Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

pomalé nabíhání internetových stránek

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Odpovědět
Zpráva
Autor
barvinek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 4
Registrován: 01 led 2010 21:53

pomalé nabíhání internetových stránek

#1 Příspěvek od barvinek »

Dobrý večer, mám potíže s pomalým načítáním mozily,stránky se objevují jakoby po částech, zpomaleně.děkujiLogfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Uzivatel at 2010-01-01 21:57:26
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 42 GB (70%) free of 60 GB
Total RAM: 1022 MB (52% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:57:59, on 1.1.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe
C:\Program Files\AirLive WL-5480USB WLAN USB\AirLive WL-5480USB WLAN USB\WlanUtil.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\Documents and Settings\Uzivatel\Plocha\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Uzivatel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://find.chairpages.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... tbid=60327
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://find.chairpages.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60327
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=60327
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60327
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=60327
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Net Games Toolbar - {8a6264b5-a8f2-494b-8f37-cf898a763e42} - C:\Program Files\Net_Games\tbNet1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Net Games Toolbar - {8a6264b5-a8f2-494b-8f37-cf898a763e42} - C:\Program Files\Net_Games\tbNet1.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: &Crawler lišta - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpywareTerminatorUpdate] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: AirLive WL-5480USB WLAN USB Utility.lnk = C:\Program Files\AirLive WL-5480USB WLAN USB\AirLive WL-5480USB WLAN USB\WlanUtil.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: WikiKomentáře Google... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

--
End of file - 10116 bytes

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411}]
C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll [2009-12-15 1218000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}]
Skype add-on (mastermind) - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2008-05-30 1410344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]
Spybot-S&D IE Protection - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8a6264b5-a8f2-494b-8f37-cf898a763e42}]
Net Games Toolbar - C:\Program Files\Net_Games\tbNet1.dll [2009-11-28 2166296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-12-31 263280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll [2009-12-31 764912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-12-31 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-12-31 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{8a6264b5-a8f2-494b-8f37-cf898a763e42} - Net Games Toolbar - C:\Program Files\Net_Games\tbNet1.dll [2009-11-28 2166296]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-12-31 263280]
{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - &Crawler lišta - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll [2009-12-15 1218000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"=C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [2004-10-14 1404928]
"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2005-04-05 94208]
"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2005-04-05 77824]
"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2005-04-05 114688]
"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-09 153136]
"RemoteControl"=C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe [2003-12-08 32768]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]
"avast!"=C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe [2009-11-25 81000]
"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2007-12-05 8523776]
"nwiz"=nwiz.exe /install []
"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2007-12-05 81920]
"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2009-09-10 1312080]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-12-31 149280]
"SpywareTerminator"=C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe [2009-12-31 2166784]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [2007-03-12 153136]
"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-03-05 2260480]
"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-12-31 39408]
"SpywareTerminatorUpdate"=C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe [2009-12-31 3037696]

C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
AirLive WL-5480USB WLAN USB Utility.lnk - C:\Program Files\AirLive WL-5480USB WLAN USB\AirLive WL-5480USB WLAN USB\WlanUtil.exe
Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2005-04-05 131072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ6"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"C:\Program Files\EverStep\Program\EverStep.exe"="C:\Program Files\EverStep\Program\EverStep.exe:*:Enabled:EverStep"
"C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe"="C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe:*:Enabled:Crawler Spyware Terminator"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

======List of files/folders created in the last 1 months======

2010-01-01 21:57:27 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2010-01-01 21:57:26 ----D---- C:\rsit
2009-12-31 22:41:57 ----D---- C:\Program Files\Crawler
2009-12-31 22:41:53 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Spyware Terminator
2009-12-31 22:41:51 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Spyware Terminator
2009-12-31 22:41:49 ----D---- C:\Program Files\Spyware Terminator
2009-12-31 21:47:53 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Google
2009-12-31 20:54:03 ----D---- C:\Program Files\Google
2009-12-31 20:54:03 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Google
2009-12-31 20:53:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe
2009-12-31 20:53:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
2009-12-31 20:53:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe
2009-12-31 20:53:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deploytk.dll
2009-12-30 14:48:00 ----D---- C:\WINDOWS\Sun
2009-12-30 14:44:49 ----D---- C:\Program Files\Java
2009-12-30 14:44:47 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Java
2009-12-30 14:44:28 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Sun
2009-12-30 11:26:32 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Softdisk LLC
2009-12-28 13:34:53 ----D---- C:\Program Files\CityScreensavers - Barcelona
2009-12-28 13:16:47 ----D---- C:\Program Files\Greek Islands Coolbuddy
2009-12-28 13:14:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Uninstal.exe
2009-12-28 12:57:07 ----A---- C:\WINDOWS\uninstall Adorable.exe
2009-12-28 12:19:07 ----HD---- C:\WINDOWS\PIF
2009-12-27 21:57:53 ----D---- C:\Program Files\EverStep
2009-12-03 13:57:27 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\skypePM
2009-12-02 16:11:51 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Alawar
2009-12-02 16:10:54 ----D---- C:\Program Files\Ovečky

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2010-01-01 21:57:33 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2010-01-01 21:57:27 ----RD---- C:\Program Files
2010-01-01 21:54:06 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2010-01-01 18:48:13 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2010-01-01 16:08:21 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2009-12-31 22:41:55 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2009-12-31 20:55:24 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2009-12-31 20:53:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2009-12-30 22:35:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2009-12-30 14:48:00 ----D---- C:\WINDOWS
2009-12-30 14:44:47 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2009-12-16 13:48:40 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Ahead
2009-12-16 13:44:45 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2009-12-14 17:40:22 ----A---- C:\WINDOWS\T602.INI
2009-12-13 19:31:57 ----D---- C:\WINDOWS\Help
2009-12-03 20:54:09 ----D---- C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Skype

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 Aavmker4;avast! Asynchronous Virus Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys [2009-11-25 27408]
R1 aswSP;avast! Self Protection; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2009-11-25 114768]
R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2009-11-25 48560]
R1 intelppm;Řadič procesoru Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40192]
R1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
R1 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver 2; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys []
R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2009-11-25 20560]
R2 aswMon2;avast! Standard Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys [2009-11-25 94160]
R3 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [2009-11-25 23120]
R3 b57w2k;Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\b57xp32.sys [2005-03-17 132608]
R3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
R3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2004-08-18 12160]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2007-12-05 7435392]
R3 senfilt;senfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\senfilt.sys [2004-09-17 732928]
R3 smwdm;smwdm; C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys [2005-01-27 260352]
R3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]
R3 usbehci;Ovladač miniportu rozšířeného radiče hostitele Microsoft USB 2.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]
R3 usbhub;Rozbočovač umožnující USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]
R3 usbuhci;Ovladač Microsoft univerzálního hostitelského řadiče USB od společnosti Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]
R3 ZDPSp50;ZDPSp50 NDIS Protocol Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ZDPSp50.sys [2004-10-25 17664]
S3 ENTECH;ENTECH; \??\C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ENTECH.sys []
S3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys [2005-04-05 830684]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 ZD1211BU(AirLive);AirLive WL-5480USB WLAN USB Driver(AirLive); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211Bu.sys [2005-10-28 402432]
S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 aswUpdSv;avast! iAVS4 Control Service; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe [2009-11-25 18752]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe [2009-11-25 138680]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2009-12-31 153376]
R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-19 322120]
R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2007-12-05 155716]
R2 sp_rssrv;Spyware Terminator Realtime Shield Service; C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe [2009-12-31 488960]
R2 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2005-01-28 38912]
R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe [2009-11-25 254040]
R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe [2009-11-25 352920]
R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-03-12 271920]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-12-31 182768]
S3 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-01-15 774144]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112745
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#2 Příspěvek od Rudy »

Log vypadá čistý. Udělejte sken MBAM: http://www.malwarebytes.org/mbam.php a dejte log. Předem nic nemažte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

barvinek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 4
Registrován: 01 led 2010 21:53

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#3 Příspěvek od barvinek »

Rudy píše:Log vypadá čistý. Udělejte sken MBAM: http://www.malwarebytes.org/mbam.php a dejte log. Předem nic nemažte.

děkuji,

Typ kontroly: Kompletní kontrola (C:\|D:\|E:\|)
Zkontrolované objekty: 176887
Uplynulý čas: 33 minute(s), 52 second(s)

Infikované procesy v paměti: 0
Infikované moduly v paměti: 0
Infikované klíče registru: 0
Infikované hodnoty registru: 0
Infikované datové položky registru: 0
Infikované adresáře: 0
Infikované soubory: 0

Infikované procesy v paměti:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované moduly v paměti:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované klíče registru:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované hodnoty registru:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované datové položky registru:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované adresáře:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Infikované soubory:
(Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky)

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112745
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#4 Příspěvek od Rudy »

S viry patrně problém nesouvisí. Nejste pod FUPem?
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

barvinek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 4
Registrován: 01 led 2010 21:53

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#5 Příspěvek od barvinek »

Rudy píše:S viry patrně problém nesouvisí. Nejste pod FUPem?

no,moc tomu nerozumím, už jsem ze školy trošku déle :) a info sbírám právě na internetu a nějak vše zvládám metodou pokus-omyl..takže pokud mi vysvětlíte na co se ptáte, pohnu se zase dál..asi jsem tu trošku za cvoka,že..

Omlouvám se, už jsem v obraze-pod FUPem nejsme. V každém případě velice děkuji, jste úplně super.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112745
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#6 Příspěvek od Rudy »

Zkuste restartovat modem, případně další zařízení v datové cestě.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

barvinek
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 4
Registrován: 01 led 2010 21:53

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#7 Příspěvek od barvinek »

Rudy píše:Zkuste restartovat modem, případně další zařízení v datové cestě.
vše o.k. nabíhá skvěle.děkuji za pomoc

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 112745
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalé nabíhání internetových stránek

#8 Příspěvek od Rudy »

Nemáte zač!
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Odpovědět