Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Pomalý start PC

Máte problém s virem? Vložte sem log z FRST nebo RSIT.

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Pokud chcete pomoc, vložte log z FRST [návod zde] nebo RSIT [návod zde]

Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní. Vizte Pravidlo o zamykání témat. Děkujeme za pochopení.

!NOVINKA!
Nově lze využívat služby vzdálené pomoci, kdy se k vašemu počítači připojí odborník a bližší informace o problému si od vás získá telefonicky! Více na www.neslape.cz
Zamčeno
Zpráva
Autor
Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Pomalý start PC

#1 Příspěvek od Tučňák »

Dobrý den, prosím o kontrolu logu, systém dlouho nabíhá a když najede na plochu, delší dobu pracuje neustále HDD a nedá se s počítačem skoro pracovat.
Zde je log z RSIT:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Luděk at 2012-12-02 10:50:53
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
System drive C: has 824 GB (86%) free of 954 GB
Total RAM: 4094 MB (70% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:50:58, on 2.12.2012
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16455)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe
C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files\trend micro\Luděk.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 7186 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=1a683c67-7e21-4800-84e8-e5500e916f4a /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\296b4f3d-154e-491b-976d-8206cb490a48-198-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
atieclxx
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"taskhost.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=e73d0e6c-1982-4d39-a3c2-0674712f267e /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\8c8ef172-71d2-4e76-a5ff-c11550fcfc3c-b48-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
"C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe"
C:\Windows\system32\sppsvc.exe
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-10001_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-10001 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 524 528 536 65536 532
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Users\Luděk\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000Core.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2011-06-06 63912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-09-24 449512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]
AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll [2012-11-08 1796552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-09-24 155384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll [2012-11-08 1796552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-11-02 11545192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-06-06 937920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-09 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2012-11-06 3143800]
"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2012-11-08 997320]
"ROC_roc_ssl_v12"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe [2012-10-27 1020512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-12-02 10:50:53 ----D---- C:\rsit
2012-11-28 18:32:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\ConBuilder
2012-11-19 13:11:08 ----D---- C:\TrainStore
2012-11-19 13:09:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\J A Formoso
2012-11-19 12:31:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
2012-11-15 12:53:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2012-11-15 12:53:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2012-11-15 12:53:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2012-11-15 12:53:43 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2012-11-15 12:53:43 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2012-11-15 12:53:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2012-11-15 12:52:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys
2012-11-15 12:52:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFPf.sys
2012-11-15 12:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll
2012-11-15 12:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFx.dll
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
2012-11-15 11:11:06 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncsi.dll
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcorehc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\nlaapi.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\netcorehc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
2012-11-15 11:10:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll
2012-11-15 11:10:53 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll
2012-11-03 14:24:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-12-02 10:50:57 ----D---- C:\Windows\Temp
2012-12-02 10:50:57 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2012-12-02 10:50:35 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2012-12-02 10:49:29 ----D---- C:\Windows
2012-12-02 10:47:48 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2012-12-02 10:42:59 ----D---- C:\Windows\system32\config
2012-12-02 10:40:17 ----D---- C:\ProgramData\MFAData
2012-12-01 16:36:03 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2012-11-30 12:00:00 ----D---- C:\Vlaky - foto, video
2012-11-29 19:24:03 ----D---- C:\Train Simulator
2012-11-29 18:23:45 ----D---- C:\Windows\System32
2012-11-29 18:23:45 ----D---- C:\Windows\inf
2012-11-29 18:23:45 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2012-11-28 18:19:05 ----D---- C:\Programy
2012-11-28 13:55:23 ----D---- C:\Windows\winsxs
2012-11-28 13:55:12 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2012-11-28 13:54:59 ----SHD---- C:\System Volume Information
2012-11-28 11:40:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2012-11-28 11:37:13 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2012-11-21 19:39:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2012-11-21 19:22:57 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2012-11-21 19:22:56 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2012-11-16 18:20:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\FlatOut2
2012-11-15 15:09:09 ----D---- C:\Windows\debug
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\cs-CZ
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions
2012-11-15 14:53:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2012-11-15 14:53:53 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2012-11-15 14:53:51 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2012-11-15 12:52:49 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2012-11-13 19:03:47 ----D---- C:\Video
2012-11-08 16:59:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search
2012-11-03 14:24:46 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2012-11-03 11:49:43 ----D---- C:\Windows\rescache

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]
R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]
R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-10-05 111456]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]
R0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 199552]
R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]
R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]
R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-10-27 30568]
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 514560]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-12-18 279616]
R2 acedrv11;acedrv11; \??\C:\Windows\system32\drivers\acedrv11.sys [2009-01-19 334344]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-07-28 9980416]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-07-28 309248]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-11-02 2536040]
R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2010-05-25 253728]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-13 413800]
S3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys []
S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 165888]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 20992]
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 6656]
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 34688]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys []
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
S3 tsusbhub;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbhub.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys []
S3 VGPU;VGPU; C:\Windows\System32\drivers\rdvgkmd.sys []
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 21760]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-07-28 204288]
R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2012-11-02 1340976]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-06 5814392]
R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]
R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-10-27 711112]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-18 1255736]

-----------------EOF-----------------=1C:\Windows\system32\Dwm.exe

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#2 Příspěvek od Rudy »

Zdravím!
Stáhněte AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
Uložte na plochu
Ukončete všechny programy
Klikněte na Search
Proběhne skenováni a pak se objeví log, který sem vložte.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Pomalý start PC

#3 Příspěvek od Tučňák »

Log z adwcleaner

# AdwCleaner v2.010 - Logfile created 12/02/2012 at 15:35:35
# Updated 29/11/2012 by Xplode
# Operating system : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# User : Luděk - LUDĚK-PC
# Boot Mode : Normal
# Running from : C:\Users\Luděk\Desktop\adwcleaner.exe
# Option [Search]


***** [Services] *****


***** [Files / Folders] *****

Folder Found : C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search
Folder Found : C:\ProgramData\AVG Secure Search
Folder Found : C:\Users\Administrator\AppData\Local\AVG Secure Search
Folder Found : C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow\AVG Secure Search
Folder Found : C:\Users\Luděk\AppData\Local\AVG Secure Search
Folder Found : C:\Users\Luděk\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

***** [Registry] *****

Key Found : HKCU\Software\AVG Secure Search
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKLM\Software\AVG Secure Search
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Key Found : HKU\S-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

***** [Internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://isearch.avg.com/tab?cid={E9762465-BE66-4BAA-97AB-C751AD570849}&mid=36b283c6683647d1a57581ac0fd8dc78-0cc77cef5158086f7c473688f4a81b40f2a957cc&lang=cs&ds=AVG&pr=pr&d=2012-03-19 13:02:13&v=9.0.0.22&sap=nt

-\\ Google Chrome v23.0.1271.95

File : C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] File is clean.

-\\ Opera v12.11.1661.0

File : C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] File is clean.

File : C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] File is clean.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [5594 octets] - [02/12/2012 15:35:35]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [5654 octets] ##########

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#4 Příspěvek od Rudy »

Spusťte znovu ADWCleaner a klikněte na >Delete<. Vložte nový log.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Pomalý start PC

#5 Příspěvek od Tučňák »

# AdwCleaner v2.010 - Logfile created 12/02/2012 at 19:30:25
# Updated 29/11/2012 by Xplode
# Operating system : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# User : Luděk - LUDĚK-PC
# Boot Mode : Normal
# Running from : C:\Users\Luděk\Desktop\adwcleaner.exe
# Option [Delete]


***** [Services] *****


***** [Files / Folders] *****

Deleted on reboot : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search
Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search
Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Secure Search
Folder Deleted : C:\Users\Administrator\AppData\Local\AVG Secure Search
Folder Deleted : C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow\AVG Secure Search
Folder Deleted : C:\Users\Luděk\AppData\Local\AVG Secure Search
Folder Deleted : C:\Users\Luděk\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

***** [Registry] *****

Key Deleted : HKCU\Software\AVG Secure Search
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Deleted : HKLM\Software\AVG Secure Search
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]
Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]
Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

***** [Internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

Replaced : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://isearch.avg.com/tab?cid={E9762465-BE66-4BAA-97AB-C751AD570849}&mid=36b283c6683647d1a57581ac0fd8dc78-0cc77cef5158086f7c473688f4a81b40f2a957cc&lang=cs&ds=AVG&pr=pr&d=2012-03-19 13:02:13&v=9.0.0.22&sap=nt --> hxxp://www.google.com

-\\ Google Chrome v23.0.1271.95

File : C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] File is clean.

-\\ Opera v12.11.1661.0

File : C:\Users\Luděk\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] File is clean.

File : C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] File is clean.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [5713 octets] - [02/12/2012 15:35:35]
AdwCleaner[S1].txt - [5643 octets] - [02/12/2012 19:30:25]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [5703 octets] ##########

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#6 Příspěvek od Rudy »

Dejte nový log RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Pomalý start PC

#7 Příspěvek od Tučňák »

Log z RSIT

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Luděk at 2012-12-03 11:24:49
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
System drive C: has 824 GB (86%) free of 954 GB
Total RAM: 4094 MB (70% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:24:52, on 3.12.2012
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16455)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe
C:\Program Files\trend micro\Luděk.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/s ... wflash.cab
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 6404 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=1d2d5b52-0f46-4c3b-994e-6b4f73cf255a /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\7f1d6f48-9936-4a57-a34e-c9592410b968-198-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
winlogon.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
atieclxx
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"taskhost.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=85a33314-cb1c-4779-b6a1-740778329623 /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\550a1e66-263a-4b5a-bd78-be5142fd1256-9c8-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
C:\Windows\system32\sppsvc.exe
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}
"C:\Users\Luděk\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000Core.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2011-06-06 63912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-09-24 449512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-09-24 155384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-11-02 11545192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-06-06 937920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-09 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2012-11-06 3143800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-12-02 19:38:26 ----D---- C:\Filmy
2012-12-02 19:30:25 ----A---- C:\AdwCleaner[S1].txt
2012-12-02 15:35:35 ----A---- C:\AdwCleaner[R1].txt
2012-12-02 10:50:53 ----D---- C:\rsit
2012-11-28 18:32:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\ConBuilder
2012-11-19 13:11:08 ----D---- C:\TrainStore
2012-11-19 13:09:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\J A Formoso
2012-11-19 12:31:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
2012-11-15 12:53:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2012-11-15 12:53:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2012-11-15 12:53:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2012-11-15 12:53:43 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2012-11-15 12:53:43 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2012-11-15 12:53:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2012-11-15 12:52:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys
2012-11-15 12:52:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFPf.sys
2012-11-15 12:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll
2012-11-15 12:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFx.dll
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
2012-11-15 11:11:06 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncsi.dll
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcorehc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\nlaapi.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\netcorehc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
2012-11-15 11:10:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll
2012-11-15 11:10:53 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-12-03 11:24:51 ----D---- C:\Windows\Temp
2012-12-03 11:24:51 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2012-12-03 11:21:39 ----D---- C:\Windows\system32\config
2012-12-03 11:21:27 ----D---- C:\ProgramData\MFAData
2012-12-03 11:21:24 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2012-12-03 11:20:57 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2012-12-03 11:18:37 ----D---- C:\Windows
2012-12-02 19:30:26 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2012-11-30 12:00:00 ----D---- C:\Vlaky - foto, video
2012-11-29 19:24:03 ----D---- C:\Train Simulator
2012-11-29 18:23:45 ----D---- C:\Windows\System32
2012-11-29 18:23:45 ----D---- C:\Windows\inf
2012-11-29 18:23:45 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2012-11-28 18:19:05 ----D---- C:\Programy
2012-11-28 13:55:23 ----D---- C:\Windows\winsxs
2012-11-28 13:55:12 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2012-11-28 13:54:59 ----SHD---- C:\System Volume Information
2012-11-28 11:40:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2012-11-28 11:37:13 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2012-11-21 19:39:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2012-11-21 19:22:57 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2012-11-21 19:22:56 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2012-11-16 18:20:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\FlatOut2
2012-11-15 15:09:09 ----D---- C:\Windows\debug
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\cs-CZ
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions
2012-11-15 14:53:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2012-11-15 14:53:53 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2012-11-15 14:53:51 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2012-11-15 12:52:49 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2012-11-13 19:03:47 ----D---- C:\Video

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]
R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]
R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-10-05 111456]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]
R0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 199552]
R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]
R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]
R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-10-27 30568]
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 514560]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-12-18 279616]
R2 acedrv11;acedrv11; \??\C:\Windows\system32\drivers\acedrv11.sys [2009-01-19 334344]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-07-28 9980416]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-07-28 309248]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-11-02 2536040]
R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2010-05-25 253728]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-13 413800]
S3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys []
S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 165888]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 20992]
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 6656]
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 34688]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys []
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
S3 tsusbhub;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbhub.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys []
S3 VGPU;VGPU; C:\Windows\System32\drivers\rdvgkmd.sys []
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 21760]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-07-28 204288]
R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2012-11-02 1340976]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-06 5814392]
R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]
R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-10-27 711112]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-18 1255736]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#8 Příspěvek od Rudy »

Stáhněte OTM: http://oldtimer.geekstogo.com/OTM.exe a uložte na plochu. Spusťte a do levého okna zkopírujte:
:files
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000Core.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-1000UA.job

:reg
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

:commands
[Purity]
[Emptytemp]
[Emptyflash]
a klikněte na >MoveIt!<. Po skenu restartujte PC a dejte nový log RSIT.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Pomalý start PC

#9 Příspěvek od Tučňák »

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Luděk at 2012-12-03 19:31:03
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
System drive C: has 824 GB (86%) free of 954 GB
Total RAM: 4094 MB (72% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 19:31:09, on 3.12.2012
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16455)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe
C:\Program Files\trend micro\Luděk.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/s ... wflash.cab
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 6404 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=5b23ae04-47bf-4b1a-a3d0-375daff71f72 /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\db451d01-c7d3-4a0b-9d05-311929123f2b-19c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
atieclxx
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"
"taskhost.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
C:\Windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=82453c71-19ac-4a4d-a012-2b12714f4c28 /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\639cf93a-1f37-481d-91ff-b41d1e881154-aac-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"
C:\Windows\system32\sppsvc.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-10002_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-1967149116-2845169099-4142830819-10002 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 528 532 540 65536 536
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Users\Luděk\Desktop\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2011-06-06 63912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-09-24 449512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-09-24 155384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-11-02 11545192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-06-06 937920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
C:\Users\Luděk\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-09 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2012-11-06 3143800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-12-03 19:24:43 ----D---- C:\_OTM
2012-12-02 19:38:26 ----D---- C:\Filmy
2012-12-02 19:30:25 ----A---- C:\AdwCleaner[S1].txt
2012-12-02 15:35:35 ----A---- C:\AdwCleaner[R1].txt
2012-12-02 10:50:53 ----D---- C:\rsit
2012-11-28 18:32:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\ConBuilder
2012-11-19 13:11:08 ----D---- C:\TrainStore
2012-11-19 13:09:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\J A Formoso
2012-11-19 12:31:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys
2012-11-15 12:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
2012-11-15 12:53:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2012-11-15 12:53:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2012-11-15 12:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2012-11-15 12:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll
2012-11-15 12:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll
2012-11-15 12:53:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2012-11-15 12:53:43 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2012-11-15 12:53:43 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2012-11-15 12:53:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2012-11-15 12:52:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys
2012-11-15 12:52:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFPf.sys
2012-11-15 12:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll
2012-11-15 12:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFx.dll
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
2012-11-15 12:52:03 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll
2012-11-15 11:11:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
2012-11-15 11:11:06 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncsi.dll
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll
2012-11-15 11:11:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcorehc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\nlaapi.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\netcorehc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
2012-11-15 11:11:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
2012-11-15 11:10:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll
2012-11-15 11:10:53 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-12-03 19:31:09 ----D---- C:\Windows\Temp
2012-12-03 19:31:08 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2012-12-03 19:30:40 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2012-12-03 19:30:20 ----D---- C:\Windows
2012-12-03 19:28:00 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2012-12-03 19:24:43 ----D---- C:\Windows\Tasks
2012-12-03 17:58:54 ----D---- C:\ProgramData\MFAData
2012-12-03 13:23:39 ----D---- C:\Windows\system32\config
2012-12-02 19:30:26 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2012-11-30 12:00:00 ----D---- C:\Vlaky - foto, video
2012-11-29 19:24:03 ----D---- C:\Train Simulator
2012-11-29 18:23:45 ----D---- C:\Windows\System32
2012-11-29 18:23:45 ----D---- C:\Windows\inf
2012-11-29 18:23:45 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2012-11-28 18:19:05 ----D---- C:\Programy
2012-11-28 13:55:23 ----D---- C:\Windows\winsxs
2012-11-28 13:55:12 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2012-11-28 13:54:59 ----SHD---- C:\System Volume Information
2012-11-28 11:40:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2012-11-28 11:37:13 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2012-11-21 19:39:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2012-11-21 19:22:57 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2012-11-21 19:22:56 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2012-11-16 18:20:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\FlatOut2
2012-11-15 15:09:09 ----D---- C:\Windows\debug
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\cs-CZ
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2012-11-15 14:53:57 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2012-11-15 14:53:56 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions
2012-11-15 14:53:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2012-11-15 14:53:53 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2012-11-15 14:53:51 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2012-11-15 12:52:49 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2012-11-13 19:03:47 ----D---- C:\Video

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]
R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]
R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-10-05 111456]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]
R0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 199552]
R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]
R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]
R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-10-27 30568]
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 514560]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-12-18 279616]
R2 acedrv11;acedrv11; \??\C:\Windows\system32\drivers\acedrv11.sys [2009-01-19 334344]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-07-28 9980416]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-07-28 309248]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-11-02 2536040]
R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2010-05-25 253728]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-13 413800]
S3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys []
S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 165888]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 20992]
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 6656]
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 34688]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys []
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
S3 tsusbhub;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbhub.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys []
S3 VGPU;VGPU; C:\Windows\System32\drivers\rdvgkmd.sys []
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 21760]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-07-28 204288]
R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2012-11-02 1340976]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-06 5814392]
R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]
R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-10-27 711112]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-18 1255736]

-----------------EOF-----------------

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#10 Příspěvek od Rudy »

Znovu spusťte OTM a klikněte na >CleanUp!<. OTM po sobě uklidí. Nakonec restartujte PC.
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Pomalý start PC

#11 Příspěvek od Tučňák »

Start systému se snad zrychlil, ale po najetí na plochu mi neustále pracuje HDD. Zhruba jednu minutu po najetí na plochu je to OK a pak začne pracovat HDD, a tak mi asi deset minut neustále pracuje, s PC se pomalu nedá nic dělat.

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#12 Příspěvek od Rudy »

Dejte log ComboFix:
Stahnete a ulozte nejlepe na plochu ComboFix: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

pote spustte aplikaci pod uctem s administratorskym opravnenim

hned po startu se zobrazi obrazovka s licencnimi podminkami, pokracujte kliknutim na tlacitko Ano.

v klidu si postavte na kafe (cela akce trva cca. 5-10 minut, nekdy i dele - dle toho, o jak rychly stroj se

jedna a kolika soubory se skener bude muset prodirat), behem skenu se nepokousejte spoustet zadne jine

aplikace ani nic jineho

behem skenovani nepropadejte panice, vas stroj muze byt restartovan (predevsim pri prvni aplikaci skeneru)

upozorneni: pokud pouzivate antispyware s rezidentnim stitem, prepnete jeho rezidentni stit do Install Mode,

pripadne jej po dobu skenu uplne deaktivujte, protoze dochazi pri skenu a vymazu pripadneho malware k

nezadoucim kolizim s rezidentem antispyware
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Tučňák
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 71
Registrován: 22 čer 2008 19:25

Re: Pomalý start PC

#13 Příspěvek od Tučňák »

Tohle je log, který mám ve složce ComboFix (ComboFix.txt)

ComboFix 12-12-04.01 - Luděk 06.12.2012 11:50:39.1.4 - x64
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1250.420.1029.18.4094.2830 [GMT 1:00]
Spuštěný z: C:\Users\Ludýk\Desktop\ComboFix.exe
AV: AVG Internet Security 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}
FW: AVG Internet Security 2013 *Disabled* {36AFA1E1-4CDC-7EF8-11EE-C77C3581ABA2}
SP: AVG Internet Security 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

Uživatelský avatar
Rudy
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 114284
Registrován: 30 říj 2003 13:42
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomalý start PC

#14 Příspěvek od Rudy »

To je pouze hlavička. Log vypadá takto: http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13 ... x#p1170022 .
Dotazy a logy vkládejte pouze do vašich threadů. Soukromé zprávy, icq a e-maily neslouží k řešení vašich problémů.

Podpořte, prosím, naše fórum : https://platba.viry.cz/payment/.

Navštivte: Obrázek

e-mail: rudy(zavináč)forum.viry.cz

Varování:
Před odvirováním PC si udělejte zálohy svých důležitých dat (pošta, kontakty, dokumenty, fotografie, videa, hudba apod.). Virus mimo svých "viditelných" aktivit může poškodit systém!


Po dořešení vašeho problému bude vlákno zamknuto. Stejně tak tehdy, pokud bude nečinné více než 14dnů. Pokud budete chtít vlákno aktivovat, napište mi na mail uvedený výše.

Zamčeno