Stránka 1 z 1

Facebook problém - prosím o kontrolu logu /RSIT, HiJack

Napsal: 13 zář 2011 17:32
od ElCon
Zdravím všechny,

do PC se mi dostala nějaká havěť. Pokoušel jsem s ní bojovat seč mi síly stačily (zkoušel jsem mazat service, který vždy po startu počítače spustí .exe soubor, zkoušel jsem i konkr. soubor "fixnout" v HiJacktu, nicméně - vše bez výsledku. Níže přikládám logy z RSITu a HiJackThis.

Děkuji předem všem za ochotu pomoci !


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:47:03, on 13.9.2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\HRY\World of Warcraft\hijackthis.exe
C:\HRY\World of Warcraft\hijackthis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [1896510.exe] "C:\WINDOWS\TEMP\1896510.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\HRY\GTA IV\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Výřezy obrazovky a spuštění aplikace OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: WikiKomentáře Google... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_2EC7709873947E87.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/200 ... oader5.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll (file missing)
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe (file missing)
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe (file missing)
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: SbPF.Launcher - Unknown owner - C:\Program Files\Sunbelt Firewall\SbPFLnch.exe (file missing)
O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/LUKAS/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

--
End of file - 11004 bytes
Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by LUKAS at 2011-09-13 17:48:02
Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 13 GB (5%) free of 279 GB
Total RAM: 2030 MB (46% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:48:21, on 13.9.2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\HRY\World of Warcraft\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\LUKAS.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [1896510.exe] "C:\WINDOWS\TEMP\1896510.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\HRY\GTA IV\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Výřezy obrazovky a spuštění aplikace OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: WikiKomentáře Google... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_2EC7709873947E87.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7.5 - {7578ADEA-D65F-4C89-A249-B1C88B6FFC20} - C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/200 ... oader5.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll (file missing)
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe (file missing)
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe (file missing)
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: SbPF.Launcher - Unknown owner - C:\Program Files\Sunbelt Firewall\SbPFLnch.exe (file missing)
O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/LUKAS/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

--
End of file - 11261 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{E2A20A80-249D-4BE7-86AE-7B90EBA7E5F8}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\rerx03tm.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.seznam.cz/"
prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.2.1, jqs@sun.com:1.0, {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.17"

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\
"jqs@sun.com"=C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
"{1E73965B-8B48-48be-9C8D-68B920ABC1C4}"=C:\Program Files\AVG\AVG10\Firefox4\


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 10.1 Plugin
"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]
"Description"=Adobe Shockwave Player
"Path"=C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]
"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers
"Path"=c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/vbp;version=0.9.17]
"Description"=Veetle Broadcaster Plugin
"Path"=C:\Program Files\Veetle\VLCBroadcast\npvbp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/veetleCorePlugin,version=0.9.18]
"Description"=Veetle TV Core
"Path"=C:\Program Files\Veetle\plugins\npVeetle.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/veetlePlayerPlugin,version=0.9.18]
"Description"=Veetle TV Player
"Path"=C:\Program Files\Veetle\Player\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\
{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}
{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\
binary.manifest
browsercomps.dll
nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\
npdeployJava1.dll
nppdf32.dll
npqtplugin.dll
npqtplugin2.dll
npqtplugin3.dll
npqtplugin4.dll
npqtplugin5.dll
npqtplugin6.dll
npqtplugin7.dll
QuickTimePlugin.class

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\
google.xml
heureka-cz.xml
jyxo-cz.xml
mall-cz.xml
seznam-cz.xml
slunecnice-cz.xml
wikipedia-cz.xml

C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\rerx03tm.default\extensions\
{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}
{d37dc5d0-431d-44e5-8c91-49419370caa1}

C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\rerx03tm.default\searchplugins\
absearch-search.xml
daemon-search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]
Spybot-S&D IE Protection - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-05-04 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2011-05-04 79648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2007-09-17 16132608]
"Alcmtr"=C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE [2007-09-17 69632]
"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2007-09-16 8491008]
"nwiz"=nwiz.exe /install []
"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2007-09-16 81920]
"TrueImageMonitor.exe"=C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe [2005-10-04 997042]
"Acronis Scheduler2 Service"=C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe [2005-10-04 118784]
"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-01 153136]
"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2007-09-17 142104]
"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2007-09-17 162584]
"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2007-09-17 138008]
"HP Software Update"=C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2006-12-10 49152]
"LogitechCommunicationsManager"=C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe [2007-02-08 488984]
"LogitechQuickCamRibbon"=C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe [2007-02-08 774168]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2011-06-08 37296]
"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-03-30 937920]
"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2010-11-29 421888]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-04-08 254696]
"tray_ico"= []
"tray_ico1"= []
"tray_ico2"= []
"tray_ico3"= []
"tray_ico4"= []
"AVG_TRAY"=C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe []
"egui"=C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe [2009-02-06 2021400]
"1896510.exe"=C:\WINDOWS\TEMP\1896510.exe []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [2007-05-16 153136]
"RGSC"=C:\HRY\GTA IV\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe [2009-02-20 306088]
"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-01-26 2144088]
"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2010-03-09 26100520]
"uTorrent"=C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [2011-05-30 399736]
"Steam"=C:\Program Files\Steam\Steam.exe [2011-08-09 1242448]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-08-02 4910912]

C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Documents and Settings\LUKAS\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
Výřezy obrazovky a spuštění aplikace OneNote 2007.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2007-09-17 204800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\LMIinit]
C:\WINDOWS\system32\LMIinit.dll [2011-07-18 87424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"authentication packages"=msv1_0
relog_ap

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\wxpdrivers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\wxpdrivers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"LegalNoticeText"=
"LegalNoticeCaption"=
"EnableSecureUIAPaths"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=177

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"=1
"NoDriveAutoRun"=67108863
"NoDriveTypeAutoRun"=323

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\HRY\EA SPORTS\MVP Baseball 2005\mvp2005.exe"="C:\HRY\EA SPORTS\MVP Baseball 2005\mvp2005.exe:*:Enabled:mvp2005"
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office OneNote"
"C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ6"
"C:\HRY\ET.exe"="C:\HRY\ET.exe:*:Enabled:ET"
"C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe:*:Enabled:Logitech Desktop Messenger"
"C:\HRY\EA SPORTS\FIFA 08\FIFA08.exe"="C:\HRY\EA SPORTS\FIFA 08\FIFA08.exe:*:Enabled:FIFA08"
"C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe"="C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe:*:Enabled:Veoh Client"
"C:\Program Files\Electronic Arts\The Battle for Middle-earth (tm) II\game.dat"="C:\Program Files\Electronic Arts\The Battle for Middle-earth (tm) II\game.dat:*:Enabled:The Battle for Middle-earth(tm) II"
"C:\Documents and Settings\LUKAS\Plocha\Warcraft III.exe"="C:\Documents and Settings\LUKAS\Plocha\Warcraft III.exe:*:Enabled:Warcraft III"
"C:\HRY\Aphex.exe"="C:\HRY\Aphex.exe:*:Enabled:GameSpy Arcade"
"C:\Documents and Settings\LUKAS\Dokumenty\Metin2\metin2.bin"="C:\Documents and Settings\LUKAS\Dokumenty\Metin2\metin2.bin:*:Enabled:metin2"
"C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe"="C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe:*:Enabled:EA Download Manager"
"C:\HRY\GTA Liber city\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe"="C:\HRY\GTA Liber city\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe:*:Enabled:Rockstar Games Social Club"
"C:\HRY\nemim\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe"="C:\HRY\nemim\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe:*:Enabled:Grand Theft Auto IV"
"C:\Program Files\Ubisoft\Gearbox Software\Brothers in Arms - Hell's Highway\Binaries\biahh.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Gearbox Software\Brothers in Arms - Hell's Highway\Binaries\biahh.exe:*:Enabled:biahh"
"C:\HRY\Rome\GameSpy\Aphex.exe"="C:\HRY\Rome\GameSpy\Aphex.exe:*:Enabled:GameSpy Arcade"
"C:\HRY\GTA IV\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe"="C:\HRY\GTA IV\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe:*:Enabled:Rockstar Games Social Club"
"C:\Documents and Settings\LUKAS\Dokumenty\Programy\ICQ 6.5\ICQ6.5\ICQ.exe"="C:\Documents and Settings\LUKAS\Dokumenty\Programy\ICQ 6.5\ICQ6.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ6"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 10\EADM\Core.exe"="C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 10\EADM\Core.exe:*:Enabled:EA Download Manager"
"C:\Program Files\Deep Silver\Sacred 2 - Fallen Angel\system\s2gs.exe"="C:\Program Files\Deep Silver\Sacred 2 - Fallen Angel\system\s2gs.exe:*:Enabled:Sacred 2 Game Server"
"C:\Program Files\Deep Silver\Sacred 2 - Fallen Angel\system\sacred2.exe"="C:\Program Files\Deep Silver\Sacred 2 - Fallen Angel\system\sacred2.exe:*:Enabled:Sacred 2"
"C:\HRY\World of Warcraft\WoW-3.2.0-enGB-downloader.exe"="C:\HRY\World of Warcraft\WoW-3.2.0-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\HRY\World of Warcraft\Launcher.exe"="C:\HRY\World of Warcraft\Launcher.exe:*:Enabled:Blizzard Launcher"
"C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe"="C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager"
"C:\Program Files\TmNationsForever\TmForever.exe"="C:\Program Files\TmNationsForever\TmForever.exe:*:Enabled:TmForever"
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
"C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe"="C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe:*:Enabled:Teamviewer Remote Control Application"
"C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe"="C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe:*:Enabled:Teamviewer Remote Control Service"
"C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe"="C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe:*:Enabled:PnkBstrA"
"C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe"="C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe:*:Enabled:PnkBstrB.exe"
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe"="C:\Program Files\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam"
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5"
"C:\Program Files\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\UbisoftGameLauncher.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\UbisoftGameLauncher.exe:*:Enabled:Ubisoft Game Launcher"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\AssassinsCreedIIGame.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\AssassinsCreedIIGame.exe:*:Enabled:Assassin's Creed II"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\AssassinsCreedII.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\AssassinsCreedII.exe:*:Enabled:Assassin's Creed II Update"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\UPlayBrowser.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed II\UPlayBrowser.exe:*:Enabled:Assassin's Creed II Uplay"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\ACBSP.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\ACBSP.exe:*:Enabled:Assassin's Creed Brotherhood"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\ACBMP.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\ACBMP.exe:*:Enabled:Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\AssassinsCreedBrotherhood.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\AssassinsCreedBrotherhood.exe:*:Enabled:Assassin's Creed Brotherhood Update"
"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\UPlayBrowser.exe"="C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood\UPlayBrowser.exe:*:Enabled:Assassin's Creed Brotherhood Uplay"
"C:\Documents and Settings\LUKAS\Plocha\Flash-Player.exe"="C:\Documents and Settings\LUKAS\Plocha\Flash-Player.exe:*:Enabled:C:\Documents and Settings\LUKAS\Plocha\Flash-Player.exe"
"C:\WINDOWS\update.1\svchost.exe"="C:\WINDOWS\update.1\svchost.exe:*:Enabled:C:\WINDOWS\update.1\svchost.exe"
"C:\WINDOWS\services32.exe"="C:\WINDOWS\services32.exe:*:Enabled:C:\WINDOWS\services32.exe"
"C:\WINDOWS\update.tray-3-0\svchost.exe"="C:\WINDOWS\update.tray-3-0\svchost.exe:*:Enabled:C:\WINDOWS\update.tray-3-0\svchost.exe"
"C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe"="C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe:*:Enabled:C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe"
"C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe:*:Enabled:Webový štít"
"C:\Program Files\AVG\AVG10\avgmfapx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG10\avgmfapx.exe:*:Enabled:Instalátor AVG"
"C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe:*:Enabled:Obecná kontrola pošty"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype. Take a deep breath "
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\aliens vs predator\AvP_Launcher.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\aliens vs predator\AvP_Launcher.exe:*:Enabled:Aliens vs. Predator"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\aliens vs predator\AvP_DX11.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\aliens vs predator\AvP_DX11.exe:*:Enabled:Aliens vs. Predator"
"C:\Program Files\Steam\steamapps\common\aliens vs predator\AvP.exe"="C:\Program Files\Steam\steamapps\common\aliens vs predator\AvP.exe:*:Enabled:Aliens vs. Predator"
"C:\HRY\World of Warcraft\WoW-x.x.x.x-4.0.0.12911-EU-Downloader.exe"="C:\HRY\World of Warcraft\WoW-x.x.x.x-4.0.0.12911-EU-Downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe:*:Enabled:Logitech Desktop Messenger"
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ7.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ7.5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"=midimap.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.trspch"=tssoft32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"VIDC.I420"=lvcodec2.dll
"vidc.iv31"=ir32_32.dll
"vidc.iv32"=ir32_32.dll
"vidc.iv41"=ir41_32.ax
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.msg723"=msg723.acm
"vidc.M263"=msh263.drv
"vidc.M261"=msh261.drv
"msacm.msaudio1"=msaud32.acm
"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm
"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax
"vidc.iv50"=ir50_32.dll
"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"MSVideo"=vfwwdm32.dll
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"aux2"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2011-09-13 17:38:33 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
2011-09-13 17:18:25 ----D---- C:\rsit
2011-09-13 17:18:25 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\zip.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\SWSC.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\SWREG.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\sed.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\PEV.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\MBR.exe
2011-09-13 17:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\grep.exe
2011-09-13 17:01:52 ----D---- C:\WINDOWS\ERDNT
2011-09-13 17:01:51 ----SD---- C:\ComboFix
2011-09-13 17:01:48 ----D---- C:\Qoobox
2011-09-05 18:16:57 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ESET
2011-08-26 08:40:45 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt
2011-08-25 18:24:29 ----HD---- C:\WINDOWS\update.8.1
2011-08-25 10:09:32 ----D---- C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
2011-08-24 23:20:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570791$
2011-08-22 20:15:11 ----HD---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Common Files
2011-08-22 20:14:01 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\AVG
2011-08-22 19:57:39 ----HD---- C:\WINDOWS\update.tray-12-0-lnk
2011-08-22 19:57:39 ----HD---- C:\WINDOWS\update.tray-12-0
2011-08-22 19:51:24 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\MFAData
2011-08-22 19:21:02 ----D---- C:\WINDOWS\ufa
2011-08-22 19:21:02 ----D---- C:\WINDOWS\rpcminer
2011-08-22 19:21:02 ----D---- C:\WINDOWS\phoenix
2011-08-22 19:18:19 ----A---- C:\WINDOWS\iecheck_iplist.txt
2011-08-21 23:43:32 ----A---- C:\WINDOWS\btc_client_iplist.txt
2011-08-21 23:43:24 ----HD---- C:\WINDOWS\update.7.1
2011-08-21 23:43:08 ----A---- C:\WINDOWS\unrar.exe
2011-08-21 23:43:06 ----HD---- C:\WINDOWS\update.2
2011-08-21 23:42:47 ----HD---- C:\WINDOWS\update.5.0
2011-08-21 23:42:40 ----A---- C:\WINDOWS\iplist.txt
2011-08-21 23:41:30 ----A---- C:\WINDOWS\front_ip_list.txt
2011-08-21 23:41:05 ----D---- C:\WINDOWS\av_ico
2011-08-21 23:39:33 ----HD---- C:\WINDOWS\update.1
2011-08-21 23:39:31 ----HD---- C:\WINDOWS\update.tray-3-0-lnk
2011-08-21 23:39:31 ----HD---- C:\WINDOWS\update.tray-3-0
2011-08-21 23:25:16 ----A---- C:\WINDOWS\winlog-ids.txt
2011-08-21 23:25:16 ----A---- C:\WINDOWS\winlog-dirs.txt
2011-08-21 23:25:11 ----A---- C:\WINDOWS\services32.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2011-09-13 17:48:17 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2011-09-13 17:46:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2011-09-13 17:46:06 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Easybits GO
2011-09-13 17:45:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2011-09-13 17:45:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2011-09-13 17:45:31 ----D---- C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\Skype
2011-09-13 17:45:08 ----D---- C:\Program Files\Steam
2011-09-13 17:44:18 ----D---- C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\uTorrent
2011-09-13 17:38:33 ----D---- C:\WINDOWS
2011-09-13 17:37:41 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2011-09-13 17:27:59 ----A---- C:\WINDOWS\wincmd.ini
2011-09-13 17:18:25 ----RD---- C:\Program Files
2011-09-13 17:11:07 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2011-09-13 17:10:41 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2011-09-13 17:08:06 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Spybot - Search & Destroy
2011-09-13 17:01:49 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2011-09-13 17:01:47 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2011-09-13 16:23:24 ----D---- C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\go
2011-09-09 15:32:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Blizzard Entertainment
2011-09-07 06:46:07 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2011-09-06 19:44:26 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
2011-09-05 19:47:31 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2011-09-05 18:17:47 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2011-09-05 18:17:46 ----HD---- C:\Config.Msi
2011-09-05 18:16:57 ----D---- C:\Program Files\ESET
2011-09-05 18:11:47 ----D---- C:\totalcmd
2011-08-29 16:31:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wpa.bak
2011-08-29 16:26:24 ----SHD---- C:\System Volume Information
2011-08-29 16:26:24 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore
2011-08-25 10:06:39 ----DC---- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2011-08-22 20:32:40 ----A---- C:\boot.ini
2011-08-22 20:20:18 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2011-08-22 19:54:06 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2011-08-22 19:11:34 ----RD---- C:\Program Files\Skype
2011-08-22 19:10:15 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2011-08-22 09:03:49 ----D---- C:\Program Files\LogMeIn
2011-08-22 08:56:02 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LogMeIn
2011-08-21 23:48:13 ----D---- C:\Documents and Settings\LUKAS\Data aplikací\ICQ

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [2011-02-22 22992]
R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2011-03-16 32592]
R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\WINDOWS\system32\drivers\iaStor.sys [2007-09-30 308248]
R0 ohci1394;Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]
R0 snapman;Acronis Snapshots Manager; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\snapman.sys [2008-01-27 96032]
R0 sptd;sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [2011-08-25 443448]
R0 timounter;Acronis TrueImage Backup Archive Explorer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\timntr.sys [2008-01-27 247008]
R0 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]
R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2011-01-07 248656]
R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2011-03-01 34896]
R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2011-04-05 297168]
R1 ehdrv;ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2009-02-06 106208]
R1 epfwtdir;epfwtdir; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2009-02-06 93336]
R1 intelppm;Řadič procesoru Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40192]
R1 kbdhid;Ovladač klávesnice standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
R1 nod32drv;nod32drv; C:\WINDOWS\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-01-27 15424]
R1 SbFw;SbFw; C:\WINDOWS\system32\drivers\SbFw.sys [2008-10-31 270888]
R1 WS2IFSL;Podpůrné prostředí zprostředkovatele služeb Windows Socket 2.0 bez podpory IFS; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2007-08-02 12032]
R2 atksgt;atksgt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atksgt.sys [2008-01-27 278984]
R2 eamon;eamon; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\eamon.sys [2009-02-06 113448]
R2 lirsgt;lirsgt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lirsgt.sys [2008-01-27 25416]
R2 LMIRfsDriver;LogMeIn Remote File System Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys []
R2 tifsfilter;Acronis TrueImage FS Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tifsfilt.sys [2008-01-27 30080]
R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [2011-04-14 134480]
R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [2011-02-10 24144]
R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSShim.Sys [2011-02-10 27216]
R3 e1express;Intel(R) PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1e5132.sys [2007-09-17 254872]
R3 HDAudBus;Ovladač Microsoft UAA pro sběrnici High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]
R3 HECI;Intel(R) Management Engine Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HECI.sys [2007-03-13 44672]
R3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2007-09-17 4402176]
R3 lmimirr;lmimirr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lmimirr.sys [2007-08-03 10144]
R3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2007-08-02 12160]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2007-09-16 6853088]
R3 SBFWIMCL;Sunbelt Software Firewall NDIS IM Filter Miniport; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sbfwim.sys [2008-06-21 65576]
R3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]
R3 usbuhci;Ovladač Microsoft univerzálního hostitelského řadiče USB od společnosti Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]
S2 AMON;AMON; C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys [2008-01-27 512096]
S2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider; \??\C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaInfo.sys []
S3 apqizzzb;apqizzzb; C:\WINDOWS\system32\drivers\apqizzzb.sys []
S3 Arp1394;Protokol 1394 ARP Client; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]
S3 CCDECODE;Dekodér Closed Caption; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2010-06-25 25280]
S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2006-12-06 49920]
S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2006-12-06 16496]
S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2006-12-06 21568]
S3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys [2007-09-17 5761760]
S3 LVcKap;Logitech AEC Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVcKap.sys [2007-02-06 1691808]
S3 LVMVDrv;Logitech Machine Vision Engine Loader; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVMVDrv.sys [2007-02-06 1964064]
S3 LVPr2Mon;Logitech LVPr2Mon Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVPr2Mon.sys [2007-02-06 25632]
S3 LVUSBSta;Logitech USB Monitor Filter; C:\WINDOWS\system32\drivers\LVUSBSta.sys [2007-02-03 41504]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
S3 NIC1394;1394 Net Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]
S3 PCASp50;PCASp50 NDIS Protocol Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PCASp50.sys []
S3 pepifilter;Volume Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lv302af.sys [2007-02-03 14240]
S3 PID_PEPI;Logitech QuickCam IM(PID_PEPI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LV302V32.SYS [2007-02-03 938272]
S3 RT2500;RT2500 Wireless Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RT2500.sys []
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl.sys [2010-09-28 41984]
S3 usbaudio;Ovladač zvukové karty USB (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]
S3 usbprint;Třída USB Printer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]
S3 WSTCODEC;Dálnopisný kodek světového standardu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]
S4 LMIRfsClientNP;LMIRfsClientNP; C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsClientNP.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AcrSch2Svc;Acronis Scheduler2 Service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe [2005-10-04 172032]
R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2010-10-16 37664]
R2 ekrn;ESET Service; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2009-02-06 727720]
R2 hpqddsvc;Služba HP CUE DeviceDiscovery; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2011-05-04 153376]
R2 LMIGuardianSvc;LMIGuardianSvc; C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe [2011-07-18 374152]
R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2007-09-16 155716]
R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe [2011-06-27 75136]
R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-05-16 271920]
S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe []
S2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe []
S2 LVPrcSrv;Process Monitor; c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe [2007-02-06 109344]
S2 LVSrvLauncher;LVSrvLauncher; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe [2007-02-06 105248]
S2 NOD32krn;NOD32 Kernel Service; C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe []
S2 SbPF.Launcher;SbPF.Launcher; C:\Program Files\Sunbelt Firewall\SbPFLnch.exe []
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
S3 EhttpSrv;ESET HTTP Server; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe [2009-02-06 20680]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S3 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-04-13 792112]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 WMPNetworkSvc;Služba Windows Media Player Network Sharing; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2007-01-05 913920]
S4 ddservice;ddservice; C:\WINDOWS\update.7.1\svchostdriver.exe srv []
S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]
S4 srvbtcclient;srvbtcclient; C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe [2011-08-21 355840]
S4 srviecheck;srviecheck; C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe srv []
S4 wxpdrivers;wxpdrivers; C:\WINDOWS\update.1\svchost.exe [2011-08-21 1213440]

-----------------EOF-----------------

Re: Facebook problém - prosím o kontrolu logu /RSIT, HiJack

Napsal: 13 zář 2011 17:39
od vyosek
Zdravim a pekny den preji :)

:arrow: Nedavejte prosim logy do code - spatne se to lusti a boli z toho oci

:arrow: ComboFix se nepouziva bez doporuceni :!:

:arrow: Nebezpeci CFka
  • Je urcen primarne pro radce - jeho svevolnym pouzitim ztracite narok na podporu
  • Maze stopy po haveti, takze v logu z RSIT neni nic videt
  • Jeho log je treba dolustit, jelikoz neumi smazat vse - to ovsem tezko zvladnete pokud k tomu nejste vyskolen
  • CF muze mit bug = sunda Vam system, pokud nevite kam co uklada, jak co obnovit, mate system v kytkam a ceka Vas reinstal
  • CF taky bohuzel prozatim nekontroluje nektere dulezite knihovny (napr. hal.dll) - ty treba mazou nektere typy haveti (napr. angela) - smaze Vam po restartu hal.dll = nenajede Vam system a jste o radek vyse = reinstal
:arrow: Stahnete RogueKiller http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe
  • Ukoncete vsechny programy
  • Pokud pouzivate Win Vista ci W7, kliknete na RogueKiller pravym a dejte Run As Administrator ci Spustit jako spravce
  • Zvolte moznost 2 a potvrte enterem
  • Utilita provede svou cinnost a da log - ten sem vlozte
  • Nyni znovu, ale zvolte moznost 3 a pote jeste 4 - logy opet vlozte