Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

zavirované PC, spam, zpomalená rychlost internetu?

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Odpovědět
Zpráva
Autor
jmaggoth
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 1
Registrován: 01 led 2010 16:51

zavirované PC, spam, zpomalená rychlost internetu?

#1 Příspěvek od jmaggoth »

posílám log z RSIT

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Vašíčková at 2010-01-01 16:53:51
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3
System drive C: has 288 GB (94%) free of 305 GB
Total RAM: 3327 MB (72% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:54:02, on 1.1.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\TO2SSM\McciTrayApp.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DoubleD\GamingHarbor Toolbar\4.2.4.23050\stbapp.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\Vašíčková\Plocha\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclIVTBTSrv.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil VoIP Plugin.exe
C:\Program Files\DoubleD\GamingHarbor Toolbar\4.2.4.23050\stbappHelper.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Documents and Settings\Vašíčková\Dokumenty\Stažené soubory\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Vašíčková.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.seznam.cz/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.seznam.cz/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: NP Helper Class - {35B8D58C-B0CB-46b0-BA64-05B3804E4E86} - C:\Program Files\Internet Saving Optimizer\3.7.1.4630\NPIEAddOn.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: Ukazatel S-Rank - {EA837F48-5AD1-443E-AE34-FFE03CBF3099} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O3 - Toolbar: _ - {5617ECA9-488D-4BA2-8562-9710B9AB78D2} - C:\Program Files\DoubleD\GamingHarbor Toolbar\4.2.4.23050\stb0.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TO2SSM_McciTrayApp] C:\Program Files\TO2SSM\McciTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SmileyApp] C:\Program Files\DoubleD\GamingHarbor Toolbar\4.2.4.23050\stbapp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Documents and Settings\Vašíčková\Plocha\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\gprs.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: WikiKomentáře Google... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Nastavení Lištičky ... - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Nastavení Lištičky ... - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra button: Zvýrazňovač slov Lištičky - {4E6D6F90-31CA-4878-A7A3-1CD50F115A69} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zvýrazňovač slov Lištičky - {4E6D6F90-31CA-4878-A7A3-1CD50F115A69} - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: McciCMService - Motive Communications, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe
O23 - Service: Sukoku Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Sukoku\sukoku119.exe

--
End of file - 9559 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Norton Security Scan for Vašíčková.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{35B8D58C-B0CB-46b0-BA64-05B3804E4E86}]
NP Helper Class - C:\Program Files\Internet Saving Optimizer\3.7.1.4630\NPIEAddOn.dll [2009-08-31 196608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-12-08 263280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll [2009-12-08 764912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-12-09 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-12-09 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EA837F48-5AD1-443E-AE34-FFE03CBF3099}]
Lištička - C:\Program Files\Seznam.cz\listicka.dll [2009-07-22 1411736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{5617ECA9-488D-4BA2-8562-9710B9AB78D2} - _ - C:\Program Files\DoubleD\GamingHarbor Toolbar\4.2.4.23050\stb0.dll [2009-08-28 1134592]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-12-08 263280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2009-07-02 18665472]
"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-07-14 98304]
"HP Software Update"=C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2007-03-11 49152]
"avast!"=C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe [2009-08-17 81000]
"TO2SSM_McciTrayApp"=C:\Program Files\TO2SSM\McciTrayApp.exe [2008-08-15 1473536]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-12-09 149280]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2009-10-03 35696]
"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2009-09-04 935288]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"SmileyApp"=C:\Program Files\DoubleD\GamingHarbor Toolbar\4.2.4.23050\stbapp.exe [2009-08-28 630784]
"MSMSGS"=C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-14 1695232]
"PC Suite Tray"=C:\Documents and Settings\Vašíčková\Plocha\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe [2009-06-25 1414144]
"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-12-08 39408]

C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
BlueSoleil.lnk - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\gprs.exe
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
McAfee Security Scan.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe
Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2009-07-15 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nm]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nm.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:Enabled:BlueSoleil"
"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\gprs.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\gprs.exe:*:Enabled:BlueSoleil"
"C:\WINDOWS\system32\mmc.exe"="C:\WINDOWS\system32\mmc.exe:*:Enabled:Konzola Microsoft Management Console"
"C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe"="C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

======List of files/folders created in the last 1 months======

2010-01-01 16:53:52 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2010-01-01 16:53:51 ----D---- C:\rsit
2010-01-01 16:49:37 ----D---- C:\Program Files\TrendMicro
2009-12-24 08:47:41 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Zoner
2009-12-14 09:17:22 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\McAfee
2009-12-11 18:01:43 ----D---- C:\Program Files\Norton Security Scan
2009-12-09 22:26:18 ----D---- C:\WINDOWS\Sun
2009-12-09 22:17:00 ----D---- C:\Program Files\Adobe
2009-12-09 22:14:32 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
2009-12-09 22:14:03 ----D---- C:\Program Files\McAfee Security Scan
2009-12-09 22:14:03 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\McAfee Security Scan
2009-12-09 22:13:42 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\NOS
2009-12-09 22:09:57 ----D---- C:\Program Files\Nero
2009-12-09 22:09:45 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Nero
2009-12-09 22:09:45 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Nero
2009-12-09 22:07:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe
2009-12-09 22:07:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
2009-12-09 22:07:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe
2009-12-09 22:07:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deploytk.dll
2009-12-09 22:07:31 ----D---- C:\Program Files\Java
2009-12-09 13:08:33 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Sun
2009-12-09 02:10:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$
2009-12-09 02:10:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$
2009-12-09 02:10:07 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$
2009-12-09 02:10:03 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$
2009-12-09 02:09:57 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971737$
2009-12-08 23:41:05 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Google
2009-12-08 23:40:08 ----D---- C:\Program Files\Google
2009-12-08 23:40:08 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Google
2009-12-08 20:14:34 ----D---- C:\Program Files\TO2SSM
2009-12-08 20:07:10 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Motive
2009-12-08 20:06:55 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Motive
2009-12-08 20:06:06 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Motive
2009-12-04 01:10:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973687$
2009-12-02 02:35:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB976098-v2$
2009-12-02 02:35:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969947$

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2010-01-01 16:54:01 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2010-01-01 16:53:52 ----RD---- C:\Program Files
2010-01-01 16:49:37 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2010-01-01 16:49:37 ----SD---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Microsoft
2010-01-01 16:49:37 ----HD---- C:\Config.Msi
2010-01-01 16:42:20 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Skype
2010-01-01 16:02:09 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\skypePM
2010-01-01 13:24:37 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2010-01-01 12:41:52 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2009-12-31 16:42:48 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2009-12-30 18:32:28 ----D---- C:\Program Files\X2CZ
2009-12-30 00:46:24 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2009-12-24 08:48:09 ----D---- C:\WINDOWS
2009-12-20 23:27:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2009-12-20 17:21:44 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
2009-12-19 19:46:33 ----D---- C:\Program Files\Warlords Battlecry III
2009-12-17 13:10:18 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2009-12-11 18:01:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2009-12-11 18:01:43 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Norton
2009-12-11 18:01:41 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\NortonInstaller
2009-12-09 22:19:17 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe
2009-12-09 22:19:10 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
2009-12-09 22:17:14 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe
2009-12-09 22:16:38 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2009-12-09 22:14:34 ----D---- C:\Documents and Settings\Vašíčková\Data aplikací\Adobe
2009-12-09 22:14:32 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2009-12-09 22:09:32 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2009-12-09 22:09:32 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2009-12-09 21:42:10 ----D---- C:\WINDOWS\Help
2009-12-09 02:53:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2009-12-09 02:10:31 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2009-12-09 02:10:27 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK
2009-12-09 02:10:20 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2009-12-09 02:10:14 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates
2009-12-09 02:10:12 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2009-12-05 00:20:04 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Nokia 6131 USB Modem.txt

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 Aavmker4;avast! Asynchronous Virus Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys [2009-08-17 26944]
R1 aswSP;avast! Self Protection; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2009-08-17 114768]
R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2009-08-17 51376]
R1 intelppm;Řadič procesoru Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40192]
R1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2009-08-17 20560]
R2 aswMon2;avast! Standard Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys [2009-08-17 94160]
R2 NwlnkIpx;Transportní protokol kompatibilní s NWLink IPX/SPX/NetBIOS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys [2008-04-14 88320]
R2 NwlnkNb;Služba NWLink pro rozhraní NetBIOS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys [2008-04-14 63232]
R2 NwlnkSpx;Protokol NWLink SPX/SPXII; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys [2008-04-14 55936]
R3 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [2009-08-17 23152]
R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2009-07-15 4407808]
R3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys [2007-06-24 34312]
R3 BlueletSCOAudio;Bluetooth SCO Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BlueletSCOAudio.sys [2007-06-24 27656]
R3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys [2007-03-05 18320]
R3 HDAudBus;Ovladač Microsoft UAA pro sběrnici High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-14 144384]
R3 HidUsb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2009-07-06 5788672]
R3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2008-04-14 5888]
R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2009-06-05 142336]
R3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]
R3 usbehci;Ovladač miniportu rozšířeného radiče hostitele Microsoft USB 2.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]
R3 usbhub;Rozbočovač umožnující USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]
R3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
R3 usbuhci;Ovladač Microsoft univerzálního hostitelského řadiče USB od společnosti Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]
R3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys [2007-03-05 34448]
R3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [2007-03-05 44304]
S3 Ambfilt;Ambfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Ambfilt.sys [2008-08-05 1684736]
S3 Axtmvflt;Axesstel USB Filter Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Axtmvflt.sys [2007-03-22 3456]
S3 Axtmvmdm;Axesstel USB Modem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Axtmvmdm.sys [2007-03-26 40064]
S3 Axtmvprt;Axesstel Diagnostic Port; C:\WINDOWS\System32\Drivers\Axtmvprt.sys [2007-03-26 38784]
S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys [2007-06-24 38920]
S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2007-03-07 49920]
S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2007-03-07 16496]
S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2007-03-07 21568]
S3 Monfilt;Monfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\Monfilt.sys [2006-01-04 1389056]
S3 MREMP50;MREMP50 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MREMP50.SYS []
S3 MREMP50a64;MREMP50a64 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MREMP50a64.SYS []
S3 MREMPR5;MREMPR5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MREMPR5.SYS []
S3 MRENDIS5;MRENDIS5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MRENDIS5.SYS []
S3 MRESP50;MRESP50 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MRESP50.SYS []
S3 MRESP50a64;MRESP50a64 NDIS Protocol Driver; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\Motive\MRESP50a64.SYS []
S3 nm;Ovladač programu Sledování sítě; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NMnt.sys [2008-04-14 40320]
S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent; C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys [2009-02-09 17664]
S3 nmwcdc;Nokia USB Generic; C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys [2009-02-09 22016]
S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2008-08-26 18816]
S3 upperdev;upperdev; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [2009-02-09 7808]
S3 usbprint;Třída USB Printer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]
S3 usbser;USB Modem Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys [2008-04-14 26112]
S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [2009-02-09 7808]
S3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2008-03-27 503008]
S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 aswUpdSv;avast! iAVS4 Control Service; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe [2009-08-17 18752]
R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2009-07-15 602112]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe [2009-08-17 138680]
R2 BlueSoleil Hid Service;BlueSoleil Hid Service; C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe [2008-03-19 166520]
R2 hpqddsvc;Služba HP CUE DeviceDiscovery; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2009-12-09 153376]
R2 McciCMService;McciCMService; C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe [2007-10-15 303104]
R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 Start BT in service;Start BT in service; C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe [2008-03-19 51816]
R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe [2009-08-17 254040]
R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner; C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe [2009-08-17 352920]
R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2009-06-02 637952]
S2 ATI Smart;ATI Smart; C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [2009-07-14 593920]
S2 Sukoku Service;Sukoku Service; C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Sukoku\sukoku119.exe [2009-09-22 54760]
S3 aspnet_state;Stavová služba ASP.NET; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-12-08 182768]
S3 idsvc;Služba Windows CardSpace; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S4 NetTcpPortSharing;Služba sdílení portů Net.Tcp; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
stell
VIP
VIP
Příspěvky: 5175
Registrován: 09 pro 2007 09:27
Bydliště: SK-REVUCA
Kontaktovat uživatele:

Re: zavirované PC, spam, zpomalená rychlost internetu?

#2 Příspěvek od stell »

Dôležité informácie.
NEŠLAPE Vám počítač?
Je zavirovaný? Šlape pomalu? Nefunguje program? Problém s instalací?
Využíjte služby vzdálené pomoci!
Obrázek
e-mail: stell(zavináč)forum.viry.cz
Thanks! Vďaka!

Obrázek

Odpovědět