%Ibbus.ServiceDesc%;Mellanox InfiniBand Bus/AL (Filter Driver); C:\Windows\System32\drivers\ibbus.sys [2017-09-29 526232]
S3 IndirectKmd;@%SystemRoot%\system32\drivers\IndirectKmd.sys,-100; C:\Windows\System32\drivers\IndirectKmd.sys [2017-09-29 39424]
S3 invdimm;@invdimm.inf,%invdimm.SvcDesc%;Microsoft iNVDIMM device driver; C:\Windows\System32\drivers\invdimm.sys [2017-09-29 38912]
S3 IPT;IPT; C:\Windows\System32\drivers\ipt.sys [2017-09-29 26112]
S3 irda;IrDA; C:\Windows\system32\drivers\irda.sys [2018-03-30 119808]
S3 mausbhost;@mausbhost.inf,%MAUSBHost.ServiceName%;MA-USB Host Controller Driver; C:\Windows\System32\drivers\mausbhost.sys [2017-09-29 505240]
S3 mausbip;@mausbhost.inf,%MAUSBIP.ServiceName%;MA-USB IP Filter Driver; C:\Windows\System32\drivers\mausbip.sys [2017-09-29 55840]
S3 mlx4_bus;@mlx4_bus.inf,%MLX4BUS.ServiceDesc%;Mellanox ConnectX Bus Enumerator; C:\Windows\System32\drivers\mlx4_bus.sys [2017-09-29 842648]
S3 ndfltr;@mlx4_bus.inf,%ndfltr.ServiceDesc%;NetworkDirect Service; C:\Windows\System32\drivers\ndfltr.sys [2017-09-29 108952]
S3 NetAdapterCx;Network Adapter Wdf Class Extension Library; C:\Windows\system32\drivers\NetAdapterCx.sys [2017-09-29 132608]
S3 nvdimmn;@nvdimmn.inf,%nvdimmn.SvcDesc%;Microsoft NVDIMM-N device driver; C:\Windows\System32\drivers\nvdimmn.sys [2017-09-29 88576]
S3 pmem;@pmem.inf,%pmem.SvcDesc%;Microsoft persistent memory disk driver; C:\Windows\System32\drivers\pmem.sys [2017-09-29 100352]
S3 PNPMEM;@memory.inf,%PNPMEM.SvcDesc%;Microsoft Memory Module Driver; C:\Windows\System32\drivers\pnpmem.sys [2017-09-29 16896]
S3 ReFSv1;ReFSv1; C:\Windows\system32\drivers\ReFSv1.sys [2018-06-08 937376]
S3 rhproxy;@rhproxy.inf,%rhproxy.SVCDESC%;Resource Hub proxy driver; C:\Windows\System32\drivers\rhproxy.sys [2017-09-29 103936]
S3 SDFRd;@SDFRd.inf,%SDFRd.ServiceDesc%;SDF Reflector; C:\Windows\System32\drivers\SDFRd.sys [2017-09-29 33176]
S3 SpatialGraphFilter;Holographic Spatial Graph Filter; C:\Windows\System32\drivers\SpatialGraphFilter.sys [2017-09-30 56216]
S3 UcmCx0101;USB Connector Manager KMDF Class Extension; C:\Windows\System32\Drivers\UcmCx.sys [2017-10-25 114688]
S3 UcmTcpciCx0101;UCM-TCPCI KMDF Class Extension; C:\Windows\System32\Drivers\UcmTcpciCx.sys [2017-09-29 146944]
S3 UcmUcsi;@UcmUcsi.inf,%UcmUcsi.ServiceName%;USB Connector Manager UCSI Client; C:\Windows\System32\drivers\UcmUcsi.sys [2018-06-13 57344]
S3 UdeCx;USB Device Emulation Support Library; C:\Windows\system32\drivers\udecx.sys [2017-09-29 45056]
S3 Ufx01000;USB Function Class Extension; C:\Windows\system32\drivers\ufx01000.sys [2017-09-29 266648]
S3 UfxChipidea;@ufxchipidea.inf,%UfxChipidea.ServiceName%;USB Chipidea Controller; C:\Windows\System32\drivers\UfxChipidea.sys [2017-09-29 97312]
S3 ufxsynopsys;@ufxsynopsys.inf,%ufxsynopsys.ServiceName%;USB Synopsys Controller; C:\Windows\System32\drivers\ufxsynopsys.sys [2017-09-29 140696]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2018-02-09 83984]
R2 CDPSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpsvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 CDPUserSvc_37c82;Uživatelská služba platformy připojených zařízení_37c82; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 ClickToRunSvc;Služba Microsoft Office ClickToRun; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [2017-12-12 3058392]
R2 CoreMessagingRegistrar;@%SystemRoot%\system32\coremessaging.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\diagtrack.dll,-3001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 DusmSvc;@%SystemRoot%\System32\dusmsvc.dll,-1; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 ekrn;ESET Service; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2018-04-30 2240264]
R2 OneSyncSvc_37c82;Hostitel synchronizace_37c82; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 osrss;@%systemroot%\system32\osrss.dll,-500; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R2 SecurityHealthService;@%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002; C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe [2018-03-01 519152]
R2 sedsvc;Windows Remediation Service; C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe [2018-06-28 135816]
R2 TeamViewer;TeamViewer 12; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [2017-08-29 10803440]
R3 LicenseManager;@%SystemRoot%\system32\licensemanagersvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 PimIndexMaintenanceSvc_37c82;Data kontaktů_37c82; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 StateRepository;@%SystemRoot%\system32\windows.staterepository.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 tiledatamodelsvc;@%SystemRoot%\system32\tileobjserver.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 TimeBrokerSvc;@%windir%\system32\TimeBrokerServer.dll,-1001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
R3 TokenBroker;@%systemroot%\system32\tokenbroker.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 CDPUserSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpusersvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 DoSvc;@%systemroot%\system32\dosvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 MapsBroker;@%SystemRoot%\System32\moshost.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S2 OneSyncSvc;@%SystemRoot%\system32\APHostRes.dll,-10002; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-06-07 335872]
S3 AJRouter;@%SystemRoot%\system32\AJRouter.dll,-2; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 BthHFSrv;@%SystemRoot%\System32\BthHFSrv.dll,-103; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 camsvc;@%SystemRoot%\system32\CapabilityAccessManager.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 ClipSVC;@%SystemRoot%\system32\ClipSVC.dll,-103; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DevicesFlowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\DevicesFlowBroker.dll,-103; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DevicesFlowUserSvc_37c82;Tok zařízení_37c82; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DevQueryBroker;@%SystemRoot%\system32\DevQueryBroker.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 diagnosticshub.standardcollector.service;@%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000; C:\Windows\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe [2018-05-03 86016]
S3 diagsvc;@%systemroot%\system32\DiagSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DmEnrollmentSvc;@%systemroot%\system32\Windows.Internal.Management.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 dmwappushservice;@%SystemRoot%\system32\dmwappushsvc.dll,-200; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 DsSvc;@%SystemRoot%\system32\dssvc.dll,-10003; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 embeddedmode;@%SystemRoot%\system32\embeddedmodesvc.dll,-201; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 EntAppSvc;@EnterpriseAppMgmtSvc.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 FrameServer;@%systemroot%\system32\FrameServer.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 GraphicsPerfSvc;@%SystemRoot%\system32\GraphicsPerfSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 HvHost;@%SystemRoot%\system32\hvhostsvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 icssvc;@%SystemRoot%\System32\tetheringservice.dll,-4097; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 InstallService;@%SystemRoot%\system32\InstallService.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 IpxlatCfgSvc;@%Systemroot%\system32\ipxlatcfg.dll,-500; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 irmon;@%SystemRoot%\System32\irmon.dll,-2000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 MessagingService;@%SystemRoot%\system32\MessagingService.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 MessagingService_37c82;Služba zasílání zpráv_37c82; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NaturalAuthentication;@%systemroot%\system32\NaturalAuth.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NetSetupSvc;@%SystemRoot%\system32\NetSetupSvc.dll,-3; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NgcCtnrSvc;@%SystemRoot%\System32\NgcCtnrSvc.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 NgcSvc;@%SystemRoot%\System32\ngcsvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2018-04-10 160960]
S3 PhoneSvc;@%SystemRoot%\system32\PhoneserviceRes.dll,-10000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PimIndexMaintenanceSvc;@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-15001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PrintWorkflowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\PrintWorkflowService.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PrintWorkflowUserSvc_37c82;PrintWorkflow_37c82; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 PushToInstall;@%SystemRoot%\system32\pushtoinstall.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 RetailDemo;@%SystemRoot%\System32\RDXService.dll,-256; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 RmSvc;@%SystemRoot%\system32\RMapi.dll,-1001; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 SEMgrSvc;@%SystemRoot%\System32\SEMgrSvc.dll,-1001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 SensorDataService;@%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101; C:\Windows\System32\SensorDataService.exe [2017-09-29 1288704]
S3 SensorService;@%SystemRoot%\System32\sensorservice.dll,-1000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 SharedRealitySvc;@%SystemRoot%\system32\SharedRealitySvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 SmsRouter;@%SystemRoot%\System32\SmsRouterSvc.dll,-10001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S3 spectrum;@%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101; C:\Windows\system32\spectrum.exe [2018-06-08 956416]
S3 TieringEngineService;@%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702; C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe [2017-09-29 302592]
S4 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2015-12-16 255472]
S4 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2015-11-04 351944]
S4 gupdate;Služba Aktualizace Google (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07 153168]
S4 gupdatem;Služba Aktualizace Google (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07 153168]
S4 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2018-07-05 194512]
S4 shpamsvc;@%SystemRoot%\System32\Windows.SharedPC.AccountManager.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2017-09-29 48688]
S4 tzautoupdate;@%SystemRoot%\system32\tzautoupdate.dll,-200; C:\Windows\system32\svchost.exe [2017-09-29 48688]

-----------------EOF-----------------

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 10:06
od Rudy
Zdravím!
Vir to být nemusí, může to být problém (ad 1) s kódováním a (ad 2) vám mohl někdo mail hacknout. Spusťte tuto utilitu:
Ulozte na plochu AdwCleaner https://malwarebytes.com/adwcleaner/ nebo http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

ukoncete vsechny programy
odsouhlaste licencni podmiky (EULA) klikem na Souhlasim
kliknete pravym na ikonu AdwCleaneru a vyberte Spustit jako spravce (v pripade Win XP spustte obycejne dvojklikem)
kliknete na Skenovat nyni (Scan now), pote na Cisteni a opravy (Clean and Repair)
po restartu na Vas vyskoci log (pripadne jej najdete v C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[Cxx].txt), jehoz obsah zkopirujte do pristi odpovedi

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 15:47
od Paphio
ASI TO NIC NENAŠLO:
# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.1.1
# -------------------------------
# Build: 07-04-2018
# Database: 2018-07-04.1
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 07-06-2018
# Duration: 00:00:11
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 41365
# Detected: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 16:40
od Rudy
Nenašlo. Dejte teď log FRST: http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=24&t=132509 , odstraníme alespoň zbytečnosti.

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 18:57
od Paphio
Děkuji. Obojí mám na ploše, varování přišlo ne od antiviru ale Mozily. Spuštění FRSTLauncheru mi není jasné, mate mě Pokud používáte Win Vista či W7. Mám win 10.

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 19:00
od Rudy
Pak se vás to netýká. Pokud by to nefungovalo, použijte běžný FRST: https://www.bleepingcomputer.com/downlo ... scan-tool/ .

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 19:56
od Paphio
Děkuji. Co s tím?
Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 20.06.2018
Ran by Uzivatel (06-07-2018 20:38:13)
Running from C:\Users\Uzivatel\Downloads
Windows 10 Home Version 1709 16299.522 (X64) (2017-11-07 19:18:35)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-503 - Limited - Disabled)
Guest (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-501 - Limited - Disabled)
Uzivatel (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Uzivatel
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-504 - Limited - Disabled)

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: ESET Internet Security (Enabled - Up to date) {EC1D6F37-E411-475A-DF50-12FF7FE4AC70}
AS: ESET Internet Security (Enabled - Up to date) {577C8ED3-C22B-48D4-E5E0-298D0463E6CD}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
FW: ESET Firewall (Enabled) {D426EE12-AE7E-4602-F40F-BBCA8137EB0B}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

7-Zip 16.04 (x64) (HKLM\...\7-Zip) (Version: 16.04 - Igor Pavlov)
Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 18.011.20040 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.113 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Catalyst Control Center (HKLM-x32\...\WUCCCApp) (Version: 1.00.0000 - AMD)
Classic Shell (HKLM\...\{CABCE573-0A86-42FA-A52A-C7EA61D5BE08}) (Version: 4.3.1 - IvoSoft)
D3DX10 (HKLM-x32\...\{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}) (Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
ESET Security (HKLM\...\{F6EFF0FC-2E8F-4BA6-93BC-DEFD0AD5D8C6}) (Version: 11.0.144.0 - ESET, spol. s r.o.)
Fotogalerie (HKLM-x32\...\{F37D360D-9308-4BB1-8515-DC6B637B9486}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Google Chrome (HKLM\...\{4F89919A-C57A-3F78-8057-9F0AF0CDD4D5}) (Version: 62.0.3202.89 - Google, Inc.)
Java 8 Update 151 (64-bit) (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F64180151F0}) (Version: 8.0.1510.12 - Oracle Corporation)
Java 8 Update 151 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180151F0}) (Version: 8.0.1510.12 - Oracle Corporation)
Lingea Lexicon 2000 (HKLM-x32\...\Lexicon 3.0) (Version: - )
Lingea Lexicon 2002 (HKLM-x32\...\Lexicon 4.0) (Version: - )
Microsoft Office 2013 pro domácnosti - cs-cz (HKLM\...\HomeStudentRetail - cs-cz) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 2013 pro profesionály - cs-cz (HKLM\...\ProfessionalRetail - cs-cz) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] (HKLM-x32\...\{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}) (Version: 3.1.0000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM\...\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Movie Maker (HKLM-x32\...\{3D2CF65C-B544-4308-B996-700D3E5F6C4C}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Movie Maker (HKLM-x32\...\{DD67BE4B-7E62-4215-AFA3-F123A800A389}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Mozilla Firefox 61.0.1 (x64 cs) (HKLM\...\Mozilla Firefox 61.0.1 (x64 cs)) (Version: 61.0.1 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 58.0.2 - Mozilla)
Mozilla Thunderbird 52.9.0 (x86 cs) (HKLM-x32\...\Mozilla Thunderbird 52.9.0 (x86 cs)) (Version: 52.9.0 - Mozilla)
Office 15 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM-x32\...\{90150000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 15 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 15 Click-to-Run Localization Component (HKLM-x32\...\{90150000-008C-0405-0000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation) Hidden
Rajče průvodce verze 1.59.54.269 (HKLM-x32\...\rajce.net_is1) (Version: - rajce.net)
Seznam Software (HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\SeznamInstall) (Version: 2.1.32 - Seznam.cz)
TeamViewer 12 (HKLM-x32\...\TeamViewer) (Version: 12.0.83369 - TeamViewer)
Total Commander 64-bit (Remove or Repair) (HKLM\...\Totalcmd64) (Version: 9.10 - Ghisler Software GmbH)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (HKLM\...\{8CFAB044-7D2E-4655-B86D-99932E988980}) (Version: 2.45.0.0 - Microsoft Corporation)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 2.2.6 - VideoLAN)
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation)
Wondershare Helper Compact 2.5.3 (HKLM-x32\...\{5363CE84-5F09-48A1-8B6C-6BB590FFEDF2}_is1) (Version: 2.5.3 - Wondershare)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.7076.1026\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.7076.1026\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.7076.1026\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ContextMenuHandlers1: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2016-10-04] (Igor Pavlov)
ContextMenuHandlers1: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2018-04-30] (ESET)
ContextMenuHandlers2: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2018-04-30] (ESET)
ContextMenuHandlers4: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2016-10-04] (Igor Pavlov)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2016-10-04] (Igor Pavlov)
ContextMenuHandlers6: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2018-04-30] (ESET)
ContextMenuHandlers6: [StartMenuExt] -> {E595F05F-903F-4318-8B0A-7F633B520D2B} => C:\Windows\system32\StartMenuHelper64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {17C662C0-29F3-4563-AAB3-7D9E10AC6A1D} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07] (Google Inc.)
Task: {18C00CC6-673A-42B8-B98F-C8D08F767C85} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeC2RClient.exe [2017-12-12] (Microsoft Corporation)
Task: {3D321BEB-5354-410B-A5CB-65EFF0E39BDE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\rempl\shell => C:\Program Files\rempl\sedlauncher.exe [2018-06-28] (Microsoft Corporation)
Task: {584F7289-3A21-4A26-91BD-CAD4EFBBA0FB} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-06-07] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {58855515-EF15-46A9-B7BE-3D9B53C05713} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2018-02-09] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {68BDACAC-1724-4B56-86EC-571C09F6D5C4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07] (Google Inc.)
Task: {8CD771C4-B781-478F-8A44-4A381E2EB1BE} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_113_Plugin.exe [2018-06-07] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {F35355E7-E284-4C88-907F-60842F3737AD} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates => C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeC2RClient.exe [2017-12-12] (Microsoft Corporation)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2017-09-29 15:41 - 2017-09-29 15:41 - 000184432 _____ () C:\Windows\SYSTEM32\inputhost.dll
2016-02-15 22:01 - 2016-02-15 22:01 - 000031256 _____ () C:\Windows\System32\us008lm.dll
2017-11-09 15:45 - 2017-01-17 04:25 - 000117440 _____ () C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\ApiClient.dll
2018-04-05 16:52 - 2017-11-13 16:46 - 000092368 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\16133libfoxloader-x64.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:05 - 011044864 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 001804288 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2018-02-10 12:07 - 2017-11-13 16:38 - 000506064 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\szndesktop.exe
2018-02-10 12:07 - 2017-02-08 13:39 - 000080576 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\listicka-x64.exe
2015-11-04 17:43 - 2015-11-04 17:43 - 000102400 _____ () C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Proxy.Native.dll
2018-06-21 09:02 - 2018-06-21 09:02 - 000093696 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.Preview.dll
2018-06-21 09:02 - 2018-06-21 09:02 - 002447072 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.UI.Xaml.dll
2018-06-21 09:02 - 2018-06-21 09:02 - 007813632 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.Entertainment.Mobile.dll
2018-06-29 06:15 - 2018-06-29 06:18 - 001281640 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9330.21365.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Office.UI.Xaml.Word.dll
2018-02-10 12:07 - 2018-02-21 11:36 - 000869584 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\lightspeed.dll
2018-02-10 12:07 - 2017-11-13 16:49 - 000085200 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\27058libfoxloader.dll
2018-02-10 12:06 - 2017-03-23 10:49 - 001506304 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\DAQExp.dll
2018-02-10 12:06 - 2016-07-21 11:54 - 000137728 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\CBSCreateVC.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)


==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2017-09-29 15:46 - 2017-09-29 15:44 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Uzivatel\Pictures\Orchideje\křížení\L. grandis x Schomburglia tibicinis\grandis x tibicinis.JPG
DNS Servers: 192.168.2.1 - 8.8.8.8
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 2) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: Warn)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

MSCONFIG\Services: AdobeARMservice => 2
MSCONFIG\Services: AMD External Events Utility => 2
MSCONFIG\Services: AMD FUEL Service => 2
MSCONFIG\Services: gupdate => 2
MSCONFIG\Services: gupdatem => 3
MSCONFIG\Services: MozillaMaintenance => 3
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "SunJavaUpdateSched"
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{D442C298-5C8C-4914-9072-F919D2673BB8}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{69685458-B46E-4BB5-81D7-3FD84C52B1F6}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{D2814ED8-FA32-4139-939B-D447A187B245}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{B9091EBC-AE58-4823-A914-DF9F904DA25B}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\outlook.exe
FirewallRules: [{9711BD53-8B84-441F-94F4-7328712CC224}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
FirewallRules: [{A3E9AA2F-EC85-492B-8A09-E5C35B65FDFB}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
FirewallRules: [{5475011C-BDA7-4E9F-BE14-690FB2775489}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
FirewallRules: [{ECF21EFE-A867-4DD7-80BF-A631B6532BE0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
FirewallRules: [{DC1EE89D-B74B-42AF-B6C4-5C8B6BB644A8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{CA955917-6361-4C3D-80AB-BC39E9D18514}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{BED7517C-57E7-458F-AE71-BC19E7AEF12F}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{301CAE14-DEB6-4E77-8E03-4FC03438DB92}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{644753DA-D488-4EF9-B759-82FE8D279D2D}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{9E64A137-A595-4731-8FCE-E45A6789F91C}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{E2F7C21B-03D6-47BE-9689-F215623BA8E2}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{26B51CAC-BDD4-45A5-ADB6-CD599E47209E}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{78B8F22E-6C86-451A-800C-672EFEEDC953}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{D08BAA3B-5855-459D-A874-3494FDEA6C16}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{1A035DD0-62B2-4F00-89EA-A38ED56C2C85}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{B7808690-69DA-4D46-8F63-D95E601C0320}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\SpotifyWebHelper.exe
FirewallRules: [{7D8A3A0D-B1DD-4C52-868C-7FD7F224E1C4}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\SpotifyWebHelper.exe

==================== Restore Points =========================

06-07-2018 08:45:07 Naplánovaný kontrolní bod

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (07/06/2018 08:45:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (07/01/2018 07:00:51 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/29/2018 07:16:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/21/2018 03:08:47 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/13/2018 11:41:35 AM) (Source: Microsoft-Windows-WMI) (EventID: 10) (User: NT AUTHORITY)
Description: Filtr událostí s dotazem //./root nebylo možné znovu aktivovat v oboru názvů select * from __InstanceModificationEvent where targetinstance isa '__ArbitratorConfiguration', protože došlo k chybě 0x80041033. Dokud nebude problém odstraněn, nebude možné události doručovat přes tento filtr.

Error: (06/13/2018 07:52:27 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Procedura Open pro službu BITS v knihovně DLL C:\Windows\System32\bitsperf.dll se nezdařila. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.

Error: (06/13/2018 07:39:36 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/07/2018 07:20:43 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.


System errors:
=============
Error: (07/06/2018 07:39:30 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-3LHP2J0)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli DESKTOP-3LHP2J0\Uzivatel (SID: S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 05:03:38 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-3LHP2J0)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli DESKTOP-3LHP2J0\Uzivatel (SID: S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění výchozí pro počítač neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
a APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění výchozí pro počítač neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
a APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění výchozí pro počítač neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
a APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.


Windows Defender:
===================================
Date: 2018-01-26 17:08:11.352
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:11.351
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 118.1.0.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Systém kontroly sítě
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 2.1.14202.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:10.890
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:10.889
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antispywarový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:10.889
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

==================== Memory info ===========================

Processor: AMD A6-6400K APU with Radeon(tm) HD Graphics
Percentage of memory in use: 59%
Total physical RAM: 3285.52 MB
Available physical RAM: 1323.27 MB
Total Virtual: 3861.52 MB
Available Virtual: 1411.91 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:930.91 GB) (Free:882.87 GB) NTFS
Drive f: (CORSAIR) (Removable) (Total:3.81 GB) (Free:0.52 GB) FAT32

\\?\Volume{a0e5151b-031c-4193-8c3a-42c5d846a431}\ (Obnovení) (Fixed) (Total:0.49 GB) (Free:0.13 GB) NTFS
\\?\Volume{ada34b3b-185a-4f65-8ad4-a63759f7c05f}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 4880C8A5)

Partition: GPT.

========================================================
Disk: 1 (Size: 3.8 GB) (Disk ID: 1680206B)
Partition 1: (Active) - (Size=3.8 GB) - (Type=0B)

==================== End of Addition.txt ============================
Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 20.06.2018
Ran by Uzivatel (06-07-2018 20:38:13)
Running from C:\Users\Uzivatel\Downloads
Windows 10 Home Version 1709 16299.522 (X64) (2017-11-07 19:18:35)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-503 - Limited - Disabled)
Guest (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-501 - Limited - Disabled)
Uzivatel (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Uzivatel
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-504 - Limited - Disabled)

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: ESET Internet Security (Enabled - Up to date) {EC1D6F37-E411-475A-DF50-12FF7FE4AC70}
AS: ESET Internet Security (Enabled - Up to date) {577C8ED3-C22B-48D4-E5E0-298D0463E6CD}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
FW: ESET Firewall (Enabled) {D426EE12-AE7E-4602-F40F-BBCA8137EB0B}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

7-Zip 16.04 (x64) (HKLM\...\7-Zip) (Version: 16.04 - Igor Pavlov)
Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 18.011.20040 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.113 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Catalyst Control Center (HKLM-x32\...\WUCCCApp) (Version: 1.00.0000 - AMD)
Classic Shell (HKLM\...\{CABCE573-0A86-42FA-A52A-C7EA61D5BE08}) (Version: 4.3.1 - IvoSoft)
D3DX10 (HKLM-x32\...\{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}) (Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
ESET Security (HKLM\...\{F6EFF0FC-2E8F-4BA6-93BC-DEFD0AD5D8C6}) (Version: 11.0.144.0 - ESET, spol. s r.o.)
Fotogalerie (HKLM-x32\...\{F37D360D-9308-4BB1-8515-DC6B637B9486}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Google Chrome (HKLM\...\{4F89919A-C57A-3F78-8057-9F0AF0CDD4D5}) (Version: 62.0.3202.89 - Google, Inc.)
Java 8 Update 151 (64-bit) (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F64180151F0}) (Version: 8.0.1510.12 - Oracle Corporation)
Java 8 Update 151 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180151F0}) (Version: 8.0.1510.12 - Oracle Corporation)
Lingea Lexicon 2000 (HKLM-x32\...\Lexicon 3.0) (Version: - )
Lingea Lexicon 2002 (HKLM-x32\...\Lexicon 4.0) (Version: - )
Microsoft Office 2013 pro domácnosti - cs-cz (HKLM\...\HomeStudentRetail - cs-cz) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 2013 pro profesionály - cs-cz (HKLM\...\ProfessionalRetail - cs-cz) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] (HKLM-x32\...\{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}) (Version: 3.1.0000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM\...\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Movie Maker (HKLM-x32\...\{3D2CF65C-B544-4308-B996-700D3E5F6C4C}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Movie Maker (HKLM-x32\...\{DD67BE4B-7E62-4215-AFA3-F123A800A389}) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Mozilla Firefox 61.0.1 (x64 cs) (HKLM\...\Mozilla Firefox 61.0.1 (x64 cs)) (Version: 61.0.1 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 58.0.2 - Mozilla)
Mozilla Thunderbird 52.9.0 (x86 cs) (HKLM-x32\...\Mozilla Thunderbird 52.9.0 (x86 cs)) (Version: 52.9.0 - Mozilla)
Office 15 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM-x32\...\{90150000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 15 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 15 Click-to-Run Localization Component (HKLM-x32\...\{90150000-008C-0405-0000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.5031.1000 - Microsoft Corporation) Hidden
Rajče průvodce verze 1.59.54.269 (HKLM-x32\...\rajce.net_is1) (Version: - rajce.net)
Seznam Software (HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\SeznamInstall) (Version: 2.1.32 - Seznam.cz)
TeamViewer 12 (HKLM-x32\...\TeamViewer) (Version: 12.0.83369 - TeamViewer)
Total Commander 64-bit (Remove or Repair) (HKLM\...\Totalcmd64) (Version: 9.10 - Ghisler Software GmbH)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (HKLM\...\{8CFAB044-7D2E-4655-B86D-99932E988980}) (Version: 2.45.0.0 - Microsoft Corporation)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 2.2.6 - VideoLAN)
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation)
Wondershare Helper Compact 2.5.3 (HKLM-x32\...\{5363CE84-5F09-48A1-8B6C-6BB590FFEDF2}_is1) (Version: 2.5.3 - Wondershare)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.7076.1026\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.7076.1026\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.7076.1026\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ContextMenuHandlers1: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2016-10-04] (Igor Pavlov)
ContextMenuHandlers1: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2018-04-30] (ESET)
ContextMenuHandlers2: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2018-04-30] (ESET)
ContextMenuHandlers4: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2016-10-04] (Igor Pavlov)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [7-Zip] -> {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} => C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll [2016-10-04] (Igor Pavlov)
ContextMenuHandlers6: [ESET Security Shell] -> {B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D} => C:\Program Files\ESET\ESET Security\shellExt.dll [2018-04-30] (ESET)
ContextMenuHandlers6: [StartMenuExt] -> {E595F05F-903F-4318-8B0A-7F633B520D2B} => C:\Windows\system32\StartMenuHelper64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {17C662C0-29F3-4563-AAB3-7D9E10AC6A1D} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07] (Google Inc.)
Task: {18C00CC6-673A-42B8-B98F-C8D08F767C85} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeC2RClient.exe [2017-12-12] (Microsoft Corporation)
Task: {3D321BEB-5354-410B-A5CB-65EFF0E39BDE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\rempl\shell => C:\Program Files\rempl\sedlauncher.exe [2018-06-28] (Microsoft Corporation)
Task: {584F7289-3A21-4A26-91BD-CAD4EFBBA0FB} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-06-07] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {58855515-EF15-46A9-B7BE-3D9B53C05713} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2018-02-09] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {68BDACAC-1724-4B56-86EC-571C09F6D5C4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07] (Google Inc.)
Task: {8CD771C4-B781-478F-8A44-4A381E2EB1BE} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_113_Plugin.exe [2018-06-07] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {F35355E7-E284-4C88-907F-60842F3737AD} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates => C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeC2RClient.exe [2017-12-12] (Microsoft Corporation)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2017-09-29 15:41 - 2017-09-29 15:41 - 000184432 _____ () C:\Windows\SYSTEM32\inputhost.dll
2016-02-15 22:01 - 2016-02-15 22:01 - 000031256 _____ () C:\Windows\System32\us008lm.dll
2017-11-09 15:45 - 2017-01-17 04:25 - 000117440 _____ () C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\ApiClient.dll
2018-04-05 16:52 - 2017-11-13 16:46 - 000092368 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\16133libfoxloader-x64.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:05 - 011044864 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 001804288 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2018-02-10 12:07 - 2017-11-13 16:38 - 000506064 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\szndesktop.exe
2018-02-10 12:07 - 2017-02-08 13:39 - 000080576 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\listicka-x64.exe
2015-11-04 17:43 - 2015-11-04 17:43 - 000102400 _____ () C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Proxy.Native.dll
2018-06-21 09:02 - 2018-06-21 09:02 - 000093696 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.Preview.dll
2018-06-21 09:02 - 2018-06-21 09:02 - 002447072 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.UI.Xaml.dll
2018-06-21 09:02 - 2018-06-21 09:02 - 007813632 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.Entertainment.Mobile.dll
2018-06-29 06:15 - 2018-06-29 06:18 - 001281640 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9330.21365.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Office.UI.Xaml.Word.dll
2018-02-10 12:07 - 2018-02-21 11:36 - 000869584 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\lightspeed.dll
2018-02-10 12:07 - 2017-11-13 16:49 - 000085200 _____ () C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\27058libfoxloader.dll
2018-02-10 12:06 - 2017-03-23 10:49 - 001506304 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\DAQExp.dll
2018-02-10 12:06 - 2016-07-21 11:54 - 000137728 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\CBSCreateVC.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)


==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2017-09-29 15:46 - 2017-09-29 15:44 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Uzivatel\Pictures\Orchideje\křížení\L. grandis x Schomburglia tibicinis\grandis x tibicinis.JPG
DNS Servers: 192.168.2.1 - 8.8.8.8
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 2) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: Warn)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

MSCONFIG\Services: AdobeARMservice => 2
MSCONFIG\Services: AMD External Events Utility => 2
MSCONFIG\Services: AMD FUEL Service => 2
MSCONFIG\Services: gupdate => 2
MSCONFIG\Services: gupdatem => 3
MSCONFIG\Services: MozillaMaintenance => 3
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "SunJavaUpdateSched"
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{D442C298-5C8C-4914-9072-F919D2673BB8}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{69685458-B46E-4BB5-81D7-3FD84C52B1F6}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{D2814ED8-FA32-4139-939B-D447A187B245}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{B9091EBC-AE58-4823-A914-DF9F904DA25B}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\outlook.exe
FirewallRules: [{9711BD53-8B84-441F-94F4-7328712CC224}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
FirewallRules: [{A3E9AA2F-EC85-492B-8A09-E5C35B65FDFB}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
FirewallRules: [{5475011C-BDA7-4E9F-BE14-690FB2775489}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
FirewallRules: [{ECF21EFE-A867-4DD7-80BF-A631B6532BE0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
FirewallRules: [{DC1EE89D-B74B-42AF-B6C4-5C8B6BB644A8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{CA955917-6361-4C3D-80AB-BC39E9D18514}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{BED7517C-57E7-458F-AE71-BC19E7AEF12F}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{301CAE14-DEB6-4E77-8E03-4FC03438DB92}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{644753DA-D488-4EF9-B759-82FE8D279D2D}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{9E64A137-A595-4731-8FCE-E45A6789F91C}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{E2F7C21B-03D6-47BE-9689-F215623BA8E2}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{26B51CAC-BDD4-45A5-ADB6-CD599E47209E}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{78B8F22E-6C86-451A-800C-672EFEEDC953}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{D08BAA3B-5855-459D-A874-3494FDEA6C16}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{1A035DD0-62B2-4F00-89EA-A38ED56C2C85}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{B7808690-69DA-4D46-8F63-D95E601C0320}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\SpotifyWebHelper.exe
FirewallRules: [{7D8A3A0D-B1DD-4C52-868C-7FD7F224E1C4}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.84.344.0_x86__zpdnekdrzrea0\SpotifyWebHelper.exe

==================== Restore Points =========================

06-07-2018 08:45:07 Naplánovaný kontrolní bod

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (07/06/2018 08:45:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (07/01/2018 07:00:51 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/29/2018 07:16:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/21/2018 03:08:47 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/13/2018 11:41:35 AM) (Source: Microsoft-Windows-WMI) (EventID: 10) (User: NT AUTHORITY)
Description: Filtr událostí s dotazem //./root nebylo možné znovu aktivovat v oboru názvů select * from __InstanceModificationEvent where targetinstance isa '__ArbitratorConfiguration', protože došlo k chybě 0x80041033. Dokud nebude problém odstraněn, nebude možné události doručovat přes tento filtr.

Error: (06/13/2018 07:52:27 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Procedura Open pro službu BITS v knihovně DLL C:\Windows\System32\bitsperf.dll se nezdařila. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.

Error: (06/13/2018 07:39:36 AM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.

Error: (06/07/2018 07:20:43 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 513) (User: )
Description: Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.

Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protokol Microsoft LLDP (Link-Layer Discovery Protocol).

System Error:
Přístup byl odepřen.
.


System errors:
=============
Error: (07/06/2018 07:39:30 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-3LHP2J0)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli DESKTOP-3LHP2J0\Uzivatel (SID: S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 05:03:38 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-3LHP2J0)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli DESKTOP-3LHP2J0\Uzivatel (SID: S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění výchozí pro počítač neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
a APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění výchozí pro počítač neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
a APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění výchozí pro počítač neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
a APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (07/06/2018 04:40:21 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.


Windows Defender:
===================================
Date: 2018-01-26 17:08:11.352
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:11.351
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 118.1.0.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Systém kontroly sítě
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 2.1.14202.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:10.890
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:10.889
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antispywarový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

Date: 2018-01-26 17:08:10.889
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.257.201.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.14306.0
Kód chyby: 0x800704e8
Popis chyby :Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.

==================== Memory info ===========================

Processor: AMD A6-6400K APU with Radeon(tm) HD Graphics
Percentage of memory in use: 59%
Total physical RAM: 3285.52 MB
Available physical RAM: 1323.27 MB
Total Virtual: 3861.52 MB
Available Virtual: 1411.91 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:930.91 GB) (Free:882.87 GB) NTFS
Drive f: (CORSAIR) (Removable) (Total:3.81 GB) (Free:0.52 GB) FAT32

\\?\Volume{a0e5151b-031c-4193-8c3a-42c5d846a431}\ (Obnovení) (Fixed) (Total:0.49 GB) (Free:0.13 GB) NTFS
\\?\Volume{ada34b3b-185a-4f65-8ad4-a63759f7c05f}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 4880C8A5)

Partition: GPT.

========================================================
Disk: 1 (Size: 3.8 GB) (Disk ID: 1680206B)
Partition 1: (Active) - (Size=3.8 GB) - (Type=0B)

==================== End of Addition.txt ============================

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 20:10
od Rudy
Je tam 2x Addition. Potřebuji ještě vidět obsah souboru frst.txt, abych mohl sestavit mazací skript.

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 20:28
od Paphio
Díky:
Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 20.06.2018
Ran by Uzivatel (administrator) on DESKTOP-3LHP2J0 (06-07-2018 20:37:14)
Running from C:\Users\Uzivatel\Downloads
Loaded Profiles: Uzivatel (Available Profiles: Uzivatel)
Platform: Windows 10 Home Version 1709 16299.522 (X64) Language: Čeština (Česko)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\officeclicktorun.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(IvoSoft) C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
() C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\szndesktop.exe
() C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\listicka-x64.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(Wondershare) C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9330.21365.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxOutlook.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9330.21365.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9330.21365.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxAccounts.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [163640 2017-08-13] (IvoSoft)
HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [178496 2018-04-30] (ESET)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2133216 2017-03-23] (Wondershare)
HKLM-x32\...\Run: [seznam-listicka-distribuce] => C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe [1062472 2013-05-16] ()
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\Run: [cz.seznam.software.autoupdate] => C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\szninstall.exe [1069296 2018-03-27] ()
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\Run: [cz.seznam.software.szndesktop] => C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\wszndesktop.exe [109808 2018-03-27] ()
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\MountPoints2: {2cf00a72-c3fd-11e7-872c-448a5b2d2007} - "G:\setup.EXE" /AUTORUN
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\MountPoints2: {d1f083b4-c3ef-11e7-872a-806e6f6e6963} - "E:\setup.exe"

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\..\Interfaces\{27d4522e-fac3-4cd4-9daa-774f4954d6b5}: [NameServer] 192.168.2.1,8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{3157207d-1ab6-413d-960d-a746955f4558}: [DhcpNameServer] 188.122.222.222 188.122.222.223 8.8.8.8 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://muj.erasvet.cz/prihlaseni
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {21E1C605-7424-45F5-B030-1CD9B3862544} URL = hxxp://search.seznam.cz/?q={searchTerms}&sourceid=QuickSearch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {3100E3A0-5763-43B5-A057-93BBEF3CEB02} URL = hxxp://www.firmy.cz/?q={searchTerms}&sourceid= ... arch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {51191E20-EBF5-48AB-AB4A-6D4131D3F4E6} URL = hxxp://encyklopedie.seznam.cz/search?q={searchTerms}&sourceid=QuickSearch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {61D6CC55-E2CB-48F1-8F66-919361075E6B} URL = hxxp://tv.seznam.cz/hledej?w={searchTerms}&sourceid=QuickSearch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {6FF24258-A059-4972-897A-2C348A3B45D9} URL = hxxp://www.mapy.cz/?query={searchTerms}&source ... arch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {AC80989C-92BF-49DD-9F2B-3F4FD28DE8DB} URL = hxxp://www.zbozi.cz/?q={searchTerms}&r=campmoz ... arch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {BEE4453D-5B21-44BC-B550-B617595784DE} URL = hxxp://slovnik.seznam.cz/?q={searchTerms}&lang=en_cz&sourceid=QuickSearch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {D7562166-3590-4BF7-881E-EA813D84F53B} URL = hxxp://www.novinky.cz/hledej?w={searchTerms}&s ... arch_12454
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001 -> {FA820DE7-CA50-47DE-B7A8-4FB2867E2795} URL = hxxp://slovnik.seznam.cz/?q={searchTerms}&lang=cz_en&sourceid=QuickSearch_12454
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2018-04-21] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2018-04-21] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
Handler-x32: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL [2017-11-09] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: fi3pfxjh.default
FF ProfilePath: C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default [2018-07-06]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default -> hxxps://www.google.cz/
FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default -> Disabled: {ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b}
FF Extension: (Seznam doplněk - Esko) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default\Extensions\sko-extension@firma.seznam.cz.xpi [2018-05-04]
FF Extension: (Seznam doplněk - Email) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default\Extensions\{ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b}.xpi [2018-05-04]
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fi3pfxjh.default\extensions\{ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b} [not found]
FF Extension: (WebCompat Reporter) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\webcompat-reporter@mozilla.org.xpi [2018-07-06] [Legacy] [not signed]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_113.dll [2018-06-07] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_113.dll [2018-06-07] ()
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-11-07] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL [2017-11-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-07] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-07] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-05-11] (Adobe Systems Inc.)

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://google.cz/
CHR NewTab: Default -> Not-active:"chrome-extension://olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak/speeddial/html/newTab.html"
CHR Profile: C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-06]
CHR Extension: (Prezentace) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-11-07]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-11-07]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-11-07]
CHR Extension: (Seznam doplněk - Email) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig [2018-05-06]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-11-07]
CHR Extension: (Tabulky) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-07]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-11-07]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-11]
CHR Extension: (Seznam doplněk - Esko) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak [2018-05-06]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-11-07]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-25]
CHR HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S4 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [351944 2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [3058392 2017-12-12] (Microsoft Corporation)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2240264 2018-04-30] (ESET)
R2 osrss; C:\Windows\system32\osrss.dll [130808 2018-06-08] (Microsoft Corporation)
R2 sedsvc; C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe [135816 2018-06-28] (Microsoft Corporation)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10803440 2017-08-29] (TeamViewer GmbH)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [355304 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [105944 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
S3 WsDrvInst; "C:\Program Files (x86)\Wondershare\Video Converter Ultimate\Transfer\DriverInstall.exe" [X]

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AODDriver4.3; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [59616 2014-02-11] (Advanced Micro Devices)
S3 athur; C:\Windows\System32\drivers\athuwbx.sys [2702336 2017-10-22] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [110088 2016-12-12] (Advanced Micro Devices)
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [137928 2018-04-05] (ESET)
R0 edevmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\edevmon.sys [110432 2018-04-05] (ESET)
S0 eelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\eelam.sys [15872 2018-02-19] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [196112 2018-04-05] (ESET)
R2 ekbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [50136 2018-04-05] (ESET)
R1 epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [82816 2018-04-05] (ESET)
R1 epfwwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [108320 2018-04-05] (ESET)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44608 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [309144 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119192 2017-09-29] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-07-06 20:37 - 2018-07-06 20:37 - 000016153 _____ C:\Users\Uzivatel\Downloads\FRST.txt
2018-07-06 20:37 - 2018-07-06 20:37 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-07-06 20:35 - 2018-07-06 20:35 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Uzivatel\Downloads\FRST64.exe
2018-07-06 16:34 - 2018-07-06 16:35 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2018-07-06 13:23 - 2018-07-06 13:23 - 007402192 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Uzivatel\Downloads\adwcleaner_7.2.1 (1).exe
2018-07-06 13:22 - 2018-07-06 13:22 - 007402192 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Uzivatel\Downloads\adwcleaner_7.2.1.exe
2018-07-06 09:46 - 2018-07-06 10:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2018-07-06 09:46 - 2018-07-06 09:47 - 000000000 ____D C:\rsit
2018-07-06 09:13 - 2018-07-06 09:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
2018-07-02 09:54 - 2018-07-02 09:54 - 000000000 ____D C:\Windows.old
2018-07-01 17:23 - 2018-04-05 08:37 - 000196112 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ehdrv.sys
2018-07-01 17:23 - 2018-04-05 08:37 - 000137928 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eamonm.sys
2018-07-01 17:23 - 2018-04-05 08:37 - 000110432 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\edevmon.sys
2018-07-01 17:23 - 2018-04-05 08:37 - 000108320 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfwwfp.sys
2018-07-01 17:23 - 2018-04-05 08:37 - 000082816 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfw.sys
2018-07-01 17:23 - 2018-04-05 08:37 - 000050136 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ekbdflt.sys
2018-07-01 17:23 - 2018-02-19 12:14 - 000015872 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eelam.sys
2018-06-30 15:21 - 2018-06-30 15:21 - 000001070 _____ C:\Users\Uzivatel\Desktop\Primärhybriden – zástupce.lnk
2018-06-23 14:12 - 2018-06-08 14:09 - 000130808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osrss.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:39 - 001206680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:39 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:38 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StartTileData.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:38 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:38 - 000077240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:36 - 008629152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:36 - 000137624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:35 - 002395544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:31 - 007671696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:31 - 000979864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:31 - 000491264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:28 - 000555928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:28 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:27 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-14 00:25 - 002773408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:46 - 000422592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:44 - 006086960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:44 - 000747928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:41 - 001525288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:30 - 025256448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:24 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:24 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:21 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:21 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:19 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:17 - 019358720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:17 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:16 - 012730368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:16 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IndexedDbLegacy.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:14 - 006060032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:14 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:14 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\UcmUcsi.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:14 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:13 - 007812608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:13 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptprov.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:13 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhosdeployment.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:13 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:12 - 002577920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:12 - 002349568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:11 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:07 - 023678464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:07 - 013712896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:07 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptprov.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:06 - 000892928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:05 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:04 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:03 - 003161088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 003126272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 002786304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 002633216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 002528768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:01 - 001760768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:01 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 23:00 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2018-06-23 14:08 - 2018-06-13 22:57 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:41 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:41 - 001093040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:41 - 000925672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:41 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:40 - 000423320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:40 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:40 - 000069528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:39 - 000748472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:39 - 000608152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:39 - 000035224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:38 - 001133880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVP9DEC.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:38 - 000664984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:38 - 000479920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase_enclave.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:38 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:38 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:35 - 001416864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:35 - 001210784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:35 - 001002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:35 - 000453024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:33 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:32 - 000130600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelpep.sys
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:31 - 000525728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimserv.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:29 - 000705944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:29 - 000671024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SHCore.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:29 - 000225696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Ucx01000.sys
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:28 - 000688576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:26 - 001084736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:26 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpeffects.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:25 - 000628632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcp_win.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-14 00:24 - 000057464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:54 - 001383784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:54 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:50 - 001145104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:44 - 000592800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wimgapi.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:44 - 000550176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SHCore.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:42 - 000544432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:41 - 001033584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfreadwrite.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:39 - 000505160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp_win.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:39 - 000251096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpeffects.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:24 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallService.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:21 - 000136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSOpusDecoder.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:20 - 008962560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:19 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpshell.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:18 - 018930688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:17 - 000098304 _____ C:\Windows\system32\runexehelper.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:16 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallService.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:16 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\utcutil.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:15 - 001508864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:13 - 000955392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:13 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:12 - 000254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PushToInstall.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:12 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RdpRelayTransport.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:12 - 000159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSOpusDecoder.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:11 - 008962560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:11 - 000975360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:11 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:10 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:05 - 001238016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:04 - 003180544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:04 - 002212352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:03 - 001607168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:01 - 001249792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:01 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 23:01 - 000565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnprv.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 22:58 - 001570304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 22:57 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 22:57 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 20:19 - 004171264 _____ (Gracenote, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\gnsdk_fp.dll
2018-06-23 14:07 - 2018-06-13 20:18 - 004876800 _____ (Gracenote, Inc.) C:\Windows\system32\gnsdk_fp.dll
2018-06-21 09:04 - 2018-06-21 09:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
2018-06-17 07:17 - 2018-06-17 07:17 - 000000976 _____ C:\Users\Uzivatel\Desktop\SEVY – zástupce.lnk
2018-06-17 07:16 - 2018-06-17 07:16 - 000000996 _____ C:\Users\Uzivatel\Desktop\sbírka – zástupce.lnk
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:32 - 001638432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:32 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vertdll.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:30 - 001953544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:27 - 000377760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:24 - 003009736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:24 - 002711248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:22 - 001269640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:22 - 000093624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 09:21 - 000594080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:21 - 001931256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:21 - 001614168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:21 - 000777912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:19 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:18 - 000097160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:10 - 002338272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:09 - 017161216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:09 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:09 - 000791968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:08 - 003979696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:08 - 001990672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:07 - 002386320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:07 - 000536064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:06 - 006015208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:06 - 004668688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:06 - 000551696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:05 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:02 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:02 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:02 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\domgmt.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:02 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:01 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:01 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:00 - 012833792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 08:00 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:59 - 000757760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:58 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:58 - 002083840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:57 - 001812992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:57 - 001345024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:57 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:46 - 002393600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AcGenral.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:46 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:43 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:42 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:41 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:41 - 011924992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:41 - 000369152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:40 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:40 - 000293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WwaApi.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:39 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:38 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:38 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:38 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:36 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:35 - 002868736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:35 - 002014720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:35 - 001565184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-06-08 07:35 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:15 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tm.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:14 - 000373656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:14 - 000082840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:10 - 000749976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:10 - 000408984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:09 - 000149400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storahci.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:09 - 000103320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:08 - 000428440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:07 - 002711168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:07 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-12 01:07 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:53 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:53 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:53 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:52 - 000385536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cldflt.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:48 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:48 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:47 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:46 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:45 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:42 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:29 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:29 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadauthhelper.dll
2018-06-13 07:41 - 2018-05-11 23:19 - 001353216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 19:26 - 021754880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Hydrogen.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 19:26 - 017084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramCompositor.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 19:03 - 003331520 _____ C:\Windows\system32\Windows.Mirage.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 18:59 - 000956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Spectrum.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 18:58 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 13:42 - 002491120 _____ C:\Windows\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 13:41 - 000618496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:33 - 000269720 _____ C:\Windows\system32\FaceProcessorCore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:33 - 000192920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\skci.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:30 - 002514944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:29 - 001849760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refs.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:29 - 000937376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refsv1.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:29 - 000028576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\uefi.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:27 - 001173584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:26 - 000712456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:25 - 003903784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:24 - 006282280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:24 - 001488288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:24 - 001029536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efscore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:24 - 000967584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:24 - 000891808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:24 - 000247712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 021357336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 004486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepository.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 002472888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UpdateAgent.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 002412688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 000824904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipSVC.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 000677304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:23 - 000137552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:22 - 006791992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:22 - 003180176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:22 - 001358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:22 - 000054376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel.appcore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:21 - 007385096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:21 - 004507096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:21 - 001206104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:21 - 000260904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 09:20 - 001101216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:10 - 003485400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:10 - 001124768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:09 - 002993728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:09 - 000832952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:08 - 020290256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:08 - 001075984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:08 - 000640024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:07 - 000975360 _____ C:\Windows\system32\FaceProcessor.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:07 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincorlib.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:07 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:07 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AcGenral.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:07 - 000047608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel.appcore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:06 - 006481096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:06 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:06 - 001131696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:06 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreenps.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:06 - 000129208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:05 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:05 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserexport.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:05 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GamePanelExternalHook.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:04 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:04 - 001925120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:04 - 000173568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:04 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:03 - 000532480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:03 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:02 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msIso.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:02 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cldapi.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:01 - 001217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:01 - 000652288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:01 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:01 - 000507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TDLMigration.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:00 - 000354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WwaApi.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 08:00 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncSettings.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:59 - 003124224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Profiles.Gatt.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:59 - 002596352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreen.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:59 - 001297920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GamePanel.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:59 - 001116672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:59 - 001043968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:59 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:58 - 005833216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dbgeng.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:58 - 003332608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:57 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:57 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:57 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:57 - 001135104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:56 - 002035712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:56 - 000969728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:55 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DbgModel.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:53 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:46 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:45 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\smartscreenps.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:41 - 000372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:40 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:40 - 001277440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:40 - 000534016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:39 - 000963584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GamePanel.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:39 - 000941568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:39 - 000636416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:39 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cldapi.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:35 - 004839424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dbgeng.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:35 - 004384768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:35 - 000935424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:35 - 000891904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-06-08 07:34 - 000471040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DbgModel.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:57 - 000336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HolographicRuntimes.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:56 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Feedback.Analog.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:55 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DHolographicDisplay.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:55 - 000640000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HeadTrackerStorage.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:53 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HoloShellRuntime.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:52 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedRealitySvc.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 15:52 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpatialStore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 01:15 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 01:10 - 002574232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 01:08 - 000757792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-12 01:05 - 000616792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:54 - 003198464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:54 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocore.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:52 - 000909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PayloadRestrictions.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:52 - 000222720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:51 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmgaproxystub.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:50 - 002186240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmgaclient.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:50 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadauthhelper.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:50 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcimage.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:50 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationControllerPS.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:50 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:50 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:49 - 001685504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmgaserver.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:48 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpd_ci.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:48 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dinput.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:47 - 000332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:47 - 000300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudBackupSettings.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:47 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dinput8.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:47 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:46 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpAXHolder.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:44 - 000930816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:41 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:40 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:39 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:38 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:33 - 002762752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:31 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PayloadRestrictions.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:31 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:31 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmgaproxystub.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:30 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:29 - 001428480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmgaclient.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:29 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmgaserver.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:29 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:28 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dinput8.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:28 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dinput.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:27 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudBackupSettings.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:26 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:26 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SyncSettings.dll
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:20 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
2018-06-13 07:40 - 2018-05-11 23:20 - 000821248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-07-06 20:31 - 2017-11-07 21:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2018-07-06 19:46 - 2017-11-07 22:40 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel\AppData\LocalLow\Mozilla
2018-07-06 19:46 - 2017-11-07 22:29 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2018-07-06 19:46 - 2017-11-07 22:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2018-07-06 19:46 - 2017-11-07 22:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2018-07-06 19:40 - 2017-11-07 22:35 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\ClassicShell
2018-07-06 16:45 - 2018-02-10 12:06 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Seznam.cz
2018-07-06 16:44 - 2017-11-07 21:22 - 008314756 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-07-06 16:44 - 2017-09-30 16:31 - 004077856 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
2018-07-06 16:44 - 2017-09-30 16:31 - 001179994 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
2018-07-06 16:40 - 2017-11-07 21:14 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2018-07-06 16:39 - 2017-11-07 22:49 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
2018-07-06 16:39 - 2017-09-29 10:45 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
2018-07-06 09:13 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\DeliveryOptimization
2018-07-06 06:51 - 2017-11-07 22:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird
2018-07-05 07:32 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2018-07-05 07:32 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2018-07-04 08:56 - 2017-11-07 21:25 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Packages
2018-07-03 15:24 - 2018-04-12 18:55 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
2018-07-03 14:56 - 2017-11-07 21:13 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
2018-07-03 14:52 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\Registration
2018-07-03 14:51 - 2018-05-23 14:01 - 000099063 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
2018-07-03 14:51 - 2018-05-23 14:01 - 000099063 _____ C:\Windows\diagerr.xml
2018-07-03 14:44 - 2017-11-07 21:24 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel
2018-07-01 19:34 - 2018-02-10 12:34 - 000000000 ____D C:\Windows\cs
2018-07-01 19:34 - 2017-11-09 13:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rajče
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 23:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 22:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 22:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 22:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 22:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 22:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
2018-07-01 19:34 - 2017-11-07 22:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\spool
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2018-07-01 19:34 - 2017-09-29 15:44 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
2018-06-30 17:49 - 2017-09-29 10:45 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
2018-06-30 15:22 - 2017-11-07 22:56 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel\Documents\Vašek
2018-06-26 21:27 - 2017-11-07 22:41 - 000000000 ____D C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\vlc
2018-06-25 11:34 - 2017-12-18 17:38 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
2018-06-25 10:33 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2018-06-24 08:47 - 2017-11-07 21:14 - 000418624 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2018-06-23 15:17 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
2018-06-23 14:12 - 2017-09-29 15:37 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2018-06-22 15:06 - 2017-11-10 15:37 - 000001510 _____ C:\Users\Uzivatel\Desktop\listopad – zástupce.lnk
2018-06-13 11:44 - 2017-11-07 21:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2018-06-13 11:44 - 2017-11-07 21:25 - 000000000 ___RD C:\Users\Uzivatel\3D Objects
2018-06-13 11:40 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
2018-06-13 11:40 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
2018-06-13 11:40 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\TextInput
2018-06-13 11:40 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2018-06-13 11:40 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
2018-06-13 11:40 - 2017-09-29 10:45 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2018-06-13 07:52 - 2017-11-07 22:42 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2018-06-13 07:50 - 2017-11-07 22:42 - 133315992 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
2018-06-13 07:50 - 2017-11-07 22:42 - 133315992 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2018-06-07 19:16 - 2018-03-14 13:21 - 000004660 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
2018-06-06 01:24 - 2018-05-09 19:16 - 000835056 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-06-06 01:24 - 2018-05-09 19:16 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl

Some files in TEMP:
====================
2017-11-07 23:03 - 2012-12-10 01:29 - 000559200 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Temp\OfficeSetup.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2018-07-04 14:36

==================== End of FRST.txt ============================

Re: viry v poště

Napsal: 06 črc 2018 21:12
od Rudy
Otevřte poznámkový blok a zkopírujte do něj:
Start

CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\MountPoints2: {2cf00a72-c3fd-11e7-872c-448a5b2d2007} - "G:\setup.EXE" /AUTORUN
HKU\S-1-5-21-1506879025-1754585261-3082722204-1001\...\MountPoints2: {d1f083b4-c3ef-11e7-872a-806e6f6e6963} - "E:\setup.exe"
C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Temp
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
Task: {17C662C0-29F3-4563-AAB3-7D9E10AC6A1D} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07] (Google Inc.)
Task: {68BDACAC-1724-4B56-86EC-571C09F6D5C4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-11-07] (Google Inc.)

EmptyTemp:
End
Uložte do C:\Users\Uzivatel\Downloads jako fixlist.txt. Spusťte znovu FRST a klikněte na >Fix<. Po skončení akce se objeví log, který sem zkopírujte.

Re: viry v poště

Napsal: 07 črc 2018 04:51
od Paphio
Díky, ale neumím angklicky.Je to snad C Users Uživatel Stažené soubory?

Re: viry v poště

Napsal: 07 črc 2018 10:04
od Rudy
Ano, to je on.

Re: viry v poště

Napsal: 07 črc 2018 19:52
od Paphio
Byl jsem u nemocné dcery, na PC budu až zítra, děkuji za trpělivost. Něco jsem udělal špatně:
No fixlist.txt found.
No fixlist.txt should be in the same folder/directory the tool is lokated.

Děkuji ještě jednou.

Re: viry v poště

Napsal: 07 črc 2018 19:57
od Rudy
Fixlist musí být ve stejném adresáři, jako FRST a nesmí být v názvu překlep. Soubor se musí jmenovat fixlist.txt.

Re: viry v poště

Napsal: 08 črc 2018 06:31
od Paphio
Dobré ráno, místo logu mě to vyzvalo k restartu, který jsem udělal. Co teď? Díky.