Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

pomalý notebook

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zpráva
Autor
Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

pomalý notebook

#1 Příspěvek od Petura »

Dobrý den,
notebook je strašně pomalý, prosím o kontrolu, díky.

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Iveta at 2020-08-01 09:24:25
Microsoft Windows 7 Home Premium
System drive C: has 22 GB (21%) free of 101 GB
Total RAM: 1789 MB (32% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 9:24:38, on 1.8.2020
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswEngSrv.exe
C:\Windows\System32\sistray.exe
C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
D:\Downloads\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Iveta.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\GROOVEEX.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [WeatherBug] C:\Program Files\Earth Networks\WeatherBug\WeatherBug.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\Windows\System32\sistray.exe
O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do Microsoft Excelu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do OneNotu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - (no file)
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Inc. - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Secure Browser Elevation Service (AvastSecureBrowserElevationService) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Application\83.1.4957.116\elevation_service.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\84.0.4147.105\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: Service KMSELDI - Unknown owner - C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

--
End of file - 6985 bytes

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Iveta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1g45glvl.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 32.0.0.403 Plugin
"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_32_0_0_403.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]
"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll


C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\
npMeetingJoinPluginOC.dll
nppdf32.dll

C:\Users\Iveta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1g45glvl.default\extensions\
staged

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01 704664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01 1720976]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2007-05-10 869936]
"TouchPadHotKey"=C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe [2007-08-13 364544]
"SiSPower"=SiSPower.dll,ModeAgent []
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2020-07-08 97896]
"DU Meter"=C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe [2005-02-03 1469440]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2014-03-04 3696912]
"WeatherBug"=C:\Program Files\Earth Networks\WeatherBug\WeatherBug.exe []
"CCleaner Smart Cleaning"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2020-07-29 24910520]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Utility Tray.lnk - C:\Windows\System32\sistray.exe
WirelessSelector.lnk - C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"SoftwareSASGeneration"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"vidc.XVID"=xvidvfw.dll
"VIDC.VP80"=vp8vfw.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2020-08-01 09:24:25 ----D---- C:\rsit
2020-08-01 09:24:25 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2020-08-01 08:55:06 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2020-07-17 08:05:46 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe
2020-07-08 19:18:53 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2020-07-08 19:18:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys
2020-07-08 19:18:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2020-08-01 09:24:37 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2020-08-01 09:24:32 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc
2020-08-01 09:24:25 ----RD---- C:\Program Files
2020-08-01 09:24:23 ----D---- C:\Windows\Temp
2020-08-01 09:21:00 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed
2020-08-01 09:15:51 ----D---- C:\Windows\system32\config
2020-08-01 09:06:36 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2020-08-01 09:06:33 ----D---- C:\Windows\System32
2020-08-01 09:05:50 ----D---- C:\Windows
2020-08-01 08:59:49 ----D---- C:\Windows\inf
2020-08-01 08:56:53 ----D---- C:\temp
2020-08-01 08:55:24 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2020-07-27 08:47:31 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software
2020-07-27 08:47:16 ----D---- C:\Windows\system32\NDF
2020-07-24 18:30:19 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2020-07-24 18:30:19 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2020-07-18 10:40:15 ----SHD---- C:\System Volume Information
2020-07-17 08:06:08 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2020-07-09 09:02:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswArDisk;aswArDisk; C:\Windows\system32\drivers\aswArDisk.sys [2020-07-08 35032]
R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsh.sys [2020-07-08 154688]
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbuniv.sys [2020-07-08 55872]
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2020-07-08 72832]
R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2020-07-08 276416]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12368]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 173648]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\Windows\system32\drivers\aswArPot.sys [2020-07-08 175256]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdriver.sys [2020-07-08 188480]
R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2020-07-08 40720]
R1 aswNetHub;aswNetHub; C:\Windows\system32\drivers\aswNetHub.sys [2020-07-08 373144]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2020-07-08 94184]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2020-07-08 691048]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2020-07-08 392448]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2014-10-26 243128]
R1 SiSkp;SiSkp; C:\Windows\system32\DRIVERS\srvkp.sys [2007-08-03 18688]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2020-07-08 147184]
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [2020-07-08 163296]
R2 zntport;NTPort Library Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\zntport.sys [2007-07-29 14168]
R3 aswNetNd6;Avast Firewall NDIS6 Helper; C:\Windows\system32\DRIVERS\aswNetNd6.sys [2020-04-15 36104]
R3 athr;Atheros – ovladač pro zařízení pro rozšiřitelnou bezdrátovou síť LAN; C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2009-07-14 1096704]
R3 SiS315;SiS315; C:\Windows\system32\DRIVERS\sisgrp.sys [2007-08-03 321536]
R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 – ovladač NDIS 6.0 zařízení sítě Ethernet; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSGB6.sys [2009-07-14 48128]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-05-10 187320]
S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]
S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]
S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2009-07-14 53312]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]
S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2009-07-14 53328]
S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 34944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2020-05-07 169032]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2020-07-08 330808]
R2 TeamViewer9;TeamViewer 9; C:\Program Files\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe [2014-09-12 4799760]
R2 TestHandler;Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler; C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe [2008-02-29 307200]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [2020-07-08 5800352]
S2 avast;Služba %1!s! Update (avast); C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-04 164984]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-01 144200]
S2 Service KMSELDI;Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [2013-12-11 1050904]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2020-07-17 335416]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]
S3 avastm;Služba %1!s! Update (avastm); C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-04 164984]
S3 AvastSecureBrowserElevationService;Avast Secure Browser Elevation Service; C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Application\83.1.4957.116\elevation_service.exe [2020-07-02 1063088]
S3 GoogleChromeElevationService;Google Chrome Elevation Service; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\84.0.4147.105\elevation_service.exe [2020-07-24 1061360]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-01 144200]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2020-07-22 222928]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2012-12-08 150600]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2012-10-01 4846168]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#2 Příspěvek od Rudy »

Zdravím!
Spusťte tuto utilitu:
Ulozte na plochu AdwCleaner https://malwarebytes.com/adwcleaner/ nebo http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

ukoncete vsechny programy
odsouhlaste licencni podmiky (EULA) klikem na Souhlasim
kliknete pravym na ikonu AdwCleaneru a vyberte Spustit jako spravce (v pripade Win XP spustte obycejne dvojklikem)
kliknete na Skenovat nyni (Scan now), pote na Cisteni a opravy (Clean and Repair)
po restartu na Vas vyskoci log (pripadne jej najdete v C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[Cxx].txt), jehoz obsah zkopirujte do pristi odpovedi
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#3 Příspěvek od Petura »

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.0.7.0
# -------------------------------
# Build: 07-22-2020
# Database: 2020-07-20.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 08-01-2020
# Duration: 00:00:04
# OS: Windows 7 Home Premium
# Cleaned: 12
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

Deleted C:\Users\Iveta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\WeatherBug®.lnk

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKCU\Software\Earth Networks
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|WeatherBug
Deleted HKCU\Software\csastats
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|TCP Query User{8CB9AC49-9407-49AF-8A8F-26917DB89576}C:\program files\simplitec\simpliclean\serviceprovider.exe
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|UDP Query User{4067291F-0873-4D07-8003-22EE6E43765E}C:\program files\simplitec\simpliclean\serviceprovider.exe
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{8E1F1293-211B-4738-BD97-CC036F0E3821}
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{A9DFB48E-B6B3-4D9A-BBCB-A469F4A7958D}
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{CC1D64F7-F9F2-469F-B50C-2507D8E85372}
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{D80E328C-8AC9-4497-98A3-3DF4CD649265}
Deleted HKLM\Software\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WeatherBug®

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.

***** [ Hosts File Entries ] *****

No malicious hosts file entries cleaned.

***** [ Preinstalled Software ] *****

No Preinstalled Software cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [3001 octets] - [01/08/2020 17:35:40]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C00].txt ##########

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#4 Příspěvek od Rudy »

OK. Teď dejte logy FRST+Addition: https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=154679 . FRST je přesnější, než RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#5 Příspěvek od Petura »

Něco je špatně. Oba textové soubory jsou prázdné. Jinak notebooku pořád jede větrák na plné obrátky a Firefox se spuští strašně dlouho.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#6 Příspěvek od Rudy »

Zkuste to znovu, pokud se to opět nepovede, budeme mazat z RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#7 Příspěvek od Petura »

Vyzkoušeno ještě 2x a stále jsou logy prázdné, tedy bez úspěchu.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#8 Příspěvek od Rudy »

OK. Stáhněte OTM: http://oldtimer.geekstogo.com/OTM.exe a uložte na plochu. Spusťte a do levého okna zkopírujte:
:files
C:\Program Files\KMSpico

:reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"WeatherBug"=-

[Emptytemp]
[Emptyflash]
[Resethosts]
Před spuštěním vypněte antivir a klikněte na >MoveIt!<. Po skenu restartujte PC a dejte nový log RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#9 Příspěvek od Petura »

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Iveta at 2020-08-03 06:25:46
Microsoft Windows 7 Home Premium
System drive C: has 23 GB (22%) free of 101 GB
Total RAM: 1789 MB (58% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 6:26:06, on 3.8.2020
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Windows\System32\sistray.exe
C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswEngSrv.exe
C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Users\Iveta\Desktop\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Iveta.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\GROOVEEX.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\Windows\System32\sistray.exe
O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do Microsoft Excelu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do OneNotu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - (no file)
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Inc. - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Secure Browser Elevation Service (AvastSecureBrowserElevationService) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Application\83.1.4957.116\elevation_service.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\84.0.4147.105\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: Service KMSELDI - Unknown owner - C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

--
End of file - 6496 bytes

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Iveta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1g45glvl.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 32.0.0.403 Plugin
"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_32_0_0_403.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]
"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll


C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\
npMeetingJoinPluginOC.dll
nppdf32.dll

C:\Users\Iveta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1g45glvl.default\extensions\
staged

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01 704664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01 1720976]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2007-05-10 869936]
"TouchPadHotKey"=C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe [2007-08-13 364544]
"SiSPower"=SiSPower.dll,ModeAgent []
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [2020-07-08 97896]
"DU Meter"=C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe [2005-02-03 1469440]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2014-03-04 3696912]
"CCleaner Smart Cleaning"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2020-07-29 24910520]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Utility Tray.lnk - C:\Windows\System32\sistray.exe
WirelessSelector.lnk - C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"SoftwareSASGeneration"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"vidc.XVID"=xvidvfw.dll
"VIDC.VP80"=vp8vfw.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2020-08-03 06:22:34 ----D---- C:\_OTM
2020-08-02 19:57:58 ----D---- C:\FRST
2020-08-01 17:31:09 ----D---- C:\AdwCleaner
2020-08-01 10:11:41 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2020-08-01 09:24:25 ----D---- C:\rsit
2020-08-01 09:24:25 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2020-08-01 08:55:06 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2020-07-17 08:05:46 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe
2020-07-08 19:18:53 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2020-07-08 19:18:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys
2020-07-08 19:18:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2020-08-03 06:26:02 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2020-08-03 06:25:58 ----D---- C:\Windows\Temp
2020-08-03 06:24:33 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2020-08-03 06:22:41 ----RD---- C:\Program Files
2020-08-02 21:54:47 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software
2020-08-02 21:13:23 ----SHD---- C:\System Volume Information
2020-08-02 14:41:31 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed
2020-08-01 17:40:49 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2020-08-01 17:37:50 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2020-08-01 17:26:29 ----D---- C:\Windows\inf
2020-08-01 17:24:54 ----D---- C:\Windows
2020-08-01 11:26:53 ----D---- C:\Windows\system32\config
2020-08-01 09:24:32 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc
2020-08-01 09:06:33 ----D---- C:\Windows\System32
2020-08-01 08:56:53 ----D---- C:\temp
2020-07-27 08:47:16 ----D---- C:\Windows\system32\NDF
2020-07-17 08:06:08 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2020-07-09 09:02:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswArDisk;aswArDisk; C:\Windows\system32\drivers\aswArDisk.sys [2020-07-08 35032]
R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsh.sys [2020-07-08 154688]
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbuniv.sys [2020-07-08 55872]
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2020-07-08 72832]
R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2020-07-08 276416]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12368]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 173648]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\Windows\system32\drivers\aswArPot.sys [2020-07-08 175256]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdriver.sys [2020-07-08 188480]
R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2020-07-08 40720]
R1 aswNetHub;aswNetHub; C:\Windows\system32\drivers\aswNetHub.sys [2020-07-08 373144]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2020-07-08 94184]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2020-07-08 691048]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2020-07-08 392448]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2014-10-26 243128]
R1 SiSkp;SiSkp; C:\Windows\system32\DRIVERS\srvkp.sys [2007-08-03 18688]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2020-07-08 147184]
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [2020-07-08 163296]
R2 zntport;NTPort Library Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\zntport.sys [2007-07-29 14168]
R3 aswNetNd6;Avast Firewall NDIS6 Helper; C:\Windows\system32\DRIVERS\aswNetNd6.sys [2020-04-15 36104]
R3 athr;Atheros – ovladač pro zařízení pro rozšiřitelnou bezdrátovou síť LAN; C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2009-07-14 1096704]
R3 SiS315;SiS315; C:\Windows\system32\DRIVERS\sisgrp.sys [2007-08-03 321536]
R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 – ovladač NDIS 6.0 zařízení sítě Ethernet; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSGB6.sys [2009-07-14 48128]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-05-10 187320]
S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]
S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]
S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2009-07-14 53312]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]
S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2009-07-14 53328]
S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 34944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2020-05-07 169032]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2020-07-08 330808]
R2 TeamViewer9;TeamViewer 9; C:\Program Files\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe [2014-09-12 4799760]
R2 TestHandler;Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler; C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe [2008-02-29 307200]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [2020-07-08 5800352]
S2 avast;Služba %1!s! Update (avast); C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-04 164984]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-01 144200]
S2 Service KMSELDI;Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe []
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2020-07-17 335416]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]
S3 avastm;Služba %1!s! Update (avastm); C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [2018-04-04 164984]
S3 AvastSecureBrowserElevationService;Avast Secure Browser Elevation Service; C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Application\83.1.4957.116\elevation_service.exe [2020-07-02 1063088]
S3 GoogleChromeElevationService;Google Chrome Elevation Service; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\84.0.4147.105\elevation_service.exe [2020-07-24 1061360]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-01 144200]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2020-08-01 222928]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2012-12-08 150600]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2012-10-01 4846168]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#10 Příspěvek od Rudy »

OK. Nastala nějaká změna?
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#11 Příspěvek od Petura »

Stále jsou logy z FRST prázdné, počítač je stále hodně pomalý a větrák se točí jak o život.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#12 Příspěvek od Rudy »

To je tím, že nemůžeme do FRST. Ten je přesnější a odhlaí více zbytečností. Udělejte čištění CCleanerem: https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=46&t=7478 . Ale ani ten nevezme všechno.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#13 Příspěvek od Petura »

Provedl jsem čištění CCleanerem, ale vše je stále stejné....tedy log z RFST je stále prázný.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 113179
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: pomalý notebook

#14 Příspěvek od Rudy »

Nechápu, přoč FRST nefunguje. Zkuste ještě:

1. Kompletní sken AVPTool: http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?f=29&t=58179 . Utilitu stáhněte, spusťte, nechte pracovat a po skončení akce smažte vše, co najde.
2. Defragmentovat disk.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Petura
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 123
Registrován: 16 lis 2005 16:09

Re: pomalý notebook

#15 Příspěvek od Petura »

Tak AVP Tool jsem stáhnul, sice ti není ta verze 11 dle návodu, test trval cca jen 25 minut, nic to nenašlo a tedy nic ani nešlo smazat, defragmentace byla taky podivná, jen to analyzovaló disky a defragmentace po spuštění hodila konec a 0 %, zkusil jsem opět FRST, žel bez úspěchu.

Odpovědět