Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zamčeno
Zpráva
Autor
SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#1 Příspěvek od SpeederBB »

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Míra at 2012-12-24 16:24:05
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 204 MB (1%) free of 20 GB
Total RAM: 1023 MB (54% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 16:24:14, on 24.12.2012
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Downloads\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Míra.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
R3 - URLSearchHook: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\prxtbBS_2.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll
O2 - BHO: Help the General-Search Project - {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - C:\DOCUME~1\MRA~1\DATAAP~1\MEDIAF~1\EXTENS~1\GENCRA~1.DLL
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: BS Player - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\prxtbBS_2.dll
O3 - Toolbar: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\prxtbBS_2.dll
O3 - Toolbar: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ICQ] "C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe" silent loginmode=4
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Media Finder] "C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe" /opentotray
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Game Alarm.lnk = C:\Games\Game Alarm\gamealarm.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BDARemote.lnk = ?
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files\Media Finder\hook.html
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF720F85-D4E7-4439-BFAA-7DA756D3CFEF}: NameServer = 194.228.217.244
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 8674 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
C:\WINDOWS\tasks\avast! Emergency Update.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003Core.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003UA.job
C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
C:\WINDOWS\tasks\WGASetup.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]
AcroIEHlprObj Class - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-01-12 63128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2012-09-24 329712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2012-12-18 192144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll [2012-12-18 1000984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}]
Help the General-Search Project - C:\DOCUME~1\MRA~1\DATAAP~1\MEDIAF~1\EXTENS~1\GENCRA~1.DLL [2012-08-24 437376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
Ask Toolbar - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2012-06-06 1519304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-09-24 59376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2012-09-24 79856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}]
BS Player Toolbar - C:\Program Files\BS_Player\prxtbBS_2.dll [2011-05-09 176936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - BS Player Toolbar - C:\Program Files\BS_Player\prxtbBS_2.dll [2011-05-09 176936]
{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046} - ICQToolBar - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll [2010-11-21 1054520]
{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - Ask Toolbar - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2012-06-06 1519304]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2012-12-18 192144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UpdateLBPShortCut"=C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-19 222504]
"UpdatePSTShortCut"=C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-09-29 210216]
"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2010-02-10 61440]
"SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2006-08-02 577536]
"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2006-01-12 155648]
"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
"PWRISOVM.EXE"=C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE [2007-08-07 200704]
"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2012-10-30 4297136]
""= []
"ApnUpdater"=C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe [2012-06-06 1564872]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-09-17 254896]
"HP Software Update"=C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2004-09-13 49152]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"ICQ"=C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe [2011-08-01 124480]
"Google Update"=C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-14 136176]
"Media Finder"=C:\Program Files\Media Finder\Media Finder.exe /opentotray []

C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
BDARemote.lnk - C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe
BlueSoleil.lnk - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

C:\Documents and Settings\Míra\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
Game Alarm.lnk - C:\Games\Game Alarm\gamealarm.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2010-02-11 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:Enabled:BlueSoleil"
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5"
"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe"="C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary"
"C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe"="C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe:*:Enabled:PandoraService"
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
"C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\age2_x1.exe"="C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\age2_x1.exe:*:Enabled:Age of Empires II Expansion"
"C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\empires2.EXE"="C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\empires2.EXE:*:Enabled:Age of Empires II"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.trspch"=tssoft32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"VIDC.I420"=msh263.drv
"vidc.iv31"=ir32_32.dll
"vidc.iv32"=ir32_32.dll
"vidc.iv41"=ir41_32.ax
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.msg723"=msg723.acm
"vidc.M263"=msh263.drv
"vidc.M261"=msh261.drv
"msacm.msaudio1"=msaud32.acm
"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm
"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
"vidc.iv50"=ir50_32.dll
"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"vidc.ffds"=C:\PROGRA~1\COMBIN~1\Filters\FFDShow\ff_vfw.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"vidc.XVID"=xvidvfw.dll
"VIDC.FMVC"=fmcodec.dll
"vidc.LEAD"=LCODCCMP.DLL

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-12-22 01:09:50 ----D---- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Babylon
2012-12-22 01:09:50 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Babylon
2012-12-22 01:09:38 ----D---- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Media Finder
2012-11-27 22:16:11 ----SD---- C:\WINDOWS\History
2012-11-27 22:16:11 ----SD---- C:\WINDOWS\Cookies
2012-11-27 22:16:10 ----SD---- C:\WINDOWS\Temporary Internet Files

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-12-24 16:24:14 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2012-12-24 16:24:09 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2012-12-24 16:12:55 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2012-12-24 16:04:50 ----D---- C:\WINDOWS
2012-12-24 00:14:33 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2012-12-22 01:16:12 ----RD---- C:\Program Files
2012-12-21 22:50:28 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
2012-12-18 15:42:29 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2012-12-15 20:17:13 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2012-12-12 12:00:49 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2012-12-12 12:00:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2012-12-03 07:09:48 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe
2012-11-27 22:16:10 ----D---- C:\Documents and Settings
2012-11-26 19:03:06 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys [2005-04-30 28271]
R0 giveio;giveio; C:\WINDOWS\system32\giveio.sys [1996-04-03 5248]
R0 speedfan;speedfan; C:\WINDOWS\system32\speedfan.sys [2006-09-24 5248]
R0 uagp35;Filtr Microsoft AGPv3.5; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uagp35.sys [2008-04-14 44672]
R0 videX32;videX32; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys [2006-02-23 9728]
R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xfilt.sys [2006-02-23 11264]
R1 Aavmker4;avast! Asynchronous Virus Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys [2012-10-30 25256]
R1 aswKbd;aswKbd; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-03-07 24408]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [2012-10-30 35928]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-10-30 738504]
R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2012-10-30 361032]
R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2012-10-30 54232]
R1 intelppm;Řadič procesoru Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40192]
R1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\WINDOWS\system32\drivers\SCDEmu.sys [2007-08-07 33052]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-10-30 21256]
R2 aswMon2;avast! Standard Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys [2012-10-30 97608]
R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2006-09-20 4019072]
R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2010-02-11 3565056]
R3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys [2005-05-31 20480]
R3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys [2005-04-30 10804]
R3 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys [2005-04-30 11860]
R3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]
R3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-25 12160]
R3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2001-10-25 5888]
R3 RTL8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys [2006-06-16 83968]
R3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]
R3 usbuhci;Ovladač Microsoft univerzálního hostitelského řadiče USB od společnosti Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]
R3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys [2004-10-19 61312]
R3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [2005-03-25 82148]
R3 VHidMinidrv;Bluetooth HID Device Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\VHIDMini.sys [2005-04-30 11736]
R3 vulfnths;VIA USB Host Controller Lower Filter; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vulfnth.sys [2005-01-05 6912]
R3 vulfntrs;VIA USB Roothub Lower Filter; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vulfntr.sys [2004-11-23 11264]
S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys [2005-05-31 23000]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-14 17024]
S3 BTHMODEM;Ovladač pro sériovou komunikaci protokolem Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [2008-04-14 37888]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-14 101120]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272128]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-14 18944]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 GVCplDrv;GVCplDrv; C:\WINDOWS\system32\drivers\GVCplDrv.sys [2004-05-02 23040]
S3 HidBth;Miniport Bluetooth HID Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidbth.sys [2008-04-14 25600]
S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2004-12-15 51120]
S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2004-12-15 16496]
S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2004-12-15 21744]
S3 k750bus;Sony Ericsson 750 driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750bus.sys []
S3 k750mdfl;Sony Ericsson 750 USB WMC Modem Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750mdfl.sys []
S3 k750mdm;Sony Ericsson 750 USB WMC Modem Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750mdm.sys []
S3 k750mgmt;Sony Ericsson 750 USB WMC Device Management Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750mgmt.sys []
S3 k750obex;Sony Ericsson 750 USB WMC OBEX Interface Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750obex.sys []
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-14 59136]
S3 rtl8139;Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-03 20992]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 usbprint;Třída USB Printer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-14 15104]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2010-02-11 602112]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2012-10-30 44808]
R2 BlueSoleil Hid Service;BlueSoleil Hid Service; C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe [2005-04-06 110592]
R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2012-09-24 153584]
S2 ATI Smart;ATI Smart; C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [2010-02-10 593920]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-18 136176]
S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2004-09-29 69632]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-12-12 250808]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe [2003-02-20 32768]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-18 136176]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-09-18 194032]
S4 avast! Firewall;avast! Firewall; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe []
S4 ICQ Service;ICQ Service; C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe [2010-11-21 247608]

-----------------EOF-----------------

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#2 Příspěvek od Márty84 »

Zdravim :)

System drive C: has 204 MB (1%) free of 20 GB
:arrow: Tohle je zasadni problem. Uvolnete nejake misto na disku, minimalne 3GB


:arrow: Odinstalujte BS Player Toolbar, ICQToolBar, Ask Toolbar, Google Toolbar a pokud najdete, tak i ApnUpdater.


:arrow: Stahnete AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner a ulozte ho na plochu.
Ukoncete vsechny programy, jinak to AdwCleaner udela za vas.
Spustte ho.
Kliknete na Search a program zacne pracovat.
Az skonci, vyplivne na vas log (pokud ne, najdete ho zde C:\AdwCleaner[R?].txt ), ten mi sem zkopirujte.
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#3 Příspěvek od SpeederBB »

Nooo, to volný místo jsem nějak nezaregistroval :) Je to bratrův počítač. Log zde...

# AdwCleaner v2.102 - Logfile created 12/24/2012 at 16:48:05
# Updated 23/12/2012 by Xplode
# Operating system : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# User : Míra - PENTIUM
# Boot Mode : Normal
# Running from : D:\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Search]


***** [Services] *****


***** [Files / Folders] *****

File Found : C:\DOCUME~1\MRA~1\LOCALS~1\Temp\Uninstall.exe
File Found : C:\WINDOWS\system32\conduitEngine.tmp
Folder Found : C:\DOCUME~1\MRA~1\LOCALS~1\Temp\AskSearch
Folder Found : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Ask
Folder Found : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Babylon
Folder Found : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ICQ\ICQToolbar
Folder Found : C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Media Finder
Folder Found : C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Babylon
Folder Found : C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Media Finder
Folder Found : C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\gencrawler@some.com
Folder Found : C:\Program Files\ICQ6Toolbar

***** [Registry] *****

Key Found : HKCU\Software\APN PIP
Key Found : HKCU\Software\MediaFinder
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\Download with &Media Finder
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Key Found : HKCU\Software\PIP
Key Found : HKCU\Software\SmartBar
Key Found : HKCU\Software\Softonic
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\gencrawler_gc.GenCrawler
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\MF
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\S
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1750559
Key Found : HKLM\Software\Conduit
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
Key Found : HKLM\Software\PIP
Key Found : HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}
Key Found : HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Media Finder]

***** [Internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v6.0.2900.5512

[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - ICQ Search] = hxxp://search.icq.com/search/results.php?q={searchTerms}&ch_id=osd

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [5582 octets] - [24/12/2012 16:48:05]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [5642 octets] ##########

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#4 Příspěvek od Márty84 »

:arrow: Znovu ukoncete vsechny programy a spustte AdwCleaner.
Tentokrat kliknete na Delete
Program zacne pracovat (muze dojit k restartu pc) a vyplivne dalsi log (pripadne bude zde C:\AdwCleaner [S1].txt ). Ten mi sem zase zkopirujte.


:arrow: K tomu mi sem dejte log z RSIT


Odpovim ale az pozde vecer, nebo zitra rano. Pomalu se chystame k veceri :wink:
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#5 Příspěvek od SpeederBB »

Protáhnul jsem to Ccleanerem a hned je tam 11GB místa. Ostatní provedu, zatim díky a dobrou chuť u večeře :)

SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#6 Příspěvek od SpeederBB »

Tak Adw zde:

# AdwCleaner v2.102 - Logfile created 12/24/2012 at 17:07:56
# Updated 23/12/2012 by Xplode
# Operating system : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# User : Míra - PENTIUM
# Boot Mode : Normal
# Running from : D:\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Delete]


***** [Services] *****


***** [Files / Folders] *****

File Deleted : C:\WINDOWS\system32\conduitEngine.tmp
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Ask
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Babylon
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ICQ\ICQToolbar
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Media Finder
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Babylon
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Media Finder
Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\gencrawler@some.com
Folder Deleted : C:\Program Files\ICQ6Toolbar

***** [Registry] *****

Key Deleted : HKCU\Software\APN PIP
Key Deleted : HKCU\Software\MediaFinder
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\Download with &Media Finder
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Key Deleted : HKCU\Software\PIP
Key Deleted : HKCU\Software\SmartBar
Key Deleted : HKCU\Software\Softonic
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\gencrawler_gc.GenCrawler
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MF
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1750559
Key Deleted : HKLM\Software\Conduit
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
Key Deleted : HKLM\Software\PIP
Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [Internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v6.0.2900.5512

Replaced : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - ICQ Search] = hxxp://search.icq.com/search/results.php?q={searchTerms}&ch_id=osd --> hxxp://www.google.com

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [5711 octets] - [24/12/2012 16:48:05]
AdwCleaner[S1].txt - [5157 octets] - [24/12/2012 17:07:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [5217 octets] ##########

RSIT zde:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Míra at 2012-12-24 17:14:42
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 11 GB (55%) free of 20 GB
Total RAM: 1023 MB (38% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:15:14, on 24.12.2012
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Downloads\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Míra.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ICQ] "C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe" silent loginmode=4
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BDARemote.lnk = ?
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF720F85-D4E7-4439-BFAA-7DA756D3CFEF}: NameServer = 194.228.217.244
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 7595 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
C:\WINDOWS\tasks\avast! Emergency Update.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003Core.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003UA.job
C:\WINDOWS\tasks\WGASetup.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]
AcroIEHlprObj Class - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-01-12 63128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2012-09-24 329712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2012-12-18 192144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll [2012-12-18 1000984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-09-24 59376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2012-09-24 79856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2012-12-18 192144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UpdateLBPShortCut"=C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-19 222504]
"UpdatePSTShortCut"=C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-09-29 210216]
"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2010-02-10 61440]
"SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2006-08-02 577536]
"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2006-01-12 155648]
"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
"PWRISOVM.EXE"=C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE [2007-08-07 200704]
"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2012-10-30 4297136]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-09-17 254896]
"HP Software Update"=C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2004-09-13 49152]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"ICQ"=C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe [2011-08-01 124480]
"Google Update"=C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-14 136176]

C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
BDARemote.lnk - C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe
BlueSoleil.lnk - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2010-02-11 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:Enabled:BlueSoleil"
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5"
"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe"="C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary"
"C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe"="C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe:*:Enabled:PandoraService"
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
"C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\age2_x1.exe"="C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\age2_x1.exe:*:Enabled:Age of Empires II Expansion"
"C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\empires2.EXE"="C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\empires2.EXE:*:Enabled:Age of Empires II"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.trspch"=tssoft32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"VIDC.I420"=msh263.drv
"vidc.iv31"=ir32_32.dll
"vidc.iv32"=ir32_32.dll
"vidc.iv41"=ir41_32.ax
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.msg723"=msg723.acm
"vidc.M263"=msh263.drv
"vidc.M261"=msh261.drv
"msacm.msaudio1"=msaud32.acm
"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm
"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
"vidc.iv50"=ir50_32.dll
"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"vidc.ffds"=C:\PROGRA~1\COMBIN~1\Filters\FFDShow\ff_vfw.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"vidc.XVID"=xvidvfw.dll
"VIDC.FMVC"=fmcodec.dll
"vidc.LEAD"=LCODCCMP.DLL

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-12-24 17:07:56 ----A---- C:\AdwCleaner[S1].txt
2012-12-24 16:54:01 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2012-12-24 16:48:05 ----A---- C:\AdwCleaner[R1].txt
2012-11-27 22:16:11 ----SD---- C:\WINDOWS\History
2012-11-27 22:16:11 ----SD---- C:\WINDOWS\Cookies
2012-11-27 22:16:10 ----SD---- C:\WINDOWS\Temporary Internet Files

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-12-24 17:15:08 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2012-12-24 17:11:15 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2012-12-24 17:10:39 ----D---- C:\WINDOWS
2012-12-24 17:08:47 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2012-12-24 17:08:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2012-12-24 17:07:58 ----RD---- C:\Program Files
2012-12-24 17:03:23 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2012-12-24 17:02:10 ----D---- C:\Program Files\Winamp
2012-12-24 17:02:08 ----D---- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\uTorrent
2012-12-24 17:02:00 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump
2012-12-24 17:02:00 ----D---- C:\WINDOWS\Logs
2012-12-24 17:02:00 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
2012-12-24 16:44:27 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2012-12-24 16:44:26 ----HD---- C:\Config.Msi
2012-12-24 16:44:22 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2012-12-21 22:50:28 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
2012-12-15 20:17:13 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2012-12-12 12:00:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2012-12-03 07:09:48 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe
2012-11-27 22:16:10 ----D---- C:\Documents and Settings

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys [2005-04-30 28271]
R0 giveio;giveio; C:\WINDOWS\system32\giveio.sys [1996-04-03 5248]
R0 speedfan;speedfan; C:\WINDOWS\system32\speedfan.sys [2006-09-24 5248]
R0 uagp35;Filtr Microsoft AGPv3.5; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uagp35.sys [2008-04-14 44672]
R0 videX32;videX32; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys [2006-02-23 9728]
R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xfilt.sys [2006-02-23 11264]
R1 Aavmker4;avast! Asynchronous Virus Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys [2012-10-30 25256]
R1 aswKbd;aswKbd; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-03-07 24408]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [2012-10-30 35928]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-10-30 738504]
R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2012-10-30 361032]
R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2012-10-30 54232]
R1 intelppm;Řadič procesoru Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40192]
R1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\WINDOWS\system32\drivers\SCDEmu.sys [2007-08-07 33052]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-10-30 21256]
R2 aswMon2;avast! Standard Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys [2012-10-30 97608]
R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2006-09-20 4019072]
R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2010-02-11 3565056]
R3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys [2005-05-31 20480]
R3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys [2005-04-30 10804]
R3 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys [2005-04-30 11860]
R3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]
R3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-25 12160]
R3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2001-10-25 5888]
R3 RTL8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys [2006-06-16 83968]
R3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]
R3 usbuhci;Ovladač Microsoft univerzálního hostitelského řadiče USB od společnosti Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]
R3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys [2004-10-19 61312]
R3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [2005-03-25 82148]
R3 VHidMinidrv;Bluetooth HID Device Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\VHIDMini.sys [2005-04-30 11736]
R3 vulfnths;VIA USB Host Controller Lower Filter; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vulfnth.sys [2005-01-05 6912]
R3 vulfntrs;VIA USB Roothub Lower Filter; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vulfntr.sys [2004-11-23 11264]
S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys [2005-05-31 23000]
S3 BthEnum;Ovladač pro Bluetooth Request Block; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-14 17024]
S3 BTHMODEM;Ovladač pro sériovou komunikaci protokolem Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [2008-04-14 37888]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-14 101120]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272128]
S3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-14 18944]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 GVCplDrv;GVCplDrv; C:\WINDOWS\system32\drivers\GVCplDrv.sys [2004-05-02 23040]
S3 HidBth;Miniport Bluetooth HID Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidbth.sys [2008-04-14 25600]
S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2004-12-15 51120]
S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2004-12-15 16496]
S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2004-12-15 21744]
S3 k750bus;Sony Ericsson 750 driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750bus.sys []
S3 k750mdfl;Sony Ericsson 750 USB WMC Modem Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750mdfl.sys []
S3 k750mdm;Sony Ericsson 750 USB WMC Modem Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750mdm.sys []
S3 k750mgmt;Sony Ericsson 750 USB WMC Device Management Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750mgmt.sys []
S3 k750obex;Sony Ericsson 750 USB WMC OBEX Interface Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k750obex.sys []
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-14 59136]
S3 rtl8139;Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-03 20992]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 usbprint;Třída USB Printer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-14 15104]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2010-02-11 602112]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2012-10-30 44808]
R2 BlueSoleil Hid Service;BlueSoleil Hid Service; C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe [2005-04-06 110592]
R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2012-09-24 153584]
S2 ATI Smart;ATI Smart; C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [2010-02-10 593920]
S2 gupdate;Služba Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-18 136176]
S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2004-09-29 69632]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-12-12 250808]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe [2003-02-20 32768]
S3 gupdatem;Služba Google Update (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-18 136176]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-09-18 194032]
S4 avast! Firewall;avast! Firewall; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe []

-----------------EOF-----------------

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#7 Příspěvek od Márty84 »

:arrow: Udelejte !!!uplnou!!! kontrolu s MBAM http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=29&t=115222 a dejte sem vysledky. Predem nic nemazte, miva obcas falesne detekce
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#8 Příspěvek od SpeederBB »

Výsledky zde:

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000
www.malwarebytes.org

Verze databáze: v2012.12.24.04

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 6.0.2900.5512
Míra :: PENTIUM [administrátor]

25.12.2012 11:33:21
mbam-log-2012-12-25 (12-00-30).txt

Typ: Úplná kontrola (C:\|D:\|)
Nastavení kontroly povoleno: Paměť | Po spuštění | Registr | Systémové soubory | Heuristická analýza Extra | Heuristická analýza Shuriken | PUP | PUM
Nastavení kontroly zakázáno: P2P
Kontrolované objekty: 231400
Uplynulý čas: 24 minut, 30 sekund

Nalezené procesy v paměti: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené moduly v paměti: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené klíče v registru: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené hodnoty v registru: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené datové položky v registru: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené složky: 0
(Žádné škodlivé položky nebyly zjištěny)

Nalezené soubory: 1
C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\MP3 Downloader.lnk (Rogue.Link) -> Žádná instrukce nebyla provedena.

(konec)

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#9 Příspěvek od Márty84 »

:arrow: Polozku nechte odstranit, pak MBAM odinstalujte.


Jeste bych rad videl logy z OTL a pujdeme mazat.


:!: Jestli bude Avast rvat, ze to chce otevrit v sandboxu, nedovolte to! Vyberte moznost Otevrit normalne
:arrow: Stahnete OTL http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe , ulozte na plochu a spustte.
Oznacte polozky (dejte tam zatrzitka) Pro všechny uživatele, Kontrola na havěť "LOP" a Kontrola na havěť "Purity"
Do spodniho okna vlozte nasledujici text

Kód: Vybrat vše

CREATERESTOREPOINT

netsvcs
drivers32
savembr:0

/md5start
adp3132.sys
AGP440.sys
ahcix86.sys
ahcix86s.sys
atapi.sys
autochk.exe
cdrom.sys
cngaudit.dll
cryptsvc.dll
eNetHook.dll
eventlog.dll
explorer.exe
hal.dll
Changer.sys
iaStor.sys
iastorv.sys
IdeChnDr.sys
isapnp.sys
JakNDis.sys
KR10N.sys
logevent.dll
lsass.exe
mv61xx.sys
ndis.sys
netlogon.dll
ntelogon.dll
nvata.sys
nvatabus.sys
nvgts.sys
nvraid.sys
nvrd32.sys
nvstor.sys
nvstor32.sys
scecli.dll
sceclt.dll
smss.exe
svchost.exe
symmpi.sys
tcpip.sys
userinit.exe
vaxscsi.sys
viamraid.sys
viasraid.sys
ViPrt.sys
winlogon.exe
ws2_32.dll
/md5stop

%systemroot%*.* /U /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /3
%systemroot%\system32\*.* /3
%SYSTEMDRIVE%\*.exe

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /s
reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon" /v GinaDLL /c
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv" /v ImagePath /c
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS" /v ImagePath /c

type c:\boot.ini >> test.txt /c
%SystemDrive%\PhysicalMBR.bin /md5

*crack* /s
*keygen* /s
*loader* /s
*minodlogin* /s
*tnod* /s
*AutoKMS* /s
*activator* /s
*serial* /s
*w7lxe* /s
Kliknete na Prohledat
Po skenu se vytvori dva logy (OTL.Txt a Extras.txt), oba sem vlozte (kdyz budou dlouhe, rozdelte je do vice prispevku).
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#10 Příspěvek od SpeederBB »

OTL logfile created on: 26.12.2012 18:03:48 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Documents and Settings\Míra\Plocha
Windows XP Professional Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 6.0.2900.5512)
Locale: 00000405 | Country: Česká republika | Language: CSY | Date Format: d.M.yyyy

1023,23 Mb Total Physical Memory | 575,53 Mb Available Physical Memory | 56,25% Memory free
2,40 Gb Paging File | 1,85 Gb Available in Paging File | 77,05% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 1536 3072 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 20,01 Gb Total Space | 10,31 Gb Free Space | 51,54% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 91,77 Gb Total Space | 19,73 Gb Free Space | 21,50% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: PENTIUM | User Name: Míra | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - [2012.12.26 18:01:25 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Míra\Plocha\OTL.exe
PRC - [2012.12.05 02:15:17 | 001,242,728 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\chrome.exe
PRC - [2012.10.30 23:50:59 | 004,297,136 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
PRC - [2012.10.30 23:50:59 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
PRC - [2011.08.01 09:28:16 | 000,124,480 | ---- | M] (ICQ, LLC.) -- C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
PRC - [2008.04.14 08:52:24 | 001,034,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe
PRC - [2007.08.07 01:05:46 | 000,200,704 | ---- | M] (PowerISO Computing, Inc.) -- C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
PRC - [2007.06.26 12:22:42 | 000,081,997 | ---- | M] () -- C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe
PRC - [2006.08.02 22:12:36 | 000,577,536 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\soundman.exe
PRC - [2005.06.06 12:23:08 | 001,183,744 | ---- | M] (IVT Corporation) -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
PRC - [2005.04.06 15:03:28 | 000,110,592 | ---- | M] () -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - [2012.12.26 08:46:11 | 002,041,856 | ---- | M] () -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\12122600\algo.dll
MOD - [2012.12.25 20:11:14 | 002,041,856 | ---- | M] () -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\12122501\algo.dll
MOD - [2012.12.05 02:15:15 | 012,456,040 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MOD - [2012.12.05 02:15:15 | 000,460,904 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\ppgooglenaclpluginchrome.dll
MOD - [2012.12.05 02:15:14 | 004,008,040 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\pdf.dll
MOD - [2012.12.05 02:14:29 | 000,587,880 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\libglesv2.dll
MOD - [2012.12.05 02:14:28 | 000,124,520 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\libegl.dll
MOD - [2012.12.05 02:14:21 | 000,157,304 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\avutil-51.dll
MOD - [2012.12.05 02:14:20 | 000,275,576 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\avformat-54.dll
MOD - [2012.12.05 02:14:19 | 002,168,952 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\avcodec-54.dll
MOD - [2012.11.18 19:02:06 | 000,032,768 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqcprsc\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqcprsc.dll
MOD - [2012.11.18 19:02:06 | 000,007,168 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqcprsc.resources\3.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqcprsc.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:02:02 | 000,798,720 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqietpz\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqietpz.dll
MOD - [2012.11.18 19:02:02 | 000,225,280 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqietpz.resources\3.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqietpz.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:02:02 | 000,004,096 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\interop.hprblog\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\interop.hprblog.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:38 | 000,032,768 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqisrtb\4.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqisrtb.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:38 | 000,028,672 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqisrtb.resources\4.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqisrtb.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:25 | 000,053,248 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqprrsc\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqprrsc.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:24 | 000,049,152 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqimlib\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqimlib.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:18 | 000,065,536 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqmdmr\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqmdmr.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:17 | 000,430,080 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\lead.wrapper\13.0.0.89__9cf889f53ea9b907\lead.wrapper.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:17 | 000,090,112 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\lead.drawing.imaging.imageprocessing\13.0.0.89__9cf889f53ea9b907\lead.drawing.imaging.imageprocessing.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:17 | 000,086,016 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\lead.drawing\13.0.0.89__9cf889f53ea9b907\lead.drawing.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:17 | 000,077,824 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\lead\13.0.0.89__9cf889f53ea9b907\lead.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:17 | 000,069,632 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\lead.windows.forms.drawingcontainer\13.0.0.89__9cf889f53ea9b907\lead.windows.forms.drawingcontainer.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:17 | 000,040,960 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\lead.windows.forms\13.0.0.89__9cf889f53ea9b907\lead.windows.forms.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:15 | 000,010,240 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\interop.hpqimgr\1.0.0.0__a53cf5803f4c3827\interop.hpqimgr.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,229,376 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqtray\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqtray.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,167,936 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqimgrc\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqimgrc.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,126,976 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqgldlg\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqgldlg.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,081,920 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqtray.resources\3.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqtray.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,045,056 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqthumb\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqthumb.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,028,672 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqfmrsc\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqfmrsc.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,024,576 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqasset\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqasset.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,016,384 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqiface\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqiface.dll
MOD - [2012.11.18 19:01:14 | 000,007,168 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqfmrsc.resources\3.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqfmrsc.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:15 | 000,036,864 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\interop.hpqcxm08\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\interop.hpqcxm08.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:15 | 000,036,864 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\interop.hpdarc\1.0.0.0__19565c63d39c2842\interop.hpdarc.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:15 | 000,016,384 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqptfnd\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqptfnd.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,475,136 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqcmctl\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqcmctl.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,196,608 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqccrsc\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqccrsc.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,184,320 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqccrsc.resources\3.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqccrsc.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,163,840 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqutils\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqutils.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,094,208 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqcmctl.resources\3.0.0.0_cs_a53cf5803f4c3827\hpqcmctl.resources.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,073,728 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqgskin\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqgskin.dll
MOD - [2012.11.18 19:00:14 | 000,057,344 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\hpqntrop\3.0.0.0__a53cf5803f4c3827\hpqntrop.dll
MOD - [2012.11.18 18:58:46 | 000,229,376 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\mscorlib.resources\1.0.5000.0_cs_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
MOD - [2012.11.18 18:58:37 | 002,076,672 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\nativeimages1_v1.1.4322\system.xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_94e7477c\system.xml.dll
MOD - [2012.11.18 18:58:33 | 002,994,176 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\nativeimages1_v1.1.4322\system.windows.forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_fc6c53bd\system.windows.forms.dll
MOD - [2012.11.18 18:58:28 | 000,835,584 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\nativeimages1_v1.1.4322\system.drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_cb98d7db\system.drawing.dll
MOD - [2012.11.18 18:58:26 | 001,929,216 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\nativeimages1_v1.1.4322\system\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_0a788e87\system.dll
MOD - [2012.11.18 18:58:18 | 003,289,088 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\nativeimages1_v1.1.4322\mscorlib\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_10c2f6f3\mscorlib.dll
MOD - [2012.11.18 18:57:28 | 002,039,808 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\system.windows.forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\system.windows.forms.dll
MOD - [2012.11.18 18:57:28 | 001,335,296 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\system.xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\system.xml.dll
MOD - [2012.11.18 18:57:27 | 001,216,512 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\system\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\system.dll
MOD - [2012.11.18 18:57:27 | 000,466,944 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\system.drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\system.drawing.dll
MOD - [2012.11.18 18:57:27 | 000,007,680 | ---- | M] () -- c:\windows\assembly\gac\accessibility\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\accessibility.dll
MOD - [2010.02.18 00:49:10 | 000,323,584 | ---- | M] () -- C:\Program Files\WinRAR\rarlng.dll
MOD - [2010.02.10 18:10:12 | 000,141,824 | ---- | M] () -- C:\Program Files\WinRAR\RarExt.dll
MOD - [2008.04.14 08:51:48 | 000,014,336 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll
MOD - [2007.06.26 12:22:42 | 000,081,997 | ---- | M] () -- C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe
MOD - [2005.04.06 15:03:28 | 000,110,592 | ---- | M] () -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
MOD - [2004.12.24 14:10:30 | 000,028,672 | ---- | M] () -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\hcicmd.dll
MOD - [2004.12.13 15:29:22 | 000,118,784 | ---- | M] () -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\btwin.dll
MOD - [2001.10.25 13:00:00 | 000,015,360 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\tsd32.dll


========== Services (SafeList) ==========

SRV - File not found [Disabled | Unknown] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe -- (avast! Firewall)
SRV - [2012.12.12 12:00:47 | 000,250,808 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)
SRV - [2012.10.30 23:50:59 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)
SRV - [2005.04.06 15:03:28 | 000,110,592 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe -- (BlueSoleil Hid Service)
SRV - [2004.09.29 12:14:36 | 000,069,632 | ---- | M] (HP) [Auto | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe -- (Pml Driver HPZ12)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (WDICA)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDRFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDRELI)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDCOMP)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (PCIDump)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (lbrtfdc)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\k750obex.sys -- (k750obex)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\k750mgmt.sys -- (k750mgmt)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\k750mdm.sys -- (k750mdm)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\k750mdfl.sys -- (k750mdfl)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\k750bus.sys -- (k750bus)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (i2omgmt)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (Changer)
DRV - [2012.10.30 23:51:58 | 000,738,504 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys -- (aswSnx)
DRV - [2012.10.30 23:51:58 | 000,361,032 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)
DRV - [2012.10.30 23:51:58 | 000,054,232 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)
DRV - [2012.10.30 23:51:58 | 000,035,928 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys -- (aswRdr)
DRV - [2012.10.30 23:51:57 | 000,097,608 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon2.sys -- (aswMon2)
DRV - [2012.10.30 23:51:56 | 000,025,256 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aavmker4.sys -- (Aavmker4)
DRV - [2012.10.30 23:51:56 | 000,021,256 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)
DRV - [2012.03.07 00:02:43 | 000,024,408 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys -- (aswKbd)
DRV - [2010.02.11 08:38:10 | 003,565,056 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys -- (ati2mtag)
DRV - [2007.08.07 01:15:07 | 000,033,052 | ---- | M] (PowerISO Computing, Inc.) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\scdemu.sys -- (SCDEmu)
DRV - [2006.09.24 14:28:46 | 000,005,248 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\speedfan.sys -- (speedfan)
DRV - [2006.09.20 08:01:12 | 004,019,072 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\alcxwdm.sys -- (ALCXWDM)
DRV - [2006.06.16 12:56:38 | 000,083,968 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Rtnicxp.sys -- (RTL8023xp)
DRV - [2006.02.23 04:39:06 | 000,011,264 | R--- | M] (VIA Technologies,Inc) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\xfilt.sys -- (xfilt)
DRV - [2006.02.23 04:38:32 | 000,009,728 | R--- | M] (VIA Technologies, Inc.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\videX32.sys -- (videX32)
DRV - [2005.05.31 14:40:20 | 000,020,480 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\blueletaudio.sys -- (BlueletAudio)
DRV - [2005.05.31 08:42:28 | 000,023,000 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\btcusb.sys -- (Btcsrusb)
DRV - [2005.04.30 13:50:24 | 000,011,736 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VHIDMini.sys -- (VHidMinidrv)
DRV - [2005.04.30 13:50:20 | 000,011,860 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\vbtenum.sys -- (BTHidEnum)
DRV - [2005.04.30 13:50:10 | 000,028,271 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\BTHidMgr.sys -- (BTHidMgr)
DRV - [2005.04.30 13:48:58 | 000,010,804 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\BtNetDrv.sys -- (BT)
DRV - [2005.03.25 16:18:48 | 000,082,148 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VcommMgr.sys -- (VcommMgr)
DRV - [2004.10.19 12:37:38 | 000,061,312 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VComm.sys -- (VComm)
DRV - [2004.08.03 23:31:34 | 000,020,992 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTL8139.sys -- (rtl8139)
DRV - [2004.05.02 09:47:08 | 000,023,040 | R--- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\GVCplDrv.sys -- (GVCplDrv)
DRV - [1996.04.03 20:33:26 | 000,005,248 | ---- | M] () [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\giveio.sys -- (giveio)


========== Standard Registry (SafeList) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope =


IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKU\S-1-5-19\..\SearchScopes,DefaultScope =

IE - HKU\S-1-5-20\..\SearchScopes,DefaultScope =

IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\..\URLSearchHook: - No CLSID value found
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0


========== FireFox ==========

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=1.6.0_37: C:\WINDOWS\system32\npdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin: C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\wrc@avast.com: C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2012.11.19 22:53:36 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Thunderbird 15.0.1\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\components [2012.12.15 00:23:36 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Thunderbird 15.0.1\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\plugins

[2012.12.22 01:09:39 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Mozilla\Extensions
[2011.05.20 16:56:12 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Mozilla\Extensions\{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}
[2012.12.24 16:44:25 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\vau52h1u.default\extensions

========== Chrome ==========

CHR - homepage: http://www.seznam.cz/
CHR - default_search_provider: ICQ Search (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = http://search.icq.com/search/results.ph ... cq-fx-plug
CHR - default_search_provider: suggest_url = ,
CHR - homepage: http://www.seznam.cz/
CHR - plugin: Remoting Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer
CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Documents and Settings\M\u00EDra\Local Settings\Data aplikac\u00ED\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Documents and Settings\M\u00EDra\Local Settings\Data aplikac\u00ED\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\pdf.dll
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Documents and Settings\M\u00EDra\Local Settings\Data aplikac\u00ED\Google\Chrome\Application\23.0.1271.97\gcswf32.dll
CHR - plugin: Shockwave Flash (Disabled) = C:\Documents and Settings\M\u00EDra\Local Settings\Data aplikac\u00ED\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.2.31.144\pepflashplayer.dll
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_2_202_235.dll
CHR - plugin: Adobe Acrobat (Enabled) = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\Browser\nppdf32.dll
CHR - plugin: Java Deployment Toolkit 6.0.300.12 (Enabled) = C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
CHR - plugin: Java(TM) Platform SE 6 U30 (Enabled) = C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll
CHR - plugin: Microsoft\u00AE DRM (Enabled) = C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll
CHR - plugin: Microsoft\u00AE DRM (Enabled) = C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll
CHR - plugin: Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library (Enabled) = C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll
CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:\Documents and Settings\M\u00EDra\Local Settings\Data aplikac\u00ED\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
CHR - plugin: Google Earth Plugin (Enabled) = C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll
CHR - Extension: YouTube = C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_1\
CHR - Extension: Vyhled\u00E1v\u00E1n\u00ED Google = C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_1\
CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1474_0\
CHR - Extension: Gmail = C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_1\

O1 HOSTS File: ([2001.10.25 13:00:00 | 000,000,737 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (AcroIEHlprObj Class) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)
O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll (Google Inc.)
O4 - HKLM..\Run: [avast] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (AVAST Software)
O4 - HKLM..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] C:\WINDOWS\System32\bthprops.cpl (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe (Nero AG)
O4 - HKLM..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE (PowerISO Computing, Inc.)
O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] C:\WINDOWS\soundman.exe (Realtek Semiconductor Corp.)
O4 - HKLM..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe (Advanced Micro Devices, Inc.)
O4 - HKLM..\Run: [UpdateLBPShortCut] C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe (CyberLink Corp.)
O4 - HKLM..\Run: [UpdatePSTShortCut] C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe (CyberLink Corp.)
O4 - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003..\Run: [ICQ] C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe (ICQ, LLC.)
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\BDARemote.lnk = C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe ()
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe (IVT Corporation)
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe (Hewlett-Packard Co.)
O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O9 - Extra Button: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe (ICQ, LLC.)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe (ICQ, LLC.)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_37)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_37)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_37)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 194.228.217.244
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{FF720F85-D4E7-4439-BFAA-7DA756D3CFEF}: DhcpNameServer = 194.228.217.244
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{FF720F85-D4E7-4439-BFAA-7DA756D3CFEF}: NameServer = 194.228.217.244
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\AtiExtEvent: DllName - (Ati2evxx.dll) - C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.dll (ATI Technologies Inc.)
O24 - Desktop Components:0 (Aktuální domovská stránka) - About:Home
O24 - Desktop WallPaper: C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Wallpaper1.bmp
O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Wallpaper1.bmp
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2010.03.04 16:03:06 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point

NetSvcs: 6to4 - File not found
NetSvcs: Ias - File not found
NetSvcs: Iprip - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found

Drivers32: msacm.iac2 - C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: msacm.l3acm - C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: msacm.sl_anet - C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
Drivers32: msacm.trspch - C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
Drivers32: MSVideo8 - VfWWDM32.dll File not found
Drivers32: vidc.cvid - C:\WINDOWS\System32\iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.ffds - C:\Program Files\Combined Community Codec Pack\Filters\FFDShow\ff_vfw.dll ()
Drivers32: VIDC.FMVC - C:\WINDOWS\System32\fmcodec.DLL (Fox Magic Software)
Drivers32: vidc.iv31 - C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv32 - C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv41 - C:\WINDOWS\System32\ir41_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.iv50 - C:\WINDOWS\System32\ir50_32.dll (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.LEAD - LCODCCMP.DLL File not found
Drivers32: vidc.XVID - C:\WINDOWS\System32\xvidvfw.dll ()
PhysicalDisk0 MBR saved to C:\PhysicalMBR.bin

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

[2012.12.26 18:01:20 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Míra\Plocha\OTL.exe
[2012.12.25 11:30:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Malwarebytes
[2012.12.25 11:30:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Malwarebytes
[2012.12.24 17:29:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Defraggler
[2012.12.24 17:01:51 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\Míra\Recent
[2012.12.24 16:54:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\CCleaner
[2012.12.24 16:42:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Temp
[2012.12.22 01:09:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Babylon
[2012.11.27 22:16:11 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\History
[2012.11.27 22:16:11 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\Cookies
[2012.11.27 22:16:10 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\Temporary Internet Files
[2 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

[2012.12.26 18:06:09 | 000,000,512 | ---- | M] () -- C:\PhysicalMBR.bin
[2012.12.26 18:01:25 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Míra\Plocha\OTL.exe
[2012.12.26 18:00:00 | 000,000,914 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2012.12.26 17:46:01 | 000,001,022 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003UA.job
[2012.12.26 17:39:01 | 000,000,936 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2012.12.26 17:23:36 | 000,133,120 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2012.12.26 17:16:04 | 000,000,260 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\WGASetup.job
[2012.12.26 17:00:35 | 000,000,316 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\avast! Emergency Update.job
[2012.12.26 17:00:14 | 000,000,932 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2012.12.26 17:00:05 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2012.12.26 01:03:15 | 000,000,069 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
[2012.12.24 17:29:51 | 000,001,580 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Defraggler.lnk
[2012.12.24 17:03:05 | 000,130,022 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\cc_20121224_170254.reg
[2012.12.24 16:54:05 | 000,000,682 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\CCleaner.lnk
[2012.12.24 16:46:42 | 000,000,970 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003Core.job
[2012.12.21 22:47:59 | 000,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
[2012.12.12 12:00:47 | 000,697,272 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\WINDOWS\System32\FlashPlayerApp.exe
[2012.12.12 12:00:46 | 000,073,656 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\WINDOWS\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl
[2012.12.12 11:51:44 | 000,002,250 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Plocha\Google Chrome.lnk
[2012.11.27 22:37:52 | 000,000,710 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Plocha\KMPlayer.lnk
[2 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2012.12.26 18:06:09 | 000,000,512 | ---- | C] () -- C:\PhysicalMBR.bin
[2012.12.24 17:29:51 | 000,001,580 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Defraggler.lnk
[2012.12.24 17:02:58 | 000,130,022 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\cc_20121224_170254.reg
[2012.12.24 16:54:05 | 000,000,682 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\CCleaner.lnk
[2012.11.18 19:05:28 | 000,000,124 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\fusioncache.dat
[2012.11.18 18:48:22 | 000,069,175 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\hpoins05.dat
[2012.11.18 18:48:22 | 000,019,696 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\hpomdl05.dat
[2011.11.08 19:01:48 | 000,815,104 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidcore.dll
[2011.11.08 19:01:48 | 000,180,224 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidvfw.dll
[2011.04.28 20:49:47 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\nsreg.dat
[2011.03.30 20:38:20 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\mngui.INI
[2010.03.05 21:00:09 | 000,133,120 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

========== ZeroAccess Check ==========

[2012.11.18 18:57:46 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\WINDOWS\assembly\Desktop.ini

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]
"" = %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll -- [2011.02.17 14:51:59 | 001,510,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]
"" = C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll -- [2009.02.09 11:56:05 | 000,473,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]
"" = C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemess.dll -- [2008.04.14 08:52:06 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

========== LOP Check ==========

[2011.05.17 11:47:54 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\AVAST Software
[2011.04.19 20:42:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Bluetooth
[2012.12.24 17:07:58 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ICQ
[2012.08.11 12:28:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Temp
[2011.05.26 08:06:25 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\BSplayer
[2010.03.05 19:54:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\BSplayer Pro
[2012.05.01 20:12:28 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\ICQ
[2011.03.13 15:42:58 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Teleca
[2011.05.20 16:55:56 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Thunderbird
[2012.12.24 17:02:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\uTorrent

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========

< >
[2010.03.04 16:00:52 | 000,000,065 | RH-- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\desktop.ini
[2010.03.04 16:07:04 | 000,000,006 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
[2011.05.19 05:57:39 | 000,000,260 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\WGASetup.job
[2011.12.18 12:14:17 | 000,000,932 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2011.12.18 12:14:17 | 000,000,936 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2012.02.14 00:20:33 | 000,000,970 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003Core.job
[2012.02.14 00:20:34 | 000,001,022 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003UA.job
[2012.07.08 08:55:11 | 000,000,914 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2012.07.12 15:51:39 | 000,000,316 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Tasks\avast! Emergency Update.job

< >

< MD5 for: AGP440.SYS >
[2004.08.17 14:57:28 | 018,786,869 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:AGP440.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:AGP440.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:AGP440.sys
[2008.04.14 00:06:40 | 000,042,368 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\agp440.sys
[2008.04.14 00:06:40 | 000,042,368 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\agp440.sys

< MD5 for: ATAPI.SYS >
[2004.08.17 14:57:28 | 018,786,869 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:atapi.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:atapi.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:atapi.sys
[2008.04.14 00:10:32 | 000,096,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\atapi.sys
[2008.04.14 00:10:32 | 000,096,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
[2004.08.03 21:59:44 | 000,095,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys
[2004.08.03 21:59:44 | 000,095,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0010\DriverFiles\i386\atapi.sys
[2004.08.03 21:59:44 | 000,095,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\atapi.sys

< MD5 for: AUTOCHK.EXE >
[2008.04.14 08:52:12 | 000,601,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C7A9FF12C63E2E448722B02C71A8C431 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\autochk.exe
[2008.04.14 08:52:12 | 000,601,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C7A9FF12C63E2E448722B02C71A8C431 -- C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
[2004.08.17 14:49:22 | 000,601,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CEA8636EC12F062C1ED8A7CB4E75324F -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\autochk.exe

< MD5 for: CDROM.SYS >
[2004.08.17 14:57:28 | 018,786,869 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:cdrom.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:cdrom.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:cdrom.sys
[2008.04.14 00:10:48 | 000,062,976 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\cdrom.sys
[2008.04.14 00:10:48 | 000,062,976 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys
[2004.08.03 21:59:54 | 000,049,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=AF9C19B3100FE010496B1A27181FBF72 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\cdrom.sys

< MD5 for: CRYPTSVC.DLL >
[2004.08.17 14:49:04 | 000,060,416 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=70D2A1756F4B2067658A186C963FCABD -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\cryptsvc.dll
[2008.04.14 08:51:40 | 000,062,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AB0933CBD166D271992F411C27CCAF -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll
[2008.04.14 08:51:40 | 000,062,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AB0933CBD166D271992F411C27CCAF -- C:\WINDOWS\system32\cryptsvc.dll

< MD5 for: EVENTLOG.DLL >
[2008.04.14 08:51:42 | 000,056,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2EE99F67C930931EB404DADCE57E976E -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll
[2008.04.14 08:51:42 | 000,056,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2EE99F67C930931EB404DADCE57E976E -- C:\WINDOWS\system32\eventlog.dll
[2004.08.17 14:49:08 | 000,055,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6EB66066D5C0175320CFEA0A4C74C88F -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll

< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2008.04.14 08:52:24 | 001,034,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27AFD587C462E280EE046B8CCA3C2CD1 -- C:\WINDOWS\explorer.exe
[2008.04.14 08:52:24 | 001,034,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27AFD587C462E280EE046B8CCA3C2CD1 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\explorer.exe
[2004.08.17 14:49:24 | 001,032,704 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=53114D57AB73A406AC7F602227781A99 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe

< MD5 for: HAL.DLL >
[2004.08.17 14:57:28 | 018,786,869 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:hal.dll
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:hal.dll
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:hal.dll
[2008.04.14 00:01:30 | 000,134,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4329EE7D502C9113EBA0F9570392F5EE -- C:\WINDOWS\system32\HAL.DLL
[2008.04.14 00:01:34 | 000,105,344 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6DB1E72AD3B372DFC451B7F54BA08AA7 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\hal.dll
[2004.08.03 21:59:14 | 000,134,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DFCE51FD96909D1B97D4A1A72D060D77 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\hal.dll

< MD5 for: CHANGER.SYS >
[2004.08.17 14:57:28 | 018,786,869 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:Changer.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:Changer.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:Changer.sys
[2008.04.14 00:11:00 | 000,008,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2A5815CA6FFF24B688C01F828B96819C -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\changer.sys

< MD5 for: ISAPNP.SYS >
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:isapnp.sys
[2008.04.14 09:10:02 | 020,102,206 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:isapnp.sys
[2001.10.24 11:44:12 | 000,035,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1091528512E4DD7ED5FDDCC4DF1C53D7 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\isapnp.sys
[2001.10.25 13:00:00 | 000,035,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1091528512E4DD7ED5FDDCC4DF1C53D7 -- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0003\DriverFiles\i386\isapnp.sys
[2008.04.14 07:57:54 | 000,037,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CC9F8A2D60AED1A51A3AC34C59B987AE -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\isapnp.sys
[2008.04.14 07:57:54 | 000,037,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CC9F8A2D60AED1A51A3AC34C59B987AE -- C:\WINDOWS\system32\drivers\isapnp.sys

< MD5 for: LSASS.EXE >
[2004.08.17 14:49:24 | 000,013,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=82A362FE1D4980B71B588D9C10748511 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\lsass.exe
[2008.04.14 08:52:30 | 000,013,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0A176354487CEED65B80A7148AB739 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\lsass.exe
[2008.04.14 08:52:30 | 000,013,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0A176354487CEED65B80A7148AB739 -- C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

< MD5 for: NDIS.SYS >
[2008.04.14 00:50:38 | 000,182,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ndis.sys
[2008.04.14 00:50:38 | 000,182,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys
[2004.08.03 22:14:30 | 000,182,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys

< MD5 for: NETLOGON.DLL >
[2004.08.17 14:49:14 | 000,407,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2591CADAEF7D2242039255028E577688 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll
[2008.04.14 08:51:52 | 000,407,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C2ED0E3408F50BBC149D4F0936E67832 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll
[2008.04.14 08:51:52 | 000,407,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C2ED0E3408F50BBC149D4F0936E67832 -- C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll

< MD5 for: SCECLI.DLL >
[2004.08.17 14:49:18 | 000,184,832 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=07119058D451CB7EA4317BCFDA8599A6 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll
[2008.04.14 08:51:56 | 000,185,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=830CE8951C71F361D7D2F38416CC8BC1 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\scecli.dll
[2008.04.14 08:51:56 | 000,185,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=830CE8951C71F361D7D2F38416CC8BC1 -- C:\WINDOWS\system32\scecli.dll

< MD5 for: SMSS.EXE >
[2004.08.17 14:49:28 | 000,050,688 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04B69D49D7FC3358A372E97DB6D39447 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\smss.exe
[2008.04.14 08:52:48 | 000,050,688 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9B08A8C6331C2DA9C30377BCB4262721 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\smss.exe
[2008.04.14 08:52:48 | 000,050,688 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9B08A8C6331C2DA9C30377BCB4262721 -- C:\WINDOWS\system32\smss.exe

< MD5 for: SVCHOST.EXE >
[2008.04.14 08:52:50 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=BE4A520E29B6391F49E79CCC52044D93 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\svchost.exe
[2008.04.14 08:52:50 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=BE4A520E29B6391F49E79CCC52044D93 -- C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
[2004.08.17 14:49:28 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DFBA2915B0BF58ABB288CD4C9318CB3F -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\svchost.exe

< MD5 for: TCPIP.SYS >
[2008.04.14 00:50:18 | 000,361,344 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2509553$\tcpip.sys
[2008.04.14 00:50:18 | 000,361,344 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys
[2008.06.20 12:51:12 | 000,361,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D -- C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip.sys
[2008.06.20 12:51:12 | 000,361,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
[2004.08.03 22:14:42 | 000,359,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F4B36614A0FC234525BA224957DE55C -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys
[2008.06.20 12:59:02 | 000,361,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\tcpip.sys

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2008.04.14 08:52:52 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7DC1830F22E7D275B438127B68030239 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\userinit.exe
[2008.04.14 08:52:52 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7DC1830F22E7D275B438127B68030239 -- C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
[2004.08.17 14:49:28 | 000,024,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=836F7960362FF95C5D49E40B891F2CFC -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2004.08.17 14:49:28 | 000,502,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=221C29AE1B4CC61D11D8B27DE78B2307 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe
[2008.04.14 08:52:54 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDDB1F8E1AEA356F3AD106F2CF9B7FEA -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe
[2008.04.14 08:52:54 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDDB1F8E1AEA356F3AD106F2CF9B7FEA -- C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

< MD5 for: WS2_32.DLL >
[2004.08.17 14:49:22 | 000,082,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=382E9B87F1282E697C67AF84E34E35E2 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\ws2_32.dll
[2008.04.14 08:52:08 | 000,082,432 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=951D473917C51F21496D914CF6E5DDD1 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll
[2008.04.14 08:52:08 | 000,082,432 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=951D473917C51F21496D914CF6E5DDD1 -- C:\WINDOWS\system32\ws2_32.dll

< >

< %systemroot%*.* /U /s >
[1 C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\21d6331d541a8a6e8be11d421ad5373e\*.tmp files -> C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\21d6331d541a8a6e8be11d421ad5373e\*.tmp -> ]
[2 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]
[1 C:\WINDOWS\twain_32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\twain_32\*.tmp -> ]

< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >

< %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*. >

< %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s >

< %APPDATA%\*. >
[2012.02.02 21:17:42 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Adobe
[2010.03.04 16:36:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\AdobeUM
[2010.04.23 18:41:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Ahead
[2011.05.26 08:06:25 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\BSplayer
[2010.03.05 19:54:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\BSplayer Pro
[2010.03.04 18:03:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\CyberLink
[2011.12.18 12:16:18 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Google
[2011.04.08 16:57:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Help
[2012.05.01 20:12:28 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\ICQ
[2010.03.04 16:12:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Identities
[2010.03.05 19:10:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\InstallShield
[2011.05.17 11:54:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Macromedia
[2012.12.25 11:30:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Malwarebytes
[2012.11.18 19:07:25 | 000,000,000 | --SD | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Microsoft
[2011.04.28 20:49:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Mozilla
[2012.09.09 19:06:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Sony Corporation
[2012.01.15 23:11:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Sun
[2011.03.13 15:42:58 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Teleca
[2011.05.20 16:55:56 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\Thunderbird
[2012.12.24 17:02:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\uTorrent
[2010.03.05 22:52:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Míra\Data aplikací\WinRAR

< %APPDATA%\*.exe /s >

< %systemroot%\*. /mp /s >

< %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles >
[2 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]

< %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles >

< %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles >

< %systemroot%\System32\config\*.sav >
[2007.02.28 01:19:52 | 000,094,208 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\config\default.sav
[2007.02.28 01:19:52 | 000,663,552 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\config\software.sav
[2007.02.28 01:19:51 | 000,479,232 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\config\system.sav

< %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles >
[2 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]

< %systemroot%\system32\drivers\*.sys /3 >

< %systemroot%\system32\*.* /3 >
[2 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]

< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >

< >

< HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /s >
"CTFMON.EXE" = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe -- [2008.04.14 08:52:18 | 000,015,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ICQ" = "C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe" silent loginmode=4 -- [2011.08.01 09:28:16 | 000,124,480 | ---- | M] (ICQ, LLC.)
"Google Update" = "C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c -- [2012.02.14 00:20:30 | 000,136,176 | ---- | M] (Google Inc.)

< reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon" /v GinaDLL /c >
No captured output from command...

< reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv" /v ImagePath /c >
No captured output from command...

< reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS" /v ImagePath /c >
No captured output from command...

< >

< type c:\boot.ini >> test.txt /c >
No captured output from command...

< %SystemDrive%\PhysicalMBR.bin /md5 >
[2012.12.26 18:06:09 | 000,000,512 | ---- | M] () MD5=D87C63311FDEFBC17477A553A6B9DE53 -- C:\PhysicalMBR.bin

< >

< *crack* /s >

< *keygen* /s >

< *loader* /s >
[2006.04.04 12:02:46 | 000,106,496 | ---- | M] () -- \Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeGuideStoreLoader.dll
[2011.06.07 15:07:04 | 000,005,795 | ---- | M] () -- \Program Files\ICQ7.5\imApp\theme\IMAGES\XtraPreloader\loader.jpg
[2011.06.07 15:07:04 | 000,004,180 | ---- | M] () -- \Program Files\ICQ7.5\imApp\theme\IMAGES\XtraPreloader\zlango-preloader.png
[2011.06.07 15:07:04 | 000,005,520 | ---- | M] () -- \Program Files\ICQ7.5\imApp\theme\MUICoreLib\xtraLoader.swf
[2011.07.30 13:39:29 | 000,000,402 | ---- | M] () -- \Program Files\ICQ7.5\Xtraz\icq\content\icq_profile\preloader.html
[2011.06.07 15:07:29 | 000,000,402 | ---- | M] () -- \Program Files\ICQ7.5\Xtraz\icq\content\profile_forms\preloader.html
[2011.06.07 15:07:29 | 000,000,402 | ---- | M] () -- \Program Files\ICQ7.5\Xtraz\icq\content\profile_lightboxs\preloader.html
[2009.05.31 02:21:00 | 000,071,008 | ---- | M] () -- \Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common\PhysXLoader.dll
[2008.02.25 07:05:22 | 000,856,064 | ---- | M] () -- \Program Files\The KMPlayer\ImLoader.dll
[2010.02.10 18:10:14 | 000,045,056 | ---- | M] () -- \Program Files\WinRAR\RarExtLoader.exe
[2004.08.17 14:49:06 | 000,035,840 | ---- | M] () -- \WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\dmloader.dll
[2008.04.14 08:51:40 | 000,035,840 | ---- | M] () -- \WINDOWS\ServicePackFiles\i386\dmloader.dll
[2008.04.14 00:01:48 | 000,230,912 | ---- | M] () -- \WINDOWS\ServicePackFiles\i386\osloader.exe
[2008.04.14 00:01:50 | 000,278,528 | ---- | M] () -- \WINDOWS\ServicePackFiles\i386\osloader.ntd
[2008.04.14 08:51:40 | 000,035,840 | ---- | M] () -- \WINDOWS\system32\dmloader.dll
[2 \WINDOWS\system32\*.tmp files -> \WINDOWS\system32\*.tmp -> ]

< *minodlogin* /s >

< *tnod* /s >

< *AutoKMS* /s >

< *activator* /s >
[2001.08.12 14:13:34 | 000,008,704 | ---- | M] () -- \Program Files\Microsoft Office\Office10\OfficeXPUniversalActivator.exe

< *serial* /s >
[2004.03.23 09:55:28 | 000,017,133 | ---- | M] () -- \Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\driver\PCMCIA\socket\SocketSerialBT.inf
[2004.08.17 14:44:16 | 000,064,640 | ---- | M] () -- \WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\serial.sys
[2012.11.18 18:58:45 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \WINDOWS\assembly\GAC\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources\1.0.5000.0_cs_b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2012.11.18 18:57:28 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \WINDOWS\assembly\GAC\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2004.03.23 03:55:28 | 000,017,133 | R--- | M] () -- \WINDOWS\inf\SocketSerialBT.inf
[2010.04.29 22:08:27 | 000,013,972 | ---- | M] () -- \WINDOWS\inf\SocketSerialBT.PNF
[2003.02.21 07:26:56 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
[2003.04.07 19:24:52 | 000,011,776 | ---- | M] () -- \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\cs\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources.dll
[2008.04.14 07:47:26 | 000,028,416 | ---- | M] () -- \WINDOWS\ServicePackFiles\i386\grserial.sys
[2008.04.14 07:51:10 | 000,064,256 | ---- | M] () -- \WINDOWS\ServicePackFiles\i386\serial.sys
[2007.06.27 18:29:04 | 000,131,072 | ---- | M] () -- \WINDOWS\ServicePackFiles\i386\system.runtime.serialization.formatters.soap.dll
[2001.10.25 13:00:00 | 000,053,520 | ---- | M] () -- \WINDOWS\system32\dpserial.dll
[2001.10.25 13:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] () -- \WINDOWS\system32\serialui.dll
[2 \WINDOWS\system32\*.tmp files -> \WINDOWS\system32\*.tmp -> ]
[2001.10.25 13:00:00 | 000,053,520 | ---- | M] () -- \WINDOWS\system32\dllcache\dpserial.dll
[2001.10.25 13:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] () -- \WINDOWS\system32\dllcache\serialui.dll
[2008.04.14 07:51:10 | 000,064,256 | ---- | M] () -- \WINDOWS\system32\drivers\serial.sys

< *w7lxe* /s >

========== Alternate Data Streams ==========

@Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Temp:D1B5B4F1

< End of report >

SpeederBB
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 81
Registrován: 02 úno 2007 20:20

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#11 Příspěvek od SpeederBB »

OTL Extras logfile created on: 26.12.2012 18:03:48 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Documents and Settings\Míra\Plocha
Windows XP Professional Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 6.0.2900.5512)
Locale: 00000405 | Country: Česká republika | Language: CSY | Date Format: d.M.yyyy

1023,23 Mb Total Physical Memory | 575,53 Mb Available Physical Memory | 56,25% Memory free
2,40 Gb Paging File | 1,85 Gb Available in Paging File | 77,05% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 1536 3072 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 20,01 Gb Total Space | 10,31 Gb Free Space | 51,54% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 91,77 Gb Total Space | 19,73 Gb Free Space | 21,50% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: PENTIUM | User Name: Míra | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========


========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.cpl [@ = cplfile] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*
.url [@ = InternetShortcut] -- rundll32.exe shdocvw.dll,OpenURL %l

[HKEY_USERS\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.html [@ = ChromeHTML] -- Reg Error: Key error. File not found

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*
exefile [open] -- "%1" %*
InternetShortcut [open] -- rundll32.exe shdocvw.dll,OpenURL %l
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [Winamp.Bookmark] -- "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" /BOOKMARK "%1" (Nullsoft)
Directory [Winamp.Enqueue] -- "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" /ADD "%1" (Nullsoft)
Directory [Winamp.Play] -- "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" "%1" (Nullsoft)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"FirstRunDisabled" = 1
"AntiVirusDisableNotify" = 0
"FirewallDisableNotify" = 0
"UpdatesDisableNotify" = 0
"AntiVirusOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"DisableSR" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]
"Start" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]
"Start" = 2

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
"1900:UDP" = 1900:UDP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22007
"2869:TCP" = 2869:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22008

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\system32\sessmgr.exe" = %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019 -- (Microsoft Corporation)
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe" = C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5 -- (ICQ, LLC.)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\system32\sessmgr.exe" = %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019 -- (Microsoft Corporation)
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)
"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:Enabled:BlueSoleil -- (IVT Corporation)
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe" = C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5 -- (ICQ, LLC.)
"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" = C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)
"C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe" = C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe:*:Enabled:PandoraService
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" = C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent -- (BitTorrent, Inc.)
"C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\age2_x1.exe" = C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\age2_x1.exe:*:Enabled:Age of Empires II Expansion
"C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\empires2.EXE" = C:\Documents and Settings\Míra\Dokumenty\Downloads\Age-Of-Empires-2-CZ\Age Of Empires II CZ\empires2.EXE:*:Enabled:Age of Empires II


========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{03ADC8AB-C130-0C3D-1FF9-2C385DF25689}" = CCC Help Czech
"{055EE59D-217B-43A7-ABFF-507B966405D8}" = ATI Catalyst Control Center
"{07021185-008D-ABF9-7716-475AC035F8B3}" = CCC Help Spanish
"{0DC86BEC-5CE3-413A-BB61-C40A3D186B24}" = Scan
"{0F8D0406-7755-AC37-6529-73AD649DBE32}" = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
"{0FF18B53-CA57-40BB-B562-21A27B662005}" = 1600
"{14BEB6DF-A499-4A38-8E06-E173BCD5C087}" = ScannerCopy
"{17293791-C82E-476C-9997-9A0FF234A19B}" = HP Product Assistant
"{181821B7-82AA-44DA-9DAF-EF254CCB670A}" = Fax
"{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}" = Google Toolbar for Internet Explorer
"{1AD5F465-8282-4DAD-B957-E09C0B783D18}" = InstantShare
"{1B680FBA-E317-4E93-AF43-3B59798A4BE0}" = Copy
"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
"{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}" = LG Power Tools
"{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}" = Platform
"{20FBC0A0-3160-4F14-83ED-3A74BB6B8C31}" = TrayApp
"{22072CC8-7230-96F8-52F4-05EAF3F906B6}" = CCC Help Polish
"{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}" = Google Toolbar for Internet Explorer
"{2368ADBD-6FDF-4B9F-FE41-E20B4D78E79E}" = CCC Help Chinese Standard
"{25EF0DC4-B072-2E04-4581-A13C91423CE6}" = CCC Help Portuguese
"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216035FF}" = Java(TM) 6 Update 37
"{26F7855C-443B-00A6-F7B8-A97A5403F617}" = CCC Help Danish
"{272EC8BA-5A08-4ea1-A189-684466A06B02}" = cp_dwShrek2Albums1
"{2758691A-2CDE-4942-A4AC-0E8F61FE2067}" = USB Video Driver
"{2CB4A925-48A7-DA65-DCEE-D4DE224B7D84}" = CCC Help English
"{2E8428AD-6CD2-4031-916A-3CF9BBF2DEC9}" = Unload
"{306D75B9-7FFF-FF65-0C76-57F2FE4FE1D6}" = Catalyst Control Center Core Implementation
"{32B12FE4-5A51-751A-1FB6-A14E97EBDD5C}" = CCC Help German
"{342C7C88-D335-4bc2-8CF1-281857629CE2}" = HP PSC & OfficeJet 4.7
"{350C9405-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}" = WebFldrs XP
"{351512E5-01BD-E878-6F57-AA3E517D9ECE}" = Skins
"{354A387E-0374-21A3-6832-335674A6D7D1}" = CCC Help French
"{3762DB2D-71BD-421F-9E55-C74DA7DF4D07}" = CueTour
"{391E18CE-7D3B-45E9-A8F0-34E77F14F47A}" = ProductContext
"{3C00BEE9-26D0-D9E0-A2D1-62F70D412A12}" = CCC Help Turkish
"{3F5C371F-8EA2-4F25-9D3D-D0B4526E3AEA}" = NVIDIA PhysX
"{42347B75-9660-2DA4-63FD-D35E344E1029}" = Nero 7 Premium
"{4346F7AA-3D56-0941-424C-4454E04D37F6}" = CCC Help Italian
"{442BE28B-782B-4DC0-B490-E70A403B1C69}" = Readme
"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater
"{4CAE2F2C-75CD-A0DE-7520-449BCBBCC833}" = CCC Help Korean
"{57F7F0A5-8F22-8E63-E819-803B5C9CA3A5}" = CCC Help Dutch
"{5A3C1721-F8ED-11E0-8AFB-B8AC6F97B88E}" = Google Earth
"{5E65E94D-69F2-4850-9E93-6459C53A0F50}" = Microsoft .NET Framework 1.1 Czech Language Pack
"{5E8D588F-307C-4250-B622-26969027319A}" = PanoStandAlone
"{5EA437D2-7A57-B60E-E8F2-76BFAC0895A5}" = CCC Help Chinese Traditional
"{61AF4E75-050E-0304-3417-8BC16417FEB1}" = CCC Help Greek
"{632005DA-C291-5275-284C-5EE96B05C714}" = Catalyst Control Center HydraVision Full
"{644D04A2-C682-4FD5-977D-03B804C4B9C5}" = CreativeProjects
"{646A65DD-23FC-418E-B9F0-E0500FB42CB1}" = PhotoGallery
"{64CE8481-B5BD-11D5-BF19-0003473E46FD}" = Prevody jednotiek
"{64FC0C98-B035-4530-B15D-3D30610B6DF1}" = HP Software Update
"{655CB07D-C944-40BE-B93F-55957CAC7625}" = AiO_Scan
"{68963635-14A4-48D9-B431-DF3A74D1AAE1}" = Destinations
"{6C72BE0C-3E25-CACD-0070-2FD9C02ABA14}" = ccc-core-preinstall
"{700A6597-3CE6-49C1-AA75-846B24CDA66D}" = BufferChm
"{724517BD-1DE1-4986-BFCA-C1DFD379E3BC}" = cp_dwShrek2Cards1
"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20}" = ICQ7.5
"{7AD25C9F-9957-4D1C-95EF-9BCD09F6D31B}" = HPSystemDiagnostics
"{84CDF5A8-1D57-4B69-BAB6-1F11D8923375}" = SkinsHP1
"{85CFD253-38AE-4DB1-ACB7-F0F4C791990D}" = AiOSoftware
"{8777AC6D-89F9-4793-8266-DE406F343E89}" = QFolder
"{880BB617-914E-17E8-D877-A96BAC5794D2}" = Catalyst Control Center Graphics Full New
"{8897CF22-DB6C-8248-895C-12BFA2677F51}" = CCC Help Hungarian
"{8BC3B99B-A6BE-4A0B-8535-B1B94BA4B1B1}" = DocProc
"{8D7133DE-27D2-47E5-B248-4180278D32AA}" = Catalyst Control Center - Branding
"{92110405-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}" = Microsoft Office XP Professional
"{A5B9D22C-755A-4AC6-9904-875E80838BB6}" = CP_AtenaShokunin1Config
"{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}" = Google Update Helper
"{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A70700000002}" = Adobe Reader 7.0.7
"{ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}" = REALTEK GbE & FE Ethernet PCI NIC Driver
"{AF710FDE-2815-8C8D-5281-8004C2654AA6}" = CCC Help Russian
"{AFF2D965-C6F2-A210-FBF7-532612AA1D23}" = CCC Help Swedish
"{B21336EE-4AEF-9940-4AC7-EDB89854B8D3}" = CCC Help Thai
"{B911B811-BA3E-46D4-90F8-6F3338359651}" = Director
"{B9F499B8-D1F0-42FC-84BE-CC552123CCCB}" = BlueSoleil
"{BBA69346-61A1-BD34-E75A-4D81232DB1FE}" = Catalyst Control Center Localization All
"{BD29EBAC-AD7D-4b27-B727-4CC6AC52D36B}" = MarketResearch
"{BED27751-CD2A-4C2F-9813-00B9B60C76FE}" = Railroad Tycoon II - Platinum
"{BFD5ED08-F066-92D5-BE67-3B9AE5DCFF0C}" = CCC Help Japanese
"{C4609F15-FB3C-D97E-BAA1-4F10815039C2}" = Catalyst Control Center Graphics Full Existing
"{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}" = LG CyberLink LabelPrint
"{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}" = Microsoft .NET Framework 1.1
"{CB449D5A-7710-47aa-B9F5-352B877C90E6}" = 1600_Help
"{CDFCF124-115F-4976-8BF4-08C89187A146}" = WebReg
"{CE0C8CC5-E396-442B-A50E-D1D374A9E820}" = DocumentViewer
"{D01FAC3D-86B4-3A19-9D10-9156A0EB3EBE}" = CCC Help Finnish
"{D73722C8-3F65-C75B-A631-5D36894DAB92}" = ccc-core-static
"{DDAD33B6-8C00-428D-087B-A7088355B9BE}" = Catalyst Control Center Graphics Light
"{E333F074-FC7F-596D-3D61-44F0EC28E8C0}" = ccc-utility
"{F4C6CC40-1142-49be-A28C-7BBD36F0B41A}" = 1600Trb
"{FA38F9E4-BED7-E021-B660-8FDFF7EC6E1A}" = CCC Help Norwegian
"{FB08F381-6533-4108-B7DD-039E11FBC27E}" = Realtek AC'97 Audio
"{FC22D020-3005-4715-8DF9-F3EDE81DEB3D}" = CreativeProjectsTemplates
"69083DC58646DE46A09847A522A1CC487F918039" = Balíček ovladače systému Windows - eMPIA Technology Inc, (emAudio) MEDIA (08/31/2007 5.7.0831.0)
"9722CA1E8F72F362E93CBEC75A707FDABFC8D880" = Balíček ovladače systému Windows - Advanced Micro Devices, Inc. (USB28xxBGA) Media (08/31/2007 5.7.0831.0)
"Acala 3GP Movies Free_is1" = Acala 3GP Movies Free 2.4.4
"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 11 ActiveX
"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 11 Plugin
"All ATI Software" = Softarová utilita ATI - Odinstalovat
"ATI Display Driver" = ATI Display Driver
"aTube Catcher" = aTube Catcher
"avast" = avast! Free Antivirus
"BSPlayerf" = BS.Player FREE
"CCleaner" = CCleaner
"Combined Community Codec Pack_is1" = Combined Community Codec Pack 2009-09-09
"CoreAVC Professional Edition" = CoreAVC Professional Edition (remove only)
"Defraggler" = Defraggler
"GT Interactive - Driver" = GT Interactive - Driver
"HaaliMkx" = Haali Media Splitter
"HP Photo & Imaging" = HP Image Zone 4.7
"HPExtendedCapabilities" = HP Extended Capabilities 4.7
"InstallShield_{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}" = LG Power Tools
"InstallShield_{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}" = VIA Platform Device Manager
"InstallShield_{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}" = LG CyberLink LabelPrint
"In-Tune Multi-Instrument Tuner_is1" = In-Tune Multi-Instrument Tuner v1.81
"Ladička 1.00" = Ladička 1.00
"Mozilla Thunderbird 15.0.1 (x86 cs)" = Mozilla Thunderbird 15.0.1 (x86 cs)
"muCommander" = muCommander (remove only)
"PowerISO" = PowerISO
"SpeedFan" = SpeedFan (remove only)
"Starcraft" = Starcraft
"The KMPlayer" = The KMPlayer (remove only)
"uTorrent" = µTorrent
"Winamp" = Winamp (remove only)
"Windows XP Service Pack" = Windows XP Service Pack 3
"WinRAR archiver" = WinRAR
"Xvid_is1" = Xvid 1.2.1 final uninstall

========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

[HKEY_USERS\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"Google Chrome" = Google Chrome

========== Last 20 Event Log Errors ==========

[ Application Events ]
Error - 7.10.2012 12:46:05 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Chybující aplikace drwtsn32.exe, verze 5.1.2600.0, chybující modul
dbghelp.dll, verze 5.1.2600.5512, adresa chyby 0x0001295d.

Error - 7.10.2012 12:46:28 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace bsplayer.exe, verze 2.5.1.1020, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.

Error - 7.10.2012 13:05:12 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace KMPlayer.exe, verze 3.3.0.33, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.

Error - 8.10.2012 16:48:50 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace KMPlayer.exe, verze 3.3.0.33, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.

Error - 18.10.2012 1:45:11 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace KMPlayer.exe, verze 3.3.0.33, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.

Error - 27.10.2012 15:03:27 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace KaM_1024.exe, verze 0.0.0.0, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.

Error - 16.11.2012 2:13:13 | Computer Name = PENTIUM | Source = PerfNet | ID = 2004
Description = Nelze otevřít službu serveru. Data o výkonu serveru nejsou k dispozici.
Vrácený chybový kód je v datech DWORD 0.

Error - 18.11.2012 13:42:10 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace chrome.exe, verze 23.0.1271.64, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.

Error - 10.12.2012 17:58:07 | Computer Name = PENTIUM | Source = WmiAdapter | ID = 4099
Description = Otevření služby se nezdařil

Error - 12.12.2012 8:14:56 | Computer Name = PENTIUM | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Zablokovaná aplikace KMPlayer.exe, verze 3.4.0.59, zablokovaný modul
hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.


< End of report >

Márty84
VIP
VIP
Příspěvky: 21673
Registrován: 05 pro 2009 20:08
Bydliště: Ostrava

Re: Prosím kontrolu, značné zpomalení PC, hlavně chrome.

#12 Příspěvek od Márty84 »

:???: Co mi povite na ten Activator na office? :):!: Jestli bude Avast rvat, ze to chce otevrit v sandboxu, nedovolte to! Vyberte moznost Otevrit normalne
:arrow: Znovu spustte OTL
Do spodniho okna vlozte nasledujici text (vcetne te dvojtecky pred slovem commands)

Kód: Vybrat vše

:commands
[EMPTYTEMP]
[EMPTYFLASH]
[CreateRestorePoint]
[RESETHOSTS]
[Purity]

:services
JavaQuickStarterService
gupdate
AdobeFlashPlayerUpdateSvc
gupdatem
gusvc

:files
%windir%\system32\*.tmp.dll /s
%windir%\system32\SET*.tmp /s
%windir%\*.tmp
C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003Core.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003UA.job
C:\WINDOWS\tasks\WGASetup.job
C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\Adobe Reader Speed Launch.lnk

:otl
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\..\URLSearchHook: - No CLSID value found
IE - HKU\S-1-5-21-854245398-1060284298-839522115-1003\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
CHR - default_search_provider: ICQ Search (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = http://search.icq.com/search/results.php?q={searchTerms}&ch_id=icq-fx-plug&q={searchTerms}&ch_id=icq-fx-plug
[2012.12.22 01:09:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Míra\Local Settings\Data aplikací\Babylon
[1 C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\21d6331d541a8a6e8be11d421ad5373e\*.tmp files -> C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\21d6331d541a8a6e8be11d421ad5373e\*.tmp -> ]
[2 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]
[1 C:\WINDOWS\twain_32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\twain_32\*.tmp -> ]
@Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Temp:D1B5B4F1

:reg
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"UpdateLBPShortCut"=-
"UpdatePSTShortCut"=-
"StartCCC"=-
"NeroFilterCheck"=-
"PWRISOVM.EXE"=-
"SunJavaUpdateSched"=-
"HP Software Update"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ICQ"=-
"Google Update"=-
Kliknete na Opravit a nechte program pracovat. Pri otazce na restart souhlaste.
Po restartu se objevi novy log, ten sem dejte.
Pokud máte dotaz, který není určen pro veřejnost, můžete mi napsat na mail marty84zavináčforum.viry.cz

Možnost podpořit naše fórum https://platba.viry.cz/payment/

Z časových důvodů teď budu na fóru méně často. V případě delšího čekání na odpověď kontaktujte prosím některého z kolegů (většina má mailovou adresu ve svém podpisu).

Zamčeno