VIRY.CZ
https://forum.viry.cz:443/

Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu
https://forum.viry.cz:443/viewtopic.php?f=13&t=155977
Stránka 1 z 1

Autor:  ander-55 [ 24 kvě 2019 09:30 ]
Předmět příspěvku:  Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Dobrý den,
mám problém se samovolný vypínáním notebooku, pokud není v síťí a jede na baterii. Pokud baterii vytáhnu, vložím a opět zapnu, nějakou dobu zase funguje. Mám za to, že by to mohlo být způsobeno virem, jelikož je i docela pomalý. Prosím o kontrolu a pomoc při řešení.
Zde je log:

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by polan at 2019-05-24 10:22:24
Microsoft Windows 10 Home
System drive C: has 110 GB (12%) free of 935 GB
Total RAM: 3987 MB (36% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:22:40, on 24. 5. 2019
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17134.0001)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\trend micro\polan.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify] C:\Users\polan\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe --autostart --minimized
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\GoogleUpdateCore.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: @oem11.inf,%BlueBcmBtRSupport.SVCNAME%;Bluetooth Driver Management Service (BcmBtRSupport) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\74.0.3729.169\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService2.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer 13 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\xbgmsvc.exe (file missing)

--
End of file - 10329 bytes

======Listing Processes======
winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k dcomlaunch -p -s PlugPlay
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
"fontdrvhost.exe"
"fontdrvhost.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k rpcss -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k dcomlaunch -p -s LSM
"dwm.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s NcbService
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s BthAvctpSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s bthserv
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s TimeBrokerSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s EventLog
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s EventSystem
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s ProfSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s SysMain
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Themes
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -s BTAGService
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s SENS
c:\windows\system32\svchost.exe -k appmodel -p -s camsvc

c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s DeviceAssociationService
C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe
dashost.exe {d44fc052-92c7-4ec7-a7ec59877909c553}
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s PhoneSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s AudioEndpointBuilder
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s FontCache
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Winmgmt
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s nsi
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s UserManager
c:\windows\system32\svchost.exe -k localserviceandnoimpersonation -p -s SSDPSRV
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s Dhcp
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s NlaSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s netprofm
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s Dnscache
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k appmodel -p -s StateRepository
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s WinHttpAutoProxySvc
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s ShellHWDetection
C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenonetwork -p
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s LanmanWorkstation
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k utcsvc -p
"C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe" -s
"C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe"
C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s iphlpsvc

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s TrkWks
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s CryptSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s WpnService
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenonetwork -p -s DPS
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" /service
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s LanmanServer
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s SstpSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s IKEEXT
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s TapiSrv
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s WdiServiceHost
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s LicenseManager
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s lfsvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s wlidsvc

c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s WdiSystemHost
sihost.exe
c:\windows\system32\svchost.exe -k unistacksvcgroup -s CDPUserSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k unistacksvcgroup -s WpnUserService
taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s TabletInputService
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
"ctfmon.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice -p -s CDPSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s PcaSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s TokenBroker
"C:\WINDOWS\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe" -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca
"C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe" -ServerName:WindowsDefaultLockScreen.AppX7y4nbzq37zn4ks9k7amqjywdat7d3j2z.mca
C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe" -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
igfxEM.exe
igfxHK.exe
igfxTray.exe
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.19031.11411.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe" -ServerName:Microsoft.ZuneVideo.AppX758ya5sqdjd98rx6z7g95nw6jy7bqx9y.mca
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundHost.exe" -ServerName:SkypeBackgroundHost
C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe -Embedding
"C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe"
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session --flag-switches-begin --flag-switches-end
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=74.0.3729.169 --initial-client-data=0x1d4,0x1d8,0x1dc,0x1d0,0x1e0,0x7ff86b2e8b80,0x7ff86b2e8b90,0x7ff86b2e8ba0
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=watcher --main-thread-id=9856 --on-initialized-event-handle=676 --parent-handle=680 /prefetch:6
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --gpu-preferences=KAAAAAAAAADgAAAgAQAAAAAAAAAAAGAAAAAAABAAAAAIAAAAAAAAACgAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAADAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABgAAABAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAQAAAAAAAAAAEAAAAGAAAA --service-request-channel-token=6880619926733105801 --mojo-platform-channel-handle=1704 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:2
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --service-sandbox-type=network --service-request-channel-token=3321795507283189082 --mojo-platform-channel-handle=1992 /prefetch:8
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=14710703276142453659 --renderer-client-id=4 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=2804 /prefetch:1
c:\windows\system32\svchost.exe -k unistacksvcgroup
"C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe"
"C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe"
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\GoogleCrashHandler64.exe"

c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -p -s wscsvc
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe" -auto -scheduled -critical
c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Appinfo
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBridge\SkypeBridge.exe" /InvokerPRAID: App
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s StorSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice -p -s DoSvc
C:\WINDOWS\system32\ApplicationFrameHost.exe -Embedding
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalculator_10.1903.21.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Calculator.exe" -ServerName:App.AppXsm3pg4n7er43kdh1qp4e79f1j7am68r8.mca
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11904.1001.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe" -ServerName:App.AppXc75wvwned5vhz4xyxxecvgdjhdkgsdza.mca
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe" -ServerName:microsoft.windows.immersivecontrolpanel
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{973D20D7-562D-44B9-B70B-5A0F49CCDF3F}
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p -s lmhosts
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s SensorService
"C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" -localserver 22d8c27b-47a1-48d1-ad08-7da7abd79617
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
c:\windows\system32\svchost.exe -k localservicenetworkrestricted -s RmSvc
c:\windows\system32\svchost.exe -k localsystemnetworkrestricted -p -s DsSvc
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=318181575903286149 --renderer-client-id=326 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=7516 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --service-sandbox-type=audio --service-request-channel-token=5700907819103158880 --mojo-platform-channel-handle=4816 /prefetch:8
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=11419374021249016646 --renderer-client-id=329 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=9856 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=8545926898148542087 --renderer-client-id=330 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=5952 /prefetch:1
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeApp.exe" -ServerName:App.AppXffn3yxqvgawq9fpmnhy90fr3y01d1t5b.mca
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=9271751828836546746 --renderer-client-id=438 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=7604 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=17670603956361074138 --renderer-client-id=439 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=4700 /prefetch:1
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2019.19031.17720.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe" -ServerName:App.AppXzst44mncqdg84v7sv6p7yznqwssy6f7f.mca
C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
"C:\Program Files\rempl\sedlauncher.exe"
\??\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=10452643467765443896 --renderer-client-id=539 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=7280 /prefetch:1
C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=8864301327608287978 --renderer-client-id=556 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=2192 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=13650868162457910625 --renderer-client-id=557 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=3588 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=4356243589402820699 --renderer-client-id=558 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=10012 /prefetch:1
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --field-trial-handle=1692,8328257748878814130,3225728613797340166,131072 --lang=cs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=3391261691352650604 --renderer-client-id=560 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=10524 /prefetch:1
"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe56_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe56 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 744 748 756 8192 752
C:\Windows\System32\smartscreen.exe -Embedding
C:\WINDOWS\system32\AUDIODG.EXE 0x29c
"C:\Users\polan\Desktop\RSITx64.exe"

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\polan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0ce64wta.default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=11.144.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=11.144.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]
"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.2.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=3.0.4]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=3.0.6]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Skype for Business Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-04-07 222088]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Skype for Business Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2019-04-07 166360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-10-16 473664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-10-16 187968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SecurityHealth"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [2018-04-12 638872]
"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2015-08-27 16404224]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Spotify"=C:\Users\polan\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [2019-04-15 25726696]
"DAEMON Tools Lite Automount"=C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [2017-12-15 5230784]
"Google Update"=C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\GoogleUpdateCore.exe [2019-05-15 410920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2017-07-21 587288]
"LogMeIn Hamachi Ui"=C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe [2019-04-02 5890504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AudioEndpointBuilder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AudioSrv]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HdAudAddService.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HdAudBus.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\iai2c.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\usbaudio.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AudioEndpointBuilder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AudioSrv]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Hamachi2Svc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HdAudAddService.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HdAudBus.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MBAMService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetSetupSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\usbaudio.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DSCAutomationHostEnabled"=2
"EnableFullTrustStartupTasks"=2
"EnableUwpStartupTasks"=2
"SupportFullTrustStartupTasks"=1
"SupportUwpStartupTasks"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2019-05-24 10:22:25 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2019-05-14 21:18:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2019-05-14 21:18:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2019-05-14 21:18:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2019-05-14 21:18:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2019-05-14 21:18:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininet.dll
2019-05-14 21:18:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2019-05-14 21:18:32 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\edgehtml.dll
2019-05-14 21:18:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2019-05-14 21:18:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2019-05-14 21:18:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtml.dll
2019-05-14 21:18:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2019-05-14 21:18:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2019-05-14 21:18:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
2019-05-14 21:18:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Chakra.dll
2019-05-14 21:18:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2019-05-14 21:18:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\windows.storage.dll
2019-05-14 21:18:19 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieframe.dll
2019-05-14 21:18:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2019-05-14 21:18:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
2019-05-14 21:18:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2019-05-14 21:18:15 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\win32kfull.sys
2019-05-14 21:18:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2019-05-14 21:18:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2019-05-14 21:18:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2019-05-14 21:18:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2019-05-14 21:18:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
2019-05-14 21:18:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys
2019-05-14 21:18:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
2019-05-14 21:18:09 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iertutil.dll
2019-05-14 21:18:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2019-05-14 21:18:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9.dll
2019-05-14 21:18:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
2019-05-14 21:18:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2019-05-14 21:18:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2019-05-14 21:18:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2019-05-14 21:18:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2019-05-14 21:18:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2019-05-14 21:18:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2019-05-14 21:18:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
2019-05-14 21:18:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2019-05-14 21:18:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\urlmon.dll
2019-05-14 21:18:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\KernelBase.dll
2019-05-14 21:18:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d2d1.dll
2019-05-14 21:18:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2019-05-14 21:18:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
2019-05-14 21:18:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys
2019-05-14 21:18:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2019-05-14 21:18:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2019-05-14 21:18:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gdi32full.dll
2019-05-14 21:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msrd3x40.dll
2019-05-14 21:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript.dll
2019-05-14 21:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
2019-05-14 21:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2019-05-14 21:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fcon.dll
2019-05-14 21:18:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
2019-05-14 21:17:59 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GdiPlus.dll
2019-05-14 21:17:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2019-05-14 21:17:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2019-05-14 21:17:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2019-05-14 21:17:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2019-05-14 21:17:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\vbscript.dll
2019-05-14 21:17:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
2019-05-14 21:17:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
2019-05-14 21:17:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2019-05-14 21:17:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
2019-05-14 21:17:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
2019-05-14 21:17:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2019-05-14 21:17:53 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ole32.dll
2019-05-14 21:17:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
2019-05-14 21:17:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msi.dll
2019-05-14 21:17:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\JpnServiceDS.dll
2019-05-14 21:17:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
2019-05-14 21:17:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
2019-05-14 21:17:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SettingSyncCore.dll
2019-05-14 21:17:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2019-05-14 21:17:47 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\EdgeManager.dll
2019-05-14 21:17:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hal.dll
2019-05-14 21:17:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2019-05-14 21:17:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2019-05-14 21:17:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2019-05-14 21:17:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2019-05-14 21:17:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\intelppm.sys
2019-05-14 21:17:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2019-05-14 21:17:43 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NetSetupEngine.dll
2019-05-14 21:17:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
2019-05-14 21:17:42 ----RSH---- C:\WINDOWS\fonts\StaticCache.dat
2019-05-14 21:17:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
2019-05-14 21:17:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
2019-05-14 21:17:36 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msvproc.dll
2019-05-14 21:17:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2019-05-14 21:17:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SettingSyncHost.exe
2019-05-14 21:17:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2019-05-14 21:17:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AcGenral.dll
2019-05-14 21:17:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
2019-05-14 21:17:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2019-05-14 21:17:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\processr.sys
2019-05-14 21:17:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\amdppm.sys
2019-05-14 21:17:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\amdk8.sys
2019-05-14 21:17:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2019-05-14 21:17:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wer.dll
2019-05-14 21:17:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\kernel32.dll
2019-05-14 21:17:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\daxexec.dll
2019-05-14 21:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
2019-05-14 21:17:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msv1_0.dll
2019-05-14 21:17:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fontdrvhost.exe
2019-05-14 21:17:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2019-05-14 21:17:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2019-05-14 21:17:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2019-05-14 21:17:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms2.sys
2019-05-14 21:17:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2019-05-14 21:17:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
2019-05-14 21:17:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MSVideoDSP.dll
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\kerberos.dll
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9diag.dll
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FirewallAPI.dll
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\edgeIso.dll
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
2019-05-14 21:17:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
2019-05-14 21:17:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2019-05-14 21:17:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Faultrep.dll
2019-05-14 21:17:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WerFault.exe
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fveapi.dll
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Faultrep.dll
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nltest.exe
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wfplwfs.sys
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecpkg.sys
2019-05-14 21:17:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hvservice.sys
2019-05-14 21:17:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2019-05-14 21:17:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cryptdll.dll
2019-05-14 21:17:25 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dmenrollengine.dll
2019-05-14 21:17:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
2019-05-14 21:17:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wermgr.exe
2019-05-14 21:17:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\cryptdll.dll
2019-05-14 21:17:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SDDS.dll
2019-05-14 21:17:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WerFaultSecure.exe
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msexcl40.dll
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WerFaultSecure.exe
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\intelpep.sys
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms1.sys
2019-05-14 21:17:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe
2019-05-14 21:17:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kdnet.dll
2019-05-14 21:17:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2019-05-14 21:17:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\werui.dll
2019-05-14 21:17:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msjet40.dll
2019-05-14 21:17:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieproxy.dll
2019-05-14 21:17:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
2019-05-14 21:17:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EduPrintProv.exe
2019-05-14 21:17:19 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mdmregistration.dll
2019-05-14 21:17:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wercplsupport.dll
2019-05-14 21:17:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll
2019-05-14 21:17:18 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netlogon.dll
2019-05-14 21:17:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BingASDS.dll
2019-05-14 21:17:16 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\updatepolicy.dll
2019-05-14 21:17:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
2019-05-14 21:17:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
2019-05-14 21:17:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FilterDS.dll
2019-05-14 21:17:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wersvc.dll
2019-05-14 21:17:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RDSPnf.exe
2019-05-14 21:17:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfproc.dll
2019-05-14 21:17:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
2019-05-14 21:17:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\t2embed.dll
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\perfproc.dll
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mspbde40.dll
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msltus40.dll
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fontsub.dll
2019-05-14 21:17:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
2019-05-14 21:17:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msIso.dll
2019-05-14 21:17:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
2019-05-14 21:17:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MSVPXENC.dll
2019-05-14 21:17:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
2019-05-14 21:17:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
2019-05-14 21:17:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\webplatstorageserver.dll
2019-05-14 21:17:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DWWIN.EXE
2019-05-14 21:17:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MSPhotography.dll
2019-05-14 21:17:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\DWWIN.EXE
2019-05-14 21:17:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\enrollmentapi.dll
2019-05-14 21:17:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\olepro32.dll
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\NetDriverInstall.dll
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dtdump.exe
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\utcutil.dll
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
2019-05-14 21:17:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2019-05-14 21:17:05 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fveapibase.dll
2019-05-14 21:17:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fveapibase.dll
2019-05-14 21:17:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dmenterprisediagnostics.dll
2019-05-02 17:19:19 ----D---- C:\Users\polan\AppData\Roaming\Google

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2019-05-24 10:22:36 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2019-05-24 10:22:30 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2019-05-24 10:22:25 ----RD---- C:\Program Files
2019-05-24 10:15:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
2019-05-24 10:12:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru
2019-05-24 10:12:11 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2019-05-23 16:57:16 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2019-05-23 16:36:08 ----D---- C:\WINDOWS\Logs
2019-05-23 16:33:04 ----RD---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
2019-05-23 13:52:52 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly
2019-05-23 13:20:26 ----D---- C:\MIX
2019-05-23 09:36:07 ----D---- C:\WINDOWS\System32
2019-05-23 09:36:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2019-05-23 09:36:06 ----D---- C:\WINDOWS\INF
2019-05-23 09:34:57 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2019-05-23 01:23:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2019-05-23 01:22:54 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness
2019-05-23 01:22:09 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2019-05-23 01:21:44 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore
2019-05-23 01:21:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2019-05-23 01:20:44 ----SHD---- C:\Config.Msi
2019-05-23 01:20:44 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\TextInput
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\zu-ZA
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\yo-NG
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\xh-ZA
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wo-SN
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\uz-Latn-UZ
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tn-ZA
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ti-ET
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tg-Cyrl-TJ
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sr-Cyrl-RS
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sr-Cyrl-BA
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sd-Arab-PK
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rw-RW
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\quc-Latn-GT
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\pa-Arab-PK
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nso-ZA
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ku-Arab-IQ
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ig-NG
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\chr-CHER-US
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ha-Latn-NG
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ca-ES-valencia
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\bs-Latn-BA
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\az-Latn-AZ
2019-05-23 01:17:49 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\yo-NG
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wo-SN
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ti-ET
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\rw-RW
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\migration
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ig-NG
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
2019-05-23 01:17:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en-US
2019-05-23 01:17:46 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2019-05-23 01:17:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
2019-05-23 01:17:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\cs-CZ
2019-05-23 01:17:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
2019-05-23 01:17:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
2019-05-23 01:17:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Boot
2019-05-23 01:17:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
2019-05-23 01:17:42 ----D---- C:\WINDOWS\ShellExperiences
2019-05-23 01:17:41 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
2019-05-23 01:17:41 ----D---- C:\WINDOWS\bcastdvr
2019-05-23 01:17:41 ----D---- C:\WINDOWS\apppatch
2019-05-22 21:44:32 ----D---- C:\Users\polan\AppData\Roaming\Spotify
2019-05-22 14:23:37 ----SHD---- C:\System Volume Information
2019-05-22 12:57:11 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps
2019-05-20 23:45:48 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2019-05-20 23:43:06 ----D---- C:\Users\polan\AppData\Roaming\vlc
2019-05-18 01:42:11 ----AD---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2019-05-18 01:32:08 ----D---- C:\Program Files\rempl
2019-05-18 01:30:01 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2
2019-05-15 18:07:32 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2019-05-14 21:43:06 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp
2019-05-14 21:15:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT
2019-05-14 20:49:04 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2019-05-14 20:11:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2019-05-14 20:11:21 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Macromed
2019-05-06 10:50:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\NDF
2019-05-05 23:47:59 ----D---- C:\Users\polan\AppData\Roaming\BitTorrent
2019-05-04 01:53:18 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2019-05-02 17:16:43 ----SD---- C:\Users\polan\AppData\Roaming\Microsoft
2019-05-02 17:15:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks
2019-04-26 11:25:02 ----D---- C:\Windows

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iorate;@%SystemRoot%\system32\drivers\iorate.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\iorate.sys [2018-12-08 58168]
R0 SgrmAgent;@%SystemRoot%\System32\Drivers\SgrmAgent.sys,-1001; C:\WINDOWS\system32\drivers\SgrmAgent.sys [2018-04-12 63896]
R1 afunix;afunix; C:\WINDOWS\system32\drivers\afunix.sys [2018-04-12 39424]
R1 bam;@%SystemRoot%\system32\drivers\bam.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\bam.sys [2018-04-12 60320]
R1 FileCrypt;@%systemroot%\system32\drivers\filecrypt.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys [2018-04-12 55808]
R1 GpuEnergyDrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\gpuenergydrv.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\gpuenergydrv.sys [2018-04-12 8192]
R2 CldFlt;Windows Cloud Files Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\cldflt.sys [2019-03-14 414720]
R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\drivers\mmcss.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\mmcss.sys [2018-12-08 43008]
R2 storqosflt;@%SystemRoot%\System32\drivers\storqosflt.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\storqosflt.sys [2019-03-14 82432]
R3 bcbtums;@oem11.inf,%BCBTUMS.SvcDesc%;Bluetooth RAM Firmware Download USB Filter; C:\WINDOWS\system32\drivers\bcbtums.sys [2015-03-27 173312]
R3 BCM43XX;@netbc64.inf,%BCM43XX_Service_DispName%;Broadcom 802.11 – ovladač síťového adaptéru; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcmwl63a.sys [2018-04-12 7585280]
R3 BthA2DP;@wdma_bt.inf,%BthA2DP.SvcDesc%;Bluetooth Stereo; C:\WINDOWS\system32\drivers\BthA2DP.sys [2018-11-09 200704]
R3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Služba Bluetooth Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthEnum.sys [2018-12-08 106496]
R3 BthHFAud;@wdma_bt.inf,%DISPLAY_NAME%;Bluetooth Hands-Free; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthHfAud.sys [2018-04-12 48640]
R3 BthLEEnum;@bthleenum.inf,%BthLEEnum.SVCDESC%;Ovladač úspory energie technologie Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Microsoft.Bluetooth.Legacy.LEEnumerator.sys [2018-04-12 86528]
R3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\System32\drivers\bthpan.sys [2018-04-12 129536]
R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHUSB.sys [2018-04-12 85504]
R3 CAD;@ChargeArbitration.inf,%CAD_DevDesc%;Charge Arbitration Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\CAD.sys [2018-04-12 60320]
R3 dtlitescsibus;@oem7.inf,%DTLITESCSIBUS.DeviceDesc%;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [2017-11-08 30264]
R3 dtliteusbbus;@oem1.inf,%DTLITEUSBBUS.DeviceDesc%;DAEMON Tools Lite Virtual USB Bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [2017-11-08 47672]
R3 Hamachi;@oem20.inf,%Hamachi.Service.DispName%;LogMeIn Hamachi Virtual Miniport); C:\WINDOWS\System32\drivers\Hamdrv.sys [2017-05-22 45680]
R3 igfx;igfx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2017-09-01 7971808]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2015-08-27 4589312]
R3 MEIx64;@oem22.inf,%TEE_SvcDesc%;Intel(R) Management Engine Interface ; C:\WINDOWS\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys [2016-01-19 202032]
R3 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport;@microsoft_bluetooth_avrcptransport.inf,%Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport.ServiceDescription%;Ovladač přenosů Avrcp protokolu Microsoft Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Microsoft.Bluetooth.AvrcpTransport.sys [2018-04-12 46592]
R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvacwu.inf_amd64_9d2734742a07f3cf\nvlddmkm.sys [2017-05-18 14456920]
R3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\System32\drivers\rfcomm.sys [2018-04-12 193536]
R3 rt640x64;@oem16.inf,%rt640.Service.DispName%;Realtek RT640 NT Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [2015-07-22 886528]
R3 RTSPER;@oem13.inf,%Rts5227PER%;Realtek PCIE Card Reader - PER; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [2015-08-21 763632]
R3 SynRMIHID;@oem12.inf,%SynRMIHID.SVCDESC%;Synaptics HID Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynRMIHID.sys [2015-08-20 61624]
S0 bttflt;@virtdisk.inf,%service_desc%;Microsoft Hyper-V VHDPMEM BTT Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\bttflt.sys [2018-04-12 38304]
S0 cht4iscsi;cht4iscsi; C:\WINDOWS\System32\drivers\cht4sx64.sys [2018-04-12 321432]
S0 iaStorAVC;@iastorav.inf,%iaStorAVC.DeviceDesc%;Intel Chipset SATA RAID Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAVC.sys [2018-04-12 885144]
S0 ItSas35i;ItSas35i; C:\WINDOWS\System32\drivers\ItSas35i.sys [2018-04-12 145816]
S0 LSI_SAS2i;LSI_SAS2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [2018-04-12 124312]
S0 LSI_SAS3i;LSI_SAS3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [2018-04-12 128408]
S0 megasas2i;megasas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\MegaSas2i.sys [2018-04-12 75160]
S0 megasas35i;megasas35i; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas35i.sys [2018-04-12 82328]
S0 percsas2i;percsas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas2i.sys [2018-04-12 58776]
S0 percsas3i;percsas3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas3i.sys [2018-04-12 61848]
S0 Ramdisk;Windows RAM Disk Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ramdisk.sys [2018-04-12 39840]
S0 scmbus;@scmbus.inf,%scmbus.SvcDesc%;Microsoft Storage Class Memory Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\scmbus.sys [2018-08-03 128920]
S0 storufs;@storufs.inf,%UfsServiceDesc%;Microsoft Universal Flash Storage (UFS) Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\storufs.sys [2018-06-15 48544]
S3 AcpiDev;@acpidev.inf,%AcpiDev.SvcDesc%;ACPI Devices driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\AcpiDev.sys [2018-04-12 20480]
S3 AppleLowerFilter;@oem21.inf,%AppleLowerFilterDisplayName%;Apple Lower Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [2018-04-26 35560]
S3 applockerfltr;@%systemroot%\system32\srpapi.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\drivers\applockerfltr.sys [2018-04-12 18432]
S3 bindflt;@%systemroot%\system32\drivers\bindflt.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\bindflt.sys [2019-01-09 92704]
S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Ovladač portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHport.sys [2019-05-03 1097728]
S3 btwampfl;@oem11.inf,%btwampfl.ServiceName%;btwampfl; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btwampfl.sys [2015-03-27 188160]
S3 buttonconverter;@buttonconverter.inf,%btnconv.SvcDesc%;Service for Portable Device Control devices; C:\WINDOWS\System32\drivers\buttonconverter.sys [2018-04-12 39936]
S3 CapImg;@capimg.inf,%CapImgHid_Service%;HID driver for CapImg touch screen; C:\WINDOWS\System32\drivers\capimg.sys [2018-04-12 123392]
S3 dg_ssudbus;@oem17.inf,%ssud.Service.DeviceDesc%;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2017-05-18 131984]
S3 genericusbfn;@genericusbfn.inf,%genericusbfn.ServiceName%;Generic USB Function Class; C:\WINDOWS\System32\drivers\genericusbfn.sys [2018-04-12 20992]
S3 hidinterrupt;@hidinterrupt.inf,%HID_Interrupt.SvcDesc%;Common Driver for HID Buttons implemented with interrupts; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidinterrupt.sys [2018-04-12 50592]
S3 hvservice;@%SystemRoot%\system32\drivers\hvservice.sys,-16; C:\WINDOWS\system32\drivers\hvservice.sys [2019-05-03 76088]
S3 HwNClx0101;Microsoft Hardware Notifications Class Extension Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mshwnclx.sys [2018-04-12 27136]
S3 cht4vbd;@cht4vx64.inf,%cht4vbd.generic%;Chelsio Virtual Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\cht4vx64.sys [2018-04-12 1836952]
S3 iagpio;@iagpio.inf,%iagpio.SVCDESC%;Intel Serial IO GPIO Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\iagpio.sys [2018-04-12 36864]
S3 iai2c;@iai2c.inf,%iai2c.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Host Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iai2c.sys [2018-04-12 91648]
S3 iaLPSS2i_GPIO2;@iaLPSS2i_GPIO2_SKL.inf,%iaLPSS2i_GPIO2.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2.sys [2018-04-12 79360]
S3 iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P;@iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.sys [2018-04-12 88576]
S3 iaLPSS2i_I2C;@iaLPSS2i_I2C_SKL.inf,%iaLPSS2i_I2C.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys [2018-04-12 171520]
S3 iaLPSS2i_I2C_BXT_P;@iaLPSS2i_I2C_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_I2C_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_BXT_P.sys [2018-04-12 174592]
S3 ibbus;@mlx4_bus.inf,%Ibbus.ServiceDesc%;Mellanox InfiniBand Bus/AL (Filter Driver); C:\WINDOWS\System32\drivers\ibbus.sys [2018-04-12 526232]
S3 IndirectKmd;@%SystemRoot%\system32\drivers\IndirectKmd.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\IndirectKmd.sys [2018-04-12 38912]
S3 IntcDAud;@oem6.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel(R) Display Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2016-05-12 481768]
S3 IPT;IPT; C:\WINDOWS\System32\drivers\ipt.sys [2018-04-12 32256]
S3 irda;IrDA; C:\WINDOWS\system32\drivers\irda.sys [2018-04-12 119808]
S3 mausbhost;@mausbhost.inf,%MAUSBHost.ServiceName%;MA-USB Host Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mausbhost.sys [2018-04-12 505240]
S3 mausbip;@mausbhost.inf,%MAUSBIP.ServiceName%;MA-USB IP Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mausbip.sys [2018-04-12 56736]
S3 mlx4_bus;@mlx4_bus.inf,%MLX4BUS.ServiceDesc%;Mellanox ConnectX Bus Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\mlx4_bus.sys [2018-04-12 842648]
S3 ndfltr;@mlx4_bus.inf,%ndfltr.ServiceDesc%;NetworkDirect Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\ndfltr.sys [2018-04-12 108952]
S3 NetAdapterCx;Network Adapter Wdf Class Extension Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\NetAdapterCx.sys [2018-04-12 175104]
S3 nvdimm;@nvdimm.inf,%nvdimm.SvcDesc%;Microsoft NVDIMM device driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvdimm.sys [2018-04-12 104448]
S3 pmem;@pmem.inf,%pmem.SvcDesc%;Microsoft persistent memory disk driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pmem.sys [2018-04-12 105984]
S3 PNPMEM;@memory.inf,%PNPMEM.SvcDesc%;Microsoft Memory Module Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pnpmem.sys [2018-04-12 16896]
S3 ReFSv1;ReFSv1; C:\WINDOWS\system32\drivers\ReFSv1.sys [2019-03-06 945464]
S3 rhproxy;@rhproxy.inf,%rhproxy.SVCDESC%;Resource Hub proxy driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rhproxy.sys [2018-04-12 104448]
S3 SDFRd;@SDFRd.inf,%SDFRd.ServiceDesc%;SDF Reflector; C:\WINDOWS\System32\drivers\SDFRd.sys [2018-04-12 33176]
S3 SpatialGraphFilter;Holographic Spatial Graph Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\SpatialGraphFilter.sys [2018-04-12 57752]
S3 ssudmdm;@oem18.inf,%ssud.Service.Name%;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2017-05-18 166288]
S4 hvcrash;hvcrash; C:\WINDOWS\System32\drivers\hvcrash.sys [2018-04-12 33184]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2018-12-16 83984]
R2 BcmBtRSupport;@oem11.inf,%BlueBcmBtRSupport.SVCNAME%;Bluetooth Driver Management Service; C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe [2015-03-27 2251992]
R2 CDPSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R2 CDPUserSvc_6d9bd;Uživatelská služba platformy připojených zařízení_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R2 ClickToRunSvc;Služba Microsoft Office Klikni a spusť; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [2019-05-08 11146824]
R2 CoreMessagingRegistrar;@%SystemRoot%\system32\coremessaging.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\diagtrack.dll,-3001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R2 DusmSvc;@%SystemRoot%\System32\dusmsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe [2019-04-02 3361736]
R2 igfxCUIService2.0.0.0;Intel(R) HD Graphics Control Panel Service; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [2017-09-01 373728]
R2 LMIGuardianSvc;LMIGuardianSvc; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe [2016-05-27 419248]
R2 OneSyncSvc_6d9bd;Hostitel synchronizace_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R2 SecurityHealthService;@%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002; C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe [2018-07-14 760888]
R2 sedsvc;Windows Remediation Service; C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe [2019-05-11 362296]
R2 SgrmBroker;@%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100; C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe [2018-04-12 163336]
R3 BTAGService;@%SystemRoot%\system32\BTAGService.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 BthAvctpSvc;@%SystemRoot%\system32\BthAvctpSvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 camsvc;@%SystemRoot%\system32\CapabilityAccessManager.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 Disc Soft Lite Bus Service;Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [2017-12-15 3128000]
R3 DoSvc;@%systemroot%\system32\dosvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 DsSvc;@%SystemRoot%\system32\dssvc.dll,-10003; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2018-05-26 43648]
R3 LicenseManager;@%SystemRoot%\system32\licensemanagersvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 PhoneSvc;@%SystemRoot%\system32\PhoneserviceRes.dll,-10000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 PimIndexMaintenanceSvc_6d9bd;Data kontaktů_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 RmSvc;@%SystemRoot%\system32\RMapi.dll,-1001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 SensorService;@%SystemRoot%\System32\sensorservice.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
R3 StateRepository;@%SystemRoot%\system32\windows.staterepository.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S2 CDPUserSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpusersvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S2 gupdate;Služba Aktualizace Google (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-10-15 153168]
S2 MapsBroker;@%SystemRoot%\System32\moshost.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S2 OneSyncSvc;@%SystemRoot%\system32\APHostRes.dll,-10002; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2019-05-14 335416]
S3 AJRouter;@%SystemRoot%\system32\AJRouter.dll,-2; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 BcastDVRUserService;@%SystemRoot%\system32\BcastDVRUserService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 BcastDVRUserService_6d9bd;Uživatelská služba pro GameDVR a vysílání her_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 BluetoothUserService;@%SystemRoot%\system32\Microsoft.Bluetooth.UserService.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 BluetoothUserService_6d9bd;Služba pro podporu uživatelů Bluetooth_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 ClipSVC;@%SystemRoot%\system32\ClipSVC.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 cphs;Intel(R) Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2017-09-01 301528]
S3 DevicePickerUserSvc;@%SystemRoot%\system32\Windows.Devices.Picker.dll,-1006; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 DevicePickerUserSvc_6d9bd;DevicePicker_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 DevicesFlowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\DevicesFlowBroker.dll,-103; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 DevicesFlowUserSvc_6d9bd;Tok zařízení_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 DevQueryBroker;@%SystemRoot%\system32\DevQueryBroker.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 diagnosticshub.standardcollector.service;@%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe [2019-05-03 90112]
S3 diagsvc;@%systemroot%\system32\DiagSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 DmEnrollmentSvc;@%systemroot%\system32\Windows.Internal.Management.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 dmwappushservice;@%SystemRoot%\system32\dmwappushsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 embeddedmode;@%SystemRoot%\system32\embeddedmodesvc.dll,-201; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 EntAppSvc;@EnterpriseAppMgmtSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 FrameServer;@%systemroot%\system32\FrameServer.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 GoogleChromeElevationService;Google Chrome Elevation Service; C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\74.0.3729.169\elevation_service.exe [2019-05-21 1267696]
S3 GraphicsPerfSvc;@%SystemRoot%\system32\GraphicsPerfSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 gupdatem;Služba Aktualizace Google (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-10-15 153168]
S3 HvHost;@%SystemRoot%\system32\hvhostsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 icssvc;@%SystemRoot%\System32\tetheringservice.dll,-4097; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 InstallService;@%SystemRoot%\system32\InstallService.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 IpxlatCfgSvc;@%Systemroot%\system32\ipxlatcfg.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 irmon;@%SystemRoot%\System32\irmon.dll,-2000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 LxpSvc;@%SystemRoot%\system32\LanguageOverlayServer.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 MessagingService;@%SystemRoot%\system32\MessagingService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 MessagingService_6d9bd;Služba zasílání zpráv_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 NaturalAuthentication;@%systemroot%\system32\NaturalAuth.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 NetSetupSvc;@%SystemRoot%\system32\NetSetupSvc.dll,-3; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 NgcCtnrSvc;@%SystemRoot%\System32\NgcCtnrSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 NgcSvc;@%SystemRoot%\System32\ngcsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2019-05-06 223440]
S3 PimIndexMaintenanceSvc;@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-15001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 PrintWorkflowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\PrintWorkflowService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 PrintWorkflowUserSvc_6d9bd;PrintWorkflow_6d9bd; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 PushToInstall;@%SystemRoot%\system32\pushtoinstall.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 RetailDemo;@%SystemRoot%\System32\RDXService.dll,-256; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 SEMgrSvc;@%SystemRoot%\System32\SEMgrSvc.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 SensorDataService;@%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101; C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe [2018-04-12 1273344]
S3 SharedRealitySvc;@%SystemRoot%\system32\SharedRealitySvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 SmsRouter;@%SystemRoot%\System32\SmsRouterSvc.dll,-10001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S3 spectrum;@%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101; C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe [2018-06-08 976384]
S4 shpamsvc;@%SystemRoot%\System32\Windows.SharedPC.AccountManager.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-01-09 85472]
S4 ssh-agent;OpenSSH Authentication Agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [2018-03-10 495616]

-----------------EOF-----------------

Autor:  Rudy [ 24 kvě 2019 09:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Zdravím!
Spusťte tuto utilitu:

Citace:
Ulozte na plochu AdwCleaner https://malwarebytes.com/adwcleaner/ nebo http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

ukoncete vsechny programy
odsouhlaste licencni podmiky (EULA) klikem na Souhlasim
kliknete pravym na ikonu AdwCleaneru a vyberte Spustit jako spravce (v pripade Win XP spustte obycejne dvojklikem)
kliknete na Skenovat nyni (Scan now), pote na Cisteni a opravy (Clean and Repair)
po restartu na Vas vyskoci log (pripadne jej najdete v C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[Cxx].txt), jehoz obsah zkopirujte do pristi odpovedi

Autor:  ander-55 [ 24 kvě 2019 09:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.3.0.0
# -------------------------------
# Build: 04-04-2019
# Database: 2019-04-29.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 05-24-2019
# Duration: 00:00:07
# OS: Windows 10 Home
# Cleaned: 0
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries cleaned.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [2071 octets] - [04/02/2019 19:42:34]
AdwCleaner[C00].txt - [2051 octets] - [04/02/2019 19:43:14]
AdwCleaner[S01].txt - [1372 octets] - [04/02/2019 19:48:43]
AdwCleaner[S02].txt - [1506 octets] - [30/04/2019 12:19:40]
AdwCleaner[C02].txt - [1654 octets] - [30/04/2019 12:19:54]
AdwCleaner[S03].txt - [1555 octets] - [24/05/2019 10:39:07]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C03].txt ##########

Autor:  ander-55 [ 24 kvě 2019 09:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Zde je ještě scan z 30.04.:

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.7.0
# -------------------------------
# Build: 01-30-2019
# Database: 2019-01-25.2 (Local)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 04-30-2019
# Duration: 00:00:04
# OS: Windows 10 Home
# Cleaned: 2
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries cleaned.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Deleted Seznam doplněk - Email
Deleted Seznam doplněk - Esko

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [2071 octets] - [04/02/2019 19:42:34]
AdwCleaner[C00].txt - [2051 octets] - [04/02/2019 19:43:14]
AdwCleaner[S01].txt - [1372 octets] - [04/02/2019 19:48:43]
AdwCleaner[S02].txt - [1506 octets] - [30/04/2019 12:19:40]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C02].txt ##########

Autor:  Rudy [ 24 kvě 2019 12:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Teď poprosím o logy FRST+Addition: https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=154679 .

Autor:  ander-55 [ 24 kvě 2019 12:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 19-05.2019
Ran by polan (administrator) on DESKTOP-R2HMFI2 (Acer Aspire E5-572G) (24-05-2019 13:23:47)
Running from C:\Users\polan\Desktop
Loaded Profiles: polan (Available Profiles: polan & Volný)
Platform: Windows 10 Home Version 1803 17134.765 (X64) Language: Čeština (Česko)
Default browser: Chrome
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

() [File not signed] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_4.1901.10241.1000_x64__8wekyb3d8bbwe\MessagingApplication.exe
() [File not signed] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundHost.exe
() [File not signed] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalculator_10.1903.21.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Calculator.exe
(Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Broadcom Corporation -> Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
(Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
(Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe
(Google Inc -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\GoogleCrashHandler64.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google LLC -> Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Intel(R) pGFX -> ) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(LogMeIn, Inc. -> LogMeIn Inc.) C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe
(LogMeIn, Inc. -> LogMeIn, Inc.) C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1904.1-0\MsMpEng.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1904.1-0\NisSrv.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Corporation) [File not signed] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeApp.exe
(Microsoft Corporation) [File not signed] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBridge\SkypeBridge.exe
(Microsoft Corporation) [File not signed] C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11904.1001.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedlauncher.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
(Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [16404224 2015-08-27] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-07-21] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] => C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe [5890504 2019-04-02] (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn Inc.)
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\Run: [Spotify] => C:\Users\polan\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [25726696 2019-04-15] (Spotify AB -> Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [5230784 2017-12-15] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\Run: [Google Update] => C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\GoogleUpdateCore.exe [410920 2019-05-15] (Google Inc -> Google LLC)
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {06b61652-f6e0-11e7-a9e8-f0761c76e061} - "G:\Autorun\autorun.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {45023a27-f162-11e7-a9e2-f0761c76e061} - "F:\Autorun\autorun.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {46eb1270-2c59-11e9-aafc-acb57dd77a95} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {6c328a3e-eb1c-11e7-9ad6-f0761c76e061} - "E:\setup.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {ad64deeb-66c9-11e9-ab3a-acb57dd77a95} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\74.0.3729.169\Installer\chrmstp.exe [2019-05-22] (Google LLC -> Google Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {0AA2F07B-6AA4-44A4-81BE-249C7E006C89} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1904.1-0\MpCmdRun.exe [480352 2019-04-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {13ADFF5A-EE92-421E-A6ED-04651412AE44} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1904.1-0\MpCmdRun.exe [480352 2019-04-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {160F71C5-E8F2-43DD-ACDD-A1673A922CAC} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_32_0_0_192_pepper.exe [1452600 2019-05-14] (Adobe Inc. -> Adobe)
Task: {1DDF6D51-5445-4931-8EEF-0D7F065AA94F} - System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1003 => C:\Users\polan\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe
Task: {376F29B8-2DEE-4AD6-8308-9CEB765620EB} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [4381328 2019-05-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {3A78E565-7A14-4D4B-AE0D-79E700C7D05B} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [1439360 2019-05-18] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {451DB63A-CD5C-4FB3-ABF4-6463B90FDAF5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\sdxhelper.exe [112664 2019-05-18] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {4B9F3A39-C2BA-44BB-9D81-4AC342019273} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-15] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {52970016-1530-41CD-84C4-2EFEBE638336} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1904.1-0\MpCmdRun.exe [480352 2019-04-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {558B610C-8F53-4D20-ACFD-DF5BA4CBAF41} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [4381328 2019-05-14] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {6DD4DA3B-8BC4-4C9D-8923-E68950780098} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [26197064 2019-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {7439685A-D8A2-448C-BA10-AF55FA9611BC} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA => C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-05-02] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {805FD967-EE8B-45C6-9EA9-DC84680BE07F} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesCommonx86\Microsoft Shared\Office16\OLicenseHeartbeat.exe [1427472 2019-05-18] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {85566EA7-8261-4046-AD89-8DE7F4B65DE5} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001Core => C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-05-02] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {B48D0343-FB0B-4378-B603-5D62BDFA4788} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1558695449 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe [1493592 2019-05-23] (Opera Software AS -> Opera Software)
Task: {B5468315-7D0B-4ABC-A3B3-67B6F041EC7B} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335416 2019-05-14] (Adobe Inc. -> Adobe)
Task: {C242D0C8-B22A-4055-B86A-B8F31CB12AD7} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1195544 2018-12-16] (Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {CE6EB968-94BA-46D9-B135-0640684D6C23} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1904.1-0\MpCmdRun.exe [480352 2019-04-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {D50247E9-5F86-4E1B-A687-0C28BEB73AD2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\sdxhelper.exe [112664 2019-05-18] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {DB51A452-1795-4E46-93F2-73F5FDE79FA1} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [26197064 2019-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {DF3A011B-77AF-446D-A134-427D80B634CF} - System32\Tasks\BlueStacksHelper => C:\ProgramData\BlueStacks\Client\Helper\BlueStacksHelper.exe
Task: {DFB8F8E1-294C-4925-A269-773507BCFD37} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [1439360 2019-05-18] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {FEDA592B-7CCB-49A4-983F-23DA83D4209B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-15] (Google Inc -> Google Inc.)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\..\Interfaces\{4cc9e4c4-7c5b-4036-98fa-c7ef87af7b03}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{fc726f45-106b-4268-a02c-5960fb29fbd7}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138

Internet Explorer:
==================
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-10-16] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-10-16] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 0ce64wta.default
FF ProfilePath: C:\Users\polan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0ce64wta.default [2018-11-28]
FF Extension: (No Name) - C:\Users\polan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0ce64wta.default\extensions\{ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b} [not found]
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2019-01-10] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2019-01-10] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2019-01-10] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-10-16] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-16] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-04-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\npGoogleUpdate3.dll [2019-05-15] (Google Inc -> Google LLC)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.34.11\npGoogleUpdate3.dll [2019-05-15] (Google Inc -> Google LLC)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2019-05-03] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\npGoogleUpdate3.dll [2019-05-15] (Google Inc -> Google LLC)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\npGoogleUpdate3.dll [2019-05-15] (Google Inc -> Google LLC)

Chrome:
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-05-24]
CHR Extension: (Prezentace) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-15]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-15]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2019-04-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-15]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2019-05-09]
CHR Extension: (Tabulky) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-15]
CHR Extension: (Vzdálená plocha Chrome) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2019-04-23]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-09-08]
CHR Extension: (Hola Free VPN Proxy Unblocker) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio [2019-05-19]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
CHR Extension: (Simple EPUB Reader) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ojhbgcchcbdjdenibfmjofobklkkhofc [2017-10-29]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2019-04-01]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-05-24]
CHR Profile: C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2018-06-27]
CHR Profile: C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1 [2018-06-27]
CHR Extension: (Prezentace) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-06-26]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-06-26]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-06-26]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-06-26]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-06-26]
CHR Extension: (Tabulky) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-06-26]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-06-26]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-06-26]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-06-26]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-06-26]
CHR Profile: C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-06-28]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11146824 2019-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3128000 2017-12-15] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
R2 Hamachi2Svc; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe [3361736 2019-04-02] (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn Inc.)
R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [373728 2017-09-01] (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation)
R2 LMIGuardianSvc; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe [419248 2016-05-27] (LogMeIn, Inc. -> LogMeIn, Inc.)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644144 2018-07-23] (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1904.1-0\NisSrv.exe [3851264 2019-04-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1904.1-0\MsMpEng.exe [118144 2019-04-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [35560 2018-04-26] (WDKTestCert build,131474841775766162 -> Apple Inc.)
R3 bcbtums; C:\WINDOWS\system32\drivers\bcbtums.sys [173312 2015-03-27] (Broadcom Corporation -> Broadcom Corporation.)
S3 btwampfl; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btwampfl.sys [188160 2015-03-27] (Broadcom Corporation -> Broadcom Corporation.)
S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-11-08] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2017-11-08] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
R3 Hamachi; C:\WINDOWS\System32\drivers\Hamdrv.sys [45680 2017-05-22] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> LogMeIn Inc.)
R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvacwu.inf_amd64_9d2734742a07f3cf\nvlddmkm.sys [14456920 2017-05-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [886528 2015-07-22] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek )
R3 RTSPER; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [763632 2015-08-21] (Realtek Semiconductor Corp -> Realsil Semiconductor Corporation)
S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
R3 SynRMIHID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynRMIHID.sys [61624 2015-08-20] (Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated)
S3 tap-tb-0901; C:\WINDOWS\System32\drivers\tap-tb-0901.sys [38656 2018-05-16] (TunnelBear, Inc. -> The OpenVPN Project)
S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46472 2019-04-23] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [344544 2019-04-23] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [60896 2019-04-23] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One month (created) ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2019-05-24 13:23 - 2019-05-24 13:25 - 000026402 _____ C:\Users\polan\Desktop\FRST.txt
2019-05-24 13:22 - 2019-05-24 13:22 - 002435072 _____ (Farbar) C:\Users\polan\Desktop\FRST64.exe
2019-05-24 12:57 - 2019-05-24 12:57 - 000004168 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1558695449
2019-05-24 12:57 - 2019-05-24 12:57 - 000001199 _____ C:\Users\polan\Desktop\Prohlížeč Opera.lnk
2019-05-24 12:57 - 2019-05-24 12:57 - 000001199 _____ C:\Users\polan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prohlížeč Opera.lnk
2019-05-24 12:56 - 2019-05-24 12:56 - 002241096 _____ (Opera Software) C:\Users\polan\Desktop\OperaSetup.exe
2019-05-24 10:35 - 2019-05-24 10:36 - 007025360 _____ (Malwarebytes) C:\Users\polan\Desktop\adwcleaner_7.3.exe
2019-05-24 10:22 - 2019-05-24 10:22 - 000000000 ____D C:\Program Files\trend micro
2019-05-21 10:13 - 2019-05-21 10:13 - 000514097 _____ C:\Users\polan\OneDrive\Dokumenty\N1 - ŘEŠENÍ.pdf
2019-05-21 10:13 - 2019-05-21 10:13 - 000250706 _____ C:\Users\polan\OneDrive\Dokumenty\N1 - ZADÁNÍ.pdf
2019-05-20 23:45 - 2019-05-20 23:45 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Ads Editor
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002563 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002557 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002534 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002529 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002522 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype pro firmy.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002490 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002455 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000002451 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
2019-05-18 01:43 - 2019-05-18 01:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nástroje Microsoft Office
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 14:13 - 001376472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 13:51 - 003613696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 13:51 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 13:28 - 002882048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:36 - 001035256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:33 - 005625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:33 - 001219896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:33 - 001027384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:31 - 009084432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:31 - 007519888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:31 - 007436536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:31 - 002811192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:31 - 002771256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:19 - 006043712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:18 - 006569344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:18 - 002258640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:12 - 025855488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:10 - 022017024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:05 - 022716416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:02 - 019401216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:02 - 004866048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:01 - 008189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:00 - 006661632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 08:00 - 003400192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:59 - 007593472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:59 - 005788672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:59 - 003710976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:58 - 002175488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:57 - 001826816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:57 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:56 - 005350912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:56 - 001803776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:55 - 003090432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:55 - 002166784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:54 - 004929024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:54 - 001628672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:54 - 001097728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:54 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-05-03 07:54 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 12:39 - 012754944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 11:44 - 001454648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 11:28 - 011940864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 07:06 - 002571632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 07:06 - 000798520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 07:01 - 001982008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:43 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fcon.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:42 - 004384256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:39 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:38 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:36 - 002909696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:35 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:35 - 001175552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:35 - 001156608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-19 06:35 - 000607232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
2019-05-14 21:18 - 2019-04-09 03:48 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msrd3x40.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 14:14 - 000790208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 14:13 - 000396088 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:55 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:54 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:52 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wercplsupport.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:50 - 004054528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:50 - 001663488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:49 - 001288704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:49 - 000488448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:49 - 000210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DWWIN.EXE
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:43 - 001027008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:43 - 000662328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:30 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:30 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:28 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:27 - 000176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DWWIN.EXE
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:26 - 000425472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:25 - 004055040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 13:25 - 001471488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:43 - 000177128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\intelpep.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:34 - 000159864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFaultSecure.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:33 - 000709720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:33 - 000568104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:33 - 000134968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:33 - 000076088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:33 - 000063072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptdll.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000793640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000776784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000493880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000438984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Faultrep.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000209208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000170296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:32 - 000164664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 001459328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 001260480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 001141224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 001098064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 000983632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 000545808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 000412984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:31 - 000115728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdnet.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:20 - 000434704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:20 - 000384976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Faultrep.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:20 - 000192016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:20 - 000146920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFaultSecure.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:19 - 000665224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:19 - 000056288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptdll.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:18 - 001130568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:00 - 000120832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 08:00 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\utcutil.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:59 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:59 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nltest.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:59 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:59 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wersvc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:59 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:58 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:58 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:58 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:58 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:58 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:58 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dtdump.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:57 - 001560576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:57 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:57 - 001295872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:57 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:57 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:56 - 000773632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:56 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:56 - 000333824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:55 - 000659968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapi.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000543744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:54 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:53 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\intelppm.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:53 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdk8.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:53 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdppm.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 07:53 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\processr.sys
2019-05-14 21:17 - 2019-05-03 06:38 - 000001310 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
2019-05-14 21:17 - 2019-04-23 09:13 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-23 08:14 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:55 - 001634920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:54 - 000720200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:40 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:38 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDSPnf.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:38 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfproc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:36 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 12:34 - 000522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 11:37 - 000607960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 11:30 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfproc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 11:26 - 002405888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 11:25 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:07 - 000985400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:06 - 000713264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:06 - 000436024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:06 - 000274232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:02 - 000831800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:01 - 000581592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:01 - 000576016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 07:01 - 000380728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:41 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:41 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EduPrintProv.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:40 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpnServiceDS.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:40 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\enrollmentapi.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:40 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FilterDS.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:40 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetDriverInstall.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:39 - 000567296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:39 - 000425472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SDDS.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:39 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingASDS.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:39 - 000361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:39 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:38 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:38 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:38 - 000304128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:38 - 000300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenterprisediagnostics.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:38 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000397312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:37 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\updatepolicy.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:36 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:36 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:36 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:36 - 000546816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:36 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapibase.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:36 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:35 - 001938944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:35 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:35 - 000535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:35 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:35 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapibase.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:34 - 000935936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:34 - 000899584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:34 - 000885760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:34 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 06:34 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 05:18 - 000806360 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\locale.nls
2019-05-14 21:17 - 2019-04-19 05:18 - 000806360 _____ C:\WINDOWS\system32\locale.nls
2019-05-14 21:17 - 2019-04-09 03:48 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-09 03:48 - 000376320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mspbde40.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-09 03:48 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
2019-05-14 21:17 - 2019-04-09 03:48 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msltus40.dll
2019-05-02 17:19 - 2019-05-09 11:29 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Roaming\Google
2019-05-02 17:15 - 2019-05-15 17:57 - 000003736 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA
2019-05-02 17:15 - 2019-05-15 17:57 - 000003468 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001Core
2019-05-02 17:15 - 2019-05-02 17:15 - 001214008 _____ (Google LLC) C:\Users\polan\Downloads\GoogleAdWordsEditorSetup.exe

==================== One month (modified) ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2019-05-24 13:23 - 2016-07-12 19:49 - 000000000 ____D C:\FRST
2019-05-24 13:15 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2019-05-24 12:57 - 2018-07-17 11:44 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Local\Opera Software
2019-05-24 12:57 - 2018-07-17 11:43 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
2019-05-24 12:56 - 2018-07-17 11:44 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Roaming\Opera Software
2019-05-24 12:04 - 2018-05-26 19:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2019-05-24 10:53 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2019-05-24 10:53 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2019-05-24 10:47 - 2017-10-15 21:03 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2019-05-24 10:47 - 2017-10-15 21:03 - 000000000 __SHD C:\Users\polan\IntelGraphicsProfiles
2019-05-24 10:46 - 2018-05-26 19:37 - 001689050 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2019-05-24 10:46 - 2018-04-12 17:50 - 000716276 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh005.dat
2019-05-24 10:46 - 2018-04-12 17:50 - 000144534 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc005.dat
2019-05-24 10:46 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2019-05-24 10:42 - 2018-07-31 20:06 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2019-05-24 10:41 - 2018-05-26 19:44 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2019-05-24 10:41 - 2018-04-11 23:04 - 001048576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2019-05-24 10:35 - 2017-12-27 18:08 - 000000000 ____D C:\MIX
2019-05-24 10:35 - 2017-10-16 23:44 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Roaming\vlc
2019-05-23 01:22 - 2018-05-26 19:27 - 000000000 ____D C:\Users\Volný
2019-05-23 01:21 - 2018-05-26 19:21 - 000403344 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2019-05-23 01:17 - 2018-05-26 19:27 - 000000000 ____D C:\Users\polan
2019-05-23 01:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2019-05-23 01:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
2019-05-23 01:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2019-05-23 01:17 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2019-05-22 21:51 - 2017-10-16 19:10 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Local\Spotify
2019-05-22 21:49 - 2017-10-15 21:27 - 000002305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2019-05-22 21:44 - 2017-10-16 19:08 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Roaming\Spotify
2019-05-20 01:28 - 2018-05-26 19:27 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
2019-05-19 17:01 - 2017-11-03 13:38 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2019-05-18 01:42 - 2017-10-16 12:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2019-05-18 01:32 - 2018-11-17 00:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
2019-05-15 18:07 - 2018-05-26 19:44 - 000003472 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2019-05-15 18:07 - 2018-05-26 19:44 - 000003348 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2019-05-14 21:43 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2019-05-14 21:15 - 2017-10-16 22:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2019-05-14 20:49 - 2017-10-16 22:57 - 132445408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2019-05-14 20:11 - 2018-05-26 19:44 - 000004666 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2019-05-14 20:11 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2019-05-14 20:11 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2019-05-12 22:52 - 2017-12-27 17:33 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Local\Packages
2019-05-06 10:50 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2019-05-05 23:47 - 2017-10-21 13:50 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Roaming\BitTorrent
2019-05-04 01:53 - 2018-11-15 15:16 - 000835688 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2019-05-04 01:53 - 2018-11-15 15:16 - 000179816 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2019-05-02 17:19 - 2017-10-15 21:24 - 000000000 ____D C:\Users\polan\AppData\Local\Google

==================== SigCheck ===============================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

==================== End of FRST.txt ============================

Autor:  ander-55 [ 24 kvě 2019 12:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 19-05.2019
Ran by polan (24-05-2019 13:26:51)
Running from C:\Users\polan\Desktop
Windows 10 Home Version 1803 17134.765 (X64) (2018-05-26 17:46:27)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-503 - Limited - Disabled)
Guest (S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-501 - Limited - Disabled)
polan (S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\polan
Volný (S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1003 - Limited - Enabled) => C:\Users\Volný
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-504 - Limited - Disabled)

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

Active@ ISO Burner (HKLM-x32\...\{7694E0B1-2332-448B-9235-929F84B41E3F}) (Version: 2.5.0 - LSoft Technologies)
Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 19.012.20034 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 32 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 32.0.0.192 - Adobe)
Apple Software Update (HKLM-x32\...\{789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE}) (Version: 2.1.3.127 - Apple Inc.)
Assassin's Creed Odyssey (HKLM-x32\...\{B7EC622B-1979-450E-8281-C5648506DB83}_is1) (Version: - Ubisoft)
Assassin's Creed Origins (HKLM-x32\...\{DAC281DD-7006-49D4-905B-E8BDA474A230}_is1) (Version: - Ubisoft)
BitTorrent (HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\BitTorrent) (Version: 7.10.5.44995 - BitTorrent Inc.)
CDBurnerXP (HKLM-x32\...\{7E265513-8CDA-4631-B696-F40D983F3B07}_is1) (Version: 4.5.8.7041 - CDBurnerXP)
DAEMON Tools Lite (HKLM\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 10.7.0.0333 - Disc Soft Ltd)
FIFA 11 (HKLM-x32\...\{3FEA6CD1-EA13-4CE7-A74E-A74A4A0A7B5C}) (Version: 1.0.0.0 - Electronic Arts)
FIFA 17 (HKLM\...\FIFA 17_is1) (Version: 1.0.0.0 - )
Google Ads Editor (HKLM-x32\...\{1115289E-7727-11E9-B670-DC4A3E998CF6}) (Version: 13.0.7.0 - Google)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 74.0.3729.169 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.34.11 - Google LLC) Hidden
Intel(R) Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}) (Version: 20.19.15.4703 - Intel Corporation)
IrfanView 4.51 (64-bit) (HKLM\...\IrfanView64) (Version: 4.51 - Irfan Skiljan)
Java 8 Update 144 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180144F0}) (Version: 8.0.1440.1 - Oracle Corporation)
Jazz Jackrabbit 2 Christmas Chronicles 99 (HKLM-x32\...\Jazz Jackrabbit 2 Christmas Chronicles 99) (Version: - )
LogMeIn Hamachi (HKLM-x32\...\{ECC0FA07-863E-44BC-8B1D-DA22F96E5FB7}) (Version: 2.2.0.633 - LogMeIn, Inc.) Hidden
LogMeIn Hamachi (HKLM-x32\...\LogMeIn Hamachi) (Version: 2.2.0.633 - LogMeIn, Inc.)
Microsoft Office 365 ProPlus - cs-cz (HKLM\...\O365ProPlusRetail - cs-cz) (Version: 16.0.11601.20204 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\.DEFAULT\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.6743.1212 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{a1909659-0a08-4554-8af1-2175904903a1}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{95716cce-fc71-413f-8ad5-56c2892d4b3a}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 61.0.1 (x64 cs) (HKLM\...\Mozilla Firefox 61.0.1 (x64 cs)) (Version: 61.0.1 - Mozilla)
NVIDIA Systémový software PhysX 9.18.0907 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.18.0907 - NVIDIA Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM-x32\...\{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11601.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (HKLM\...\{90160000-00DD-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11601.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11601.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM-x32\...\{90160000-008C-0405-0000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11601.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 60.0.3255.109 (HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\Opera 60.0.3255.109) (Version: 60.0.3255.109 - Opera Software)
Performer_B2BD (HKLM-x32\...\PERFORMER_B2BD) (Version: 2.17 - MERCURI International)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7592 - Realtek Semiconductor Corp.)
Spotify (HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\Spotify) (Version: 1.1.3.259.g8172f63a - Spotify AB)
TeamViewer 13 (HKLM-x32\...\TeamViewer) (Version: 13.2.5287 - TeamViewer)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (HKLM\...\{C3ACFCEA-240F-4DCC-A0C3-DD55FEE6C3C2}) (Version: 2.58.0.0 - Microsoft Corporation)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 3.0.6 - VideoLAN)
WinRAR 5.50 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.50.0 - win.rar GmbH)

Packages:
=========
Autodesk SketchBook -> C:\Program Files\WindowsApps\89006A2E.AutodeskSketchBook_5.0.0.0_x64__tf1gferkr813w [2019-05-08] (Autodesk Inc.)
Bubble Witch 3 Saga -> C:\Program Files\WindowsApps\king.com.BubbleWitch3Saga_5.5.5.0_x86__kgqvnymyfvs32 [2019-05-22] (king.com)
Candy Crush Soda Saga -> C:\Program Files\WindowsApps\king.com.CandyCrushSodaSaga_1.139.500.0_x86__kgqvnymyfvs32 [2019-05-18] (king.com)
Disney Magic Kingdoms -> C:\Program Files\WindowsApps\A278AB0D.DisneyMagicKingdoms_4.0.0.7_x86__h6adky7gbf63m [2019-05-22] (Gameloft.)
Dolby Access -> C:\Program Files\WindowsApps\DolbyLaboratories.DolbyAccess_2.4.520.0_x64__rz1tebttyb220 [2019-03-22] (Dolby Laboratories)
Hidden City: Hidden Object Adventure -> C:\Program Files\WindowsApps\828B5831.HiddenCityMysteryofShadows_1.28.2803.0_x86__ytsefhwckbdv6 [2019-04-29] (G5 Entertainment AB)
Keeper - Password Manager & Secure File Storage -> C:\Program Files\WindowsApps\KeeperSecurityInc.Keeper_14.0.20.0_x64__kejf07qmg0jnm [2019-05-03] (Keeper Security Inc)
March of Empires: War of Lords -> C:\Program Files\WindowsApps\A278AB0D.MarchofEmpires_4.0.1.1_x86__h6adky7gbf63m [2019-05-18] (Gameloft.)
Plex -> C:\Program Files\WindowsApps\CAF9E577.Plex_3.2.20.0_x64__aam28m9va5cke [2017-10-15] (Plex)
WiFi Analyzer -> C:\Program Files\WindowsApps\19965MattHafner.WifiAnalyzer_2.4.1.0_x64__gs5k5vmxr2ste [2018-05-26] (Matt Hafner)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.091.0506.0007\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001_Classes\CLSID\{62634D95-960B-4834-8E71-A70408AD8FD9}\InprocServer32 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.7\psuser_64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.091.0506.0007\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.091.0506.0007\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001_Classes\CLSID\{86508D42-E5D7-4D10-9C6F-D427AEEB85B5}\InprocServer32 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\psuser_64.dll (Google Inc -> Google LLC)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001_Classes\CLSID\{E8CF3E55-F919-49D9-ABC0-948E6CB34B9F}\InprocServer32 -> C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\1.3.34.11\psuser_64.dll (Google Inc -> Google LLC)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2017-08-11] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2017-08-11] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers2: [DaemonShellExtDriveLite] -> {C06369D6-E77D-4626-9656-1256312BD576} => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShl64.dll [2017-12-15] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
ContextMenuHandlers3: [DaemonShellExtImageLite] -> {1D1B5D7B-0FC9-452E-902C-12BACD4FBC20} => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShl64.dll [2017-12-15] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> No File
ContextMenuHandlers5: [igfxDTCM] -> {9B5F5829-A529-4B12-814A-E81BCB8D93FC} => C:\WINDOWS\system32\igfxDTCM.dll [2017-09-01] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2017-08-11] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2017-08-11] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
ContextMenuHandlers4_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
ContextMenuHandlers5_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File

==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


ShortcutWithArgument: C:\Users\polan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikace Chrome\Simple EPUB Reader.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory=Default --app-id=ojhbgcchcbdjdenibfmjofobklkkhofc
ShortcutWithArgument: C:\Users\polan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikace Chrome\Vzdálená plocha Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory=Default --app-id=gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============


==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Hamachi2Svc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"

==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

IE trusted site: HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\sharepoint.com -> hxxps://vse-files.sharepoint.com

==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2017-03-18 23:03 - 2018-06-28 14:24 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts


2017-10-21 11:01 - 2017-10-21 11:02 - 000000444 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.ics


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\\Path: C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\polan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\RoamedThemeFiles\DesktopBackground\img0.jpg
DNS Servers: 10.0.0.138
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

If an entry is included in the fixlist, it will be removed.

HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "LogMeIn Hamachi Ui"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\StartupApproved\Run: => "DAEMON Tools Lite Automount"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\StartupApproved\Run: => "Spotify"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\StartupApproved\Run: => "Spotify Web Helper"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{4666EAE7-C3F0-47B0-B5D9-F437DA78816D}] => (Block) C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe (VideoLAN -> VideoLAN)
FirewallRules: [{A15A8CAC-BC78-4FD3-BA59-F60974C02AEA}] => (Block) C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe (VideoLAN -> VideoLAN)
FirewallRules: [UDP Query User{353C9BD7-B8A0-4171-973A-C975047C6430}C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe] => (Allow) C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe (VideoLAN -> VideoLAN)
FirewallRules: [TCP Query User{E0ACBBD5-8EA4-4FAA-81AD-5A51BB8D5326}C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe] => (Allow) C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe (VideoLAN -> VideoLAN)
FirewallRules: [UDP Query User{8193F197-E256-4CF0-8EAB-89DEDDCF6BE4}C:\program files (x86)\netup\iptv pc client 1.12 vlc\iptv_pc_client.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\netup\iptv pc client 1.12 vlc\iptv_pc_client.exe No File
FirewallRules: [TCP Query User{358BF7BB-AA55-41AD-AE15-E75E8B4E92EC}C:\program files (x86)\netup\iptv pc client 1.12 vlc\iptv_pc_client.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\netup\iptv pc client 1.12 vlc\iptv_pc_client.exe No File
FirewallRules: [UDP Query User{61BE844A-D54A-4817-B24B-AE1F8F0AFDBA}C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe (Electronic Arts) [File not signed]
FirewallRules: [TCP Query User{9F97E0C3-BFAF-4EEA-A88A-98A24DBAE76F}C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe (Electronic Arts) [File not signed]
FirewallRules: [UDP Query User{B6B2C24D-DD84-4E61-8207-DE2190E379C2}C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{2C32E72A-BC2E-472D-A3F6-99587953F767}C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{E00EDE58-1EFF-4DB5-93A2-921560ADBA74}C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe (Electronic Arts) [File not signed]
FirewallRules: [TCP Query User{64F64A64-4497-4D0C-93F9-85492EEFF54F}C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\ea sports\fifa 11\game\fifa.exe (Electronic Arts) [File not signed]
FirewallRules: [UDP Query User{FB8BDBC5-2275-434F-91F5-4CD2E87ACD00}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe No File
FirewallRules: [TCP Query User{0400A0B6-886C-4321-8538-0757BE0C831D}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe No File
FirewallRules: [UDP Query User{59326327-798E-4A1F-8764-08E57F80DCC7}C:\users\polan\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\polan\appdata\roaming\spotify\spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [TCP Query User{08C8E383-D127-49F3-9066-8E7B0FEB4071}C:\users\polan\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\polan\appdata\roaming\spotify\spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [UDP Query User{F58B8E6D-FC37-4850-8913-7F2A8D3272E6}C:\users\polan\appdata\roaming\bittorrent\bittorrent.exe] => (Allow) C:\users\polan\appdata\roaming\bittorrent\bittorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{4E6BBEA3-3596-40F2-957D-0F619233ED98}C:\users\polan\appdata\roaming\bittorrent\bittorrent.exe] => (Allow) C:\users\polan\appdata\roaming\bittorrent\bittorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{2C0BAD33-6CFC-4F78-92B4-5B7A58BBE78B}C:\program files\fifa 17\fifa17.exe] => (Allow) C:\program files\fifa 17\fifa17.exe (Electronic Arts -> Electronic Arts)
FirewallRules: [TCP Query User{E411DD8C-15DB-43E1-8509-F6AA4BD5F8DE}C:\program files\fifa 17\fifa17.exe] => (Allow) C:\program files\fifa 17\fifa17.exe (Electronic Arts -> Electronic Arts)
FirewallRules: [UDP Query User{3D283B06-F1D6-482F-9613-DEA91C4079FF}C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{6F5309B2-FA3C-4120-8C41-1DD439B43C4E}C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
FirewallRules: [{30070415-1206-4225-BE91-96B13DF7F0E5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Player.exe No File
FirewallRules: [{6BBAEC4A-E1C7-44F8-BE50-4BAB185D54CC}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{5EFC509E-4AAB-4278-A3B0-7F719C35AEEF}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{42900B18-5311-4B29-BF40-06601CC40723}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{60960BC8-4866-44B3-8D97-CF8E98AFF409}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{0BD701F0-5F15-49AF-9914-D442E15DCEA5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{5008F7BF-E8A7-46C4-9764-4D7C2A3D7F7A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{C6621338-F108-40F3-A530-09AE594986EF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{061A0C16-3CB5-4EF9-AA6F-89BA57489E30}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer GmbH -> TeamViewer GmbH)
FirewallRules: [{053F8DA1-522A-4334-A04C-641FB579D6DE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\outlook.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{19C3999F-2EAA-42D7-B764-D2BA6B48B53F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\RM.exe No File
FirewallRules: [{CD079D4C-1E5B-47FE-98CC-8DE66BA5C031}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\RM.exe No File
FirewallRules: [{7E1FE0D0-6BC0-4A56-B487-4644417A904E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\umi.exe No File
FirewallRules: [{33CEE1D3-89D2-468D-BB13-F97827E77E95}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\umi.exe No File
FirewallRules: [{F9FF1D94-2DA1-4C7C-99D1-EE75FEDBF49A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\VideoSpin.exe No File
FirewallRules: [{A283B45D-7807-43E7-833B-833FB4BBA5FB}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\VideoSpin.exe No File
FirewallRules: [{E27B62F5-F4B2-431D-BF2D-20675D63ADF5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{35096B76-0B78-40D4-9A26-94299E8C7501}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{A0A1FC43-B4DA-4654-9232-AD447EC8FE1B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google Inc.)
FirewallRules: [{6901AF46-82AB-4D66-922C-CD2F59C554AF}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\60.0.3255.109\opera.exe (Opera Software AS -> Opera Software)

==================== Restore Points =========================

14-05-2019 20:46:25 Windows Update
18-05-2019 01:27:32 Windows Update

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (05/23/2019 02:01:00 PM) (Source: Microsoft-Windows-SpellChecker) (EventID: 33) (User: DESKTOP-R2HMFI2)
Description: httphttp-2147467263

Error: (05/23/2019 01:17:09 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: svchost.exe_UsoSvc, verze: 10.0.17134.556, časové razítko: 0xf23cada5
Název chybujícího modulu: wuaueng.dll, verze: 10.0.17134.677, časové razítko: 0x3213e11f
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x0000000000113d7f
ID chybujícího procesu: 0x1e24
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d5063c977899ae
Cesta k chybující aplikaci: c:\windows\system32\svchost.exe
Cesta k chybujícímu modulu: c:\windows\system32\wuaueng.dll
ID zprávy: 2041f3d8-1e26-4c63-b032-f1920fe8b13c
Úplný název chybujícího balíčku:
ID aplikace související s chybujícím balíčkem:

Error: (05/22/2019 11:32:54 AM) (Source: Microsoft-Windows-SpellChecker) (EventID: 33) (User: DESKTOP-R2HMFI2)
Description: httphttp-2147467263

Error: (05/13/2019 08:47:24 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: fifa.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4c8a90dc
Název chybujícího modulu: fifa.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4c8a90dc
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x0096a34d
ID chybujícího procesu: 0x25cc
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d509b6daf8101c
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files (x86)\EA Sports\FIFA 11\Game\fifa.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\Program Files (x86)\EA Sports\FIFA 11\Game\fifa.exe
ID zprávy: 9871ddc5-be88-4d26-937a-575296e08815
Úplný název chybujícího balíčku:
ID aplikace související s chybujícím balíčkem:

Error: (05/13/2019 08:00:48 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Název chybující aplikace: fifa.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4c8a90dc
Název chybujícího modulu: fifa.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x4c8a90dc
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x00893fa7
ID chybujícího procesu: 0x2e54
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d509b563744020
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files (x86)\EA Sports\FIFA 11\Game\fifa.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\Program Files (x86)\EA Sports\FIFA 11\Game\fifa.exe
ID zprávy: 04b2cd98-1530-41d9-8b9f-594b5f0f2d9b
Úplný název chybujícího balíčku:
ID aplikace související s chybujícím balíčkem:

Error: (05/12/2019 07:18:39 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 35) (User: )
Description: Generování kontextu aktivace pro C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe.Manifest se nezdařilo. Chyba v souboru manifestu nebo zásady C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\UccApi.DLL na řádku 1.
Identita komponenty nalezená v manifestu nesouhlasí s identitou požadované komponenty.
Odkaz je UccApi,processorArchitecture="AMD64",type="win32",version="16.0.0.0".
Definice je UccApi,processorArchitecture="x86",type="win32",version="16.0.0.0".
Podrobnější diagnostické údaje získáte pomocí programu sxstrace.exe.

Error: (05/11/2019 02:27:13 PM) (Source: Office 2016 Licensing Service) (EventID: 0) (User: )
Description: Event-ID 0

Error: (05/04/2019 09:54:47 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 35) (User: )
Description: Generování kontextu aktivace pro C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe.Manifest se nezdařilo. Chyba v souboru manifestu nebo zásady C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\UccApi.DLL na řádku 1.
Identita komponenty nalezená v manifestu nesouhlasí s identitou požadované komponenty.
Odkaz je UccApi,processorArchitecture="AMD64",type="win32",version="16.0.0.0".
Definice je UccApi,processorArchitecture="x86",type="win32",version="16.0.0.0".
Podrobnější diagnostické údaje získáte pomocí programu sxstrace.exe.


System errors:
=============
Error: (05/24/2019 12:58:19 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (05/24/2019 12:58:00 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-R2HMFI2)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli DESKTOP-R2HMFI2\polan (SID: S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (05/24/2019 10:53:58 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (05/24/2019 10:53:13 AM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT AUTHORITY)
Description: Instalace se nezdařila: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (0x80073d02): 9WZDNCRFJ364-MICROSOFT.SKYPEAPP.

Error: (05/24/2019 10:49:29 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: DESKTOP-R2HMFI2)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
a APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
uživateli DESKTOP-R2HMFI2\polan (SID: S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Error: (05/24/2019 10:47:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Služba Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Služba neodpověděla na řídicí nebo zahajovací požadavek dostatečně včas.

Error: (05/24/2019 10:47:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7009) (User: )
Description: Při čekání na připojení služby FontCache3.0.0.0 bylo dosaženo časového limitu (30000 ms).

Error: (05/24/2019 10:46:52 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT AUTHORITY)
Description: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
a APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
uživateli NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (SID: S-1-5-19) z adresy LocalHost (pomocí LRPC) běžící v kontejneru aplikací Není k dispozici – SID (Není k dispozici). Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje správy Služba komponent.


Windows Defender:
===================================
Date: 2019-05-23 01:17:04.484
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender bylo zastaveno před dokončením.
ID prohledávání: {48B37EB9-F526-4422-969B-13ED64CF5221}
Typ prohledávání: Antimalwarový program
Parametry prohledávání: Rychlé prohledávání
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2019-05-22 22:37:28.045
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender bylo zastaveno před dokončením.
ID prohledávání: {CC3B5968-17F9-4E5F-BC73-7F04861E8BFE}
Typ prohledávání: Antimalwarový program
Parametry prohledávání: Rychlé prohledávání
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2019-05-22 22:13:44.184
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender bylo zastaveno před dokončením.
ID prohledávání: {3C4A172B-9872-4AE7-9480-FF4CAA57A8C6}
Typ prohledávání: Antimalwarový program
Parametry prohledávání: Rychlé prohledávání
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2019-05-22 14:35:20.902
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender bylo zastaveno před dokončením.
ID prohledávání: {5640A18F-D78D-48DB-8152-B55FFCD625E7}
Typ prohledávání: Antimalwarový program
Parametry prohledávání: Rychlé prohledávání
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2019-05-22 12:42:49.759
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender bylo zastaveno před dokončením.
ID prohledávání: {564E840B-A2C8-433F-A26B-ED0616026579}
Typ prohledávání: Antimalwarový program
Parametry prohledávání: Rychlé prohledávání
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2019-05-18 01:50:01.535
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.293.1829.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.15900.4
Kód chyby: 0x8050a003
Popis chyby :Balíček neobsahuje aktuální soubor definic pro tento program. Další informace naleznete v nápovědě a podpoře.

Date: 2019-05-18 01:50:01.534
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.293.1829.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antispywarový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.15900.4
Kód chyby: 0x8050a003
Popis chyby :Balíček neobsahuje aktuální soubor definic pro tento program. Další informace naleznete v nápovědě a podpoře.

Date: 2019-05-18 01:50:01.533
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.293.1829.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.15900.4
Kód chyby: 0x8050a003
Popis chyby :Balíček neobsahuje aktuální soubor definic pro tento program. Další informace naleznete v nápovědě a podpoře.

Date: 2019-05-18 01:41:40.251
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.293.1667.0
Zdroj aktualizace: Server Microsoft Update
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.15900.4
Kód chyby: 0x80240016
Popis chyby :Při zjišťování aktualizací došlo k neočekávaným potížím. Informace o instalaci nebo řešení potíží s aktualizacemi naleznete v nápovědě a podpoře.

Date: 2019-05-11 14:04:22.876
Description:
Prohledávání Antivirová ochrana v programu Windows Defender zjistilo chybu při pokusu o aktualizaci podpisů.
Nová verze podpisu:
Předchozí verze podpisu: 1.293.1179.0
Zdroj aktualizace: Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem
Typ podpisu: Antivirový program
Typ aktualizace: Úplné
Uživatel: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Aktuální verze modulu:
Předchozí verze modulu: 1.1.15900.4
Kód chyby: 0x80072ee7
Popis chyby :Nelze rozpoznat název nebo adresu serveru.

==================== Memory info ===========================

BIOS: Insyde Corp. V1.03 12/17/2014
Motherboard: Acer EA50_HWS
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz
Percentage of memory in use: 74%
Total physical RAM: 3987.27 MB
Available physical RAM: 1012.64 MB
Total Virtual: 5587.27 MB
Available Virtual: 1980.92 MB

==================== Drives ================================

Drive c: (Acer) (Fixed) (Total:912.78 GB) (Free:106.8 GB) NTFS

\\?\Volume{2f5c5a71-ddc5-4327-b111-628b04c14771}\ (Recovery) (Fixed) (Total:0.59 GB) (Free:0.3 GB) NTFS
\\?\Volume{e7cc305a-04ee-4582-a4a2-9e4a9feb5d9f}\ () (Fixed) (Total:0.45 GB) (Free:0.07 GB) NTFS
\\?\Volume{4bb81ce8-139f-4d40-a66c-915a2ce9b771}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.11 GB) NTFS
\\?\Volume{2c21a714-ffc3-48b7-b76e-20d74a263c47}\ (Push Button Reset) (Fixed) (Total:16.84 GB) (Free:1.55 GB) NTFS
\\?\Volume{4f99aa3c-4f27-4f30-a689-0d090a6848c9}\ (ESP) (Fixed) (Total:0.29 GB) (Free:0.24 GB) FAT32

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: FB238B2C)

Partition: GPT.

==================== End of Addition.txt ============================

Autor:  Rudy [ 24 kvě 2019 14:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Otevřte poznámkový blok a zkopírujte do něj:

Citace:
Start

CloseProcesses:
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> No File
ContextMenuHandlers1_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
ContextMenuHandlers4_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
ContextMenuHandlers5_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
FirewallRules: [UDP Query User{FB8BDBC5-2275-434F-91F5-4CD2E87ACD00}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe No File
FirewallRules: [TCP Query User{0400A0B6-886C-4321-8538-0757BE0C831D}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe No File
FirewallRules: [{30070415-1206-4225-BE91-96B13DF7F0E5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Player.exe No File
FirewallRules: [{19C3999F-2EAA-42D7-B764-D2BA6B48B53F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\RM.exe No File
FirewallRules: [{CD079D4C-1E5B-47FE-98CC-8DE66BA5C031}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\RM.exe No File
FirewallRules: [{7E1FE0D0-6BC0-4A56-B487-4644417A904E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\umi.exe No File
FirewallRules: [{33CEE1D3-89D2-468D-BB13-F97827E77E95}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\umi.exe No File
FirewallRules: [{F9FF1D94-2DA1-4C7C-99D1-EE75FEDBF49A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\VideoSpin.exe No File
FirewallRules: [{A283B45D-7807-43E7-833B-833FB4BBA5FB}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\VideoSpin.exe No File
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {06b61652-f6e0-11e7-a9e8-f0761c76e061} - "G:\Autorun\autorun.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {45023a27-f162-11e7-a9e2-f0761c76e061} - "F:\Autorun\autorun.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {46eb1270-2c59-11e9-aafc-acb57dd77a95} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {6c328a3e-eb1c-11e7-9ad6-f0761c76e061} - "E:\setup.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {ad64deeb-66c9-11e9-ab3a-acb57dd77a95} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
Task: {4B9F3A39-C2BA-44BB-9D81-4AC342019273} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-15] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {7439685A-D8A2-448C-BA10-AF55FA9611BC} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA => C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-05-02] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {FEDA592B-7CCB-49A4-983F-23DA83D4209B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-15] (Google Inc -> Google Inc.)
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001Core
C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

EmptyTemp:
End


Uložte na plochu jako fixlist.txt. Spusťte znovu FRST a klikněte na >Fix<. Po skončení akce se objeví log, který sem zkopírujte.

Autor:  ander-55 [ 25 kvě 2019 10:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 19-05.2019
Ran by polan (25-05-2019 11:15:40) Run:1
Running from C:\Users\polan\Desktop
Loaded Profiles: polan (Available Profiles: polan & Volný)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
Start

CloseProcesses:
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => -> No File
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> No File
ContextMenuHandlers1_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
ContextMenuHandlers4_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
ContextMenuHandlers5_.DEFAULT: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => -> No File
FirewallRules: [UDP Query User{FB8BDBC5-2275-434F-91F5-4CD2E87ACD00}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe No File
FirewallRules: [TCP Query User{0400A0B6-886C-4321-8538-0757BE0C831D}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe No File
FirewallRules: [{30070415-1206-4225-BE91-96B13DF7F0E5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Player.exe No File
FirewallRules: [{19C3999F-2EAA-42D7-B764-D2BA6B48B53F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\RM.exe No File
FirewallRules: [{CD079D4C-1E5B-47FE-98CC-8DE66BA5C031}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\RM.exe No File
FirewallRules: [{7E1FE0D0-6BC0-4A56-B487-4644417A904E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\umi.exe No File
FirewallRules: [{33CEE1D3-89D2-468D-BB13-F97827E77E95}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\umi.exe No File
FirewallRules: [{F9FF1D94-2DA1-4C7C-99D1-EE75FEDBF49A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\VideoSpin.exe No File
FirewallRules: [{A283B45D-7807-43E7-833B-833FB4BBA5FB}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Pinnacle\VideoSpin\Programs\VideoSpin.exe No File
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {06b61652-f6e0-11e7-a9e8-f0761c76e061} - "G:\Autorun\autorun.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {45023a27-f162-11e7-a9e2-f0761c76e061} - "F:\Autorun\autorun.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {46eb1270-2c59-11e9-aafc-acb57dd77a95} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {6c328a3e-eb1c-11e7-9ad6-f0761c76e061} - "E:\setup.exe"
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\...\MountPoints2: {ad64deeb-66c9-11e9-ab3a-acb57dd77a95} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
Task: {4B9F3A39-C2BA-44BB-9D81-4AC342019273} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-15] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {7439685A-D8A2-448C-BA10-AF55FA9611BC} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA => C:\Users\polan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-05-02] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {FEDA592B-7CCB-49A4-983F-23DA83D4209B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-15] (Google Inc -> Google Inc.)
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001Core
C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

EmptyTemp:
End
*****************

Processes closed successfully.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive1 => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => not found
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive2 => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => not found
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive3 => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => not found
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive4 => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => not found
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive5 => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => not found
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive6 => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive1 => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive2 => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive3 => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive4 => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive5 => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => not found
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\ OneDrive6 => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => not found
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => not found
"HKU\\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\ FileSyncEx" => not found
HKLM\Software\Classes\CLSID\{CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => not found
"HKU\\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\ FileSyncEx" => not found
HKLM\Software\Classes\CLSID\{CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => not found
"HKU\\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\ FileSyncEx" => not found
HKLM\Software\Classes\CLSID\{CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => not found
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\UDP Query User{FB8BDBC5-2275-434F-91F5-4CD2E87ACD00}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\TCP Query User{0400A0B6-886C-4321-8538-0757BE0C831D}C:\program files (x86)\nba 2k17\nba2k17.exe" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{30070415-1206-4225-BE91-96B13DF7F0E5}" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{19C3999F-2EAA-42D7-B764-D2BA6B48B53F}" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{CD079D4C-1E5B-47FE-98CC-8DE66BA5C031}" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{7E1FE0D0-6BC0-4A56-B487-4644417A904E}" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{33CEE1D3-89D2-468D-BB13-F97827E77E95}" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{F9FF1D94-2DA1-4C7C-99D1-EE75FEDBF49A}" => removed successfully
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{A283B45D-7807-43E7-833B-833FB4BBA5FB}" => removed successfully
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{06b61652-f6e0-11e7-a9e8-f0761c76e061} => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{06b61652-f6e0-11e7-a9e8-f0761c76e061} => not found
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{45023a27-f162-11e7-a9e2-f0761c76e061} => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{45023a27-f162-11e7-a9e2-f0761c76e061} => not found
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{46eb1270-2c59-11e9-aafc-acb57dd77a95} => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{46eb1270-2c59-11e9-aafc-acb57dd77a95} => not found
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6c328a3e-eb1c-11e7-9ad6-f0761c76e061} => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{6c328a3e-eb1c-11e7-9ad6-f0761c76e061} => not found
HKU\S-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{ad64deeb-66c9-11e9-ab3a-acb57dd77a95} => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{ad64deeb-66c9-11e9-ab3a-acb57dd77a95} => not found
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{4B9F3A39-C2BA-44BB-9D81-4AC342019273}" => removed successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{4B9F3A39-C2BA-44BB-9D81-4AC342019273}" => removed successfully
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => moved successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\GoogleUpdateTaskMachineUA" => removed successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{7439685A-D8A2-448C-BA10-AF55FA9611BC}" => removed successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7439685A-D8A2-448C-BA10-AF55FA9611BC}" => removed successfully
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA => moved successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA" => removed successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{FEDA592B-7CCB-49A4-983F-23DA83D4209B}" => removed successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{FEDA592B-7CCB-49A4-983F-23DA83D4209B}" => removed successfully
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => moved successfully
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\GoogleUpdateTaskMachineCore" => removed successfully
"C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001UA" => not found
C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3635573715-1663947472-2109452932-1001Core => moved successfully
C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat => moved successfully
"C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" => not found
"C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" => not found

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 11821056 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 45511617 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 397 B
Windows/system/drivers => 4736757 B
Edge => 675602 B
Chrome => 594437234 B
Firefox => 43792581 B
Opera => 36728318 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 853230 B
NetworkService => 0 B
polan => 886970054 B
Volný => 31395020 B

RecycleBin => 47481744522 B
EmptyTemp: => 45.8 GB temporary data Removed.

================================


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 11:22:21 ====

Autor:  Rudy [ 25 kvě 2019 14:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Smazáno. Nastala nějaká změna?

Autor:  ander-55 [ 27 kvě 2019 09:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Je to o mnoho lepší, notebook zatím samovolně nevypnul a je rychlejší, děkuji!

Autor:  Rudy [ 27 kvě 2019 09:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Samovolné vypínání notebooku, prosím o kontrolu

Rádo se stalo! :)

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/