Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Zpomalení PC,Zmenšení RAM,Odpojování od internetu,Změna času

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Odpovědět
Zpráva
Autor
N0N1M3
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 89
Registrován: 21 pro 2011 20:28

Zpomalení PC,Zmenšení RAM,Odpojování od internetu,Změna času

#1 Příspěvek od N0N1M3 »

Zdravím, asi tak týden se mi zpomalil PC. zobrazuje se mi 2,93GB ram místo 4... Neustále mě to odpojuje od internetu a čas se neustále sám mění.. I když ho změním

log.txt
Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Michal at 2014-02-01 01:49:31
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic
System drive C: has 329 GB (69%) free of 477 GB
Total RAM: 3002 MB (34% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 1:50:11, on 1.2.2014
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16982)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\updaterstartuputility.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Users\Michal\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.3.2_30303.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Michal\AppData\Local\VNT\vntldr.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\MyPC Backup\MyPC Backup.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Michal\Downloads\RSIT (4).exe
C:\Program Files\trend micro\Michal.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=;ftp=;https=;
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: lookinglink - {84dfb3ca-9212-4fba-bf3a-a66c4a02a48f} - C:\Program Files\lookinglink\lookinglinkBHO.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VNT] C:\Program Files\VNT\vntldr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\Michal\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.3.2_30303.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #5] C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_m ... 1381495554
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3978586923-3042528771-184993448-1000\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Janička')
O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files\MyPC Backup\MyPC Backup.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{61AB8282-90E4-4321-9F9B-37A8C01B7AF7}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_827e372d\aestsrv.exe
O23 - Service: Ask Update Service (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe
O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files\MyPC Backup\BackupStack.exe
O23 - Service: DirMngr - Unknown owner - C:\Program Files\GNU\GnuPG\dirmngr.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: repovyloohtzhq - Copyrighted © - c:\windows\system32\LQXMMC~1.EXE
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_827e372d\STacSV.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: Tenable Nessus - Tenable Network Security, Inc - C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessus-service.exe
O23 - Service: Update lookinglink - Unknown owner - C:\Program Files\lookinglink\updatelookinglink.exe
O23 - Service: Util lookinglink - Unknown owner - C:\Program Files\lookinglink\bin\utillookinglink.exe

--
End of file - 8951 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
C:\Windows\tasks\User_Feed_Synchronization-{2FFCEAC3-4686-4617-83A5-2C8CE88F2629}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nz4xks6n.default

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 12.0.0.44 Plugin
"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_44.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]
"Description"=Java™ Deployment Toolkit
"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]
"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers
"Path"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]
"Description"=Google Update
"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL [2006-10-26 2210608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-21 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{84dfb3ca-9212-4fba-bf3a-a66c4a02a48f}]
lookinglink - C:\Program Files\lookinglink\lookinglinkBHO.dll [2014-01-31 249632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-21 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2007-01-17 1006264]
"Driver Genius"= []
"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2009-09-10 141848]
"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2009-09-10 175128]
"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2009-09-10 153624]
"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]
"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-10-23 948440]
"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe [2009-06-03 450652]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2010-12-17 1996072]
"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2010-03-06 500208]
"SwitchBoard"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]
"AdobeCS5ServiceManager"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe [2010-02-22 406992]
"GrooveMonitor"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2006-10-26 31016]
"VNT"=C:\Program Files\VNT\vntldr.exe [2014-02-08 195536]
"ApnTBMon"=C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe [2014-02-08 1757648]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2013-10-09 1232896]
"WindowsWelcomeCenter"=oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter []
"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-11-14 20584608]
"uTorrent"=C:\Users\Michal\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.3.2_30303.exe [2014-01-18 900440]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"Application Restart #5"=C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2014-02-02 866632]

C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MyPC Backup.lnk - C:\Program Files\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2009-09-10 215040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL [2006-10-26 2210608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-02-11 21:21:39 ----SHD---- C:\Config.Msi
2014-02-04 15:38:49 ----D---- C:\profact
2014-02-04 15:15:30 ----A---- C:\Windows\system32\DBCLIENT.DLL
2014-02-04 15:15:27 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Borland Shared
2014-02-04 15:14:46 ----D---- C:\Program Files\ProFact 3.0 Free
2014-02-01 19:46:42 ----D---- C:\ProgramData\HideIPEasy
2014-02-01 19:46:41 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\HideIPEasy
2014-02-01 19:43:31 ----D---- C:\Program Files\HideIPEasy
2014-02-01 01:49:31 ----D---- C:\rsit
2014-02-01 00:35:58 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2014-01-31 18:50:00 ----D---- C:\Program Files\HeavenWard
2014-01-31 18:48:47 ----D---- C:\ProgramData\HeavenWard
2014-01-31 13:49:34 ----D---- C:\Program Files\lookinglink
2014-01-31 13:46:32 ----D---- C:\Program Files\Zrychleni Pocitace
2014-01-31 13:44:58 ----D---- C:\Program Files\MyPC Backup
2014-01-29 17:02:31 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Unity
2014-01-29 14:48:08 ----A---- C:\ProgramData\Runescape.txt
2014-01-29 07:03:11 ----A---- C:\ProgramData\KeyLog.txt
2014-01-29 06:59:08 ----D---- C:\Program Files\HomeKey
2014-01-28 15:28:40 ----D---- C:\Program Files\DanuSoft Free Keylogger
2014-01-28 15:26:14 ----D---- C:\Program Files\Special Uninstaller
2014-01-28 15:20:13 ----D---- C:\Program Files\BONZAK
2014-01-23 08:10:47 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Ashampoo
2014-01-23 08:07:16 ----D---- C:\ProgramData\Ashampoo
2014-01-23 08:06:46 ----D---- C:\Program Files\Ashampoo
2014-01-22 21:56:21 ----D---- C:\Program Files\NFSWindows
2014-01-22 21:18:40 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2014-01-19 21:42:00 ----A---- C:\Windows\system32\IJL_11.DLL
2014-01-18 21:34:02 ----D---- C:\Program Files\AskPartnerNetwork
2014-01-18 21:34:01 ----D---- C:\ProgramData\AskPartnerNetwork
2014-01-18 21:33:12 ----D---- C:\FFOutput
2014-01-18 21:31:44 ----D---- C:\ProgramData\APN
2014-01-18 21:27:34 ----D---- C:\Program Files\FreeTime
2014-01-16 13:44:12 ----D---- C:\Program Files\Email Address Extractor
2014-01-11 09:41:26 ----A---- C:\Windows\iun6002.exe
2014-01-11 09:37:27 ----D---- C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder 9

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-02-11 21:22:35 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2014-02-11 21:22:08 ----D---- C:\Program Files\VNT
2014-02-09 22:54:06 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2014-02-09 11:30:53 ----D---- C:\Windows\System32
2014-02-09 11:30:53 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2014-02-07 18:08:35 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\gnupg
2014-02-04 22:31:22 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2014-02-04 15:15:27 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2014-02-02 03:10:30 ----D---- C:\Windows\winsxs
2014-02-01 19:46:42 ----HD---- C:\ProgramData
2014-02-01 03:12:21 ----SHD---- C:\System Volume Information
2014-02-01 03:01:27 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2014-02-01 01:50:03 ----AD---- C:\ProgramData\TEMP
2014-02-01 01:49:37 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2014-02-01 01:49:29 ----D---- C:\Windows\Temp
2014-02-01 01:47:44 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\uTorrent
2014-02-01 01:46:14 ----D---- C:\Windows\inf
2014-02-01 01:45:39 ----D---- C:\Windows\Tasks
2014-02-01 01:42:10 ----RD---- C:\Program Files
2014-02-01 01:39:01 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\FileZilla
2014-02-01 01:25:32 ----D---- C:\Windows\Debug
2014-02-01 01:25:32 ----D---- C:\Windows
2014-02-01 01:23:22 ----D---- C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Skype
2014-02-01 01:08:05 ----D---- C:\Windows\system32\MRT
2014-02-01 01:07:34 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe
2014-01-31 19:31:42 ----D---- C:\Riot Games
2014-01-31 13:47:23 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2014-01-22 21:24:15 ----D---- C:\Program Files\Steam
2014-01-22 21:23:13 ----D---- C:\Windows\Panther
2014-01-22 21:23:12 ----D---- C:\Windows\Logs
2014-01-22 21:23:08 ----D---- C:\Windows\Minidump
2014-01-19 08:32:23 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2014-01-16 13:51:11 ----D---- C:\Program Files\eMail Extractor
2014-01-06 21:23:01 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-09-27 214696]
R1 LightLogger;LightLogger driver; \??\C:\Windows\system32\Drivers\LightLogger.sys [2012-03-15 15992]
R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2009-09-30 1184768]
R3 BazisVirtualCDBus;WinCDEmu Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\BazisVirtualCDBus.sys [2011-08-08 117584]
R3 BthEnum;Služba Bluetooth Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2013-10-09 19456]
R3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2006-11-02 92160]
R3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2013-10-09 29184]
R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2009-09-10 4744704]
R3 IntcHdmiAddService;Intel(R) High Definition Audio HDMI; C:\Windows\system32\drivers\IntcHdmi.sys [2009-09-10 112640]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 22856]
R3 PSSDK42;PSSDK42; \??\C:\Windows\system32\Drivers\pssdk42.sys [2008-01-01 38976]
R3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2006-11-02 49664]
R3 STHDA;IDT High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt.sys [2009-06-03 407040]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2010-12-17 1320752]
R3 usbvideo;Zobrazovací zařízení USB (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2006-11-02 132352]
S1 MpKsl28eb17ba;MpKsl28eb17ba; \??\c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0741E799-E224-4D47-98E3-984616980807}\MpKsl28eb17ba.sys []
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2013-10-09 220160]
S3 drmkaud;Dekodér zvuků DRM jádra společnosti Microsoft; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2006-11-02 5632]
S3 EverestDriver;Lavalys EVEREST Kernel Driver; \??\C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.wnt [2010-03-31 27760]
S3 HdAudAddService;Ovladač funkce Microsoft 1.1 UAA pro službu zvuku High Definition Audio; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]
S3 MSKSSRV;Server proxy služby datových proudů Microsoft; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2006-11-02 8192]
S3 MSPCLOCK;Server proxy hodin datových proudů Microsoft; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2006-11-02 5888]
S3 MSPQM;Server proxy správce kvality datových proudů Microsoft; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2006-11-02 5504]
S3 MSTEE;Konvertor jímka-jímka typu T datových proudů Microsoft; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2006-11-02 6016]
S3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2006-11-02 44544]
S3 TrueSight;TrueSight; \??\ []
S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2006-11-02 82560]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]
R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_827e372d\aestsrv.exe [2009-03-02 81920]
R2 APNMCP;Ask Update Service; C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe [2014-02-08 166352]
R2 BthServ;@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101; C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 22016]
R2 DirMngr;DirMngr; C:\Program Files\GNU\GnuPG\dirmngr.exe [2013-10-07 218112]
R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]
R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]
R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-10-23 22208]
R2 repovyloohtzhq;repovyloohtzhq; c:\windows\system32\LQXMMC~1.EXE [2013-05-04 77824]
R2 STacSV;Audio Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_827e372d\STacSV.exe [2009-06-03 217170]
R2 Update lookinglink;Update lookinglink; C:\Program Files\lookinglink\updatelookinglink.exe [2014-02-12 80672]
R2 Util lookinglink;Util lookinglink; C:\Program Files\lookinglink\bin\utillookinglink.exe [2014-02-12 80672]
S2 BackupStack;Computer Backup (MyPC Backup); C:\Program Files\MyPC Backup\BackupStack.exe [2014-01-27 36392]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-10-08 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]
S2 Tenable Nessus;Tenable Nessus; C:\Program Files\Tenable\Nessus\nessus-service.exe [2010-04-12 10240]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-02-04 257928]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-10-08 116648]
S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2006-10-26 65824]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-02-01 118896]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2013-12-11 569768]
S3 SwitchBoard;SwitchBoard; C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

-----------------EOF-----------------

info.txt

info.txt logfile of random's system information tool 1.09 2014-02-01 01:50:17

======Uninstall list======

-->C:\PROGRA~2\INSTAL~1\{1E705~1\Setup.exe /remove /q0
Adobe AIR-->C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\Adobe AIR Updater.exe -arp:uninstall
Adobe AIR-->MsiExec.exe /I{A2BCA9F1-566C-4805-97D1-7FDC93386723}
Adobe Community Help-->msiexec /qb /x {0D2DBE8A-43D0-7830-7AE7-CA6C99A832E7}
Adobe Community Help-->MsiExec.exe /I{0D2DBE8A-43D0-7830-7AE7-CA6C99A832E7}
Adobe Flash Player 10 ActiveX-->C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
Adobe Flash Player 12 Plugin-->C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_12_0_0_44_Plugin.exe -maintain plugin
Adobe Media Player-->msiexec /qb /x {DE3A9DC5-9A5D-6485-9662-347162C7E4CA}
Adobe Media Player-->MsiExec.exe /I{DE3A9DC5-9A5D-6485-9662-347162C7E4CA}
Adobe Photoshop CS5-->C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDApp.exe --appletID="DWA_UI" --appletVersion="1.0" --mode="Uninstall" --mediaSignature="{15FEDA5F-141C-4127-8D7E-B962D1742728}"
Adobe Reader X (10.1.9) - Czech-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AA1000000001}
All In One - Key logger-->"C:\Program Files\Hoddtmjabydkzzp\unins000.exe"
Ashampoo Burning Studio FREE v.1.12.0-->"C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio FREE\unins000.exe"
Ask Toolbar-->MsiExec.exe /X{4646332D-5637-006A-76A7-A758B70C0A02}
Ask Toolbar-->MsiExec.exe /X{4849502D-5637-006A-76A7-A758B70C0700}
Atheros Driver Installation Program-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C3A32068-8AB1-4327-BB16-BED9C6219DC7}\setup.exe -runfromtemp -l0x0005
Auto Hide IP-->"C:\Program Files\AutoHideIP\uninst.exe"
BONZÁK 1.5-->"C:\Program Files\BONZAK\unins000.exe"
Broadcom 802.11 Wireless LAN Adapter-->"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11\Driver\bcmwlu00.exe" verbose /rootkey="Software\Broadcom\802.11\UninstallInfo" /rootdir="C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11\Driver"
Call of Duty 4 - Modern Warfare verze 1.7-->"C:\Program Files\Call of Duty 4 - Modern Warfare\unins000.exe"
CCleaner-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
Counter-Strike: Condition Zero-->"C:\Program Files\Steam\steam.exe" steam://uninstall/80
DriverGenius-->MsiExec.exe /I{B8C82D2C-A31A-467C-92AD-C1860EFF4A48}
Easy Audio CD Burner 3.71-->C:\PROGRA~1\EASYAU~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\EASYAU~1\INSTALL.LOG
Email Address Extractor-->C:\Users\Michal\Desktopl\emailator\Uninst_Email Address Extractor.exe /U "C:\Users\Michal\Desktopl\emailator\Uninst_Email Address Extractor.log"
eMail Extractor 3.6.1-->"C:\Program Files\eMail Extractor\unins000.exe"
Emex 3 (x32)-->C:\Program Files\EMMA Labs\Emex 3\uninstall.exe
ESET Online Scanner v3-->C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner\OnlineScannerUninstaller.exe
EVEREST Ultimate Edition v5.50-->"C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\unins000.exe"
Fast Email Extractor 7-->MsiExec.exe /I{1186703C-E6E6-4F7E-8CCD-6D26272A2579}
FormatFactory 3.2.1.0-->C:\Program Files\FreeTime\FormatFactory\uninst.exe
Google Chrome-->"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\32.0.1700.107\Installer\setup.exe" --uninstall --multi-install --chrome --system-level
Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
Gpg4win (2.2.1)-->"C:\Program Files\GNU\GnuPG\gpg4win-uninstall.exe"
Hide IP Easy-->"C:\Program Files\HideIPEasy\uninst.exe"
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver-->C:\Windows\system32\igxpun.exe -uninstall
Java 7 Update 45-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217045FF}
League of Legends-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{918A9082-6287-4D25-9002-5E5D5E4971CB}\setup.exe" -runfromtemp -l0x0409 -removeonly
lookinglink-->C:\Program Files\lookinglink\lookinglinkuninstall.exe
M Exe Editor-->"C:\Windows\M Exe Editor\uninstall.exe" "/U:C:\Program Files\M Exe Editor\Uninstall\uninstall.xml"
Malwarebytes Anti-Malware verze 1.75.0.1300-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - csy-->MsiExec.exe /I{DD73CA82-EA82-38AA-863D-9A24A018DC96}
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 – jazyková sada – CSY-->c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - csy\setup.exe
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
Microsoft Office Access MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0015-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Enterprise 2007-->"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall ENTERPRISE /dll OSETUP.DLL
Microsoft Office Enterprise 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Excel MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0016-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Excel Viewer-->MsiExec.exe /I{95120000-003F-0409-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Groove MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-00BA-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office InfoPath MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0044-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office OneNote MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-00A1-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Outlook MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001A-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office PowerPoint MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0018-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Proof (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Proof (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Proof (German) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Proof (Slovak) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-041B-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Proofing (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-002C-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Publisher MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0019-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Shared MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-006E-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Office Word MUI (Czech) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001B-0405-0000-0000000FF1CE}
Microsoft Security Client-->MsiExec.exe /X{0CD47142-BA4F-46B0-AA92-2675864928B8}
Microsoft Security Essentials-->"C:\Program Files\Microsoft Security Client\Setup.exe" /x
Microsoft Silverlight-->MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17-->MsiExec.exe /X{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161-->MsiExec.exe /X{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}
Microsoft_VC80_ATL_x86-->MsiExec.exe /I{0F3647F8-E51D-4FCC-8862-9A8D0C5ACF25}
Microsoft_VC80_CRT_x86-->MsiExec.exe /I{92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C}
Microsoft_VC80_MFC_x86-->MsiExec.exe /I{D1A19B02-817E-4296-A45B-07853FD74D57}
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86-->MsiExec.exe /I{D92BBB52-82FF-42ED-8A3C-4E062F944AB7}
Microsoft_VC90_ATL_x86-->MsiExec.exe /I{033E378E-6AD3-4AD5-BDEB-CBD69B31046C}
Microsoft_VC90_CRT_x86-->MsiExec.exe /I{08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403}
Microsoft_VC90_MFC_x86-->MsiExec.exe /I{635FED5B-2C6D-49BE-87E6-7A6FCD22BC5A}
Mozilla Firefox 27.0.1 (x86 cs)-->"C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe"
Mozilla Maintenance Service-->"C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\uninstall.exe"
MyPC Backup -->C:\Program Files\MyPC Backup\uninst.exe
Nessus-->MsiExec.exe /I{D79CC1A4-A6DC-460D-9F98-F9D423339B7C}
OpenAL-->"C:\Program Files\OpenAL\OpenAL Instalátor pro Windows.exe" /U
OptimizerPro-->"c:\programdata\summersoft\optimizerpro\optimizerpro.exe" /uninstall
PDF Settings CS5-->MsiExec.exe /I{A78FE97A-C0C8-49CE-89D0-EDD524A17392}
PE Explorer 1.99 R6-->"C:\Program Files\PE Explorer\unins000.exe"
Poedit-->"C:\Program Files\Poedit\unins000.exe"
ProFact 3.0 Free-->"C:\Program Files\ProFact 3.0 Free\unins000.exe"
PSPad editor-->"C:\Program Files\PSPad editor\Uninst\unins000.exe"
Skype Click to Call-->MsiExec.exe /I{B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120}
Skype™ 6.11-->MsiExec.exe /X{4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}
Special Uninstaller version 2.0-->"C:\Program Files\Special Uninstaller\unins000.exe"
Steam-->C:\Program Files\Steam\uninstall.exe
SWAT3:CQB DEMO-->C:\sierra\SWAT3D~1\UNWISE.EXE C:\sierra\SWAT3D~1\INSTALL.LOG
Synaptics Pointing Device Driver-->rundll32.exe "%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)-->msiexec /package {90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2767916) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {E9A82945-BA29-4EE8-8F2A-2F49545E9CF2}
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2850085) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {128A5449-CF71-4DA4-A746-F49E3B5DB584}
VirtualDJ Home FREE-->MsiExec.exe /I{A6AC699F-8315-40CA-8F70-E917494978AB}
WinCDEmu-->C:\Program Files\WinCDEmu\uninstall.exe
WinRAR 4.20 (32-bit)-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
WYSIWYG Web Builder 9 -->C:\Windows\iun6002.exe "C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder 9\irunin.ini"

======Security center information======

AV: Microsoft Security Essentials (disabled)
AS: Microsoft Security Essentials (disabled)
AS: Windows Defender (disabled)

======System event log======

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 7036
Message: Stav služby Skype Updater byl změněn na: Zastaveno
Record Number: 64610
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20140201001609.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 7036
Message: Stav služby Služba WinHTTP WPAD byl změněn na: Zastaveno
Record Number: 64611
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20140201001727.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 7036
Message: Stav služby Adobe Flash Player Update Service byl změněn na: Spuštěno
Record Number: 64612
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20140201003102.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 7036
Message: Stav služby Adobe Flash Player Update Service byl změněn na: Zastaveno
Record Number: 64613
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20140201003102.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 7036
Message: Stav služby PC Speed Up Service byl změněn na: Zastaveno
Record Number: 64614
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20140201004551.000000-000
Event Type: Informace
User:

=====Application event log=====

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 6000
Message: Odběratel oznámení přihlašování do systému Windows <SessionEnv> nemohl zpracovat událost upozornění.
Record Number: 7670
Source Name: Microsoft-Windows-Winlogon
Time Written: 20140201001015.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 1
Message: Klient Certifikační služby byl úspěšně spuštěn.
Record Number: 7671
Source Name: Microsoft-Windows-CertificateServicesClient
Time Written: 20140201001025.718400-000
Event Type: Informace
User: Janička-PC\Michal

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 100
Message: Service started.
Record Number: 7672
Source Name: SkypeUpdate
Time Written: 20140201001507.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 103
Message: SkypeUpdate service is shutting down due to idle timeout.
Record Number: 7673
Source Name: SkypeUpdate
Time Written: 20140201001608.000000-000
Event Type: Informace
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 101
Message: Service stopped.
Record Number: 7674
Source Name: SkypeUpdate
Time Written: 20140201001609.000000-000
Event Type: Informace
User:

=====Security event log=====

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 5032
Message: Bráně Windows Firewall se nepodařilo oznámit uživateli, že zabránila aplikaci přijímat příchozí připojení v síti.

Kód chyby: 2
Record Number: 12755
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20140201000054.113400-000
Event Type: Selhání auditu
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 4648
Message: Došlo k pokusu o přihlášení pomocí explicitního pověření.

Předmět:
ID zabezpečení: S-1-5-18
Název účtu: JANIČKA-PC$
Doména účtu: WORKGROUP
ID přihlášení: 0x3e7
GUID přihlášení: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Účet, jehož pověření bylo použito:
Název účtu: Michal
Doména účtu: Janička-PC
GUID přihlášení: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Cílový server:
Název cílového serveru: localhost
Další informace: localhost

Informace o procesu:
ID procesu: 0xcfc
Název procesu: C:\Windows\System32\winlogon.exe

Informace o síti:
Síťová adresa: 127.0.0.1
Port: 0

Tato událost je generována, pokud se proces pokusí přihlásit k účtu explicitním zadáním pověření tohoto účtu. K tomu nejčastěji dochází v dávkových konfiguracích, například naplánovaných úlohách, nebo při použití příkazu RUNAS.
Record Number: 12756
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20140201001014.128400-000
Event Type: Úspěch auditu
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 4624
Message: Účet byl úspěšně přihlášen.

Předmět:
ID zabezpečení: S-1-5-18
Název účtu: JANIČKA-PC$
Doména účtu: WORKGROUP
ID přihlášení: 0x3e7

Typ přihlášení: 2

Nové přihlášení:
ID zabezpečení: S-1-5-21-3978586923-3042528771-184993448-1001
Název účtu: Michal
Doména účtu: Janička-PC
ID přihlášení: 0x9ce94a
GUID přihlášení: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Informace o procesu:
ID procesu: 0xcfc
Název procesu: C:\Windows\System32\winlogon.exe

Informace o síti:
Název pracovní stanice: JANIČKA-PC
Adresa zdrojové sítě 127.0.0.1
Zdrojový port: 0

Podrobné informace o ověření:
Proces přihlášení: User32
Balíček ověření: Negotiate
Přenosové služby: -
Název balíčku (pouze NTLM): -
Délka klíče: 0

Tato událost je generována po vytvoření relace přihlášení. Je generována v počítači, ke kterému byl získán přístup.

Pole s předmětem označují účet v místním systému, který požadoval přihlášení. Jedná se nejčastěji o službu, například službu serveru nebo místní proces, například Winlogon.exe nebo Services.exe.

Pole Typ přihlášení označuje, k jakému typu přihlášení došlo. Nejběžnější typy jsou 2 (interaktivní) a 3 (síť).

Pole Nové přihlášení označují účet, pro který bylo nové přihlášení vytvořeno, tj. účet, který byl přihlášen.

Pole Síť označují původ požadavku na vzdálené přihlášení. Název pracovní stanice není vždy k dispozici a v některých případech může být toto pole prázdné.

Pole s informacemi o ověření poskytují podrobné informace o tomto konkrétním požadavku na přihlášení.
- GUID přihlášení je jednoznačný identifikátor, který je možné použít ke spojení této události s událostí KDC.
- Přenosové služby označují, které pomocné služby se podílely na tomto požadavku na přihlášení.
- Název balíčku označuje, který dílčí protokol z protokolů NTLM byl použit.
- Délka klíče označuje délku generovaného klíče relace. Tato hodnota bude 0, pokud nebyl požadován žádný klíč relace.
Record Number: 12757
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20140201001014.128400-000
Event Type: Úspěch auditu
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 4624
Message: Účet byl úspěšně přihlášen.

Předmět:
ID zabezpečení: S-1-5-18
Název účtu: JANIČKA-PC$
Doména účtu: WORKGROUP
ID přihlášení: 0x3e7

Typ přihlášení: 2

Nové přihlášení:
ID zabezpečení: S-1-5-21-3978586923-3042528771-184993448-1001
Název účtu: Michal
Doména účtu: Janička-PC
ID přihlášení: 0x9ce955
GUID přihlášení: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Informace o procesu:
ID procesu: 0xcfc
Název procesu: C:\Windows\System32\winlogon.exe

Informace o síti:
Název pracovní stanice: JANIČKA-PC
Adresa zdrojové sítě 127.0.0.1
Zdrojový port: 0

Podrobné informace o ověření:
Proces přihlášení: User32
Balíček ověření: Negotiate
Přenosové služby: -
Název balíčku (pouze NTLM): -
Délka klíče: 0

Tato událost je generována po vytvoření relace přihlášení. Je generována v počítači, ke kterému byl získán přístup.

Pole s předmětem označují účet v místním systému, který požadoval přihlášení. Jedná se nejčastěji o službu, například službu serveru nebo místní proces, například Winlogon.exe nebo Services.exe.

Pole Typ přihlášení označuje, k jakému typu přihlášení došlo. Nejběžnější typy jsou 2 (interaktivní) a 3 (síť).

Pole Nové přihlášení označují účet, pro který bylo nové přihlášení vytvořeno, tj. účet, který byl přihlášen.

Pole Síť označují původ požadavku na vzdálené přihlášení. Název pracovní stanice není vždy k dispozici a v některých případech může být toto pole prázdné.

Pole s informacemi o ověření poskytují podrobné informace o tomto konkrétním požadavku na přihlášení.
- GUID přihlášení je jednoznačný identifikátor, který je možné použít ke spojení této události s událostí KDC.
- Přenosové služby označují, které pomocné služby se podílely na tomto požadavku na přihlášení.
- Název balíčku označuje, který dílčí protokol z protokolů NTLM byl použit.
- Délka klíče označuje délku generovaného klíče relace. Tato hodnota bude 0, pokud nebyl požadován žádný klíč relace.
Record Number: 12758
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20140201001014.128400-000
Event Type: Úspěch auditu
User:

Computer Name: Janička-PC
Event Code: 4672
Message: Novému přihlášení byla přiřazena zvláštní oprávnění.

Předmět:
ID zabezpečení: S-1-5-21-3978586923-3042528771-184993448-1001
Název účtu: Michal
Doména účtu: Janička-PC
ID přihlášení: 0x9ce94a

Oprávnění: SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeImpersonatePrivilege
Record Number: 12759
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20140201001014.128400-000
Event Type: Úspěch auditu
User:

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"FP_NO_HOST_CHECK"=NO
"OS"=Windows_NT
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11\Driver;C:\Program Files\GNU\GnuPG\pub
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"USERNAME"=SYSTEM
"windir"=%SystemRoot%
"PROCESSOR_LEVEL"=6
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=170a
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
vyosek
VIP
VIP
Příspěvky: 56373
Registrován: 07 lis 2006 15:24
Bydliště: Šalingrad - Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalení PC,Zmenšení RAM,Odpojování od internetu,Změna

#2 Příspěvek od vyosek »

Zdravim :)

:arrow: Stahnete Junkware Removal Tool http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
 • Ulozte nejlepe na plochu
 • Po spusteni se zobrazi licencni podminky, stisknete libovolnou klavesu
 • Probehne vytvoreni zalohy a nasledne prohledavani
 • Probehne skenovani a pak se objevi log, pripadne bude ulozen v c:\JRT jako JRT.txt, ten sem vlozte
:arrow: Stahnete AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
 • Ulozte nejlepe na plochu
 • Ukoncete vsechny programy
 • Kliknete na Scan a nasledne Clean
 • Probehne oprava, restart PC a pak se objevi log, pripadne bude ulozen ve slozce c:\AdwCleaner\AdwCleaner[S?].txt, ten sem vlozte
"Kdo víno má a nepije,kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl."
Člen Obrázek od 1. února 2011.

N0N1M3
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 89
Registrován: 21 pro 2011 20:28

Re: Zpomalení PC,Zmenšení RAM,Odpojování od internetu,Změna

#3 Příspěvek od N0N1M3 »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.1.1 (02.04.2014:1)
OS: Windows Vista (TM) Home Basic x86
Ran by Michal on po 17.02.2014 at 0:21:57,31
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ Services~~~ Registry Values

Successfully deleted: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\apntbmon
Successfully deleted: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\driver genius
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\\DisplayName
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\\URL~~~ Registry Keys

Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\mypc backup
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\mypc backup
Successfully deleted: [Registry Key] "hkey_current_user\software\askpartnernetwork"
Successfully deleted: [Registry Key] "hkey_local_machine\software\askpartnernetwork"~~~ Files~~~ Folders

Successfully deleted: [Folder] "C:\ProgramData\apn"
Successfully deleted: [Folder] "C:\Program Files\mypc backup"
Successfully deleted: [Folder] "C:\Users\Michal\AppData\Roaming\microsoft\windows\start menu\programs\mypc backup"
Successfully deleted: [Folder] "C:\ProgramData\AskPartnerNetwork"
Successfully deleted: [Folder] "C:\Program Files\askpartnernetwork"~~~ FireFox

Successfully deleted: [File] C:\Users\Michal\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\nz4xks6n.default\user.js
Emptied folder: C:\Users\Michal\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\nz4xks6n.default\minidumps [7 files]~~~ Event Viewer Logs were cleared

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on po 17.02.2014 at 0:40:39,57
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N0N1M3
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 89
Registrován: 21 pro 2011 20:28

Re: Zpomalení PC,Zmenšení RAM,Odpojování od internetu,Změna

#4 Příspěvek od N0N1M3 »

# AdwCleaner v3.018 - Report created 17/02/2014 at 01:03:03
# Updated 28/01/2014 by Xplode
# Operating System : Windows Vista (TM) Home Basic (32 bits)
# Username : Michal - JANIČKA-PC
# Running from : C:\Users\Michal\Downloads\adwcleaner (2).exe
# Option : Clean

***** [ Services ] *****

[#] Service Deleted : APNMCP
[#] Service Deleted : BackupStack

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Users\Janička\AppData\Local\Temp\apn
Folder Deleted : C:\Users\Michal\AppData\Local\Temp\apn
File Deleted : C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk
File Deleted : C:\Users\Michal\Desktop\MyPC Backup.lnk

***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\MyPC Backup

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v7.0.6000.16982


-\\ Mozilla Firefox v27.0.1 (cs)

[ File : C:\Users\Janička\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\elnx9lbe.default\prefs.js ]


[ File : C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nz4xks6n.default\prefs.js ]


-\\ Google Chrome v32.0.1700.107

[ File : C:\Users\Janička\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]


[ File : C:\Users\Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]


*************************

AdwCleaner[R0].txt - [4881 octets] - [22/12/2013 14:32:38]
AdwCleaner[R1].txt - [2004 octets] - [17/02/2014 01:00:02]
AdwCleaner[S0].txt - [4083 octets] - [22/12/2013 14:35:05]
AdwCleaner[S1].txt - [1959 octets] - [17/02/2014 01:03:03]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [2019 octets] ##########

Uživatelský avatar
vyosek
VIP
VIP
Příspěvky: 56373
Registrován: 07 lis 2006 15:24
Bydliště: Šalingrad - Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpomalení PC,Zmenšení RAM,Odpojování od internetu,Změna

#5 Příspěvek od vyosek »

:arrow: Stahnete Zoek.exe http://hijackthis.nl/smeenk/ a ulozte jej na plochu
 • Pokud pouzivate Win Vista ci W7, kliknete na Zoek pravym a dejte Run As Administrator ci Spustit jako spravce
 • Do okna vlozte skript nize
 • Kód: Vybrat vše

  autoclean;
  emptyclsid;
  iedefaults;
  FFdefaults;
  CHRdefaults;
  emptyalltemp;
  resethosts;
  
 • Nasledne kliknete na Run Script
 • PC provede opravu, restartuje se a da Vam log, jeho obsah vlozte sem
"Kdo víno má a nepije,kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl."
Člen Obrázek od 1. února 2011.

Odpovědět