Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Odpovědět
Zpráva
Autor
J.Cidlina
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 16
Registrován: 02 led 2010 11:42

Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#1 Příspěvek od J.Cidlina »

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Jaroslav at 2010-01-02 11:39:10
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 123 GB (81%) free of 153 GB
Total RAM: 1023 MB (63% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:39:34, on 2.1.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\TEMP\~TMC.tmp
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSec.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe
C:\Documents and Settings\Jaroslav\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\KHN9I4RA\RSIT[1].exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\trend micro\Jaroslav.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = About:Blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = About:Blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: MHURLSearchHook Class - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbhelper.dll
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: MHTBPos00 - {0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: CGreenPrintPDF Object - {DF96BA30-57F6-4700-8065-910EC3BE9E3B} - C:\Program Files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPIEPlugin.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: Ukazatel S-Rank - {EA837F48-5AD1-443E-AE34-FFE03CBF3099} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {B71B15CE-3093-459C-B764-AEB2486F2273} - (no file)
O3 - Toolbar: Family Toolbar - {FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [sysgif32] C:\WINDOWS\TEMP\~TMC.tmp
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: siszyd32.exe
O8 - Extra context menu item: &Přelož do češtiny - res://C:\Documents and Settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5034
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
O8 - Extra context menu item: Hlede&j v ČR - res://C:\Documents and Settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5033
O8 - Extra context menu item: Hledej v &encyklopedii - res://C:\Documents and Settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5108
O8 - Extra context menu item: Hledej ve &světě - res://C:\Documents and Settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5035
O8 - Extra context menu item: Hledej ve &zboží - res://C:\Documents and Settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5107
O9 - Extra button: Nastavení Lištičky ... - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Nastavení Lištičky ... - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra button: Britanik - {479BEE90-08C0-44fa-AE28-06BA96963B5B} - C:\Program Files\Britanik\britanik.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Britanik - {479BEE90-08C0-44fa-AE28-06BA96963B5B} - C:\Program Files\Britanik\britanik.dll
O9 - Extra button: Zvýrazňovač slov Lištičky - {4E6D6F90-31CA-4878-A7A3-1CD50F115A69} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zvýrazňovač slov Lištičky - {4E6D6F90-31CA-4878-A7A3-1CD50F115A69} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: GreenPrint - {554099FE-3856-4d93-86B5-0024AEF63BC7} - C:\Program Files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DF96BA30-57F6-4700-8065-910EC3BE9E3B} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {3190CE28-0B6E-4133-A7D3-87D29CB92120} (ToolbarInetInstall Control) - http://download.seznam.cz/listicka/toolbar2007.cab
O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/56.20/uploader2.cab
O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.cz/s/v/40.14/uploader2.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 5089897973
O16 - DPF: {672EE252-D813-4F5E-81BB-5DD163DD4FA5} (Active602XMLFiller Control) - https://www.mojedatovaschranka.cz/stati ... ctivex.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 5142581654
O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/s ... DEXAXO.cab
O16 - DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} (Settings Class) - http://adisepo.mfcr.cz/adis/jepo/epo/bin/capicom.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D2BC7870-B4A9-4D65-923D-A085DF6BA0A8}: NameServer = 20.20.10.254
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSec.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9af99f1c4c2d3) (gupdate1c9af99f1c4c2d3) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 11531 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1957994488-1935655697-2147154051-1003Core.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1957994488-1935655697-2147154051-1003UA.job
C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{61A2E10C-0EBF-4FD6-BBC2-DB2F56403050}.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]
Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F}]
MHTBPos00 Class - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll [2009-05-07 2642432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}]
Skype add-on (mastermind) - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2009-08-04 1586472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]
AVG Safe Search - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll [2009-12-12 1111320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-12-05 263280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll [2009-12-03 764912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-12-13 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DF96BA30-57F6-4700-8065-910EC3BE9E3B}]
CGreenPrintPDF Object - C:\Program Files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPIEPlugin.dll [2008-01-29 85656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-12-13 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EA837F48-5AD1-443E-AE34-FFE03CBF3099}]
Lištička - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll [2009-09-23 1413272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{B71B15CE-3093-459C-B764-AEB2486F2273}
{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - Family Toolbar - C:\Program Files\Family Toolbar\tbcore3.dll [2009-05-07 2642432]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-12-05 263280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Monitor"=C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe [2006-11-03 319488]
"AVG8_TRAY"=C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe [2009-12-12 2043160]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-12-13 149280]
"Cmaudio"=RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd []
"sysgif32"=C:\WINDOWS\TEMP\~TMC.tmp [2010-01-02 32768]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [2006-11-16 139264]
"Skype"=C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe [2009-10-09 25623336]
"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2008-06-13 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]
C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe [2001-01-31 823296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
C:\Documents and Settings\Jaroslav\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2008-09-05 133104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GPPrinterNotify]
C:\Program Files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPPrinterNotify.exe [2008-01-29 593560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2007-05-08 54840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2006-01-12 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Picasa Media Detector]
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpyEmergency]
C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency\SpyEmergency.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2008-06-13 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint Printer Notify.lnk]
C:\PROGRA~1\GREENP~1\GREENP~1\GPPRIN~1.EXE [2008-01-29 593560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint TrayIcon.lnk]
C:\PROGRA~1\GREENP~1\GREENP~1\GPTray.exe [2008-01-29 265880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe [2006-02-19 288472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^LUMIX Simple Viewer.lnk]
C:\PROGRA~1\PANASO~1\LUMIXS~1\PHLEAU~1.EXE [2006-09-29 57344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk]
C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqthb08.exe [2006-02-10 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Jaroslav^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^siszyd32.exe]
C:\Documents and Settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe [2008-04-14 23040]

C:\Documents and Settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
siszyd32.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\avgrsstarter]
C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll [2009-08-17 11952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\aawservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe"="C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:*:Enabled:avginet.exe"
"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe"="C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:*:Enabled:avgamsvr.exe"
"C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe"="C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:*:Enabled:avgcc.exe"
"C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime.exe"="C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime.exe:*:Enabled:Nero ShowTime"
"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"
"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Ahead\Nero Web\SetupX.exe"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Nero Web\SetupX.exe:*:Enabled:Nero ProductSetup"
"C:\Documents and Settings\Jaroslav\Local Settings\Temp\Nero Web\SetupXu.exe"="C:\Documents and Settings\Jaroslav\Local Settings\Temp\Nero Web\SetupXu.exe:*:Enabled:Nero ProductSetup"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe:*:Enabled:hpqtra08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe:*:Enabled:hpqste08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe:*:Enabled:hpofxm08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe:*:Enabled:hposfx08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe:*:Enabled:hposid01.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe:*:Enabled:hpqscnvw.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe:*:Enabled:hpqkygrp.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe:*:Enabled:hpqcopy.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe:*:Enabled:hpfccopy.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe:*:Enabled:hpzwiz01.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqPhUnl.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqPhUnl.exe:*:Enabled:hpqphunl.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqDIA.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqDIA.exe:*:Enabled:hpqdia.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe:*:Enabled:hpoews01.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe:*:Enabled:hpqnrs08.exe"
"C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe"="C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe:*:Enabled:IncrediMail"
"C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe"="C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe:*:Enabled:IncrediMail"
"C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImpCnt.exe"="C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImpCnt.exe:*:Enabled:IncrediMail"
"C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe"="C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype. Take a deep breath "
"C:\WINDOWS\Temp\~TMC.tmp"="C:\WINDOWS\Temp\~TMC.tmp:*:Disabled:Sandboxie Start"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9d771540-f0f6-11dc-bf56-0000e854655c}]
shell\AutoRun\command - F:\PortableApps\PortableAppsMenu\PortableAppsMenu.exe


======List of files/folders created in the last 1 months======

2010-01-02 11:20:46 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2010-01-02 11:20:40 ----D---- C:\rsit
2010-01-01 19:48:42 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2010-01-01 18:54:26 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971513$
2010-01-01 18:21:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$
2009-12-27 21:14:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fjhdyfhsn.bat
2009-12-13 12:59:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe
2009-12-13 12:59:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
2009-12-13 12:59:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe
2009-12-13 12:58:25 ----D---- C:\Program Files\Java
2009-12-13 11:14:59 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\NETGATE
2009-12-10 19:09:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$
2009-12-10 19:08:54 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$
2009-12-10 19:07:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$
2009-12-10 19:07:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$
2009-12-10 19:07:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971737$

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2010-01-02 11:33:07 ----D---- C:\WINDOWS
2010-01-02 11:32:22 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2010-01-02 11:31:24 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2010-01-02 11:29:31 ----D---- C:\Documents and Settings\Jaroslav\Data aplikací\Skype
2010-01-02 11:27:25 ----RD---- C:\Program Files
2010-01-02 11:26:10 ----N---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2010-01-02 11:16:21 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2010-01-02 11:16:13 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Microsoft
2010-01-02 10:06:10 ----SH---- C:\boot.ini
2010-01-02 10:06:10 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2010-01-02 10:06:10 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini
2010-01-02 10:06:08 ----D---- C:\WINDOWS\pss
2010-01-02 10:00:40 ----D---- C:\Documents and Settings\Jaroslav\Data aplikací\skypePM
2010-01-01 20:47:39 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2010-01-01 20:47:37 ----HD---- C:\Config.Msi
2010-01-01 20:46:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2010-01-01 20:43:38 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2010-01-01 20:43:20 ----D---- C:\Program Files\Lavasoft
2010-01-01 20:07:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2010-01-01 19:49:40 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
2010-01-01 19:37:33 ----D---- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
2010-01-01 19:33:52 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Spybot - Search & Destroy
2010-01-01 19:15:14 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2010-01-01 19:15:13 ----D---- C:\WINDOWS\system
2010-01-01 18:56:26 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2010-01-01 18:52:19 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2010-01-01 18:52:11 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates
2010-01-01 18:48:05 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2010-01-01 18:47:36 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
2010-01-01 18:26:31 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
2009-12-27 19:05:29 ----HD---- C:\$AVG8.VAULT$
2009-12-24 13:32:23 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2009-12-22 20:14:29 ----D---- C:\Program Files\Google
2009-12-20 09:53:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2009-12-20 09:53:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
2009-12-20 09:53:29 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
2009-12-19 14:45:33 ----D---- C:\UCTO2009
2009-12-13 12:58:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deploytk.dll
2009-12-10 20:15:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2009-12-05 14:05:08 ----D---- C:\Program Files\Common Files

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 AmdK7;Ovladač procesoru AMD K7; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdk7.sys [2008-04-14 41600]
R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgldx86.sys [2009-08-17 335240]
R1 AvgMfx86;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgmfx86.sys [2009-08-17 27784]
R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgtdix.sys [2009-05-10 108552]
R3 Afc;PPdus ASPI Shell; C:\WINDOWS\system32\drivers\Afc.sys [2005-02-23 11776]
R3 GEARAspiWDM;GEARAspiWDM; C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GEARAspiWDM.sys [2005-04-15 14408]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2004-08-03 1897408]
R3 PAC207;Trust WB-1400T Webcam; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2007-05-14 508288]
R3 rtl8029;Realtek RTL8029(AS)-based PCI Ethernet Adapter NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8029.SYS [2001-08-17 19017]
R3 usbehci;Ovladač miniportu rozšířeného radiče hostitele Microsoft USB 2.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]
R3 usbhub;Rozbočovač umožnující USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]
R3 usbuhci;Ovladač Microsoft univerzálního hostitelského řadiče USB od společnosti Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]
S1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
S3 ALCXWDM;Service for Avance AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2002-02-04 278908]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 cmuda;C-Media WDM Audio Interface; C:\WINDOWS\system32\drivers\cmuda.sys [2005-12-15 1368000]
S3 HidUsb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2009-08-26 49920]
S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2009-08-26 16496]
S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2009-08-26 21568]
S3 imhidusb;Immersion's HID USB Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imhidusb.sys [2002-05-02 30920]
S3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-24 12160]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 Ser2pl;Prolific Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ser2pl.sys [2003-07-16 43264]
S3 sermouse;Ovladač sériové myši; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sermouse.sys [2004-08-18 17664]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 U81xbus;LGE U8XXX driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\U81xbus.sys [2004-03-29 52352]
S3 U81xmdfl;LGE U8XXX USB WMC Modem Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\U81xmdfl.sys [2004-03-29 6064]
S3 U81xmdm;LGE U8XXX USB WMC Modem Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\U81xmdm.sys [2004-03-29 84480]
S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]
S3 usbprint;Třída USB Printer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]
S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 aawservice;Lavasoft Ad-Aware Service; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe [2008-07-07 611664]
R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-08-17 908056]
R2 avg8wd;AVG8 WatchDog; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-08-17 297752]
R2 GEARSecurity;GEARSecurity; C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSec.exe [2003-12-01 53248]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2009-12-13 153376]
R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2007-08-09 73728]
S2 gupdate1c9af99f1c4c2d3;Google Update Service (gupdate1c9af99f1c4c2d3); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 133104]
S3 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-04-29 182768]
S3 HP Port Resolver;HP Port Resolver; C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE [2005-05-20 81920]
S3 HP Status Server;HP Status Server; C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE [2004-10-16 73728]
S3 idsvc;Služba Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S3 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2006-11-10 774144]
S3 WMPNetworkSvc;Služba Windows Media Player Network Sharing; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2007-01-05 913920]
S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
S4 NetTcpPortSharing;Služba sdílení portů Net.Tcp; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112694
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#2 Příspěvek od Rudy »

Dejte log z ComboFix.
Stahnete a ulozte nejlepe na plochu ComboFix: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

pote spustte aplikaci pod uctem s administratorskym opravnenim

hned po startu se zobrazi obrazovka s licencnimi podminkami, pokracujte kliknutim na tlacitko Ano.

v klidu si postavte na kafe (cela akce trva cca. 5-10 minut, nekdy i dele - dle toho, o jak rychly stroj se

jedna a kolika soubory se skener bude muset prodirat), behem skenu se nepokousejte spoustet zadne jine

aplikace ani nic jineho

behem skenovani nepropadejte panice, vas stroj muze byt restartovan (predevsim pri prvni aplikaci skeneru)

upozorneni: pokud pouzivate antispyware s rezidentnim stitem, prepnete jeho rezidentni stit do Install Mode,

pripadne jej po dobu skenu uplne deaktivujte, protoze dochazi pri skenu a vymazu pripadneho malware k

nezadoucim kolizim s rezidentem antispyware
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

J.Cidlina
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 16
Registrován: 02 led 2010 11:42

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#3 Příspěvek od J.Cidlina »

Tak bohužel ta potvora je odolná. Vše jsem udělal, počítač restartoval a pořád tam je. Posílám protokol z combofixu a prosím dále o pomoc. Děkuji

ComboFix 10-01-01.02 - Jaroslav 02.01.2010 12:10:01.1.1 - x86
Systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.420.1029.18.1023.644 [GMT 1:00]
Spuštěný z: c:\documents and settings\Jaroslav\Plocha\ComboFix.exe
AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\program files\Privacy components

.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2009-12-02 do 2010-01-02 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-01-02 10:20 . 2010-01-02 10:39 -------- d-----w- c:\program files\trend micro
2010-01-02 10:20 . 2010-01-02 10:21 -------- d-----w- C:\rsit
2010-01-01 18:48 . 2010-01-01 18:48 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2009-12-27 20:15 . 2010-01-02 11:16 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\yfyltk.sys
2009-12-20 08:53 . 2009-12-20 08:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-12-13 11:58 . 2009-12-13 11:58 -------- d-----w- c:\program files\Java

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-01-01 19:43 . 2008-02-09 19:40 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2010-01-01 19:43 . 2008-02-09 19:41 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft
2010-01-01 18:37 . 2008-02-09 20:05 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2010-01-01 09:09 . 2010-01-01 09:09 558 ----a-w- c:\program files\Zástupce - Spybot - Search & Destroy.lnk
2009-12-22 19:14 . 2008-02-07 16:20 -------- d-----w- c:\program files\Google
2009-12-13 11:58 . 2009-01-02 16:19 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-12-12 13:31 . 2009-06-05 19:45 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat
2009-12-10 19:15 . 2001-10-25 14:00 84126 ----a-w- c:\windows\system32\perfc005.dat
2009-12-10 19:15 . 2001-10-25 14:00 440596 ----a-w- c:\windows\system32\perfh005.dat
2009-11-25 18:34 . 2009-11-25 18:34 -------- d-----w- c:\program files\CIGLER SOFTWARE
2009-11-25 18:02 . 2008-02-08 22:17 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0
2009-11-21 16:03 . 2004-08-18 12:00 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll
2009-11-03 19:48 . 2009-11-03 19:48 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-11-03 19:47 . 2009-11-03 19:47 -------- d-----r- c:\program files\Skype
2009-11-03 19:47 . 2009-11-03 19:47 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype
2009-10-29 07:43 . 2004-08-18 12:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2009-10-21 05:40 . 2004-08-18 12:00 75776 ----a-w- c:\windows\system32\strmfilt.dll
2009-10-21 05:40 . 2004-08-18 12:00 25088 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll
2009-10-20 16:20 . 2004-08-18 12:00 265728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys
2009-10-13 10:34 . 2004-08-18 12:00 271360 ----a-w- c:\windows\system32\oakley.dll
2009-10-12 13:40 . 2004-08-18 12:00 79872 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll
2009-10-12 13:40 . 2004-08-18 12:00 150016 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll
2009-10-09 18:29 . 2009-10-09 18:29 516096 ----a-w- c:\windows\UN32.EXE
2009-10-09 18:29 . 2009-10-09 18:29 81920 ----a-w- c:\windows\system32\BIVBX11.DLL
2009-10-08 13:57 . 2008-07-29 17:59 613376 ----a-w- c:\windows\system32\uiautomationcore.dll
2009-10-08 13:57 . 2004-08-18 12:00 22528 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll
2009-10-08 13:57 . 2004-08-18 12:00 220160 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
2008-07-06 12:52 . 2008-07-06 12:52 49384056 ----a-w- c:\program files\avg_free_stf_all_8_100a1323.exe
2008-02-23 20:03 . 2008-02-23 20:03 19295200 ----a-w- c:\program files\602xml_filler_cz.exe
2008-02-09 22:06 . 2008-02-09 22:06 307200 ----a-w- c:\program files\lkpdetect.exe
2008-02-09 21:55 . 2008-02-09 21:55 13801120 ----a-w- c:\program files\jre-6u1-windows-i586-p.exe
2008-02-09 21:52 . 2008-02-09 21:51 24958080 ----a-w- c:\program files\AdbeRdr810_cs_CZ.exe
2008-02-09 19:39 . 2008-02-09 19:39 19755376 ----a-w- c:\program files\aaw2007.exe
2008-02-09 19:32 . 2008-02-09 19:32 7467056 ----a-w- c:\program files\spybotsd15.exe
2008-02-09 19:21 . 2008-02-09 19:21 32981120 ----a-w- c:\program files\avg75free_516a1225.exe
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbhelper.dll" [2009-05-07 355840]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{1c4ab6a5-595f-4e86-b15f-f93cce2bbd48}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\URLSearchHook.MHURLSearchHook.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{1EA6B471-CAD2-419a-9539-0586EEFE2D09}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\URLSearchHook.MHURLSearchHook]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F}]
2009-05-07 21:46 2642432 ----a-w- c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll" [2009-05-07 2642432]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar.3]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll" [2009-05-07 2642432]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar.3]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-11-16 139264]
"Skype"="c:\program files\Skype\\Phone\Skype.exe" [2009-10-09 25623336]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-06-13 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Monitor"="c:\windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe" [2006-11-03 319488]
"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-12-12 2043160]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-12-13 149280]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Jaroslav\Nabˇdka Start\Programy\Po spuçtŘnˇ\
siszyd32.exe [2008-4-14 23040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
2009-08-17 07:28 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
@="Service"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint Printer Notify.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\GreenPrint Printer Notify.lnk
backup=c:\windows\pss\GreenPrint Printer Notify.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint TrayIcon.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\GreenPrint TrayIcon.lnk
backup=c:\windows\pss\GreenPrint TrayIcon.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\HP Digital Imaging Monitor.lnk
backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^LUMIX Simple Viewer.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\LUMIX Simple Viewer.lnk
backup=c:\windows\pss\LUMIX Simple Viewer.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk
backup=c:\windows\pss\Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Jaroslav^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^siszyd32.exe]
path=c:\documents and settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe
backup=c:\windows\pss\siszyd32.exeStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]
2001-01-31 08:27 823296 ----a-w- c:\program files\PCI Audio Applications\Mixer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
2008-09-05 20:44 133104 ----atw- c:\documents and settings\Jaroslav\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GPPrinterNotify]
2008-01-29 17:18 593560 ----a-w- c:\program files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPPrinterNotify.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
2007-05-08 15:24 54840 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
2008-04-14 03:22 1695232 ----a-w- c:\program files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
2006-01-12 14:40 155648 ----a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
2008-06-13 18:36 68856 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero ShowTime\\ShowTime.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Nero Web\\SetupX.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [17.8.2008 19:47 335240]
R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [17.8.2008 19:46 108552]
R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [24.8.2008 9:32 908056]
R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [7.7.2008 12:05 297752]
R3 PAC207;Trust WB-1400T Webcam;c:\windows\system32\drivers\PFC027.SYS [14.5.2007 10:26 508288]
S2 gupdate1c9af99f1c4c2d3;Google Update Service (gupdate1c9af99f1c4c2d3);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [28.3.2009 12:40 133104]
S3 imhidusb;Immersion's HID USB Driver;c:\windows\system32\drivers\imhidusb.sys [17.2.2008 20:12 30920]

--- Ostatní služby/ovladače v paměti ---

*NewlyCreated* - MODEM
*Deregistered* - yfyltk
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'

2010-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 11:39]

2010-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 11:39]

2010-01-02 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{61A2E10C-0EBF-4FD6-BBC2-DB2F56403050}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 02:31]
.
.
------- Doplňkový sken -------
.
uStart Page = hxxp://www.seznam.cz/
uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&s ... f8&oe=utf8
mStart Page = hxxp://search.myheritage.com
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Přelož do češtiny - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5034
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
IE: Hlede&j v ČR - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5033
IE: Hledej v &encyklopedii - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5108
IE: Hledej ve &světě - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5035
IE: Hledej ve &zboží - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5107
IE: {{0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - c:\program files\Seznam.cz\listicka.dll
IE: {{479BEE90-08C0-44fa-AE28-06BA96963B5B} - {08C189C0-C4FE-4cb2-A765-C0A4DCD0A47A} - c:\program files\Britanik\britanik.dll
Trusted Zone: mojebanka.cz\*
Trusted Zone: mojebanka.cz\etrading
Trusted Zone: mojebanka.cz\www
Trusted Zone: mojebanka.cz\*
Trusted Zone: mojebanka.cz\etrading
Trusted Zone: mojebanka.cz\www
TCP: {D2BC7870-B4A9-4D65-923D-A085DF6BA0A8} = 20.20.10.254
DPF: {3190CE28-0B6E-4133-A7D3-87D29CB92120} - hxxp://download.seznam.cz/listicka/toolbar2007.cab
DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} - hxxp://picasaweb.google.com/s/v/56.20/uploader2.cab
DPF: {672EE252-D813-4F5E-81BB-5DD163DD4FA5} - hxxps://www.mojedatovaschranka.cz/static/pages/ ... ctivex.cab
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -

HKLM-Run-Cmaudio - cmicnfg.cpl
MSConfigStartUp-Picasa Media Detector - c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
MSConfigStartUp-SpyEmergency - c:\program files\NETGATE\Spy Emergency\SpyEmergency.exe**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-01-02 12:15
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

skenování skrytých procesů ...

skenování skrytých položek 'Po spuštění' ...

skenování skrytých souborů ...

sken byl úspešně dokončen
skryté soubory: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\yfyltk]

.
--------------------- Knihovny navázané na běžící procesy ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3296)
c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll
c:\windows\system32\webcheck.dll
c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
.
Celkový čas: 2010-01-02 12:20:04
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-01-02 11:19

Před spuštěním: Volných bajtů: 128 758 136 832
Po spuštění: Volných bajtů: 128 751 341 568

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-CSY.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 9C19F13B91334F879C10FE1175D44692

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112694
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#4 Příspěvek od Rudy »

Otevřte poznámkový blok a zkopírujte do něj:
Collect::
c:\windows\system32\drivers\yfyltk.sys
c:\documents and settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe

Driver::
yfyltk

Registry::
[-HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Jaroslav^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^siszyd32.exe
Uložte na plochu jako CFScript.txt. Pak jej myší přetáhněte nad ikonu ComboFix a pusťte. CF se spustí a vykoná příkazy ze skriptu.

Obrázek
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

J.Cidlina
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 16
Registrován: 02 led 2010 11:42

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#5 Příspěvek od J.Cidlina »

Tak toto částečně pomohlo, již není zaškrtnutý v nabídce po spuštění. Děkuji. Prosím podívejte se ještě na log, protože počítač pořád zůstal zabržděný a jede hrozně pomalu. ( jenom než se otevře seznam trvá přes minutu a i když otevírám programy v počítači, tak je to dlouhá doba než začne cokoli pracovat. Posílám poslední log z combofixu. Jinak počítač je zkontrolovaný AVG, CCleaner, Spybotem. Ještě jednou díky

ComboFix 10-01-01.02 - Jaroslav 02.01.2010 14:18:48.2.1 - x86
Systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.420.1029.18.1023.486 [GMT 1:00]
Spuštěný z: c:\documents and settings\Jaroslav\Plocha\ComboFix.exe
Použité ovládací přepínače :: c:\documents and settings\Jaroslav\Plocha\CFScript.txt
AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

file zipped: c:\documents and settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe
file zipped: c:\windows\system32\drivers\yfyltk.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\documents and settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe
c:\windows\system32\drivers\yfyltk.sys

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ovladače/Služby )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Legacy_YFYLTK
-------\Service_yfyltk


((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2009-12-02 do 2010-01-02 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-01-02 10:20 . 2010-01-02 10:39 -------- d-----w- c:\program files\trend micro
2010-01-02 10:20 . 2010-01-02 10:21 -------- d-----w- C:\rsit
2010-01-01 18:48 . 2010-01-01 18:48 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2009-12-20 08:53 . 2009-12-20 08:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-12-13 11:58 . 2009-12-13 11:58 -------- d-----w- c:\program files\Java

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-01-01 19:43 . 2008-02-09 19:40 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2010-01-01 19:43 . 2008-02-09 19:41 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft
2010-01-01 18:37 . 2008-02-09 20:05 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2010-01-01 09:09 . 2010-01-01 09:09 558 ----a-w- c:\program files\Zástupce - Spybot - Search & Destroy.lnk
2009-12-22 19:14 . 2008-02-07 16:20 -------- d-----w- c:\program files\Google
2009-12-13 11:58 . 2009-01-02 16:19 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-12-12 13:31 . 2009-06-05 19:45 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat
2009-12-10 19:15 . 2001-10-25 14:00 84126 ----a-w- c:\windows\system32\perfc005.dat
2009-12-10 19:15 . 2001-10-25 14:00 440596 ----a-w- c:\windows\system32\perfh005.dat
2009-11-25 18:34 . 2009-11-25 18:34 -------- d-----w- c:\program files\CIGLER SOFTWARE
2009-11-25 18:02 . 2008-02-08 22:17 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0
2009-11-21 16:03 . 2004-08-18 12:00 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll
2009-11-03 19:48 . 2009-11-03 19:48 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-11-03 19:47 . 2009-11-03 19:47 -------- d-----r- c:\program files\Skype
2009-11-03 19:47 . 2009-11-03 19:47 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype
2009-10-29 07:43 . 2004-08-18 12:00 916480 ------w- c:\windows\system32\wininet.dll
2009-10-21 05:40 . 2004-08-18 12:00 75776 ----a-w- c:\windows\system32\strmfilt.dll
2009-10-21 05:40 . 2004-08-18 12:00 25088 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll
2009-10-20 16:20 . 2004-08-18 12:00 265728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys
2009-10-13 10:34 . 2004-08-18 12:00 271360 ----a-w- c:\windows\system32\oakley.dll
2009-10-12 13:40 . 2004-08-18 12:00 79872 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll
2009-10-12 13:40 . 2004-08-18 12:00 150016 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll
2009-10-09 18:29 . 2009-10-09 18:29 516096 ----a-w- c:\windows\UN32.EXE
2009-10-09 18:29 . 2009-10-09 18:29 81920 ----a-w- c:\windows\system32\BIVBX11.DLL
2009-10-08 13:57 . 2008-07-29 17:59 613376 ----a-w- c:\windows\system32\uiautomationcore.dll
2009-10-08 13:57 . 2004-08-18 12:00 22528 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll
2009-10-08 13:57 . 2004-08-18 12:00 220160 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
2008-07-06 12:52 . 2008-07-06 12:52 49384056 ----a-w- c:\program files\avg_free_stf_all_8_100a1323.exe
2008-02-23 20:03 . 2008-02-23 20:03 19295200 ----a-w- c:\program files\602xml_filler_cz.exe
2008-02-09 22:06 . 2008-02-09 22:06 307200 ----a-w- c:\program files\lkpdetect.exe
2008-02-09 21:55 . 2008-02-09 21:55 13801120 ----a-w- c:\program files\jre-6u1-windows-i586-p.exe
2008-02-09 21:52 . 2008-02-09 21:51 24958080 ----a-w- c:\program files\AdbeRdr810_cs_CZ.exe
2008-02-09 19:39 . 2008-02-09 19:39 19755376 ----a-w- c:\program files\aaw2007.exe
2008-02-09 19:32 . 2008-02-09 19:32 7467056 ----a-w- c:\program files\spybotsd15.exe
2008-02-09 19:21 . 2008-02-09 19:21 32981120 ----a-w- c:\program files\avg75free_516a1225.exe
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbhelper.dll" [2009-05-07 355840]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{1c4ab6a5-595f-4e86-b15f-f93cce2bbd48}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\URLSearchHook.MHURLSearchHook.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{1EA6B471-CAD2-419a-9539-0586EEFE2D09}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\URLSearchHook.MHURLSearchHook]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F}]
2009-05-07 21:46 2642432 ----a-w- c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll" [2009-05-07 2642432]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar.3]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll" [2009-05-07 2642432]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar.3]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-11-16 139264]
"Skype"="c:\program files\Skype\\Phone\Skype.exe" [2009-10-09 25623336]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-06-13 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Monitor"="c:\windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe" [2006-11-03 319488]
"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-12-12 2043160]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-12-13 149280]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
2009-08-17 07:28 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
@="Service"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint Printer Notify.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\GreenPrint Printer Notify.lnk
backup=c:\windows\pss\GreenPrint Printer Notify.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint TrayIcon.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\GreenPrint TrayIcon.lnk
backup=c:\windows\pss\GreenPrint TrayIcon.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\HP Digital Imaging Monitor.lnk
backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^LUMIX Simple Viewer.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\LUMIX Simple Viewer.lnk
backup=c:\windows\pss\LUMIX Simple Viewer.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk
backup=c:\windows\pss\Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Jaroslav^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^siszyd32.exe]
path=c:\documents and settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe
backup=c:\windows\pss\siszyd32.exeStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]
2001-01-31 08:27 823296 ----a-w- c:\program files\PCI Audio Applications\Mixer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
2008-09-05 20:44 133104 ----atw- c:\documents and settings\Jaroslav\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GPPrinterNotify]
2008-01-29 17:18 593560 ----a-w- c:\program files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPPrinterNotify.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
2007-05-08 15:24 54840 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
2008-04-14 03:22 1695232 ----a-w- c:\program files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
2006-01-12 14:40 155648 ----a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
2008-06-13 18:36 68856 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero ShowTime\\ShowTime.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Nero Web\\SetupX.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [17.8.2008 19:47 335240]
R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [17.8.2008 19:46 108552]
R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [24.8.2008 9:32 908056]
R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [7.7.2008 12:05 297752]
R3 PAC207;Trust WB-1400T Webcam;c:\windows\system32\drivers\PFC027.SYS [14.5.2007 10:26 508288]
S2 gupdate1c9af99f1c4c2d3;Google Update Service (gupdate1c9af99f1c4c2d3);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [28.3.2009 12:40 133104]
S3 imhidusb;Immersion's HID USB Driver;c:\windows\system32\drivers\imhidusb.sys [17.2.2008 20:12 30920]
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'

2010-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 11:39]

2010-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 11:39]

2010-01-02 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{61A2E10C-0EBF-4FD6-BBC2-DB2F56403050}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 02:31]
.
.
------- Doplňkový sken -------
.
uStart Page = hxxp://www.seznam.cz/
uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&s ... f8&oe=utf8
mStart Page = hxxp://search.myheritage.com
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Přelož do češtiny - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5034
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
IE: Hlede&j v ČR - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5033
IE: Hledej v &encyklopedii - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5108
IE: Hledej ve &světě - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5035
IE: Hledej ve &zboží - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5107
IE: {{0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - c:\program files\Seznam.cz\listicka.dll
IE: {{479BEE90-08C0-44fa-AE28-06BA96963B5B} - {08C189C0-C4FE-4cb2-A765-C0A4DCD0A47A} - c:\program files\Britanik\britanik.dll
Trusted Zone: mojebanka.cz\*
Trusted Zone: mojebanka.cz\etrading
Trusted Zone: mojebanka.cz\www
Trusted Zone: mojebanka.cz\*
Trusted Zone: mojebanka.cz\etrading
Trusted Zone: mojebanka.cz\www
TCP: {D2BC7870-B4A9-4D65-923D-A085DF6BA0A8} = 20.20.10.254
DPF: {3190CE28-0B6E-4133-A7D3-87D29CB92120} - hxxp://download.seznam.cz/listicka/toolbar2007.cab
DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} - hxxp://picasaweb.google.com/s/v/56.20/uploader2.cab
DPF: {672EE252-D813-4F5E-81BB-5DD163DD4FA5} - hxxps://www.mojedatovaschranka.cz/static/pages/ ... ctivex.cab
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-01-02 14:57
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

skenování skrytých procesů ...

skenování skrytých položek 'Po spuštění' ...

skenování skrytých souborů ...

sken byl úspešně dokončen
skryté soubory: 0

**************************************************************************
.
--------------------- Knihovny navázané na běžící procesy ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3144)
c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll
c:\windows\system32\webcheck.dll
c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
.
------------------------ Jiné spuštené procesy ------------------------
.
c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
c:\windows\SYSTEM32\GEARSec.exe
c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\windows\system32\HPZipm12.exe
c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe
c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
c:\progra~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
c:\progra~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
c:\program files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
c:\windows\system32\wscntfy.exe
c:\program files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
.
**************************************************************************
.
Celkový čas: 2010-01-02 15:05:51 - počítač byl restartován
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-01-02 14:05
ComboFix2.txt 2010-01-02 11:20

Před spuštěním: Volných bajtů: 128 742 256 640
Po spuštění: Volných bajtů: 128 626 659 328

- - End Of File - - 7C22377339BECB8C9EFEBB83B21A9125

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112694
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#6 Příspěvek od Rudy »

Ještě jednou spusťte tímto skriptem:
Collect::
c:\windows\pss\siszyd32.exeStartup

Registry::
[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Jaroslav^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^siszyd32.exe]
path=-
backup=-
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

J.Cidlina
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 16
Registrován: 02 led 2010 11:42

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#7 Příspěvek od J.Cidlina »

Udělal jsem to, ale zatím žádné zlepšení. Díky za pomoc a trpělivost. Posílám poslední log.

ComboFix 10-01-01.02 - Jaroslav 02.01.2010 15:59:09.4.1 - x86
Systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.420.1029.18.1023.502 [GMT 1:00]
Spuštěný z: c:\documents and settings\Jaroslav\Plocha\ComboFix.exe
AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
.

((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2009-12-02 do 2010-01-02 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-01-02 10:20 . 2010-01-02 10:39 -------- d-----w- c:\program files\trend micro
2010-01-02 10:20 . 2010-01-02 10:21 -------- d-----w- C:\rsit
2010-01-01 18:48 . 2010-01-01 18:48 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2009-12-20 08:53 . 2009-12-20 08:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-12-13 11:58 . 2009-12-13 11:58 -------- d-----w- c:\program files\Java

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-01-01 19:43 . 2008-02-09 19:40 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2010-01-01 19:43 . 2008-02-09 19:41 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft
2010-01-01 18:37 . 2008-02-09 20:05 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2010-01-01 09:09 . 2010-01-01 09:09 558 ----a-w- c:\program files\Zástupce - Spybot - Search & Destroy.lnk
2009-12-22 19:14 . 2008-02-07 16:20 -------- d-----w- c:\program files\Google
2009-12-13 11:58 . 2009-01-02 16:19 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-12-12 13:31 . 2009-06-05 19:45 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat
2009-12-10 19:15 . 2001-10-25 14:00 84126 ----a-w- c:\windows\system32\perfc005.dat
2009-12-10 19:15 . 2001-10-25 14:00 440596 ----a-w- c:\windows\system32\perfh005.dat
2009-11-25 18:34 . 2009-11-25 18:34 -------- d-----w- c:\program files\CIGLER SOFTWARE
2009-11-25 18:02 . 2008-02-08 22:17 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0
2009-11-21 16:03 . 2004-08-18 12:00 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll
2009-11-03 19:48 . 2009-11-03 19:48 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-11-03 19:47 . 2009-11-03 19:47 -------- d-----r- c:\program files\Skype
2009-11-03 19:47 . 2009-11-03 19:47 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype
2009-10-29 07:43 . 2004-08-18 12:00 916480 ------w- c:\windows\system32\wininet.dll
2009-10-21 05:40 . 2004-08-18 12:00 75776 ----a-w- c:\windows\system32\strmfilt.dll
2009-10-21 05:40 . 2004-08-18 12:00 25088 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll
2009-10-20 16:20 . 2004-08-18 12:00 265728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys
2009-10-13 10:34 . 2004-08-18 12:00 271360 ----a-w- c:\windows\system32\oakley.dll
2009-10-12 13:40 . 2004-08-18 12:00 79872 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll
2009-10-12 13:40 . 2004-08-18 12:00 150016 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll
2009-10-09 18:29 . 2009-10-09 18:29 516096 ----a-w- c:\windows\UN32.EXE
2009-10-09 18:29 . 2009-10-09 18:29 81920 ----a-w- c:\windows\system32\BIVBX11.DLL
2009-10-08 13:57 . 2008-07-29 17:59 613376 ----a-w- c:\windows\system32\uiautomationcore.dll
2009-10-08 13:57 . 2004-08-18 12:00 22528 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll
2009-10-08 13:57 . 2004-08-18 12:00 220160 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
2008-07-06 12:52 . 2008-07-06 12:52 49384056 ----a-w- c:\program files\avg_free_stf_all_8_100a1323.exe
2008-02-23 20:03 . 2008-02-23 20:03 19295200 ----a-w- c:\program files\602xml_filler_cz.exe
2008-02-09 22:06 . 2008-02-09 22:06 307200 ----a-w- c:\program files\lkpdetect.exe
2008-02-09 21:55 . 2008-02-09 21:55 13801120 ----a-w- c:\program files\jre-6u1-windows-i586-p.exe
2008-02-09 21:52 . 2008-02-09 21:51 24958080 ----a-w- c:\program files\AdbeRdr810_cs_CZ.exe
2008-02-09 19:39 . 2008-02-09 19:39 19755376 ----a-w- c:\program files\aaw2007.exe
2008-02-09 19:32 . 2008-02-09 19:32 7467056 ----a-w- c:\program files\spybotsd15.exe
2008-02-09 19:21 . 2008-02-09 19:21 32981120 ----a-w- c:\program files\avg75free_516a1225.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-01-02_11.15.49 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2010-01-02 14:55 . 2010-01-02 14:55 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_53c.dat
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbhelper.dll" [2009-05-07 355840]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{1c4ab6a5-595f-4e86-b15f-f93cce2bbd48}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\URLSearchHook.MHURLSearchHook.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{1EA6B471-CAD2-419a-9539-0586EEFE2D09}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\URLSearchHook.MHURLSearchHook]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F}]
2009-05-07 21:46 2642432 ----a-w- c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll" [2009-05-07 2642432]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar.3]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB}"= "c:\program files\Family Toolbar\tbcore3.dll" [2009-05-07 2642432]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar.3]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MHToolbar.MHToolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-11-16 139264]
"Skype"="c:\program files\Skype\\Phone\Skype.exe" [2009-10-09 25623336]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-06-13 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Monitor"="c:\windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe" [2006-11-03 319488]
"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-12-12 2043160]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-12-13 149280]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
2009-08-17 07:28 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
@="Service"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint Printer Notify.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\GreenPrint Printer Notify.lnk
backup=c:\windows\pss\GreenPrint Printer Notify.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^GreenPrint TrayIcon.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\GreenPrint TrayIcon.lnk
backup=c:\windows\pss\GreenPrint TrayIcon.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\HP Digital Imaging Monitor.lnk
backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^LUMIX Simple Viewer.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\LUMIX Simple Viewer.lnk
backup=c:\windows\pss\LUMIX Simple Viewer.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnk
backup=c:\windows\pss\Rychlý začátek s aplikací HP Photosmart Premier.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Jaroslav^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^siszyd32.exe]
path=c:\documents and settings\Jaroslav\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\siszyd32.exe
backup=c:\windows\pss\siszyd32.exeStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]
2001-01-31 08:27 823296 ----a-w- c:\program files\PCI Audio Applications\Mixer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
2008-09-05 20:44 133104 ----atw- c:\documents and settings\Jaroslav\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GPPrinterNotify]
2008-01-29 17:18 593560 ----a-w- c:\program files\GreenPrint Technologies\GreenPrint World\GPPrinterNotify.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
2007-05-08 15:24 54840 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
2008-04-14 03:22 1695232 ----a-w- c:\program files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
2006-01-12 14:40 155648 ----a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
2008-06-13 18:36 68856 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero ShowTime\\ShowTime.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Nero Web\\SetupX.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [17.8.2008 19:47 335240]
R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [17.8.2008 19:46 108552]
R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [24.8.2008 9:32 908056]
R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [7.7.2008 12:05 297752]
R3 PAC207;Trust WB-1400T Webcam;c:\windows\system32\drivers\PFC027.SYS [14.5.2007 10:26 508288]
S2 gupdate1c9af99f1c4c2d3;Google Update Service (gupdate1c9af99f1c4c2d3);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [28.3.2009 12:40 133104]
S3 imhidusb;Immersion's HID USB Driver;c:\windows\system32\drivers\imhidusb.sys [17.2.2008 20:12 30920]
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'

2010-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 11:39]

2010-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 11:39]

2010-01-02 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{61A2E10C-0EBF-4FD6-BBC2-DB2F56403050}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 02:31]
.
.
------- Doplňkový sken -------
.
uStart Page = hxxp://www.seznam.cz/
uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&s ... f8&oe=utf8
mStart Page = hxxp://search.myheritage.com
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Přelož do češtiny - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5034
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
IE: Hlede&j v ČR - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5033
IE: Hledej v &encyklopedii - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5108
IE: Hledej ve &světě - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5035
IE: Hledej ve &zboží - c:\documents and settings\Jaroslav\Dokumenty\Seznam\Listicka\Toolbar.dll/5107
IE: {{0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - c:\program files\Seznam.cz\listicka.dll
IE: {{479BEE90-08C0-44fa-AE28-06BA96963B5B} - {08C189C0-C4FE-4cb2-A765-C0A4DCD0A47A} - c:\program files\Britanik\britanik.dll
Trusted Zone: mojebanka.cz\*
Trusted Zone: mojebanka.cz\etrading
Trusted Zone: mojebanka.cz\www
Trusted Zone: mojebanka.cz\*
Trusted Zone: mojebanka.cz\etrading
Trusted Zone: mojebanka.cz\www
TCP: {D2BC7870-B4A9-4D65-923D-A085DF6BA0A8} = 20.20.10.254
DPF: {3190CE28-0B6E-4133-A7D3-87D29CB92120} - hxxp://download.seznam.cz/listicka/toolbar2007.cab
DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} - hxxp://picasaweb.google.com/s/v/56.20/uploader2.cab
DPF: {672EE252-D813-4F5E-81BB-5DD163DD4FA5} - hxxps://www.mojedatovaschranka.cz/static/pages/ ... ctivex.cab
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-01-02 16:12
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

skenování skrytých procesů ...

skenování skrytých položek 'Po spuštění' ...

skenování skrytých souborů ...

sken byl úspešně dokončen
skryté soubory: 0

**************************************************************************
.
--------------------- Knihovny navázané na běžící procesy ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(4056)
c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll
c:\windows\system32\webcheck.dll
c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
.
Celkový čas: 2010-01-02 16:15:46
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-01-02 15:15
ComboFix2.txt 2010-01-02 14:50
ComboFix3.txt 2010-01-02 14:05
ComboFix4.txt 2010-01-02 11:20

Před spuštěním: Volných bajtů: 128 591 474 688
Po spuštění: Volných bajtů: 128 562 688 000

- - End Of File - - 3AA733B0135BE2C8A48014D2FB32B60C

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112694
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#8 Příspěvek od Rudy »

OK. Udělejte sken MBAM: http://www.malwarebytes.org/mbam.php a dejte log. Předem nic nemažte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

J.Cidlina
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 16
Registrován: 02 led 2010 11:42

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#9 Příspěvek od J.Cidlina »

Tak jsem to provedl a vyšlo toto.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.43
Verze databáze: 3479
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702

2.1.2010 19:45:43
mbam-log-2010-01-02 (19-45-34).txt

Typ kontroly: Kompletní kontrola (C:\|)
Zkontrolované objekty: 197677
Uplynulý čas: 1 hour(s), 22 minute(s), 5 second(s)

Infikované procesy v paměti: 0
Infikované moduly v paměti: 0
Infikované klíče registru: 0
Infikované hodnoty registru: 0
Infikované datové položky registru: 0
Infikované adresáře: 0
Infikované soubory: 5

Infikované procesy v paměti:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované moduly v paměti:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované klíče registru:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované hodnoty registru:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované datové položky registru:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované adresáře:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované soubory:
C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\drivers\yfyltk.sys.vir (Rootkit.Agent) -> No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{C5BDB503-09B1-49F2-8175-73DD9F66BBD9}\RP602\A0075313.sys (Rootkit.Agent) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Jaroslav\Data aplikací\avdrn.dat (Malware.Trace) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\LocalService\Data aplikací\fvgqad.dat (Malware.Trace) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\NetworkService\Data aplikací\fvgqad.dat (Malware.Trace) -> No action taken.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112694
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#10 Příspěvek od Rudy »

Vše smažte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

J.Cidlina
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 16
Registrován: 02 led 2010 11:42

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#11 Příspěvek od J.Cidlina »

Díky za pomoc a trpělivost. Všude budu chválit :)

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112694
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Prosím o pomoc s SISZYD32 a o kontrolu logu. Děkuji

#12 Příspěvek od Rudy »

Za chválu děkujeme a vy nemáte zač!
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Odpovědět